Page 1

IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

-,SA-et)r-evt.)

iv-etAA)OCAAhl-cu

otpw P.o(5-).0-1-409

Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2014

STATEN VAN ARUBA Inok,

0 9-JUN 2014

votgi....212.:2(21E13 -ICI

AANBLEDING

-)4

De regering van Aruba biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2014.

9 JUN1 2014

e ad,

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikk ling,

De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,

Infrastn ictuur en Integratie,

De minister van Toerisme, Trap,:

7./V

'

lf

011.4411

Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 1 van 2

re Sector en Cultuur,


IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 692

De minist

unicatie,

Energie e

De minister van Volksgezondheid, Ouderenzorg en Sport,

le Zaken, Jeugd en Arbeid,

nderwijs en Gezin,

nister van Justitie,

van Financ

Scan nummer 1 van 4 - Scanpagina 2 van 2

heidsorganisatie,

1aanbieding olv789  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you