Page 1

Jornada formativa per a professors d’Educació Física: Rodajoc Objectius: Propiciar la recuperació dels jocs com a font de patrimoni i intercanvi cultural. Aprofitar l’entorn històric de la ciutat per practicar l’activitat física.

Seu: Consell Comarcal del Baix Empordà. Calendari: 15 de març de 2014. Hores: 4h. Dirigit: Professors i mestres d’EF i monitors esportius de base.

Titulació: Certificat d’Assistència del CEBE. Preu: 5,00 €

Rodajoc

I Taller de Coaching & Esport IV ““Líder Coach: Creant Equips (I)” Objectius: Aquest curs integra el programa Directiu Coach: O LL’Expansió del Capital Humà i eines d’Intel·ligència Emocional per aaportar un ventall d’habilitats que permeti, tant a l’entrenador qque té un equip al seu càrrec com al delegat, al coordinador i al ddirectiu, posar-les en pràctica en el seu dia a dia operatiu.

S Seu: Consell Comarcal del Baix Empordà. CCalendari: 08 d’abril de 2014. Hores: 4h. Dirigit: Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, D ort & Esp aching

Co

IV

t tècnics esportius ,formadors....

TTitulació: L’acció formativa (Directiu Coach) està acreditada per p The International School of Coaching i per l’IAC (Associació Internacional I de Coaches). Preu: 100 €

V Taller de Coaching & Esport “Líder Coach: Creant Equips (II)” Objectius: En aquesta segona part, aprofundirem sobre les habilitats ats bàsiques del Coaching i en el treball amb la Intel·ligència Emocional.

Seu: Consell Comarcal del Baix Empordà. Calendari: 15 d’abril de 2014. Hores: 4h. Dirigit: Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, tècnics esportius ,formadors....

Titulació: L’acció formativa (Directiu Coach) està acreditada per The International School of Coaching i per l’IAC (Associació Internacional de Coaches). Preu: 100 €

Coaching

& Esport V

Per tirar endavant cada un dels cursos de formació hi ha d’haver un mínim í i de d 10 inscrits i i Pl. Joan Carreras i Dagas, 4 baixos Edifici Niubó II. La Bisbal d'Empordà Tel. 972 643 207 • esports@baixemporda.cat • www.baixemporda.cat/esports

Amb el suport de:

221 Minicipis


Seminari per a Coordinadors del PCEE Objectius: Seminari per a coordinar la gestió del Pla Català de l’Esport als centres del baix Empordà.

CCurs d’Iniciació a Tècnic d’Esports CIATE

Seu: Consell Comarcal del Baix Empordà. Calendari: 07 de novembre de 2013, 16 de gener de 2014,

Objectius: Bloc Comú Dinamitzadors Pla Català Esport a O l’E l’Escola (PCEE).

13 de març de 2014, 15 de maig de 2014 i 12 de juny de 2014.

Hores: 10h. Dirigit: Coordinadors del PCEE. Titulació: Certificat del Departament d’Educació. Hores del pla

CEE

el P dors d a in d r o

de formació permanent.

nic

d'E

spor

Co

Preu: Gratuït

I Taller de Coaching & Esport, “Claus per motivar l’esportista”

ts C IAT

E

Jornada formativa per a professors d’Educació Física: Korfbal

Objectius: Una aproximació al Coaching pel dia a dia dee

Objectius: Presentar l’esport del korfbal i el seus

l’entrenador. En aquest taller parlarem de conceptes bàsics del Coaching i d’Intel·ligència Emocional, de la importància delss valors, de les creences, del que motiva a l’esportista a fer el que fa i de quines són les barreres internes que es pot trobarr i com afecten a la seva activitat esportiva.

Seu: Consell Comarcal del Baix Empordà. Calendari: 21 de novembre de 2013. Hores: 4h. Dirigit: Llicenciats i professors d’educació física,

Tèc

S Consell Comarcal del Baix Empordà. Seu: CCalendari: 23-27 i 30 de Desembre de 2013. Hores: 15h. Dirigit: Dinamitzadors PCEE (Secundària). D Titulació: Certificat d’Assistència del CEBE. Preu: 20,00 € Ti

fonaments bàsics als professors per a que l’utilitzin com a eina educadora i lúdico-esportiva.

Coac

hing

entrenadors, tècnics esportius, formadors...

& E sport I

Titulació: Certificat d’Assistència del CEBE. Preu: 55,00 €

Seu: Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro. Calendari: 18 de gener de 2014. Hores: 4h. Dirigit: Professors i mestres d’EF i monitors esportius de base.

Titulació: Certificat d’Assistència del CEBE. Preu: 5,00 €

I Taller de Coaching & Esport III ““Entrenant-se a un mateix”

II Taller de Coaching & Esport “Coaching d’Equips: traient el millor”

Objectius: Aquest curs està destinat a apropar les eines O d’ d’autogestió com el Coaching, la PNL, la Intel·ligència Emocional i del Problem Solving Estratègic tant a l’autolideratge de l’e l’entrenador i el tècnic esportiu com al delegat, coordinador i/o di directiu.

Objectius:

Aquest taller està destinat a facilitar a l’alumne les últimes i més noves eines de comunicació estratègica junt amb tècniques de Coaching, PNL i Intel·ligència Emocional per influir positivament enn el seu equip.

Seu: Consell Comarcal del Baix Empordà. Calendari: 12 de desembre de 2013. Hores: 4h. Dirigit: Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, tècnics cs esportius, formadors...

Titulació: Certificat d’Assistència del CEBE. Preu: 55,00 €

l

ba Korf

Coachin rt II Espo & hing Coac

g & Es port III

S Seu: Consell Comarcal del Baix Empordà. CCalendari: 06 de febrer de 2014. Hores: 4h. Dirigit: Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, D tècnics tè esportius, formadors...

TTitulació: Certificat d’Assistència del CEBE. Preu: 55,00 € Per tirar endavant cada un dels cursos de formació hi ha d’haver un mínim de 10 inscrits

Díptic informatiu Formació Consell Esportiu del Baix Empordà 2013-2014  

Programa de formació dirigit a Llicenciats i professors d’educació física, entrenadors, delegats, tècnics esportius, formadors...