Page 1

SYSTEMY RUROWE Z PVC I PP

K A T A L O G

P R O D U K T Ó W


SYSTEMY RUROWE Z PVC I PP

Zakład Produkcyjny PLASTIMEX, 42-287 Psary, ul. Powstańców 37; tel. +48 (34) 357 93 39, 356 60 83, tel./fax +48 (34) 357 91 05, 356 62 01 w w w.plastimex.pl


3

PLASTIMEX PRODUCENT RUR I KSZTAŁTEK Z PVC

ZAKŁAD PRODUKCYJNY PLASTIMEX POWSTAŁ W 1989 ROKU W PSARACH ŚLĄSKICH

Firma prowadzi działalność w zakresie produkcji kompletnych systemów kanalizacyjnych z PVC. W okresie wieloletniej działalności firma była ciągle unowocześniana, dlatego dziś oferujemy produkt zgodny z europejskimi standardami. PLASTIMEX dzięki sieci dystrybutorów posiada wysoką pozycję na rynku krajowym i zagranicznym

Proponujemy

Państwu

system

kanalizacji

zewnętrznej

i

wewnętrznej

z tworzyw PVC i PP przeznaczony do odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych i ogólno spławowych z miejsca ich powstania do odbiornika ścieków. System stanowi idealne rozwiązanie problemu grawitacyjnego odprowadzenia ścieków przy zachowaniu szczelności układu.

Plastimex produkuje kompletne systemy kanalizacji zewnętrznej z PVC, kanalizacji wewnętrznej z PP, systemy rur wodociągowych, rury osłonowe do kabli telekomunikacyjnych i wywietrzaki dachowe z PVC i PP. Produkcja jest w pełni zautomatyzowana, oparta na nowoczesnej technologii, z gwarancją wysokiej jakości produktów, a jednocześnie czysta dla środowiska. Do produkcji wykorzystuje się najwyższej jakości, nietoksyczne surowce uznanych firm krajowych i zagranicznych.

PLASTIMEX OFERUJE: Rury kanalizacji wewnętrznej w zakresie średnic od Ø 32 do Ø 110. Pełny asortyment kształtek do kanalizacji wewnętrznej. Rury do kanalizacji zewnętrznej w zakresie średnic od Ø 110 do Ø 500. Pełny asortyment kształtek kanalizacji zewnętrznej.

Rury ciśnieniowe do sieci wodociągowych w zakresie średnic od Ø 90 do Ø 225. Kominki wentylacyjne z PVC.

w w w.plastimex.pl

O FIRMIE

Studnie kanalizacyjne.


4 Zastosowanie tworzyw sztucznych do produkcji systemów kanalizacyjnych pozwala na kilkakrotne obniżenie kosztów materiałowych jak i znaczne uproszczenie montażu instalacji.

ZALETY RUR KANALIZACYJNYCH Z PVC: - Odporność na działanie wielu substancji chemicznych. - Całkowita odporność powierzchni zewnętrznej na korozyjne, destrukcyjne działanie wód gruntowych ( nie wymagają stosowania powłok ochronnych). - Gładkość wewnętrznej powierzchni, z czym wiąże się odporność na powstawanie wewnętrznych osadów, zatykania przewodów, jak też zmniejszenie oporów przepływu cieczy. - Mały ciężar elementów systemu, duża łatwość układania i montażu z uwagi na ich długość i rodzaj złącz. - Szczelność połączeń w zakresie eksfiltracji ścieków do gruntu zapewniające ochronę środowiska jak również infiltrację wód gruntowych do wnętrza kanałów, co wiąże się z ekonomiką budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków. - Duża żywotność rur (minimum 50 lat).

Rury i kształtki zakończone są kielichem z rowkiem, z wmontowaną uszczelką war-

CO PRODUKUJEMY

gową odporną na działanie substancji żrących w ściekach kanałowych i przemysłowych.

PLASTIMEX jest również producentem systemów rurowych z wydłużonym kielichem na tereny szkód górniczych. Wydłużony kielich amortyzuje siły powstające w gruncie na skutek eksploatacji górniczej, przez co pozwala na dynamiczną pracę rurociągu.

w w w.plastimex.pl


5

R U R A K I EL I CH OWA PP D x L [mm]

e [mm]

L

L1

ilość w opakowaniu

32

1,8

250

46

20

32

1,8

315

46

20

32

1,8

500

46

20

32

1,8

100

46

20

32

1,8

200

46

20

50

1,8

250

47

68

50

1,8

315

47

68

50

1,8

500

47

68

50

1,8

1000

47

68

50

1,8

2000

47

51

75

1,8

315

55

48

75

1,8

500

55

48

75

1,8

1000

55

48

75

1,8

2000

55

36

110

2,2

250

66

32

110

2,2

315

66

32

110

2,2

500

66

49

110

2,2

1000

66

49

110

2,2

2000

66

49

110

2,2

3000

66

49

110

2,2

4000

66

49

110

2,2

6000

66

49

L1

L D

e

D [mm]

kąt ~

ilość w opakowaniu

32

15; 30; 45; 67; 87;

100

50

20; 30; 45; 67; 87;

100

75

30; 45; 67; 90;

50

110

20; 30; 45; 67; 87;

10-20

kąt

D

w w w.plastimex.pl

K ANALIZ AC JA WEWNĘ TR ZNA

KOLANO PP


6

REDUKCJA PP D

D [mm]

D1 [mm]

kąt~ [°]

ilość w opakowaniu

50

32

50

32

75

50

100

110

50

90

110

75

90

100 90

100

D1

TRÓJNIK 45°; 67°; PP kąt~

D

K ANALIZ AC JA WEWNĘ TR ZNA

D1

D [mm]

D1 [mm]

kąt~ [°]

ilość w opakowaniu

32

32

45; 67;

50

50

50

45; 67;

90

75

50

45; 67;

10

75

75

45; 67;

10

110

50

45; 67;

10

110

110

45; 67;

10

D [mm]

D1 [mm]

kąt~ [°]

ilość w opakowaniu

32

32

87;

50

50

50

87;

50

75

50

87;

10

75

75

87;

10

110

50

87;

20

110

75

87;

10

110

110

87;

15

TRÓJNIK 87°; PP D kąt~

D1

REWIZJA PP D [mm]

ilość w opakowaniu

50

30

75

10

110

15

D [mm]

ilość w opakowaniu

50

100

110

20

D

NASUWKA

D

w w w.plastimex.pl


7

ZŁĄCZKA DWUKIELICHOWA PP z uszczelką D [mm]

ilość w opakowaniu

50

100

110

15 D

KOREK PP z uszczelką D [mm]

ilość w opakowaniu

50

100

75

100

110

100 D

TRAPER PP Z USZCZELKĄ przejście żeliwo - PVC D1 [mm]

ilość w opakowaniu

72

50

6

125

110

6

D1

D

UCHWYT DO RURY PP z kołkiem rozporowym Ø

ilość w opakowaniu

32

-

50

50

75

30

110

50

160

4

Ø

ilość w opakowaniu

110 / 110 / 110 / 67°

10

110 / 110 / 110 / 90°

10

110 / 50 / 50 / 90°

10

110 / 50 / 50 / 67°

10

50 / 50 / 50 / 67°

20

50 / 50 / 50 / 90°

20

Ø

CZWÓRNIK PP

w w w.plastimex.pl

Ø Ø

Ø

K ANALIZ AC JA WEWNĘ TR ZNA

D [mm]


8

RURA KIELICHOWA PVC-U

K ANALIZ AC JA ZEWNĘ TR ZNA

L1

L

D

TYP ŚREDNI (SDR 41; S20; SN4)

D x L [mm]

e [mm]

L1

L

ilość w opakowaniu

160x500

4,0

74

500

3

160x1000

4,0

74

1000

28

160x2000

4,0

74

2000

28

160x3000

4,0

74

3000

28

160x4000

4,0

74

4000

28

160x6000

4,0

74

6000

28

200x500

4,9

90

500

3

200x1000

4,9

90

1000

15

200x2000

4,9

90

2000

15

200x3000

4,9

90

3000

15

200x4000

4,9

90

4000

15

200x6000

4,9

90

6000

15

250x2000

6,2

125

2000

8

250x3000

6,2

125

3000

8

250x6000

6,2

125

6000

8

315x2000

7,7

175

2000

6

315x3000

7,7

175

3000

6

315x6000

7,7

175

6000

6

400x2000

9,8

190

2000

3

400x3000

9,8

190

3000

3

400x6000

9,8

190

6000

3

500x3000

12,3

220

3000

2

500x6000

12,3

220

6000

2

e

w w w.plastimex.pl


9

RURA KIELICHOWA PVC-U D x L [mm]

e [mm]

L1

110x500

3,2

110x1000

TYP CIĘŻKI (SDR 34,4; S16,7; SN8) I WYDŁUŻONY KIELICH TG-4

L1 wydłużony kielich .

ilość w opakowaniu

54

500

49

3,2

54

1000

49

110x2000

3,2

54

2000

49

110x3000

3,2

54

3000

49

110x4000

3,2

54

4000

49

110x6000

3,2

54

6000

49

160x500

4,7

74

500

3

160x1000

4,7

74

190

1000

28

160x2000

4,7

74

190

2000

28

160x3000

4,7

74

190

3000

28

160x6000

4,7

74

190

6000

28

200x500

5,9

90

-

500

3

200x1000

5,9

90

-

1000

15

200x2000

5,9

90

200

2000

15

200x3000

5,9

90

200

3000

15

200x4000

5,9

90

200

4000

15

200x6000

5,9

90

200

6000

15

250x2000

7,3

125

225

2000

8

250x3000

7,3

125

225

3000

8

250x6000

7,3

125

225

6000

8

315x2000

9,2

175

240

2000

6

315x3000

9,2

175

240

3000

6

315x6000

9,2

175

240

6000

6

400x2000

11,7

190

320

2000

3

400x3000

11,7

190

320

6000

3

500x3000

14,6

220

350

3000

2

500x6000

14,6

220

350

6000

2

L1

L1

L

L

D

D

e

w w w.plastimex.pl

K ANALIZ AC JA ZEWNĘ TR ZNA

L


10

R U R A K I E L I C H O W A P V C- U

K ANALIZ AC JA ZEWNĘ TR ZNA

L1

L

D

Typ lekki (SDR 51; S25; SN2)

D x L [mm]

e [mm]

L1

L

ilość w opakowaniu

160x500

3,2

74

500

3

160x1000

3,2

74

1000

28

160x2000

3,2

74

2000

28

160x3000

3,2

74

3000

28

160x4000

3,2

74

4000

28

160x6000

3,2

74

6000

28

200x500

3,9

90

500

3

200x1000

3,9

90

1000

15

200x2000

3,9

90

2000

15

200x3000

3,9

90

3000

15

200x4000

3,9

90

4000

15

200x6000

3,9

90

6000

15

250x2000

4,9

125

2000

8

250x3000

4,9

125

3000

8

250x6000

4,9

125

6000

8

315x2000

6,2

175

2000

6

315x3000

6,2

175

3000

6

315x4000

6,2

175

4000

6

400x2000

7,9

190

2000

3

400x3000

7,9

190

3000

3

400x6000

7,9

190

6000

3

500x2000

9,8

220

2000

2

500x3000

9,8

220

3000

2

500x6000

9,8

220

6000

2

e

w w w.plastimex.pl


11

KOLANO PVC z uszczelką D [mm]

kąt ~

ilość w opakowaniu

110

15; 30; 45; 67; 87

5 - 10

160

15; 30; 45; 67; 87

5 - 10

200

15; 30; 45; 67; 87

luzem

250

15; 30; 45; 87

luzem

315

15; 30; 45; 87

luzem

400

15; 30; 45; 87

luzem

500

15; 30; 45; 87

luzem

kąt

D

TRÓJNIK 45°; 67°; 90°; PP D1 [mm]

kąt~ [°]

ilość w opakowaniu

110

110

45; 87

10

160

110

45; 87; 67

45°-4; 87°-5; 67°-4;

160

160

45; 87 67

45°-3; 87°-5; 67°-4;

200

110

45; 87

luzem

200

150

45; 87

luzem

200

200

45; 87

luzem

250

110

45; 87

luzem

250

160

45; 87

luzem

250

200

45; 87

luzem

250

250

45; 87

luzem

315

110

45; 87

luzem

315

160

45; 87

luzem

315

200

45; 87

luzem

315

250

45; 87

luzem

315

315

45; 87

luzem

400

110

45; 87

luzem

400

160

45; 87

luzem

400

200

45; 87

luzem

400

250

45; 87

luzem

400

315

45; 87

luzem

400

400

45; 87

luzem

500

110

45; 87

luzem

500

150

45; 87

luzem

500

200

45; 87

luzem

500

250

45; 87

luzem

500

315

45; 87

luzem

500

400

45; 87

luzem

500

500

45; 87

luzem

w w w.plastimex.pl

D

kąt~

D1

D kąt~

D1

K ANALIZ AC JA ZEWNĘ TR ZNA

D [mm]


12

REDUKCJA PVC z uszczelką D

D [mm]

D1 [mm]

ilość w opakowaniu

160

110

10

200

160

luzem

250

200

luzem

315

250

luzem

400

315

luzem

500

400

luzem

D1

REWIZJA PVC pokrywa rewizji mocowana za pomocą czterech śrub D [mm]

ilość w opakowaniu

110

luzem

160

luzem

200

luzem

250

luzem

315

luzem

400

luzem

500

luzem

K ANALIZ AC JA ZEWNĘ TR ZNA

D

NASUWKA PCV przesuwna D [mm]

ilość w opakowaniu

110

20

160

5

200

luzem

250

luzem

315

luzem

400

luzem

500

luzem

D [mm]

ilość w opakowaniu

110

luzem

160

luzem

200

luzem

D

POŁĄCZENIE PVC-żeliwo D

D

w w w.plastimex.pl


13

KOREK PVC D [mm]

ilość w opakowaniu

110

luzem

160

luzem

200

luzem

250

luzem

315

luzem

400

luzem

500

luzem

D

TULEJA OCHRONNA przejście szczelne - polistyrol L

L

ilość w opakowaniu

110

110

240

luzem

160

110

240

luzem

200

110

240

luzem

250

110

240

luzem

315

110

240

luzem

400

110

240

luzem

500

110

240

luzem

D

ZASUWA BURZOWA D [mm]

ilość w opakowaniu

110

luzem

200

luzem

250

luzem

D

w w w.plastimex.pl

K ANALIZ AC JA ZEWNĘ TR ZNA

D [mm]


14

KINETA ZBIORCZA DO RURY WZNOSZĄCEJ GŁADKIEJ D [mm]

d

400

110

400

160

400

200

400

250

400

315

D d d

STUDNIE K ANALIZ AC YJNE

d

KINETA PRZELOTOWA DO RURY WZNOSZĄCEJ GŁADKIEJ D [mm]

d

400

160

400

200

400

250

400

315

400

400

D

d

w w w.plastimex.pl


15 I. Transport i składowanie. Nieodpowiednie warunki transportu oraz niewłaściwe składowanie mogą spowodować deformację lub uszkodzenie rur, kształtek oraz uszczelek, które mogą być następnie przyczyną wystąpienia trudności w układaniu rur, a także wpłynąć niekorzystnie na wytrzymałość ułożonego rurociągu.

1.1 Transport. W czasie transportu rury powinny spoczywać możliwie na całej swej długości i być zabezpieczone przed przesuwaniem się. Należy unikać wyginania, gwałtownego podnoszenia i opuszczania, rzucania lub uderzania rur i kształtek. Szczególnie ważne jest to przy temperaturach w pobliżu 0°C, ponieważ PVC staje się kruche w niskich temperaturach.

1.2 Załadunek i rozładunek. Do ładowania i rozładowywania rur w paczkach/paletach należy używać odpowiednich urządzeń do tego celu przystosowanych. Ładowanie i rozładowywanie pojedynczych rur i kształtek musi odbywać się ręcznie.

1.3 Składowanie. Składowanie musi odbywać się na płaskiej, równej powierzchni. Poprzez naprzemienne ułożenie kielichów uzyskujemy, iż rury spoczywają na całej ich długości. Rury i kształtki należy składować w odpowiedniej odległości od wykopu w celu uniknięcia dodatkowych obciążeń na ściany wykopu.

1.4 Składowanie na wolnym powietrzu. Przy składowaniu na wolnym powietrzu należy chronić rury i kształtki przed działaniem silnego promieniowania słonecznego, w celu uniknięcia ewentualnego ich wykrzywienia. Czas składowania rur na wolnym powietrzu bez zabezpieczenia nie powinien przekraczać dwóch lat. Wypłowienie rur, które w tym czasie wystąpi, będące skutkiem promieniowania słonecznego, nie wpływa niekorzystnie na cechy użytkowe rur. Wysokość sterty nie powinna przekraczać 1,5 m, niezależnie od średnicy rur. Przy rurach w opakowanych wiązkach możliwe jest układanie do wysokości 3m przy założeniu, iż obciążenia od wiązek górnych przeniesione zostaną na drewniane opakowanie wiązki dolnej. Uszczelki należy przechowywać w miejscach suchych, możliwie chłodnych i chronionych przed wpływem światła.

w w w.plastimex.pl

TR ANSPORT I SKŁ ADOWANIE

Zrzucanie z ciężarówek jest niedopuszczalne.


16 2. Wykop.

kładzie produkcyjnym).

Rodzaj wykopu i grunt rodzimy wpływają na wielkość i rozkład obciążeń, działających na rurę. Należy zachować wszystkie parametry wykopu określone w projekcie lub poprzez obliczenia statyczne.

- Posmarowanie zukosowanego końca bosego środkiem ślizgowym. - Przy rurociągach ułożonych w ziemi: koniec bosy wsunąć do kielicha aż do oporu.

W przypadku jakichkolwiek odstępstw od powyższego, konieczne jest przeprowadzenie powtórnych obliczeń statycznych. Wykop należy wykonać z odpowiednim spadkiem, zwraca-

Przy rurociągach na terenach szkód górniczych, należy wsunąć bosy koniec do połowy kielicha z uwagi na ewentualne wydłużenie powodowane przemieszczaniem się gruntu.

jąc przy tym uwagę, aby nie odspoić dna wykopu. W przypadku od-

- Wsunięcie końca bosego do kielicha musi odbywać się

spojenia dna wykopu należy odprowadzić je do poprzedniego stanu

centrycznie i może być wykonane ręcznie lub też przy pomocy dźwi-

np. poprzez jego ponowne zagęszczenie. W przypadku, gdy materiał

gni wykonanej z łomu i klocka drewnianego.

z wykopu ma zostać ponownie użyty do zasypki, należy składować go w taki sposób, aby nie zmienić jego właściwości. Na przykład grunty

4. Cięcie rur.

sypkie należy chronić przed rozmiękczeniem poprzez ich przykrycie.

Do cięcia rur używać należy piły o drobnych zębach lub in-

W przypadku występowania gruntów skalistych lub kamienistych na-

nych narzędzi przeznaczonych do cięcia PVC. Cięcie rur należy zukoso-

leży wykonać podsypkę.

wać przy pomocy odpowiednich narzędzi i usunąć z nich zadziory.

2.1 Podłoże wykopu.

5. Zasypywanie.

Sposób wykonania podłoża wpływa na wytrzymałość ru-

Zasypywanie wykopu odbywa się warstwami o grubości

rociągu. Dlatego też dno wykopu należy tak uformować, by uniknąć

nie wpływającej szkodliwie na rurociąg i pozwalającej na odpowied-

punktowego lub liniowego nacisku na rurę.

nie zagęszczenie. Wybór urządzeń zagęszczających zależy od rodzaju

Odpowiedni grunt na podłoże: piasek, drobny żwir

gruntu i sposobu deskowania wykopu. Użycie średnich i ciężkich urzą-

i żwir o dużej zawartości piasku z ziarnem o max. średnicy

dzeń nie jest dopuszczalne przy przykryciu wierzchołka rury poniżej

20 mm.

1 m. Przy zagęszczaniu gruntu nad rurociągiem nie wolno stosować bijaków opadowych.

3.Układanie rur.

Szczególne obciążenia w czasie trwania budowy, jak przejeżdżanie ciężkimi pojazdami po niedostatecznie zasypanych rurocią-

3.1 Opuszczanie do wykopu. Przed opuszczeniem rur, kształtek i uszczelek do wykopu należy sprawdzić, czy w czasie transportu czy też składowania nie uległy one uszkodzeniu.

gach lub też nie przewidziane w obliczeniach statycznych wysokości nasypów nie są dozwolone. Przy wykonywaniu nasypów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie położenia i stateczności rurociągu.

Opuszczanie rur do wykopu odbywa się z reguły ręcznie

Grunt zmrożony może zostać użyty do zasypania rurociągu

dzięki niewielkiemu ciężarowi rur. Nie wolno wrzucać rur do wykopu.

jedynie wtedy, gdy zagęszczenie w górnej części rurociągu nie jest

Przy użyciu urządzeń pomocniczych należy zwrócić uwagę, aby nie

konieczne i dopuszczalne jest wystąpienie osiadania. Zmrożone war-

uszkodzić rur.

stwy mogą zostać przysypane tylko w przypadku, gdy nie spowoduje to wystąpienia żadnych szkód.

3.2 Ułożenie rur.

INSTAL AC JA

Każda rura i kształtka musi zostać ułożona zgodnie z odpowiednim spadkiem i w odpowiednim miejscu zgodnie z projektem.

3.3 Łączenie rur i kształtek. Każde połączenie należy wykonać z odpowiednią starannością. Czynności te mogą wykonywać jedynie osoby o odpowiednim doświadczeniu. - Oczyszczenie bosego końca, kielicha rury ewentualnie rowka na uszczelkę lub zamontowanej w zakładzie produkcyjnym uszczelki przy pomocy czystej szmaty, sprawdzenie czy nie występują uszkodzenia. - Założenie uszczelki (jeśli nie została zamontowana w za-

w w w.plastimex.pl


17

CERT YFIK AT Y

w w w.plastimex.pl


18

K ANALIZ AC JA WE WNĘ TR ZNA SYSTEMY RUROWE Z PVC I PP

tel. /fax +48 (34) 35 79 105

Z AMÓWIENIE NR

email: biuro@plastimex.pl

Zamawiający

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

( imię i nazwisko lub nazwa firmy )

( miejsce wystawienia )

( adres zamawiającego )

(data wystawienia ) )

( telefon lub adres kontaktowy )

RURA PVC

( termin dostawy )

KOLANO PP DxL (mm)

Ø32

Ø32x250 x 1,8

Ø40

Ø32x315 x 1,8

Ø50

Ø32x500 x 1,8

Ø75

Ø32x1000 x 1,8

Ø110

15°

22°

30°

45°

67°

90°

Ø32x200 x 1,8 TRÓJNIK PP

45°

67°

NASUWKA PP

Ø50

Ø110

CZWÓRNIK PP

67°

90°

Ø50

Ø75

Ø110

KOREK PP

Ø50

Ø75

Ø110

CZYSZCZAK PP

Ø50

Ø75

Ø110

Ø72/50

Ø124/110

Ø32

Ø50

Ø75

Ø110

Ø50 szare

Ø50 białe

Ø110 szare

Ø110 białe

Ø50x250 x 1,8

Ø32/32

Ø50x315 x 1,8

Ø50/32

Ø50x500 x 1,8

Ø50/50

Ø50x1000 x 1,8

Ø75/50

Ø50x2000 x 1,8

Ø75/75

90°

Ø110/50 Ø75x250 x 1,8

Ø110/75

Ø75x315 x 1,8

Ø110/110

Ø75x500 x 1,8 Ø75x1000 x 1,8 Ø75x2000 x 1,8

Ø110x250 x 2,2

Ø50/50/50

Ø110x315 x 2,2

Ø110/50/50

Ø110x500 x 2,2

Ø110/110/110

Ø110x1000 x 2,2 Ø110x2000 x 2,2

ZŁĄCZKA PVC

Ø110x3000 x 2,2 Ø110x4000 x 2,2

REDUKCJA PP

Ø110x6000 x 2,2

Ø50/32/90° Ø50/32/prosta Ø75/50/prosta Ø110/50/prosta Ø110/75/prosta

PRZEJŚCIE PP ŻELIWO Z USZCZELKĄ

OBEJMY DO RUR

KOLANO SKRĘTNE

w w w.plastimex.pl


19

K ANALIZ AC JA ZE WNĘ TR ZNA SYSTEMY RUROWE Z PVC I PP

Z AMÓWIENIE NR

tel. /fax +48 (34) 35 79 105 email: biuro@plastimex.pl

Zamawiający

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

( imię i nazwisko lub nazwa firmy )

( miejsce wystawienia )

( adres zamawiającego )

(data wystawienia ) )

( telefon lub adres kontaktowy )

( termin dostawy )

RURY KANALIZACYJNE PVC DxL (mm)

KOLANO

e (mm)

15°

30°

45°

67°

45°

67°

90°

Ø110

Ø160

Ø200

87°

Ø110

3,2

Ø110x500

Ø160

Ø110x1000

Ø200

Ø110x2000

Ø250

Ø110x3000

Ø315

Ø110x4000

Ø400

Ø110x6000

Ø500 TRÓJNIK

3,2

4,0

5,0

Ø110/110

Ø160x500

Ø160/110

Ø160x1000

Ø160/160

Ø160x2000

Ø200/110

Ø160x3000

Ø200/160

Ø160x4000

Ø200/200

Ø160x6000

Ø250/110 Ø250/160

3,9

4,9

5,9

Ø250/200

Ø200x500

Ø250/250

Ø200x1000

Ø315/110

Ø200x2000

Ø315/160

Ø200x3000

Ø315/200

Ø200x4000

Ø315/250

Ø200x6000

Ø315/315 Inny trójnik

4,9

6,2

7,3

REWIZJA

Ø250x2000 Ø250x3000

NASUWKA

Ø110

Ø160

Ø200

Ø250

Ø200

Ø250

Ø315

Ø400

Ø250x6000 PRZEJŚCIE PVC – ŻELIWO 180/160

6,2

7,7

9,2

KOREK

Ø110

REDUKCJA

Ø160/110

Ø160

225/200 Ø315

Ø400

Ø315x2000 Ø315x3000

Ø200/160

Ø250/200

Ø315/250

Ø400/315

Ø110

Ø160

Ø2OO

Ø400/160

Ø400/200

Ø400/160

Ø400/200

5T

12,5 T

Ø315x6000 ZASUWA BURZOWA

7,9

8,8

11,7

Ø400x2000

KINETA ZBIORCZA STUDNI

Ø400x3000 Ø400x6000

inne KINETA PRZELOTOWA STUDNI

9,8

12,3

14,6

Ø500x2000

inne

Ø500x3000

TELESKOP Z MANSZETĄ

Ø500x6000

w w w.plastimex.pl

40 T


made by digitalmotion.pl

Boronów

Koszęcin

Kamienica

Babienica Strzebiń

Lubsza

PSARY

Woźniki

Piasek Sośnica

CZĘSTOCHOWA

90

8

Kalety 46

90

Boronów

6

Babienica

Kamienica Lubsza

Strzebiń Piasek Sośnica

43

E75

Koszęcin

1

908

LUBLINIEC

Konopiska

Koziegłowy Woźniki

Kalety

90 8

Tworóg

Miasteczko Śląskie

TARNOWSKIE GÓRY

SYSTEMY RUROWE Z PVC I PP

Częstochowa

Zakład Produkcyjny PLASTIMEX, 42-287 Psary, ul. Powstańców 37;

Katowice

tel. +48 (34) 35-79-339; fax +48 (34) 35-79-105 www.plastimex.pl email: biuro@plastimex.pl

K O N T A K T

Plastimex 2005  

Plastimex Systemy rurowe PVC i PP

Plastimex 2005  

Plastimex Systemy rurowe PVC i PP

Advertisement