Page 1

OZNACZENIE KODOWE g a z y, p a r y, m g ł y w g E N 5 0 0 1 h

FTZU

06

ATEX

jednostka notyfikowania rok wydania certyfikatu odpowiedzialna za badanie typu EC (stacja badawcza)

certyfikat ATEX

0285X 0285

E Ex

numer seryjny

ZAGROŻENIE GRUPA URZĄDZEŃ

I

POZIOM OCHRONY

gaz

pył

M1

ochrona bardzo wysoka

-

-

możliwość pracy w atmosferze Ex

Ex o

M2

ochrona wysoka

-

-

wyłączać w atmosferze Ex

G

-

-

1

II

przemysł

2

3

T4

klasa temperaturowa

KLASA TEMPERATUROWA

Norma EN

grupa

typowe zagrożenia

symbol

temp.

Osłona olejowa - gaz wybuchowy oddzielony przez zanurzenie źródła zapłonu w oleju - kategoria 2

EN 50014

I

Metan

T1

do 450°C

Ex p

Osłona gazowa z nadciśnieniem - gaz wybuchowy oddzielony przez otoczenie źródła zapłonu gazem obojętnym pod ciśnieniem - kategoria 2

EN 50015

T2

do 300°C

Strefy 0, 1, 2

Ex q

Osłona piaskowa - gaz wybuchowy oddzielony przez otoczenie przez zanurzenie źródła zapłonu w piasku - kategoria 2

EN 50016

T3

do 200°C

D

Strefy 20, 21, 22

Ex d

Osłona ognioszczelna - zapłon we wnętrzu osłony nie może spowodować zapłonu otaczającej atmosfery wybuchowej - kategoria 2

EN 50017

T4

do 135°C

G

-

Strefy 1,2

Ex e

Budowa wzmocniona - konstrukcyjnie wyeliminowano możliwość powstania łuków elektrycznych, iskier i gorących powierzchni - kategoria 2

EN 50018

T5

do 100°C

-

D

Strefy 21, 22

Ex ia

Wykonanie iskrobezpieczne - energia obwodu elektrycznego i temperatury elementów są ograniczone do bezpiecznego poziomu - kategoria 1

EN 50019

T6

do 85°C

G

-

Strefy 2

Ex ib

Wykonanie iskrobezpieczne - energia obwodu elektrycznego i temperatury elementów są ograniczone do bezpiecznego poziomu - kategoria 2

EN 50020

-

D

Strefy 22

Ex m

Hermetyzowanie masą izolacyjną - gaz wybuchowy oddzielony przez zamknięcie źródła zapłonu masą

EN 50028

Ex n

Urządzenie nieiskrzące - brak możliwości zapłonu w normalnych warunkach pracy niskie prawdopodobieństwo usterek - kategoria 3

EN 50021

stref zagrożonych wybuchem)

symbol

ochrona bardzo wysoka

ochrona wysoka

ochrona normalna

IIC

grupa gazu

GRUPA WYBUCHOWOŚCI

OCHRONA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

KATEGORIA URZĄDZEŃ

górnictwo

e ib

urządzenie przeciwwybuchowe rodzaj ochrony prefiks E oznacza zgodność z normami CENELEC serii EN 50014

znaczenie symbolu

TEMPERATURY ZAPŁONYDLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH PYŁÓW ŁATWOPALNYCH

GRUPY WYBUCHOWOŚĆI I KLASY TEMPERATUROWE NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH GAZÓW I PAR gaz/para

grupa gazów

klasa temp.

Kwas octowy

IIA

T1

Aceton

IIA

T1

Acetylen

IIC

T2

Amoniak

IIA

T1

Benzen

IIA

T1

Butan

IIA

T2

Kumen

IIA

T2

Cykloheksan

IIA

T3

Etanol (alkohol etylowy)

IIA

T2

Etylen

IIB

T2

Wodór

IIC

T1

Metan (przemysłowy)

IIA

T1

Metanol

IIA

T1

Ropa naftowa

IIA

T1

Propan

IIA

T1

Toluen

IIA

T1

Terpentyna

IIA

T3

Ksylen

IIA

T1

IIA

IIB

Propan

Etylen

IIC

Wodór/ Acytylen

II

Wszystkie gazy

KLASYFIKACJA PRZESTRZENI ZAGROŻONYCH WYBUCHEM wg EN 60079-10

chmura pyłu

temp. samozapłonu obłoku pyłu

Aluminium

590°C

Pył węglowy (lignit)

380°C

Mąka

490°C

Pył zbożowy

510°C

Celuloza metylowa

420°C

Żywica fenolowa

530°C

Gazy

Pyły

Strefa 0

Strefa 20

obecne nieprzerwanie lub przez dłuższy czas (>1000 godz./rok)

Strefa 1

Strefa 21

może czasem wystąpić wnormalnych warunkach pracy (>10 godz./rok, <1000 godz./rok)

Strefa 2

Strefa 22

mało prawdopodobne wystąpienie w warunkach pracy, jeśli wystąpi to na krótko (<10 godz./rok)

KLASYFIKACJA PRZESTRZENI ZAGROŻONYCH WYBUCHEM według EN 60079-10 tliwości oraz czasu występowania. Czasy trwania podane w tabeli są typowe.

Polietylen

420°C

PCV

700°C

Sadza

810°C

Skrobia

460°C

Cukier

490°C

OZNAKOWANIE AKO OWA WANI N E ATEX AT Znak CE oznacza deklarację Zna pro producenta zgodności produktu ktu odpowiednimi Dyrektywamii WE z od

OZNAKOWANIE

Specj Specjalny znak ochrony przeciwwybuchowej przec ej

Atmos Atmosfery potencjalnie potenc wybuchowe wybuc

ATEX i IP


SURVIVOR LED – EX ATEX FTZU 06 ATEX 0285X II 1G Ex ia IIB T4 - wersja bateryjna II 1G Ex ia IIB T4 - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, bardzo wysoka ochrona przed gazem w strefach 0, 1 i 2, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 1, grupa wybuchowości ETYLEN, temperatura do 135°C FTZU 06 ATEX 0285X II 2G Ex e ib IIB T4 - wersja akumulatorowa II 2G Ex e ib IIB T4 - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, wysoka ochrona przed gazem w strefach 1 i 2, budowa wzmocniona, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 2, grupa wybuchowości ETYLEN, temperatura do 135°C 90553

Latarka ładowalna C4 LED bez ładowarek, pomarańczowa - Ex ATEX

90548

Latarka ładowalna C4 LED z ładowarkami 230V AC /12V DC (2 uchwyty), blokada otwierania akumulatora, pomarańczowa - Ex ATEX

90552

Latarka ładowalna C4 LED z ładowarka szybka 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

90551

Latarka ładowalna C4 LED z ładowarka szybka 230V AC, pomarańczowa - Ex ATEX

90555

Latarka bateryjna C4 LED, pomarańczowa - Ex ATEX

SURVIVOR® DIV1 - Ex ATEX FTZU 04 ATEX 0353X II 2G EEx e ib IIB T3 II 2G EEx e ib IIB T3 - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, wysoka ochrona przed gazem w strefach 1 i 2, urządzenie przeciwwybuchowe zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 2, grupa wybuchowości ETYLEN, temperatura do 200°C 91009

Latarka ładowalna bez ładowarek, pomarańczowa - Ex ATEX

91005

Latarka ładowalna z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC (2 uchwyty), pomarańczowa - Ex ATEX

91007

Latarka ładowalna z ładowarką szybką 230V AC, pomarańczowa - Ex ATEX

91008

Latarka ładowalna z ładowarką szybką 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

SURVIVOR® DIV2 - Ex ATEX FTZU 04 ATEX 0179 II 3G EEx nL IIC T3 II 3D T80°C II 3G EEx nL IIC T3 II 3D T80°C - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, ochrona normalna przed gazem w strefie 2, zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, energy limited, urządzenie nieiskrzące, grupa wybuchowości WODÓR/ACETYLEN, temperatura do 200°C i ochrona normalna przed działaniem PYŁU w strefie 22, temperatura do 80°C 90069

Latarka ładowalna bez ładowarek, pomarańczowa - Ex ATEX

90053

Latarka ładowalna z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, pomarańczowa (dwa uchwyty) - Ex ATEX

90063

Latarka ładowalna z ładowarka szybka 230V AC, pomarańczowa - Ex ATEX

90067

Latarka ładowalna z ładowarka szybka 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

90066

Latarka ładowalna z ładowarka standardowa Piggy Back 230V AC/12V DC (jeden uchwyt), pomarańczowa - Ex ATEX

90068

Latarka ładowalna z szybka ładowarka Piggy Back 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

VULCAN VU UL – Ex ATEX FTZU 09 FTZU 0 ATEX 0139X II 3G Ex nAL IICT2 - Dual Filament Vulcan FTZU FTZ U 09 0 ATEX 0139X II 3G Ex nAL IIC T4 - Vulcan EX ATEX FTZU FTZ U 09 0 ATEX 0139X II 3D Ex tD A22 IP66 T 53°C - Vulcan EX ATEX FTZU FTZ U 09 0 ATEX 0139X II 3D Ex tD A22 IP66 T 62°C - Dual Filament Vulcan II 3G G Ex E nAL IIC T4, II 3D Ex tD A22 IP66 T 53°C - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, ochrona normalna przed gazem w strefie 2, urządzenie nieiskrzące, energy ene rgy limited, grupa wybuchowości WODÓR/ACETYLEN, temperatura do 135°C i ochrona normalna, przez obudowę, przed działaniem PYŁU w strefie sttrefi 22, stopień ochrony przed wnikaniem pyłu – całkowita ochrona, temperatura do 53°C 44511 445 511 1

VULCAN ® - Latarka bez ładowarek, pomarańczowa - Ex ATEX

44700 447 700 0

VULCAN ® System Standardowy - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC

44701 447 701 1

VULCAN ® System Samochodowy - Latarka z ładowarka standardowa 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

44720 447 720

VULCAN ® System Standardowy DUAL FILAMENT (dwużarnikowy) - Latarka xenon z ładowarkami standardowymi 230V AC /12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

44721 447 721

VULCAN ® System Samochodowy DUAL FILAMENT (dwużarnikowy) - Latarka xenon z ładowarka standardowa 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

FIRE VULCAN® - Ex ATEX FTZU 09 ATEX 0139X II 3G Ex nAL IIC T4 FTZU 09 ATEX 0139X II 3D Ex tD A22 IP66 T 53°C II 3G Ex nAL IIC T4, II 3D Ex tD A22 IP66 T 53°C - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, ochrona normalna przed gazem w strefie 2, urządzenie nieiskrzące, energy limited, grupa wybuchowości WODÓR/ACETYLEN, temperatura do 135°C i ochrona normalna, przez obudowę, przed działaniem PYŁU w strefie 22, stopień ochrony przed wnikaniem pyłu – całkowita ochrona, temperatura do 53°C 44411

VULCAN ® FIRE - Latarka bez ładowarek, pomarańczowa - Ex ATEX

44404

VULCAN ® FIRE System Standardowy - Latarka z ładowarkami standardowymi 230V AC / 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX

44405

VULCAN ® FIRE System Samochodowy – Latarka z ładowarką standardową 12V DC, pomarańczowa - Ex ATEX


FIRE VULCAN® LED – Ex ATEX FTZU 08 ATEX 0139X II 3G Ex nAL IIC T5 FTZU 08 ATEX 0139X II 3D Ex tD A22 IP66 T 65°C II 3G Ex nAL IIC T5, II 3D Ex tD A22 IP66 T 53°C - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, ochrona normalna przed gazem w strefie 2, urządzenie nieiskrzące, nieiskrzące, energy limited, grupa wybuchowości WODÓR/ACETYLEN, temperatura do 100°C i ochrona normalna, przez obudowę, przed działaniem em PYŁU w strefie 22, stopień ochrony przed wnikaniem pyłu – całkowita ochrona, temperatura do 65°C 44452

Fire Vulcan z diodą C4 LED system standardowy - z ładowarką 230V AC - pomarańczowy - ExATEX

44451

Fire Vulcan z diodąC4 LED montaż w samochodzie - z ładowarką 12V DC - pomarańczowy - ExATEX

44454

Fire Vulcan z diodą C4 LED system standardowy – bez ładowarek - pomarańczowy - ExATEX

SERIA PROPOLYMER® - EX ATEX 2AA SEV 07 ATEX 0120 II 2G Ex e ib IIB T5 II 2G EEx ia IIB T4 - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, wysoka ochrona przed gazem w strefach 1 i 2, urządzenie przeciwwybuchowe zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 1, grupa wybuchowości ETYLEN, temperatura do 135°C 4AA SNCH 04 ATEX 3639 II 2G EEx ib e IIB T4 II 2D T74°C - Xenon lub 7LED Luxeon SNCH 04 ATEX 3639 II2GD EEX ib IIBT4 IP65 T63°C II 2G EEx ib e IIB T4 II 2D T74°C - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, wysoka ochrona przed gazem w strefach 1 i 2, urządzenie przeciwwybuchowe zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 2, budowa wzmocniona - kategoria 2, grupa wybuchowości ETYLEN, temperatura do 135°C i ochrona wysoka przed działaniem pyłu o temperaturze do 74°C 3C SNCH 04 ATEX 3640X II 2G EEx ib e IIB T4 II 2D T70°C - Xenon lub 10LED Luxeon SNCH 04 ATEX 3640X II2GD EEX ib IIBT4 IP65 T63°C II 2G EEx ib e IIB T4 II 2D T70°C - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, wysoka ochrona przed gazem w strefach 1 i 2, urządzenie przeciwwybuchowe zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 2, budowa wzmocniona - kategoria 2, grupa wybuchowości ETYLEN, temperatura do 135°C i ochrona wysoka przed działaniem pyłu o temperaturze do 70°C 3N DEMKO 04 ATEX 0406954 II 1G EEx ia II C T4 II 1G EEx ia II C T4 - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, bardzo wysoka ochrona przed gazem w strefach 0, 1 i 2, urządzenie przeciwwybuchowe zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 1, budowa wzmocniona - kategoria 2, grupa wybuchowości WODÓR/ACETYLEN, temperatura do 135°C 68556

Latarka bateryjna, 1W LUXEON LED, z bateriami alkalicznymi, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

68504

Latarka bateryjna diodowa, 7 białych LED, z bateriami, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

68554

Latarka bateryjna xenonowa, z bateriami, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

33556

Latarka bateryjna, 1W LUXEON LED, bez baterii, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

33504

Latarka bateryjna diodowa, 10 białych LED, bez baterii, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

33554

Latarka bateryjna xenonowa, bez baterii, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

67554

Latarka bateryjna xenonowa, z bateriami alkalicznymi, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

62504

Latarka bateryjna diodowa, 3 białe LED, z bateriami alkalicznymi, pomarańczowa, blister - Ex ATEX

STYLUS®, Stylus Reach® i Stylus Reach® “18 - EX ATEX DEMKO 04 ATEX 0410949 II 1G EEx ia IIC T1 - STYLUS Reach STYLUS Reach "18 DEMKO 04 ATEX 0410949 II 1G EEX ia IIB T1 II 1G EEx ia II C T1 - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, bardzo wysoka ochrona przed gazem w strefach 0, 1 i 2, urządzenie przeciwwybuchowe zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 1, budowa wzmocniona - kategoria 2, grupa wybuchowości WODÓR/ACETYLEN, temperatura do 450°C 65082

STYLUS® - Latarka z biała dioda LED, czarna, blister - Ex ATEX

65682

STYLUS® REACH - Latarka z biała dioda LED, czarna, blister - Ex ATEX

65083

STYLUS - Latarka z niebieska dioda LED, czarna, blister - Ex ATEX STYLUS®

65683

STYLUS® REACH - Latarka z niebieska dioda LED, czarna, blister - Ex ATEX

SURVIVOR® DIV1 - Ex ATEX DEMKO 07 ATEX 0613960 II 1G EEx ia IIC 115°C (T4) II 1G EEx ia IIC 115°C (T4) - grupa urządzeń PRZEMYSŁ, bardzo wysoka ochrona przed gazem w strefach 0, 1 i 2, urządzenie przeciwwybuchowe ciww wybuchowe y zgodne z normami CENELEC serii EN 50014, wykonanie iskrobezpieczne – kategoria 1, budowa wzmocniona - kategoria 2, grupaa wybuchowości wyybuchowości WODÓR/ACETYLEN, temperatura do 115°C (w kategorii do 135°C) 61250

HAZ-LO® - Latarka czołowa 3AA z dwoma paskami (elastyczny + gumowy), z bateriami alkalicznymi, pomarańczowa wa – Ex ATEX


OZNAKOWANIE IP

NORMY ZWIĄZANE

Stopień ochrony (kombinacja dwóch cyfr określa stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. IP66); IPX określa jedynie stopień wodoodporności

Atmosfery wybuchowe, zapobieganie i zabezpieczenie przed wybuchami

Podstawowe koncepcje i metodologia

EN 1127-1

Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytkowania w potencjalnie wybuchowych gazach, parach i mgłach – powiązane standardy

EN 60079-10 Instalacje elektryczne

EN 60079-14

Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych

EN 60079-17

Naprawa i remonty urządzeń elektrycznych

IEC 60079-19

Dane na temat łatwopalnych gazów i par

IEC 60079-20

Urządzenia elektryczne przeznaczone do użytkowania w pyłach łatwopalnych

Budowa i testowanie

EN 50281-1-1

Wybór, instalacja i konserwacja

EN 50281-1-2 prEN 50281-3

Urządzenia nie-elektryczne przeznaczone do użytkowania w potencjalnie wybuchowych gazach, parach, mgłach i pyłach – powiązane standardy

Podstawowe metody i wymagania

prEN 13463-1

pierwsza cyfra charakterystyczna

druga cyfra charakterystyczna

ochrona przed wnikaniem ciał stałych

ochrona przed wnikaniem wody

0

brak ochrony

0

brak ochrony

1

ochrona przed ciałami o wielkości ponad 50 mm (przypadkowy dotyk dłonią)

1

ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji)

2

ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)

2

ochrona przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15° względem położenia normalnego

3

ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm (przypadkowy dotyk drutem lub wkrętakiem)

3

ochrona przed kroplami padającymi pod kątem 60° od pionu

4

ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)

4

ochrona przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron (deszcz)

5

ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia

5

ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku

6

całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu

6

ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku

7

ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1 m pod wodą a górna nie mniej niż 0,15 m w czasie 30 min

8

ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1 m głębokości)

9

ochrona przed laniem strugą wody pod ciśnieniem (80-100 barów, o temperaturze do +80 °C) zgodnie z normą DIN 40050

Ta norma tymczasowa będzie uzupełniona wieloma normami dla konkretnych koncepcji ochrony, aktualnie w opracowaniu. Normy dostępne z: Brytyjski Instytut Normalizacyjny, 369 Chiswick High Road, London W4 4AL. www. bsi-global. com

STOPNIE OCHRONY (IP) wg EN 60529 (idt. PN-92/E-08106)

KLASA TEMPERATUROWA Klasa temperaturowa danej mieszaniny wybuchowej określa jej temperaturę samozapłonu przez gorącą powierzchnię. Temperatura samozapłonu danej mieszaniny nie może być przekroczona przez temperaturę wynikającą z klasy temperaturowej urządzenia. Gorące powierzchnie mogą spowodować zapłon mieszanin wybuchowych.

Ryzyko zapłonu

Ochrona przeciwwybuchowa

450°C

T1

300°C

Dobór urządzeń Ex do użytku w mieszaninach gazów, par, mgieł lub pyłów powinien być dokonany z uwzględnieniem warunków środowiskowych w miejscu pracy. Odporność urządzenia na wnikanie ciał stałych, wody oraz ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych określana jest mianem „Stopnia ochrony IP”.

1 cyfra charakterystyczna Ochrona przed wnikaniem ciał stałych

2 cyfra charakterystyczna Ochrona przed wnikaniem wody

0 0

brak ochrony > 50mm

T2

1 1

200°C

brak ochrony

T3

90q

> 12.5mm

135°C

15 q

T4

2 2

100°C T5

> 2.5mm

85°C T6 T1

T2

T3

T4

T5

60q

3 3

T6

> 1mm

4 4

PODZIAŁ GRUPY II GAZÓW Ryzyko zapłonu

360q

Sprzęt przeciwwybuchowy

5 5

IIA

6 6

IIB IIC II IIA

IIB

IIC

7

+ 40 +40 Kombinacja dwóch cyfr określa stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody, np. urządzenie pyłoszczelne, ochrona przed silnym strumieniem wody:

Stopień ochrony:

TEMPERATURA OTOCZENIA Urządzenia oceniane wg norm CENELEC posiadaja klasę temperaturową T określoną oną do stosowania w temperaturze otoczenia od –20°C do +40°C, chyba że podano inaczej naczeej (np. T amb = 35°C).

--20 20

IP 6 6

8

Oznakowanie Atex i PP  

Oznakowanie Atex i PP

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you