Page 1

2011

ZESTAW OŚWIETLENIOWY MODUŁOWY ZAAWANSOWANY DLA LĄDOWISK SAMOLOTOWYCH, HELIKOPTEROWYCH ORAZ ZRZUTOWISK Straż Str St ażż pożarna pożarn poż żarna a / służby służb słłużby żby ratownicze rrato atowni t wnicze icze

P d i t / BHP Przemysłł / b budownictwo

Przemysł naftowy / paliwowy Kolejnictwo / porty Przewóz samochodami ciężarowymi / transport

Branża samochodowa

Lotnictwo

Wojsko Flota morska Rolnictwo

Rekreacja


ERGONOMIA

BEZPIECZEŃSTWO

Prostota wykonania jest kluczem do sukcesu. Lampa eFlare dzięki odpowiedni zaprojektowanemu kształtowi jest bardzo poręczna i umożliwia bardzo szybki montaż dedykowanych akcesoriów. Łatwo przyczepia się do pasków, odzieży, pojazdów, pachołków i słupków. Budowa i małe gabaryty umożliwią przenoszenie lamp pojedynczo bądź w małych zestawach pakowanych według potrzeb klienta w podręczne zasobniki lub niezniszczalne walizki transportowe. Lampy mogą funkcjonować pojedynczo lub w grupach w tzw. sieci. Na życzenie klienta zestaw lamp może być zasilany przez akumulatorki.

Temat bezpieczeństwa dotyczy technologii użytej do wytworzenia produktów (takich jak źródła zasilania, materiały konstrukcyjne itp.) które są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczne dla środowiska jak i użytkownika. Rodzaj światła oraz widzialność powoduje, że wykonywanie planowych zadań (szczególnie w sytuacjach krytycznych) jest ułatwione a często tylko dzięki ich zastosowaniu możliwe.

MODUŁOWOŚĆ Stosowanie produktów serii eFlare otwiera przed użytkownikiem wiele nowych możliwości ich zastosowania. System lamp jest stale rozwijany i dzięki bardzo dużej gamie akcesoriów pozwala komponować zestawy z gotowych modułów. Każdy klient jest traktowany indywidualnie i otrzyma fachowa pomoc przy konfiguracji zestawu lamp eFlare.

INTENESYWNE ŚWIATŁO Lampy widoczna z odległości min. 4 kilometrów, w odróżnieniu od lamp stroboskopowych i żarowych nie stwarzają problemów związanych z noktowizją, skupieniem wzroku na punkcie i trudności w ocenie odległości. Lampy dostępne są w różnych wariantach świetlnych generujących światło jednokolorowe lub dwukolorowe, ciągłe lub migające, w trzech różnych natężeniach.

[2]

DOŚWIADCZENIE Systemy eFlare z powodzeniem pracują w kraju i zagranica w służbach cywilnych, ratowniczych, wojskowych i tzw. służbach mundurowych. Nasze zaplecze techniczne jest bardzo bogate z tytułu zebranych doświadczeń z 20 lat istnienia firmy na rynku a profil firmy jest przede wszystkim związany z oświetleniem. Szanowny Kliencie trafiłeś do najlepszych specjalistów na rynku.

GŁÓWNE ZALETY - oszczędne źródło światła – LED; - mała waga, poręczność; - praca w trybie światła migającego i stałego; - praca w trybie światła widzialnego i IR; - duża gama barw i trybów; - widzvialność lampy z min. 4 km (dotyczy najsłabszego emitera 8 LED); - praca do wyboru na bateriach, akumulatorach bądź w sieci na bezpiecznym zasilaniu: 12V, 24V lub 48V; - sterowanie radiowe siecią na kodowanej częstotliwości (opcja); - indykator (wskaźnik) rozładowania źródła zasilania (baterii lub akumulatora); - zakres pracy -40°C do +50°C; - lampy występują też w wersji przeciwwybuchowej tzw. Ex ATEX (do bezpiecznej pracy w strefach zagrożonych wybuchem);


BĄDŹ WIDOCZNY BĄDŹ BEZPIECZNY W KAŻDEJ SYTUACJI !

Różnorodne zagrożenia ż i i nagłe ł wypadki dki poniżej iż j to tylko lk niewielki niewi i wiiel elki el lki wybór w wyb ybó yb bór sytuacji, syyttuacj uacj ua cji, jii,i, w których kktó tóry tó óry rych ch h można moż ożna żna na łatwo łat atwo wo ssto stosować toso oso sowa waać lla lamp lampy mp py e e-Flar ee-Flare Flarre i za zzaa-pewnić bezpieczeństwo, gdy jest niezbędne. Możliwych wiele, daleko sięga wyobraźnia: żliwych h zzastosowań assto toso sowa so wań wa ń je jjest est stt ttaa wi wie ele, jjak ele, akk d dal alek al e o sięg ek ęgaa wy w yobra ob bra raźn źźn nia ia:: Straż pożarna / służby ratownicze

- Indywidualna ochrona wizualna - Sygnalizacja położenia - Organizacja ruchu - Ostrzeganie o miejscu wypadku lub ub zagrożenia - Oznaczenie miejsca lądowania helikoptera elikoptera

Przemysł / budownictwo / BHP

- Oznaczenie obszaru podnośnika widłowego - Nietypowe zagrożenia - Identyfikacja przeszkód - Ostrzeganie o kontenerze na poboczu boczu drogi - Sprzątanie, konserwacja

Przemysł naftowy / paliwowy

- Oznaczenie obszaru niebezpiecznego nego - Oznaczenie obszaru niebezpiecznego nego w strefie zagrożonej wybuchem

- Wskazywanie kierunku - Konserwacja - Wskazywanie kierunku Kolejnictwo / porty

- Ostrzeżenie o suwnicy - Światło nocne na bomie dźwigu - Oznaczenie obszaru niebezpiecznego nego - Konserwacja

Przewóz samochodami ciężarowymi / transport

- Awaria - Wypadek - Sygnalizacja położenia - Załadunek i wyładunek pojazdów w

Branża samochodowa

- Awaria - Wypadek - Sygnalizacja położenia

Lotnictwo

- Pas do lądowania awaryjnego - Wskazywanie kierunku - Sygnalizacja położenia

Wojsko

- Oznaczenie obszaru lądowania - Sygnalizacja położenia - Zastosowanie w transporcie - Służby ratownicze - Zastosowania w podczerwieni IR

Flota morska

- Awaria - Człowiek za burtą - Wypadek - Sygnalizacja położenia

Rolnictwo

- Przejścia żywego inwentarza - Zbiór plonów nocą Załadunek i wyładunek pojazdów w

- Sygnalizacja położenia Rekreacja

- Sygnalizacja położenia

[3]


ZAPROJEKTOWANE I ZBUDOWANE TAK , ABY SZYBKO I PROSTO ZAPEWNIĆ SOBIE WIDOCZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO! Diody Dio ody półprz półprzewodnikowe o wysokiej jasności i szacunkowej żywotności ponad 100.000 godzin.

Opatentowana soczewka Fresnela, maksymalizująca ująca wydajn wydajność ność snopu światła, widoczna na odległość ponad 4 km.

Wskaźnik n W niskiego poziomu baterii pokazujący, kiedy należy Nietłukąca soczewka z poliwęglanu, dla zapewnienia nienia maksymaksyy-

wymienić baterie ( nie wystepuje w serii 400).

malnej przejrzystości, siły, trwałości i odporności wstrząsy. ści na wstrząs sy.

Niezawodny mikroprzełącznik z blokadą, zapobiegający biegający prz przyzy-

Kolorowe sszpilki pokazują w jakich kolorach świecą lampy. K

padkowemu wyłączeniu się bądź włączeniu lampy. m py.

Odblaskowy pasek i fluoroscencyjny korpus dlaa maksymalnej maksymaln n ej widoczności za dnia i w nocy.

Zaawansowany Zaa awan nsowa system ochrony baterii dla ochrony obwodów Szerokość w najszerszym miejscu 6 cm.

i bat baterii przed wstrząsem w przypadku upuszczenia lampy. terii p

Zaczepy Zac czep py o dużej du wytrzymałości, umożliwiające przyczepianie lamp do pachołków, znaków, pasków i szyb pojazdów.

Większość modeli może pracować przez ponad 40 godzin na n jednym komplecie baterii lub akumulatorów.

Pierścienie Pierśc cienie uszc uszczelniające typu „O” zapewniają wodoodporność, pyłoodpornośc i bezpieczeństwo eksploatacji w obszarach pyłoodpo

Wysokość całkowita 20 cm.

niebezpiecznych.

Korpus i zakrętka wykonane z tworzywa ABS o dużej udarno udarności ości dla maksymalizacji wytrzymałości i trwałości lampy. mpy.

Lampa dopuszczona do pracy w środowisku zagrożonym grożonym wyw

Szerokość w najszerszym miejscu 6 cm.

Wysokość całkowita 20 cm.

buchem.

Waga: z bateriami 439g, bez baterii 173g 173g. g.

Rodzaj Ex (zatwierdzony poziom ochrony): Ex icc IIC T4 Gc IP IP66 P6 66 Numer certyfikatu: ITS10ATEX27129

Model

HZ 510

EF 512

HZ 530

EF 532 532

HZ 520 520 52

EF 522

EF 550

IR 510

IR 520

EF 400

MIGAJĄCE jednokolorowe

MIGAJĄCE jednokolorowe

MIGAJĄCE dwukolorowe naprzemienne

MIGAJĄCE dwukolorowe naprzemienne

STAŁE jednokolorowe

STAŁE jednokolorowe

STAŁE dwukolorowe kierunkowe

STAŁE jednokolorowe

STAŁE jednokolorowe

MIGAJĄCE kolorowe

ULTRA JASNE

SUPER JASNE

ULTRA JASNE

SUPER JASNE

ULTRA JASNE

SUPER JASNE

SUPER JASNE

ULTRA JASNE

ULTRA JASNE

Tryb pracy

Intensywność światła

Kolory światła

IR

4 LED

[4]

8 LED

16 LED

CZERWONE

BURSZTYNOWE

ZIELONE

STANDARD

IR

NIEBIESKIE

BIAŁE

IR


ZASTOSOWANIE

EF 350

HZ 510

EF 512

HZ 520

EF 521

EF E 522

HZ 530

EF 532

EF 550

LS 510

TF 510

TF 610

IR 510

IR R 520 52

EF 350

HZ 510

EF 512

HZ 520

EF 521

EF 522

HZ 530

EF 532

EF 550

LS 510

TF 510

TF 610

IR 510

IR 520

Transport Branża samochodowa Rekreacja Przemysł Straż pożarna / służby ratownicze Flota morska Lotnictwo Wojsko Górnictwo

CECHY

Migające jednokolorowe Stałe jednokolorowe Migające dwukolorowe Stałe dwukolorowe Wskaźnik poziomu baterii Funkcja j latarki Ex opcja na zamówienie

PERFORMANCE

EF 350

HZ 510

EF 512

HZ 520

EF 521

EF 522

HZ 530

EF 532

EF 550

LS 510

TF 510

TF 610

IR 510

IR 520

Moc światła (kandel)

20

12-30

40

4-13

9-13

5-17

8-24

10-34

10-20

30

30-200

25-200

0.13 w/s0.04-

0.06 w/s0.15-

Czas świecenia baterii (h)

30

40

25

40

40

25

40

25

25

40

40

40

40

40

Żywotność akumulatorków (h)

30

40

25

40

40

25

40

25

25

40

40

40

40

40

[5]


E-FLARE

AKCESORIA

ZAAWANSOWANY SYSTEM OŚWIETLENIA SYGNALIZACYJNEGO UCHWYTY UCHW HWYTY YTY T-EF-500-0 037 T-EF-500-037

T T-EF-500-0 059 T-EF-500-059

Uchwyt stożkowy sto ożżkowy ż

Uchwyt Uchwy yt magn y magnetyczny n netyczny

Uchwyt Uchw wyt przy w przyssawka y yssawka

Uchwyt - baza pływajaca

T-EF-500-067 0 T-EF-500-067

T-EF-500T EF 500 017 0 T-EF-500-017

T-EF-500--065 T T-EF-500-065

T E--500-065 T-E500 065 5/1850 T-E-500-065/1850

TE T-E E-500-065/H T-E-500-065/H

Podstawa mag magnetyczna g gnetyczna

Podstaw wa a gumowa gumow w standard wa Podstawa

Podstaw wa gumow w wa lotnicza Podstawa gumowa

Podstaw wa gumowa w gumow w lotnicza wa Podstawa cciążenie e 2 kg em z ob obciążeniem

Podstaw wa stalowa lotnicza w Podstawa regulo owana wysokość o regulowana

T-E-ZASOB T E ZASOB BNIK T-E-ZASOBNIK

T E--ZASOBN T-EN 02 NIK T-E-ZASOBNIK

Zasobnik transportowy transsportowy 5 lamp + pod podstawy d dstawy

Zasobnik Zasobnik transportowy transsportowy s 10 la lamp podstawy amp + po a odstawy

Skrzynia k ia PELI transportowa tra a ansportowa mała a

Skrzynia PELI transportowa tra a ansportowa średnia kółkach śred dnia na kó k ółkach

Skrzynia a PELI transportowa duża du użża na kółkach

20 Baterie R R20

Akumulatorki Akum mulatorki formatu m R20

Akum mulatorr Li-Jon m Akumulator

Zestaw ładujący ła adujący indukcyjny a

Zasilacz centralny sieciowy AC / DC

Indywidualne przetwornice lamp eFlare DC / DC

Przewody Przew wody zasilające za asilające

Pilot nadajnik nada ajnik do sterowania radiowego rradiowego

Odbiornik Odbior nik lampy eF n eFlare Flar are e

PODSTAWY Y

ZASOBNIKI

ZASILANIE E

INNE T-EF-500-060

Tyczka Tyc czka zk ka montażowa mo mont ntta tażow ż a

[6]

Szpilki Szp Sz Szp z ilk lk i d lk do o ko k kotwienia otw otw wienia ien enia

Nakładka Nak kład ła adka kierunkowa ad kierrun kie r kow runkow kowa a

Inn ne wg wg potrzeb potr potr t zeb b klienta kl k ien klien ienta ta Inne


E-FLARE

WYBRANE AKCESORIA

Podst Podstawa stalowa lotnicza regulowana wysokość regulo

Zabezpiecza lądowiska dla śmigłowców bojowych lub medicopterów z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego tzw. LPR oraz polowe pasy startowe dla dużych samolotów transportowych bądź małych cywilnych awionetek. Dzięki regulowanej wysokości osadzenia lampy, do stosowania w zróżnicowanym terenie np. na śniegu, wysokiej trawie lub nierównym terenie. Nisko położony środek ciężkości oraz zastosowanie poprzeczek z prętów powoduje, że jest nieczuła na podmuchy wiatru. Jest to szczególnie ważne ze względów bezpieczeństwa przy zabezpieczaniu lądowisk dla np. ciężkich śmigłowców. Podstawa w standardzie anodowana na czarno. Można wykonać ją w dowolnym kolorze lub okleić specjalną taśmą odblaskową celem lepszej jej widoczności dla obsługi naziemnej (opcja). Temat ważny w przypadku zabezpieczania lądowiska podczas ćwiczeń, bądź przy podejściu środka powietrznego do lądowania w oparciu o gogle noktowizyjne. Podstawę cechuje prostota konstrukcji, duża odporność na czynniki zewnętrze. Umożliwia montaż jednej lampy lub dwóch lamp za pomocą adaptera. Można również podstawę dodatkowo zakotwić do gruntu za pomocą szpilek.

Podstaw Podstawa gumowa lotnicza

Najczęściej wybierana podstawa na potrzeby zabezpieczenia lądowisk lub zrzutowisk. Zaczepy trzymające lampę pozwalają wykorzystywać tą podstawę w każdej płaszczyźnie. Lekka waga nie powoduje utrudnień w przemieszczaniu. Jest ważne w sytuacjach gdzie całe wyposażenie jest noszone przez użytkownika (operatorzy służb lub żołnierze).

Zasob bn transportowy Zasobnik 10 lam mp + podstawy lamp

Zasobnik transportowy na 10 lamp eFlare plus 10 podstaw gumowych lotniczych. Zasobnik wykorzystywany przy skokach spadochronowych. Sposób ułożenia elementów w zasobniku powoduje, że lampy dodatkowo są od spodu i góry chronione przez podstawy gumowe. Według potrzeb można wykonać inny model zasobnik na większą ilość lamp z możliwością jego przenoszenia w formie plecaka. Całość wykonana z Cordury nie świecącej po oświetleniu światłem IR w kolorze zielonym (dostępne inne wzory kamuflażu), górna pokrywa zapinana na szeroki zamek YKK.

eFlare Flare e Ex Atex

Wersja lampy eFlare przystosowana do pracy w strefie zagrożonej wybuchem. Jest to szczególnie ważne przy zabezpieczaniu zagrożonego terenu lub przy działaniach typowo saperskich oraz prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki ratowniczo-gaśnicze. Użycie czerwonych lamp na obrzeżach strefy określa jej zasięg. Wyprowadzenie ze strefy zagrożonej można oznaczyć za pomocą linii lamp na podstawach gumowych, gdzie środkowa część linii jest wykonana z lamp ze światłem stałym koloru bursztynowego, punk początkowy znajdujący się w strefie migające światło czerwone, punk końcowy tzw. Strefa Bezpieczeństwa migające światło zielone.

Uc Uchwyt ba baza pływająca

Baza pływająca to pływak, kóry umozliwja użycie lamp eFlare w środowisku wodnym. Lampy są wodoszczelne i z powodzeniem można je wykożystywać do oznaczania miejsc na akwenach. Pływak posada otwory do podpięcia linek kotwiących.

[7]


E-FLARE

WYBRANE ZASTOSOWANIA

ZAAWANSOWANY SYSTEM OŚWIETLENIA SYGNALIZACYJNEGO ZABEZPIECZENIE OŚWIETLENIA PASA STARTOWEGO NA LOTNISKU POLOWYM – Przykład zastosowania lamp eFlare

1500m

15m min.

UWAGI: Światło stałe koloru białego - linia wzdłuż pasa startowego.

1. Światło białe ustawione wzdłuż krawędzi pasa startowego w odległościach około 30m. 2. Światło koloru zielonego i czerwonego kierunkowe ustawione w kierunku podejścia.

ŚŚwiatło stałe koloru czerwonego - koniec pasa startowego.. Światło stałe koloru zielonego - początek pasa startowego.

ZABEZPIECZENIE OŚWIETLENIA LĄDOWISKA DLA MEDICOPTERA LPR – Przykład zastosowania lamp eFlare

Światło stałe koloru białego - zewnętrze krawędzie miejsca lądowania.

Światło stałe koloru czerwonego - kierunek podejścia.

[8]


ZAPEZPIECZENIE OŚWIETLENIA LĄDOWISKA DLA HELIKOPTERÓW WOJSKOWYCH – Przykład zastosowania lamp eFlare

14m

7m

7m

7m

Światło stałe koloru białego - obrys litery kodowej, znak Y.

ZABEZPIECZENIE ZAB BEZ EZPIECZENIE OŚWIETLENIA ZRZUTOWISKA (MIEJSCA DESANTOWANIA) – Przykład Przyk P ykłład d zastosowania t i lamp l eFlare Fl

PUNKT ZRZUTU

0,5B KRAWĘDŹ ZRZUTOWISKA

OZNAKOWANIE DODATKOWE 20M

LITERA KODOWA ŚRODEK ZRZUTOWISKA

ŚWIATŁO ODMIERZANIA (OZNAKOWANIE DODATKOWE)

UWAGI: Światło stałe koloru białego.

1. Minimalny wymiar litery kodowej: 10m x 10m. 2. Możliwe do stosowania litery kodowe: A, C, J, R lub S.

Światło migające koloru bursztynowego (pomarańczowego).

3. Minimalna ilość punktów świetlnych (światła koloru białego) w literze kodowej- 10. 4. B = 300m (100m dla skoków bojowych).

Światło migające koloru niebieskiego.

5. Czasowy zakaz zrzutu: dwa równoległe pasy przy podstawie litery kodowej (15m x 15m).

Światło migające koloru zielonego.

6. Całkowity zakaz zrzutu: litera ra X (15m x 15m) lub światło koloru czerwonegog pod literą kodową. 7. Długość strzały: 15m.

[9]


E-FLARE

ATEX

BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODOWISKU ZAGROŻONYM WYBUCHEM

Lampy eFlare posiadają certyfikat dopuszczający je do użycia w strefach zagrożonych wybuchem.. Certyfikat dotyczy wszystkich lamp z serii Eflare 500 oraz Eflare 350 Red and Amber (lampy serii 300 są wycofane z produkcji). Rodzaj Ex (zatwierdzony poziom ochrony): Ex ic IIC T4 Gc IP66 Numer certyfikatu: ITS10ATEX27129

„Ex” Dopuszczenie do użytkowania według norm „zabezpieczenia przeciwwybuchowego” „ic” Oznacza prawie to samo co wcześniej wyjaśniony symbol „3”. Sprzęt do stosowania również w strefach niezagrożonych wybuchem. „IIC” Sprzęt jest przeznaczony do stosowania w miejscach innych niż kopalnie, tj. dla przemysłu znajdującego się na powierzchni (gdzie jest atmosfera wybuchowa gazów). Gaz może być mieszaniną wodoru i powietrza, tą kategorie oznacza się przez symbol „C”. „T4” Oznacza to, że maksymalna temperatura powierzchni części lub całego urządzenia nie przekracza 135°C w temperaturze otoczenia 40°C. „Gc” Symbol oznacza poziom ochrony pracy w atmosferze gazu oraz poziom ochrony samego urządzenia podczas normalnej pracy bez żadnych usterek. Dopuszczenie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem jest ważne tylko w przypadku zasilania lamp z poniższymi modelami baterii: Energizer Industrial E91 (AA Cell) Energizer Industrial MN1300 (D Cell)

Wyjaśnienie Wyjaśn ienie poszczególnych symboli: ie II 3 G Kodowanie zgodne z dyrektywą ATEX nr 94/9/EC. Sp ze Specjalny symbol (Ex) oznaczający ochronę w „Atmosferze Wybucho Wybuchowej” lub „Strefie Zagrożonej Wybuchem”. „3” Oznacza wyposażenie kategorii 3 do wykorzystania w strefie ie 2. Sprzęt jest przeznaczony do działania, według jego parametrów w eksploatacyjnych określonych przez producenta, w miejscach zaagrożonych wybuchem z powodu występowania mieszaniny poowietrza i gazów, par, mgieł lub mieszanin gazowo-pyłowo. Poziom m zagrożenia wybuchem jest mało prawdopodobny, a jeśli się zdaarza to rzadko i na krótki okres czasu. Bardzo dobrym przykładem m są obszary gdzie dokonuje się tankowania pojazdów. „G” Symbol oznacza GAZ (tzn. mieszaniny powietrza i gazów, par, ar, mgieł). Jeżeli użyty byłby symbol „D” oznaczałby PYŁ (tzn. mieszaaniny gazowo-pyłowe). „Ex ic IIC T4 Gc” Jest to sposób kodowania, który stosujemy p po o wejściu wejś we jści jjś c u w życie ci żyycie Dyrektywy życi Dyre Dy re rekt ekkttywy yw w y 94/9/WE. 94/9 94 /9 9/W /WE. Wcześniej kodowanie ATEX /WE. EX X nie pełnej Oznaczenie te jest stoniie n e dawało dawa da awaało ło p ełn eł nejj in ne n iinformacji nffo orm rmac accjjii o certyfikacji. cer erty tyyfi o osowane dodatkowo, zapewnia sowa so wane wa ne d odat od atk tkko ow wo o, za zape p w pe wn niaa llepsze ep psz zrozumienie parametrów w urządzenia pozwala uniknąć nieporozumień. urrzząąądz u d e dz en nia ia i ttym ym m ssamym amym am yym mp poz ozwa oz wala wa laa u niik

[10]

Duracell Procell PC1500 (AA Cell) Duracell Procell PC1300 (D Cell) Varta MN1500 (AA Cell) Varta MN1300 (D Cell)


DYSKI SYGNALIZACYJNE M-FLARE UZUPEŁNIENIE OFERTY LAMP SYGNALIZACYJNYCH przymocowana na zziemi, na ie iemi emi mi,, przy pr rzyymo moco co owa waana naa do n do słupów słup sł upów i pachołków up paacch ho ołk łków ów przy przzy pomocy p pomo mocy c cy przelotki lub metalowych powierzchni pomocą magnesu. prze pr zelo ze elo l tk tkii lu ub me meta talo ta lowy lo wych c p ch owie ow ie erzch hnii zzaa po p mocą m mo agne ag n su ne u. Je Jest st wodoodporna, wywodo wo dood d do o po odpo od porn rna rn na, a utrzymuje utr ttrzy zymu zymuje zy muje mu jje e się się ę na na powierzchni p w powierz powi po wier iier erzc er rzc zchn zchn hni hn ni wody. wody wody wo dy. Posiada Po osiad siiad a a IP ada IP68 P68 8 ttj.j.j. w y ytrzymuje być pomocą trzy tr zymu zy muje mu j zanurzenie je zan nur urze z ni ze nie e do do 10m. 10m. 0m. M-Flara 0m M--Flar M Fllara mo może że eb yyćć łładowana ad adow dow wan anaa zaa p o occą om ładowarki samochodowej 12V DC, ładowarki sieciowej 230V pojełado ła dowarkki sa do dowa samo moch mo ch hod odowej ow wej 1 2V D C ładow C, war arkkki ssie ieci ie c ow ci owej ejj 2 30V AC 30V 30 AC, C, po p je edynczo baterią dync dy nczo nc zzo o bądź bąd dź w całym cały ca łym ły m zestawie zest ze sttaw awie ie e w walizce wal alizzce llub ub zzasilana u asililan as ana ba bate t riąą CR123. CR12 CR 1 3. 3

M-F ARA jest bezpieczna i bardziej ekologiczna niż tradycyjM-FLARA M-FL trad dyc ycyj yj-yj pozbawione ne race świetlne. M-FLARE to światło ostrzegawcze pozb baw wio ione ne szkodliwych iskier otwartego ognia i nie wydzielające szkodliwy iskier, wyych h g gaa azów, dymów lub toksycznych substancji. Odporna, gumowana naa konstrukcja M-FLARE sprawia, że produkt nadaje się do stosowastosow waa nia w ruchu ulicznym. M-FLARA może być używana leżąc płasko płaaskko WERSJA BATERYJNA WYMIARY

WERSJA AKUMULATOROWA WA

11,2 cm x 3,5 cm (w najszerszym miejscu)

WAGA

~195 gram

ZASILANIE

Bateria CR 123 3V

Akumulator Li-ion 3,7V 700 mAh

10 lat

ładowanie raz na 3 miesiące ce

- nie dotyczy -

12V DC / 230V AC

PRZECHOWYWANIE ŁADOWANIE TEMPERATURA PRACY

- 40°C / 110°C

EMISJA ŚWIATŁA

360° lub światło kierunkowe TRYB

TRYBY ŚWIECENIA

OBSŁUGA

RODZAJ ŚWIATŁA

SPOSÓB ŚWIECENIA

MOC

I

ŚWIATŁO ROTACYJNE

MIGAJĄCE

2 LED

II

ŚWIATŁO 360° - 3 IMPULSY

MIGAJĄCE

100% 00%

III

ŚWIATŁO 360° - 1 IMPULS

MIGAJĄCE

00% 100%

IV

ŚWIATŁO ROTACYJNE

NAPRZEMIENNE

00% 100%

V

ŚWIATŁO 360°

S-O-S

00% 100%

VI

ŚWIATŁO 360°

STAŁE

00% 100%

VII

ŚWIATŁO 360°

STAŁE

50%

VIII

ŚWIATŁO KIERUNKOWE

STAŁE

2 LED

IX

ŚWIATŁO KIERUNKOWE

STAŁE

4 LED

X

gnalizacyjnego Wyłączenie Dysku Sygnalizacyjnego

ON

nięcie jednego przycisku ON/OF FF. Włączenie oraz zmiana trybów przez naciśnięcie ON/OFF. ybów w pętli). Wyłączenie Dysku bez pamięci trybu przez włączenie TRYBU X(przejście wszystkich try trybów

OFF

WIDOCZNOŚĆ

Do 900 m (droga, ga, woda) Do 16 km (z powietrza) owietrza)

DZIEŃ

Do 300 m

Y, NIEBIESKI Kolor obudowy określa kolor światła: BIAŁY, ŻÓŁTY, BURSZTYNOWY BURSZTYNOWY, Barwiony polymerr

MATERIAŁ ELE EMENTY ELEMENTY WY YRÓŻ ŻNIAJĄCE WYRÓŻNIAJĄCE

L-DS-WHITE-AKU, L-D LDSS-W W WHIT HITEE-A AKU, L-DS-AMBER-AKU L-DS LD AMB DSAMB BERER-AKU AKU AK U

Wyłączenie Dysku z pamięcią trybu przez naciśnięcie ON/OFF ęcie i przytrzymanie przycisku p ON N/OFF 3s. Sygnalizacja wyłączenia dysku u 5 mignięć TRYBU IX IX..

NOC

KOLOR ŚWIATŁA

L-DS-WHITE-AKU, L-DS-AMBER-AKU

Silnyy magnes g mocując m mocujący, ją y, p przelotka do zawieszenia,, oczka do kotwienia ia szpilkami, p , oznacze oznaczenie enie p polaryzacji sygnalizacja n pinach, sygn na nalizacjaa i szybkie wyłączenie dysku, odporna na wstrząsy. wstrzząsy.

CZAS CZ AS D DZIAŁANIA

Do 60h

AKCESORIA

DOSTĘPNE KOLORY

LL-DS-PACK-AMBER-AKU -D DSS-P PACK ACK-AM K-AM AMBER BE -AK -AKU -A U

[11] [11


Szanowny Kliencie Pamiętaj! Kupując “podróbki” narażasz się nie tylko na gorszą jakość, ale również na możliwość utraty produktu. ( Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. o Prawie własności przemysłowej Dz.U.01.49.508 z dnia 21 maja 2001r. poz. 305). Utylizacja zgodnie z dyrektywą WEEE. Dalsze informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych uzyskacie Państwo na naszej stronie internetowej www.mactronic.com.pl

Pozostałe nasze produkty znajdą Państwo:

www.mactronic.com.pl

www.tacticalpro.pl

Zestawy lamp eFlare zostały zaakceptowane przez służby ratownicze jako lampy sygnalizacyjne do zabezpieczenia miejsc lądowania medicoptera oraz innych obszarów wymagających dobrego oświetlenia ostrzegawczego. Dodatkowo są wykorzystywane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) podczas szkolenia Ratowników Medycznych oraz jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Użytkownicy mundurowi tacy jak: żołnierze jednostek powietrzno-desantowych, lądowych, lotnictwa wojskowego z powodzeniem wykorzystują nasze lampy zabezpieczając lądowiska i zrzutowiska.

ROHS KONCESJA MSWiA nr B-409/2003

ISO 9001-2008

10 lat serwisu od dnia zakupu.

KONTAKT

MacTronic® Mocek i s-ka s.j. ul. Metalowców 25 a 54-156 Wrocław tel. 071 351 86 53, 071 351 14 37 fax. 071 358 44 42 e-mail: mactronic@mactronic.com.pl

Dział Handlowy Instytucje Dział Taktyczny / Osprzęt do broni tel. 71 351 86 53 wew. 31 GSM: 661 990 207 e-mail: tactical@mactronic.com.pl

MacTronic North America L.L.C. 9206 NW 28thCourt, Vancouver, WA 98665 tel. 001 360 635-3907 fax. 001 360 573-1034 e-mail: mmocek@mactronicflashlights.com www.mactronicflashlight.com

Dział Instytucje / Straż pożarna, Ratownictwo tel. 71 351 86 53 wew. 31 GSM: 519 309 791 p e-mail: streamlight@mactronic.com.pl DYSTRYBUTOR

Mactronic Katalog Zestaw Oświetleniowy 2010  
Mactronic Katalog Zestaw Oświetleniowy 2010  

Zestaw Oświetleniowy Modułowy zaawansowany dla lądowisk samolotowych, helikopterowych oraz zrzutowisk.

Advertisement