Page 1

ISB I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

PRODUCENT:

KREDYTY DODATKOWE

KREDYTY PODSTAWOWE

LA FARGE GIPS SP. Z O. O.

Karta Zielonych Produktów RAPORT ZBIORCZY

zgodnie ze standardem LEED® 2009*

SYMBOL: K1C75/2,6; K1C75/3,0 K1C75/3,6; K1C75/4,0

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE: STOSOWANE SĄ DO BUDOWY ŚCIAN O POJEDYNCZEJ LUB PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, WOLNOSTOJĄCYCH OBUDÓW ŚCIENNYCH, OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH. PROFIL C75 JEST SZEROKI NA 73,8 MM I DOSTĘPNYCH W KILKU STANDARGOWYCH JAK RÓWNIEŻ NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH DO 12 M.

zeskanuj by otworzyć broszurę

PRODUKT:

PROFILE NIDA C75

Profil Metalowy C75 (do ścianek działowych)

MATERIAŁY I ZASOBY (MR)

ILOŚĆ PUNKTÓW

2

MR Kredyt 5: Materiały Regionalne - maks. 2 punkty** MR Kredyt 6: Materiały Łatwoodnawialne - maks. 1 punkt

(oprócz LEED® CS)

0

— —

0%

IEQ Kredyt 4.1: Materiały Niskoemisyjne - Kleje i Uszczelniacze - maks. 1 punkt

IEQ Kredyt 4.2: Materiały Niskoemisyjne - Farby i Pokrycia - maks. 1 punkt

IEQ Kredyt 4.3: Materiały Niskoemisyjne - Systemy Podłogowe - maks. 1 punkt

0 0 0 0 ...% 0

MR Kredyt 7: Certyfikowane Drewno - maks. 1 punkt

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO (IEQ)

IEQ Kredyt 4.4: Materiały Niskoemisyjne - Drewno Kompozytowe i Produkty z Włókien Naturalnych - maks. 1 punkt

IEQ Kredyt 4.5: Materiały Niskoemisyjne - Meble i Wyposażenie - maks. 1 punkt

(Dostępne tylko dla LEED for Schools (dla Szkół) i LEED® for Retail (dla Obiektów Handlowych))

IEQ Kredyt 4.6: Materiały Niskoemisyjne - Sufity i Systemy Ścienne - maks. 1 punkt

®

(Dostępne tylko dla LEED® for Schools (dla Szkół) i LEED® for Retail (dla Obiektów Handlowych))

MATERIAŁY I ZASOBY (MR) MR Kredyt 1.2: Ponowne Użycie Elementów Budynku - Pozostawienie Wewnętrznych Elementów Niekonstrukcyjnych - maks. 1 punkt Wyjaśnienie: Produkt mógłby być ponownie użyty po całkowitym cylku życia budynku i pomimo faktu, że nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania Kredytu MR 1.2 - W przeprowadzanych renowacjach istniejących obiektów, systemy zabudowy gipsowo – kartonowej są najczęściej pozostawianymi bez zmian, niekonstrukcyjnymi elementami budynków.

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO (IEQ) IEQ Kredyt 9: Polepszone Osiągi Akustyczne - maks. 1 punkt (dostępne tylko dla LEED® for Schools (dla Szkół)) Wyjaśnienie: Użycie systemów ścian G-K jest jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie wysokiego współczynnika STC niskim kosztem. (Dodanie dodatkowych warstw płyt gipsowych może znacząco polepszyć współcznik STC przegrody - aby uzyskać typowe przekroje ścian skontaktuj się z producentem)

INNOWACJA W PROJEKTOWANIU (ID) ID Kredyt 1: Innowacja w Projektowaniu - maks. 5 punktów (4 punkty tylko w LEED® for School (dla Szkół))

Wyjaśnienie: W oparciu o osiągnięcia wzorcowe zdefiniowane w kredytach MR4, MR5, MR6 i/lub MR7 możesz uzyskać kilka dodatkowych punktów w kategorii Innowacja w Projektowaniu dla wszystkich kredytów wyszczególnionych w sekcji materiałowej.

Można uzyskać kredyt (wymagania zostały spełnione).

LEGENDA

...% % 29

MR Kredyt 4: Zawartość Materiałów po Recyklingu - maks. 2 punkty 2

...%

100%

1

...% —

...%

1

0

51931 Dnieprodzierżyńsk

Ukraina Ukraine

Określony procent produktu zgadza się z wymaganiami kredytu. W specyficznnej konfiguracji, produkt może przyczynić się do uzyskania kredytu. (wyjaśnienie poniżej)

0

Użycie produktu nie koliduje z wymaganiami kredytu (lub kredyt jest niezwiązany z produktem). Nie określono - skontaktuj się z producentem by uzyskać szczegółowe inforamcje. Produkt nie spełnia wymagań kredytu.

INNE POZYTYWNE ŚRODOWISKOWO CECHY

LISTY SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

TRWAŁOŚĆ - trwałość komponentów jest kluczową kwestią dla budownictwa zrównoważonego. Analiza Cyklu Życia Budynku wagi parametru trwałości w minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko.

REACH 1

ODNAWIALNOŚĆ - 100% produktu może podlec ponownemu recyklingowi. Demontaż jest możliwy na każdej budowie.

SKANSKA 2

INNE - użycie stali oferuje kilka środowiskowych korzyści takich jak długowieczność, łatwy transport i ograniczenie ilości materiału odpadowego.

SIN 2.0 3 1 REACH jest Regulacją Unijną dotyczącą chemikaliów i ich bezpiecznego użycia (EC 1907/2006). Zajmuje się rejestracją, Oceną, autoryzacją i ograniczeniem szkodliwych substancji chemicznych. Prawo weszło w życie 1 czerwca 2007 r. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm 2 Lista substancji chemicznych niezgodnych z polityką Skanska w zakresie ochrony środowiska i zabronionych do stosowania. Dokonywanie zakupów produktów zawierających poniższe substancje przez Skanska i wykonawców oraz podwykonawców działających dla Skanska jest zabronione. 3 SIN przyspiesza proces legislacyjny w celu usunięcia niebezpiecznych sybstancji. Dziś lista REACH zawiera jedynie 46 substancji bardzo wysokiego ryzyka. Lista SIN 2.0 zawiera 378 substancji i podgrup substancji, które są wyszczególnione przez ChemSec jako substancje bardzo wysokiego ryzyka. * Ta Karta Zielonych Produktów odnosi się do następujących standardów LEED: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. Wszystkie powyższe standardy są ważne do 1 czerwaca 2013. LEED jest programem U. S. Green Building Council USGBC, który wprowadza certyfikację wielokryterialną odnoszącą się do pięciu kategorii środowiskowych: Zrównoważone Działki (SS), Efektywnośc Wodna (WE), Energia i Atmosfera (EA), Materiały i Zasoby (MR) i Jakość Środowiska Wewnętrzngo (IEQ). Szósta kategora - Innowacyjność w Projektowaniu, adresuje kwestie środowiskowe nie ujęte w innych kategoriach jak akustyka, poprawa stosunków społecznych, edukacja, ekspertyza w zrównoważonym projektowaniu lub ponadprzeciętne osiągnięcia w pięciu głównych kategoriach. USGBC posiada prawa autorskie do nazwy LEED i sytemu wielokryterialnego. Po wiecej informacji na temat systemu LEED wejdź na stronę www.usgbc.org/leed ** The kredyty są dostępne tylko dla małej grupy projektów zlokalizowanych we wschodniej Polsce, jednakże dla większości projektów zlokalizowanych w Polsce the kredyty te nie są obecnie dostepne. By uzyskać dokładne odległości spójrz na mapę i kody pocztowe wydobycia i produkcji produktów w relacji do miejsca budowy.

ISB

visio No.20120706PL_01 KARTA ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ jest własnością intelektualną firmy visio | architects and consultants i nie może być rozprowadzana bez wcześniejszej zgody pisemnej firmy. Wszystkie informacje na temat ocenianych produktów są oparte na informacjach podanych przez producenta (lub niezależnych instytucji). Ta karta będzie dostępna w Bazie Zielonych Produktów na stronie visio | architects and consultants oraz Instytutu Zrównoważonego Budownictwa (Institute for Sustainable Buildings - ISB). Każda nowa wersja KARTY ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ tego samego produktu nadpisuje starszą wersję. Ta karta nie stanowi oficjalnego dokumentu w rozumieniu systemu wielokryterialnego LEED. Żaden produkt rozpatrywany niezależnie nie może uzyskać punktów w systemie LEED, która ocenia budynek jako całość. Rolą niniejszej karty jest ułatwienie pracy specjalistom zajmującym się kwestią zielonego budownictwa, architektom oraz konsultantom i zapewnienie prostego dostępu do informacji niezbędnych w procesie certyfikacji LEED. Dane te powinny być zweryfikowane przed ponownym wykorzystaniem. Firma visio | architects and consultants nie bierze odpowiedzialności za poprawność przyszłych aktualizacji lub zmian w Kartach Zielonych Produktów w zakresie certyfikacji LEED. Ta Karta Zielonych Produtków™ została przygotowana przez akredytowanych profesjonalistów LEED z aktualnymi uprawnieniami LEED AP BD+C.

I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com


ISB I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

Karta Zielonych Produktów OPIS KREDYTÓW

PRODUCENT:

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE: STOSOWANE SĄ DO BUDOWY ŚCIAN O POJEDYNCZEJ LUB PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, WOLNOSTOJĄCYCH OBUDÓW ŚCIENNYCH, OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH. PROFIL C75 JEST SZEROKI NA 73,8 MM I DOSTĘPNYCH W KILKU STANDARGOWYCH JAK RÓWNIEŻ NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH DO 12 M.

LA FARGE GIPS SP. Z O. O.

zgodnie ze standardem LEED® 2009*

SYMBOL: K1C75/2,6; K1C75/3,0 K1C75/3,6; K1C75/4,0

zeskanuj by otworzyć broszurę

PRODUKT:

PROFILE NIDA C75

Profil Metalowy C75 (do ścianek działowych)

MR Kredyt 4: Zawartość Materiałów po Recyclingu

number of points

Cel**

2 29%

Zwiększenie popytu na produkty budowlane z zawartością materiałów po recyclingu, a tym samym obniżenie negatywnego wpływu na środowisko, jaki ma wydobycie i przetwarzanie zasobów naturalnych.

Wymagania** NC, SCHOOLS & CS Użycie materiałów po recyklingu1 tak, by suma po recyklingu pokonsumenckim2 i połowa zawartości materiałów z odzysku z procesu produkcyjnego3 stanowiła conajmniej 10% lub 20% całkowitego kosztu materiałów w projekcie. Minimalna granica dla poszczególnych punktów jest wyszczególniona poniżej: 10% zawartości materiałów po recyclingu -> 1 punkt 20% zawartości materiałów po recyclingu -> 2 punkty

Wyjaśnienie zgodności produktu: Ruda 75% 71%

Względnie Bezwzględnie Całkowita zawartość materiału z odzysku z procesu produkcyjnego Całkowita zawartość materiału po recyklingu pokonsumenckim

STAL 95%

PROFIL C75 (WAGA) PELLETY I BRYKIETY

Złom 25% 24%

5% 5%

LEGENDA Zawartość materiału nie poddanego recyklingowi Zawartość materiału z odzysku procesu produkcyjnego Zawartość materiału po recyklingu pokonsumenckim

0% 29% 29%

Zawartość materiałów po recyklingu

1 Materiał po Recyclingu jest zdefiniowany przez dokument Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISO 14021 - Etykiety i deklaracje środowiskowe. Samodzielne deklaracje środowiskowe (Deklaracja środowiskowe II typu). 2 Materiał z Odzysku Pokonsumenckiego (Postconsumer) jest definiowany jako odpady generowane przez gospodarstwa domowe lub zakłady komercyjne, przemysłowe i instytucje w ich roli jako użytkownik końcowy produktu, który nie może już być używany w swoim pierwotnym celu. 3 Materiał z Odzysku z Procesu Produkcyjnego (Preconsumer) jest definiowany jako materiał przekierowany z odpadów procesu produkcyjnego . Ponowna utylizacja materiałów (przeróbka, przeszlifowanie lub złom wygenerowany w procesie i możliwy do ponownego użycia w tym samym procesiu, w którym został wygenerowany) są WYŁĄCZONO z tej definicji.

...%

MR Kredyt 5: Materiały Regionalne

number of points

Cel**

Zwiększenie popytu na materiały budowlane i produkty, które są wydobywane i przetwarzane w granicach regionu a tym samym wspieranie rodzimych surowców i zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko z tytułu transportu.

Wymagania**

100%

2

51931 Dnieprodzierżyńsk

Ukraina Ukraine

NC, SCHOOLS & CS Użycie materiałów budowlanych i produktów, które zostały pozyskane, zebrane lub odzyskane, jak również wyprodukowane w promieniu 500 mil (ok. 804 km) od placu budowy, w wartości minimum 10% lub 20%, bazując na całkowitym koszcie materiałów. Jeśli tylko część produktu jest pozyskana, zebrana lub odzysakna i przetworzona lokalnie, wówczas jedynie odpowiedni procent może przyczynić się do uzyskania kredytu regionalnego (udział procentowy ocenia się na podstawie proporcji wagowych). Minimalne granice zawartości materiałów reginalnych wyszczególnione poniżej: 10% materiałów reginalnych -> 1 punkt 20% materiałów reginalnych -> 2 punkty

Wyjaśnienie Zgodności Produktu The kredyty są dostępne tylko dla małej grupy projektów zlokalizowanych we wschodniej Polsce, jednakże dla większości projektów zlokalizowanych w Polsce the kredyty te nie są obecnie dostepne. By uzyskać dokładne odległości spójrz na mapę i kody pocztowe wydobycia i produkcji produktów w relacji do miejsca budowy.

Lokalizacja

PROFIL C75 (WAGA) 100% 51931 Dnieprodzierżyńsk; Ukraina

* Ta Karta Zielonych Produktów odnosi się do następujących standardów LEED: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. Wszystkie powyższe standardy są ważne do 1 czerwaca 2013. LEED jest programem U. S. Green Building Council USGBC, kótry wprowadza certyfikację wielokryterialną odnoszącą się do pięciu kategorii środowiskowych: Zrównoważone Działki (SS), Efektywnośc Wodna (WE), Energia i Atmosfera (EA), Materiały i Zasoby (MR) i Jakość Środowiska Wewnętrzngo (IEQ). Szósta kategora - Innowacyjność w Designie, adresuje kwestie środowiskowe nie ujęte w innych kategoriach jak akustyka, poprawa stosunków społecznych, edukacja, ekspertyza w zrównoważonym projektowaniu lub ponadprzeciętne osiągnięcia w pięciu głównych kategoriach. USGBC posiada prawa autorskie do nazwy LEED i sytemu wielokryterialnych. Po wiecej informacji na temat systemu LEED wejdź na www.usgbc.org/leed ** Informacje zawarte w opisie kredytów w kategoriach Cel jak również w Wymagania Kredytu są dokładnym cytatem z dostępnego publicznie systemu LEED 2009. USGBC ma prawa autorskie do nazwy LEED oraz systemu oceny wielokryterialnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych kredytów należy zakupić pełną wersję LEED Reference Guide (dostępnego w linku poniżej: https://new.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-green-building-design-and-construction).

ISB

visio No.20120706PL_02 KARTA ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ jest własnością intelektualną firmy visio | architects and consultants i nie może być rozprowadzana bez wcześniejszej zgody pisemnej firmy. Wszystkie informacje na temat ocenianych produktów są oparte na informacjach podanych przez producenta (lub niezależnych instytucji). Ta karta będzie dostępna w Bazie Zielonych Produktów na stronie visio | architects and consultants. Każda nowa wersja KARTY ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ tego samego produktu nadpisuje starszą wersję. Ta karta nie stanowi oficjalnego dokumentu w rozumieniu systemu kredytów LEED. Żaden produkt rozpatrywany niezależnie nie może uzyskać punków w systemie LEED, która ocenia budynek jako całość. Rolą niniejszej karty jest ułatwienie pracy specjalistom od zielonego budownictwa, architektom, konsultantom oraz zapewnienie prostego dostępu do informacji niezbędnych w procesie certyfikacji LEED. Dane te powinny być zweryfikowane przed ponownym wykorzystaniem. Firma visio | architects and consultants nie bierze odpowiedzialności za poprawność przyszłych aktualizacji lub zmian w Kartach Zielonych Produktów w zakresie certyfikacji LEED. Ta Karta Zielonych Produtków™ została przygotowana przez akredytowanych profesjonalistów LEED z aktualnymi uprawnieniami LEED AP BD+C.

I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com


ISB I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

PRODUCENT:

LA FARGE GIPS SP. Z O. O.

Karta Zielonych Produktów OPIS KREDYTÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE: STOSOWANE SĄ DO BUDOWY ŚCIAN O POJEDYNCZEJ LUB PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, WOLNOSTOJĄCYCH OBUDÓW ŚCIENNYCH, OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH. PROFIL C75 JEST SZEROKI NA 73,8 MM I DOSTĘPNYCH W KILKU STANDARGOWYCH JAK RÓWNIEŻ NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH DO 12 M.

zgodnie ze standardem LEED® 2009*

SYMBOL: K1C75/2,6; K1C75/3,0 K1C75/3,6; K1C75/4,0

zeskanuj by otworzyć broszurę

PRODUKT:

PROFILE NIDA C75

Profil Metalowy C75 (do ścianek działowych)

MR Kredyt 6: Materiały Szybko-odnawialne

number of points

Cel**

0

Aby ograniczyć użycie oraz ryzyko wyczerpania się ograniczonych surowców naturalnych i materiałów o długim cyklu odnowy biologicznej zastępując je materiałami łatwoodnawialnymi.

Wymagania** NC & SCHOOLS Użycie w projekcie materiałów łatwoodnawialnych w ilości min. 2,5% (bazując na kosztach) całkowitej wartości wszystkich zakupionych materiałów budowlanych. Pod pojęciem materiałów łatwoodnawialnych rozumiemy takie materiały czy też produkty pochodzenia organicznego, których typowy czas wzrostu jest mniejszy lub równy 10 lat.

Wyjaśnienie Zgodności Produktu:

Zawartość materiałów łatwoodnawialnych

PROFIL C75 (WAGA) 0%

MR Kredyt 7: Certyfikowane Drewno

number of points

Cel**

— 0%

Zachęcenie do środowiskowo odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi.

Wymagania** NC, SCHOOLS & CS Użycie przynajmniej 50% (na podstawie kosztów) materiałów i produktów drewnianych, które posiadają certyfikat zgodny zasadaniami i wymaganiami FSC (Forest Stewardship Council) odnoszących się do drewnianych i drewnopochodnych materiałów budowlanych. Wśród tych materiałów znajdować się powinny przynajmniej takie elementy budowlane jak szkielet drewniany, rama, podłogi i ruszty podpodłogowe, drewniane drzwi oraz wykończenia. Należy uwzględnić jedynie materiały zamontowane na stałe w projekcie. Produkty drewniane zakupione do tymczasowego użytku w projekcie (np. szalunki, wzmocnienia, podpory, rusztowania, ochrona chodników oraz barierki ochronne) mogą również być włączone w kalkulacje. Decyzję pozostawia się jednak zespołowi projektowemu. Jeśli jakiekolwiek tego typu materiały zostaną włączone w kalkulacje, wówczas wszelkie materiały tymczasowe również muszą być w niej uwzględnione. Jeśli takie materiały zostaną zakupione do użycia w wielu projektach, do powyższych kalkulacji mogą zostać włączone jedynie w jednym (dowolnym) z nich. Meble mogą również zostać ujęte pod warunkiem, że są systematycznie ujmowane w kredytach MR 3 do MR 7.

Wyjaśnienie Zgodności Produktu:

PROFIL C75 (WAGA) Zawartość drewna z certyfikacją FSC

0%

* Ta Karta Zielonych Produktów odnosi się do następujących standardów LEED: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. Wszystkie powyższe standardy są ważne do 1 czerwaca 2013. LEED jest programem U. S. Green Building Council USGBC, kótry wprowadza certyfikację wielokryterialną odnoszącą się do pięciu kategorii środowiskowych: Zrównoważone Działki (SS), Efektywnośc Wodna (WE), Energia i Atmosfera (EA), Materiały i Zasoby (MR) i Jakość Środowiska Wewnętrzngo (IEQ). Szósta kategora - Innowacyjność w Designie, adresuje kwestie środowiskowe nie ujęte w innych kategoriach jak akustyka, poprawa stosunków społecznych, edukacja, ekspertyza w zrównoważonym projektowaniu lub ponadprzeciętne osiągnięcia w pięciu głównych kategoriach. USGBC posiada prawa autorskie do nazwy LEED i sytemu wielokryterialnych. Po wiecej informacji na temat systemu LEED wejdź na www.usgbc.org/leed ** Informacje zawarte w opisie kredytów w kategoriach Cel jak również w Wymagania Kredytu są dokładnym cytatem z dostępnego publicznie systemu LEED 2009. USGBC ma prawa autorskie do nazwy LEED oraz systemu oceny wielokryterialnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych kredytów należy zakupić pełną wersję LEED Reference Guide (dostępnego w linku poniżej: https://new.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-green-building-design-and-construction).

ISB

visio No.20120706PL_03 KARTA ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ jest własnością intelektualną firmy visio | architects and consultants i nie może być rozprowadzana bez wcześniejszej zgody pisemnej firmy. Wszystkie informacje na temat ocenianych produktów są oparte na informacjach podanych przez producenta (lub niezależnych instytucji). Ta karta będzie dostępna w Bazie Zielonych Produktów na stronie visio | architects and consultants. Każda nowa wersja KARTY ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ tego samego produktu nadpisuje starszą wersję. Ta karta nie stanowi oficjalnego dokumentu w rozumieniu systemu kredytów LEED. Żaden produkt rozpatrywany niezależnie nie może uzyskać punków w systemie LEED, która ocenia budynek jako całość. Rolą niniejszej karty jest ułatwienie pracy specjalistom od zielonego budownictwa, architektom, konsultantom oraz zapewnienie prostego dostępu do informacji niezbędnych w procesie certyfikacji LEED. Dane te powinny być zweryfikowane przed ponownym wykorzystaniem. Firma visio | architects and consultants nie bierze odpowiedzialności za poprawność przyszłych aktualizacji lub zmian w Kartach Zielonych Produktów w zakresie certyfikacji LEED. Ta Karta Zielonych Produtków™ została przygotowana przez akredytowanych profesjonalistów LEED z aktualnymi uprawnieniami LEED AP BD+C.

I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com


ISB I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

PRODUCENT:

LA FARGE GIPS SP. Z O. O.

Karta Zielonych Produktów OPIS KREDYTÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE: STOSOWANE SĄ DO BUDOWY ŚCIAN O POJEDYNCZEJ LUB PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, WOLNOSTOJĄCYCH OBUDÓW ŚCIENNYCH, OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH. PROFIL C75 JEST SZEROKI NA 73,8 MM I DOSTĘPNYCH W KILKU STANDARGOWYCH JAK RÓWNIEŻ NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH DO 12 M.

SYMBOL: K1C75/2,6; K1C75/3,0 K1C75/3,6; K1C75/4,0

zgodnie ze standardem LEED® 2009*

zeskanuj by otworzyć broszurę

PRODUKT:

PROFILE NIDA C75

Profil Metalowy C75 (do ścianek działowych)

IEQ Kredyt 4.1: Materiały Niskoemisyjne - Kleje i Uszczelniacze Cel**

number of points

0

Aby ograniczyć ilość substancji zanieczyszczających powietrze we wnętrzach budynku, wydzielające nieprzyjemne zapachy, podrażniające i/lub stanowiące zagrożenie dla komfortu oraz samopoczucia zarówno wykonawców jak i użytkowników obiektu.

Wymagania** NC & CS Wszystkie kleje i uszczelniacze użyte wewnątrz budynku (np. wewnątrz warstwy hydroizolacyjnej i aplikowane na budowie) muszą spełniać poniższe wymagania wg specyfikacji i zakresu projektu1: -- Kleje, usczelniacze i farby gruntujące muszą spełniać wymagania South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule #1168. Limity na ilość Lotnych Związków Organicznych (LZO) są podane w tabeli z 1 czerwca 2005 r. i poprawek z 7 stycznia 2005 r. -- Kleje natryskowe muszą spełniać wymagania Green Seal Standard for Commercial Adhesives GS-36 z 19 października 2000 r.

SZKOŁY Wszystkie kleje i uszczelniacze użyte wewnątrz budynku (definiowane jako te wewnątrz warstwy hydroizolacyjnej i aplikowane na budowie) muszą spełniać testy i wymagania “California Department of Health Services Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers, including 2004 Addenda”.

1 Użycie budżetu VOC jest dozwolone aby sprostać wymaganiom niniejszego kredytu.

IEQ Kredyt 4.2: Materiały Niskoemisyjne - Farby i Pokrycia Cel**

number of points

0

Aby ograniczyć ilość substancji zanieczyszczających powietrze we wnętrzach budynku, wydzielających nieprzyjemne zapachy, podrażniających i/lub stanowiących zagrożenie dla komfortu oraz samopoczucia zarówno wykonawców jak i użytkowników obiektu.

Wymagania** NC & CS Wszystkie kleje i uszczelniacze użyte wewnątrz budynku (np. wewnątrz warstwy hydroizolacyjnej i aplikowane na budowie) muszą spełniać poniższe wymagania wg specyfikacji i zakresu projektu1: -- Farby architektoniczne i pokrycia aplikowane na budowie używane do ścian wewnętrznych i sufitu nie mogą przekraczać limitów lotnych związków organicznych ustanowionych w standradzie Green Seal Standard GS-11, Paints, 1st Edition, 20 maj 1993. -- Farby antykorozoyjne aplikowane na budowie na wewnętrzne podłoża z metali żeliwnych nie mogą przekraczać limitów LZO w wysokości 250 g/L ustanowionych przez Green Seal Standard GC-03, Anti- Corrosive Paints, 2nd Edition, 7 styczneń 1997. -- Klarowne wykończenia drewna, pokrycia podłóg, farby bejcowe, podkładowe, zabezpieczające aplikowane na budowie nie mogą przekroczyć limitów LZO ustanowionych w South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings, z dnia 1 stycznia 2004.

SZKOŁY Wszystkie kleje i uszczelniacze użyte wewnątrz budynku (definiowane jako te wewnątrz warstwy hydroizolacyjnej i aplikowane na budowie) muszą spełniać testy i wymagania “California Department of Health Services Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers, including 2004 Addenda”.

1 Użycie budżetu VOC jest dozwolone aby sprostać wymaganiom niniejszego kredytu.

* Ta Karta Zielonych Produktów odnosi się do następujących standardów LEED: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. Wszystkie powyższe standardy są ważne do 1 czerwaca 2013. LEED jest programem U. S. Green Building Council USGBC, kótry wprowadza certyfikację wielokryterialną odnoszącą się do pięciu kategorii środowiskowych: Zrównoważone Działki (SS), Efektywnośc Wodna (WE), Energia i Atmosfera (EA), Materiały i Zasoby (MR) i Jakość Środowiska Wewnętrzngo (IEQ). Szósta kategora - Innowacyjność w Designie, adresuje kwestie środowiskowe nie ujęte w innych kategoriach jak akustyka, poprawa stosunków społecznych, edukacja, ekspertyza w zrównoważonym projektowaniu lub ponadprzeciętne osiągnięcia w pięciu głównych kategoriach. USGBC posiada prawa autorskie do nazwy LEED i sytemu wielokryterialnych. Po wiecej informacji na temat systemu LEED wejdź na www.usgbc.org/leed ** Informacje zawarte w opisie kredytów w kategoriach Cel jak również w Wymagania Kredytu są dokładnym cytatem z dostępnego publicznie systemu LEED 2009. USGBC ma prawa autorskie do nazwy LEED oraz systemu oceny wielokryterialnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych kredytów należy zakupić pełną wersję LEED Reference Guide (dostępnego w linku poniżej: https://new.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-green-building-design-and-construction).

ISB

visio No.20120706PL_04 KARTA ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ jest własnością intelektualną firmy visio | architects and consultants i nie może być rozprowadzana bez wcześniejszej zgody pisemnej firmy. Wszystkie informacje na temat ocenianych produktów są oparte na informacjach podanych przez producenta (lub niezależnych instytucji). Ta karta będzie dostępna w Bazie Zielonych Produktów na stronie visio | architects and consultants. Każda nowa wersja KARTY ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ tego samego produktu nadpisuje starszą wersję. Ta karta nie stanowi oficjalnego dokumentu w rozumieniu systemu kredytów LEED. Żaden produkt rozpatrywany niezależnie nie może uzyskać punków w systemie LEED, która ocenia budynek jako całość. Rolą niniejszej karty jest ułatwienie pracy specjalistom od zielonego budownictwa, architektom, konsultantom oraz zapewnienie prostego dostępu do informacji niezbędnych w procesie certyfikacji LEED. Dane te powinny być zweryfikowane przed ponownym wykorzystaniem. Firma visio | architects and consultants nie bierze odpowiedzialności za poprawność przyszłych aktualizacji lub zmian w Kartach Zielonych Produktów w zakresie certyfikacji LEED. Ta Karta Zielonych Produtków™ została przygotowana przez akredytowanych profesjonalistów LEED z aktualnymi uprawnieniami LEED AP BD+C.

I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com


ISB I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

PRODUCENT:

LA FARGE GIPS SP. Z O. O.

Karta Zielonych Produktów OPIS KREDYTÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE: STOSOWANE SĄ DO BUDOWY ŚCIAN O POJEDYNCZEJ LUB PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, WOLNOSTOJĄCYCH OBUDÓW ŚCIENNYCH, OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH. PROFIL C75 JEST SZEROKI NA 73,8 MM I DOSTĘPNYCH W KILKU STANDARGOWYCH JAK RÓWNIEŻ NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH DO 12 M.

SYMBOL: K1C75/2,6; K1C75/3,0 K1C75/3,6; K1C75/4,0

zgodnie ze standardem LEED® 2009*

zeskanuj by otworzyć broszurę

PRODUKT:

PROFILE NIDA C75

Profil Metalowy C75 (do ścianek działowych)

IEQ Kredyt 4.3: Materiały Niskoemisyjne - Systemy Podłogowe Cel**

number of points

0

Aby ograniczyć ilość substancji zanieczyszczających powietrze we wnętrzach budynku, wydzielających nieprzyjemne zapachy, podrażniających i/lub stanowiących zagrożenie dla komfortu oraz samopoczucia zarówno wykonawców jak i użytkowników obiektu.

Wymagania** NC & CS SPOSÓB 1 Wszystkie podłogi w zakresie całego projektu muszą spełniać poniższe wymagania: -- Wszystkie dywany wewnątrz budynku muszą przejść testy i spełniać wymagania programu Carpet and Rug Institute Green Label Plus. -- Wszystkie amortyzatory dywanów instalowane wewnątrz budynku muszą spełniać wymagania programu Carpet and Rug Institute Green Label1. -- Wszystkie kleje dywanowe muszą spełniać wymagania kredytu IEQ 4.1: Kleje i Uszczelniacze, włącznie z limitem dla lotnych związków organicznych na poziomie 50 g/l LZO. -- Wszystkie twarde nawierzchnie muszą spełniać standardy FloorScore2 (aktualne z datą wydania tego systemu lub te bardziej restrykcyjne) testowane przez niezależne instytucje. Nawierzchnie objęte przez FloorScore to powierzchnie winylowe, linoleum, laminaty, pow. drewniane, pow, ceramiczne, nawierzchnie gumowe i listwy przypodłogowe -- Możliwe jest uzyskanie zgodności z FloorScore używając alternatywnego sposobu aby sprostać wymaganiom niniejszego kredytu: 100% niedywanowych wykończeń podłóg musi być certyfikowanych przez FloorScore i powinno pokrywać przynajmniej 25% powierzchni wszystkich podłóg w budynku. -- Betonowe, drewniane, bambusowe i korkowe wykończenie podłóg takie jak kleje, bejca i wykończenie muszą spełniać South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1113, Architectural Coatings z 1 stycznia 2004. -- Kleje do kafli i grunty muszą spełniać limity LZO zawarte w South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) Rule 1168. z 7 stycznia 2005.

NC, SZKOŁY & CS SPOSÓB 2 Wszszystkie elementy podłóg zainstalowane wewnątrz budynku muszą przejść testy i wymagania California Department of Health Services Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers, including 2004 Addenda.

1 Program Green Label Plus oraz związane z nim dopuszczalne emisje LZO (w mikrogramach na m2 na h), wraz z informacjami o metodologii testowania i próbkowania (opracowane przez Carpet & Rug Institute (CRI)) są, opisane w sekcji 0. Występuje ona pod nazwą Acceptable Emissions Testing for Carpet, DHS Standard Practice CA/DHS/EHLB/R-174 z dnia 15 lipca 2004 roku. Niniejszy dokument jest osiągalny pod poniższym linkiem http://www.dhs.ca.gov/ps/deodc/ehlb/iaq/. Opublikowane jako sekcja 02350 rozdział 9 z 2004 roku przez konsorcjum dla szkół o wysokiej efektywności energetycznej (www.chps.net). 2 FloorScore to dobrowolny , niezależny program certyfikacyjny , który zajmuje się oceną i certyfikacją warstw wykończeniowych podłóg oraz związanych z nimi produktami. Prowadzona ocena bada zgodność z kryteriami adoptowanymi przez stan Kalifornia dotyczącymi emisji LZO we wnętrzach budynku z uwzględnieniem negatywnego wpływu na niniejszy program stosując procedurę tzw. małoskalowych komór z użyciem kryteriów emisyjnych, znanych jako sekcja 1350 (opracowana przez departament zdrowia stanu Kalifornia).

IEQ Kredyt 4.4: Materiały Niskoemisyjne - Drewno Kompozytowe i Produkty z włukien naturalnych number of points —

0

Cel**

Aby ograniczyć ilość substancji zanieczyszczających powietrze we wnętrzach budynku, wydzielających nieprzyjemne zapachy, podrażniających i/lub stanowiących zagrożenie dla komfortu oraz samopoczucia zarówno wykonawców jak i użytkowników obiektu.

Wymagania** NC & CS Drewno kompozytowe i produkty z włukien naturalnych użyte wewnątrz budynku (np. wewnątrz hydroizolacji) nie mogą zawierać dodanych żywic ureformaldehydowych. Drewno kompozytowe i produkty z włukien naturalnych są definiowane jako płyta wiórowa, płyta MDF, sklejka, płyta wiklinowa oraz trzcinowe wypełnienie paneli oraz drzwi. Materiały uznane jako dekoracyjne, meblarskie oraz wyposażenie nie są uznane jako część budyneku i w związku z tym nie są włączone do tej listy.

SZKOŁY Całe drewno kompozytowe i produkty z włukien naturalnych zainstalowane wewnątrz budynku muszą sprostać standardowym testom i wymaganiom Kalifornijskiego Departamentu Zdrowia dla Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small- Scale Environmental Chambers, including 2004 Addenda.

* Ta Karta Zielonych Produktów odnosi się do następujących standardów LEED: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. Wszystkie powyższe standardy są ważne do 1 czerwaca 2013. LEED jest programem U. S. Green Building Council USGBC, kótry wprowadza certyfikację wielokryterialną odnoszącą się do pięciu kategorii środowiskowych: Zrównoważone Działki (SS), Efektywnośc Wodna (WE), Energia i Atmosfera (EA), Materiały i Zasoby (MR) i Jakość Środowiska Wewnętrzngo (IEQ). Szósta kategora - Innowacyjność w Designie, adresuje kwestie środowiskowe nie ujęte w innych kategoriach jak akustyka, poprawa stosunków społecznych, edukacja, ekspertyza w zrównoważonym projektowaniu lub ponadprzeciętne osiągnięcia w pięciu głównych kategoriach. USGBC posiada prawa autorskie do nazwy LEED i sytemu wielokryterialnych. Po wiecej informacji na temat systemu LEED wejdź na www.usgbc.org/leed ** Informacje zawarte w opisie kredytów w kategoriach Cel jak również w Wymagania Kredytu są dokładnym cytatem z dostępnego publicznie systemu LEED 2009. USGBC ma prawa autorskie do nazwy LEED oraz systemu oceny wielokryterialnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych kredytów należy zakupić pełną wersję LEED Reference Guide (dostępnego w linku poniżej: https://new.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-green-building-design-and-construction).

ISB

visio No.20120706PL_05 KARTA ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ jest własnością intelektualną firmy visio | architects and consultants i nie może być rozprowadzana bez wcześniejszej zgody pisemnej firmy. Wszystkie informacje na temat ocenianych produktów są oparte na informacjach podanych przez producenta (lub niezależnych instytucji). Ta karta będzie dostępna w Bazie Zielonych Produktów na stronie visio | architects and consultants. Każda nowa wersja KARTY ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ tego samego produktu nadpisuje starszą wersję. Ta karta nie stanowi oficjalnego dokumentu w rozumieniu systemu kredytów LEED. Żaden produkt rozpatrywany niezależnie nie może uzyskać punków w systemie LEED, która ocenia budynek jako całość. Rolą niniejszej karty jest ułatwienie pracy specjalistom od zielonego budownictwa, architektom, konsultantom oraz zapewnienie prostego dostępu do informacji niezbędnych w procesie certyfikacji LEED. Dane te powinny być zweryfikowane przed ponownym wykorzystaniem. Firma visio | architects and consultants nie bierze odpowiedzialności za poprawność przyszłych aktualizacji lub zmian w Kartach Zielonych Produktów w zakresie certyfikacji LEED. Ta Karta Zielonych Produtków™ została przygotowana przez akredytowanych profesjonalistów LEED z aktualnymi uprawnieniami LEED AP BD+C.

I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com


ISB I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

PRODUCENT:

LA FARGE GIPS SP. Z O. O.

Karta Zielonych Produktów OPIS KREDYTÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE: STOSOWANE SĄ DO BUDOWY ŚCIAN O POJEDYNCZEJ LUB PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, WOLNOSTOJĄCYCH OBUDÓW ŚCIENNYCH, OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH. PROFIL C75 JEST SZEROKI NA 73,8 MM I DOSTĘPNYCH W KILKU STANDARGOWYCH JAK RÓWNIEŻ NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH DO 12 M.

zgodnie ze standardem LEED® 2009*

SYMBOL: K1C75/2,6; K1C75/3,0 K1C75/3,6; K1C75/4,0

zeskanuj by otworzyć broszurę

PRODUKT:

PROFILE NIDA C75

Profil Metalowy C75 (do ścianek działowych)

IEQ Kredyt 4.5: Materiały Niskoemisyjne - Meble i Wyposażenie Cel**

number of points

0

Aby ograniczyć ilość substancji zanieczyszczających powietrze we wnętrzach budynku, wydzielających nieprzyjemne zapachy, podrażniających i/lub stanowiących zagrożenie dla komfortu oraz samopoczucia zarówno wykonawców jak i użytkowników obiektu.

Wymagania** SZKOŁY Meble klasowe włączając w to wszystkie biurka uczniów i nauczyciela, stoły oraz krzesła, które zostały wyprodukowane, odnowione lub przemalowane na rok przed ich użytkowaniem muszą spełniać poniższe wymagania. Odratowane i używane meble, które mają wiecej niż rok w chwili rozpoczęcia użytkowania są wyłączone z tych wymagań. SPOSÓB 1 Meble i krzesła muszą posiadać certyfikat GREENGUARD Children and Schools. SPOSÓB 2 Gdy lotne substancje zanieczyszczające powietrze we wnętrzach mają wartość mniejszą bądź równą niż ta podana w tabeli 1 dla systemów meblowych i krzeseł (określona przez procedurę na podstwie protokołu testowania EPA Environmental Technology Verification (ETV) Large Chamber Test Protocol for Measuring Emissions of VOCs and Aldehydes (September 1999)) uzyskane w niezależnym laboratorium testującym jakość powietrza. SPOSÓB 3 Gdy lotne substancje zanieczyszczające powietrze we wnętrzach mają wartość mniejszą bądź równą niż ta podana w tabeli 1 dla systemów meblowych i krzeseł określona przez procedurę na podstwie protokołu testowania ANSI/BIFMA M7.1-2007and ANSI/BIFMA X7.1-2007 uzyskane w niezależnym laboratorium testującym jakość powietrza.

IEQ Kredyt 4.6: Materiały Niskoemisyjne - Sufity i Systemy Ścienne Cel**

...% number of points

1

Aby ograniczyć ilość substancji zanieczyszczających powietrze we wnętrzach budynku, wydzielających nieprzyjemne zapachy, podrażniających i/lub stanowiących zagrożenie dla komfortu oraz samopoczucia zarówno wykonawców jak i użytkowników obiektu.

Wymagania** SZKOŁY Wszystkie płyty gipsowe, izolacje, systemy sufitów akustycznych i obić ścian zamontowanych wewnątrz budynku muszą sprostać standardowym testom i wymaganiom kalifornijskiego departamentu zdrowia dla Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers, z uwzględnieniem poprawek z 2004 roku.

Wyjaśnienie zgodności produktu W kolejnej wersji propozycji zmian dla wersji LEED 2012 (v4) podano zarys wymagań dla nisko emitujących źródeł rozszerzony o listę produktów, które z natury nie emitują żadnych szkodliwych substancji adresując (poza podłogami) takie elementy składowe budynku jak ściany, sufity oraz meble. Wsród wszystkich 4 poprawek które przeszły konsultacje społeczne do wersji v4 wspomniana część dotycząca niskoemisyjnych materiałów była niezmiennie widoczna jako kredyt pilotażowy. Dostarcza to odpowiednich przesłanek do precedensowego potraktowania ściany GK, bez konieczności zapewnienia wyników testowych zgodnych z wymaganiami kredytu. Aby w pełni zapoznać się z czwartą wersją komentarza publicznego należy wejść na poniższy link: https://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=18939 Informacje na temat niskoemisyjnych kredytów zaczynają się na stronie 62, a omawiane odstępstwo można znaleźć na stronie 64, na której czytamy: „Emisje i wymagane zawartości” Aby zademonstrować zgodność omawiany produkt lub warstwa musi w pełni spełniać następujące wymagania. Materiały domyślnie nieemisyjne. Produkty, które z natury nie emitują żadnych lotnych związków organicznych LZO (tj. kamień, ceramika, metale malowane proszkowo, anodowane, galwanizowane, szkło, beton, cegła, niewykończona i nie zabezpieczona podłoga drewniana itd.) są uznawane za w pełni zgodne z wymaganiami kredytu jeśli nie zawierają związanych z nimi na trwale poryć powierzchniowych pochodzenia organicznego, spoiw czy też uszczelniaczy.

Zawartość LZO

PROFIL C75 (WAGA) 0%

* Ta Karta Zielonych Produktów odnosi się do następujących standardów LEED: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. Wszystkie powyższe standardy są ważne do 1 czerwaca 2013. LEED jest programem U. S. Green Building Council USGBC, kótry wprowadza certyfikację wielokryterialną odnoszącą się do pięciu kategorii środowiskowych: Zrównoważone Działki (SS), Efektywnośc Wodna (WE), Energia i Atmosfera (EA), Materiały i Zasoby (MR) i Jakość Środowiska Wewnętrzngo (IEQ). Szósta kategora - Innowacyjność w Designie, adresuje kwestie środowiskowe nie ujęte w innych kategoriach jak akustyka, poprawa stosunków społecznych, edukacja, ekspertyza w zrównoważonym projektowaniu lub ponadprzeciętne osiągnięcia w pięciu głównych kategoriach. USGBC posiada prawa autorskie do nazwy LEED i sytemu wielokryterialnych. Po wiecej informacji na temat systemu LEED wejdź na www.usgbc.org/leed ** Informacje zawarte w opisie kredytów w kategoriach Cel jak również w Wymagania Kredytu są dokładnym cytatem z dostępnego publicznie systemu LEED 2009. USGBC ma prawa autorskie do nazwy LEED oraz systemu oceny wielokryterialnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych kredytów należy zakupić pełną wersję LEED Reference Guide (dostępnego w linku poniżej: https://new.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-green-building-design-and-construction).

ISB

visio No.20120706PL_06 KARTA ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ jest własnością intelektualną firmy visio | architects and consultants i nie może być rozprowadzana bez wcześniejszej zgody pisemnej firmy. Wszystkie informacje na temat ocenianych produktów są oparte na informacjach podanych przez producenta (lub niezależnych instytucji). Ta karta będzie dostępna w Bazie Zielonych Produktów na stronie visio | architects and consultants. Każda nowa wersja KARTY ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ tego samego produktu nadpisuje starszą wersję. Ta karta nie stanowi oficjalnego dokumentu w rozumieniu systemu kredytów LEED. Żaden produkt rozpatrywany niezależnie nie może uzyskać punków w systemie LEED, która ocenia budynek jako całość. Rolą niniejszej karty jest ułatwienie pracy specjalistom od zielonego budownictwa, architektom, konsultantom oraz zapewnienie prostego dostępu do informacji niezbędnych w procesie certyfikacji LEED. Dane te powinny być zweryfikowane przed ponownym wykorzystaniem. Firma visio | architects and consultants nie bierze odpowiedzialności za poprawność przyszłych aktualizacji lub zmian w Kartach Zielonych Produktów w zakresie certyfikacji LEED. Ta Karta Zielonych Produtków™ została przygotowana przez akredytowanych profesjonalistów LEED z aktualnymi uprawnieniami LEED AP BD+C.

I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com


ISB I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

PRODUCENT:

LA FARGE GIPS SP. Z O. O.

Karta Zielonych Produktów OPIS KREDYTÓW

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE: STOSOWANE SĄ DO BUDOWY ŚCIAN O POJEDYNCZEJ LUB PODWÓJNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ, WOLNOSTOJĄCYCH OBUDÓW ŚCIENNYCH, OBUDÓW SZACHTÓW INSTALACYJNYCH. PROFIL C75 JEST SZEROKI NA 73,8 MM I DOSTĘPNYCH W KILKU STANDARGOWYCH JAK RÓWNIEŻ NIESTANDARDOWYCH DŁUGOŚCIACH DO 12 M.

MR Kredyt 1.2: Cel**

SYMBOL: K1C75/2,6; K1C75/3,0 K1C75/3,6; K1C75/4,0

zgodnie ze standardem LEED® 2009*

zeskanuj by otworzyć broszurę

PRODUKT:

PROFILE NIDA C75

Profil Metalowy C75 (do ścianek działowych)

...% number of points

By przedłużyć cykl życia istniejącego budynku, zmniejszć zużycie zasobw naturalnych, podtrzymać zasoby kulturalne, ograniczyć wytwarzanie odpadów oraz negatywny wpływ nowych budynków co również bezpośrednio wpywa na ograniczenie produkcji nowych materiałów oraz ich transportu.

Wymagania** NC & SCHOOLS Użycie istniejących zewnętrznych niekonstrukcyjnych elementów (np. ścian zewnętrznych, drzwi, pokryć i sufitów) przynajmniej w 50% (na podstawie powierzchni) skończonego budynku (wliczając przybudówki). Jeśli projekt posiada przybudówkę o powierzchni większej 2 razy od powierzchni budynku istniejącego nie można ubiegać się o niniejszy kredyt.

Wyjaśnienie zgodności produktu: Wyjaśnienie: Produkt w pewnej części mógłby być ponownie użyty po całym cylku życia budynku i pomimo faktu, że nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania Kredytu MR 1.2 - w wielu przypadkach systemy G-K są głównymi niekonstrukcyjnymi elementami pozostawionymi bez zmian podczas przyszłych renowacji obiektu.

IEQ Kredyt 9

...%

number of points

Cel**

1

By zapewnić pomieszczenia lekcyjne, które umożliwiają lepszą komunikację werbalną w relacji nauczyciel-uczeń i uczeń-uczeń za pomocą efektywnego projektowania akustycznego.

Wymagania** SZKOŁY Przenoszenie Dźwięku Zaprojektować bryłę budynku, klasy lekcyjne, inne pomieszczenia przeznaczone do celów edukacyjnych tak aby wszelkie przegrody dzwiękowe speniały kryteria STC (Sound Transmission Class) zgodnie z wymogami ANSI Standard S12.60-2002, Acoustical Performance Criteria, Design Requirements and Guidelines for Schools, za wyjtkiem okien, które muszą sprostać wymaganiom STC minimum na poziomie STC 35. ORAZ Szum Tła W klasach lekcyjnych oraz innych pomieszczeniach przeznaczonych do celów edukacyjnych zredukować szum tła pochodzący z urządzeń grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych (HVAC) do poziomu 40 dBA (lub mniej).

Wyjaśnienie zgodności produktu: Wyjaśnienie: Użycie systemów ścian G-K jest jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie wysokiego współczynnika STC niskim kosztem. (Dodanie dodatkowych warstw płyt gipsowych może znacząco polepszyć współcznik STC przegrody - aby uzyskać typowe przekroje ścian skontaktuj się z producentem) 1 Rekomendowane metodologie i najlepsze rozwiązania mechanicznego systemu sterowania hałasem są opisane w Aneksie B Standardu ANSI S12.60-2002 i w “2007 HVAC Applications ASHRAE Handbook, Chapter 47 on Sound and Vibration Control (with errata but without addenda)”.

ID Kredyt 1

number of points

Cel

0

By zapewnić zespołom projektowym i projektom możliwość uzyskania świetnych osiągnięć ponad te ustanowione przez system ocen wielokryterialnych LEED i/lub innowacyjnych osiągów w kategoriach nie określonych konkretnie przez system ocen wielokryterialnych LEED.

Wymagania NC, SCHOOLS & CS Kredyt może zostać osiągnięty którymkolwiek z poniższych sposobów: Sposób 1. Innowacja poprzez Projektowaniu (1-5 punktów w NC i CS, 1-4 punktów dla Szkół) w systemie ocen wielokryterialnych: LEED 2009 or New Construction and Major Renovations, LEED 2009 for Core and Shell Development, lub LEED 2009 for Schools. Jeden punkt zostaje przyznany za każde osiągnięcie. Nie więcej niż 5 punktów (w NC i CS) i 4 punkty (dla Szkół) dla kredytu ID1 są możliwe do uzyskania przy wykorzystaniu sposobu nr 1. Należy określić na piśmie poniższe zagadnienia: -- Cel proponowanego kredytu innowacyjnego. -- Proponowane wymagania aby go osiągnąć. -- Proponowane osiągi demonstrujące spełnienie wymagań. -- Podejście projektowe (strategie) zastosowane aby spełnić wymagania.

Sposób 2. Wyjątkowe Osiągi (1-3 punkty) Należy uzyskać wyjątkowe osiągi w istniejącym pre-kredycie lub kredycie LEED 2009 dla Szkół, który pozwala na wyjątkowe osiągi określone w LEED Reference Guide for Green Building Design & Construction, 2009 Edition. Punkt za wyjątkowe osiągi może zostać otrzymany za osiągnięcie dwa razy lepszych osiągów niż wymaga tego kredyt i/lub kolejny cząstkowy procent graniczny istniejącego kredytu LEED. Jeden punkt jest przyznawany za każde wyjątkowe osiągnięcie. Nie więcej niż 3 punkty za kredyt ID 1 może zostać przyznanych stosując Sposób 2 - Za Wyjątkowe Osiągi.

* Ta Karta Zielonych Produktów odnosi się do następujących standardów LEED: LEED 2009 New Construction and Major Renovations; LEED 2009 Core and Shell; LEED 2009 for Schools; LEED 2009 for Retail. Wszystkie powyższe standardy są ważne do 1 czerwaca 2013. LEED jest programem U. S. Green Building Council USGBC, kótry wprowadza certyfikację wielokryterialną odnoszącą się do pięciu kategorii środowiskowych: Zrównoważone Działki (SS), Efektywnośc Wodna (WE), Energia i Atmosfera (EA), Materiały i Zasoby (MR) i Jakość Środowiska Wewnętrzngo (IEQ). Szósta kategora - Innowacyjność w Designie, adresuje kwestie środowiskowe nie ujęte w innych kategoriach jak akustyka, poprawa stosunków społecznych, edukacja, ekspertyza w zrównoważonym projektowaniu lub ponadprzeciętne osiągnięcia w pięciu głównych kategoriach. USGBC posiada prawa autorskie do nazwy LEED i sytemu wielokryterialnych. Po wiecej informacji na temat systemu LEED wejdź na www.usgbc.org/leed ** Informacje zawarte w opisie kredytów w kategoriach Cel jak również w Wymagania Kredytu są dokładnym cytatem z dostępnego publicznie systemu LEED 2009. USGBC ma prawa autorskie do nazwy LEED oraz systemu oceny wielokryterialnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnych kredytów należy zakupić pełną wersję LEED Reference Guide (dostępnego w linku poniżej: https://new.usgbc.org/resources/leed-reference-guide-green-building-design-and-construction).

ISB

visio No.20120706PL_07 KARTA ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ jest własnością intelektualną firmy visio | architects and consultants i nie może być rozprowadzana bez wcześniejszej zgody pisemnej firmy. Wszystkie informacje na temat ocenianych produktów są oparte na informacjach podanych przez producenta (lub niezależnych instytucji). Ta karta będzie dostępna w Bazie Zielonych Produktów na stronie visio | architects and consultants. Każda nowa wersja KARTY ZIELONYCH PRODUKTÓW ™ tego samego produktu nadpisuje starszą wersję. Ta karta nie stanowi oficjalnego dokumentu w rozumieniu systemu kredytów LEED. Żaden produkt rozpatrywany niezależnie nie może uzyskać punków w systemie LEED, która ocenia budynek jako całość. Rolą niniejszej karty jest ułatwienie pracy specjalistom od zielonego budownictwa, architektom, konsultantom oraz zapewnienie prostego dostępu do informacji niezbędnych w procesie certyfikacji LEED. Dane te powinny być zweryfikowane przed ponownym wykorzystaniem. Firma visio | architects and consultants nie bierze odpowiedzialności za poprawność przyszłych aktualizacji lub zmian w Kartach Zielonych Produktów w zakresie certyfikacji LEED. Ta Karta Zielonych Produtków™ została przygotowana przez akredytowanych profesjonalistów LEED z aktualnymi uprawnieniami LEED AP BD+C.

I�������� ��� S���������� B�������� www.isbpoland.com

PDF8  
PDF8  

Anything or more...

Advertisement