Page 1

Xbu Øvre Fossheim 6 Bustad

Rom

BRA kvm

P-rom kvm

Takterrasse kvm

Utebod kvm

Parkering

Pris

Sameiebrøk felles

* Fellesutgifter årlig

6A

3-roms

58

50

19

5

1

3 180 000

1/4

4 000

6B

3-roms

58

50

19

5

1

2 980 000

1/4

4 000

6C

3-roms

58

50

19

5

1

2 980 000

1/4

4 000

6D

3-roms

58

50

19

5

1

3 180 000

1/4

4 000

Standard bustader Prisliste inneholder standard pakke for inetriør For oppgradert pakke kommer kr. 45 000,- i tillegg. For administarsjon endringer og tilvalg utover salgsprospekt beregnes kr. 1250,- pr. time Tilvalg utover salgsprospekt prises med 20% påslag. * Fellesutgifter er stipulert og består av kostnader for drift av sameige/ fellesareal. bl.a. forsikring. Omkostninger ved kjøp 2,5% av tomteverdi 5000,Tinglysingsgebyr skjøte 525,Tinglysing evt. pantedokument 525,Det taes forbehold om endringer av statlige satser. Årlige kommunale avgifter pr. bustad Vann og kloakk 4512,Renovasjon 1859,Det taes forbehold om endringer av kommunale satser.

09.02.2017

Status sal

Prisliste Xbu Øvre Fossheim  

Prisliste leilegheiter ved Øvre Fossheim 6A, B, C og D.