Page 1

rtius Jocs Espo atalunya C e d s r la Esco

Curs de

Na ta ció

Formació

Escola de Tu t ors de Futbol Joc 7 i Bàs quet

2013--2014 PROGRAMA D’ACTIVITATS - Curs 2013 Consell Esportiu del Baix Empordà


Amb el suport de: Ajuntament de Begur

Ajuntament de La Bisbal d’Empordà

Ajuntament de Calonge

Ajuntament de Castell - Platja d’Aro

Ajuntament de Corçà

Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Ajuntament de Mont-ras

Ajuntament de Palafrugell

Ajuntament de Palamós

Ajuntament de Pals

Ajuntament de La Pera

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Ajuntament de Torroella de Montgrí-l’Estartit

Ajuntament de Santa Cristina d’Aro

Ajuntament d’Ullà


ÍNDEX 1. CREACIÓ DEL CONSELL ESPORTIU I ORGANIGARMA ACTUAL

2. ÀREA D’ESPORTS EN EDAT ESCOLAR JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA I PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA 2.1. NORMATIVA DELS JOCS ESPORTIUS ESOCLARS DE CATALUNYA i PLA CATLÀ D’ESPORT A L’ESCOLA....7 Objectius....................................................................................................................................................7 Destinataris................................................................................................................................................7 Categories..................................................................................................................................................8 Fases dels JEEC...........................................................................................................................................8 Assegurança...............................................................................................................................................9 Esports convocats......................................................................................................................................9 Inscripció i documentació..........................................................................................................................9 Normes i sistemes de competició............................................................................................................10 Quotes d’inscripció i assegurances..........................................................................................................11

2.2. NORMATIVA DE MUTUALITZACIÓ..........................................................................................................12 2.3. PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA.........................................................................................................13 2.4. CALENDARI PROVISIONAL D’ESPORTS INDIVIDUALS.............................................................................14 2.5. CALENDARI PROVISIONAL D’ESPORTS D’EQUIP.....................................................................................15 2.6. NATACIÓ A LA COMARCA........................................................................................................................16 2.7. SELECCIÓ COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ DE FUTBOL 7......................................................................17

3. ALTRES PROGRAMES D’ACTUACIÓ 3.1. PROGRAMACIÓ ÀREA DE FORMACIÓ.....................................................................................................19 3.2. CURS DE PRE-MONITOR DE LLEURE........................................................................................................21 3.3. PRÉSTEC DE MATERIAL ESPORTIU...........................................................................................................23

4. NORMES DE DISCIPLINA ESPORTIVA 4.1. NORMES DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIA................................................................................26


Programa activitats – curs 2013-2014

1. Creació del Consell Esportiu El Consell Esportiu es creà d’acord amb els criteris de l’organització territorial de Catalunya i en funció de les característiques demogràfiques, esportives i geogràfiques del territori. La denominació actual dels consells esportius ve definida, igual que les seves funcions i competències, pel Decret 267/1990, de 8 d’octubre de 1990, de regulació dels consells esportius (DOGC núm. 1368, de 16/11/90) i per la Llei de l’Esport (Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport). És una entitat privada d’interès públic i social, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d’obrar, per al compliment de les seves funcions i amb les limitacions que assenyalen les lleis i normes vigents aplicables.

Té com a principal objectiu el foment, l'organització i la promoció de l'activitat esportiva en edat escolar dins del seu àmbit territorial que comprèn els municipis d’Albons, Begur, Bellcaire d’Empordà, la Bisbal d’Empordà, Calonge, CastellPlatja d’Aro, Colomers, Corçà, Cruïlles-MonellsSant Sadurní de l’Heura, Foixà, Fontanilles, Forallac, Garrigoles, Gualta, Jafre, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Palau-sator, Pals, Parlavà, la Pera, Regencós, Rupià, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Serra de Daró, la Tallada d’Empordà, Torrent, Torroella de Montgrí, Ullà, Ullastret, Ultramort, Vall-llobrega, Verges i Vilopriu.

Tots els representants d’aquests estaments tenen veu i dret a vot.

Principals característiques del Consell Esportiu del Baix Empordà Les principals característiques representatives del Consell Esportiu són: Els òrgans de govern i de representació Tal com estableixen tots els estatuts dels consells esportius, l’assemblea general, que és l’òrgan superior de participació i representació del Consell, està integrada per: · Ajuntaments de la comarca · Consell Comarcal · Centres docents · Clubs, associacions i federacions esportives · Altres entitats de la comarca relacionades amb l’esport

La creença en l’esport com a transmissor de valors i la seva relació amb altres vincles de la societat Els consells esportius parteixen de la premissa que mitjançant els valors educatius i formatius implícits en l’esport, es poden transmetre valors positius per a la nostra societat com la solidaritat, l’honestedat, la integritat, l’acceptació de les regles, el civisme, el treball en equip, el respecte, la tolerància, el diàleg i la comprensió. Amb aquesta creença, totes les activitats promogudes pels consells esportius i adreçades a esportistes en edat escolar es plantegen amb criteris pedagògics.

El fet que tots els agents de la comarca estiguin implicats en el foment, l’organització i la promoció de l’activitat física, permet que els consells esportius siguin veritables entitats integradores de tots els municipis de la comarca, ja que coneixen quina és la realitat, no només esportiva sinó social, de tots els nuclis d’habitants del territori, les seves necessitats, el seu potencial..., la qual cosa permet que, amb coneixement de causa, es puguin oferir activitats esportives a tota la comarca, i que el Consell Esportiu esdevingui el motor bàsic de l’esport a la demarcació.

3


Normes de competició i disciplina esportiva Curs 2013/2014

2. Organització del Consell Esportiu Tal com estableixen els Estatuts del Consell Esportiu, l’Assemblea General és l’òrgan superior de participació i representació. D’entre els seus integrants agrupats per estaments, es crea la Comissió Directiva que és l’òrgan de gestió i execució de les línies principals d’actuació dutes a terme per l’equip tècnic.

2. Organigrama estructural del Consell Esportiu del Baix Empordà

La Comissió Directiva del Consell Esportiu del Baix Empordà, elegida per l’Assemblea General, està formada per: · 5 representants dels centres, les associacions esportives o escolars i els clubs de la comarca. · 4 representants dels ajuntaments o entitats municipals de gestió esportiva de la comarca. · 1 representant de les federacions esportives. · 1 representant del Consell Comarcal ESTAMENTS REPRESENTANTS A L’ASSEMBLEA GENERAL Consell Comarcal del Baix Empordà Centres escolars, associacions esportives o escolars i els clubs del Baix Empordà Ajuntaments o entitats municipals de gestió esportiva del Baix Empordà Federacions esportives catalanes

4


Plaça Joan Careras i Dagas, 4—Edifici Niubo II 17100—La Bisbal d’Empordà Telf: 972 64 32 07 Fax: 972 64 26 52 HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i 16:00 a 20:00hores

ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC

esports@baixemporda.cat

PÀGINA WEB

www.baixemporda.cat/esports


JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA


Normativa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) Curs 2013/2014 2. Programa del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

1. Objectius

2. Destinataris

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) és un programa planificat i dirigit pel Departament de la Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Català de l’Esport, i el Departament d’Educació, que té com a objectiu principal impulsar un model d’esport escolar educatiu i participatiu que inclogui també els vessants recreatiu i competitiu.

2.1. Els destinataris dels JEEC són els infants i joves de Catalunya que representin el centre educatiu, l’associació esportiva escolar o l’associació de mares i pares d’alumnes del centre educatiu en el qual estiguin matriculats. Amb l’objectiu d’afavorir una participació més gran en determinats esports i territoris, també hi podran participar equips d’esportistes no federats d’altres entitats inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport, sempre que compleixin les condicions que es puguin establir en les normes tècniques que desenvolupin aquestes directrius.

Aquesta pràctica esportiva ha de permetre la màxima participació entre la població escolar, de manera especial a l’alumnat nouvingut, fent-la compatible amb la transmissió de valors educatius i cívics, i estructurant-la per grups d’edats en funció dels cicles d’educació primària i secundària, tenint en compte que el motor de l’esmentada pràctica esportiva hauria de ser el centre educatiu. Aquest programa preveurà actuacions que fomentin de forma activa la participació de més noies en la pràctica esportiva.

Totes les entitats participants ens els JEEC, sigui quin sigui el tipus d’entitat esportiva a través de la qual participin, podran inscriure un nombre limitat d’esportistes federats de l’esport corresponent. El nombre màxim d’esportistes federats el definirà la normativa tècnica de cada competició.

2.2. En un mateix curs escolar, un o una esportista no podrà participar en els JEEC representant dues entitats diferents en una mateixa modalitat esportiva, ni tampoc en més de dos equips de la mateixa modalitat esportiva. El comitè organitzador corresponent podrà autoritzar canvis d’entitat d’un o una esportista en un mateix curs escolar, de manera excepcional i únicament amb una prèvia petició raonada de la persona interessada a través del seu consell esportiu. 2.3. El comitè organitzador corresponent podrà autoritzar que un o una esportista participi representant un centre educatiu, AEE o AMPA en el qual no estigui matriculat o matriculada, de manera excepcional i únicament amb una prèvia petició raonada de la persona interessada a través del seu consell esportiu. 2.4 Els esportistes i els equips que vulguin participar en els JEEC, ho faran en el consell esportiu corresponent a l’entitat que representen.

7


Normativa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)

Per poder participar en un consell esportiu diferent del que correspon l’entitat, caldrà l’autorització dels consells esportius implicats, prèviament a la inscripció, mitjançant el document d’autorització de canvi de consell esportiu, en el qual constaran les condicions de participació.

3. Categories Els esportistes es distribuiran en les categories següents en funció del seu any de naixement: JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA 2013-2014 ANYS DE CICLES CATEGORIES NAIXEMENT EDUCATIUS ESCOLETA

2008-2009

Educació Infantil

PREBENJAMÍ

2006-2007

Primària

BENJAMÍ

2004-2005

Primària

ALEVÍ

2002-2003

Primària

INFANTIL

2000-2001

Secundària

CADET

1998-1999

Secundària

JUVENIL

1996-1997

JÚNIOR

1994-1995

Batxillerat i cicles formatius

Tots/es els/les esportistes dels JEEC han de participar en les activitats de la categoria que els correspon segons la data de naixement. 3.1. En el cas dels centres educatius, AEE i AMPA, es permetrà la participació en els esports d’associació d’aquells alumnes que hagin repetit un sol curs, sempre i quan en aquell centre no hi hagi equip de la categoria que els correspon. A més, es tindran en compte les limitacions establertes en la normativa tècnica de cada esport. 3.2. Excepcionalment, i sempre amb l’objectiu d’afavorir la creació d’equips o la participació de tots/es els/les esportistes es permetrà la participació d’esportistes que cursen un determinat cicle o categoria en activitats de la categoria immediatament superior a la del cicle que cursen, sempre que la família hagi aportat una autorització expressa. 3.4. Es permetrà la participació d’esportistes amb patologies especials en activitats de categories inferiors a la corresponent, que han d’acompanyar el document d’autorització amb un certificat mèdic i el certificat corresponent de disminució.

3.5. Es permet la participació d’equips mixtos en totes les categories i àmbits dels JEEC, i és el Comitè Organitzador corresponent el que determinarà la competició en la qual hagin de participar: masculina, femenina o mixta. Aquest aspecte es concretarà en la normativa tècnica de cada esport. 3.6. Es permet la participació d’un nombre limitat d’esportistes federats/des, que es concretarà en les normatives tècniques dels esports, i que en el cas dels esports d’associació, serà sempre inferior al 50% dels/de les esportistes inscrits/es a l’acta del partit.

4. Fases dels JEEC

.

4.1. Comarcal: Les competicions i exhibicions s’organitzen per nivells o altres criteris atenent a les seves peculiaritats, d’acord amb el que s’especifiqui en les normatives tècniques de cada esport. Tindrà l’àmbit de tots els municipis de la comarca del Baix Empordà. El Consell esportiu del Baix Empordà permetrà la participació d’equips d’altres comarques dins del marc i els requisits d’aquesta normativa i amb el vistiplau del seu corresponent consell esportiu.

8


Normativa dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC) 4.2. Intercomarcal: Les competicions o lligues s’organitzen conjuntament amb dos o tres comarques de la província.

5. Assegurança Tots els participants en les competicions organitzades directament per aquest Consell Esportiu han d’estar afiliats a l’assegurança corresponent dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, tal com es detalla més endavant a l’apartat corresponent.

6. Esports convocats Per a aquest curs 2013-2014, el CEBE convoca els esports següents, tant pel que fa les competicions, com exhibicions i trobades participatives. 6.1. ESPORTS INDIVIDUALS ATLETISME I CROS BÀDMINTON BICICLETA TOT TERRENY CURSES D'ORIENTACIÓ ESCACS FUNKY I HIP-HOP GIMNÀSTICA RÍTMICA GIMNÀSTICA ARTÍSTICA JUDO KARATE NATACIÓ PATINATGE ARTÍSTIC TENNIS TAULA VELA

6.2. ESPORTS D’EQUIP BÀSQUET FUTBOL 7 FUTBOL 5 VOLEIBOL KORFBAL HANDBOL JUNIOR TOUCH Aquest llistat és ampliable a noves disciplines i modalitats no contemplades anteriorment. Tots els esports individuals tindran classificació per equips o conjunts, sempre que s’especifiqui a la normativa de cada esport.

7. Inscripció i documentació 7.1. Tràmits d’inscripció de l’entitat: Els esportistes i equips que vulguin participar en els JEEC s’han d’inscriure en el consell esportiu que els correspon segons la comarca de l’entitat que representen. La inscripció s’ha de fer a través de la persona autoritzada de cada escola, club o entitat en les dades i els terminis establerts. Un equip o esportista es donarà per inscrit sempre que s’hagin efectuat els següents tràmits al consell Esportiu: 1/ Fer arribar el full d’inscripció per a les diferents activitats del JEEC on cal marcar un o varis esports i anotar nom, adreça, contacte i NIF del club o entitat.

Aquest full d’inscripció el trobareu penjat a la pàgina web www.baixemporda.cat/esports i també el rebreu a principis de setembre per correu electrònic. Un cop presentada la inscripció degudament signada i segellada pel responsable de l’entitat rebreu per correu electrònic les clau d’accés per accedir a la vostra entitat al programa d’assegurances i llicencies esportives http://zenit.ucec.cat 2/ Fer la inscripció a l’aplicació informàtica http://zenit.ucec.cat de l’entitat i dels participants corresponents. És imprescindible que es faci constar sempre, en el moment de fer l’alta de participants, les dades correctes del número de la targeta sanitària i data de naixement. Una vegada donats d’alta els esportistes, es podrà tramitar la inscripció directament a la corresponent competició o trobada esportiva. 7.2. Fitxa d’esportista, entrenador i delegat: La fitxa d’esportista i del personal tècnic és el document acreditatiu vàlid per a participar en els JEEC. Serà una llicència única per participant i sempre necessària per a esportistes, entrenadors i delegats, des de la primera jornada, per participar en totes les fases dels JEEC d’esports individual i d’associació.

9


Tenen una durada d’un curs escolar i les facilitarà el Consell Esportiu, una vegada l’esportista hagi estat donat d’alta efectivament a l’assegurança esportiva.

8. Normes i sistemes de competició És imprescindible la mutualització correcta de l’esportista per procedir posteriorment a la inscripció. En cas contrari, no podrà inscriure’s ni participar a la competició per no haver estat degudament assegurat. El pagament de les fitxes es farà a través d’un ingrés bancari i quan vingueu a recollir les fitxes haureu de presentar el comprovant d’ingrés. És necessari un entrenador/a i delgat/da per equip i per esport individual per procedir a la resta de tramitacions.

8.1. Esports Individuals: Es determinarà en les corres ponents normatives tècniques específiques comarcals. 8.2. Esports d’equip: Les competicions per equips d’àmbit comarcal es configuraran per categoria i any de naixement. El sistema de competició generalitzat serà de realització de dues fases, amb l’objectiu de distribuir els equips pel seu nivell tècnic ( una fase prèvia, a una volta, i la regular, a doble volat amb els nivells programats prèviament. La fase prèvia se celebrarà generalment al llarg del primer trimestre de curs, i la fase regular (nivells), a partir del segon trimestre. En aquesta segona fase es podran afegir equips de nova incorporació al darrer nivell de la categoria corresponent. Quan una entitat tingui més d’un equip a la mateixa categoria, no es podran barrejar els

els jugadors. Només es podran pujar jugadors de la categoria immediatament inferior. Aquest sistema s’utilitzarà en esports amb numero elevat d’equips inscrits. Per tal de fomentar diferents modalitats esportives (junior Touch, volei, korfbal, etc) es dissenyaran competicions distribuint les jornades en trobades de periodicitat mensual, amb calendaris i horaris que facilitin la participació i que siguin compatibles amb la pràctica d’altres disciplines esportives més comuns. En les categories inferiors (educació infantil i prebenjamí), amb l’objectiu d’evitar l’especialització prematura dels infants i de potenciar la participació més que la competitivitat, es dissenyarà la competició en format concentració. Categoria educació infantil: no hi ha resultats ni classificacions. Categoria prebenjamí: amb resultats sense classificació.

10


9. Quotes d’inscripció i assegurances 9.1. Les quotes per la inscripció i assegurança de l’esportista, per tots els esports individual i d’equips (excepte el futbol 7): INSCRIPCIÓ Preu per participant

10,00 €

ALLIANZ Esportistes

CATEGORIES ESCOLETA

PREBENJAMÍ

BENJAMÍ

INSCRIPCIÓ EQUIP Escoleta: 10 jugadors a 18€/jugador (6€ assegurança + 12€ inscripció ) PB, B i A: 12 jugadors a 18€/jugador (6€ assegurança + 12€ inscripció )

180,00 €

216,00 €

216,00 €

INSCRIPCIÓ ENTRENADOR

16,00 €

16,00 €

16,00 €

INSCRIPCIÓ DELEGAT

16,00 €

16,00 €

16,00 €

ARBITRATGES ( TOT EL CURS)

120,00 €

180,00 €

180,00 €

6,00 €

FIANÇA

Delegats

16,00 €

Retirada voluntària de la competició un cop confeccionat el calendari

60,00 €

Entrenadors

16,00 €

Retirada voluntària començada la competició

100,00 €

9.2. Quotes d’inscripció a les lligues comarcals de Futbol 7: La quota d’inscripció té un preu únic de 332€ pel equips de la categoria escoleta i de 428€ pels equips de categoria pre-benjamí i benjamí. Amb el preu d’inscripció està inclosa l’assegurança i les llicències de 10 jugadors, entrenador i delegat a la categoria d’escoleta i de 12 jugadors, entrenador i delegat en les altres categories convocades. En el preu també estan inclosos els arbitratges de tota la temporada. Per tenir dret a la participació en aquest curs cal no tenir pendent cap deute del curs anterior.

60€/equip amb un màxim de 180€/entitat

Incompareixença en 1 partit sense avisar

20€ + Cost Arbitratge

Incompareixença en 2 partits seguits o més

50€ + Cost Arbitratge

Retirada del Terreny de Joc

50€ + Cost Arbitratge

* Escoleta: El preu d’un jugador addicional inscrit, fins a un màxim de 12 jugadors per equip, serà de 18€ * PB-B-A: El preu d’un jugador addicional inscrit, fins a un màxim de 14 jugadors per equip, serà de 18€ 9.3. Quadre de sancions MOTIU DE LA SANCIÓ

Retirada voluntària de la competició un cop confeccionat el calendari Retirada voluntària començada la competició

IMPORT

60,00.-€ 100,00.-€

Incompareixença en 1 partit sense avisar

20,00.-€ + Cost Arbitratge

Incompareixença en 2 partits seguits o més

50,00.-€ + Cost Arbitratge

Retirada del Terreny de Joc

50,00.-€ + Cost Arbitratge

11


2.2. Normativa de Mutualització Tots els participants a les diferents competicions activitats organitzades pel Consell Esportiu del Baix Empordà han d’estar obligatòriament coberts per l’assegurança. L’esportista es donarà d’alta a totes les modalitats esportives en les quals participi, encara que, en el cas de JEEC, només haurà de pagar la primera alta de tramitació a l’assegurança. Període de cobertura: De l’1 d’octubre de 2013 fins 30 de setembre de 2014. Import assegurança: 6€ per esportista i 16€ per entrenador i delegat. L’hospital concertat és l’Hospital de Palamós, carrer de l’Hospital nº 36 de Palamós.

GIRONA

PROVIN.

COMARCA ALT EMPORDA BAIX EMPORDA CERDANYA GARROTXA GIRONES GIRONES PLA DE L'ESTANY RIPOLLES SELVA SELVA

LOCALITAT FIGUERES PALAMÓS PUIGCERDÁ OLOT GIRONA GIRONA BANYOLES CAMPDEVÀNOL BLANES BLANES

En cas d’accident esportiu: 1/Dirigir-se al centre mèdic hospitalari concertat per ALLIANZ, Hospital de Palamós. Presentar-se amb la llicència esportiva, degudament tramitada pel Consell esportiu. 2/Molt important que en un termini, no superior a 48 hores, des del moment de la lesió faci arribar l’informe metge a les oficines del Consell Esportiu. L’incompliment d’un d’aquests dos punts pot suposar que la companyia asseguradora no es faci càrrec de la visita o el tractament realitzat i el centre hospitalari cobri l’import del servei directament al lesionat. L’entitat és la responsable d’informar els seus esportistes en cas d’accident esportiu quins són els tràmits corresponents en aquest sentit.

CENTRES MEDICS COL.LABORADORS DE CATALUNYA NOM ADREÇA CLINICA SANTA CREU PERE III, 41 HOSPITAL DE PALAMOS HOSPITAL, 36 HOSPITAL DE PUIGCERDA SANTA MARIA, 1 HOSPITAL SANT JAUME D´OLOT MULLERES, 15 CLINICA BOFILL RDA.SANT ANTONI Mª CLARET, 20 CLINICA QUIRUGICA ONYAR HEROÏNES STA.BÁRBARA, 6 CLINICA SALUS INFIRMORUM MS.LLUIS CONSTANS, 130 HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL CTRA. GOMBREN, S/N POLIMEDIC BLANES ANSELM CLAVÉ, 93 HOSPITAL COMARCAL DE LA SELVA CTRA.CALA SANT FRANCESC, S/N

TF. 1 972-50.36.50 972-60.01.60 972-88.01.50 972-26.18.00 972-20.43.50 972-20.49.00 972-57.02.08 972-73.00.13 93-35.35.25 972-35.32.64

HORARI 24 HORES 24 HORES 24 HORES 24 HORES 24 HORES 24 HORES 24 HORES 24 HORES DL-DV: 09:00-20:00 24 HORES

12


2.3. Pla Català d’esport a l’escola (PCEE) Pla impulsat pel departament d’educació i de la Secretaria General de l’Esport amb l’objectiu d’incrementar la participació de l’alumnat en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el centre educatiu, amb la necessària intervenció coordinada de diversos agents, com són els mateixos centres educatius, els conselles esportius i els ajuntaments. Punts claus del Pla · Creació de les associacions esportives escolars (AEE) o les seccions esportives de l’AMPA (SEA) als centres educatius amb la participació de la comunitat educativa. · Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor/a del centre educatiu, principalment d’Educació Física (amb incentius com la reducció horària i un complement econòmic). · Creació de la figura dels alumnes dinamitzadors. ·Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos de l’alumnat i les demandes canviants dels nois i noies. · Col·laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament i el consell esportiu.

Els objectius del Pla El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de Primària i Secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.

· Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar. · Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

· Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de Primària i de Secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies. · Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat. · Potenciar la funció integradora i de funció social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial els nouvinguts. · Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació i el treball en equip, entre d’altres.

13


2.4. Calendari provisional d’esports individuals: JEEC i PCEE 2013-2014 setembre

octubre

novembre

desembre

gener

febrer

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

ESPORTS 7

14

21

28

5

12 19 26

2

9 16 23 30 7

14 1

Cros Curses orientació

21 28 4 11 18 25 1 8 2

15

22

1

8 15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

24

31

C(x)

C(b)

7

14

21 28

3

F

C

Bàdminton LLT (a)

Gimnàstica Rítmica

LLT (b)

C

C

LLT (a)

LLT (b)

LLT (a)

LLT (b)

Gimnàstica Artística Patinatge artístic

C(ac)

Natació

C(b)

C(ac)

C

C(tn)

1

Escacs

C(x)

c(ss)

2 LLT

Funky

1

2

LLT LLT 3* 1

BTT Tennis Taula

C(in)

2

C(eq)

C

Vela

Segons la disponibilitat d’instal·lacions, el calendari comarcal pot tenir variacions.

1, 2...:

Numeració jornada comarcal

*

Cloenda Comarcal de Modalitats gimnàstiques

C:

Jornada comarcal única

LLT (a)

Lliga Territorial de nivell A

C (a)

Fase comarcal de nivell A

LLT (b)

Lliga Territorial de nivell B

C (b)

Fase comarcal de nivell B

C (tn)

Trobada comarcal Trofeu nedador complet

C (ac)

Fase Comarcal de nivell A i C

C (ss)

Trobada comarcal de salvament i socorrisme

C (x)

Fase comarcal de shows, trios i quartets

14


2.5. Calendari provisional d’esports d’equip: JEEC i PCEE 2013-2014

setembre

octubre

novembre

desembre

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 Escoleta FUTBOL 7

x

Pre-benjamí

I*

Benjamí

I*

x

MARÇ

ABRIL

MAIG

Benjamí

X

Aleví

X X

Aleví

x

x

Infantil/Cadet

x

x

Trobades lliga Trobades lliga

x

x

x

x

x

x

x

x

3

JUNY

10 17 24 31 7 14 21 28

CF

F*

KORFBAL

JUNIOR TOUCH

febrer

14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 x

BÀSQUET Infantil

7

x

Escoleta/PB

VOLEI

gener

CATEGORIA

Fi 1a fase Futbol 7: Inici lliga per nivells

ESPORTS

CF CF

X

X

X

X

X

X

X

X

CF X

CF

X

CF CF

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Segons el nombre d’equips a cada categoria, l’inici o final d’algunes competicions comarcals poden tenir variacions.

I*

Inici lliga

X:

Jornada format concentració

CF:

Cloenda final

15


2.6 Natació a la Comarca

1. Objectius: · Afavorir la pràctica de la natació a l’hivern a tots els nens i nenes dels municipis i pobles de la nostra comarca. · Que els practicants s’iniciïn en la natació o millorin el seu nivell tècnic o desenvolupin les seves habilitats motrius dins el medi aquàtic. · Donar a conèixer altres activitats i esports aquàtics que també es poden practicar a la piscina. · Perfeccionar el nivell de natació en els diferents estils. 2. Lloc: Piscina Municipal de Palafrugell 3. Horari previst: Sessions setmanals d’1 hora (45 minuts efectius de piscina). El dia previst és el dissabte de les 10:00 a les 11:00hores. 4. Edats: Nens i nenes des de P4 fins 6è de primària. (nascuts 2009-2002). 5. Preu: 335 €, inclous transport d’autobús i monitoratge (13.40 €/sessió). Inclou Servei de transport i de monitoratge, servei de monitoratge a la piscina i assegurança dels esportistes + RC. 6. Inscripcions: A la seu del Consell esportiu del Baix Empordà del 14 al 25 d’octubre de 2013.

Les places són limitades i seran concedides per rigorós ordre d’inscripció. . 7. Calendari: Es faran 25 sessions en total, repartides en les següents dates: Novembre: 9,16,23,30 Desembre: 14, 21 Gener:11,18,25 Febrer:1,15,22 Març:1,8,15,22,29 Abril:5,26 Maig: 10,17,24,31 Juny:7,14 8. Programa: · Iniciació: familiarització amb el medi aquàtic, pèrdua de la por, flotació i petits desplaçaments. Perfeccionament i tecnificació: Nens que floten i poden desplaçar-se sense problemes. Millora dels estils.

16


2.7. Selecció Comarcal del Baix Empordà de Futbol 7

Un any més, el Consell Esportiu del Baix Empordà i el Consell Comarcal té previst organitzar la Selecció Comarcal del Baix Empordà de Futbol 7, categoria benjamí. Durant el primer trimestre de l’any, el seleccionador comarcal va a veure els partits dels diferents equips de la comarca per poder confeccionar una llista de 24 jugadors dels quals, després de 2 entrenaments de preselecció, n’escull 12 que formaran part de la Selecció Comarcal del Baix Empordà, curs 13-14.

Al segon i tercer trimestre de l’any és quan es realitzen els entrenaments i tornejos que s’enfronten la Selecció Comarcal del Baix Empordà amb diferents equips de comarques veïnes, equips de la província i fins i tot equips de renom estatal. Hi ha previst realitzar 2 tornejos.

Un treball de tot l’any que es veu reconegut a finals de juny, on es fa entrega als integrants de la selecció d’un certificat de reconeixement per la seva tasca i contribució a l’èxit de la Selecció del Baix Empordà de Futbol 7.

17


ALTRES PROGRAMES D’ACTUACIÓ


3.1. Programació Àrea de Formació

Activitat Formativa

Objectius

Seu

Calendari

Hores

Escola de Tutors de Joc de Futbol 7 i Bàsquet.

Introduir a totes les persones interessades a treballar dins del món de l’arbitratge amb una formació bàsica.

IES Pere Alsius de Banyoles

28 de setembre de 2013

8h

Tutors de Joc

Certificat d’Assistència del CEBE

Formació per a Educadors en l’esport de base.

Complementar la formació dels professionals que treballen amb equips i lligues d’iniciació amb un programa i continguts de caire tècnic i educatiu.

IES Pere Alsius de Banyoles

5 d’octubre de 2013

8h

Entrenadors, delegats i monitors d’esports de base

Certificat d’Assistència del CEBE

I Jornada formativa per a professors d’Educació Física: Curses d’Orientació

Donar a conèixer les curses d'orientació i les eines per treballar a l'escola.

Escola Ruiz Giménez de Palamós

25 d’octubre de 2013

4h

Professors i mestres d’EF i Monitors esportius de base

Certificat d’Assistència del CEBE

Una aproximació al Coaching pel dia a dia de l'entrenador. En aquest taller parlarem de conceptes bàsics del Coaching i de Intel·ligència Emocional, de la importància dels valors, de les creences, del que motiva a l'esportista a fer el que fa i de quines són les barreres internes que es pot trobar i com afecten a la seva activitat esportiva.

Consell Comarcal del Baix Empordà

14 de novembre de 2013

4h

Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, tècnics esportius, formadors...

Certificat d’Assistència del CEBE

Seminari per a coordinar la gestió del Pla Català de l'Esport als centres del baix Empordà

Consell Comarcal del Baix Empordà

07 de novembre de 2013 16 de gener de 2014 13 de març de 2014 15 de maig de 2014 12 de juny de 2014

10h

Coordinadors del PCEE

Certificat del Departament d’Educació Hores del Pla de formació permanent

Aquest taller està destinat a facilitar a l’alumne les últimes i més noves eines de comunicació estratègica junt amb tècniques de Coaching, PNL i Intel·ligència Emocional per influir positivament en el seu equip.

Consell Comarcal del Baix Empordà

12 de desembre de 2013

4h

Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, tècnics esportius ,formadors...

Certificat d’Assistència del CEBE

Consell Comarcal del Baix Empordà

23-27 i 30 de desembre de 2013

15h

Dinamitzadors PCEE (Secundària)

Escola Catalana de l’Esport

Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro

18 de gener de 2014

4h

Professors i mestres d’EF i Monitors esportius de base

Certificat d’Assistència del CEBE

I Taller de Coachin & Esport “Claus per motivar l’esportista”

Seminari per a Coordinadors del PCEE II Taller de Coaching & Esport “Coachin d’Equips: traient el millor” Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esports CIATE

Bloc Comú Dinamitzadors Pla Català Esport a l’Escola (PCEE)

II Jornada formativa per a professors d’Educació Física: Korfbal

Presentar l'esport del korfbal i el seus fonaments bàsics als professors per a que l'utilitzin com a eina educadora i lúdico-esportiva.

Dirigit

Titulació

19


Activitat Formativa

Objectius

Seu

Calendari

Hores

Dirigit

Titulació

Aquest curs està destinat a apropar les eines d'autogestió com el Coaching, la PNL, la Intel·ligència Emocional i del Problem Solving Estratègic tant a l'autolideratge de l'entrenador i el tècnic esportiu com al delegat, coordinador i/o directiu.

Consell Comarcal del Baix Empordà

6 de Febrer de 2014

4h

Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, tècnics esportius ,formadors...

Certificat d’Assistència del CEBE

III Jornada formativa per a professors d’Educació Física: Rodajoc

Propiciar la recuperació dels jocs com a font de patrimoni i intercanvi cultural. Aprofitar l'entorn històric de la ciutat per practicar l'activitat física

Consell Comarcal del Baix Empordà

15 de març de 2014

4h

Professors i mestres d’EF i Monitors esportius de base

Certificat d’Assistència del CEBE

IV Taller de Coaching & Esport “Líder Coach: Creant Equips (I)”

Aquest curs integra el programa Directiu Coach: L’Expansió del Capital Humà i eines de Intel·ligència Emocional per aportar un ventall d’habilitats que permeti, tant a l’entrenador que té un equip al seu càrrec com al delegat, al coordinador i al directiu, posar-les en pràctica en el seu dia a dia operatiu.

Consell Comarcal del Baix Empordà

07 d’Abril de 2014

4h

Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, tècnics esportius ,formadors...

En aquesta segona part, aprofundirem sobre les habilitats bàsiques del Coaching i en el treball amb la Intel·ligència Emocional.

Consell Comarcal del Baix Empordà

15 d’Abril de 2014

4h

Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, tècnics esportius ,formadors...

III Taller de Coaching & Esport “Entrenant-se a un mateix”

V Taller de Coaching & Esport “Líder Coach: Creant Equips (II)”

L'acció formativa (Directiu Coach) està acreditada per The International School of Coaching i per l’IAC (Associació Internacional de Coaches).

20


3.2. Curs de pre-monitor d’activitats de lleure Curs 2013/2014 Curs intensiu de Setmana Santa Curs intensiu de setmana santa Dies: 14, 15 i 16 d’abril de 2014 Lloc: Casa de colònies El Xalió Els cursos premonitors són uns cursos d'introducció al món de l'educació en el temps lliure que estan estructurat en mòduls i amb una metodologia específica pensada per a les/els joves que han de rebre aquesta formació. Els Cursos de Premonitors de Lleure segueixen un programa de formació, intensiu adreçat a joves que encara no tenen els 18 anys (edat oficial per fer el Curs de Monitors de Lleure) que estan interessats en formar-se en el camp del lleure. Aquests programes ajuden a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta nova professió que la societat demanda cada dia amb més intensitat, a la vegada que els capacita per realitzar tasques de premonitor i d‘ajudant els monitors en casals, colònies, campaments, etc. Tot i això s’ha de tenir en compte que aquests cursos no està pensat per després anar a treballar. Aquests cursos són un bon incentiu, perquè, quan aquests joves tinguin l’edat, decideixin de formar-se com a monitors de lleure i siguin ells mateixos qui organitzin o ajudin a portar a terme les activitats de lleure habituals a la seva entitat o municipi.

Els dos nivells s'imparteixen simultàniament durant els tres dies de curs:

Per internet: Per correu electrònic a : esports@baixemporda.cat

Curs PRE1 Curs de primer nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure PRE1: Nascuts els anys 1999 i 2000.

S’ha d’adjuntar tota la documentació escanejada que es sol·licita per a poder realitzar la matriculació correcte.(Full inscripció degudament omplert, Comprovant de pagament, fotografia i targeta CATSALUT)

Els alumnes que superen el curs obtenen el certificat d’assistència i aprofitament al curs de Premonitor d’Activitats de Lleure de l’Escola l’Empordà (30 hores). Aquesta certificat acredita haver participat amb aprofitament a un curs de primer nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure. Curs PRE2 Curs de segon nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure PRE2: Nascuts 1996, 1997 i 1998 i també els que ja hagin cursat el PRE1 a l’Escola l’Empordà. Els alumnes que superen el curs obtenen el Diploma d’Ajudant de Monitor d’Activitats de Lleure de l’Escola l’Empordà (30 hores). Aquesta titulació certifica haver participat amb aprofitament a un curs de segon nivell de formació bàsica en temes d’educació en el lleure. Maneres de matricular-se:

El preu inclou: Curs impartit per formadors de l’Escola l’Empordà i desplaçaments d’aquests, carpeta per portar la documentació, apunts, llibres i altres del curs, Llibre: Curs de Premonitors, Assegurança d’accidents i de responsabilitat civil i Pensió completa a la casa de colònies (No inclou el dinar del primer dia que els alumnes s'han de portar) la pensió completa inclou: esmorzar, dinar, berenar, sopar i dormir.

Personalment: Consell Esportiu del Baix Empordà Plaça Joan Carreras Dagas, 4 baixos - 17100 La Bisbal d'Empordà Tel. 972 64 32 07 - de dilluns a divendres de 16.00h a 20.00h

21


I NORMATIVA D’US

PRESTEC DE MATERIAL ESPORTIU


3.3 Normativa de Préstec de Material Esportiu Curs 2013/2014 Normativa dús Aquest servei pretén facilitar i recolzar la dinamització d’activitats esportives mitjançant la cessió de material esportiu i recursos didàctics. Per fer-ho es redacta aquesta normativa d’ús i funcionament per ordenar les sol·licituds, devolucions i garantir l’estat del material i pactarne el seu bon ús i manteniment. Objectius: Apropar el Consell Esportiu del Baix Empordà i els seus serveis a les entitats, escoles i administracions. Optimitzar els recursos invertits en material esportiu per fer-ne ús les diferents entitats esportives, centres educatius i administracions de la comarca. Ampliar i obrir el ventall d’esports i activitats poc practicats habitualment ja sigui per falta de material específic o informació tècnica.

Condicions per sol·licitar: La seu social de l’entitat sol·licitant estarà ubicada dins la comarca del Baix Empordà. Les entitats sol·licitants han d’estar constituïdes i inscrites com a tal al registre d’entitats del Consell Esportiu. La sol·licitud del préstec es farà a través del model que estarà disponible a la web. Per sol·licitar el material cal enviar el formulari de sol·licitud degudament omplert 8 dies abans de l’inici de l’activitat. La presentació del formulari de sol·licitud no assegura la utilització ni disponibilitat del material fins a la seva confirmació per part del Consell Esportiu. Procediment de recollida i devolució: El Consell Esportiu del Baix Empordà donarà curs a la sol·licitud una vegada s’hagi rebut el formulari i confirmat la disponibilitat del material sol·licitat. El temps d’utilització podrà ser variable en funció de les sol·licituds i el Consell Esportiu es reserva el dret d’utilització i/o modificació del préstec de material en funció del seu propi ús.

L’ens sol·licitant haurà de recollir el material prestat del magatzem on es trobi dipositat, transportar-lo al lloc designat per a la seva ubicació i retornar-lo un cop finalitzada l’activitat. El transport i el personal necessari per a la recollida, instal·lació, retirada i retorn del material, seran a càrrec de l’entitat sol·licitant. En la recollida del material es signarà el document on hi figura l’acceptació de la normativa vigent. L’horari de recollida i devolució del material es farà exclusivament dins l’horari d’atenció al públic del Consell Esportiu del Baix Empordà. Per aquelles entitats que ho desitgin el Consell Esportiu ofereix el servei de transport de material. Al retornar el material, s’haurà d’informar del seu estat, per fer les reparacions, si s’escau, necessàries. El material es retornarà el dia especificat en el full de sol·licitud de préstec. Qualsevol desperfecte o pèrdua de material serà assumida per l’entitat sol·licitant.

.

23


Responsabilitats del sol·licitant:

Finançament:

Assumir de forma exclusiva qualsevol responsabilitat que es pugui produir derivada de l’ús del material cedit en préstec.

Per a les entitats que compleixin amb les “Condicions per sol·licitar”, el Consell Esportiu assumirà el cost de la cessió del material representant un préstec gratuït per a l’entitat. Cost dels serveis addicionals de que disposen totes les entitats:

La responsabilitat d’ús del material va a càrrec del sol·licitant que haurà de disposar de les assegurances pertinents. Respectar les normatives que s’hagin de tenir en compte en funció del lloc on s’instal·li el material cedit. Tenir cura del compliment de les obligacions establertes en el Decret 56/2003, de 4 de febrer, que regula les activitats fisicoesportives en el medi natural, quan es tracti de material cedit, amb el qual es practiqui alguna de les activitats previstes a l'annex I de l'esmentat Decret.

SERVEIS ADDICIONALS Recollida i devolució de material per part del Consell Esportiu Préstec igual o inferior a 90 dies Préstec superior a 90 dies Préstec a entitats no comarcals o empreses privades Préstec de material durant el període d’estiu

60,00 € 10,00€ Per lot esportiu 15,00€ Per lot esportiu x mes o fracció 25,00€ Per lot esportiu x mes o fracció 25,00€ Per lot esportiu x mes o fracció

PACKS DE MATERIAL ESPORTIU: BÀDMINTON

1 raqueter + 22 raquetes + 12 volants + 2 xarxes + 10 cordatges + kit reparació

ESCACS

15 taulers + 15 jocs de fitxes + 1 tauler mural amb fitxes

BEISBOL

10 guants + 8 pilotes toves + 2 bats d’escuma + 1 joc de bases + 1 bossa

TENNIS

25 raquetes junior + 40 pilotes minitennis + cinta perimetral (xarxa) + 1 bossa niló

Disposar del personal tècnic adequat pel desenvolupament de les activitats i per a cada tipus d’activitat.

ATLETISME

20 cons + 10 cèrcols +1 saltòmetre + 1 llistó d’escuma + 8 griballs + 3 pilotes medicinals + 10 pilotes llises +5 javelines d’escuma + 10 piques + 3 discs + 3 martells tous

HOQUEI HERBA

24 sticks + 12 boles + 1 bossa niló

BITLLES CATALANES

6 bitlles + 3 bitllots

Tenir cura del material cedit, en cas contrari, reemplaçar en cas de devolució en mal estat o abonar la quantitat econòmica necessària en cas de material inutilitzable o pèrdua d’aquest.

VOLEIBOL

15 pilotes minivoleibol + 2 xarxes + 2 xarxes portapilotes

ESCALADA

3 cordes dobles + 1 corda simple + 1 arnés + 9 peus gat + 3 cascs + 1 grigri + 15 cinta exprés.

KORFBAL

2 cistelles telescòpiques amb korf sintètic

ESGRIMA

30 sabres d’escuma + bossa niló

ORIENTACIÓ

Pack 1: 9 fites(tela) + 9 pinces + Unitat didàctica / Pack 2: 8 fites(tela) + 8 pinces

JOCS ALTERNATIUS

6 sacs polivalents + 2 parells esquís cooperatius + 3 pilotes flotants (50,75 i 120cm)

L’ús d’aquest material és exclusiu per actes, sessions, classes o trobades vinculades amb el centre educatiu o entitat sol·licitant. En cas de tractar-se de material tèxtil s’haurà de retornar net.

PARACAIGUDES 2

3 paracaigudes (3’5 , 5 i 6 m) + 3 pilotes E-Z + 6 pilotes All-Ball+ 3 granotes + 1 pilota platja 2 paracaigudes (3’5 i 5 m) + 3 pilotes E-Z + 6 pilotes All-Ball+ 3 granotes + 1 pilota platja

MATERIAL D'ORGANITZACIÓ

1 arc inflable de sortida i arribada, 1 pòdium, 1 equip de so i 2 banderoles

PARACAIGUDES 1

24


NORMES DE COMPETICIÓ i DISCIPLINA ESPORTIVA


4. Normes de competició i disciplina esportiva Curs 2013/2014 L’objecte de les presents Normés és el desenvolupament reglamentari de la normativa disciplinària esportiva en l’àmbit escolar, conforme estableix la Normativa general dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), convocats per la Unió de Consells Esportius de Catalunya sota les directrius del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en el seu àmbit organitzatius i reglamentari.

Capítol I: Àmbit d’aplicació

Capítol II: Òrgans Jurisdiccionals

Article 1

Article 4

Aquestes Normes seran el reglament d’aplicació a seguir per la totalitat dels Comitès de Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC en cadascun dels seus àmbits: Local, comarcal, territorial i nacional. Article2 Queden subjectes a la disciplina d’aquestes Normes totes les entitats, participants, jugadors, preparadors, entrenadors, delgats, àrbitres i directrius; així com d’altres persones vinculades a l’esport escolar en actuacions relacionades amb els Jocs Esportius Escolars de Catalunya. Article 3 En l’àmbit disciplinari, la potestat jurisdiccional esportiva avarca les infraccions de les regles de joc, la prova o competició específiques de cada modalitat esportiva i les infraccions de la conducta esportiva.

Aquest règim disciplinari és independent de la responsabilitat civil o penal, que es regirà per la legislació que en cada cas correspongui.

Les decisions acordades amb caràcter immediat pels jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o un partit referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són immediatament executives, independentment de les garanties jurisdiccionals que puguin establir-se posteriorment. Article 5 S’estableixen els següents òrgans jurisdiccionals: a/ Els jutges i àrbitres durant el desenvolupament del joc, prova o la competició, amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada modalitat esportiva o per les específiques aprovades per a la competició de què es tracti. b/ El Comitè de competició i disciplina esportiva comarcal, amb competència en els àmbits local i comarcal dels JEEC.

c/ El Comitè de competició i disciplina esportiva territorial, amb competència en l’àmbit territorial dels JEEC. d/ El Comitè de competició i disciplina esportiva nacional, amb competència en l’àmbit nacional dels JEEC. e/ El Tribunal Català de l’Esport. Article 6 Per a les competicions d’àmbit territorial i nacional, sempre a criteri de les agrupacions territorials de consells esportives i de la UCEC, respectivament, es podran constituir comitès de competició i disciplina esportiva ad hoc, per tal de resoldre situacions que puguin perjudicar el normal desenvolupament de l’esdeveniment. Aquests comitès es crearan i funcionaran a similitud dels comitès de competició i disciplina esportiva, a excepció de la seva composició, ja que els comitès de competició i disciplina esportiva ad hoc podran tenir un jutge únic. Els comitès de competició i disciplina esportiva ad hoc desapareixeran una vegada finalitzat l’esdeveniment. Article 7 Aquests comitès de competició i disciplina esportiva corresponents a cada àmbit seran els

.

26


Normes de competició i disciplina esportiva Curs 2013/2014

que hauran d’aplicar la reglamentació aquí establerta atenent a la seva potestat jurisdiccional. Article 8 Les juntes directives dels consells esportius designaran els membres que formaran part del Comitè de competició i disciplina esportiva comarcal. El consell Directiu de la UCEC designarà els membres que formaran part dels comitès de competició i disciplina esportiva territorial, territorial ad hoc, nacional i nacional ad hoc. Article 9 Els comitès de competició i disciplina esportiva estaran formats per un mínim de tres persones i un màxim de set. Article 10 Pels comitès de competició i disciplina esportiva s’haurà de nomenar un president i un secretari els quals signaran les actes de les reunions. Article 11 La convocatòria dels comitès de competició i disciplina esportiva la portarà a terme la persona que actuï com a president.

Article 12

Article 14

Els acords dels comitès de competició i disciplina esportiva s’adoptaran per majoria absoluta. En cas d’empat, el vot del president serà diriment.

El Tribunal Català de l’Esport esgota la via administrativa.

Capítol III: Recursos

Pel que fa referència a la presentació de recursos a les resolucions emeses pels comitès de competició i disciplina esportiva ad hoc s’estableix la següent jerarquia:

Article 13 Malgrat que els comitès de competició i disciplina esportiva de cada àmbit actuaran de forma independent l’un de altre, en referència a la presentació de recursos a les resolucions emeses per aquest comitès s’estableix la següent jerarquia: a/ Els recursos a les resolucions del Comitè de competició i disciplina esportiva comarcal s’hauran d’adreçar al Comitè de competició i disciplina esportiva nacional, a la seu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. b/ Els recursos a les resolucions del comitè de competició i disciplina esportiva territorial s’hauran d’adreçar al Comitè de competició i disciplina esportiva nacional, a la seu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. c/ Els recursos a les resolucions del Comitè de competició i disciplina esportiva nacional s’hauran d’adreçar al Tribunal Català de l’Esport, a la seu del Consell Català de l’Esport.

Article 15

a/ Els recursos a les resolucions del Comitè de competició i disciplina esportiva nacional ad hoc s’hauran d’adreçar al Comitè de competició i disciplina esportiva territorial, a la seu de l’agrupació territorial de consells esportius corresponent. b/ Els recursos a les resolucions del Comitè de competició i disciplina esportiva nacional ad hoc s’hauran d’adreçar al Comitè de competició i disciplina esportiva nacional, a la seu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. Article 16 Tots aquests recursos s’hauran de presentar dins dels tres dies hàbils posteriors a la recepció de les resolucions, excepte en el cas del Tribunal Català de l’Esport, que estableix deu dies.

27


Normes de competició i disciplina esportiva Curs 2013/2014

Article 17

Article 21

Les resolucions dels Comitès de competició i disciplina esportiva seran comunicats per escrit als interessats

Infraccions lleus:

Article 18

b/ El fet de dirigir-se als directius, al espectadors i a d’altres amb expressions de menys preu o comportar-se de manera desconsiderada.

Quan un comitè de competició i disciplina esportiva consideri que no hi ha dades suficients per emetre una resolució definitiva, podrà ajornar la seva resolució. Capítol IV: Infraccions Article 19 Són infraccions les accions o omissions realitzades per les persones compreses en el capítol 1 que vagin contra el disposat a les presents normes, la Convocatòria dels JEEC, les Directrius dels JEEC, les normatives tècniques dels esports convocats pels JEEC i a en tot el que preveu la vigent Llei de l’Esport en quan a infraccions de la conducta esportiva i infraccions de regles de joc. Capítol V: Infraccions dels participants Article 20 Les infraccions dels participants es tipifiquen en lleus, greus i molt greus.

a/ Els crits, els gestos o les actituds de desconsideració durant el partits.

c/ L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu. d/ L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de jutges, àrbitres i personal d’organització. Article 22 Infraccions greus: a/ Les agressions que contempla l’article 23.a) si comporten una gravetat menor, atès el mitjà emprat o el resultat produït.

d/ Les faltes dels delegats, entrenadors, educadors, monitors i directius en el compliment de les seves funcions específiques. e/ La manca de cooperació en el bon funcionament de l’esdeveniment de delgats, entrenadors, educadors, monitors i directius. f/ La reincidència en la comissió de faltes lleus. g/ El trencament de sancions imposades per faltes lleus. Article 23 Infraccions molt greus: a/ Les agressions als jutges, als àrbitres, als jugadors, al públic, als tècnics, als directius i a totes les altres autoritats esportives si causen lesions que signifiquen en detriment de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona agredida.

b/ Els insults i les ofenses a tots els participants en l’esdeveniment, o contra el públic assistent.

b/ Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un partit, d’una prova o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o definitivament.

c/ Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’un partit, d’una prova o d’una competició.

c/ Les actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o indirectament, indueixin o incitin a la violència.

28


Normes de competició i disciplina esportiva Curs 2013/2014 d/ Les intimidacions o les coaccions a qualsevol participant en l’esdeveniment esportiu.

greus i molt greus.

e/ EL joc violent o perillós.

Infraccions lleus:

f/ La desobediència manifesta de les ordres dels jutges, àrbitres i membres de l’organització. g/ El trencament de sancions imposades per infraccions greus o molt grues.

a/ Els recintes esportius o instal·lacions proposats per les entitats que o compleixin les normes adequades per a la pràctica esportiva en quan a ambient i conductes antiesportives.

h/ La reincidència en la comissió de faltes greus.

Article 26

i/ L’incompliment de les resolucions fermes dictades pels comitès.

Infraccions greus:

j/ La realització de danys a les instal·lacions i el mobiliari o equipaments esportius. k/ La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que incitin a la violència en les instal·lacions on es porti a terme l’activitat esportiva. l/ La participació violenta en baralles o desordres públics en els recintes esportius o en els seus voltants, que ocasionin danys o riscos greus a les persones o als béns. Capítol VI: Infraccions dels equips Article 24 Les infraccions en quan a alineacions indegudes, incompareixences, retirades, suspensió de partit i recintes esportius escolars, es tipifiquen en lleus,

Article 25

a/ La presentació per part d’un equip d’un número de jugadors insuficient per portar a terme la competició. Article 27 Infraccions molt greus: a/ L’alineació indeguda. b/ La incompareixença no justificada de qualsevol dels equips o persones que hagin de participar en l’esdeveniment. S’entendrà com incompareixença quan l’equip o esportista no estigui en pista, en condicions de començar el partit o prova, a l’hora prevista. S’estableix un període d’espera reglamentari de cinc minuts, sempre que no hi hagi sol·licitud de confirmació. c/ La retirada d’un equip una vegada hagi estat confeccionat el calendari.

d/ La manipulació de qualsevol document acreditatiu i administratiu que formi part de la competició. Capítol VII: Sancions, responsabilitats circumstàncies modificatives i prescripcions. Article 28 En funció del grau corresponent s’imposaran les sancions pertinents: a/ Si d’un mateix fet o fets successius se’n derivessin dues o més faltes, tindran una sanció independent. b/ Si no han complert en un dels àmbits dels JEEC, les sancions es traslladaran als àmbits successius: local, comarcal, territorial o nacional. c/ Si una persona no acaba de complir la seva sanció dintre del curs, haurà de fer-ho en el següent o següents, ja sigui en la mateixa o en una altra entitat. d/ Així mateix, les sancions no inhabiliten només per l’activitat sancionada, sinó també per qualsevol altra activitat desenvolupada en l’àmbit de l’esport escolar a Catalunya. Article 29 Correspon a les infraccions lleus: a/ La suspensió o la inhabilitació per un període màxim d’un mes, o d’un a quatre partits.

29


Normes de competició i disciplina esportiva Curs 2013/2014 b/ La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període màxim d’un mes. Article 30 Correspon a les infraccions greus: a/ La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o de cinc partits a un curs.

Article 32

Article 37

Els òrgans disciplinaris titulars de la potestat sancionadora, atenent a situacions o conductes que impliquin adulteració de la prova o resultat d’un partit, tenen la possibilitat d’alterar el resultats de la prova, partit i en el seu cas de la competició.

Les sancions prescriuen al mes en infraccions lleus, un any en infraccions greus i tres en infraccions molt greus. El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució per la qual s’ha imposat o el dia en què se li ha violat el compliment si la sanció havia començat a incomplir-se.

Article 33

b/La pèrdua del partit o la desqualificació en la prova.

Circumstàncies que agreguen la responsabilitat:

c/ La clausura del terreny del joc o recinte esportiu per un període d’un a tres partits.

b/ La reincidència

d/ La prohibició d’accedir als recintes esportius d’un mes a un any. Article 31 Correspon a les infraccions molt greus: a/ La inhabilitació a perpetuïtat. b/ La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys, o d’un a quatre cursos. c/ La pèrdua del partit o la desqualificació de la prova. d/ La pèrdua de punts o llocs en la classificació. e/ La clausura del terreny de joc o recinte esportiu per un període de quatre partits a un curs. f/ La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període d’un a cinc anys.

a/ La reiteració c/ El perjudici econòmic ocasionat

Le sancions imposades són immediatament executives, respectant les garanties jurisdiccionals determinades en l’ordenament jurídic-esportiu.

d/ Haver estat sancionat amb anterioritat.

Capítol VIII: Procediments disciplinaris i de competició

Article 34

Article 38

Circumstàncies que atenuen la responsabilitat:

Per imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiu la instrucció d’un procediment previ, respectant totes les garanties jurisdiccionals que estableix el nostre ordenament jurídic esportiu i administratiu.

a/ La provocació suficient, anterior a la comissió de la infracció. b/ El penediment espontani. Article 35 La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de la sanció, prescripcions de les infraccions o sancions. Article 36 El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què s’han comès.

Article 39 Les infraccions de regles de joc, prova, competició o conducta esportiva constitutives de falta lleu o greu dins de l’àmbit disciplinari, es poden tramitar segons el procediment d’urgència establerts en la present legislació.

30


Normes de competició i disciplina esportiva Curs 2013/2014 Article 40 El procediment d’urgència dins l’àmbit disciplinari:

següents, de la vigent Llei de l’Esport de 1/2000 31 de juliol.

a/ S’inicia mitjançant l’acta del partit, prova o competició que reflecteix els fets a instància de l’àrbitre qui subscriu l’acta, els representants oficials encarregats d’aixecar-la, els competidors i en el seu cas representants o delgats d’equips.

Article 42

b/ Es pot iniciar a instància de part interessada en un termini màxim de dos dies hàbils des de la celebració del partit, prova o competició.

a/ La incoació i la notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i a les que es considerin afectades per la decisió final.

c/ Tant en el cas del supòsits a/ i b/ esmentats se li ha de notificar a les parts interessades i aquestes disposaran de dos dies hàbils per presentar les al·legacions i proves que estimin oportunes.

b/ El termini d’al·legacions, la proposició de prova i la pràctica d’aquesta.

d/ L’òrgan competent disposarà de cinc dies hàbils per dictar resolució especificant la sanció corresponent.

Tots els expedients que s’incoïn d’ofici o a instància de part en matèria pròpia de la jurisdicció dins l’àmbit competitiu s’han de tramitar amb l’observança de les fases procedimentals següents:

c/ La resolució final i la comunicació fefaent a les parts intervinents, amb especificació dels recursos pertinents i del termini per interposar-los.

Article 41 Procediment ordinari dins l’àmbit disciplinari: a/ Inicien el procediment l’òrgan competent, d’ofici, a denúncia de part interessada, a requeriment de la part interessada o a requeriment de la Secretaria general de l’Esport de la Generalitat de Catalunya o de l’Esport. b/ El procediment té totes les garanties expressament delimitades en els articles 120 i

31


Amb el suport de:

Plaça Joan Careras i Dagas, 4 17100—La Bisbal d’Empordà Telf: 972 64 32 07 Fax: 972 64 26 52 web: www.baixemporda.cat/esports a/e: esports@baixemporda.cat

Llibret Programa activitats Consell Esportiu del Baix Empordà 2013 2014  

Recull de les principals activitats que el Consell Esportiu del Baix Empordà ha preparat per al curs 2013-14.

Llibret Programa activitats Consell Esportiu del Baix Empordà 2013 2014  

Recull de les principals activitats que el Consell Esportiu del Baix Empordà ha preparat per al curs 2013-14.

Advertisement