Page 1

Departement

toegepaste ingenieurswetenschappen e Xcha ng www.xios.be

X p erie nc

e 1


2


xios hogeschool limburg X IOS spri ngt erui t!

Beste student(e)

Bedankt voor je interesse in de XIOS Hogeschool Limburg. XIOS staat voor eXpertisecentrum voor Innovatie, Industrie, Onderwijs, Onderzoek en Samenleving. Bij XIOS kiezen we bewust voor een persoonlijke aanpak, waarbij de drempel tussen jou en de docenten laag gehouden wordt. De meeste colleges en werkzittingen gebeuren in kleinere groepen. Ook in onze studentenbegeleiding werken we extra toegankelijk en op maat. In onze algemene en departementale brochures stellen we je voor aan de opleidingen en studiemogelijkheden aan XIOS. Maar we vertellen het je ook graag persoonlijk. Bezoek ons op SID-IN, ontdek XIOS op onze infodagen of kom proefdraaien op een openlesdag. Je vindt de data op de laatste bladzijde van deze brochure. Surf zeker ook naar onze website www.xios.be, daar vind je altijd de laatste info over onze opleidingen, maar ook over andere boeiende gebeurtenissen en activiteiten. Veel succes in het bepalen van je studiekeuze! Prof. dr. Dirk Franco Algemeen directeur XIOS Hogeschool Limburg

3


Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Technologiecampus Diepenbeek

Academisch gerichte bachelor* • industriële wetenschappen: bouwkunde • industriële wetenschappen: elektromechanica • industriële wetenschappen: elektronica-ICT • industriële wetenschappen: nucleaire technologie Uniek in Vlaanderen • industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie Uniek in Vlaanderen

* Deze opleidingen worden georganiseerd door FI2, Faculteit Industrieel Ingenieur, een samenwerking tussen XIOS en KHLim.

Master (industrieel ingenieur) • industriële wetenschappen: bouwkunde • industriële wetenschappen: elektromechanica • industriële wetenschappen: elektronica-ICT • industriële wetenschappen: nucleaire technologie Uniek in Vlaanderen afstudeerrichtingen: - milieutechnologie-radiochemie - nucleaire technieken / medisch-nucleaire technieken • industriële wetenschappen: verpakkingstechologie Uniek in Vlaanderen 4


Wat kan je studeren aan de

Departement N-Technologie Technologiecampus Diepenbeek

Professioneel gerichte bachelor • bouw Enig in Limburg • elektromechanica afstudeerrichtingen: - klimatisering - onderhoudstechnologie • elektronica-ICT • toegepaste informatica afstudeerrichtingen: - applicatieontwikkeling - systemen en netwerkbeheer

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Campus Hasselt

XIOS Hogeschool Limburg?

Professioneel gerichte bachelor • bedrijfsmanagement afstudeerrichtingen: - accountancy-fiscaliteit - financie- en verzekeringswezen • communicatiemanagement Enig in Limburg afstudeerrichtingen: - commerciële communicatie - public relations en voorlichting • journalistiek Enig in Limburg • office management afstudeerrichtingen: - bedrijfsvertaler-tolk - management assistant • toerisme en recreatiemanagement Enig in Limburg

Departement Lerarenopleiding Campus Hasselt

Professioneel gerichte bachelor • onderwijs: kleuteronderwijs • onderwijs: lager onderwijs • onderwijs: lager onderwijs (blended learning traject voor werkstudenten) • onderwijs: secundair onderwijs aardrijkskunde, biologie, economie, Engels, Frans, fysica, geschiedenis, informatica, Nederlands, niet-confessionele zedenleer, project algemene vakken, wiskunde, lichamelijke opvoeding, bewegingsrecreatie

Departement Sociaal-Agogisch Werk Campus Hasselt

Professioneel gerichte bachelor • sociaal werk (maatschappelijk assistent) Enig in Limburg afstudeerrichtingen: - maatschappelijk werk - personeelswerk

XIOS POSTGRADUATE SCHOOL

e Xcha ng

X p erie nc

e

Postgraduaat • bio-ecologisch bouwen • instructor dans • leren en doceren in het hoger onderwijs • maatschappelijke veiligheid • niet-confessionele zedenleer voor het lager onderwijs • projectmanagement • stralingsdeskundige

5


n Xcha

ge

departement Xperience

toegepaste ingenieurswetenschappen “Opel: 250 extra ingenieurs nodig”, “Tekort van 2.500 ingenieurs”, “Vlaanderen heeft ingenieurs nodig”: het zijn maar enkele krantenkoppen van het laatste jaar en ze snijden hout. Ingenieurs vormen de draaischijf van de economie en hun beroep wordt met het jaar aantrekkelijker: ze volgen de allernieuwste technologische ontwikkelingen vanop de eerste rij, krijgen een uitdagende job met een aantrekkelijk salaris, en reizen (als ze dat willen) op korte tijd de wereld rond. Toch slinkt het aantal ingenieurs de laatste jaren sterk, in die mate dat de meeste laatstejaarsstudenten hun toekomstige werkgever maar voor het uitkiezen hebben. Vooral industrieel ingenieurs zijn erg in trek, omdat ze het ideale profiel hebben. Net als burgerlijk ingenieurs bezitten ze een brede theoretische achtergrond, maar daarnaast hebben ze via stages, projecten en casestudy’s ook geleerd hoe je die theoretische kennis kan inzetten om concrete technologische problemen op te lossen. Industrieel ingenieurs staan bekend om hun ‘problem solving skills’. Ze kunnen praktijkgericht en logisch denken en weten problemen op een gestructureerde manier in kaart te brengen. Ze spelen in op nieuwe trends en zijn creatief, zelfstandig en flexibel, steeds gericht op de beste industriële oplossing. Dat soort ingenieurs leiden we bij XIOS op.

6

Of hun specialisatie nu bouwkunde of elektromechanica is, dan wel elektronica-ICT, nucleaire technologie of verpakkingstechnologie, onze studenten worden opgeleid tot competente, leergierige jonge ingenieurs met een brede technische bagage, een ruime blik op de wereld en zin voor verantwoordelijkheid. Ze leren de knepen van het vak stap voor stap. In de eerste drie bachelorjaren - die XIOS samen met de collega’s van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) inricht kunnen de studenten rekenen op een veilige, persoonlijke, sterk begeleide leeromgeving. Later leren ze meer en meer op eigen benen staan en groeien ze stilaan uit tot kritische, zelfstandige ingenieurs. Heb jij zin in een opleiding die het goede midden bewaart tussen theorie en praktijk, en (later) in een uitdagende job met alle mogelijke toekomstperspectieven? Lees dan zeker voort. En weet: als industrieel ingenieur ligt de wereld aan je voeten... dr. Roos Peeters departementshoofd toegepaste ingenieurswetenschappen


ACADEMISCHE BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN (INDUSTRIEEL INGENIEURS) BOUWKUNDE p.8 ELEKTROMECHANICA p.16 ELEKTRONICA-ICT p.24 NUCLEAIRE TECHNOLOGIE p.32 VERPAKKINGSTECHNOLOGIE p.42 SCHAKELPROGRAMMA’S p.54 7


ACADEMISCHE BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIテ記EWETENSCHAPPEN

industrieel

8


ingenieur

bouwkunde op of rond d e werf

Waarom bouw@XIOS? Daarom! •

• • •

omdat de opleiding heel wat nauwe contacten onderhoudt met de (Limburgse) bouwsector, wat resulteert in bedrijfsbezoeken, casestudy’s en ‘real life’ onderwerpen voor masterproeven omdat de bouwkundeafdeling haar onderzoeksresultaten in het onderwijs integreert, waardoor je voortdurend kennismaakt met nieuwe, moderne technologieën omdat jij centraal staat bij ons: veel persoonlijke begeleiding, een nauw contact met je docenten omdat je binnen je opleiding het extra diploma VCA-VOL veiligheid voor operationeel leidinggevenden kan behalen

Afgestudeerd. En nu?

Spreekt de constructie van wolkenkrabbers, bruggen en stuwdammen je wel aan? Wil je weten hoe je een rivier of een waterweg kan sturen en beheren? Dan is de opleiding bouwkunde zeker iets voor jou... Deze opleiding leidt je op tot een veelzijdig bouwkundige die niet alleen de gangbare theorieën beheerst, maar ook vertrouwd is met de concrete beroepspraktijk. In eerste instantie krijg je een brede theoretische basis. Je leert theoretische modellen ontwikkelen en gebruiken, en constructies ontwerpen met het oog op kwaliteit en kostprijs. Daarbij wordt systematisch uitgegaan van de nieuwste technologieën. Daarnaast heeft de opleiding ook veel oog voor de praktische kant. Je maakt toepassingen en werkt casestudy’s uit, je bezoekt werven en bedrijven en voor je masterproef loop je stage in een bouwbedrijf. Bouwkundigen zijn bekend om hun probleemoplossend vermogen: van analyse tot synthese. Ze kunnen technisch-wetenschappelijk, praktijkgericht en logisch denken, kunnen problemen in kaart brengen en analyseren, en geven daarbij blijk van een gestructureerde aanpak. Daarnaast beheersen ze meerdere talen naast de moedertaal. Een absolute must zijn ook sociale vaardigheden (werken in teamverband, mensen kunnen mobiliseren, verantwoordelijkheid nemen, leiding kunnen geven), een communicatieve ingesteldheid, flexibiliteit, leergierigheid, creativiteit en bereidheid tot vernieuwing en permanente bijscholing.

Als je afstudeert, kun je als bouwkundige ingezet worden in tal van functies, gaande van projectleider, calculator, raadgevend ingenieur, ontwerpingenieur, stabiliteitsingenieur, onderzoeksingenieur, inkoper tot ingenieur in een overheidsdienst. Onze afgestudeerden komen terecht in bouwbedrijven, studiebureaus, toeleveringsbedrijven en uitrustingsbedrijven (milieutechnisch, verwarming, elektrotechnisch, sanitair en beveiliging), openbare besturen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en in alle grote bedrijven met een eigen patrimoniumbeheer.

Wat kun je al?

Zowel een algemene als een technische vooropleiding sluiten goed aan bij de vorming tot industrieel ingenieur bouwkunde. Bepalend is niet zozeer je specifieke vooropleiding, wel je motivatie en inzet, al is het wel handig als je je weg weet in wiskunde, wetenschappen en techniek. Ruimtelijk inzicht is zeker een pluspunt, net als inzet, vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Afgestudeerde bachelors uit andere studierichtingen kunnen via een voorbereidingsprogramma tot de master toegelaten worden.


10


Ons programma in een notendop Wat?

• • • • • • •

You’ll never walk alone

gebouwen en infrastructuurwerken: rationeel ontwerp, constructie, onderhoud, herstel, funderingen enz. technieken bij de uitvoering, herstelling, vernieuwing en afbraak van constructies studie van rioleringen, rivieren, kanalen en andere waterbouwkundige werken duurzame, milieubewuste materiaalkeuze bij bouwtechnische problemen wetgeving, bouwmanagement, planningstechnieken bouwfysische en bouwakoestische analyse van nieuwe/ bestaande gebouwen enz.

Hoe?

• • • • • •

een ideale mix van hoorcolleges en werkzittingen professionele en gebruikvriendelijke computerprogramma’s die het reken- en tekenwerk tot verwerkbare proporties herleiden elektronische leeromgeving projecten, werf- en bedrijfsbezoeken en casestudy’s, waarin ook sociale vaardigheden zoals teamwork aan bod komen afstudeerwerk al dan niet in samenwerking met de industrie of een onderzoeksinstelling enz.

Koffers Pa k ke n

De sprong van middelbaar naar hoger onderwijs is groot. Dat hoor je overal. Bij XIOS sta je er echter niet alleen voor: studiebegeleiding is voor ons immers een absolute topprioriteit. Kort samengevat: • de meeste lessen - en zeker de praktijklabo’s - worden in kleine groepjes georganiseerd, zodat alle studenten optimaal begeleid kunnen worden • docenten zijn steeds bereid tot extra uitleg vóór en na de les en op vaste momenten buiten de lessen • studenten die problemen hebben met wiskunde krijgen als ze dat willen - op wekelijkse basis extra begeleidingsuren • iedere eerstejaarsstudent heeft een persoonlijke mentor • wil het studeren niet lukken, zit je met een persoonlijk probleem of heb je faalangst, dan kun je aankloppen bij de verantwoordelijke studiebegeleiding Je ziet het: bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het erg belangrijk dat je je goed voelt bij ons. Veel succes!

Onderzoeksmicrobe

XIOS-docenten en -assistenten bouwkunde geven niet alleen les, ze zijn ook intensief betrokken bij onderzoek. Doordat ze permanent bezig zijn met de nieuwste technologieën, zijn de cursussen die je krijgt recent en up-to-date. Maar misschien nog belangrijker: je erft hun onderzoekende, probleemoplossende ‘microbe’, iets wat de industrie zeker weet te appreciëren. Een pluspunt voor jouw toekomstige carrière dus. Het XIOS-bouwkundeonderzoek spitst zich toe op twee pijlers: • wegenbouw en mobiliteit: rekenmodellen voor het bestuderen en voorspellen van verkeersstromen (auto’s, fietsers, voetgangers); bouwkundig ontwerp van rotondes, kruispunten, schoolomgevingen e.d. (in samenwerking met IMOB-UHasselt). • duurzaam bouwen: herinrichting van bestaande gebouwen, het gedrag van metselwerk bij restauraties en renovaties, de invloed op stabiliteit en draagstructuur (in samenwerking met Provinciale Hogeschool Limburg).

Start je internationale carrière bij ons!

Enkele maanden naar het buitenland vertrekken om er te gaan studeren of er stage te lopen: het klinkt aanlokkelijk, niet? Een buitenlandse studieperiode is in ieder geval een verrijkende ervaring: je komt in aanraking met andere culturen, het verruimt je kennis in een andere taal, je leert zelfstandiger te leven, het staat niet slecht op je cv enz. Voldoende argumenten om je koffers te pakken! De afgelopen jaren trokken studenten bouwkunde onder meer naar Frankrijk, Tsjechië en Algerije voor hun stage en eindwerk. Ook neemt de opleiding deel aan de ‘internationale dag’ en organiseert ze elk jaar een buitenlandse studiereis.


aan het woord erva ring te lt!

HET BEROEPENVELD Stefan Liebaert gedelegeerd bestuurder Liebaert Staalbouw (Houthalen)

12

U hebt een XIOS-verleden? Ja hoor. Ik ben in 1999 op de Hogeschool Limburg, de voorganger van XIOS, afgestudeerd als industrieel ingenieur bouwkunde. Onmiddellijk na mijn studies kon ik bij de firma Liebaert beginnen en daar heb ik me stelselmatig opgewerkt: eerst werfleider, dan projectleider en sinds mei 2003 gedelegeerd bestuurder en commercieel directeur. Wat vond u van uw bouwkundeopleiding? Ik vond het een zeer goede basis om mee te starten. Je hebt een goede mix nodig van theorie en praktijk, en die was er in mijn opleiding absoluut. Wat zou u onze toekomstige bouwkundig ingenieurs nog als tip kunnen meegeven? Wel, dat ze zich permanent zouden moeten openstellen voor nieuwe inzichten, nieuwe technologieĂŤn en uitdagingen. Als je van de schoolbanken naar het bedrijfsleven stapt, is dat een hele omschakeling. Behalve met jezelf moet je ineens ook rekening houden met een heel mechanisme waarin je maar een onderdeeltje bent van het geheel. Ik heb me daarom voortdurend bijgeschoold. Een jaartje projectmanagement, ook op XIOS, een cursus preventieadviseur en daarna nog het Vlerick Young Management Program. Studeren en bijleren doe je niet alleen tussen je 18e en je 22e, maar je hele leven lang...


STUDENTEN Thomas Vervoort masterstudent

Wat was je voorkennis? Wetenschappen-wiskunde (8 uur). Waarom heb je voor een opleiding bouwkunde op XIOS gekozen? Het technische aspect van de opleiding bouwkunde bevalt me meer dan het artistieke aspect van architectuur, ook al komen beide samen voor in het werkveld. Ik heb specifiek voor XIOS gekozen door de brede waaier aan vakdomeinen, waardoor je nadien zelf je eigen interesse kan volgen. Hoe ervaar je de opleiding? Ik vind dat er een goede balans is tussen praktijk en theorie, vlotte contacten tussen docenten en studenten, en veel stimulans tot eigen initiatieven, op het gebied van (buitenlandse) stage en masterproef. Kortom: een ideale basis om onmiddellijk in verschillende branches aan de slag te kunnen gaan. Wat zijn je toekomstplannen? Ik start als projectingenieur bij het baggerbedrijf DEME, waar ik ook mijn stage en masterproef heb uitgevoerd. Het eerste jaar zal ik voornamelijk op het hoofdkantoor in Zwijndrecht werken, maar een carrière in het buitenland behoort zeker ook tot de opties.

Jo Van Ballaer masterstudent

Waarom heb je de opleiding industrieel ingenieur bouwkunde gekozen? Wel, om drie redenen. Eén: vanuit mijn middelbare opleiding - hout en bouw (tso) - was ik zeer geïnteresseerd in

bouwkunde. Twee: ik wilde studies die me een garantie gaven op werkzekerheid. En drie: industrieel ingenieur was een opleiding die ik aankon. Burgerlijk ingenieur was sowieso te zwaar voor mijn vooropleiding. Anderzijds: zeg nooit “nooit”, want vooraf had men mij ook eerder een professionele bacheloropleiding aangeraden dan een opleiding tot industrieel ingenieur. Ik heb de eerste twee jaar wel hard moeten werken om de leerstof te verwerken, maar waar een wil is, is een weg... Waarom XIOS? Ik had de eerste twee jaar ook in Geel kunnen volgen, maar ik zag het kotleven in Diepenbeek en Hasselt helemaal zitten en ik had ook geen zin om halverwege een opleiding ineens van school te moeten veranderen. Omdat Limburg me wel aansprak, ben ik bij XIOS terechtgekomen en ik heb er geen spijt van... Je bent naar het buitenland geweest voor je stage en masterproef. Wat heb je precies gedaan en hoe is je buitenlandse verblijf verlopen? Ik ben naar Kenia geweest en heb er een voetgangersbrug ontworpen en uitgewerkt, met behulp van goedkope, duurzame materialen. Het was een onvergetelijke ervaring, vooral cultureel: Afrika is helemaal anders dan hier, op alle vlakken. Het feit dat ik alleen gegaan ben, heeft er ook voor gezorgd dat ik veel mensen heb leren kennen en goed in een team heb leren samenwerken. En buiten het project heb je natuurlijk ook de kans om van de schitterende natuur te genieten. Zo ben ik op safari geweest: een echte belevenis. Wat zijn je verdere toekomstplannen? Als ik afgestudeerd ben, ga ik werken. Ik ben aan het overwegen om halftijds als ingenieur aan de slag te gaan en halftijds mee op de werf als werkman. Daardoor leer je veel meer bij over hoe het er echt aan toegaat en hoe lang bepaalde werken duren. Ik zou na enkele jaren ook mijn eigen bedrijf willen opstarten, het liefst van al renovaties van gebouwen.

d e id e a le ffii etstunne l

Eindwerk in de kijker

Om het verkeer veiliger te maken worden momenteel in Vlaanderen heel wat fietsoversteekplaatsen vervangen door fietstunnels. Bram Vandoren werkte voor zijn masterproef bij de Libost-groep een grafische ontwerpmethode uit waarmee snel en accuraat een voor een bepaalde situatie ideale fietstunnel kan worden ontworpen. Het programma houdt rekening met diverse parameters, waaronder de materiaal- en uitvoeringskosten.


Talent in de kijker Maarten Mattijs winnaar van de Cera Award Awa rd Bouwkun d

e

Maarten Mattijs schreef een optimalisatieprocedure uit voor kunstverlichting, zodat gebouwen op een zo efficiĂŤnt en energiezuinig mogelijke manier verlicht kunnen worden. Daarvoor kreeg hij de Cera Award, een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt aan een ingenieur die zijn creativiteit en wetenschappelijke knowhow inzet om een non-profitorganisatie te helpen.

Maarten Mattijs. Analyse en optimalisatie van kunstverlichting in gebouwen. Afstudeerwerk industrieel ingenieur bouwkunde, XIOS Hogeschool Limburg, 2007, 166 p. XIOS-promotoren: Ing. Johan Blom en Ing. Jan Van Hecke Externe promotor: dr. ir. arch. Filip Descamps (Daidalos Peutz)

14


fysica 2

algemene economie 60

3 31

6

3

6

3

6

4

3

stpt gem

29

3

6 4

5

5

3

3

stpt afst

small business project

ingenieur en maatschappij 2 keuzemogelijkheden

toegepaste hydraulica / stromingen wegontwerp en wegergonomie 1 duurzaam bouwen 1 de werf van A tot Z 2 uitvoeringstechnieken

gevorderde sterkteleer 2

dimensionering beton- en steenconstructie 1 dimensionering hout- en staalconstructie 1 geotechniek 1

bachelorproef internationale toegepaste communicatie 1

bouwfysica

3aba

60

3

3

3 4 3 8 5

3

6 4 3

7 3

5

stpt

bedrijfskunde

bruggen- en waterbouw wegontwerp en wegergonomie 2 duurzaam bouwen 2 bouwkundig project de werf van A tot Z 3 (stage) keuzevak (o.a. havenbouw, speciale uitvoeringstechnieken, verkeerskunde)

numerieke mechanica

dimensionering beton- en steenconstructie 2 dimensionering hout- en staalconstructie 2 geotechniek 2

masterproef internationale toegepaste communicatie 2

master BK

60

3

3 3 3 5 5 3

3

3 3 3

20 3

stpt

Programmadelen 1, 2 en 3 worden in samenwerking met de KHLim georganiseerd. Binnenkort beslist de Vlaamse overheid over de studieverlenging van de academische opleidingen. Als dit dossier wordt goedgekeurd, wijzigt de master in de industriële wetenschappen van 1 masterjaar naar 2 masterjaren. De totale studieduur zal dan 5 in plaats van 4 jaar bedragen.

totaal

bedrijfsbeleid / management

ingenieur en maatschappij 1 keuzemogelijkheden

ingenieur en maatschappij

4 inleiding tot bouwkunde de werf van A tot Z 1

grafisch ontwerpen / CAD 1 (autocad)

sterkteleer gevorderde sterkteleer 1

bouwmaterialen

opleidingsspecifieke ingenieurs wetenschappen

grafisch ontwerpen

sterkteleer - toegepaste mechanica

materiaalkunde 1

3

5 8

6

materiaalkunde

fysica 1 mechanica 1 en 2

fysica - mechanica

onderzoek en communicatie 2 bouwkundig project

elektriciteit

elektrotechniek

grafische applicaties in Java digitale elektronica

6

6

beginselen van programmeren in VBA beginselen van OO-programmeren met Java analoge elektronica

elektronica - ICT

numerieke wiskunde wiskunde in de bouw

11

chemie 2

onderzoek en communicatie onderzoek en communicatie 1

analyse algebra en MATLAB

wiskunde

8

fluïdomechanica thermodynamica

chemie1

chemie

stpt

2aba

fluïdomechanica thermodynamica

1aba

leerlijn

bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting bouwkunde (BK) - master industriële wetenschappen: bouwkunde (BK)


ACADEMISCHE BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIテ記EWETENSCHAPPEN

industrieel

16


ingenieur

eleKtromechanica Ve e lzijd ig he id Troef !

Waarom elektromechanica@XIOS? Daarom! •

Op zoek naar een veelzijdige technische opleiding waarmee je nog heel veel richtingen uitkunt? Wel, dan ben je bij de opleiding industrieel ingenieur elektromechanica zeker aan het juiste adres! Op vier jaar tijd - drie bachelorjaren en één masterjaar - stap voor stap word je opgeleid tot een ingenieur met verregaande expertise op het gebied van (elektro)mechanica, automatisering en robotica, kortom een ingenieur die technisch gezien van alle (of toch vele) markten thuis is. In de bachelorjaren verwerf je een brede theoretische basis die je nodig hebt om uit te groeien tot een zelfstandige, kritische en creatieve ingenieur die weet hoe hij elektromechanische probleemstellingen op een efficiënte manier aanpakt. Bovendien kom je in de loop van je studie meer en meer in contact met de concrete beroepspraktijk, via projecten, casestudy’s en bedrijfsbezoeken. In je master werk je zelfstandig een masterproef uit door in een bedrijf of onderzoeksinstelling stage te lopen.

omdat de opleiding de ideale mix biedt van wetenschappelijke diepgang én een brede, veelzijdige vorming, waarmee je veel verschillende richtingen uitkunt omdat de opleiding via de onderzoeksgroep EMAP permanent mee-evolueert met haar tijd en met de modernste technologieën (bv. biosensoren, hernieuwbare energie, OLED’s, 3D-scannen), die onmiddellijk in het onderwijs geïntegreerd worden omdat jij centraal staat bij ons: veel persoonlijke begeleiding, een nauw contact met je docenten

Mijn toekomst?

Als je afstudeert als industrieel ingenieur elektromechanica, dan heb je je toekomst zelf in handen. Masters elektromechanica zijn - juist dankzij hun veelzijdigheid - vertegenwoordigd in nagenoeg alle bedrijfssectoren; je komt ze overal tegen, van grote multinationals over kmo’s tot overheidsinstellingen. Wie goed werk levert, kan op korte termijn een leidinggevende functie bekleden met uitgebreide verantwoordelijkheden tegen een goede verloning. De ruime keuzemogelijkheden maken dat je zélf je loopbaan uitstippelt en bijstuurt, naargelang je persoonlijke interesses en ambities. Enkele domeinen waarin je mogelijk terechtkomt: • automatisering en robotica • productie • procescontrole • onderhoud • assemblage • energietechnieken • ontwerp (CAD/CAM) • sales (technisch-commercieel) • research & development • onderwijs • enz.


START je internationale carrière bij ons!

Enkele maanden naar het buitenland vertrekken om er te gaan studeren of er stage te lopen: het klinkt aanlokkelijk, niet? Een buitenlandse studieperiode is in ieder geval een verrijkende ervaring: je komt in aanraking met andere culturen, het verruimt je kennis in een andere taal, je leert zelfstandiger te leven, het staat niet slecht op je cv enz. Voldoende argumenten om je koffers te pakken! De afgelopen jaren trokken studenten elektromechanica onder meer naar Duitsland en Spanje voor hun stage en eindwerk. Ook neemt de opleiding deel aan de ‘internationale dag’ en organiseert ze elk jaar een buitenlandse studiereis.

18


Wat moet ik vooraf kennen en kunnen?

Zowel een algemene als een technische vooropleiding (aso/tso) sluiten goed aan bij de vorming tot industrieel ingenieur elektromechanica. Bepalend is niet zozeer je specifieke vooropleiding, wel je motivatie, inzet en brede belangstelling voor technologie. Wie gebeten is om te weten, haalt het wel!

Theorie én praktijk

Tijdens je studie tot industrieel ingenieur elektromechanica krijg je een stevige theoretische basis mee waarin vooral basiswetenschappen als wiskunde, chemie en fysica een prominente plaats krijgen, maar dat neemt niet weg dat je er met theorie alleen niet komt. Van een toekomstig ingenieur wordt vooral verwacht dat hij concrete probleemstellingen kan analyseren en oplossen, door kritisch en logisch na te denken en door een creatieve, nieuwsgierige onderzoekshouding. Om die vaardigheden te ontwikkelen, werk je vanaf het eerste jaar wetenschappelijke projecten uit die een mooi afgerond geheel vormen en die je op gepaste, efficiënte wijze leert presenteren aan een publiek. In je master neemt je afstudeerproject (‘masterproef’) een groot deel van je puntentotaal in beslag en loop je stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling die binnen je interessesfeer past: energietechnieken, procesautomatisering en robotica, productietechnieken enz. Stage en masterproef gaan daarbij nauw samen. Een praktijkgerichte opleiding staat niet los van de wereld, maar brengt de bedrijfswereld net binnen de schoolmuren. Dat doen we op verschillende manieren: door bedrijfsbezoeken en de bedrijfsstage, door ‘jobdays’ en door studiedagen in samenwerking met het werkveld. Recent organiseerde XIOS nog een internationale ‘education week’ over verwarming en ventilatie, in samenwerking met multinational Jaga. Meer dan 80 verwarmingstechnici uit 30 verschillende landen bezochten toen onze Diepenbeekse Technologiecampus.

You’ll never walk alone

De sprong van middelbaar naar hoger onderwijs is groot. Dat hoor je overal. Bij XIOS sta je er echter niet alleen voor: studiebegeleiding is voor ons immers een absolute topprioriteit. Kort samengevat : • de meeste lessen - en zeker de praktijklabo’s - worden in kleine groepjes georganiseerd, zodat alle studenten optimaal begeleid kunnen worden” • docenten zijn steeds bereid tot extra uitleg vóór en na de les en op vaste momenten buiten de lessen • eerstejaarsstudenten die problemen hebben met wiskunde krijgen - als ze dat willen - op wekelijkse basis extra begeleidingsuren • iedere eerstejaarsstudent heeft een persoonlijke mentor • wil het studeren niet lukken, zit je met een persoonlijk probleem of heb je faalangst, dan kun je aankloppen bij de verantwoordelijke studiebegeleiding Je ziet het: bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het erg belangrijk dat je je goed voelt bij ons. Veel succes!

Research & development

XIOS-docenten en -assistenten elektromechanica geven niet alleen les, ze zijn ook intensief betrokken bij het onderzoek en de dienstverlening van de EMAP-onderzoeksgroep (Electronical & Mechanical Applied Physics). EMAP houdt zich - in samenwerking met IMO-UHasselt bezig met diverse onderzoeksprojecten: biosensoren, hernieuwbare energie, OLED’s, diamanten nanocoatings voor elektrochemie, RFID’s en MEMS, 3D-scantechnieken enz. Gevolg: de cursussen die je krijgt zijn recent en up-to-date en - misschien nog belangrijker - van je docenten erf je een onderzoekende, probleemoplossende ‘microbe’, iets wat de industrie zeker weet te appreciëren.

19


aan het woord

Stud e nte n

Koen Meulemans student 3e academische bachelor

Al van jongs af aan ben ik geboeid door alles wat met techniek te maken heeft. Het was dan ook geen wonder dat ik in het middelbaar industriële wetenschappenwiskunde als studierichting koos. Een brede richting waarmee je heel veel kanten uitkan, net als de opleiding die ik nu volg: industrieel ingenieur elektromechanica. Ik kom uit Vlaams-Brabant, maar heb toch gekozen voor XIOS. Ik heb verschillende scholen bezocht, maar nergens deed men zo goed aan studentenbegeleiding als op XIOS. Als je vragen hebt, kan je na de les terecht bij de docent in kwestie. Die begeleiding was voor mij heel belangrijk, omdat ik toch wel met enige faalangst aan m’n ingenieursstudies begonnen ben. Wat mij verder ook aantrok aan XIOS, waren de ruime, moderne, technisch goed uitgeruste labo’s waarin je praktische kennis opdoet. Wat de toekomst brengt, is voor mij nog een groot vraagteken. Ik hoop een job te vinden die ik echt graag doe, maar dat kan normaal geen probleem zijn met een diploma van industrieel ingenieur elektromechanica. Misschien bestaat er wel een kans dat ik kan beginnen in het bedrijf waar ik mijn bachelorproef gedaan heb en waar ik ook mijn masterproef ga doen.

20

Rob Thaens masterstudent

Toen ik m’n middelbare studies industriële wetenschappen (tso) af had, wist ik dat ik elektromechanica wilde studeren. Ik heb al lang een passie voor techniek, dus die keuze liet niet lang op zich wachten. Dat het Diepenbeek zou worden, was ook niet zo’n moeilijke beslissing. Ik mocht kiezen tussen een kot of een wagen en koos voor de wagen. Binnen Diepenbeek koos ik voor XIOS en niet voor de concurrent omdat ik de sfeer op XIOS vanaf het eerste moment gezelliger en familialer vond en omdat de infrastructuur er prima in orde is. M’n studie is tot nu toe vlekkeloos verlopen en ik hoop dat ik binnenkort mag afstuderen. In het kader van m’n afstudeerwerk heb ik voor het papierfabriek Sappi een jaarlijkse stoombesparing van 400.000 euro gerealiseerd. Het is een project waarin ik veel bloed, zweet en tranen gelaten heb en waarop ik oprecht trots durf te zijn...


AFGESTUDEERDEN Jan De Schepper afgestudeerd in 2006

Hallo, ik ben Jan De Schepper, oud-student van XIOS, afgestudeerd in 2006. Momenteel werk ik als projectingenieur bij Technum, een multidisciplinair studie- en adviesbureau dat innovatieve, duurzame oplossingen uitwerkt voor gebouwen en infrastructuurprojecten. Verder ben ik ook actief bij de Limburgse jongerenafdeling van de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK) waarvoor ik in 2009 de lenteconferentie van de European Young Engineers (EYE) in Hasselt heb georganiseerd. Toen ik 18 was, heb ik eventjes getwijfeld tussen burgerlijk en industrieel ingenieur, maar nadat ik me wat beter bevraagd had waren m’n twijfels weg. Ik wilde een praktijkgerichte studie: industrieel ingenieur dus. Waarom ik voor XIOS koos? Wel, heel simpel: ik hou niet zo van grote auditoria met veel studenten en een onpersoonlijke sfeer. XIOS is net het tegenoverstelde: de lessen worden er gegeven in kleine groepjes, iedereen kent iedereen en je hoeft als student niet bang te zijn van je docenten. Die zijn net altijd bereid om je extra uitleg te geven als je dat vraagt. Mijn studies elektromechanica op XIOS zijn vlot verlopen. Eerst een theoretische basis, daarna meer en meer praktijkvakken waarin het om de concrete toepassingen gaat. In m’n vierde en laatste jaar ging ik voor mijn stage en eindwerk naar een bedrijf in San Sebastian, Spaans Baskenland. Dat viel geweldig goed mee en ik kreeg er ook een zeer goede evaluatie. Onze klasgroep in het vierde jaar was een echte vriendengroep. We organiseerden onder meer een studiereis naar Thailand en we zien elkaar nog geregeld. Ja, ik heb prima herinneringen aan m’n studententijd op XIOS. Hopelijk kan jij dat over een x-aantal jaar ook zeggen?

Luk Servaes afgestudeerd in 2001, woonplaats: Lafayette, Louisiana (VS)

Ik ben mijn professionele carrière begonnen en werk nog steeds voor Security DBS, een dochterbedrijf van Halliburton. Wij zijn een dienstenbedrijf dat materiaal levert voor olieboringen; onze specialisatie zijn boorkoppen. Werken voor een bedrijf als Security DBS is heel uitdagend en lonend. Nadat ik een kleine vakantie had genomen na het behalen van mijn diploma, heb ik na ongeveer een maand solliciteren mijn eerste baan gevonden (augustus, december 2001), die ik nu nog steeds heb, alleen in een ander land (klein detail: veel kilometers...). De eerste sollicitatiebrief die ik had geschreven was meteen raak, wat natuurlijk mooi meegenomen is... Studeren aan de XIOS Hogeschool Limburg was een heel plezante tijd, de sfeer was er altijd goed. De docenten waren niet constant bezig met je te ‘ambeteren’. Er was altijd een heel open sfeer waarin je heel goed wist wat je moest doen en je kon er ook nog eens ‘babbelen’ met de docenten. Ik heb het altijd uitdagend gevonden om aan de XIOS Hogeschool Limburg te studeren. Wat je wou bereiken, moest je zelf doen... Da’s heel wat anders dan aan andere scholen waar ze je alleen maar letters laten ‘vreten’. Hier moet je het ‘begrijpen’ om er te geraken; je komt er tot slot van rekening in de bedrijfswereld toch niet als je alleen maar papegaaienwerk kunt afleveren. Je moet je hersens weten te gebruiken in plaats van alles te kunnen citeren. In plaats van een oplossing ‘binnengelepeld’ te krijgen heeft XIOS me geleerd zelf de ‘lepel’ te maken...

21


Elektromechanica-talent in de kijker Jan Comhair & Bernd Mouchaers

Winnaars van de Paul Donnersprijs 2008. Ontwerp van een innovatieve bedradingsmachine die elektrische draden automatisch kan aansluiten in een schakelkast.

Stijn Vanhelmont

Winnaar van de Cera Award 2006. Ontwerp van een infrarood detectiesysteem voor een revalidatiecentrum.

Audrey Faghel

Winnaar van de Paul Donnersprijs 2004. Energiestudie die een supermarkt een jaarlijkse energiebesparing van 7.000 euro oplevert.

22


analyse algebra en MATLAB beginselen van programmeren in VBA beginselen van OO-programmeren met Java analoge elektronica elektriciteit

wiskunde

totaal

bedrijfsbeleid / management

ingenieur en maatschappij

automatisering

opleidingsspecifieke ingenieurs wetenschappen

grafisch ontwerpen

algemene economie

grafisch ontwerpen / CAD 1 (autocad)

materiaalkunde 1

materiaalkunde

sterkteleer - toegepaste mechanica

onderzoek en communicatie 1

onderzoek en communicatie

fluïdomechanica thermodynamica

fysica - mechanica

elektrotechniek

fysica 1 mechanica 1 en 2

chemie1

chemie

elektronica - ICT

1aba

leerlijn

2aba

60

3

4

3

6

5 8

6

ingenieur en maatschappij 1 keuzemogelijkheden

sterkteleer en vormgevingstechnieken toegepaste sterkteleer en vormgeving- en werkplaatstechnieken grafisch ontwerpen / CAD 2 (inventor)

fluïdomechanica thermodynamica 1 thermodynamica 2 onderzoek en communicatie 2 dom. spec. project (mechanisch ontwerp) materiaalkunde 2

fysica 2

elektrotechniek

chemie 2 industriële proceschemie 11 numerieke wiskunde & statistiek signalen en systemen 6 grafische applicaties in Java digitale elektronica

8

stpt

31

6

3

3 3

3

3 3

4

3

stpt gem

29

3

3

5

3

3

3

3

3

3

stpt afst

meetsystemen analoge regeltechniek geïntegreerde automatisering PLC en pneumatica ingenieur en maatschappij 2 keuzemogelijkheden small business project

toegepaste mechanica 1 verspaningstechnologie / CAD 3 mechanische meettechnieken dimensioneren van machineonderdelen

internationale toegepaste communicatie 1 mechanisch ontwerp: bachelorproef elektr. mech. ontwerp: bachelorproef toegepaste materiaalkunde 3

toeg. thermodynamica 1

elektrische aandrijvingen elektrische installaties en ontwerpen vermogenselektronica

3aba

60

3

3

3 3 4

3

6

3

3 7

6

3 7 6

stpt

capita selecta van het bedrijfsmanagement management accounting zorgsystemen & productiemanagement gegevensopslag en overdracht 2

specialisatie en keuze keuze 1: CAD/CAM keuze 2: kunststoffen keuze 3: advanced materials (MEMS) toegepaste mechanica (CNC) industriële elektronica hydraulische systeemtechnologie robotica en visietechnologie

toegepaste materiaalkunde 4 / prod. technieken toegepaste mechanica 2 trillingen en mechanismen eindige elementen

masterproef internationale toegepaste communicatie 2

toeg. thermodynamica 2

master em

60

10

4

9

3

4

3

20 3

4

stpt

bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting Elektromechanica met focus Elektromechanica en Elektrotechniek master industriële wetenschappen: elektromechanica

Programmadelen 1, 2 en 3 worden in samenwerking met de KHLim georganiseerd. - Binnenkort beslist de Vlaamse overheid over de studieverlenging van de academische opleidingen. Als dit dossier wordt goedgekeurd, wijzigt de master in de industriële wetenschappen van 1 masterjaar naar 2 masterjaren. De totale studieduur zal dan 5 in plaats van 4 jaar bedragen.


ACADEMISCHE BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIテ記EWETENSCHAPPEN

industrieel

24


ingenieur eleKtronica - ICT The cha lle nge is yours Gsm’s, internet, gps, Bluetooth, OLED’s, nanochips, biosensoren: de wereld van de elektronica en de ICT is een wereld vol uitdagingen. Een wereld die constant verandert en waarin geen maand voorbijgaat zonder een nieuwe hoogtechnologische ontwikkeling. Technologische veranderingen vragen om goed opgeleide, bekwame ingenieurs die van wanten weten. Ingenieurs die technische knowhow hebben, die kritisch, zelfstandig en flexibel zijn en die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ingenieurs die technische problemen in kaart kunnen brengen en ontleden, en die - gestructureerd, kritisch en efficiënt - op zoek gaan naar de beste oplossing. Zulke industrieel ingenieurs elektronicaICT leiden wij bij XIOS op. Op vier jaar tijd - drie bachelorjaren en één masterjaar - stap voor stap word je opgeleid tot een veelzijdig industrieel ingenieur met een verregaande expertise binnen het brede domein van de elektronica-ICT. Data- en telecommunicatie, informatica, computersystemen, netwerken, elektronische apparaten: ze komen allemaal aan bod en zijn belangrijk als basis voor je verdere beroepsloopbaan. Ook leggen we de nadruk op elektronische technologie, analoge en digitale schakelingen en systemen, elektronische IC-ontwerpmethodieken, meettechnieken enz. We zoomen in op een aantal aanvullende ICT-onderwerpen, zoals grafische programmeertalen, besturingssystemen en objectgeoriënteerd programmeren. Wiskunde, fysica en chemie vullen de technische opleidingsonderdelen aan. In de loop van je studie kom je meer en meer in contact met de concrete beroepspraktijk, via projecten, casestudy’s en bedrijfsbezoeken. In je master werk je zelfstandig een masterproef uit, een omvattend technologisch project verbonden met je stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling.

Waarom elektronica-ICT@XIOS? Daarom! •

omdat de opleiding via de onderzoeksgroep EMAP permanent mee-evolueert met haar tijd en met de modernste technologieën (bv. nano-elektronica, plastic zonnecellen, organische displays, biosensoren), die onmiddellijk in het onderwijs geïntegreerd worden omdat onze brede, veelzijdige opleiding de ideale mix heeft van theorie en praktijk: vertrekkend van een technisch begrippenkader ligt de nadruk op praktische toepasbaarheid: projecten, casestudy’s, bedrijfsbezoeken en stage omdat jij centraal staat bij ons: kleine labogroepen, veel persoonlijke begeleiding, een nauw contact met je docenten

Voorkennis?

Twijfel je een beetje of je een studie industrieel ingenieur aankan? Wel, weet dan dat zowel een algemene als een technische vooropleiding (aso/tso) goed aansluiten bij de vorming tot industrieel ingenieur elektronica-ICT. Bepalend is niet zozeer je specifieke vooropleiding, wel je motivatie, inzet en brede belangstelling voor wetenschap en elektronica. Met een goed begrips- en redeneervermogen kom je al een heel eind. Waar een wil is, is een weg!


Afgestudeerd. What’s next?

Als je afstudeert als industrieel ingenieur elektronica-ICT, dan is werkzekerheid gegarandeerd. Enquêtes tonen aan dat 92% van onze afgestudeerden in minder dan drie maanden werk vindt; een kwart heeft zelfs al werk voordat ze afstuderen! Er is tegenwoordig op de arbeidsmarkt een chronisch tekort aan technisch hooggeschoolden en aan ingenieurs in het bijzonder. Tezelfdertijd neemt het belang van elektronica en ICT elk jaar verder toe. In alle technische domeinen kom je elektronica en ICT tegen. Vlaanderen biedt heel wat jobperspectieven voor elektronici en ICT’ers. Denk maar aan grote bedrijven als Flanders’ Drive, Barco, Philips, Siemens, Belgacom, Alcatel, IMEC, Mobistar, Transics, Tyco Electronics, Telindus enz. De meeste afgestudeerden komen terecht in de industrie en de dienstensector. Behalve in bedrijven uit de informatica- en ITsector kom je industrieel ingenieurs ook tegen in de telecom- en elektronicasector. Daarnaast zijn onze afgestudeerden ook in trek in andere domeinen, zoals ziekenhuizen, ministeries en nutsbedrijven. Ook voortstuderen is een optie: veel afgestudeerden kiezen ervoor nog een extra diploma te behalen, zoals een master-namaster of een pedagogisch bekwaamheidsdiploma. Sommigen specialiseren zich verder in de elektronica, anderen kiezen voor een managementopleiding. De laatste jaren starten ook meer en meer

afgestudeerden met doctoraatsonderzoek, in samenwerking met de Universiteit Hasselt.

You’ll never walk alone

De sprong van middelbaar naar hoger onderwijs is groot. Dat hoor je overal. Bij XIOS sta je er echter niet alleen voor: studiebegeleiding is voor ons immers een absolute topprioriteit. Kort samengevat: • de meeste lessen - en zeker de praktijklabo’s - worden in kleine groepjes georganiseerd, zodat alle studenten optimaal begeleid kunnen worden • docenten zijn steeds bereid tot extra uitleg vóór en na de les en op vaste momenten buiten de lessen • eerstejaarsstudenten die problemen hebben met wiskunde krijgen - als ze dat willen - op wekelijkse basis extra begeleidingsuren • iedere eerstejaarsstudent heeft een persoonlijke mentor • wil het studeren niet lukken, zit je met een persoonlijk probleem of heb je faalangst, dan kun je aankloppen bij de verantwoordelijke studiebegeleiding Je ziet het: bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het erg belangrijk dat je je goed voelt bij ons. Veel succes!2e

Het opleidingsprogramma in een notendop

26

academische bachelor brede ingenieursvorming met speciale aandacht voor basiswetenschappen (wiskunde, chemie, fysica) en algemene ingenieursvaardigheden elektriciteit: gelijkspanning en wisselspanning; elektronische componenten en systemen; sensoren, filters en versterkers wetenschappelijk project rond mechatronica (mechanica en elektronica geïntegreerd in één samenhangend systeem) 3e academische bachelor analoge elektronica en toepassingen digitale technieken en processoren micro-elektronica data- en telecommunicatie enz. master nano-elektronica RF & microwave technology sensortechnologie: biosensoren ontwerp van geavanceerde elektronische producten (analoge hoogfrequentschakelingen, microprocessoren, signaalprocessoren, embedded systemen enz.) masterproef en stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling, scriptieverdediging voor een professionele jury


research & development

XIOS-docenten en -assistenten elektronica-ICT geven niet alleen les, ze zijn ook intensief betrokken bij het onderzoek en de dienstverlening van de EMAP-onderzoeksgroep (Electronical & Mechanical Applied Physics). EMAP houdt zich - in samenwerking met IMO-UHasselt bezig met diverse onderzoeksprojecten, waaronder ook heel wat doctoraatsonderzoek. Hoofdtopics zijn biosensoren en geleidende polymeren. Bekende voorbeelden daarvan zijn OLED’s (Organic Light Emitting Diodes), RFID-tags (Radio Frequency IDentification chips) en fotovoltaïsche devices. Gevolg: de cursussen die je krijgt zijn recent en up-to-date, de mogelijke onderwerpen voor een bachelor- of masterproef zijn boeiend en uitdagend, en - misschien nog het belangrijkste - van je docenten erf je een onderzoekende, probleemoplossende ‘microbe’, iets wat de industrie zeker weet te appreciëren. Elk jaar zijn er studenten die de smaak van research zo te pakken krijgen dat ze na hun studies een doctoraat aanvatten in samenwerking met de Universiteit Hasselt.

Launch your international career

Enkele maanden naar het buitenland vertrekken om er te gaan studeren of er stage te lopen: het klinkt aanlokkelijk, niet? Een buitenlandse studieperiode is in ieder geval een verrijkende ervaring: je komt in aanraking met andere culturen, het verruimt je kennis in een andere taal, je leert zelfstandiger te leven, het staat niet slecht op je cv enz. Voldoende argumenten om je koffers te pakken! Vooral met Spaanse instellingen heeft de opleiding elektronicaICT heel wat contacten: Spaanse studenten studeren één of twee semesters in België, maar ook jullie kunnen naar Spanje of een ander land voor stage en eindwerk. Ook neemt de opleiding deel aan de ‘internationale dag’ en organiseert ze elk jaar een buitenlandse studiereis.

The Dubliners

Van 15 tot 22 maart 2009 gingen de masterstudenten elektronica-ICT op studiereis naar het Ierse Dublin. Op het programma stonden bezoeken aan Trinity College, University College Dublin en National University of Ireland, waar Alessandro Volta en Nicholas Callan het principe van de batterij hebben uitgevonden. In het CRANN-onderzoeksinstituut kregen de studenten een state-of-the-art van alle laatste nieuwe elektronische snufjes. Verder hadden ze ook het genoegen St. Patrick’s Day te vieren in een volledig in het groen getooide hoofdstad en bezochten ze de brouwerij van Guinness en de Kilmainham Gaol, de bekendste Ierse gevangenis waar de film ‘In the Name of the Father’ (1993) werd opgenomen.


28


aan het woord

Stud e nte n

Hannelore Strauven masterstudente

Waarom heb je voor XIOS gekozen? Ik ben al altijd iemand geweest die van praktijkgerichte vakken houdt en daarom leek industriële wetenschappen me wel mijn ding. Ik heb specifiek voor XIOS gekozen omdat je er binnen de industriële wetenschappen met vijf opleidingen zo veel verschillende richtingen uitkunt. Mijn eerste idee was bouwkunde, maar toen bleek dat mechanica me niet zo op het lijf geschreven was en elektronica wel, heb ik niet meer getwijfeld en was de keuze na mijn eerste jaar snel gemaakt: elektronica-ICT zou het worden. Hoe viel het mee als meisje hier op een nogal mannelijke campus? Heel ongemakkelijk de eerste dagen! (lacht) Jongens kijken wel op van een meisje in een technische richting. Kom dan maar eens als ‘dom’ blondje een technische school binnengewandeld :-). Maar ik heb me heel snel ingeburgerd, hoor, en ik vond het ook wel een eer dat ik het eerste meisje in de elektronicaopleiding was sinds lang. Valt het studentenleven in Diepenbeek mee? Ja, echt wel! Overdag probeer ik de meeste lessen te volgen, maar ’s avonds zet ik geregeld een stapje in de wereld: een pintje drinken of naar een fuif. Ik ben ook al drie jaar lid van de studentenvereniging ASG, dit jaar zelfs als vicepreses. Als je goed kan plannen, is dat ook perfect combineerbaar. Naar mijn mening ben je geen student als je alleen maar in je boeken kijkt. Een doop, een pintje of een feestje: dat hoort er allemaal evengoed bij! Wat zijn volgens jou de positieve punten van je opleiding en van XIOS? De opleiding is heel breed georiënteerd: je krijgt zowel elektronica als ICT, zodat je van alles een beetje krijgt en nog beide richtingen uitkunt. Vooral micro- en nano-elektronica vond ik heel interessant: die vakken geven je een klare elektronische kijk op de wereld van vandaag én morgen. Voor de rest apprecieer ik ook de projecten die heel duidelijk

en talrijk in de opleiding vervat zitten: via projecten leer je veel meer en kun je je interessegebieden verkennen en verder uitdiepen. En last but not least, XIOS staat natuurlijk bekend om zijn persoonlijke aanpak: kleine groepjes, veel begeleiding, dat is heel leuk om te werken. Wat zijn je toekomstplannen? Ik ga nog voortstuderen, maar heel eerlijk: ik weet nog niet wat.

Teresa Charlin Spaanse Erasmusstudente

To be honest, my first option as a Spanish Erasmus student was not Belgium, but Finland. In Spain I studied Telecommunications Engineering at Vigo, specialisation image & sound. As my favourite study programme in Finland was dissolved, I had to choose another destination and that turned out to be Belgium. Why Belgium? Well, because I wanted to improve my English and because Belgium is known for its advanced technology. I carried out a RFID project under the supervision of Jan Boutsen and Karoline Petermans and I must say that I learned a lot. What I liked most, was the close relationship with the other students and the lecturers; in Spain there was more distance. During the past five months, I have also had the opportunity to discover Belgium: I missed the mountains, but I liked the trains, the Flemish cities and the nature in Wallonia. Best wishes!

29


afgestudeerde Stijn Duchateau afgestudeerd in 2008, doctoraatsstudent elektronica-ICT

Waarom heb je indertijd voor XIOS gekozen? Wel, ik was sowieso gefascineerd door elektronica en wist ook vrij goed wat ik wilde: eerst een professionele bacheloropleiding elektronica-ICT en dan voortstuderen tot master. In Limburg heb je twee hogescholen waar je dat kan, maar bij XIOS had ik meteen het beste gevoel, door het nieuwe gebouw, de moderne labo’s en de losse sfeer. Wat vond je van het studentenleven? Wel, Diepenbeek is in tegenstelling tot Leuven een kleine studentenstad. Dat maakt het uitgaansleven kleiner, maar ook wel gezelliger. Iedereen kent er iedereen en een fuif in de Fitlink is steevast een aanrader. Je bent ook naar het buitenland getrokken voor je eindwerk. Viel dat mee? Ja, absoluut! Ik heb drie maanden in Spanje verbleven, aan de universiteit van Vigo, en dat was echt een verrijkende ervaring. Je maakt er kennis met andere culturen, leert heel veel over jezelf en krijgt ook inhoudelijk heel wat verse ‘input’. Een Erasmusuitwisseling is echt een ervaring die je je hele leven lang meedraagt. Hoe verliepen de maanden nadat je je diploma in handen had? Na een korte vakantie ben ik beginnen te solliciteren en dat liep bijzonder vlot. Na een maandje stroomden de aanbiedingen binnen. Na lang en wijs beraad heb ik gekozen waarvoor m’n hart het meest klopte: een doctoraat. Ik werk nu in de onderzoeksgroep EMAP in samenwerking met de Universiteit Hasselt. We zijn bezig met heel uitdagende, hypermoderne technologieën: OLED’s, biosensoren, plastic zonnecellen enz. Wat zal je het meest bijblijven van je XIOS-opleiding? Oh, heel veel zaken: de geweldige sfeer tussen het personeel en de studenten, mijn Erasmuservaring, de vrienden, het eindwerk... Te veel om op te noemen, eigenlijk.

30

Ele ktronic aICT


fysica 1 mechanica 1 en 2

fysica - mechanica

totaal

bedrijfsbeleid / management

ingenieur en maatschappij

algemene economie

materiaalkunde materiaalkunde 1 sterkteleer - toegepaste mechanica grafisch ontwerpen grafisch ontwerpen / CAD 1 (autocad) opleidingsspecifieke ingenieurs wetenschappen

60

3

4

3

6

5 8

6

6

fysica 2

grafische applicaties in Java digitale elektronica database progammatie met java en C# instrumentatie analoge elektronica 2 micro-elektronica

ingenieur en maatschappij 1 keuzemogelijkheden

sterkteleer vormgevingstechnieken

onderzoek en communicatie 2 dom. spec. project

elektriciteit

elektrotechniek

onderzoek en communicatie 1

beginselen van programmeren in VBA beginselen van OO-programmeren met Java analoge elektronica 1

elektronica - ICT

onderzoek en communicatie

analyse algebra en MATLAB

wiskunde

chemie 2 Materialen en processen in de elektronica 11 numerieke wiskunde & statistiek signalen en systemen

8

2aba

fluïdomechanica thermodynamica

chemie1

chemie

stpt

fluïdomechanica thermodynamica

1aba

leerlijn

31

6

3

6

3

6

4

stpt gem 3

29

3

3

5 6 3

3

3

3

stpt afst

ingenieur en maatschappij 2 keuzemogelijkheden small business project

bachelorproef internationale toegepaste communicatie 1

domeinspecifieke-IT analoge regeltechniek digitale regeltechniek meetsystemen digitale technieken toegepaste analoge elektronica embedded systemen tele- en datacommunicatie nano-elektronica en chipdesign elektrotechniek

3aba

60

3

3

7 3

6 3 4 3 6 3 3 6 7 3

stpt

bedrijfskunde zorgsystemen en kwaliteit

KEUZEPAKKET keuze 1: CHIP DESIGN gevorderde analoge elektronica geavanceerd chipontwerp HW/SW co-design keuze 2: EMBEDDED SYSTEMS RTOS embedded interfaces & applications cryptologie keuze 3: NANO-ELEKTRONICA sensor theory & applications nano-elektronica advanced applications

masterproef internationale toegepaste communicatie 2

gevorderde informatica capita selecta elektronica netwerken & RF μ-processorontwerp digitale en analoge signaal bew. beeldverwerking

master elektronica-ict

60

5

9

20 3

6 3 5 3 3 3

stpt

bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting elektronica-ICT master industriële wetenschappen: elektronica-ICT

Programmadelen 1, 2 en 3 worden in samenwerking met de KHLim georganiseerd. - Binnenkort beslist de Vlaamse overheid over de studieverlenging van de academische opleidingen. Als dit dossier wordt goedgekeurd, wijzigt de master in de industriële wetenschappen van 1 masterjaar naar 2 masterjaren. De totale studieduur zal dan 5 in plaats van 4 jaar bedragen.


ACADEMISCHE BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIテ記EWETENSCHAPPEN

industrieel

32


ingenieur

Unie ke op le id ing in Vlaa nd er en

nucleaire technologie We hebben allemaal te maken met straling. Denk maar aan kosmische straling, radon in woonhuizen, röntgenfoto’s en medische scanners. Ziekenhuizen, energiebedrijven, milieucoördinatoren, controleinstanties, afvalverwerkingsbedrijven, onderzoekscentra, noem maar op: allemaal krijgen ze te maken met straling, en allemaal hebben ze nood aan nucleaire ingenieurs. Nucleaire technologie is een heel brede discipline die je overal terugvindt in wetenschap en technologie. Er worden nucleaire technieken gebruikt in de scheikunde en de elektronica, in de bouw, in de staalindustrie, bij baggerbedrijven, in de medische wereld, in het wetenschappelijk onderzoek, en om niet te vergeten in de controleorganismen en de relevante overheidsdiensten. Al de toepassingen van de nucleaire technologie hebben nood aan ingenieurs, specialisten die met deskundigheid en met de nodige wetenschappelijke achtergrond op een veilige manier de nucleaire technieken kunnen toepassen. Ook milieutechnologie is een specialisatie in de opleiding, waarin niet alleen de invloed van (natuurlijke en kunstmatige) radioactiviteit in het milieu en het probleem van radioactief afval aan bod komt, maar ook de klassieke chemische en biologische milieuaspecten. Als ingenieur in de nucleaire technologie ben je in de eerste plaats een stralingsdeskundige, met verantwoordelijkheid voor de radiologische en nucleaire veiligheid en hygiëne in bedrijven, woningen en milieu. Voor je specialisatie kan je kiezen tussen nucleaire technieken, medischnucleaire technieken en milieutechnologie-radiochemie.

Waar kom ik terecht?

radiologische sector, nucleaire sector, niet-nucleaire industrie, medische sector en ziekenhuizen (diagnose en therapie), controleorganismen, overheid, wetenschappelijk onderzoek, scheikundige industrie, elektronische industrie, bouwnijverheid, staalindustrie, nucleaire en klassieke milieutechnologie

Ik wil wel, maar wat ? • • • • •

• • • • • • • • • •

ik heb wel enige wetenschappelijke interesse, en wil die vooral in de praktijk gebruiken nieuwe technologische toepassingen boeien mij wel de interacties tussen vele facetten van maatschappij en technologie vind ik een uitdaging nucleaire technologie lijkt mij een breed terrein, en ik wil nu nog niet beslissen waarin ik mij uiteindelijk wil specialiseren ik wil later nog altijd kunnen kiezen of ik wil werken in een ziekenhuis, bij de overheid of in een bedrijf, aan een bureau of op de werkvloer, eerder honkvast of met veel verplaatsingen, eventueel in het buitenland ik wil wel wat meer weten over chemie en fysica van kernfysica, radiochemie, nucleaire meettechniek of stralingsbescherming weet ik misschien nog niet zo veel, maar het lijkt mij wel wat misschien zoek ik wel eerder iets in de elektronica, of in de chemie? misschien wil ik later wel iets doen met beeldverwerking en met nieuwe informatietechnologieën? ik weet eigenlijk nog niet of ik later vooral zelfstandig wil werken, of eerder in teamverband later wil ik wel mee verantwoordelijkheid dragen voor de huidige en de toekomstige generaties voor mijn toekomst wil ik mij nu nog niet te veel beperken, ik verkies een brede waaier aan beroepsuitwegen mijn sociale vaardigheden wil ik ook in mijn opleiding verder ontwikkelen teamwork schrikt mij niet af, het leren van communicatietechnieken lijkt mij wel boeiend ik volg al een bacheloropleiding industriële wetenschappen, maar ik wil misschien wel overstappen naar een andere specialisatie

… zou je niet eens denken aan een opleiding in de nucleaire technologie?


Afstudeerrichting nucleaire technieken / medisch-nucleaire technieken Specialisatie medisch-nucleaire technieken

Bij je specialisatie in de medisch-nucleaire technieken word je geïntroduceerd in de wereld van gammacamera’s, kobaltstralers, lineaire versnellers, CT- en NMR-scanners, digitale radiologie en planning van radiotherapeutische behandeling. Later kan je dan aan de slag op een afdeling radiologie, nucleaire geneeskunde of radiotherapie in een ziekenhuis. Je kan ook terecht bij de vele toeleveringsbedrijven, in de commerciële sector of in onderzoek en ontwikkeling.

Specialisatie nucleaire technieken

Bij je specialisatie in de nucleaire technieken ga je op ontdekkingstocht in de wereld van de nucleaire energietechnologie en de nucleaire elektronica. Ook de afvalproblematiek en de technologieën voor de ontmanteling van nucleaire installaties komen aan bod. Je krijgt expertise in de nucleaire meettechnieken en de stralingsbescherming. Het maatschappelijk, economisch en ethisch debat wordt niet uit de weg gegaan. In deze specialisatie gaat de wereld van kernenergie en wetenschappelijk onderzoek voor je open.

Afstudeerrichting MilieutechnologieRadiochemie

Bij je specialisatie in de milieutechnologie-radiochemie speel je in op de extra vraag naar specialisten die vertrouwd zijn met de talrijke aspecten van de milieuproblematiek. Tijdens de specialisatie krijg je een brede basis in de (bio-)chemische disciplines die nodig zijn voor de algemene en de nucleaire milieutechnieken. Je wordt niet enkel opgeleid voor de nucleaire sector en de stralingsbescherming, maar je bestudeert en onderzoekt ook de milieuproblematiek in de diverse industriële sectoren.

Je staat er niet alleen voor...

34

De sprong van middelbaar naar hoger onderwijs is groot. Dat hoor je overal. Bij XIOS sta je er niet alleen voor: studiebegeleiding is voor ons een absolute topprioriteit: • de meeste cursussen - en zeker de labo’s - worden in kleine groepjes georganiseerd, zodat alle studenten

• • • •

optimaal begeleid kunnen worden docenten staan steeds ter beschikking voor extra uitleg of reflectie vóór of na de les en op afgesproken momenten buiten de lessen eerstejaarsstudenten die problemen hebben met wiskunde krijgen - als ze dat willen - op wekelijkse basis extra begeleidingsuren iedere eerstejaarsstudent heeft een persoonlijke mentor valt het studeren je moeilijk, zit je met een persoonlijk probleem of vrees je faalangst, dan kan je aankloppen bij onze dienst studiebegeleiding

Bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het belangrijk dat je je goed voelt tijdens je studieperiode.

… en we doen ook aan onderzoek !

Onze docenten en assistenten geven niet alleen les, ze zijn ook intensief betrokken bij onderzoek en dienstverlening. Ons Nucleair Technologisch Centrum NuTeC werd een tiental jaar geleden opgericht en wordt ondersteund door Europese en regionale kredieten. NuTeC voert contractonderzoek uit voor de industrie en verzorgt doctoraatsonderzoek in samenwerking met de UHasselt en de VUB. Een aantal onderzoekstopics zijn: • Radiologische metingen in de recyclage en afvalsector, transportsector en de medische sector • Industriële rest- en afvalproducten als hernieuwbare energiebron (doctoraatsonderzoek rond pyrolyse van biomassa; i.s.m. Universiteit Hasselt) • Kwaliteitscontrole in alle diensten radiotherapie in België (BELdART) • Doctoraatsonderzoek naar nieuwe dosimeters bij medische toepassingen NuTeC onderhoudt nauwe contacten met andere instellingen, zoals het StudieCentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en NIRAS, en bedrijven uit alle industriële sectoren. Ook zijn er contacten met internationale instellingen zoals de Universiteit van Oslo en het Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB, Duitsland) enz. Als student betrekken we je tijdens je opleiding bij het wetenschappelijk onderzoek via studiebezoeken, gastcolleges, actuele topics, stage, bachelor- en masterproef. Omdat je docenten nauw betrokken zijn bij onderzoek en voeling hebben met de nieuwste technologieën, zijn de cursussen recent en up-to-date en misschien nog het belangrijkste - erf je van hen een onderzoekende en probleemoplossende ‘microbe’, eigen aan de ingenieur. Dat weet de industrie en de maatschappij zeker te appreciëren.


Nucleair talent wordt beloond

Uiteraard is het de bedoeling dat je studie bekroond wordt met een diploma. Daarna moet een aantrekkelijke carrière volgen. Maar misschien zit er voor jou ook wel een extraatje in! Veel van onze afgestudeerden werden voor hun masterproef beloond met een mooie prijs. We vermelden alleen de belangrijkste: • laureaat van de Egeminprijs (€ 6.250) • Paul Donnersprijs (€ 1.250, 7x) • SCK•CEN Award (€ 1.500, 6x) • VKW-prijs Limburg (€ 500) • Prijs Belgonucleaire (€ 1 250, 2 x) • laureaat Biomedisch Genootschap KVIV (€ 50, 6x)

Levenslang leren

Om het levenslang leren te ondersteunen richt het Nucleair Technologisch Centrum (NuTeC) ook opleidingen in voor professionals op het gebied van de stralingsbescherming. Zo organiseren we als enige in Vlaanderen, samen met het SCK in Mol, een postgraduate opleiding stralingsdeskundige. Deze opleiding is een noodzakelijke voorwaarde om door de overheid officieel erkend te worden als stralingsdeskundige. Ook voor verpleegkundigen en paramedici organiseren we een door de overheid wettelijk verplichte opleiding in de stralingsbescherming.

Vanessa Cauwels, winnares van de Paul Donnersprijs 2010

Naar het buitenland? No problem!

De XIOS-opleiding nucleaire technologie leeft niet in z’n eigen schelp. We zijn medeoprichter van het uitgebreide internationale CHERNEnetwerk van universiteiten, hogescholen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen die werkzaam zijn binnen de nucleaire technologie en de milieutechnologie: Bologna, Milaan, Jülich, Valencia, Lissabon, Praag, om er maar enkele te noemen. Met die instellingen organiseren we Erasmus-uitwisselingsprojecten (Speransa, Icaro, Juncs e.a.), zodat onze studenten een internationale dimensie kunnen toevoegen aan hun opleiding. Onze studenten kunnen tijdens hun studie een intensieve praktische opleiding volgen in het buitenland (Praag, Lissabon, Jülich, Palermo enz.), samen met studenten uit o.m. Valencia, Jülich, Praag, Milaan en Bologna. Verschillende studenten hebben vele maanden stage gelopen in het buitenland, bijvoorbeeld in Genève, Wroclaw, Lissabon, Jülich, San Sebastian en Madrid. Buitenlandse studiereizen gingen onder andere naar Duitsland (kernfusie), Tsjechië (nucleaire technologie), Groot-Brittannië (kernfusie), Frankrijk (berging radioactief afval, snelle kweekreactor, aanrijking brandstof, milieutechnologie), Zwitserland (CERN), Nederland (medisch-nucleaire technieken) en Zweden (milieutechnologie).

Nucleaire technologie@XIOS in een notendop • • • • •

een boeiende, veelzijdige opleiding met drie specialisatiemogelijkheden, uniek in Vlaanderen nauwe contacten met bedrijven en onderzoeksinstellingen afgestudeerden van hoog niveau internationale contacten met verwante buitenlandse opleidingen in Italië, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Polen, Tsjechië en Zwitserland persoonlijke studiebegeleiding: de student staat centraal

35


36


aan het woord N ucle a ire Te chnolog ie

STUDENTEN

Robin Cuypers

‘Hallo, ik ben Robin Cuypers en dit jaar studeer ik af als industrieel ingenieur nucleaire technologie, optie nucleaire technieken. Ik ben mijn ingenieursopleiding op een andere hogeschool begonnen, maar tijdens m’n zoektocht naar een definitieve specialisatie ontdekte ik de opleiding nucleaire technologie op XIOS. Ik schreef me in en ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Vooral de vele buitenlandse contacten van de opleiding spraken mij aan. Voor m’n stage en masterproef ben ik naar Madrid getrokken, naar de onderzoeksinstelling CIEMAT. Door die stage heb ik écht leren werken in een internationale omgeving. Het was een verrijkende ervaring, niet alleen op het gebied van kennis, maar ook cultureel en sociaal. In plaats van de normale lessen kon ik tijdens mijn stage praktijkgericht werken. De kennis uit de vakken die ik het jaar ervoor had gevolgd, kwam hierbij goed van pas: het was de ideale basis om op voort te bouwen. Verder heb ik in m’n derde bachelorjaar op XIOS ook deelgenomen aan een internationale CHERNE-workshop, een samenwerkingsverband tussen XIOS en enkele andere Europese universitaire instellingen. De stage en de workshop hebben mijn zelfvertrouwen een ‘boost’ gegeven en mij geleerd dat ik na mijn opleiding wel in een onderzoeksgroep zou willen beginnen. Ik kreeg snel na mijn afstuderen een unieke kans bij NuTeC, met het vooruitzicht om in de toekomst eventueel een doctoraatsonderzoek op te starten. Een hele uitdaging, denk ik.’

Timothy Lennertz

‘Ik ben Timothy Lennertz, masterstudent medisch-nucleaire technieken en ik kom uit Heers. In het middelbaar heb ik wetenschappen-wiskunde gestudeerd aan het Atheneum van Sint-Truiden. Na een (mislukt) jaartje handelsingenieur schreef ik me op XIOS in voor industriële wetenschappen en ik was aanvankelijk van plan bouwkunde te volgen. Het is pas in het tweede jaar dat m’n interesse voor nucleaire technologie aangewakkerd werd, onder meer door de mediahype die kernenergie en de sluiting van de kerncentrales met zich meebrachten. Ik koos voor het wetenschappelijk project van nucleaire technologie in het tweede jaar en was meteen verkocht ... Wat heel positief is aan de opleiding, is de lage drempel tussen studenten en docenten. Omdat de groep niet overdreven groot is, kun je ingeval van problemen of vragen altijd bij je docenten langslopen voor extra uitleg. Voor mijn stage ga ik onderzoek uitvoeren bij de onderzoeksgroep NuTeC; m’n eindwerk zal over filmdosimeters gaan. Na mijn studies wil ik als medisch ingenieur op een afdeling radiotherapie gaan werken. Mijn stage en de specialisatievakken van het masterjaar zullen daar zeker een goede voorbereiding op zijn.’

37


afgestudeerdeN

Iris Vanstraelen

‘Hallo, ik ben Iris Vanstraelen en ik woon in Grote Brogel (Peer). Ik studeerde af aan XIOS als industrieel ingenieur nucleaire technologie optie milieutechnologieradiochemie. Door de goede samenwerking tussen de bedrijven en de hogeschool heb ik niet lang moeten zoeken naar een boeiende job. Ik werk voor Tecnubel, een bedrijf waarin ik mijn specialisaties in de milieutechnologie en in de nucleaire technieken kan verenigen. Als CEFRI-verantwoordelijke is het beheer van het CEFRI-certificaat en het opvolgen van dosisgegevens, medische dossiers en opleidingen van de arbeiders één van mijn hoofdtaken. Met de steun van mijn werkgever kon ik de opleidingen ‘Milieucoördinator type A’ en ‘Lead auditor milieu’ volgen. Ik ben nu ook ondersteuner ISO 14001 voor verschillende bedrijven, waar ik ook werkzaam ben in de dienst Fysische Controle, verantwoordelijk voor de dosimetrie van de operatoren. Ik voer er dosisanalyses uit, schrijf uitbatingstoelatingen en zit in de cel veiligheid bij nieuwe projecten. Voor deze laatste functie volg ik momenteel de cursus ‘Preventieadviseur niveau 1’. Dankzij de uitgebreide bagage die ik van XIOS heb meegekregen kon ik me vlot inwerken in deze functies. Ik heb dus een veelomvattende job met steeds nieuwe uitdagingen, de nodige afwisseling en verantwoordelijkheden.’

38

Vincent De Pooter

‘Ik werk voor NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen, meer bepaald op de dienst ‘Acceptatie en Ophaling van Niet-Geconditioneerd Afval’. Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met de verificatie van de door de producenten van radioactief afval opgegeven fysische, chemische en radiologische kenmerken van hun radioactief afval en met het zoeken van oplossingen voor afval dat buiten de zogenaamde acceptatiecriteria valt. Mijn job is heel afwisselend: de hele waaier aan nucleaire toepassingen en activiteiten die radioactief afval genereren is vroeg of laat gebonden aan een passage via NIRAS voor de afvoer van radioactief materiaal. Ik kom dus in contact met zowel de grote nucleaire afvalproducenten als Electrabel, Belgoprocess, Belgonucleaire, SCK, als de kleine afvalproducenten zoals de universiteits- en hogeschoollabo’s en ziekenhuizen. Verder doen we relatief veel onderzoek naar de eventuele berging van radioactief afval, wat het tot een interessant domein maakt om te blijven volgen. Ik heb vrij vlug werk gevonden omdat NIRAS zelf op zoek was naar een ingenieur in de nucleaire technologie. Zij hebben mij gecontacteerd begin september. Na enkele gesprekken en wat psychotechnische testen kon ik beginnen. Eigenlijk heb ik dus vrijwel onmiddellijk werk gevonden. Ik heb slechts de laatste twee jaar in XIOS doorgebracht, in de toen gloednieuwe gebouwen. Mijn ervaringen waren heel positief. Door de kleine groepen waaraan les gegeven wordt, heerst er een gemoedelijke sfeer tussen de docenten en de studenten en bestaat er geen drempel om een docent aan te spreken over een of ander probleem met de stof of met je thesis/stage. En Hasselt is best wel een fijne stad om op kot te gaan.’


3 60

31

29

29

ingenieur en maatschappij 1 keuzemogelijkheden small business project

radiobiologie en stralingsbescherming nucleaire meettechniek radiochemie kernfysica en stralingsfysica medisch-nucleaire apparatuur medische en digitale beeldverwerking milieuproblematiek milieuchemie biologie en microbiologie

internationale toegepaste communicatie 1 bachelorproef

digitale technieken toegepaste elektromechnica

analoge regeltechniek

organische (milieu) chemie instrumentele organische en analytische chemie

3aba

3 3 60

3

3 4 4 6 5 5

3 6

9 3

3

stpt nu

4 5 3

3 4 4 6

3 6

3

3

3 7

stpt mi

bedrijfskunde

stralingsbescherming capita selecta in nucleaire meettechnieken reactortechnologie radiochemie kernfysica medische dosimetrie anatomie milieu- en energietechnieken milieuprocestechnologie afvalpreventie en -verwerking

internationale toegepaste communicatie 2 masterproef

nucleaire elektronica

analyse van milieukwaliteit

focus focus master NT nu mi

60

3

6 5 5

7

3

3 20

8

stpt

60

3

9

3 4

3 20

9

stpt

60

3

9 6 3

3 4 9

3 20

9

stpt

afstud afstud afstud mtrc mnt ntk

Programmadelen 1, 2 en 3 worden in samenwerking met de KHLim georganiseerd. Binnenkort beslist de Vlaamse overheid over de studieverlenging van de academische opleidingen. Als dit dossier wordt goedgekeurd, wijzigt de master in de industriële wetenschappen van 1 masterjaar naar 2 masterjaren. De totale studieduur zal dan 5 in plaats van 4 jaar bedragen.

bedrijfsbeleid / management algemene economie totaal

4

4

3

4

3

3

4

3

3 5 4

3

5 4

3

ingenieur en maatschappij 1 keuzemogelijkheden

6

3

6

3

6

4

3

stpt mi

ingenieur en maatschappij

8

stpt stpt gem nu

3

chemie1

chemie

stpt

2aba

chemie 2 organische chemie klassieke analytische chemie wiskunde analyse 11 numerieke wiskunde & statistiek algebra en MATLAB signalen en systemen elektronica - ICT beginselen van programmeren in VBA 6 grafische applicaties in Java beginselen van OO-programmeren toegepaste informatica met Java digitale elektronica analoge elektronica 1 toegepaste nucleaire elektronica analoge elektronica 2 elektrotechniek elektriciteit 6 fysica - mechanica fysica 1 5 fysica 2 mechanica 1 en 2 8 fluïdomechanica fluïdomechanica thermodynamica thermodynamica onderzoek en communicatie onderzoek en communicatie 1 6 onderzoek en communicatie 2 project in nucleaire en milieu-ingenieurswetenschappen materiaalkunde materiaalkunde 1 3 sterkteleer - toegepaste sterkteleer mechanica vormgevingstechnieken grafisch ontwerpen grafisch ontwerpen / CAD 1 (autocad) 4 opleidingsspecifieke introductie in nucleaire en milieu ingenieurs ingenieurswetenschappen wetenschappen (partim nucleair) introductie in nucleaire en milieu ingenieurswetenschappen (partim milieu) industriële proceschemie

1aba

leerlijn

bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting nucleaire technologie met focus nucleaire wetenschappen (NU) en milieuwetenschappen (MI) master industriële wetenschappen: nucleaire technologie met afstudeerrichtingen Milieutechnologie en radiochemie (MTRC), Nucleaire technieken (NTk) / Medisch-nucleaire technieken(MNT)


xchange

40

x


x

perience

41


ACADEMISCHE BACHELOR EN MASTER IN DE INDUSTRIテ記EWETENSCHAPPEN

industrieel Unie k in re n Vlaa nd e

42


ingenieur verpakkingstechnologie unie ke op le id ing om me e uit t e pa k ke n

Je staat op en met een slaapkop stap je onder de douche. Busje shampoo open. VERPAKKING. Afdrogen en een beetje gel in je haar. VERPAKKING. Naar beneden, potje yoghurt. ALWEER VERPAKKING. Vitamientjes uit de blister. VERPAKKING. Fruitsapje en een beetje cornflakes. VERPAKKING. Dit lijken misschien banale dingen, maar achter deze alledaagse voorbeelden van verpakkingen, schuilt een hele technologie en industrie. De eisen die aan verpakkingen gesteld worden, zijn niet min. Ze moeten er niet alleen blits, trendy of stijlvol uitzien, maar ze moeten ook het verpakte product beschermen tegen vocht, bederf, breuk, diefstal enz. Chips, cola, parfum of een dvd stellen immers telkens andere eisen aan hun verpakking. Stel je maar eens voor hoe je flatscreen zou aankomen zonder verpakking na een reis uit Taiwan? Als het even kan, willen we ook graag dat verpakkingen recycleerbaar of biologisch afbreekbaar zijn, en dat ze zo weinig mogelijk plaats innemen bij transport. ELK bedrijf in ELKE sector wordt geconfronteerd met de vraag “Hoe gaan we onze producten in de toekomst verpakken en transporteren?” De verpakking is namelijk het gezicht van het bedrijf en fungeert als het eerste contact met de consument. Zowel multinationals als kmo’s zijn dus voor hun verpakkingen voortdurend op zoek naar creatieve oplossingen op technisch en economisch vlak. De verpakkingsindustrie ‘boomt’ als nooit tevoren en daarvoor zijn voortdurend breed opgeleide, bekwame ingenieurs nodig. Ingenieurs die de technologische ontwikkelingen van materialen, machines en verpakkingsmethodes op de voet volgen, en die op een creatieve, zelfstandige en flexibele manier kunnen inspelen op nieuwe trends. Ingenieurs die weten hoe ze een technisch probleem moeten ontleden en die op een gestructureerde, efficiënte manier op zoek gaan naar de beste oplossing. Zúlke industrieel ingenieurs verpakkingstechnologie leiden wij bij XIOS op. Onze opleiding is UNIEK in Vlaanderen.

Waarom verpakkingstechnologie studeren? Zeven redenen waarom: •

omdat het een boeiende, veelzijdige opleiding is waarmee je heel wat richtingen uitkunt: research & development, productie, kwaliteitszorg, logistiek, design, marketing & sales, noem maar op! omdat er werkzekerheid is: er zijn permanent verpakkingsingenieurs nodig in voedingsbedrijven, in chemische en farmaceutische bedrijven; maar ook de automotive, cosmetica, multimedia en alle andere sectoren zijn op zoek naar bekwame verpakkingsdeskundigen omdat Vlaanderen zijn koppositie als logistieke poort van Europa maar zal kunnen behouden en versterken door ingenieurs die uitblinken op technisch en logistiek vlak omdat het VerpakkingsCentrum in Diepenbeek het modernste verpakkingslaboratorium is in WestEuropa, waardoor je voortdurend kennismaakt met de nieuwste technologieën omdat de opleiding door de directe link met het VerpakkingsCentrum heel veel nauwe contacten onderhoudt met de bedrijfswereld, en net daardoor de theorie altijd toetst aan de praktijk, via bedrijfsbezoeken, gastlessen, projecten, casestudy’s en stages, wat de drempel naar de arbeidsmarkt verlaagt omdat de opleiding nauwe internationale contacten onderhoudt met verwante buitenlandse opleidingen, waardoor je makkelijk tijdens je studie over de grenzen kan trekken. omdat jij centraal staat bij ons: veel persoonlijke begeleiding, een nauw contact met je docenten, in kleine groepen werken enz. 43


Verpakkingsingenieur, c’est quoi?

Wat doet een verpakkingsingenieur eigenlijk? Wel, veel hangt af van de plaats waar je terechtkomt, want het verpakkingsdomein is enorm veelzijdig en de verpakkingsnoden van een multinational zijn ongetwijfeld anders dan die van een kmo. Je kunt dus nog heel veel kanten uit. Een lijstje met verantwoordelijkheden die een verpakkingsingenieur vaak krijgt toebedeeld: • bestaande verpakkingsconcepten analyseren en optimaliseren • nieuwe verpakkingen ontwikkelen, rekening houdend met kostprijs, beschikbaarheid van materialen, marketing, design, gebruiksvriendelijkheid, ecologie enz. • technologische ontwikkelingen in de verpakkingssector opvolgen (materialen, machines, methodes) • technische specificaties uitwerken voor materialen, machines en processen • planningen en calculaties uitwerken voor logistiek en transport • enz. Als verpakkingsingenieur ben je tegelijkertijd specialist én allrounder. Vanuit je opleiding en je technische achtergrond ben jij de ‘verpakkingsspecialist’, maar tegelijkertijd onderhoud je - als de centrale spil binnen een bedrijf - nauwe contacten met zowat alle afdelingen en departementen: inkoop, R&D, productie, kwaliteitszorg, logistiek, marketing, noem maar op.

44

Arbeidsmarkt • • • • •

R&D: materialen en verpakkingen onderzoeken en ontwikkelen, kwaliteitscontrole enz. Inkoop, transport en logistiek Productie en kwaliteitscontrole in de voedingssector, farmaceutica, chemie enz. Ontwikkeling van nieuwe verpakkingsconcepten, design & marketing enz.

Wat moet ik vooraf al kennen en kunnen? Zowel een algemene als een technische vooropleiding sluiten goed aan bij de vorming tot industrieel ingenieur verpakkingstechnologie. Bepalend is niet zozeer je specifieke vooropleiding, wel je motivatie, inzet en brede interesse voor wetenschap en techniek. Wie gebeten is om te weten, komt er wel! Afgestudeerde professionele bachelors chemie of biotechnologie kunnen via een ‘schakelprogramma’ tot de master verpakkingstechnologie toegelaten worden. Mensen die beroepshalve al de nodige ervaring en kennis in de verpakkingstechnologie hebben verworven, kunnen die competenties mogelijk laten crediteren in een verkort studieprogramma.


in e e n note nd op

Het opleidingsprogramma

1e en 2e academische bachelor brede ingenieursvorming met speciale aandacht voor basiswetenschappen (wiskunde, chemie, fysica) en algemene ingenieursvaardigheden wetenschappelijk groepsproject rond verpakkingen introductie in verpakkingsmaterialen, milieu en logistiek 3e academische bachelor kennismaking met de diverse sectoren binnen de verpakkingswereld: chemische sector, gevaarlijke goederen, farmaceutische industrie, voedingssector wetenschappelijk onderbouwde kennis en vaardigheden in: • te verpakken goederen • verpakkingsmaterialen (+ testen voor onderzoek en controle) • logistiek • milieu • Europese en Belgische wetgeving bachelorproef master verpakkingsmaterialen en -procedés testen en kwaliteitscontrole van materialen interne en externe logistiek verpakkingsmachines, automatisering en sturing economische aspecten, afvalpreventie en milieuproblematiek onderzoeksmethodologie (met het oog op research & development / doctoraat) (bedrijfs)stage en masterproef 45


unie ke op le id ing om me e uit t e pa k ke n

46


Je staat er niet alleen voor...

De sprong van middelbaar naar hoger onderwijs is groot. Dat hoor je overal. Bij XIOS sta je er echter niet alleen voor: studiebegeleiding is voor ons immers een absolute topprioriteit. Kort samengevat: • de meeste lessen - en zeker de praktijklabo’s - worden in kleine groepjes georganiseerd, zodat alle studenten optimaal begeleid kunnen worden • docenten zijn steeds bereid tot extra uitleg vóór en na de les en op vaste momenten buiten de lessen • eerstejaarsstudenten die problemen hebben met wiskunde krijgen - als ze dat willen - extra begeleidigsuren. • iedere eerstejaarsstudent heeft een persoonlijke mentor • wil het studeren niet lukken, zit je met een persoonlijk probleem of heb je faalangst, dan kun je aankloppen bij de verantwoordelijke studiebegeleiding Je ziet het: bij XIOS ben je geen nummer. We vinden het erg belangrijk dat je je goed voelt bij ons. Veel succes!

Jouw praktijkervaring start hier

Naast de diverse kortere cases in samenwerking met het bedrijfsleven, krijg je tijdens je stage uitgebreid de kans om praktijkervaring op te doen. Je komt gedurende een langere periode zowel in je bachelor- als je masteropleiding terecht in de realiteit van het bedrijfsleven, en leert hoe je een probleem of onderzoeksaspect moet aanpakken, hoe je oplossingen kunt formuleren en uitwerken en ook hoe je je resultaten (zowel mondeling als schriftelijk) het best rapporteert. Een bachelorproject vormt de afsluiter van je eerste drie jaren. Je kunt als student kiezen uit de onderwerpen die door de opleidingsraad worden aangebracht, maar je mag ook zelf op zoek gaan naar een interessant bedrijf of een boeiende onderzoeksinstelling. Dankzij het VerpakkingsCentrum heeft de opleiding een zeer goede band met het bedrijfsleven. De laatste jaren werden stages, masterproeven, cases en projecten uitgevoerd in tal van bedrijven uit de food- en non-foodsector (zuivel, diepvries, auto, bouw, chemie, cosmetica, verpakkingsproductie, farmacie enz.). Sommige studenten voeren tijdens hun stage een deelaspect uit van het onderzoek van de doctoraatsstudenten. Nog andere studenten gaan liever naar het buitenland voor hun stage of masterproef. Je stagekeuze onder deskundige begeleiding van een bedrijfspromotor en een XIOS-promotor geeft je dé kans om dat verpakkingsaspect uit te diepen dat je het meest interesseert. Ontwerp, productie, machines, logistiek, aan- en verkoop, testen, zorgsystemen, wetgeving... de lijst is eindeloos.

Het VerpakkingsCentrum: onderzoeksmicrobe gesignaleerd

XIOS-docenten en -assistenten verpakkingstechnologie geven niet alleen les, ze zijn ook intensief betrokken bij onderzoek.

De opleiding verpakkingstechnologie is heel nauw verbonden met het VerpakkingsCentrum, dat - gesteund door Europese en regionale werkingsmiddelen - in 1998 werd opgericht, als uitloper van het Limburgs Afval Preventie Centrum (LAPC). Het VerpakkingsCentrum kostte meer dan 1,5 miljoen euro en is al een tijdje het best uitgeruste verpakkingslaboratorium van West-Europa. Jaarlijks laten meer dan tweehonderd bedrijven door ons hun verpakkingen en verpakkingsconcepten onderzoeken en testen. Het onderzoek van het VerpakkingsCentrum kan samengevat worden in vijf onderzoeksspeerpunten: • gaspermeabiliteit • basiskarakterisatie van verpakkingsmaterialen • transportsimulatie • omgevingsinvloeden • verpakkingsinnovatie & ecodesign Gaspermeabiliteit (of gasdoorlaatbaarheid) is een uitermate belangrijk aspect binnen de verpakkingsindustrie: het verklaart onder meer het gebruik van folies voor verse groenten of de typische chipszakjes die chips krokant kunnen houden. Daarnaast wordt er in het labo ook doctoraatsonderzoek uitgevoerd, in samenwerking met de Universiteit Hasselt. Hierbij wordt ook samengewerkt met universiteiten in Eindhoven en Mons, het VITO enz. Doordat je docenten permanent bezig zijn met contractonderzoek voor de industrie, met doctoraatsonderzoek en met de nieuwste technologieën, zijn de cursussen die je krijgt recent en up-to-date. Een behoorlijk aantal opleidingsonderdelen wordt bovendien verzorgd door gastprofessoren en gastsprekers uit de wereld van de verpakkingsindustrie (o.m. Fostplus, ingenieursbureau Tebodin enz.). Verder levert het VerpakkingsCentrum en de link met de industrie ook voldoende stof op voor boeiende, uitdagende bachelor- of masterproeven. En misschien nog het belangrijkste: van je docenten erf je een onderzoekende, probleemoplossende ‘microbe’, iets wat de industrie zeker weet te appreciëren. In de masteropleiding staat het opleidingsonderdeel ‘onderzoeksmethodologie’ geprogrammeerd, waarin je voorbereid wordt op research en development, of eventueel zelfs een doctoraat.

Networking

De opleiding verpakkingstechnologie en het VerpakkingsCentrum mogen dan wel uniek zijn in Vlaanderen, ze staan verre van alleen. Door diverse activiteiten zijn opleiding en onderzoek, onderwijs en werkveld, steeds sterker met elkaar verweven: • wetenschappelijke studiedagen en seminars, in samenwerking met professionele organisaties (Vlaamse Ingenieurskamer, Belgisch Verpakkingsinstituut, Packaging People, Flanders’ Food, Pack4Food enz.) • workshops en demolessen voor het middelbaar onderwijs • co-organisatie schoolwedstrijd Scientists@Work • deelname aan de tweejaarlijkse Vlaamse Wetenschapsweek 47 • Life Tech Alive-workshops • enz.


Start je internationale carrière bij ons!

48

Enkele maanden naar het buitenland vertrekken om er te gaan studeren of er stage te lopen: het klinkt aanlokkelijk, niet? Een buitenlandse studieperiode is in ieder geval een verrijkende ervaring: je komt in aanraking met andere culturen, het verruimt je kennis in een andere taal, je leert zelfstandiger te leven, het staat niet slecht op je cv enz. Voldoende argumenten om je koffers te pakken! De opleiding verpakkingstechnologie onderhoudt uitstekende contacten met de Ecole Supérieure d’Ingenieurs en Emballage et Conditionnement (ESIEC) in Reims (Frankrijk), met de Fachhochschule Aachen (Duitsland) en met het onderzoeksinstituut STFI Packforsk in Stockholm (Zweden). Er vinden geregeld studenten- en/of docentenuitwisselingen plaats. Ook neemt de opleiding deel aan de ‘internationale dag’ en organiseert ze om de twee jaar een buitenlandse studiereis.


aan het woord

Stud e nte n

Dietmar Bernaers masterstudent

Misschien is het de aard van het beestje of een soort van profileringdrang, maar ik heb voor de studie verpakkingstechnologie gekozen omdat ik niet zoals iedereen ĂŠĂŠn van de klassieke ingenieursrichtingen wilde volgen. Het leuke aan de lessen is dat je in contact komt met het echte bedrijfsleven door de vele gastdocenten. Zij vertellen uit hun eigen ervaringen en niet wat ze ergens in een boek gelezen hebben. As we speak, leef ik momenteel als God in Frankrijk voor een Erasmus-stage. Maar er wordt hier ook gewerkt: ik werk momenteel voor mijn masterproef aan een project dat draait rond de biodegradatie van verpakkingsmaterialen. Dat is een zeer belangrijk thema voor de toekomst van verpakkingen.

Ellen Feyen masterstudente

Verpakkingstechnologie is iets volledig anders dan de andere richtingen, het is ook heel interessant, met een grote verscheidenheid aan vakken en veel afwisseling. Een ideaal vervolg dus op mijn studies wetenschappen-wiskunde in het middelbaar onderwijs. Het is bovendien een zeer praktijkgerichte opleiding, met gastdocenten, bedrijfsbezoeken en natuurlijk de stages. Als je iets niet begrijpt, dan kun je heel eenvoudig om meer uitleg vragen bij je docenten. De docenten staan meestal ook open voor een babbel. Voor mijn masterproef zit ik momenteel in Stockholm. Ik ben bezig met de extrusie van chitosan; chitosan is een biopolymeer en extrusie een proces waarmee aan een hoog tempo plastic films e.d. gemaakt worden. Het is een heel interessant project, met veel afwisseling tussen opzoekwerk en verschillende soorten labowerk. Stockholm is ook een een absolute aanrader. Op KTH - de

plaatselijke universiteit - studeren veel buitenlanders, waardoor je veel verschillende culturen leert kennen. De Zweden zijn ook vriendelijke mensen, die bovendien bijna allemaal Engels kunnen. Ik weet nog niet zeker wat ik verder in de toekomst nog ga doen. Ik zou graag verder onderzoek doen, want dat vind ik interessant, dus een doctoraat misschien? Of misschien nog een master-na-master? Maar het wordt zeker iets met onderzoek!

Lize Jaspers DOCTORAATSstudent

Hallo, ik ben Lize Jaspers en werk momenteel als doctoraatsstudente binnen de groep verpakkingstechnologie van de XIOS Hogeschool Limburg. Na mijn licentiaatstudies in de scheikunde wou ik absoluut verder onderzoek verrichten en mij verder specialiseren. Een doctoraat was voor mij dan ook de meest logische stap. Een doctoraat binnen de verpakkingstechnologie lijkt op het eerste gezicht misschien geen voor de hand liggende keuze, maar verpakkingstechnologie is meer verweven met scheikunde dan algemeen gedacht wordt. Voor de verbetering van de eigenschappen van biologisch afbreekbare plastics kan ik terugvallen op mijn meer theoretische achtergrond van materiaaldeeltjes en polymeren. Ik werk voor mijn doctoraat ook nauw samen met de onderzoeksgroep Anorganische en Fysische scheikunde van de Universiteit Hasselt. Ik doe niet alleen onderzoek, maar geef ook deeltijds les binnen de opleiding. Dat zorgt voor veel variatie in mijn werk en vergroot mijn parate kennis. Een doctoraat binnen verpakkingstechnologie is niet alleen een leuke uitdaging, maar vergroot ook mijn toekomstmogelijkheden. Ik heb niet immers alleen mijn scheikundige achtergrond, maar ook inzicht in de noden van de verpakkingsindustrie en de verschillende productieprocessen die daarin gebruikt worden. 49


aan het woord

Afgestud e erd en

Vanessa Valles ontwikkelingsingenieur Inbev, Leuven

Als ik terugdenk aan mijn opleiding verpakkingstechnologie, dan schieten er veel leuke herinneringen en interessante ervaringen door mijn hoofd. Als lid van A.S.G., de studentenvereniging van de XIOS Hogeschool Limburg, heb ik heel wat nuttige ervaring opgedaan, zowel op organisatorisch als op sociaal vlak. Ook het persoonlijk contact met de docenten van XIOS zal me bijblijven. Het nuttigste vak in de opleiding was ongetwijfeld “verpakkingsmaterialen”. We kregen regelmatig gastdocenten over de vloer die ons wegwijs maakten in de wereld van plastic, glas, blik, karton, papier, metaal enz. Ook de labo’s in het VerpakkingsCentrum waren zeer interessant. In mijn huidige job pluk ik hier nog dagelijks de vruchten van. Na mijn studies heb ik nog een jaar management gestudeerd aan de UHasselt. Sindsdien werk ik als ontwikkelingsingenieur in het Global Packaging, Cooling & Draft Equipment Development departement van Inbev, de grootste bierproducent ter wereld. Ik doe veel projectwerk, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een aluminium 33 cl-fles voor Stella Artois en Beck’s of de introductie van de 33 cl Brahma-fles in China. Daarnaast werk ik ook mee aan studies waarin o.a. verschillende mechanische eigenschappen van PET-materialen worden getest en vergeleken. Bier is een vrij complex product om te verpakken; CO2-verlies geeft aanleiding tot plat bier terwijl O2-opname en blootstelling aan licht een negatieve invloed hebben op de smaak. De ontwikkelde verpakking moet dan ook aan verschillende opgelegde specificaties voldoen.Ik blijf heel nauwe contacten onderhouden met m’n vroegere docenten en jaargenoten en hoop dat ook in de toekomst te blijven doen. Wie weet loop ik jou als verpakkingsstudent wel eens ooit tegen het lijf?

50

Bart Feys international sales manager, Lansmont Corporation, California (USA)

Mijn interesse om industrieel ingenieur te worden is er vooral gekomen omdat mijn vader dat diploma ook had, en omdat ik wist dat je met zo’n diploma nog uit heel veel vakgebieden kon kiezen. De richting verpakkingstechnologie heb ik gekozen omdat ik wist dat er een grote nood aan was. Binnen Europa was dit ook in de jaren negentig al een zeer snel groeiende markt. Nadat ik afgestudeerd was in de verpakkingstechnologie, ben ik naar de VS getrokken om een Master in Packaging Technology te volgen aan de Universiteit van Rochester, in New York. Die richting bestond al ettelijke jaren en was toen ook ondergebracht in de richting ‘industrial engineering’. Deze studie was bijzonder praktisch opgevat en bestond eigenlijk meer uit projecten dan uit examens. Voor mijn thesis heb ik 9 maanden lang in een bedrijf gewerkt. Momenteel werk ik voor een bedrijf in California dat zich toespitst op transportsimulatie, alles wat te maken heeft met schokken en vibratie. Lansmont is wereldleider in advisering rond optimale verpakkingen en transport voor een product, maar ook omgekeerd; het product aanpassen aan de eisen van verpakking en transport. Ik ben verantwoordelijk voor de zaken in EMEA (Europe, Middle East & Africa). Tot vorig jaar had ik daar ook nog Azië bij, maar dat was niet meer te doen. Deze job heb ik gevonden via een collega die ook nog gastdocent is geweest aan de XIOS Hogeschool Limburg. Hij kende Lansmont vrij goed en heeft ‘een goed woordje’ voor me gedaan bij zijn vrienden in California. Nu - 9 jaar later - werk ik er nog steeds...


51


Verpakkingstalent in de kijker

Stan Claes, winnaar van de XIOS International Award 2007

Stan Claes trok in 2007 voor zijn masterproef naar het onderzoeksinstituut STFI Packforsk in Stockholm (Zweden). Hij ontwikkelde er biodegradeerbare verpakkingsmaterialen uit tarwegluten en cellulosevezels. Zijn eindwerk leverde hem de XIOS International Award 2007 op en een doctoraatsbeurs bij VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek).

Riet Henno, winnares van de VKW-Limburg Prijs 2006

Riet Henno won in 2006 de VKW-Limburg Prijs met een eindwerk waarin ze voor het bedrijf Pregis een volledige inventaris opstelde van luchtkussenfolielaminaten met hun specifieke toepassingen, en waarin ze die laminaten ook aan fysische tests onderwierp. Met behulp van die data werden technische fiches opgesteld die nu ter ondersteuning van de verkoopsafdeling van Pregis gehanteerd worden.

Lieven Landuyt, winnaar van de Voka Stage Award en VKW-Limburg Prijs 2005

Lieven Landuyt won de Voka Stage Award en de VKW-Limburg Prijs voor zijn stageverblijf in het Bilzense bedrijf Cand’Art, een van de belangrijkste snoepgoedproducenten van West-Europa. Hij werkte een gedetailleerd kwaliteitssysteem uit voor de productie van suikerlolly’s en kreeg veel lofbetuigingen voor zijn dynamisme en zin voor initiatief tijdens zijn stage.

52


analyse algebra en MATLAB beginselen van programmeren in VBA beginselen van OO-programmeren met Java analoge elektronica 1 elektriciteit

wiskunde

onderzoek en communicatie 1 dom. spec. project materiaalkunde 1

algemene economie

3 60

4

3

6

5 8

6

6

11

8

stpt

ingenieur en maatschappij 1 keuzemogelijkheden

sterkteleer vormgevingstechnieken ontwerpen inleiding inleiding milieu inleiding logistiek

verpakkingsmaterialen 1

fluïdomechanica thermodynamica onderzoek en communicatie 2

fysica 2

chemie 2 industriële proceschemie organische chemie numerieke wiskunde & statistiek signalen en systemen grafische applicaties in Java digitale elektronica

2aba

31

6

3

6

3

6

4

stpt gem 3

29

3

3 3 3

4

3

3

3 4

stpt afst

ingenieur en maatschappij 2 keuzemogelijkheden small business project

ontwerpen verpakkingen biologie en microbiologie milieuproblematiek & verpakkingwetgeving logistiek 2

internationale toegepaste communicatie 1 bachelorproef Verpakkingsmaterialen 2 Testen van verpakkingen en materialen Chemische materiaalkarakterisering

elektrotechniek regeltechniek

polymeerchemie instrumentele organische en analytische chemie

3aba

3 3 60

3 5 5 5

3 6 6 5 7

3 3

3

stpt

bedrijfskunde

design & marketing conditioneringstechnieken toxicologie afvalpreventie en -verwerking logistiek 3

masterproef internationale toegepaste communicatie 2 innovatie in materiaalonderzoek

automatisering in verpakkingslijnen

master vt

3 60

6 6 3 4 7

20 3 4

4

stpt

Programmadelen 1, 2 en 3 worden in samenwerking met de KHLim georganiseerd. Binnenkort beslist de Vlaamse overheid over de studieverlenging van de academische opleidingen. Als dit dossier wordt goedgekeurd, wijzigt de master in de industriële wetenschappen van 1 masterjaar naar 2 masterjaren. De totale studieduur zal dan 5 in plaats van 4 jaar bedragen.

bedrijfsbeleid / management totaal

ingenieur en maatschappij

sterkteleer - toegepaste mechanica grafisch ontwerpen grafisch ontwerpen / CAD 1 (autocad) opleidingsspecifieke ingenieurs wetenschappen

materiaalkunde

fluïdomechanica thermodynamica onderzoek en communicatie

fysica - mechanica

elektrotechniek

fysica 1 mechanica 1 en 2

chemie1

chemie

elektronica - ICT

1aba

leerlijn

bachelor industriële wetenschappen: afstudeerrichting verpakkingstechnologie (VT) - master industriële wetenschappen: verpakkingstechnologie (VT)


schakelprogramma’s

54


VAN PROFESSIONELE BACHELOR

naar master Een diploma van professionele bachelor hoeft zeker niet het eindpunt van je studieloopbaan te betekenen! Als je nog zin en interesse hebt om voort te studeren, dan kun je een schakelprogramma volgen om master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) te worden.

me er info xios.b e

Het schakelprogramma is een opleiding van meestal 60 en maximaal 90 studiepunten die je een toegangsbewijs verleent tot de bijbehorende masterstudie. In XIOS worden verschillende schakelprogamma’s aangeboden, zowel voor eigen bachelorstudenten als voor bachelorstudenten van andere instellingen. Een deel van het opleidingsprogramma wordt apart ingericht, speciaal voor schakelstudenten. Nadat je je schakelprogramma voltooid hebt, kun je je inschrijven voor de masteropleiding. De meest courante schakelprogramma’s zijn de volgende: • pba bouw > master industriële wetenschappen bouwkunde • pba elektronica-ICT > master industriële wetenschappen elektronicaICT • pba elektromechanica > master industriële wetenschappen elektromechanica • pba elektromechanica (klimatisering) > master industriële wetenschappen bouwkunde • pba voedingstechnologie > master industriële wetenschappen verpakkingstechnologie Daarnaast zijn er ook nog twee programma’s voor studenten architectuur van de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) • brugprogramma master architectuur PHL > master industriële wetenschappen bouwkunde • voorbereidingsprogramma aba architectuur PHL > master industriële wetenschappen bouwkunde 55


56


postgraduaat in het projectmanagement

deeltijds in 2 jaar -voltijds in 1 jaar PROJECTMANAGEMENT

Inhoud

Heb je enkele jaren werkervaring en heb je nood aan extra expertise in het managen van projecten? Heb je nood aan meer dan een cursus van enkele dagen, aan een opleiding die je degelijk onderdompelt in alle aspecten van het projectmanagement? Dan is het postgraduaat projectmanagement zeker iets voor jou. In één jaar tijd krijg je een grondige opleiding tot projectmanager, gestoeld op de methodologie van PMI, en zo veel mogelijk gebruikmakend van je eigen ervaringen in projectmanagement. We blijven trouwens niet stilstaan bij het managen van één project. Je leert ook hoe je de juiste mix van projecten selecteert om een bepaald doel te bereiken, hoe je deze selectie aanpast aan veranderende situaties in de organisatie en hoe je dan meerdere gerelateerde projecten tegelijkertijd managet. De opleiding geldt als gestructureerde training voor het PMPcertificate. Je krijgt les van experts uit het werkveld en werkt onder hun begeleiding verschillende casestudy’s uit.

De eerste module focust op de methodologie van projectmanagement, projectportfoliomanagement en programmamanagement. De verschillende fasen worden aangebracht via hoorcolleges, waarna de cursist met concrete opdrachten en zelfstudie aan de slag gaat. De resultaten van het eigen werk worden besproken in de werkzittingen. Zowel traditionele gebruiken, die breed worden toegepast, als nieuwe gebruiken (gepubliceerd en ongepubliceerd) die in het vakgebied in zwang raken, komen aan bod. De tweede module bundelt de ondersteunende opleidingsonderdelen zoals een software tool om projecten te kunnen opvolgen en financieel management om een project optimaal te kunnen kaderen in het financieel beleid van een organisatie. En last but not least komen de soft skills, zoals communicatie, leiding geven, teams samenstellen enz. aan bod. Die vaardigheden zijn haast even belangrijk voor het welslagen van een project dan de methodologie.

Waarom kiezen voor deze opleiding?

Programma

Opleidingsonderdeel Module 1

Sp

CU

Methodologie: Project-, programma- & projectportfoliomanagement

20

117

Projectplanning Software Tool

3

21

De mens in het project

4

45

Financieel management

3

36

Module 2

SP= studiepunten, CU = contacturen 1 studiepunt = 25-30 uur totale studietijd (contacturen, huistaken, zelfstude, examen afleggen)

De opleiding bestaat uit 4 opleidingsonderdelen, verspreid over 2 modules, die eventueel ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

• • •

zeer grondige behandeling van de projectmanagementmethodologie van PMI opleiding gaat verder dan het managen van één project en bereidt ook voor op verantwoordelijkheid in programmamanagement en projectportfoliomanagement opleiding is opgenomen in het hogeronderwijsregister en levert een postgraduaat getuigschrift op toepassing van de kennis en training is een belangrijk onderdeel van de opleiding


58


Het beroepenveld aan het woord Chris F. Kindermans, PMP

Immediate Past President PMI Belgium (Project Management Institute) Principal Proyect@ Wat doet een projectmanager precies en wat moet hij allemaal kunnen? Heb je een halfuurtje tijd? (lacht). Nee, om kort te zijn, vier dingen. Eén: een projectmanager moet ervoor zorgen dat hij zijn projectsponsor - de opdrachtgever – het gewenste resultaat levert, en wel zo snel, zo goed, zo kwalitatief en zo goedkoop mogelijk. Twee: hij moet leiding kunnen geven, mensen kunnen laten samenwerken. Drie: een projectmanager moet informatie kunnen laten doorstromen en kanaliseren naar de juiste medewerkers. En last but not least, vier: hij moet zeer georganiseerd en gestructureerd kunnen werken. Er bestaan ook heel wat korte opleidingen projectmanagement. Waarom zou u kiezen voor de langere (voltijds 1-jarige) opleiding? Simpel, projectmanagement is een vaardigheid, een kunst, veeleer dan een wetenschap. Om die onder de knie te krijgen, heb je tijd nodig en dat is bij voorkeur meer dan een paar dagen of een weekje. Een opleiding van 30 studiepunten biedt altijd meer garanties op succes en is volwaardiger dan een korte opleiding. In de XIOS-opleiding zitten ook de aspecten projectportfoliomanagement en programmamanagement vervat. Wat is het nut daarvan? Wel, veel mensen beschouwen projectmanagement nog te veel als een technische vaardigheid. Bij de bouw van een huis vragen ze zich bijvoorbeeld af in welke stappen je dat doet en met welke middelen en materialen: bouwtechnische kennis dus. Maar dat is eigenlijk niet de essentie. Als je wil weten of je een huis binnen een bepaalde tijd en met een gegeven budget kan bouwen, dan heb je vooral projectmanagementkennis nodig, met de nadruk op management. Hetzelfde geldt ook voor andere projecten binnen andere sectoren en bedrijven. Een bedrijf – of eigenlijk om het even welke organisatie – levert niet enkel een product of dienst af, maar voert ook projecten uit om een ‘waarde’ te creëren. Een goede projectmanager moet dan ook een klare kijk hebben op de strategische doelstellingen van een organisatie: hoe kun je die doelstellingen omzetten in concrete projecten en hoe vertaalt zich dat naar die ‘waarden’ die het bedrijf met zijn projecten wil realiseren? Programma- en portfoliomanagement geven meer inzicht in die materie en vormen een onschatbare aanvulling op de kennis die een projectmanager zich eigen moet maken. Wat zijn de tewerkstellingsperspectieven voor projectmanagers? Projectmanagers zitten echt in een “booming market”. De markt wordt alsmaar internationaler en dat betekent dat ook de vraag naar projectmanagers stijgt: in de wereld van vandaag krijg je vaak te maken met “virtuele teams”, teams met mensen in verschillende landen, die van elkaar gescheiden zijn in tijd en ruimte. Om dergelijke teams te coachen heb je echt een goede projectmanager nodig. Geloof me, de kansen op tewerkstelling zijn ronduit schitterend.

contact & i nfo Duur, omvang en timing

30 studiepunten, in 1 jaar mogelijk

Volgen van aparte opleidingsonderdelen of modules met het behalen van credits is mogelijk. Voor de opleidingsonderdelen van module 2 kan alleen apart ingeschreven worden als kan aangetoond worden dat er voldoende voorkennis van methodologie aanwezig is. Lessen worden zo veel mogelijk op zaterdag geprogrammeerd, aangevuld met vrijdagavond.

Kostprijs en inschrijving

Het inschrijvingsgeld bedraagt €3000 voor het volledige programma. Kostprijs voor boeken is hierbij niet inbegrepen (geschat op ongeveer €300) Inschrijven kan van zaterdag 2 juli t/m vrijdag 15 juli en van maandag 22 augustus tot vrijdag 16 september. We vragen wel om via de website een elektronische voorinschrijving te doen.

Toelatingsvoorwaarden

Bachelordipoma + minstens 3 jaar bedrijfservaring.

Contactgegevens

www.xios.be linda.amel@xios.be 011 370 700

59


60


word stralingsexpert @XIOS! Unie k in Vlaa nd er en

XIOS is de enige hogeronderwijsinstelling in Vlaanderen die een opleiding nucleaire technologie aanbiedt. In het kader van de nucleaire technologie zijn er ook nog twee voortgezette opleidingen die erop gericht zijn de stralingsdeskundigheid in de bedrijfswereld te verhogen. Zo organiseren we als enige in Vlaanderen, samen met het SCK•CEN in Mol, een postgraduate opleiding stralingsdeskundige. Deze opleiding is een noodzakelijke voorwaarde om door de overheid officieel erkend te worden als stralingsdeskundige. Ook voor verpleegkundigen en paramedici organiseren we een door de overheid wettelijk verplichte opleiding in de stralingsbescherming.

61


62


postgraduate OPLEIDING

stralingsdeskundige

Doel

De opleiding verruimt de wetenschappelijke en technologische basiskennis van de radiologische en nucleaire technieken, met speciale aandacht voor de stralingsbescherming. De opleiding richt zich op hen die professioneel actief zijn in de nucleaire sector, in de radiologische sector (met inbegrip van de medisch-nucleaire sector) en in de niet-nucleaire industrie, en op allen die in hun beroepspraktijk geconfronteerd worden met ioniserende straling. Door de wetenschappelijke grondslag en met de praktijkgerichte sessies biedt deze opleiding zowel een academische als een professionele vorming, zowel theoretisch als praktisch. De opleiding is in overeenstemming met de vereisten van het KB van 20 juli 2001 voor de ‘deskundige bevoegd in de fysische controle’ (art. 73.2).

Doelgroep

• • • • •

licentiaat/master/doctor in de wetenschappen arts/master in de geneeskunde ir./master in de ingenieurswetenschappen ing./master in de industriële wetenschappen gegradueerde/bachelor met gelijkwaardig geachte relevante ervaring

Opleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma voldoet aan de wettelijke vereisten: • kern- en stralingsfysica • radiochemie • nucleaire meettechniek • radiobiologie • fundamenten van de stralingsbescherming • dosimetrie • •wet- en regelgeving • optimalisering en interventie • praktische stralingsbescherming • ethische aspecten van het stralingsrisico Praktijk is een belangrijk onderdeel in het hele programma.

Kwaliteit

Deskundige docenten met academische achtergrond en met praktijkervaring garanderen de kwaliteit van de opleiding. De cursus is onderhevig aan een kwaliteitsonderzoek van de Dienst Onderwijs en Onderzoek van XIOS Hogeschool Limburg.

Getuigschrift

Als je slaagt, behaal je een getuigschrift van stralingsdeskundige. Dit getuigschrift is een nodige voorwaarde om door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) erkend te kunnen worden als deskundige in de fysische controle. Aan de opleiding zijn 20 ECTS-punten verbonden.

Meer info

dr.ir. Herwig Janssens Nucleair Technologisch Centrum (NuTeC) XIOS Hogeschool Limburg, departement TIW herwig.janssens@xios.be dr. Michèle Coeck international school for Radiological Protection isRP Het volledige programma is te vinden op: Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) Mol www.xios.be/iwt-pg-str mcoeck@sckcen.be www.sckcen.be/isRP

63


64


postgraduate OPLEIDING

Stralingsbescherming voorverpleegkundigen en paramedici

Doel

Als gevolg van het KB van 20/08/2001 op de stralingsbescherming moeten alle verpleegkundigen en paramedici die in hun beroepspraktijk in aanraking komen met ioniserende straling een opleiding stralingsbescherming gevolgd hebben. De wetgeving legt ook vast welke onderwerpen in het programma opgenomen moeten worden. Deze verplichte opleiding wordt georganiseerd door het Nucleair Technologisch Centrum (NuTeC) van de XIOS Hogeschool Limburg, met de medewerking van de Vereniging Medische Beeldvormers (VMBv).

Doelgroep

De opleiding stralingsbescherming staat open voor medisch personeel dat werkt in de gezondheidszorg en in aanraking komt met ioniserende straling, en voor professionelen uit de radiologische sector.

Opleidingsprogramma

Basisopleiding stralingsbescherming • principes van de stralingsbescherming • fysische basisbegrippen • detectie en meting van ioniserende straling • radiobiologie en stralingsbescherming • stralingsrisico’s en limieten • medische stralingsbronnen en beeldvorming • dosimetrie • wettelijke voorschriften • praktische stralingsbescherming en stralingshygiëne (patiënt en personeel) • praktijkstage Specialisatie (extra module) • stralingsbescherming in de nucleaire geneeskunde • stralingsbescherming in de radiotherapie

Kwaliteit

Deskundige docenten met academische achtergrond en met praktijkervaring garanderen de kwaliteit van de opleiding. De cursus is onderhevig aan een kwaliteitsonderzoek van de Dienst Onderwijs en Onderzoek van XIOS Hogeschool Limburg.

Getuigschrift

Meer info

Karine De Vocht 011 370 770 karine.devocht@xios.be Het volledige programma is te vinden op: www.xios.be/iwt-bns-sb1

Wie slaagt, behaalt een getuigschrift van deskundigheid erkend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De opleiding is in overeenstemming met het KB van 20/08/2001.


veilig n de

66


naar e campus Technologiecampus Diepenbeek

Universitaire campus Agoralaan Gebouw H 3590 Diepenbeek

Trein en bus

Als je met de trein komt stap je het best af in het station van Hasselt. Van daar uit neem je buslijn 45. Afstappen doe je aan halte “Diepenbeek Universiteit”.

Deze halte ligt op wandelafstand van de campus. Als je voor het gebouw van de Universiteit Hasselt. staat volg je het wandelpad aan je rechterkant. Met de lijn 45 kun je elke 15 minuten van Hasselt naar de universitaire campus Diepenbeek. Bovendien reizen studenten gratis op vertoon van hun studentenkaart. De dienstregeling van de treinen vind je op www.nmbs.be De dienstregeling van de bussen vind je op www.delijn.be

Auto’s en fietsen

Op de campus Diepenbeek zijn er voldoende parkeermogelijkheden en fietsenstalligen.

Beringen

Eindhoven

Heusden-Zolder

Antwerpen Leuven Brussel

Alb

Zonhoven

ert

Aachen Köln

kan

Diest

aal

Genk Hasselt Universiteitslaan

Boude

wijnlaa

n

Diepenbeek

St.-Truiden

Tongeren

Liège

Maastricht

67


infodagen openlesdag xiosxtra infomarkt

10 maart ‘12 en 5 mei ’12

9 mei ‘12

3 juli ‘12

8 september ’12

WWW.XIOS.BE • INFO@XIOS.BE • TELEFOON 011 370 777 TECHNOLOGIECAMPUS DIEPENBEEK • UNIVERSITAIRE CAMPUS • AGORALAAN GEBOUW H • B-3590 DIEPENBEEK

DEPARTEMENTSHOOFD • ROOS.PEETERS@XIOS.BE OPLEIDINGSHOOFD ACAD. BACHELORS • ELS.GOIGNARD@XIOS.BE OPLEIDINGSHOOFD BOUWKUNDE • KARINE.EVERS@XIOS.BE OPLEIDINGSHOOFD ELEKTROMECHANICA • MICHAEL.DAENEN@XIOS.BE OPLEIDINGSHOOFD ELEKTRONICA-ICT • RONALD.THOELEN@XIOS.BE OPLEIDINGSHOOFD NUCLEAIRE TECHNOLOGIE • HERWIG.JANSSENS@XIOS.BE OPLEIDINGSHOOFD VERPAKKINGSTECHNOLOGIE • MIEKE.BUNTINX@XIOS.BE

Opleidingsprogramma’s en informatie onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van twijfel of betwisting wordt enkel de officiële regelgeving (decreten, onderwijsregeling, examenregeling, rechtspositie en participatie, studiegids...) als geldig beschouwd.

68 Uitgave januari 2012 © xios hogeschool limburg

XIOS - Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen (TIW)  
XIOS - Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen (TIW)  

Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen (TIW) De XIOS Hogeschool Limburg is dé Vlaamse Autonome Hogeschool in Limburg met vestiginge...

Advertisement