Page 1

Fonts d'Energia Renovables i no Renovables

Xevier Lopez Nogues


Index • • • • •

Energies renovables Energia solar Energia eòlica Energia hidràulica Energia mareomatriu

Energia biomassa

Energies no renovables

• • • • •

Energia tèrmica Energia nuclear Gas natural Carbó Petroli


Renovables â&#x20AC;˘ Son les energies que no estan fets per l'home i no s'acaben mai ni contaminen. +info <<<


Energia Solar â&#x20AC;˘

Es l'energia procedent del sol no es pot acabar ni emmagatzemar, es neta i no contamina. +info

<<<


Energia eòlica • Es l'energia utilitzant la força del vent. +Info

<<<


Energia HidrĂ ulica â&#x20AC;˘ Es l'energia que es fa servir el moviment de l'aigua. +info <<<


Energia mareomatriu â&#x20AC;˘ Es l'energia que fa servir el moviment de les onades. +info <<<


Energia biomassa â&#x20AC;˘ Es quan es fa servir fusta reciclada i es crema. +info <<<


Energies no renovables â&#x20AC;˘ Son les energies creades per l'home i que contaminen. +info <<<


Tèrmica â&#x20AC;˘ Es una energia que fa servir l'escalfor de l'interior de la terra.

+info <<<


Nuclear â&#x20AC;˘ Es l'energia que es fa amb un mineral radioactiu. +info <<<


carbรณ โ€ข Son uns minerals que es cremen i fans escalfor. +info <<<


Petroli â&#x20AC;˘ Es un material que es troba sota terra i fa combustible.

+info <<<


Gas natural â&#x20AC;˘ Es una energia que es com el vent però inflamable +info <<<

Energies xevier lopez nogues  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you