Page 1

AQUARIUM- EN TERRARIUMVERENIGING

XIPHOPHORUS OSS Jaargang 64

Nummer: 01-2010


Steur- en sierviskwekerij

Spierings vis Steur- en sierviskwekerij: Oijenseweg 284 5346 JG Oss www.spieringsvis.nl Openingstijden:

Tel: (0412) 64 81 17 Fax: (0412) 64 67 36 info@spieringsvis.nl

november en maart: za. van 9.00 - 17.00 uur van 1 apr. tot 1 okt.: ma. - vr.: van 13.30 - 21.00 uur za.: van 9.00 - 17.00 uur (alle andere tijden op afsraak)

Vijver- en aquariumartikelen: Klingenstraat 27 5348 AX Oss www.vijverproducten.nl Openingstijden:

Tel:

(0412) 65 83 41

ma.: van 13.30 - 18.00 uur dinsdag t/m vrijdag: van 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 18.00 uur za.: van 10.00 - 17.00 uur (zon- en feestdagen gesloten) 2


Jaarprogramma 2010 Datum: 25-01-2010 30/31-01-’10 06/07-01-’10 08-02-2010 22-02-2010 26/28-02-’10 08-03-2010 13-03-2010 27/28-03-’10 29-03-2010 12-04-2010 26-04-2010 10-05-2010 31-05-2010 14-06-2010 26-06-2010 12-07-2010 19-07-2010 13-09-2010 19-09-2010 27-09-2010 11-10-2010 25-10-2010 08-11-2010 22-11-2010 06-12-2010 13-12-2010 12-2010

Activiteit:

Plaats:

Jaarvergadering Districtskeuring (1 van 2) Districtskeuring (2 van 2) Bak van de Maandag Lezing Willem Heinz Open Dagen Josina Bak van de Maandag Uitslag Districtskeuring Beurs Vivarium 2010 Lezing Dick Poelemyer Bak van de Maandag Lezing Aad Bouman Bak van de Maandag Watermeetavond (voorjaar, 1 van 2) Bak van de Maandag Barbecue Bak van de Maandag Clubavond (nog nader in te vullen) Watermeetavond (najaar, 2 van 2) Huiskamerkeuring Huiskamerkeuring - uitslag Watermeetavond - uitslag 1 + 2 “Lezing Fons van Lieshout + Jeroen Appelhof (AppLED BV)” Bak van de Maandag Clubavond (nog nader in te vullen) Bak van de Maandag Quizavond 2010 Open Dagen Spierings Vis

Clubgebouw

Verslaggever Jaarvergadering Verslaggever Bak vd Maandag

(25-01) : (08-02) :

Jaargang 64

Joost Bouman Clubgebouw Oss Theo van Meegen Boxtel Nieuwegein Clubgebouw Frank de Boer Clubgebouw Hans Meulblok Clubgebouw Max Hopman Clubgebouw Peter Stevens Clubgebouw Clubgebouw Clubgebouw Clubgebouw Clubgebouw Jos Hoedeman Clubgebouw ? Clubgebouw Oss Truus Jansen Wilco v/d Broek Nummer: 01-2010

3


Activiteiten voor de komende maand Ledenvergadering 2010 : maandag 25 januari 20:00 Het is weer zover. De jaarlijkse algemene ledenvergadering staat weer voor de deur. Maandag a.s. (25-01) wordt deze vergadering gehouden in ons clubgebouw. Zoals gebruikelijk vindt u in dit clubblad de verslagen en de agenda voor deze avond. Tevens zal op deze avond het financiëel jaarverslag worden uitgereikt aan de aanwezigen. Andere leden kunnen een financiëel jaarverslag opvragen bij de penningmeester. Het bestuur hoopt natuurlijk op een grote opkomst voor deze vergadering. Bak van de maandag 8 februari : Joost Bouman In de woonkamer van Joost treft u 2 bakken aan. Een bak van 200x70x70 gebouwd door Frager aquariumbouw uit Kerkdriel, met een bioloog van 155x45x40. In de bak zwemmen 10 jonge wildvang exemplaren van een afgelopen zomer (2009) in Brazilie op de grens met Venezuela en Colombia ontdekte maanvissoort. De Pterophyllum sp. ‘Santa Isabel Altum’, ook wel sp. Redback Altum of sp. Sao Gabriel genoemd. (niet te verwarren met de roodrug scalares uit de Rio Manacapuru). In deze bak zitten ook nog 25 Corydoras Sterbai. Daarnaast een Juwel Vision 450ltr met 6 stuks Pterophyllum sp. ‘Peru Altum’ van een jaar oud. Als bijvissen Roodkopzalmen, Simulanstetra’s, een L240, etc. Het adres is: Ruilebuiter 44 te Oss, 06 20079848. Zie ook : http://www.youtube.com/watch?v=HEFosyeK-1s Rene Molmans

4


5

Bel gerust en vraag nu vrijblijvend uw offerte aan!


F

Fa. van Haren Vogels Tropische vissen Zeevissen Kooien Aquaria Papagaaien Van Noremborghstraat 104-106 ‘s Hertogenbosch tel: 073 6147783

 

8,792(5,1*9$18:&203/(7( %DGNDPHUWRLOHW1DWXXUVWHHQYORHU 7HJHOYORHU.HXNHQWHJHOZHUN  %((56 6


Van de redactie Dit is de eerste officiÍle uitgave van het digitale clubblad van onze vereniging. Vanaf nu ontvangen de meeste leden het clubblad uitsluitend nog digitaal. Ik heb het afgelopen jaar, samen met een aantal andere leden, met plezier en voldoening gewerkt aan de omzetting van papier naar digitaal. Momenteel wordt hard gewerkt aan het opschonen en verbeteren van de website van de vereniging om u in de toekomst nog beter en tijdig van informatie te kunnen voorzien. Wij hebben jammer genoeg afscheid moeten nemen van een aantal adverteerders. Gelukkig is de vereniging erin geslaagd om nieuwe adverteerders te vinden. Natuurlijk danken we alle adverteerders van ons clubblad voor hun advertentiebijdrage. Met deze bijdrage kunnen wij toch een aardig deel van de kosten van het clubblad betalen. Ook wil ik namens het bestuur iedereen bedanken die in het afgelopen jaar artikelen, verslagen en/of foto’s hebben aangeleverd als kopij. Ik hoop dan ook dat zij dit zullen continueren. Het clubblad is er niet alleen voor de leden, maar zeker ook door de leden gemaakt. Schroom je niet en deel je ervaringen, de goede en ook de slechte. Daar kunnen andere leden ook van leren. Het nieuwe jaar is alweer begonnen, we hebben de eerste maand alweer bijna gehad. Voor ons begint het nieuwe jaar traditioneel met de ledenvergadering. Dit boekje bestaat voor een deel uit artikelen die direct met de jaarvergadering te maken hebben. Zo hebben we een voorwoord van de voorzitter, de gebruikelijke verslagen van de secretaris en de voorzitter van de activiteitencommissie, het programma voor het komend jaar en de agenda voor de ledenvergadering. Het jaarverslag 2009 en de begroting 2010 van de secretaris worden beschikbaar gesteld tijdens de ledenvergadering op 25 januari a.s.. Om dit boekje niet uitsluitend met artikelen te vullen aangaande de ledenvergadering, is besloten om de notulen van de vorige jaarvergadering apart te verspreiden via e-mail. Tevens zullen de notulen ook beschikbaar worden gesteld tijdens de ledenvergadering. Cees van Son

7


Van de voorzitter Ik wil een ieder die ik nog niet gezien of gesproken heb alsnog een heel gezond en gelukkig Nieuwjaar toewensen. Laten we hopen dat dit jaar de recessie definitief achter de rug is en we wat meer kunnen genieten, de stempel die hierdoor op de vereniging gedrukt wordt, is groter dan je denkt. Gelukkig zijn er in de club nog erg veel mensen die ĂŠĂŠn of meer diensten verrichten, zodat de druk niet alleen bij de activiteitencommissie en het bestuur ligt. Zoals jullie hebben gezien heeft Cees van Son er alles aan gedaan om het clubblad digitaal aan te leveren en er wordt flink wat werk verzet om de site te updaten zodat we jullie nog sneller van informatie kunnen voorzien. De nieuwe activiteiten voor dit jaar hebben jullie ook al weer kunnen vinden in de agenda, RenĂŠ Molmans heeft weer een aantal lezingen voor ons uit gezocht. Het doet ons als bestuur deugt dat we Theo van Meegen bereid hebben gevonden om voor 1 jaar het penningmeesterschap op zich te nemen. We hebben helaas nog geen penningmeester voor langere tijd kunnen vinden en ook is de bestuursfunctie secretaris nog vacant. Wel hebben we de toezegging van Hans Meulblok het bestuur te gaan versterken en zoals de plannen nu zijn gaat hij volgend jaar de voorzittershamer overnemen. Hans is bekend met het wel en wee binnen de bond, regio en vereniging en heeft in het verleden al eens een bestuursfunctie vervuld. Ook de activiteitencommissie krijgt er versterking bij zodat de voortzetting van hun goede werkzaamheden ook gewaarborgd blijft. We hebben een leuk en leerzaam jaar achter de rug waarin zeker de lof voor de aquarium en vijvercursus niet vergeten mag worden het heeft ons toch weer nieuwe leden opgeleverd die ook zichtbaar genieten van onze vereniging. Ik kijk uit naar het aanstaande verenigingsjaar waarin ik samen met de rest van het bestuur het zo goed mogelijk voor jullie ga doen. Wij hopen op een goede opkomst tijdens verenigingsactiviteiten met als eerste de jaarlijkse ledenvergadering. Kom allemaal en geef je mening, doe suggesties of spui je kritiek. Theo Janssen

8


Agenda algemene ledenvergadering A.V. Xiphophorus, maandag 25 jan. 2010 1.

OPENING VOORZITTER

2.

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2009

3.

JAARVERSLAG SECRETARIS

4.

JAARVERSLAG PENNINGMEESTER

5.

VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE

6.

BEGROTING 2010 PAUZE

7.

BESTUURSAANGELEGENHEDEN - Aftredend en niet herkiesbaar Truus Jansen (secretaris). Als vervanger wordt Cees van Son voorgedragen. - Aftredend en niet herkiesbaar Irene Lamers (penningmeester). Als vervanger wordt Theo van Meegen voorgedragen. Eventuele tegenkandidaten of bezwaren kunnen tot een1/2 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld.

8.

JAARPROGRAMMA 2010

9.

VERENIGINGSBLAD / WEBSITE

10.

JAARVERSLAG ACTIVITEITENCOMMISSIE + VOORLOPIG PROGRAMMA 2010

11.

BEHANDELING VAN DIVERSE COMMISSIES

12.

RONDVRAAG EN SLUITING

9


Jaarverslag secretaris A.V. Xiphophorus 2009 Zoals in voorgaande jaren zijn wij als bestuur in 2009 ook nu weer 11 keer bijeen geweest voor onze reguliere vergaderingen. In 2009 heeft het bestuur voor onze actieve leden en hun partners een kaderavond georganiseerd als dank voor hun jaarlijkse grote inzet voor de vereniging. Zoals de bezorgers van het clubblad, de bakvaders, het actiecomité sponsoring, etc.. In 2009 is de vereniging gestart met 60 leden. Er zijn 9 leden op een natuurlijke weg afgevloeid zij het door beëindigen van de hobby of andere privé redenen. Het bestuur heeft jammer genoeg 2 leden het afgelopen jaar moeten royeren wegens betalingsachterstand. Er hebben zich dit jaar 7 nieuwe leden aangemeld zodat de vereniging in 2010 met 56 betalende leden start. In 2009 hebben in totaliteit 13 personen deelgenomen aan de verenigingscursussen . Aan de aquariumcursus van april/mei 2009 deden 7 personen mee, waaronder 4 leden van onze vereniging. De vijvercursus in oktober 2009 werd door 6 personen gevolgd, waaronder 3 leden. A.V. Terra Collinaria uit Gulpen heeft in november de vijvercursus gekocht om deze intern te kunnen gebruiken. In 2009 hebben 3 leden deelgenomen aan de districtkeuring. Bij de landelijke keuring heeft Richard Ceelen een keurige 8e plaats behaald. Truus Jansen secretaris A.V. Xiphophorus

10


11


12


Verslag Activiteitencommissie 2009 Het afgelopen jaar hebben de leden van de Activiteitencommissie Xiphophorus (AX-cie) - bestaande uit Jan Goedhard, Joop Meijer, Hans Meulblok, Richard Ceelen en een afgevaardigde van het bestuur - weer geslaagde activiteiten georganiseerd. Daarmee hebben we getracht het ledenbestand van Xiphophorus aan te dikken en de naamsbekendheid van Xiphophorus te vergroten. Middels vier bijeenkomsten hebben we de navolgende activiteiten kunnen organiseren: Watermeten bij Spierings 18 april 2009: Op zaterdag 18 april stond de AX-cie in een tent compleet met promotiewand bij de aquariumwinkel van Spierings watermetingen te verrichten. Na vooraf de media te hebben benaderd hebben uiteindelijk 24 mensen met vijverwater de stand bezocht. Het vijverwater werd gemeten en deskundig beoordeeld door Max Hopman en Jos Hoedeman. Tevens heeft Leo van Haaren de AX-cie ondersteund. Onze dank gaat uit naar hun prettige medewerking tijdens deze geslaagde dag. Opendag Kinderboerderij Elzeneind 24 mei 2009: Samen met vijftien andere verenigingen organiseerde de kinderboerderij een opendag. Ook Xiphophorus was hierbij aanwezig. De AX-cie heeft een fraaie tentoonstelling gehouden met o.a. natuurfilms en films over onze hobby, een informatiestand, een visvijver voor de kinderen en een aantal terraria. Met 1750 bezoekers was de dag bijzonder geslaagd. In het bijzonder bedanken wij Spierings voor geleende hulpmiddelen en Jos Hoedeman voor zijn enthousiaste bijdrage. BBQ 27 juni 2009: Een jaarlijks terugkerende activiteit is de barbecue. Onder andere door het organiseren van de maandelijkse loterij konden wij voor alle leden op een warme zomeravond een barbecue organiseren. De opkomst was met 25 zeer geslaagd. Wandeling Kampina 20 september 2009: De AX-cie organiseerde samen met Rien Smetsers van AV Daphnia Boxtel als gids een wandeling door het prachtige natuurgebied De Kampina. Veertien deelnemers genoten van de natuur en de begeleidende woorden van Rien. Wij danken Rien voor zijn inzet!

13


Verslag Activiteitencommissie 2009 (vervolg) Open Dag Spierings Vis 28 t/m 30 december 2009: Tijdens de open dagen bij Spierings was op coรถrdinatie van de AX-cie Xiphophorus met full color stand aanwezig. Theo van Meegen had een fraai aquariummeubel beschikbaar gesteld en ingericht. De stand werd dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur bemenst door twee leden. Onze dank hiervoor. Via media is de naamsbekendheid vergroot, echter nieuwe leden hebben zich niet aangemeld. Wij bedanken Spierings om aanwezig te mogen zijn. Loterij 2009: De maandelijkse loterij maakt het mogelijk om verbeterde professionele activiteiten voor de vereniging te organiseren. Maar het belangrijkste is dat wij alle leden kunnen behagen met en gezamenlijke ontspanning in de vorm van een barbeque, een uitstapje of iets anders. Door loterijinkomsten is dat dit jaar naar behoren gelukt. Daarom ook veel dank voor uw deelname! 2010: Wat staat op het programma in het nieuwe jaar? In volgende bijeenkomsten zal de AX-cie samen met het bestuur weer enkele leuke activiteiten organiseren. Inmiddels zijn voorbereidingen getroffen voor deelname aan het 90-jarig bestaan van Bloemsierkunst Josina. Ook voor het jaarlijks uitstapje zijn acties uitgezet. Dit jaar gaan we een kijkje nemen op Vliegbasis Eindhoven. Op 26 juni zal de barbeque weer worden aangestoken. Tevens gaan we nog bekijken aan welke regionale activiteiten wij kunnen gaan deelnemen en welke activiteiten we samen met Spierings kun opzetten. En mogelijk maken we in het najaar nog een natuurwandeling. Vanzelfsprekend zijn tips altijd welkom! Dit jaar wordt het met jullie en voor jullie weer een gezellig jaar! Richard Ceelen Voorzitter Actiecommissie A.V. Xiphophorus

14


Bak van de maandag bij Theo van Wiechen, November 2009 Het is alweer even geleden maar maandag 9 november waren we als lid van de onze vereniging weer eens welkom bij een lid. Theo van Wiechen en zijn vrouw Tiny traden deze keer op als gastheer/vrouw om de wederom in grote getale opgekomen Xiphophorus leden te verwelkomen. Toch mooi dat zo’n 15 leden de tocht naar Venhorst hebben ondernomen om het zeeaquarium van Theo te bekijken.

Zoals gewoonlijk ook bij Theo vele, voornamelijk lagere, dieren en vissen met vreemde namen die voor een zoetwater liefhebber ook exotisch klinken en niet onthouden worden. Maar ook voor een zeebak geldt dat het niet de etiketjes zijn die het hem doen voor de “ware” liefhebber maar de dieren op zich. Vaak mooi van kleur en levendig als zij de juiste verzorging krijgen. En voor dit laatste komt bij een zeeaquarium een behoorlijk stuk techniek “om de hoek” kijken. Naast de traditionele eiwit afschuimer, biologisch filter e.d. die voor een biologisch verantwoord milieu moeten zorgen zijn er ook diverse circulatie pompen aanwezig die zorgen dat er voldoende stroming (water beweging) in het aquarium aanwezig is. E.e.a. wordt natuurlijk ondersteund/aangevuld met een grote massa “levende steen”. Onontbeerlijk in een zeeaquarium om de dieren gezond te houden.

15


Bak van de maandag bij Theo van Wiechen, November 2009 (vervolg) Wat ook bij een zoetwater aquarium altijd problemen geeft zijn de hoge temperaturen in de zomer. (als de Nederlandse zomer tenminste zich van zijn beste kant laat zien). Theo heeft hiervoor een vernuftige oplossing bedacht door in zijn bioloog een aftakking naar buiten te leggen die automatisch (middels een warmte klep) bij een bepaalde water temperatuur een circuit opent naar buiten waardoor het water afgekoeld wordt. Dit zorgt ervoor dat er zomer en winter voor een goede constante temperatuur regeling gezorgd kan worden. Verder is er in de bioloog een ruimte gereserveerd voor de aanmaak van verversings water zodat er altijd wel iets voorhanden is om een gedeeltelijke verversing uit te voeren. Of indien nodig natuurlijk gewoon een aanvulling van verdampt water. Hoewel dit laatste eigenlijk uit den boze is bij een zout water aquarium omdat dan de concentraties van zouten e.d. te hoog worden. Ook nu zijn we dus weer op bezoek geweest bij een lid dat zijn hobby op een inventieve manier beleefd en zijn eigen oplossingen verzint op alledaagse problemen waar we als hobbyisten mee te maken krijgen. En wat is er dan leerzamer dan de bak van de maandag. Niets toch, dus tot de volgende keer bij Joost Boumans om zijn hobbybeleving te bekijken. Voor U opgetekend, Theo v. Meegen

16


Als dank voor het gratis gebruik van de promotiewand

Van Schijndel Bekistingen Gespecialiseerd in prefab traditionele bekistingen. Daarnaast leveren wij ook slipkegels, sparingen, vulkisten, randkisten, vlonders en werkplaatsmontage. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De Hammen 11 5371MK Ravenstein tel: 0486-416767 fax: 0486-411166 gsm: 06-17764810 info@vanschijndelbekistingen.nl www.vanschijndelbekistingen.nl 17


18


Quizavond December 2009 Zoals altijd bij de quizavond is de opkomst groot. Er was een leuke sfeer en er werd veel gepraat. Er werden groepen samengesteld: De Meerkoeten, De Herriemakers, Easy Life en de Salmonella. Er werden vragen gesteld door Fons van Lieshout over de samenstelling van het bestuur en wie wat met wie doet. Deze vragen waren niet zo moeilijk. Maar vragen over de ziekte witte stip, Ichthyopthirius multifiliis, waren een stuk moeilijker. Echter voor onze kenners natuurlijk geen groot probleem. Ook waren er bonusvragen die naar mijn mening te weinig punten opleveren. De vragen over de bakken van Alexander Buil waren erg moeilijk. Volgens mij komen er elke week nieuwe bakken erbij en gaan er andere bakken ook weer weg. Wat hij allemaal kweekt is bijna niet bij te houden, maar er zijn leden die de vragen goed beantwoorden. Knap hoor! Ook komt Suriname aan bod. Die lui hebben in Suriname veel beleefd en gezien. Leuke vragen! Je moet de antwoorden maar weten, maar onze leden zijn erg slim. Je moet de stukken in ons clubblad goed gelezen hebben, wil je de vragen kunnen beantwoorden. Dan de vragen over Harrie Heijmans over zijn aquarium. Die waren voor onze rasaquarianen een kaasje! Dan Rien van Beek. De grootste aquariumbezitter van Nederland. De zaak met de meeste vissen en een goede kwaliteit. Hij is al op zijn 10e jaar begonnen met het kweken van vis. Niet met 5 of 10 bakjes, maar met 100 bakken. Nu begrijp ik waarom Rien nu 2000 bakken heeft! Het zit hem in het bloed, hij wilt steeds meer bakken.

19


Quizavond December 2009 (vervolg) Diverse vragen gingen over Tangajika en Malawicicliden, maar ook daar wisten de leden en onze specialisten wel raad mee. Ook de kampinawandeling kwam in de vragen voor, o.a. wie was de gids. Rien Smetsers leidde ons vakkundig door dit mooi gebied. Het was een prachtige wandeling. Als intermezzo moest van iedere groep een vrijwilliger ook nog spijkerpoepen. Hiermee konden de groepen extra punten mee winnen. De laatste vragen ging over vissen, planten, vindgebieden en latijnse namen. Kortom vragen ten over en waarbij veel werd gelachen. Wederom een erg gezellige clubavond. De uitslag was als volgt: De Meerkoeten 14 punten, de Salmonella 14,5 punten, De Herriemakers 15 punten en Easy Life als winnaar met 19,5 punten. Truus Jansen had voor mooie prijzen gezorgd en iedere deelnemer ging met een prijs naar huis. De quiz was samengesteld door Fons van Lieshout en Jos Hoedeman. Jos deed dit voor de 10e keer. Heren, reuze bedankt en tot volgend jaar! Hans Meulblok www.xiphophorus.nl Voor uw advertenties en links naar uw site. Meer informatie op onderstaand e-mailadres: webmaster@xiphophorus.nl

20


Bak van de maandag bij Tim Pijl, December 2009 In de flat, die gastheer Tim deelt met Jennifer, is het al behoorlijk druk wanneer ik binnenkom. Zou iedereen nieuwsgierig zijn naar een van de weinige hoekaquaria binnen onze vereniging, of komt het omdat dit de eerste keer is dat Tim als gastheer voor de BvdM optreedt? Het antwoord moet ik schuldig blijven, ik heb niemand gevraagd naar de beweegredenen van zijn/ haar komst, het maakt de avond in elk geval wel erg gezellig. De voor Tim belangrijkste bak staat bij de eettafel, als je binnen komt rechts in de huiskamer. Het aquariummeubel past goed in het kamerinterieur en is keurig afgewerkt, zoals van Jewel verwacht mag worden. Het hoekaquarium met een enigszins gebogen voorruit is nu nog ingericht als gezelschapsbak Technische wetenswaardigheden: - inhoud: ca. 350 L. - afmetingen: voorruit ca. 130 cm lang en 50 cm hoog, beide zijden zijn ca. 83 cm en staan in een hoek van 90 째 met elkaar en ook ongeveer t.o.v. de voorruit. - verlichting: 4 stuks T8 buizen, 2x 30 W. en 2x 15 W., type Dennerle Tropical de luxe, kleuren: 1x Color-plus, 1x Amazon-day, 2x Special plant. - filter: moterfilter, type Eheim, prof 3 electronisch, in de lage stand met capaciteit ca. 300 L per u. - koolzuurtoevoeging: gestuurde CO2 - dosering, gekoppeld aan een continu pH-meting. Vissen: - 2 st. Ancistrus dolichopterus ( meerval ) - 10 st. Hyphessobrycon bentosi ( sikkeltetra ) - 10 st. Corydoras pygmeus - 9 st. Carnegiella strigata ( bijlzalm ) - 4 st. Microgeophagus altispinosa - 13 st. Corydoras adolfoi

21


Bak van de maandag bij Tim Pijl, December 2009 (vervolg) Planten: - Vallisneria spiralis - Nymphea Lotus var. Rubra - Echinodorus bleri - Echinodorus peruensis - Echinodorus …………? - Hydrilla verticillata - Hydrocotyle leucocephala - Cryptocoryne wendtii - Cryptocoryne ……….? - Lymnobium lavigatum, drijfplantje ( “klein Kikkerbeet” ) De bak heeft een terras dat is opgebouwd met kleine zwarte blokvormige keitjes, het terras gaat golvend t.o.v. de voorruit, van links naar rechts en bevat een mooi stuk kienhout. Wellicht vertellen de foto’s die Theo heeft gemaakt meer, dan dat ik op papier kan verwoorden. Het geheel maakt een verzorgde frisse indruk met mooie contrasten, die enkele keren worden herhaald. De bevolking van de bak is evenwichtig en fraai met enkele niet alledaagse soorten. Tim vertelt dat de bak spoedig zal worden ontmanteld, waarna een Z-Amerika biotoop wordt ingericht, we zijn dus nog net op tijd geweest om zijn eerste proeve van bekwaamheid als aquariaan te bewonderen. De terras-keitjes komen niet terug omdat ze toch de pH te sterk beïnvloeden, vermoedelijk door kalk afgifte. Een groot deel van het plantenbestand zal ook het veld moeten ruimen omdat deze niet bij het beoogde biotoop passen. Er staat dus heel wat op stapel bij Tim. Belangstellenden gaan mee naar de hobbykamer, waar een reserve-/

22


Stichting

Papegaaienpark Wintelresedijk 51 5507 PP Veldhoven telefoon 040 - 205 27 72 telefax 040 - 205 27 23

NOP

Ons vogelpapegaaien opvangcentrum is 7 dagen per week geopend van 10.00 uur tot 18.00 uur. (Okt. tot/met Apr. van 10.00 uur tot 17.00 uur) In ons park treft u aan: ± 4500 grote papegaaien, tientallen toekans, diverse grote parkieten, tropische vogels, kraan-, roof- en watervogels. Tevens kunt u bezoeken: Onze tropische vogel- en plantenkas. Onze hoender- en fazanten afdeling. Onze vrije vluchtvolières van 30, 40, 50 & 80 meter lang. De dagelijkse veterinaire begeleiding wordt verzorgd door: Drs. H. van der Horst. Tel. 040-2053097 Entree prijzen: Volwassenen €10,00 Kinderen van 4 t/m 11 jaar € 8,00 65+ en gehandicapten € 8,00 Groepskortingen vanaf 20 personen € 1,00 korting per persoon. Rondleiding op aanvraag.

Wij kopen en verkopen geen papegaaien 23


Als u op zoek bent naar een betrouwbare computer

U kunt bij Giso-Automatisering terecht voor: PC-privé projecten Allerlei merken zoals: Hewlett-Packard, Target,enz Op maat gemaakte PC‛s Printers, scanners, all-in-one, Software,enz Draagbare PC‛s Aanleggen en onderhouden van netwerken Reparaties en veranderingen aan PC‛s, monitoren,enz

Fons van Lieshout De Vroedschap 4 5345 MP Oss 0412 624716

Gerard van Gils Woldreef 22 5345 XW Oss 0412 635130

A&J Partners in de bouw Voor alle voorkomende timmerwerken: verbouw, onderhoud en renovatie van woning of bedrijf Ook verzorgen wij het bouwen en/of afwerken van uw woning in uw beheer

Vraag vrijblijvend informatie bij: Joop Kling: Tel.: (024) 6415406 of (0486) 414570

24


Bak van de maandag bij Tim Pijl, December 2009 (vervolg) quarantaine-/plantenkweek-bak staat opgesteld, hierin groeit alles als kool. Met de groene vingers zit het in huize Pijl wel goed. Ook demonstreert Tim nog een Eheim skimmer, die vlekkeloos een vervelende kaamlaag kan verwijderen. De derde bak die te bewonderen valt is cylindervormig met lichtkap, waterplanten en filter, het domein van de goudvis. Qua lichaamsvorm niet helemaal Tims keuze, maar een gegeven p‌. goudvis mag je niet in de bek kijken, toch?! Als het niet meer over vissen en bakken gaat, ga ik huiswaarts, met dank aan Tim en Jennifer voor hun gastvrijheid. Max Hopman

Open Dagen Spierings vis December 2009

25


Bestuur en kader van de vereniging Voorzitter: Th. Janssen Kievit 37 5348 VK Oss * voorzitter@xiphophorus.nl Secretaris Mw T. Jansen Mozartlaan 64 5384 CG Heesch * secretaris@xiphophorus.nl Publicist / Redactie: C. van Son Hageheld 17 5345 ER Oss * redactie@xiphophorus.nl Ledenbelangen: R. Molmans Veldekestraat 18 5344 TC Oss * Molmans@home.nl Penningmeester: Mw I. Lamers Zonnebloemstraat 12 5342 BW Oss * penningmeester@xiphophorus.nl

tel: 0412-639487 tel: 0412-452474 tel: 0412-643310 tel: 0412-648191 tel: 0412-691437

Gironummer: 1756007 t.n.v penningmeester A.V. “Xiphophorus ” Ledenadministratie: C. van Son tel: Hageheld 17 5345 ER Oss 0412-643310 * ledenadministratie@xiphophorus.nl Telefoonnummer clublokaal: 0412-626058, Aengelbertlaan 60, Oss : www.xiphophorus.nl, * info@xiphophorus.nl

Speciaalgroepen: Terrarium: Zeeaquarium: Cichliden: Killi ’s: Planten: Vijvergroep: Verenigingsaquarium: Ondersteuning nieuwe leden: webmaster@xiphophorus.nl

H. Meulblok, R.L. Ceelen A. Jansen M. Hopman P. Ooms J. Goedhard, J. Kling, J.v.d. Leest R.L. Ceelen, J. Goedhard J. Kling, J.v.d. Leest, L.v. Haaren J.Hoedeman 0412-625095 R. Molmans 0412-648191 R.L. Ceelen

26


27


28

A.V. Xiphophorus Clubblad 2010 - Januari  
A.V. Xiphophorus Clubblad 2010 - Januari  

A.V. Xiphophorus Clubblad 2010 - Januari

Advertisement