Page 1

ÁRBORES

AUTÓCTONAS

CONVIVINDO CON LIBROS E PLANTAS C.E.I.P. AGRO DO MUÍÑO 2011-12


“Para identificar unha árbore a mellor pista vánnola dar as follas, logo a copa e a cortiza. No inverno pódennos axudar as xemas. Na primavera podemos fixarnos nas flores ou inflorescencias, neste caso teremos que usar unha lupa, pois son moi pouco visibles. No outono e inverno fixarémonos nos froitos e sementes. A folla é a parte que está máis tempo na árbore, a máis visible e a que está máis ao alcance da man, por iso identificaremos as árbores descritas nesta guía principalmente polas características foliares. “

Copyright © Baía Edicións.


O

CARBALLO

3ยบ B


AS PARTES DA ÁRBORE


OS NOMES DA ÁRBORE

PEGA UNHA FOTO DA ÁRBORE ESCOLLIDA ORIXINARIA DE:

NOME CIENTÍFICO:

POPULAR CASTELÁN:

POPULAR GALEGO:

INGLÉS:


A COPA DA ÁRBORE

COPIA A COPA QUE MÁIS SE PARECE Á DA NOSA ÁRBORE


AS FOLLAS DA รRBORE TIPO:

perenne Caduca Pola forma do limbo:

Pola borde:

ยก

DEBUXA A FOLLA


A CORTIZA DA ÁRBORE

A súa principal misión é protexer o interior do tronco, principalmente os vasos liberianos e leñosos. As cortizas máis características preséntanse: En forma de placas, como no piñeiro. Lisas, como no bidueiro. En tiras, como no eucalipto. Gretadas, como no carballo.

Fai a pegada da cortiza


OS FROITOS DA ÁRBORE

USA O DICCIONARIO FROITO:_________________________________ _________________________________________ _________________________________________ __________________________ SEMENTE:________________________________ _________________________________________ _________________________________________ ____________________

FROITO

FAI UN DEBUXO OU PEGA UNHA FOTO

NOME:


CULTIVO E USOS Engade outros

Proporcionan sombra

ActĂşan como refuxio natural

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/Aplicaciones%20ofimaticas/arboles.pdf http://www.baiaedicions.net/castellano/baia-verde/guias-da-natureza.html?mode=list

PROXECTO dOCUMENTAL  

ÁRBORES AUTÓCTONAS