Page 1

BU ØVRE FOSSHEIM

1


Eigedommen sitt namn: Øvre Fossheim 6 A, B, C og D Postnr poststad: 6800 Førde Antall bustader: 4 stk Byggeår: 2017/ 2018 Eigendomstype: Bustad, eigarseksjon BRA: 58 kvm P-Rom: 50 kvm Takterrasse: 19 kvm Parkering: 1 anvist plass Soverom: 2

Bustadene ligg fint og solrikt sentrumsnært i Førde med gangavstand til butikkar, kafear, hotell, offentlege tjenestar, legekontor, barnehage og skule like i nærheita. Området er stille og roleg med gode turmoglegheiter, anten mot sentrum eller i naturområdet rundt. Det er ca 20 km til Førde Lufthavn Bringeland og ca 1 km til Førde sentrum. Arkitekt: Xform AS Utbyggar: Xform Eigedom AS 2


3


4


ARKITEKTEN SINE TANKAR Ein godt gjennomtenkt bustad er noko ein lett kan knyte seg til. Det handlar ikkje berre om tekniske kvalitetar og praktisk organisering, men óg om ein moderne og stilrein arkitektur som ein kan identifisere seg med. Xform har valt å gje desse bustadane ein særeigen arkitektur, som skil seg frå det varierande formspråket i området. Med ein fasade i vedlikehaldsfrie plater får bustaden eit stramt og stilreint uttrykk. Dette krev eit minimum av vedlikehald og gjer kvardagen enkel for deg som bebuar. Som vanleg er ambisjonane til Xform høge, både når det gjeld arkitektur og formspråk - vi har leika oss med eit tydeleg og enkelt formuttrykk!

5


6


INTERIØRARKITEKTEN SINE TANKAR Vi menneske er sansande vesen - vi vert påverka av omgjevnadane rundt oss; av fargar, material, form og lys. Vi tilbring mykje tid i heimen, og den er derfor ein viktig faktor for om vi har det bra! Idag er heimen ein del av identiteten vår og kjem til uttrykk gjennom til dømes val av arkitektur, fargar, interiør, og/eller funksjon. Det er viktig for oss at heimen din er trygg og funksjonell, der det er rom for avkobling og samvær. Xform har derfor lagt til rette for at du kan velje mellom ulike interiørpakkar. Desse er utarbeida som 3 ulike konsept, med forskjelleg uttrykk på kjøkken og fargeløysingar. Les meir om dette på side 18 og utover! Vi ynskjer at kjøp av bustad hos Xform skal vere ei kjekk og behagleg oppleving, der du følar at valmoglegheitene gjev deg ein heim av god kvalitet som passar til deg!

7


8


INNHALD side 10 Xbu Ă˜vre Fossheim side 13 Bustad A, B, C & D side 18 Valmoglegheiter interiørpakkar side 20 Standarpakke side 24 Oppgradert pakke 1, 2 eller 3 side 26 1. Nordisk Balanse: konsept og innhald side 32 2. Mjuke Nyansar: konsept og innhald side 38 3. Klassisk komfort: konsept og innhald side 44 Beskrivelse

9


E39

10


D C

B

A

BU ØVRE FOSSHEIM Øvre Fossheim 6A, B, C og D har god tilkomst frå E39, og ligg 1 km frå Førde sentrum. Den sentrale plasseringa gjer at det aldri er langt til butikk, barnehage og helsetilbod. Tomta ligg godt plassert med mange flotte kvalitetar. Storleiken og topografien opna for ei kompakt utforming med fokus på arealeffektivitet, utsikt og lys. Mot vegen er bustadane skjerma, medan dei i nord opnar seg mot fjorden og utsikta. Frå takterrassen kan ein nyte omgivnadane frå morgon til kveld.

11


Ta k

Nis

je

D

ter

ras

se Ta k

ter

Nis

je

C

ras

se

TV

Ta k

ter

Nis

je

ras

se

B

Ta k

Nis

TV

ter

je

A26,2 m

2

ras

se

TV

C

TV

5,0 m2

5,0 m2

D

5,2 m2

5,2 m2

A Lys singel

B

Grus Asfalt Bed til planter

ØVRE FOSSHEIM 6A, B, C og D 12


D

C

B

A TAKTERRASSE A300

Takterrasse 19,9 m²

B300

Takterrasse 19,8 m²

C300

Takterrasse 19,8 m²

D300

Takterrasse 19,8 m²

DW

A200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

DW

TV

Øvre Fossheim

HOVUDETASJE

Øvre Fossheim 6800 Førde

B200

62

Kjøkken/stove 26,3 m²

Xform Eiendom AS

928

Nisje

DW

TV

3. Takterrasse

C200

Kjøkken/stove

JM/ST

26,3 m²

23.12.2014

KONTR. AV: Kontr.

2011010

1:100

Rammeløyveteikningar

Nisje

DW

A3

A71-101

TV

D200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

TV A101

Sov A100

6,3 m²

Sov 7,0 m²

A103

Gang

Bod 3,2 m²

Teknisk

Sikringsskap

A104

2,7 m² A102

Bad VV B101

4,5 m²

Sov 6,3 m² B100

Sov

Øvre Fossheim Øvre Fossheim

7,0 m²

6800 Førde B103

3,2 m²

C101

6,3 m²

62

928

2,7 m²

B102

Sov C100

Teknisk

Sikringsskap

Bod

Xform Eiendom AS

Gang

B104

VV

Bad 4,6 m²

Sov 7,0 m²

2. Hovudetasje JM/ST

C103

Gang Bod 3,2 m²

D101

D100

23.12.2014

KONTR. AV: Kontr.

2011010

1:100

Rammeløyveteikningar

2,7 m²

C102

Sov 6,3 m²

Teknisk

Sikringsskap

C104

A3

A71-102

Bad VV

4,6 m²

Sov 7,0 m²

D103

Gang Bod 3,2 m²

Teknisk

Sikringsskap

D104

2,7 m²

D102

Bad VV

4,6 m²

UNDERETASJE 13


A300

A300

Takterrasse Takterrasse 19,9 m²

19,9 m²

A300

Takterrasse 19,9 m²

Takterrasse Takterrasse

Takterrasse

A

DW

DW

DW A200

A200

Kjøkken/stove Kjøkken/stove 26,3 m²

LEILEGHEIT

Nisje

26,3 m²

Nisje

A200

Kjøkken/stove 26,3 m²

TV

TV

Nisje

3-roms

Hovudetasje Hovudetasje TV

Bruksareal BRA (inkl. inne- og utebod) 58 m2 P-rom 50 m2 Parkeringsplass 1 stk Innebod 03 m2 Utebod 05 m2 Takterrasse 19 m2

Hovudetasje

A100

A100

Sov

Sov

7,0 m²

7,0 m²

A101

A101

Sov

Sov

6,3 m²

6,3 m²

A101

A200

A200

Kjøkken/stove

Kjøkken/stove

26,3 m²

26,3 m²

Nisje

DW

Nisje

DW

TV

B200

Bod

Teknisk Bod

3,2 m²

3,2 m²

A103

A103

Gang A100

Gang

2,7Teknisk m²

Sov

Sov

7,0 m²

26,3 m²

Nisje

TV

VV

VV

Kjøkken/stove

26,3 m²

A102

Bad

Bad

4,5 m²

4,5 m²

TV

C200

Kjøkken/stove

A102

Kjøkken/stove

26,3 m²

DW

C200

6,3 m²

2,7 m²

B200

Kjøkken/stove Nisje

DW

26,3 m²

Nisje

DW

TV

A104

Sikringsskap

A104

DW

Sikringsskap

DW

Nisje

DW

TV

D200

D200

Kjøkken/stove

Kjøkken/stove

26,3 m²

26,3 m²

A103

Nisje

TV

Underetasje Underetasje

A200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

DW

Gang

A104

DW TV

Bod 3,2 m²

TV

Teknisk

Sikringsskap

Nisje

TV

2,7 m² A102

B200

Kjøkken/stove

Bad

26,3 m²

Nisje

DW

TV

VV

C200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

DW

TV

D200

14

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

TV

Underetasje

4,5 m²


B300

B300

Takterrasse Takterrasse 19,8 m²

B300 19,8 m²

Takterrasse 19,8 m²

Takterrasse Takterrasse

Takterrasse

B

DW

DW

DW B200

B200

Kjøkken/stove Kjøkken/stove

LEILEGHEIT

26,3 m²

Nisje

26,3 m²

Nisje

B200

Kjøkken/stove 26,3 m² TV

3-roms

TV

Nisje

Hovudetasje Hovudetasje TV

Bruksareal BRA (inkl. inne- og utebod) 58 m P-rom 50 m2 Parkeringsplass 1 stk Innebod 03 m2 Utebod 05 m2 Takterrasse 19 m2 2

Hovudetasje

Sov

Sov

7,0 m²

7,0 m²

B104

DW DW

A200

Kjøkken/stove

A200

26,3 m²

Kjøkken/stove

Nisje

26,3 m²

Bod

B104 Teknisk B100

3,2 m²

Sov3,2 m²

Bod

Nisje

DW

TV

DW

TV

B103

Gang

Gang

2,7 m² Teknisk

Kjøkken/stove

7,0 m²

B200

26,3 m²

Kjøkken/stove 26,3 m²

DW Nisje

DW TV

VV

TV

C200

Kjøkken/stove

VV

C200

26,3 m²

Kjøkken/stove

Nisje

Sov

6,3 m²

6,3 m²

Sov 6,3 m²

2,7 m²

B200

Nisje

B101

Sov

B101

B103 Sikringsskap

B100

Sikringsskap

B100

B101

26,3 m²

DW Nisje

B102

B102

Bad

Bad

4,6 m²

4,6 m²

DW TV TV D200

Kjøkken/stove

B103

D200

26,3 m²

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje Nisje

Gang

TV

B104

DW

Underetasje Underetasje Bod

A200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

DW

3,2 m²

TV

Teknisk

Sikringsskap

TV

2,7 m²

B102

B200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

DW

TV

VV

C200

Kjøkken/stove

Bad 4,6 m²

26,3 m²

Nisje

DW

TV

15

D200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

TV

Underetasje


C300

C300

TakterrasseTakterrasse 19,8 m²

19,8 m²

C300

Takterrasse 19,8 m²

Takterrasse Takterrasse

Takterrasse

C

DW

DW

DW C200

C200

Kjøkken/stove Kjøkken/stove

LEILEGHEIT

26,3 m²

Nisje

26,3 m²

Nisje

C200 TV Kjøkken/stove

TV

26,3 m²

3-roms

Nisje Hovudetasje Hovudetasje

A200

A200

Kjøkken/stove

Kjøkken/stove

26,3 m²

26,3 m²

DW

Sov

7,0 m²

7,0 m²

C104

Bod

Teknisk Bod

TV

TV

3,2 m²

3,2 m²

B200

Kjøkken/stove

TV

Gang

2,7 m²

2,7 m²

Teknisk C100

6,3 m²

C101

Sov 6,3 m² C102

C102

VV

7,0 m²

Bad

Bad

4,6 m²

4,6 m²

VV

Kjøkken/stove

26,3 m²

Sov

6,3 m²

Sov

TV

C200

Kjøkken/stove

C103

Gang

C101

Sov

26,3 m²

Nisje

DW

C200

C103

C101

Kjøkken/stove

26,3 m²

Nisje

26,3 m²

Nisje

Nisje

DW

C100

Sov

Nisje

B200

DW

C100

C104

DW

Nisje

DW

Hovudetasje

Sikringsskap

DW

TV

Sikringsskap

Bruksareal BRA (inkl. inne- og utebod) 58 m2 P-rom 50 m2 Parkeringsplass 1 stk Innebod 03 m2 Utebod 05 m2 Takterrasse 19 m2

DW

TV

TV

D200

D200

Kjøkken/stove

Kjøkken/stove

26,3 m²

26,3 m²

C103

Nisje

TV

TV

Underetasje Underetasje

DW

A200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Gang C104

Bod

Nisje

DW

3,2 m²

TV

Teknisk

Sikringsskap

Nisje

2,7 m²

C102

B200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Bad

Nisje

DW

TV

VV

C200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

DW

TV

16

D200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

TV

Underetasje

4,6 m²


D300

D300

Takterrasse Takterrasse 19,8 m²

19,8 m²

D300

Takterrasse 19,8 m²

Takterrasse Takterrasse

Takterrasse

D

DW

DW

DW

D200

D200

Kjøkken/stove Kjøkken/stove 26,3 m²

LEILEGHEIT

Nisje

26,3 m²

Nisje

D200

Kjøkken/stove

TV

TV

26,3 m²

3-roms

Nisje Hovudetasje Hovudetasje

DW

A200

A200

Kjøkken/stove

Kjøkken/stove

26,3 m²

26,3 m²

Nisje

Nisje

DW

DW

TV

B200

B200

Kjøkken/stove

Kjøkken/stove

26,3 m²

26,3 m²

TV

DW

TV

C200

TV

VV

C200

Kjøkken/stove

D100

D100

Sov

Sov

7,0 m²

7,0 m²

D104

D104

Bod

Teknisk Bod

D100 3,2 m²

3,2 m²

D101

Sov

Sov

6,3 m²

6,3 m²

D103

Gang

Gang

D101

2,7 m²

Sov

2,7 m² Teknisk

6,3 m²

Sov

D102

D102

7,0 m² VV

Bad

Bad

4,6 m²

4,6 m²

Kjøkken/stove

26,3 m²

D101

D103

Nisje

Nisje

DW

26,3 m²

Nisje

Nisje

DW

Hovudetasje

Sikringsskap

DW

TV

Sikringsskap

Bruksareal BRA (inkl. inne- og utebod) 58 m2 P-rom 50 m2 Parkeringsplass 1 stk Innebod 03 m2 Utebod 05 m2 Takterrasse 19 m2

DW

TV

TV

D103

D200

D200

Kjøkken/stove

Kjøkken/stove

26,3 m²

26,3 m²

Nisje

TV

Gang

TV

Underetasje UnderetasjeD104

DW

Bod

A200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

DW

3,2 m²

TV

Teknisk

Sikringsskap

Nisje

2,7 m²

D102

B200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Bad

Nisje

DW

TV

VV

C200

Kjøkken/stove 26,3 m²

4,6 m²

Nisje

DW

TV

17

D200

Kjøkken/stove 26,3 m²

Nisje

TV

Underetasje


VALMOGLEGHEITER INTERIØR

1

Standarpakke: Denne pakken inneheld ei generell løysing av god kvalitet. Det vil sei at pakken ikkje er bygd opp rundt eit konsept/ stil men likevel held god kvalitet. Pakken leverast blant anna med kvite veggar, lyst eikegolv, kvitt kjøkken og kvit baderomsinnreiing. Les meir om innhaldet på side 20 - 23!

18


2

Oppgradert pakke: Desse pakkane er bygd opp rundt tre ulike konsept. Det som skiljer desse frå standarpakken er blant anna at kjøkken og fargeval er tilpassa konseptet. Pakken innheld óg integrert mikrobølgeomn i høgskapsrekka og skyvedørsgarderobe på soveromma. Les meir om konsepta og deira innhald på side 24 og utover! Om du ynskjer ein oppgardert pakke kan velje eitt av desse konsepta: 1.

NORDISK BALANSE

2.

MJUKE NYANSAR

3.

KLASSISK KOMFORT

19


1

STANDARPAKKE Pakken inneheld:

Golv: Eikeparkett Veggfarge & himling: Kvit Denne pakken gjev deg eit lyst og kvitt utgangspunkt. Alle veggar og himlingar er malt i NCS S 0500-N, ein kvit og nøytral farge. Eikeparketten har ein lyst uttrykk og er ikkje like gyllen i fargen som ein tradisjonell eikeparkett. Pakken inneheld kjøkken- og baderomsinnreiing frå JKE, samt klosett, servantkran og dusj. Det følgjer ikkje med garderobeskap på soveromma. Sjå oversikt på dei neste sidene. Det som skiljer denne pakken frå ein oppgradert er at den ikkje byggjer på eit interiørkonsept. Dermed er kjøkkenet utført i standar kvit (utan mikrobølgeomn), det er ikkje utarbeida ein fargepalett og pakken innheld ikkje skyvedører til garderobe på soveromma. Overflatene og materialbruken i denne pakken er av god kvalitet, så dette er absolutt eit trygt og godt val!

20 STANDARPAKKE


Inspirasjon til innreiing:

FRISK PUST

Nøytralt utanganspunkt - fargerikt resultat Dette er ei god og tidlaus løysing! Den lyse eika dannar eit lunt og varmt utgangspunkt, utan å bli for krevjande i rommet. Den kvite veggfargen gjer at du kan slå deg laust med fargebruk på interiør og møblar. Mjuke fargerike tekstilar, plantar og grafiske trykk er element som forsterkar konseptet, og som du enkelt kan sette ditt eige preg på. Andre material som går godt med konseptet er marmor, gull/messing og keramikk. På denne måten vil du aldri ha ein grå dag!

URBAN JUNGLE Lys - varme - trevirke - plantar - terracotta : eit retropust! Ei god atmosfære fyllt med dagslys, grøne plantar og varme materiale, skapar både glede og tilhøyrsle i heimen. Lys eik, terracotta og plantar gjev interiøret eit friskt retropust, men held framleis på det morderne uttrykket. Plantar gjev eit godt inneklima og skapar trivsel! Andre materiale som passar godt med denne stilen er messing, grønn marmor og glas. Konseptet gjev eit godt grunnlag for å få fram din personlege stil!

21


JKE KJØKKEN: Type: Rimini Fronar: Benkeskap - Kvit (32) IHøgskap - Kvit (32) Under benk: kvite alu.skuffer med demping Innhald: avfallsystem, bestikkinnsats x2 Benkeplate: Laminat - Kvit (finspettete) Stålvask: Eco 50, underlimt Kvitevare: Siemens oppvaskemaskin, induksjonstopp, innbyggingsomn og kombiskap Ventilator: Heaven stål m. 4 LED Kran: Hansgrohe - Focus 260 m. svingtut Benkeskapsrekke: 600 mm oppvaskmaskin 600 mm underskap m. vask og avfallsystem 800 mm underskap m. bestikkinnsats 900 mm underskap m. iduksjonstopp og bestikkinnsats Høgskapsrekke: 600 mm høgskap m. innbyggingsomn og mikrob. 600 mm høgskap 600 mm høgskap

22 STANDARPAKKE


BAD: JKE innreiing: Type: Pisa Line Frontar: Kvit høgglans Heilstøpt benkeplate m. vask: Kvit marmor Klosett: Duravit - Happy D.2 Servantkran: Hansgrohe - Axor Citterio M Dusjsett: Hansgrohe - Croma 160 1jet Dusjhjørne: INR - LINK Angel Flis: Casalgrande Padana - Architecture Vegg: Warm Gray, 30x60 cm Golv: Dark Grey, 30x30 cm Dusj: Dark Grey, 5x5 cm

23


2

OPPGRADERT PAKKE Dei oppgraderte pakkane gjev deg moglegheit til å velje ei leilegheit som har eit gjennomgåande konsept, utan at du som kjøpar sjølv må gjennom ein prosess med tilval. Dei tre ulike konsepta inneheld ulike kjøkkenløysingar (til same kvalitet) som samsvarar med ein definert fargeplan/palett. Det er dermed lagt til rette for at du som kunde enkelt kan velje det uttrykket som passar best for deg - utan å ta kostbare tilval! Vi kallar desse konseptbaserte pakkane for oppgarderte på grunn av høgare prisklassar på kjøkkenløysinga, samt at den i tillegg blir levert med mikrobølgeomn; det er satt saman ein heilheitleg fargeplan for alle rom; samt at soveromma blir levert med skyvedører med spegel til garderobe. På dei neste sidene er konsepta og deira innhald beskrivne - håpar du finn noko som passar til deg!

24


NORDISK BALANSE

MJUKE NYANSAR

KLASSISK KOMFORT

25


1.

NORDISK BALANSE

Lyst & lunt - sofistikert - refleksjon : moderne eleganse!

Kontrastfarge:

Gråleg blå-grøn tone

Veggfarge: Lys grå/kvit Himling: Kvit Blågrøne fargar har ein beroligande effekt og er ein farge som framhevar andre element i rommet. Skalaen går i frå djupe sofistikerte tonar til dei lysare og meir morderne nyansane. Blåtonane sikrar deg eit stilsikkert interiør, samstundes som rommet får karakter. For å halde det nøytralt kan møblar og anna interiør vere i kvitt, grått og svart. Trevirke gjev konseptet den nordiske følelsen, og skapar balanse med det lune utrykket. Å ta inn treverk i bilderammer, møblar og gjenstandar vil vere effektfullt! Elles er betong, glass og høgglans gode overflater i dette konseptet. For å lage det lunt og heimekosleg er golvtepper og tekstilar eit viktig verkemiddel. Då vert det rom for avslapping og kos, i moderne omgivelsar!

26 OPPGRADERT PAKKE 1


Illustrasjon av fargekonsept Bileter henta frĂĽ Pinterest.com

27


1.

NORDISK BALANSE

INNEHELD:

JKE KJØKKEN: Type: Rimini Fronar: Benkeskap - Kvit (32) IHøgskap - Grå (GT 820) Under benk: kvite alu.skuffer med demping Innhald: avfallsystem, bestikkinnsats x2 Benkeplate: Laminat - Kvit (2115 finspettete) Stålvask: Eco 50, underlimt Kvitevare: Siemens oppvaskemaskin, induksjonstopp, innbyggingsomn, kombiskap og mikrobølgeomn Ventilator: Heaven stål m. 4 LED Kran: Hansgrohe - Focus 260 m. svingtut Benkeskapsrekke: 600 mm oppvaskmaskin 600 mm underskap m. vask og avfallsystem 800 mm underskap m. bestikkinnsats 900 mm underskap m. iduksjonstopp og bestikkinnsats Høgskapsrekke: 600 mm høgskap m. innbyggingsomn og mikrob. 600 mm høgskap 600 mm høgskap

28 OPPGRADERT PAKKE 1


JKE BAD: Type: Pisa Line Fronar: Kvit høgglans Heilstøpt benkeplate m. vask: Kvit marmor 2900 50 50

1200 600

600

400

900

560

3

145

2

3

Bilete av Pisa Line frå JKE

100

355

940

900

4

1500

6 2

900

4 1

1500

220

440

1

5

600

1210

114 16

2900

Plantegning

NB: Utskriften er ikke skalert – kun retningsgivende

Skrevet ut: 02.11.2016

Prosjektnr.: 1207/2/6 Sluttkunde: X-form eigendom as, S.Thorsnes Øvre Fossheim, 6800 FØRDE Norge Tlf: Mobil:

Bestilt av: Jke-Design Førde as Hafstadvegen 34 6800 FØRDE Konsulent: Sellevold, Mindor ms@jke-forde.no

JKE SKYVEDØR SOVEROM: Type: Sølv spegel 2 dører 510mm, 2-spora skinner tak og golv

29


BAD: Klosett:

Duravit - Happy D.2

Servantkran: Hansgrohe - Axor Citterio M Dusjsett:

Hansgrohe - Croma 160 1jet

Dusjhjørne: INR - LINK Angel Flis: Casalgrande Padana - Architecture Golv: Dark Grey, 30x30 cm Dusj: Dark Grey, 5x5 cm Vegg: Warm Gray, 30x60 cm

30 OPPGRADERT PAKKE 1


FARGEPLAN:

DW DW

Kontrastfarge:

Gråleg blå-grøn tone

Veggfarge: Lys grå/kvit

Nisje

Nisje

Himling: Kvit

TV

TV

Kontrastvegg:

VV

Himling: Kvit

Teknisk

Sikringsskap

Veggfarge: Lys grå/kvit

Teknisk

Sikringsskap

Grå

VV

Fargane er å betrakte som retningsgivande!

31


2.

MJUKE NYANSAR

Jordnært - dempa - ekte - samspel : i balanse og harmoni

Himling: Kvit

Veggfarge: Fargar er ikkje alltid så krevande som mange skulle tru. Fleire argumenterar med at ein fort går lei, men saka er at det finnast mange fargar som framstår både lyse og nøytrale! Desse dannar eit unikt utganspunkt for vidare samspel mellom fargar, og skapar ei jordnær atmosfære i balanse og harmoni. Eit slikt interiør kan framstå som lyst og lett eller lunt og dempa, alt etter kor mykje svart det er i fargen. Fargane i dette konseptet er dempa men framleis nokså lyse, og dannar eit delikat utgangspunkt for eit personleg interiør. Nyansane kjem til sin fulle rett i lag med tregolvet, som ikkje tar for mykje merksemd i romma men bidreg til det nøytrale uttrykket. Fargane står godt til kvite flater på til dømes kjøkkeninnreiing, dører og himling, og sett dermed inga hindring for å elles ha eit meir ”tradisjonellt” interiør. Materiale som passar godt til denne paletten er trevirke, keramikk og møblar/ gjenstandar i konstrastfargane. Plantar og tekstilar er óg viktige element, og innslag av makrame og skinn kan vere veldig lekkert!

32 OPPGRADERT PAKKE 2

Lys gråleg grøn & mørkare gråleg grøn


Illustrasjon av fargekonsept Bileter henta frĂĽ Pinterest.com

33


2.

MJUKE NYANSAR INNEHELD:

JKE KJØKKEN: Type: Roma Fronar: Benkeskap - Kvit med lys eik kantlist; Tip-On IHøgskap - Kvit med lys eik kantlist; Handtak krom Under benk: kvite alu.skuffer med demping Innhald: avfallsystem, bestikkinnsats x2 Benkeplate: Heiltre eik, kvitolja Vask: Mythos MTG 610-50 Polar white, toppmontert Kvitevare: Siemens oppvaskemaskin, induksjonstopp, innbyggingsomn, kombiskap og mikrobølgeomn Ventilator: Heaven stål m. 4 LED Kran: Hansgrohe - Focus 260 m. svingtut Benkeskapsrekke: 600 mm oppvaskmaskin 600 mm underskap m. vask og avfallsystem 800 mm underskap m. bestikkinnsats 900 mm underskap m. iduksjonstopp og bestikkinnsats Høgskapsrekke: 600 mm høgskap m. innbyggingsomn og mikrob. 600 mm høgskap 600 mm høgskap

34 OPPGRADERT PAKKE 2


JKE BAD: Type: Pisa Line Fronar: Kvit høgglans Heilstøpt benkeplate m. vask: Kvit marmor 2900 50 50

1200 600

600

400

900

560

3

145

2

3

Bilete av Pisa Line frå JKE

100

355

940

900

4

1500

6 2

900

4 1

1500

220

440

1

5

600

1210

114 16

2900

Plantegning

NB: Utskriften er ikke skalert – kun retningsgivende

Skrevet ut: 02.11.2016

Prosjektnr.: 1207/2/6 Sluttkunde: X-form eigendom as, S.Thorsnes Øvre Fossheim, 6800 FØRDE Norge Tlf: Mobil:

Bestilt av: Jke-Design Førde as Hafstadvegen 34 6800 FØRDE Konsulent: Sellevold, Mindor ms@jke-forde.no

JKE SKYVEDØR SOVEROM: Type: Sølv spegel 2 dører 510mm, 2-spora skinner tak og golv

35


BAD: Klosett:

Duravit - Happy D.2

Servantkran: Hansgrohe - Axor Citterio M Dusjsett:

Hansgrohe - Croma 160 1jet

Dusjhjørne: INR - LINK Angel Flis: Casalgrande Padana - Architecture Golv: Dark Grey, 30x30 cm Dusj: Dark Grey, 5x5 cm Vegg: Warm Gray, 30x60 cm

36 OPPGRADERT PAKKE 2


FARGEPLAN: Himling:

DW

DW

Kvit

Veggfarge:

Lys gråleg grøn Mørkare gråleg grøn

Nisje

Nisje TV

TV

Soverom:

Dempa blå

Himling: Kvit

VV

Teknisk

Sikringsskap

Greige

Teknisk

Sikringsskap

Soverom:

VV

Fargane er å betrakte som retningsgivande!

37


3.

KLASSISK KOMFORT

Elegant - maskulin - luksuriøs : stramt og stilfullt! Alle ynskjer seg ei form for luksus i kvardagen. Omgitt av dette konseptet vil du føle på komforten og elegansen frå morgon til kveld. Det varme golvet gjer at ein elles kan nytte seg av sofistikerte og djupe tonar som dannar ein klassisk kontrast. Stram form på møblar, draperte gardiner og svarte detaljar er typiske for konseptet, men her er det óg mogleg å nytte seg av fargar som oker og petrol på møblar, pyntegjenstandar og i kunst. Paletten består av varme tonar, så sjølv om konseptet elles er stramt vil ikkje interiøret framstå kaldt. Bruk av skinn, industridetaljar og glas gjer stilen komplett, og ei stilfull løysing er at høgskapsrekka på kjøkkenet er i svart finer. Det er denne dybden i interiøret som skapar ei komfortabel og klassisk atmosfære - dette er kvardagsluksus!

38 OPPGRADERT PAKKE 3

Kontrastfarge:

Gråleg bruntone

Veggfarge: Lys varm grå Himling: Kvit


Illustrasjon av fargekonsept Bileter henta frĂĽ Pinterest.com

39


3.

KLASSISK KOMFORT INNEHELD:

JKE KJØKKEN: Type: Riva Fronar: Benkeskap - Kvit (57); Tip-On IHøgskap - Svart finér; Svart knott Under benk: kvite alu.skuffer med demping Innhald: avfallsystem, bestikkinnsats x2 Benkeplate: Laminat - Kvit (finspettete) Stålvask: Eco 50, underlimt Kvitevare: Siemens oppvaskemaskin, induksjonstopp, innbyggingsomn, kombiskap og mikrobølgeomn Ventilator: Heaven stål m. 4 LED Kran: Hansgrohe - Focus 260 m. svingtut Benkeskapsrekke: 600 mm oppvaskmaskin 600 mm underskap m. vask og avfallsystem 800 mm underskap m. bestikkinnsats 900 mm underskap m. iduksjonstopp og bestikkinnsats Høgskapsrekke: 600 mm høgskap m. innbyggingsomn og mikrob. 600 mm høgskap 600 mm høgskap

40 OPPGRADERT PAKKE 3


JKE BAD: Type: Pisa Line Fronar: Kvit høgglans Heilstøpt benkeplate m. vask: Kvit marmor 2900 50 50

1200 600

600

400

900

560

3

145

2

3

Bilete av Pisa Line frå JKE

100

355

940

900

4

1500

6 2

900

4 1

1500

220

440

1

5

600

1210

114 16

2900

Plantegning

NB: Utskriften er ikke skalert – kun retningsgivende

Skrevet ut: 02.11.2016

Prosjektnr.: 1207/2/6 Sluttkunde: X-form eigendom as, S.Thorsnes Øvre Fossheim, 6800 FØRDE Norge Tlf: Mobil:

Bestilt av: Jke-Design Førde as Hafstadvegen 34 6800 FØRDE Konsulent: Sellevold, Mindor ms@jke-forde.no

JKE SKYVEDØR SOVEROM: Type: Sølv spegel 2 dører 510mm, 2-spora skinner tak og golv

41


BAD: Klosett:

Duravit - Happy D.2

Servantkran: Hansgrohe - Axor Citterio M Dusjsett:

Hansgrohe - Croma 160 1jet

Dusjhjørne: INR - LINK Angel Flis: Casalgrande Padana - Architecture Golv: Dark Grey, 30x30 cm Dusj: Dark Grey, 5x5 cm Vegg: Warm Gray, 30x60 cm

42 OPPGRADERT PAKKE 3


DW

FARGEPLAN: DW

Kontrastfarge:

Gråleg bruntone Nisje

Veggfarge: Lys varm grå Nisje TV

Himling: Kvit TV

8 x 181 = 1 450

8 x 181 = 1 450

Soverom:

Kontrastfarge: Djup gråblå Vegg: Lys grå

Teknisk

VV

Himling: Kvit

VV

Teknisk

Sikringsskap

Dempa beige tone

Sikringsskap

Soverom:

Fargane er å betrakte som retningsgivande!

43


BESKRIVELSE

Fasilitetar Bustadene har gjennomgåande god standar med gode løysingar og høg kvalitet på materiala. Leilegheitene har kvar sin private takterrasse, felles hage/uteområde, fjordutsikt, El. oppvarming med varmekabler på bad, balansert ventilasjonsanlegg og utvendige boder. Basis for denne beskrivinga er: - Plan- og bygningslova - Byggherreforskriftene - Evt. lokale krav frå teknisk etat - Kontrollordningar statlege myndigheiter - Norsk Standard for dimensjonering og utførelse av betong- og trekonstruksjonar.

44


Møblering / utstyr 1. Standarpakke:

Kjøkken Kjøkken leverast ferdig montert av modell Rimini frå JKE. Integrerte kvitevarer følger med av merke Siemens. Det følgjer med induksjonstopp, bakaromn(steikeomn), kombi- kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og ventilator. Sjå beskrivelse av standar pakkeløysing for meir informasjon og utforming. Bad Badet vil ha innreiing i høgglans frå JKE med benkeplate som dekker servantskap 60 cm og avsatt plass til vaskemaskin, samt eit høgskap. Vegghengt klosett og dusjhjørne. Det vil vere montert fire downlights på badet med dimmar. Soverom Det vil ikkje bli levert noko ved val av standarpakke.

2. Oppgradert pakke:

Kjøkken Kjøkken leverast ferdig montert frå JKE. Typen kjøkken er bestemt av kva pakke du vel, anten 1, 2 eller 3. Integrerte kvitevarer følgjer med av typen Siemens. Det følgjer med oppvaskemaskin, induksjonstopp, bakaromn, kombi- kjøl/fryseskap, ventilator og mikrobølgeomn. Sjå forran i prospektet for meir informasjon om dei ulike pakkeløysingane og utforminga. Bad Badet vil ha innreiing i høgglans frå JKE med benkeplate som dekker servantskap 60 cm og avsatt plass til vaskemaskin, samt eit høgskap. Vegghengt klosett og dusjhjørne. Det vil vere montert fire downlights på badet med dimmar. Soverom Det vil bli levert skyvedører forran avsatt plass til garderobeskap på kvart soverom (1 m). Front på skyvedørene er spegel.

Ikkje med i leveransen Løysingar som er stipla på teikning. Illustrasjonar i prospektet er ikkje juridisk bindande. Vaskemaskin, tørketrommel og markiser følg ikkje med i leveransen. 45


Grunnarbeid / tomtearbeid Vatn og avlaup Vatn og avlaup er tilkopla kommunalt anlegg med private stikkledningar. El. og telekablar El. og telekalblar inngår i leveransen og førast frå grunnmur til offentleg ledningsnett og koplast til dette. Leilegheitene vil vere tilrettelagt med trekkerør for fiberkabel. Veg, uteområde og parkering Veg fram til tomten er kommunal. Kvar leilegheit får ein parkeringsplass. Parkeringsområdet vert asfaltert. Til øvrige uteområde nyttast det betongfelt, singel og planert jord til t.d plen. Delar av uteområdet som ikkje berørast av byggearbeidet bevarast med eksisterande vegetasjon. Betongarbeid / murarbeid Fundament Fundament støypast på setnings- og telesikkert underlag og dimensjonerast av konsulent etter stadens forhold. Veggar Støttemur i betong i nord for oppbygging 46

av terreng. Lavaste betongveggen blir forankra fast i eksisterande fjell. Betongvegg i bakkant kjellarvegg, sideveggar parkering og front parkeringsplass står på telesikre masser. Yttervegg av betong Ytterveggar av betong. Utvendig får betongveggar 200 mm isolasjon. Plate på mark På avretta underlag støypast armert betongplate for utebod i aust. Golv baderom I baderom støypast finplate i betong. Nødvendig isolasjon og diffusjonstett folie er med i leveransen. Trearbeid og overflater Alle konstruksjonar byggast opp på tradisjonell og vanleg måte iflg. byggeforskriftene, herunder krav til brann- og lydskillekonstruksjonar av tre. Byggdetaljer basert på Norsk Byggforsknings-institutt sine detaljar blir nytta. Dekke Det er trebjelkelag mellom etasjane.


Ytterveggar i tre 36 mm x 198 mm bindingsverk isolert med glava proff 34. Innvendig påforing 48mm x 48mm isolert med glava proff 34. Unvendig kledning i vedlikeholdsfrie plater. Innvendig med 13 mm gipsplater. Innvendige bæreveggar 48 x 98 mm bindingsverk. Veggar kles med gips på begge sider. Innvendige lettveggar 48 x 73 mm bindingsverk. Der det er behov for rør- og kanalgjennomføringar aukast bindingsverkdimensjonen tilsvarande, eller evt. at nedlaupsrør ”kassast inn” og isolerast. Veggane kles med gipsplater på begge sider. Brann- og lydskillekonstruksjonar i tre utførast etter krav satt i byggeforskriftene, samt detaljar iflg. NBI sine henvisningar. Veggar i utebod 48 x 98 mm bindingsverk, og kles med vedlikeholdsfrie plater. Overbygg inngang Kles med vedlikholdsfrie plater. Tak tekkes med takfolie.

Tak / takterrasse Bærande takkonstruksjonar vil vere av takbjelkar. Tak utførast som varmt tak. Som yttertak nyttast takfolie. Takterrasse får utførelse i impregnert trevirke. Innvendige gerikter, golv- og taklister Golvlister leverast i lys eik tilnærma parkett, synleg stift. Ingen lister tak. Vindauger innvendig blir utført listefritt. Dører får listverk i standar kvit med synleg stift. Golv Det vil vere flis i entre, samt Casalgrande Padana - Architecture flis på baderom. Det vil elles vere 1-stavs eikeparkett i alle opphaldsrom, inkludert soverom og gang i underetasjen. Bod under trapp vil ha svart belegg. Nødvendig isolasjon og diffusjonstett folie er med i leveransen. Himlingar Himlingane vil ha 13 mm gipsplater i isolert etasjeskilje. Nedfora himling i gang (underetg.) og bad. Det vil vere montert 10-12 downlights med dimmar i stove/ kjøkken/gang nede og bad . Elles opplegg for takpunkt etter NEK standar.

47


Malearbeid Innvendinge veggflater er sparkla og malt med tre strøk. Det vil bli malt i NCS S 0500-N eller ut i frå fargeplanen i den valte pakkeløysinga. Sjå fargeplan for dei ulike konsepta lenger fram i prospektet. Dører Dører inngang leverast med tersklar, låskasse og vridar. Innerdører leverast som ferdigmalte massive dører i standar kvit (dette er tyngre og meir lydtette dører enn lettdører). Utebod leverast med RAL-lakkert ståldør. Terassedør /vindu til takterrasse leveres av Velux. Vindauger Alle vindauga vil vere av typen 3-lags isolerglas med ein U-verdi på 0,8. Vindauga leverast ferdigbehandla frå fabrikk, aluminiumsbekledd. Åpningsvindauge leverast med glidehengslar, opnast innover. Vindauger innvendig blir utført med gipsforinger, listefritt. Vindaugskarm utførast med ferdigbehandla treforing.

48

Trapp Furutrapp svartbeisa. Håndlist i malt utførelse. Ventilasjon, oppvarming og brannvern Bustaden blir levert med balansert ventilasjonsanlegg, med varmegjenvinning på 80 %. Det er elektrisk oppvarming i alle oppholdsrom.I stove/kjøkken blir det montert luft til luft varmepumpe på yttervegg. Badegolv leveres med varmekabel. Det monteres opp brannslukkningsapparat ihht. off. krav,. Det leverast 1 stk. pulverapparat 6 kg ABE pr. buenheit. Elektrikararbeid Elektriske installasjonar utførast i høvesvis til foreskrifter for El-tilsynet og gjeldande regelverk. Det monterast sikringsskap med målar og automatsikringar for kvar bustad i innbod. Utvendig belysning er medtatt for hovudinngang og terrasse. Alle bustadane får installert varmekablar i golv.


Henvisning: Orienterande beskriving for spesifikasjon av antall el.pkt. i kvar bustad: Som elektriske punkt tenkast: stikkontakt (til t.d vaskemaskin, komfyr, kombiskap), samt lampepunkt med brytar. Alt materiale leverast i kvit utførelse, stikkontaktar er doble og utført med jord. Jordfeil- og overbelastningsbrytar leverast og monterast i sikringsskap. Rørleggararbeid Rørleggararbeidet utførast av lokal autorisert handverkar som leverar materiell av høg kvalitet og sørgar for gode løysingar. Innvedig leverast rør-i-rør-system. Varmtvatnsledningar og opne kaldtvannsledningar er isolert. Utvendige ledningar samt bunnledningar er medrekna frå offentleg tilknyttingspunkt (ihht. kommunalt regelverk). Bad Rustfri sluk i dusj. Kran- og avlaupstrakt for vaskemaskin. Utstyr ihht. utstyrsliste. Kjøkken Kran og avlaup for tilkopling av oppvaskemaskin. Sjå utstyrliste.

49


50

Salsprospekt Xbu Øvre Fossheim 6A-D  

Salsprospekt for bustader i rekke til sals i Øvre Fossheim 6A-D. Eining B er solgt.

Salsprospekt Xbu Øvre Fossheim 6A-D  

Salsprospekt for bustader i rekke til sals i Øvre Fossheim 6A-D. Eining B er solgt.

Advertisement