Page 1


DADA Digital Factory Workshop ( 2-Week Group Work ) Contribution: KUKA Control / Installation Design / Fabrication Instructor: Achim Menges Collaborator: SHI Xinyu / WU Chaoran / HE Yiwen / LIU Yang / HU Jialiang / GU Xiaolin / LIU Jinrui / DU Jie / HUI Qiuliang / CHAI Hua / ZHANG Shiqi Summer 2015


05 [ Robot Assisted Assembly ] - Robotic Wood Tectonics


B.Arch Porfolio of Xin Zheng  

For the application to M.Arch II, Harvard GSD

B.Arch Porfolio of Xin Zheng  

For the application to M.Arch II, Harvard GSD

Advertisement