Page 18

KAARTEN Uittreksel Kadastrale Kaart 521 12

t/m

36

F

CIS

AN

FR

4

CO LE

FA

6

T OS

IR RA

8

AT

10

2878 29 t/m 37

1

23

16

3

T

16

AA

5

22

TR

SS NE

7

NU

16

L NT

21

RO

LA

20

16

D PE

TV ER

1 16

19

16

PH

N

33

8

JA

OL

16 16

17

35

16

37

16

12

57

11

15

39

41

14

14 16

43

16

13

16

45

18

47 A-E

20

49

80

11

A-B

1

11

53

78 11

A-C

79 11

51

22

2

6 11

A-C 24

2

9 41

26

81

28

12 A-B

30

25 14

25

5m

4

0m

Deze kaart is noordgericht Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 5 september 2013 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

12345

2 14

32

25 m

Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel

AMSTERDAM AU AU 1620

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

AIL

N AA

Jan Olphert Vaillantlaan 39 AMSTERDAM  
Jan Olphert Vaillantlaan 39 AMSTERDAM  
Advertisement