Page 1

s.9

YIL: 7

SAYI: 102

15 - 31 ARALIK 2010

BEKLENEN TAKV‹M SONUNDA

F‹YATI: 25 Kr.

www.otomobilden.com

MAZDA3’E YEN‹

TANITILDI

D‹ZEL MOTOR

s.6

s.4

s.8

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

BEYO⁄LU EMN‹YETE JUKE DESTE⁄‹

SAYFA 01

Kompakt s›n›f›n farkl› üyesi Mazda3 yeni dizel motoruyla rakipleri karfl›s›nda güç kazan›yor.

deneme  

deneme yazısı