És possible un màrqueting que segueixi els principis de l'ESS? A càrrec de Francesc Casadellà (Som E

Page 1

MESA REDONDA ¿Es posible un márqueting que siga los principios de la ESS?

III COMUN_ESS

15 de marzo de 2019 Francesc Casadellà, Som Energia


10/10/2010

Somos 8 y queremos ser 350


Hoy

Somos 56.000 sĂłcias y 93.000 contratos de energĂ­a verde

www.consumaconsciencia.org


CONTINGUTS

PÚBLICS

VINCULACIÓ

ECOSISTEMA DIGITAL

DADES

· Planificació Editorial

· Matriu de públics

· Creació de sinèrgies

· Enfocat a “top tasques”

· Avaluar, processar,

·Participació

· Xarxa, comunitat

de les persones a les

accionar.

· Innovar en Formats

MARCA

webs i xarxes socials

· Què volem ser quan siguem grans?

MODEL DE GESTIÓ

· Quin relat de marca tenim?

· Capacitació interna

· Comunicació interna

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-DT39jp4qu28zJYBjIbW128ETp8sv3_gsdYrkteE8w4/edit?usp=sharing


EXPERIMENT by Gianluca Gimini


APRENDIZAJES

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Visión, Misión y Valores Comunicación para la participación Silencio. Hago; luego comunico La mejor estratégia de marketing Lenguaje, personas y consumismo Velocidad: ¿Viento o gasolina? Crecer orgánicamente, sin publicidad


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.