Page 1


59>:;9<4B9:7A ?7B@9=7A :4B>9:97A AB8

ΜΕΘΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 7R.MT02MNG ]SMZ2K2. N.2.1N0VGU 2 P NG]SU

6VQ.2Z2K2. ]M1HQ.U PF2T. .]Z 2K LEO.11. AV12GP.2. IMSNOMP.2MNS[ 1W0/M.1PS[ 8 ]0TMSWG FW0M 0Q2.WL0H 12S ]TZJT.PP. 0R.MT02MNS[ 3V1MNS[ NEOOSVU <0 E/0M. 3X2SISO2.YNS[ 1V12GP.2SU

' :.2SMNH.

6M0VNSO[Q10MU ]OKTXP\Q

C]ETW0M /VQ.2Z2K2. /M.WXTM1PS[ N.M /KPMSVTJH.U

,94 ?7@9AA>B7@7A ?;8@>->@97A AB>

<4A

www.nck-construction.com B8;7-D=4 7?9:>9=D=94A $ !# !% & % " &%)*(+ *!&% &$

9

9

2P

180.000A

.Q0RET2K2XQ /M.P0TM1PE2XQ


ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΗΒΑΛΛΙΑΝΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ 13 - ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΙ - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ 70 - 150 & 200 τ.µ.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ u Φωτεινά οροφοδιαµερίσµατα σε ήσυχη περιοχή κατοικιών u Εξωτερική θερµοµόνωση για τη δηµιουργία ενιαίου κελύφους χωρίς θερµογέφυρες (εξοικονόµηση ενέργειας) u Ενδοδαπέδια θέρµανση µε φυσικό αέριο, για εξοικονόµηση ενέργειας και αρµονική θέρµανση σε όλους τους χώρους u Βαρέος τύπου αλουµίνια µε θερµοδιακοπτόµενες διατοµές για εξοικονόµηση ενέργειας και αποµόνωση από εξωτερικούς ήχους u Αρχιτεκτονικός φωτισµός ανάδειξης κτιρίου u Τζάκια µοντέρνου σχεδιασµού από ηφαιστειακή λάβα u Ανεξάρτητο κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού ανά ιδιοκτησία, TOSHIBA INVERTER VRF - Μη εµφανείς κλιµατιστικές µονάδες ψευδοροφής µε αεραγωγούς u ∆ρύινα πατώµατα - κουζίνες - ντουλάπες γνωστής φίρµας u Γνωστού αρχιτεκτονικού γραφείου

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ T210 8017261

F210 8017506

M6945 806020

Εargyropoulos@tee.gr


6 ΕΡΕΥΝΑ

My Home Iανουάριος 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Αγγελίες: Πωλήσεις Ακινήτων Κατοικίες Αθήνας - Πειραιά και προαστίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Υπόλοιπης Αττικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Υπόλοιπης Ελλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Επαγγελματικοί Χώροι Αθήνας - Πειραιά και προαστίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Υπόλοιπης Αττικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Υπόλοιπης Ελλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Εξοχικές κατοικίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Οικόπεδα Αθήνας - Πειραιά και προαστίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Υπόλοιπης Αττικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Υπόλοιπης Ελλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Μισθωμένα Ακίνητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Αγγελίες: Ενοικιάσεις Ακινήτων Κατοικίες Αθήνας - Πειραιά και προαστίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Υπόλοιπης Αττικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Υπόλοιπης Ελλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Επιπλωμένα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Επαγγελματικοί Χώροι Αθήνας - Πειραιά και προαστίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Υπόλοιπης Αττικής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Υπόλοιπης Ελλάδας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Εξοχικές κατοικίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Πωλήσεις επιχειρήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Ενοικιάσεις επιχειρήσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Διάφορα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Αγγελίες: Είδη Σπιτιού - Κήπου Επιπλα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Είδη Οικοσκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Αντίκες - Εργα Τέχνης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Κλιματισμός (Θέρμανση - Ψύξη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ηλεκτρικές συσκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Hi-Fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Είδη κήπου - Φυτά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Οικοδομικά Είδη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ζώα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Ρούχα - Παπούτσια - Αξεσουάρ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ανταλλαγές Ειδών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Αγγελίες: Συντήρηση Σπιτιού Κτίστες - Σοβατζήδες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ηλεκτρολογικές Εργασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Υδραυλικές Εργασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ελαιοχρωματισμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ξυλουργικές Εργασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Κατασκευές - Επισκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Σιδηρουργικές Εργασίες. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Κατασκευές - Επισκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Καθαρισμοί - Απολυμάνσεις. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Οικιακοί Βοηθοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Κηπουροί - Οικονόμοι - Μάγειροι. . . . . . . . . . . . . . . . . . Διάφορες Οικιακές Εργασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Διάφοροι Τεχνίτες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αγγελίες: Φροντίδα - Υγεία Baby sitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Γηροκόμοι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Νοσοκόμοι - Νοσηλευτές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Φυσιοθεραπευτές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Χ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Α.Ε. Κασομούλη 73 & Εκαταίου 95, 117 44 Ν. Κόσμος ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ τηλ.: 210 909 1444

Έντονο ενδιαφέρον για χωράφια σε όλη την Ελλάδα

Πως διαμορφώνονται οι τιμές σήμερα

υξάνονται οι αστοί, που χτυπημένοι από την κρίση, αναζητούν τη «λύση» στο χωράφι. Είτε θυμήθηκαν την αγροτική τους ιδιοκτησία και άρχισαν να σκέφτονται τρόπους αξιοποίησης είτε «ψάχνονται» για να τοποθετήσουν το κομπόδεμά τους στην αγορά αγροτεμαχίων ως τη βέλτιστη λύση στη δύσκολη εποχή που διανύουμε. Οι ενδιαφερόμενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά μικροκαταθέτες με αποταμιεύσεις από 3.000€ έως και 30.000€, οι οποίοι αναζητούν αγροτική γη για αγορά, εκτιμώντας ότι μ’ αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουν τις οικονομίες τους, τόσο στην παρούσα συγκυρία, όσο και μακροπρόθεσμα. Μάλιστα, πολλοί αναζητούν αγροτική γη στην περιοχή καταγωγής τους. Ωστόσο, οι επαγγελματίες της κτηματαγοράς επισημαίνουν ότι έχει αρχίσει να αυξάνεται το ενδιαφέρον και από την κατηγορία των «αναχωρητών». Πρόκειται για κατοίκους αστικών περιοχών που αποφάσισαν να πάρουν τα βουνά και τους κάμπους για να γίνουν καλλιεργητές αγροτικών προϊόντων, αλλάζοντας εντελώς τον τρόπο ζωής τους. Είναι χαρακτηριστικό επίσης πως αρκετοί επενδυτικοί σύμβουλοι προτείνουν την αγορά αγροτικής γης στους πελάτες τους ως μια αποδοτική επένδυση, που δυνητικά θα μπορούσε να είναι πιο προσοδοφόρα από τις παραδοσιακές λύσεις των ομολόγων και των μετοχών. Στη χώρα μας αυτή η επενδυτική τάση εκφράζεται κυρίως από αστούς που επιλέγουν να επενδύσουν στην επαρχία, ενώ πολλές φορές επιθυμούν και να τα καλλιεργήσουν, παράγοντας προϊόντα για οικιακή ιδιωτική χρήση.

A


8 ΕΡΕΥΝΑ

My Home Iανουάριος 2014

Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν αυτή την περίοδο τα αγροτεμάχια που έχουν τη δυνατότητα άρδευσης χωρίς να υπολείπεται και η αγορά μεγάλων χέρσων εκτάσεων ή και ολόκληρων περιβολιών και ελαιοστασίων

Την ίδια ώρα, η τάση επιστροφής στο χωράφι, μεταξύ των νέων, ισχυροποιείται. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Κάπα Research για λογαριασμό του portal ka-business.gr, νέοι και άνεργοι εκτιμούν πως για να μειωθεί η ανεργία κάτω του 10%, που ήταν και πριν από την κρίση, πρέπει να δοθούν κίνητρα για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, κίνητρα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, αλλά και κίνητρα για προσλήψεις σε επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ζητούν σε ποσοστό 97,2% κίνητρα για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα, σε ποσοστό 95,9% κίνητρα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και σε ποσοστό 88,4% παροχή συμβουλών για την μετεγκατάσταση και τις δυνατότητες άσκησης δραστηριότητας στην ύπαιθρο. Σε ό,τι αφορά τις τιμές για την αγροτική γη, οι μεσίτες τονίζουν ότι από το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012 έως σήμερα

έχουν μείνει σταθερές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από τρία χρόνια είχε σημειωθεί έκρηξη στη ζήτηση για χωράφια πολλών στρεμμάτων, καθώς τότε υπήρχε η προσδοκία για μεγάλα κέρδη από τα φωτοβολταϊκά. Η διάψευση των προσδοκιών για σταθερό εισόδημα από το «φύτεμα» φωτοβολταϊκών πάνελ, εξαιτίας της αύξησης της φορολογίας, έριξε τη ζήτηση αλλά και τις τιμές, οι οποίες είχαν ξεπεράσει τα 10.000€ το στρέμμα για τα καλά αγροτεμάχια. Σήμερα, η γη που είναι «ποτιστική» (έχει δηλαδή δυνατότητες άρδευσης), κοστίζει ενδεικτικά γύρω στα 2.000€ το στρέμμα, ενώ ακόμη και κάτω από 1.000 € το στρέμμα μπορεί να πέσει η τιμή για τα χέρσα (ξερικά) κομμάτια. Επίσης, μεταξύ 1.400€ και 1.800€ το στρέμμα πωλούνται τα αγροτεμάχια με ελαιόδεντρα. Οι ενδιαφερόμενοι επενδύουν από 5.000€ έως 30.000€ για την αγορά της γης

που επιθυμούν. Τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν αυτή την περίοδο τα αγροτεμάχια που έχουν δυνατότητα άρδευσης, χωρίς να υπολείπεται και η αγορά μεγάλων χέρσων εκτάσεων ή και ολόκληρων περιβολιών και ελαιοστασίων, αν και η αγορά του ελαιολάδου έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια. Οι αστοί της πρωτεύουσας, οι οποίοι ενδιαφέρονται για αγορά αγροτικής γης επιλέγουν περιοχές κοντά στην Αττική, όπως η Κορινθία, η Εύβοια, αλλά και η Αργολίδα και η Ηλεία, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι της Αθήνας μπορούν να επισκεφτούν το σαββατοκύριακο την περιουσία τους. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Θεσσαλονικείς που αναζητούν εκτάσεις κοντά στην πόλη. Επίσης, η εύφορη Θεσσαλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία είναι από τις περιοχές που επιλέγονται για επιστροφή στην αγροτική ζωή.


G G

ΓΩΓΩ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΜΑΛΗΣ ∆ιπλ. Πολιτικοί Μηχανικοί Ε.Μ.Π. Τηλ./fax: 210 8642113 E-mail: jamgeorg@hol.gr Kιν.: 6937 007748, 6932 582437 Eδρα: Πλατεία Κυπρίων Εθνοµαρτύρων 4, Αθήνα Υποκ/µα: Κόρινθος

3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ µε N.4178/2013 - Αυτοψία και αποτύπωση ακινήτου - Ενηµέρωση για το ύψος του προστίµου - Συµβουλές - Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από την αρµόδια Πολεοδοµία - Ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στη ρύθµιση - Απαιτούµενες τεχνικές εκθέσεις µηχανικών - Ηλεκτρονική υποβολή - Σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος, αν απαιτείται 3 ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ” 3 ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 3 Α∆ΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ 3 ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ 3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ Σε νεόδµητο µοντέρνο κτίριο τεσσάρων µεζονετών στη Βάρη, πολύ κοντά στο κέντρο, σε ήσυχη γειτονιά πωλούνται:

BΑΡΗ

MΕΖΟΝΕΤΑ 99 τ.µ. µε δύο master bedrooms, wc, χώρο στάθµευσης, αποθήκη, πρόσβαση και στα δύο επίπεδα µε ασανσέρ, αυτόνοµη θέρµανση,ενεργειακά κουφώµατα, ηλεκτρικά ρολά, ιταλική κουζίνα, αποκλειστική χρήση κήπου. Τιµή: 195.000A MEZONETA 99 τ.µ. µε δύο master bedrooms, wc, κλειστό χώρο στάθµευσης, αποθήκη, πρόσβαση και στα δύο επίπεδα µε ασανσέρ, αυτόνοµη θέρµανση, ενεργειακά κουφώµατα, ηλ. ρολά, ιταλική κουζίνα, αποκλειστική χρήση κήπου. Τιµή: 215.000A ΜEZONETA 99 τ.µ. µε δύο υ/δ, ιδιαίτερο χώρο καθιστικού & βεράντας στο δεύτερο επίπεδο µε απεριόριστη θέα θάλασσα, wc, κλειστό χώρο στάθµευσης, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, ενεργειακά κουφώµατα, ηλεκτρικά ρολά, ιταλική κουζίνα. Τιµή: 300.000A Κ/Ξ “ΟΙΚΟ-ΜΕΤΡΟΝ” Τηλ. επικοινωνίας: 6932/582437

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ - ΓΚΑΖΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΜΑ 85 τ.µ. 1ου ορ., µε 2 υ/δ, αποκλειστική χρήση χώρου στάθµευσης,αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση φυσικού αερίου, πόρτα ασφαλείας. NEA TIMH: 149.000A ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΜΑ 89 τ.µ. 5ου ορ., µε 2 υ/δ, χώρο στάθµευσης, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση φυσικού αερίου, πόρτα ασφαλείας. ΓΡΑΦΕΙΟ-STUDIO 30 τ.µ. 2ου ορ., ενιαίος χώρος µε µεγάλο µπαλκόνι, αποθήκη, κλειστό χώρο στάθµευσης για µηχανή, αυτόνοµη θέρµανση φυσικού αερίου, πόρτα ασφαλείας. Τιµή: 49.000A Κατάλληλο για φοιτητές

Κ/Ξ “∆ΟΜΟΜΕΤΡΟΝ” Τηλ. επικοινωνίας: 6932/582437

Σε νεόδµητη οκταόροφη πολυκατοικία, εννέα διαµερισµάτων στο Βοτανικό, στα σύνορα µε το Γκάζι, σε απόσταση 300 µ. από το σταθµό metro Κεραµεικού (Γκάζι), σε ήσυχη γειτονιά, σε οδό χαρακτηρισµένη ως πεζόδροµο, πωλούνται οροφοδιαµερίσµατα 85 και 89 τ.µ., καθώς και γραφείο-studio 30 τ.µ.


10 ΕΡΕΥΝΑ

My Home Iανουάριος 2014

Αντέχουν τα ενοίκια της αγροτικής γης μέσα στην κρίση

Μπορεί η ελληνική αγορά ακινήτων να έχει καταποντιστεί λόγω της κρίσης και της ολοένα αυξανόμενης φορολογίας στην περιουσία, ωστόσο η ενοικίαση γης επιδεικνύει σθεναρή αντίσταση τα τελευταία 6 χρόνια της ύφεσης

O

ι ιδιοκτήτες αγροτικών γαιών, οι οποίοι τις εκμεταλλεύονται ενοικιάζοντάς τις δεν «ένιωσαν» στην ουσία τις επιπτώσεις της κρίσης, καθώς τα ενοίκια των χωραφιών έμειναν στο ύψος τους. Μάλιστα για την επόμενη διετία, που σημειωτέον, θα αρχίσει να ισχύει ο νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει και την αγροτική γη, εκτιμάται πως η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω. Κι αυτό, εξαιτίας των επιδοτήσεων. Αναλυτικά, όποιος θέλει να λάβει κομμάτι από την πίτα των επιδοτήσεων της νέας περιόδου θα πρέπει να δηλώσει απαραίτητα έκταση. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ceps, την τελευταία δεκαετία, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην ελληνική Επικράτεια, η καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων συντηρούσε -και σε μερικές περιπτώσεις λειτουργούσε αυξητικά- το ύψος των ενοικίων της αγροτικής γης. Γι’ αυτό και οι τιμές των μισθωμάτων των αγροτεμαχίων καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη

χώρα μας, καθώς στις περισσότερες περιοχές υπάρχουν επιδοτήσεις, «αντιστάθηκαν». Συγκεκριμένα σταθεροποιήθηκαν στα 60-80€ το στρέμμα για ποτιστικά χωράφια, ενώ σε περιοχές που συνδέθηκαν με ακριβότερα δικαιώματα ή η ύπαρξη γης προς ενοικίαση σπανίζει, το ετήσιο μίσθωμα αυξήθηκε από τα 100€ στα 150€ το στρέμμα, σημειώθηκε, δηλαδή, μια αύξηση της τάξης του 50%, από το 2008 στο 2012. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη Λάρισα οι τιμές ενοικίασης των χωραφιών παραμένουν ίδιες από το 2008. Συγκεκριμένα στα 60-80€ ενοικιάζεται το κάθε ποτιστικό στρέμμα, ενώ στα 15€ τα άνυδρα. Το ίδιο ισχύει και για την Κωπαΐδα, στα 50-70€ ενοικιάζονται τα ποτιστικά και στα 10-15€ τα άνυδρα. Στο Δέλτα Αξιού από την άλλη, οι τιμές από το 2008 έως το 2013 αυξήθηκαν. Από 100€ που ήταν το ενοίκιο του ποτιστικού στρέμματος το 2008, το 2013 ανέβηκε στα 150€.


Καθιστικό σε μικρούς χώρους

Σ

Στη διακόσμηση ένα είναι το μυστικό, ο αυθορμητισμός. H διαμόρφωση ενός χώρου δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα συναρπαστικό παιχνίδι συνδυασμών. Όπως ανέφερε και ο Martino Zanotta (διευθύνων σύμβουλος μεγάλου ιταλικού οίκου), τo design δεν είναι πολυτέλεια αλλά τρόπος ζωής. Έτσι λοιπόν το να σχεδιάζει κανείς ένα χώρο με τη βοήθεια ενός ειδικού δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μπορεί να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε πιο σωστά τις αδυναμίες του χώρου σας, να αξιολογήσετε τις ανάγκες του και να τις ιεραρχήσετε. Η γλυκιά φθινοπωρινή ατμόσφαιρα μας εμπνέει για ένα ανανεωμένο σκηνικό με απαλά χρώματα αλλά και αποχρώσεις του γκρι, που κρύβει μέσα του λάμψεις και λευκές σκιές, προσφέροντας ηρεμία και κομψότητα στη διακόσμηση. Ο ιδανικός χώρος για να ξεκινήσετε την ανανέωση του χώρου σας είναι το σαλόνι - καθιστικό, αφού είναι ο χώρος που οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να χαλαρώσουμε ή να υποδεχτούμε κόσμο, ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές. Για να μπορέσετε να διευκολυνθείτε θα πρέπει αρχικά να καταγράψετε τις ανάγκες που υπάρχουν για το συγκεκριμένο χώρο και στη συνέχεια να τις ιεραρχήσετε. Για να γίνει αυτό σωστά θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τη διαμόρφωση όλου του σπιτιού. Σε χώρους μικρούς, πολλές φορές και ενιαίους, όπως είναι κουζίνα - σαλόνι , οι ανάγκες που δημιουργούνται είναι τελείως διαφορετικές από αυτές


eco

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΖΑΚΙΩΝ ΣΟΜΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ - ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΜΕΣΑ ΣΕ 6 ΩΡΕΣ Επίσης η εταιρεία κατασκευάζει προόντα από πυρότουβλο, όπως ψησταριές - φουρνάκια - πάγκους 3ο χλµ. Λ. Κακής Θάλασσας - Κερατέα • 22 990 69437 • www.tzakia-attica.com

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΟΝ


14 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

My Home Iανουάριος 2014

που υπάρχουν όταν ο χώρος απομονώνεται. Αρχικά λοιπόν, ξεκινήστε έχοντας σαν αρχή να αφήσετε έξω από το χώρο σας οτιδήποτε περιττό και βολευτείτε άνετα σε ένα περιβάλλον που έχει τη δική σας σφραγίδα. Μη γεμίζετε το χώρο σας με πολλά περιττά διακοσμητικά ή έπιπλα, τα οποία δεν έχουν καμία χρησιμότητα και απλά επιβαρύνουν το χώρο. Για παράδειγμα, σε ένα χώρο που η κουζίνα και το σαλόνι είναι ενιαία μη βάζετε και τραπεζαρία και τραπέζι στην κουζίνα! Είναι προτιμότερο να πάρετε μια μικρή αλλά ανοιγόμενη τραπεζαρία και να τη χρησιμοποιείτε καθημερινά, αλλά και όταν θέλετε να κάνετε ένα τραπέζι. Το κλειδί στη διακόσμηση είναι το παιχνίδι των συνδυασμών. Ο συνδυασμός διαφορετικών στυλ, από διαφορετικούς αιώνες, φιλοσοφίες, είδη τέχνης, προσθέτει νέα δημιουργικότητα και πάθος στο χώρο σας. Η μόδα προστάζει την επιστροφή στη φύση! Τα μοτίβα της φύσης, κλαδιά, φύλλα, φυσικοί κορμοί αποτυπώνονται τόσο στα


16 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

My Home Iανουάριος 2014

σχέδια των επίπλων όσο και στα υφάσματα. Τολμήστε να τα χρησιμοποιήσετε για να διακοσμήσετε το χώρο σας. Αξιοποιήστε την κομψότητα και την εκλεπτυσμένη συμπεριφορά του γκρι, του εκρού, του λευκού και του μπεζ. Προσθέστε γύρω τους μεταλλικές λάμψεις ή ζεστές αποχρώσεις του ξύλου, ανανεώνοντας το χώρο σας με σικ τρόπους.

Να θυμάστε ότι η πρόσμιξη των τονικών διαβαθμίσεων ενός χρώματος αποφέρει πάντοτε θεαματικό αποτέλεσμα. Μπορείτε να το εμπλουτίσετε με ετερόκλητα υλικά και υφάσματα με διαφορετική υφή. Συνδυάστε το ξύλο με το μέταλλο, το δέρμα με το μαλλί, ακόμη και το βαμβακερό με το βελούδο. Βάψτε το σαλόνι σας με αποχρώσεις του γκρι είτε πιο ζεστές είτε πιο ψυχρές (μην ξεχνάτε ότι ένα χρώμα από μόνο του δεν είναι ποτέ ψυχρό, αλλά εξαρτάται από τον τόνο που θα διαλέξετε, π.χ. αν θα έχει μέσα κόκκινο ή μαύρο, αυτό το κάνει θερμό ή ψυχρό). Οι αποχρώσεις του χρώματος αυτού αφενός θα δείξουν το χώρο σας πιο μεγάλο, αλλά επιπλέον συνδυάζονται πολύ όμορφα με τα ξύλινα δάπεδα ή με τα laminate δάπεδα.


18 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ

My Home Iανουάριος 2014

TIP • Αξιοποιήστε κάθε τοίχο!

Οι γύψινες κατασκευές μπορούν να μεταμορφώσουν έναν τοίχο πολύ εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, σε σχέση με μια επιπλοσύνθεση ή μια βιβλιοθήκη. Μια τέτοια κατασκευή σας δίνει τη δυνατότητα ανάλογα με το σχήμα που θα έχει να «φιλοξενήσει» πολλά αντικείμενα. Επιπλέον, μπορεί να βαφτεί σε ό,τι χρώμα επιθυμείτε, να ντυθεί με ταπετσαρία ή με ψηφιακή εκτύπωση, καθώς επίσης και να φωτιστεί, πράγμα το οποίο θα μειώσει τον όγκο της κατασκευής. • Επενδύστε σε πολυμορφικά αντικείμενα

Μπορείτε να επιλέξετε την κατασκευή ενός πολυμορφικού αντικειμένου, για παράδειγμα μπορείτε να δημιουργήσετε μία σύνθεση που να παραπέμπει σε σκάλα. Με το κλιμακωτό αυτό ύψος, μέρη αυτής θα λειτουργούν σαν αποθηκευτικός χώρος (συρτάρια) και άλλα σαν ράφια. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατασκευή καναπέ - μπουφέ, ένα έπιπλο δηλαδή που η πλάτη του θα είναι πιο ψηλή και θα έχει ντουλάπια, ενώ ακριβώς μπροστά μπορεί να υπάρχει μια ξύλινη βάση που να λειτουργεί σαν αποθηκευτικός χώρος και πάνω θα μπουν μαξιλάρες στην πλάτη και στη βάση. Με το πολυμορφικό αυτό αντικείμενο μπορείτε να διαχωρίσετε νοητά το χώρο του καθιστικού και της τραπεζαρίας ή του καθιστικού και της κουζίνας, και παράλληλα να αποκτήσετε επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. • Αξιοποιήστε σωστά παλιά έπιπλα

Χρησιμοποιήστε παλιά έπιπλα όπως μια παλιά ντουλάπα ή έναν παλιό μπουφέ σαν καναπέ. Μπορείτε να μειώσετε το ύψος τους, να τα τρίψετε και να τους αλλάξετε χρώμα. Βάλτε πάνω τους μαξιλάρια κι έτσι θα έχετε ένα καινούργιο έπιπλο, ανακυκλώνοντας το παλιό σας και προσδίδοντάς του καινούργια χρήση! • Ντύστε τα δάπεδά σας!

Μία πολύ ωραία, γρήγορη και οικονομική λύση είναι να ντύσετε το σαλόνι σας με laminate δάπεδο. Το δάπεδο αυτό παραπέμπει σε ξύλινο δάπεδο, υπάρχει στο εμπόριο σε διαφορετικές υφές και χρώματα. Ο χώρος δείχνει πολύ μεγαλύτερος, αφού το δάπεδο αυτό δεν έχει ενώσεις, ενώ παράλληλα δεν καταστρέφει το ήδη υπάρχον δάπεδο, αφού τοποθετείται κουμπωτό πάνω από αυτό και μπορείτε να το αφαιρέσετε ανά πάσα στιγμή! • Φωτίστε σωστά το χώρο σας

Το φωτισμό θα πρέπει να τον λάβετε σοβαρά υπόψη σας! Είναι αυτός που ουσιαστικά αναδεικνύει ένα χώρο. Για να έχετε μία πιο «σκηνογραφική» ατμόσφαιρα στο χώρο σας, θα πρέπει να τοποθετήσετε και επιδαπέδια και επιτραπέζια φωτιστικά σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να τονίσετε ή να ατονήσετε μια περιοχή ανάλογα με την περίσταση. Επιλέξτε φωτιστικά που θα προσφέρουν το σωστό φωτισμό στο χώρο σας και να θυμάστε πως το design δεν πρέπει να κλέβει τα σκήπτρα από το φως. • Συνδυάστε με τόλμη

Είναι πολύ ωραία τη διακριτική μονοχρωμία να τη «σπάτε» με ένα κομμάτι με εκκεντρικό ντεσέν, συνδυάζοντας έτσι ετερόκλητα στοιχεία που δένουν εκφραστικά και αρμονικά σε κάθε χώρο. Διαλέξτε μία ταπετσαρία για να ντύσετε έναν τοίχο με έντονο χρώμα και τοποθετήστε μπροστά ένα έπιπλο σε παλ απόχρωση για να κάνει αντίθεση. Επάνω στον καναπέ τοποθετήστε ένα μεγάλο μονόχρωμο ριχτάρι και συνδυάστε πολλά μαξιλάρια με διαφορετικά μεγέθη, χρώμα και ντεσέν! Ο χώρος θα πρέπει πάντα να έχει τη δική σας σφραγίδα για να νιώθετε όμορφα ζώντας σε αυτόν. Ανανεώνοντας ένα χώρο, πέρα από αυτόν ανανεώνετε σίγουρα και τη δική σας διάθεση! Οι αλλαγές δεν πρέπει να σας προσθέτουν επιπλέον άγχος. Είναι προτιμότερο να τις κάνετε σταδιακά και να τις χαίρεστε, όχι να σας επιβαρύνουν! Άλλωστε η πιο κατάλληλη στιγμή να αλλάξει κανείς το χώρο του είναι όταν έχουν βρεθεί οι ισορροπίες…

Αγγέλικα Θεοδωρίδη Αρχιτέκτων Εσωτερικού Χώρου email επικοινωνίας: angie_theodd@hotmail.com


Βενιζέλου 24, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-273.153

Πανόραμα Ν751

από

370.000 ευρώ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Σταδίου & Πλάτωνος, ανεξάρτητες µονοκατοικίες τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής µε ασανσέρ & parking, χωρίς Φ.Π.Α.

Πωλήσεις - Κατασκευή: Νικόλαος Λ. Γραντάς

Τηλ.: 6977-46.36.26

A / τ.µ. από 2.000A

επίσης...

Αμπελόκηποι / Μενεμένη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Επί της Βενιζέλου, σε γωνιακό οικόπεδο, µε καταπληκτική θέα, ετοιµοπαράδοτα διαµερίσµατα µε 2 & 3 υπνοδωµάτια. Από 1.350 A/τ.µ.

Kέντρο

Aμπελόκηποι/Μενεμένη

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ / ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Στο ύψος της Εγνατίας ετοιµοπαράδοτες γκαρσονιέρες, γραφεία και studios, µε κουζίνα και ηλεκτρικές συσκευές. Ιδανικά για επένδυση, δίπλα στη στάση του Μετρό. Από 1.500 A/τ.µ.

Aνδριανουπόλεως

Kέντρο

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Απέναντι από τη Νοµαρχία, υπό κατασκευή, γωνιακό κατάστηµα, γραφεία και διαµερίσµατα.

Χαλκιδική / Ν. Μαρμαράς

Πανόραμα Ν751

Xαλκιδική

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Σιµωνίτικο Villas Πρώην Camping Europa, µεζονέτες πολυτελούς κατασκευής, πρώτες στη θάλασσα, µε τζάκι και ιδιωτικό parking.


20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

My Home Iανουάριος 2014

Επανακτήστε την ελευθερία της κίνησής σας με τους ανελκυστήρες σκάλας Life Lifts ΠΡΟΣΦΟΡΑ Οι συνθήκες ζωής αλλάζουν Καθώς οι σκάλες, όπως και οι άνθρωποι, έχουν πολλά σχήματα και μεγέθη, για το λόγο αυτό, η επιλογή των προϊόντων μας προέρχεται από μια μεγάλη ποικιλία ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κάποιο από τα μοντέλα μας είναι το ιδανικό για εσάς. Όποιες κι αν είναι οι απαιτήσεις σας, στενές, απότομες ή εξωτερικές σκάλες, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει ένας ανελκυστήρας σκάλας που σας ταιριάζει. Για την επιλογή της κατάλληλης λύσης, σας επισκεπτόμαστε στο χώρο σας όπου θα σας προτείνουμε την καταλληλότερη λύση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Επανακτήστε την ελευθερία της κίνησής σας με τους ανελκυστήρες σκάλας της Life Lifts. Παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις για εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ανελκυστήρες σκάλας, για κυρτές αλλά και ευθείες σκάλες.

Κάνοντας τη ζωή πιο εύκολη Επειδή αναλώνουμε περισσότερη ενέργεια σε καθημερινές εργασίες καθώς μεγαλώνουμε, δεν σημαίνει ότι πρέπει να περιορίσουμε την ικανότητά μας να απολαμβάνουμε έναν πιο ουσιαστικό τρόπο ζωής. Περνώντας τα χρόνια, το ανέβασμα σκαλοπατιών μπορεί να γίνει ενοχλητικό και σωματικά απαιτητικό για κάποιους ανθρώπους. Ένας ανελκυστήρας σκάλας είναι μια εξαιρετική επιλογή, σχεδιασμένη να παρέχει έναν εύκολο και βολικό τρόπο για πρόσβαση σε ορόφους και υπερυψωμένα πατώματα γρήγορα και με ασφάλεια, όποτε απαιτείται κάτι τέτοιο. Η LIFE LIFTS είναι εδώ για εσάς και μετά την πώληση. Eγγυούμαστε γρήγορη και αξιόπιστη αποκατάσταση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας.

Ανυπομονούμε να σας ακούσουμε σύντομα. Σας προσφέρουμε ακριβείς και λεπτομερείς συμβουλές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χωρίς καμία υποχρέωση στο 210 2813388 και επισκεφθείτε το site μας www.lifelifts.gr για ολοκληρωμένη ενημέρωση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Εξασφαλίστε την καλή λειτουργία του ανελκυστήρα σας από τη Life Lifts, κάνοντας συμβόλαιο συντήρησης που σας απαλλάσσει από τα έξοδα ανταλλακτικών που θα χρειαστούν. Από 80€ μόνο 50€ ανά συντήρηση (ισχύει για πολυκατοικίες και μονοκατοικίες). Εμπιστευτείτε τον ανελκυστήρα σας στη LIFE LIFTS και απολαύστε τις καλύτερες υπηρεσίες από τους πλέον εξειδικευμένους τεχνικούς. Σας παρέχουμε 12, 8, ή 6 συντηρήσεις το χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου σας, αυθημερόν ανταπόκριση σε περίπτωση βλάβης και ασφάλιση του ανελκυστήρα σας περί αστικής ευθύνης.


(D:C:#;/DEM#= I@D =?B:I/HI:H@ 6 I@ HMDI6G@H@ IEM =A<ABE9 :D=CBMHI6G: HB/C:K H:K 5LEDI:K $C6G@ ?DFH@ 8CJD IJD #@L:D@#/IJD I@K *CC@DAB6K :?EG/K

% $GEI=7D=A D5EMK IG8$EMK #=I:B7 D@H@K B:A H:K $:GEMHA/N=A IE !%

.*3(-,0+'+ 4"2,' -1'31'

&=J> 'E>EBC6 )=DAN5CEM 3@C5>JDE

3-

&MB8;GMH@ (IIAB6K

www.lifelifts.gr


Δάπεδα A

ν νομίζετε ότι η επιλογή δαπέδου είναι εύκολη υπόθεση, μάλλον κάνετε λάθος. Παράγοντες, όπως η υγρασία, τα λίγα τετραγωνικά, τα χαμηλά ταβάνια, οι παράγωνοι χώροι, αλλά και οι αντανακλάσεις του φωτός δημιουργούν περιορισμούς και δυσκολεύουν την επιλογή σας. Σήμερα, τα δεδομένα αλλάζουν, η τεχνολογία εξελίσσεται και σύγχρονα δάπεδα μπαίνουν δυναμικά στο χώρο μας. Εντοπίστε τις ανάγκες του χώρου σας, διαχωρίστε τις υγρές ζώνες, γνωρίστε τα χαρακτηριστικά των υλικών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και επιλέξτε τα κατάλληλα, με την απαιτούμενη υπομονή και γνώση και σίγουρα στο μέλλον θα αποζημιωθείτε! Για αισθητικό αποτέλεσμα… Ως ισχυρό στοιχείο του χώρου, το δάπεδο είναι ικανό να μετατρέψει τη γενική εικόνα και να αναδείξει το προσωπικό σας ύφος. Εκπληκτικές συνθέσεις, συνδυασμοί

χρωμάτων και διαφορετικών υλικών χρησιμοποιούνται για να δώσουν ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Κρύσταλλα με πλήρη διαφάνεια, ψηφίδες για μοναδικές αναπαραστάσεις, αληθινά φύλλα χρυσού, ιριδίζουσες επιφάνειες, γυαλιστεροί γρανίτες και τεχνητά πετρώματα επενδύουν τους χώρους, ενώ η αρμονία των υλικών και η ποικιλία σχεδίων αναβαθμίζουν την έννοια της επίπεδης επιφάνειας. Όμορφες επεμβάσεις μπορείτε να δημιουργήσετε ακόμη και με μη αναμενόμενα υλικά, όπως το τριμμένο κεραμίδι ή το πυρότουβλο, τα ξύλινα μαδέρια οικοδομής, όπως επίσης laminate, δάπεδα από PVC, φελλό ή ψάθα. Για σκληρή χρήση… Οι χώροι με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές, με τριβές, καθημερινή φθορά, αλλά και ρύπους, απαιτούν υλικά ανθεκτικά και εύκολα στον καθαρισμό. Φυσικά, την πρωτιά στην κατηγορία των εξαιρετικά ανθεκτι-


24 ΕΡΕΥΝΑ

Τα φυσικά τους χρώματα ταιριάζουν με κάθε στυλ επίπλωσης και δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη διακόσμηση των χώρων

My Home Iανουάριος 2014

κών δαπέδων κατέχουν οι ρητινικές επιστρώσεις που εφαρμόζονται στα χυτά κονιάματα. Τα κεραμικά πλακάκια είναι οπωσδήποτε τα πιο ανθεκτικά της αγοράς, αφού αντέχουν ακόμη και σε υπερβολικό φορτίο. Επιπλέον, ιδανική λύση αποτελούν τα δάπεδα laminate, όπως επίσης και τα δάπεδα από P.V.C. Το μάρμαρο και ο γρανίτης παρουσιάζουν πολύ καλή συμπεριφορά σε καταπονήσεις, όμως θυμηθείτε ότι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στα καθαριστικά και στις χημικές ενώσεις. Για παράγωνους χώρους… Συχνά οι κακοτεχνίες στις οικοδομές έχουν ως αποτέλεσμα παράγωνους χώρους, που δείχνουν ακόμη χειρότεροι με τη λανθασμένη επιλογή δαπέδου, αφού ο λοξός αρμός θα τονίσει την ατέλεια. Είναι προτιμότερο, λοιπόν, να καταλήξετε σε τοποθέτηση με διαγώνια χάραξη και όχι σε παράλληλη με τους τοίχους. Αν θέλετε να επενδύσετε το δάπεδο με υλικά όπως μάρμαρο, γρανίτη ή πλακάκι, ξεκινήστε με διαγώνια τοποθέτηση και εμπλουτίστε με κεντρικά θέματα, όπως ψηφιδωτά, που θα τραβήξουν την προσοχή. Οι μακριές κουρτίνες και η τοποθέτηση επίπλων στην περιφέρεια θα κρύψουν εντελώς το πρόβλημα. Ακανόνιστα γεωμετρικά σχήματα και γραμμές είναι κατάλληλα για παράγωνα δάπεδα, ενώ μπορείτε να επιλέξετε υλικά, όπως η μοκέτα ή οι φυτικές ίνες με επαναλαμβανόμενη πλέξη, που δεν διακόπτονται και χαρίζουν ομοιομορφία στο χώρο.

Για ανακαινίσεις… Η απόφαση να αναδιαμορφώσετε ένα χώρο συχνά σημαίνει και την αλλαγή δαπέδου. Ακόμη και αν το υπάρχον δάπεδο είναι σε καλή κατάσταση, είναι σίγουρο ότι μετά τα γκρεμίσματα και τις αλλαγές που θα κάνετε θα απαιτεί και αυτό ανακαίνιση. Τα κενά που θα δημιουργηθούν μπορούν να καλυφθούν με ποδιές μαρμάρου δημιουργώντας ένθετα σχέδια ή από υλικό ανάλογο με το παλιό, σε συνδυασμό χρώματος, αφού είναι μάλλον αδύνατον να βρείτε ακριβώς το ίδιο στην αγορά. Όταν θέλετε, βέβαια, να αναπαλαιώσετε ένα παραδοσιακό ή νεοκλασικό κτίριο, τότε θα πρέπει να σεβαστείτε τις αρχές της αρχιτεκτονικής χάραξης. Γνωρίστε τα πλακάκια από τσιμέντο, τα μάρμαρα παλαιάς κοπής με ρινίσματα στην επιφάνειά τους που θυμίζουν σκουριά, το παρκέ ψαροκόκαλο ή τα κλασικά λευκά μάρμαρα, όπως του Διονύσου για να διατηρήσετε την κομψότητα και τη μεγαλοπρέπεια του χώρου. Ακόμη, μία πολύ γρήγορη, εύκολη και οικονομική λύση για να ανακαινίσετε το δάπεδό σας είναι η τοποθέτηση laminate δαπέδου, ενώ αν πρόκειται για επαγγελματικό χώρο μπορείτε να επιλέξετε δάπεδο πλαστικό ή δάπεδο βυνιλίου. Για σκάλες και εισόδους… Η είσοδος αποτελεί την πρώτη εντύπωση του επισκέπτη, που συνήθως δημιουργείται από το δάπεδο και από τα χρώματα των τοίχων. Συνήθως αυτές οι δύο λειτουργίες, της εισόδου και της χρήσης της σκάλας, βρίσκονται στον ίδιο χώρο, γι’ αυτό και πρέπει να τα αντιμετωπίζετε μαζί και να συνδυάσετε αρμονικά τα υλικά που θα τις περιβάλλουν. Αν θέλετε ξύλο παντού, τότε καταλήξτε σε ένα σχέδιο με μαρκετερί ή αλλαγή υλικού, ακριβώς μέσα από την είσοδο, συν. στη σελ. 28


ΝΕΑ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ & ΔΙΠΛΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

• Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ & ΤΡΙΠΛΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ • 14-16 ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΜΙΚΡΟ ΚΛΕΙΔΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟY ΣΥΝΑΓΕΡΜΟY!

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

211 7702048 210 5753953

Εσωτερικές πόρτες με μοντέρνο ή παντογραφικό σχέδιο σε βέγκε, δρυς, καρυδιά, λευκό ντεκαπέ. Μοναδικής ανώτερης ποιότητας. 8mm επενδύσεις θυρόφυλλου από υψηλής πυκνότητας ινοσανίδα (hdf), αντί της χαμηλής ποιότητας και αντοχής mdf. Επενδεδυμένες με πολυμερισμένο φιλμ που εξασφαλίζει την προστασία από υγρασία, μέγιστη αντοχή σε συστολές-διαστολές, εκδορές και σαράκι. Περιλαμβάνονται πόμολο, κλειδαριά, λάστιχα εφαρμογής-μόνωσης, οβάλ κάσωμα, πρεβάζι.

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ δυνατότητα εξυπηρέτησης καταλυμάτων-ξενοδοχείων

ΧΟΝΔΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

ΔΩΡΟ ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΛΑΣΙΚΟ Ή ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΣΧΕΔΙΟ


26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

My Home Iανουάριος 2014

Προκατασκευασμένα σπίτια Τα γνωρίζουμε;

T

α προκατασκευασμένα σπίτια έχουν συνδεθεί στο μυαλό μας με μια πρόχειρη λυόμενη κατασκευή. Η έλλειψη ενημέρωσης και ταυτόχρονα η εξέλιξη του κλάδου και της τεχνολογίας, οδήγησε τους κατασκευαστές προκατασκευασμένων σπιτιών να παρέχουν πλέον κατασκευές υψηλής ποιότητας και προδιαγραφές για μόνιμη κατοικία. Η εξέλιξη αυτή προκύπτει βελτιώνοντας την κατασκευή, με εφαρμογή σύγχρονων πιστοποιημένων μεθόδων μόνωσης-ηχομόνωσης. Η εταιρεία στην οποία θα απευθυνθείτε είναι σημαντικό να παρέχει πιστοποιητικά ώστε να εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα της εργασίας της όσο και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιεί στην κατασκευή της. Επιπλέον να παρέχει βεβαιώσεις για την ενεργειακή ταυτότητα του κτιριακού κελύφους που προσφέρει. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να γνωρίζει μέσω μελέτης την ενεργειακή απόδοση της κατασκευής, η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ενεργειακού κανονισμού. Η διαδικασία για την κατασκευή μιας «προκάτ» οικίας ξεκινά από τη Μελέτη της Οικοδομικής Αδείας. Οι μηχανικοί της εταιρείας στην οποία θα απευθυνθείτε σε πρώτη φάση θα πρέπει να μελετήσουν το τοπογραφικό του οικοπέδου/αγροτεμαχίου σας, να σας ενημερώσουν σχετικά με τους όρους δόμησής του και να προκύψει ένα σχέδιο το οποίο να εναρμονίζεται με τις πολεοδομικές διατάξεις, όρους δόμησης και να καλύπτει τις ανάγκες σας. Έτσι, η οικονομική προσφορά που θα προκύψει θα προσεγγίζει κατά το εφικτό την πραγματικότητα.

Μετά την έκδοση της Οικοδομικής Αδείας, ακολουθεί η κατασκευή του σπιτιού με πρώτο στάδιο τα θεμέλια, όπως έχουν μελετηθεί από τον αρμόδιο μηχανικό, και ελέγχονται από τους Ελεγκτές δόμησης. Το επόμενο στάδιο το οποίο διαφέρει από τη συμβατική κατασκευή και κερδίζει χρόνο είναι η σύνδεση των δομικών στοιχείων μεταξύ τους και όλη η απαιτούμενη διαδικασία ανάλογα με το είδος κατασκευής (ελαφριάς μορφής με ξύλο ή μέταλλο και βαριάς μορφής με οπλισμένο σκυρόδεμα-μπετόν). Εφόσον, έχει ολοκληρωθεί το στήσιμο, ακολουθούν οι εργασίες εντός της οικίας (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, κ.λπ.). Η προκατασκευασμένη οικία, μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις σας γρήγορα, οικονομικά αλλά με υψηλή κατασκευαστική ποιότητα. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει να επιλέξει εταιρείες οι οποίες απαρτίζονται από μηχανικούς και μόνιμα συνεργεία, προσφέροντάς του ένα σύνολο εργασιών από τη μελέτη μέχρι την κατασκευή και την τελική παράδοση της οικίας, εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ποιότητα, αισθητική αλλά το πιο σημαντικό την αντοχή της κατασκευής στο χρόνο.

Βλάχου Φωτούλα, Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Προκατασκευασμένη Οικία


Προσφέρουµε προδιαγραφές µόνιµης κατοικίας και όχι µια λύση ανάγκης!

Η εµπειρία 35 ετών στα προκατασκευασµένα σπίτια και η συνεχιζόµενη έρευνα των µηχανικών που απαρτίζουν το δυναµικό της επιχείρησης ´ΗΛΙΑ∆ΗΣª µας οδήγησε στο να µπορούµε να ανταποκρινόµαστε στις όλο και αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών µας.

4 Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός 4 Ενεργειακή Κατάταξη ´Α΄ª 4 4 4 4 4

σύµφωνα µε Κ.Εν.Α.κ.- ΒΕΒΑΙΩΣΗ Α.Π.Θ. Αντισεισµικότητα ISO 14001:2004 ´Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισηςª ISO 9001:2008 ´Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότηταςª OHSAS 18001:2007 ´Συστήµατα ∆ιαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασίαª Τραπεζική ∆ανειοδότηση

Εγγύηση... ! ς α µ ς ε τ ά λ ε π ...οι www.iliadis-house.gr 15o χλµ. Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, Θέρµη Τηλ. 2310 465.690, Fax: 2310 465.689 e-mail: il-house@otenet.gr


28 ΔΑΠΕΔΑ

στο σημείο υποδοχής, που θα κλέψει σίγουρα την παράσταση. Η μοκέτα με μεταλλικές γωνίες στις ακμές των σκαλοπατιών θα δείξει το χώρο επιμελημένο, τα φωτεινά μάρμαρα τα επικίνδυνα σημεία, αλλά και η έμφαση στην καλοδουλεμένη λεπτομέρεια είναι κάποιες από τις ιδέες που μπορείτε να ακολουθήσετε για να δώσετε μοναδικό χαρακτήρα στην είσοδο και στη σκάλα του σπιτιού σας.

5. Καλή χημική αντίσταση, αντιμικροβιακά για νοσοκομεία, εργαστήρια κ.ά. 6. Πολύ καλή αντίσταση στη φωτιά που παρέχει ασφάλεια σε ώρα ανάγκης. 7. Εύκολη τοποθέτηση.

Για υγρούς ή εξωτερικούς χώρους… Το υγρό στοιχείο δημιουργεί ακόμη την ανάγκη για ακόμη πιο προσεκτική επιλογή δαπέδου. Απαγορεύονται τα πορώδη υλικά, που επιτρέπουν στην υγρασία να εισέλθει στο εσωτερικό τους και να βλάψει ανεπανόρθωτα την υποδομή. Ανάγλυφες πλάκες και επισμαλτωμένα υλικά είναι τα πλέον ιδανικά για τους υγρούς χώρους, θα πρέπει όμως να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και στα υλικά αρμολόγη σης, ώστε η υγρασία ή το νερό να μην εισχωρεί ούτε από τους αρμούς. Για τους λάτρεις του ξύλου, η βιομηχανική αδιαβροχοποίηση του υλικού το κάνει κατάλληλο για χώρους, όπως το μπάνιο ή τη βεράντα, θυμίζοντας κάτι από κατάστρωμα.

Δάπεδα βινυλίου 1. Αντιολισθητικά. 2. Καθαρίζονται και πλένονται εύκολα. 3 Μονόχρωμα ή σε συνδυασμούς χρωμάτων με σχέδια κλασικά και μοντέρνα. 4. Υγιεινό και κατάλληλο για αλλεργικούς στη σκόνη.

Ιδιότητες δαπέδων Δάπεδο laminate 1. Διατίθενται σε πολλούς χρωματισμούς φυσικού ξύλου με δυνατότητα πολλών συνδυασμών και συνοδεύονται από ειδικά εξαρτήματα (σοβατεπί, αρμοκάλυπτρα, ηχομονωτικά υποστρώματα κ.ά.). 2. Τοποθετούνται εύκολα και γρήγορα πάνω σε οποιαδήποτε λεία και στεγνή επιφάνεια. Δεν χαράσσονται, δεν αφήνουν σημάδια από τακούνι, αντέχουν στο κάψιμο από τσιγάρα. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, χωρίς να απαιτείται ειδική συντήρηση. 3. Δυνατότητα γρήγορης και άψογης τοπικής κατασκευής ή αντικατάστασης οποιασδήποτε χτυπημένης σανίδας. 4. Αντοχή στις ρόδες των καρεκλών που πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές. 5. Δεν λεκιάζουν. Είναι ανθεκτικά σε λεκέδες από κόκκινο κρασί, καφέ ή τσάι. 6. Ανθεκτικά στο φως. Ακόμη κι όταν εκτίθενται σε πολύ έντονη ηλιοφάνεια, διατηρούν το χρώμα τους. 7. Η φροντίδα των δαπέδων είναι πολύ εύκολη και μπορούν να καθαριστούν με ένα υγρό ύφασμα ή να σφουγγαριστούν με πολύ καλά στυμμένο πανί. Η σκόνη και τα ακάρεα δεν μπορούν να περάσουν κάτω από την κλειστή επιφάνεια του δαπέδου. Τα δάπεδα είναι κατάλληλα και για άτομα που είναι αλλεργικά στην οικιακή σκόνη. Δάπεδο από P.V.C. 1. Μεγάλη διάρκεια ζωής. 2. Σκληρή επιφάνεια που απαιτεί μικρά ποσά συντήρησης. 3. Υψηλή ποιότητα και χαμηλή τιμή. 4. Μεγάλη γκάμα χρωμάτων, σχεδίων και κατασκευής.

Ψάθες από sisal ή κοκκοφοίνικα Για φυσική ατμόσφαιρα στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο, είτε από τοίχο σε τοίχο είτε σε διαστάσεις τελειωμένες με μπορντούρα. Όλες οι ποιότητες των Sisal - κόκκοι φτιαγμένοι από εξαιρετικά ανθεκτικές φυσικές ίνες- δίνουν εξαιρετική αντοχή, ενώ ρυθμίζοντας την ατμοσφαιρική υγρασία του χώρου εγγυώνται υγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Τα φυσικά τους χρώματα ταιριάζουν με κάθε στυλ επίπλωσης και δίνουν εξαιρετικά αποτελέσματα στη διακόσμηση των χώρων.


Eνεργειακό Νορβηγικό τζάκι ELLEN

ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Θερµική ισχύς: 3-14 kW ∆ιαστάσεις: Υ 177,5 - 238 xx Φ 125 xx Β 88 µε το ένθετο Θερµαινόµενη επιφάνεια: 45-175 m2 Ένθετη εστία: ΝΙ-25

Αναβάθµιση παραδοσιακού τζακιού σε ενεργειακό Αναβάθµιση παραδοσιακού τζακιού σε ενεργειακό µε τοποθέτηση 1.100 ∆υνατότητα πληρωµής µε 6 άτοκες δόσεις µε τοποθέτηση 1.100 ∆υνατότητα πληρωµής µε 6 άτοκες Αναβάθµιση παραδοσιακού τζακιούδόσεις σε τζάκι καλοριφέρ 28Kw (χωρίς τα υδραυλικά) 1.500 Αναβάθµιση παραδοσιακού τζακιού σε τζάκι καλοριφέρ 28Kw (χωρίς τα υδραυλικά) 1.500

3 Η χαµηλότερη κατανάλωση 3 Η µεγαλύτερη θερµική συσσώρευση

προσφορά

για τον Οκτώβριο

2.900 – 10%

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΤΖΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΜΠΩΝ — ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΦΕΙΟ www.filippatos.gr e-mail: filippatos7@yahoo.gr

Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛH 168 (ΠΡΩΗΝ 50), ΑΧΑΡΝΑΙ ΤΗΛ.: 210 2465 489 6946 181879 - 6985 084784

Σύγχρονος ηλεκτρονικός λέβητας στερεών καυσίµων υψηλής θερµικής απόδοσης, σχεδιασµένος µε γνώµονα την οικονοµική και οικολογική θέρµανση. ∆ιαθέτει έξυπνο ηλεκτρονικό έλεγχο και ανεµιστήρα εξαναγκασµένης κυκλοφορίας του αέρα. Ισχύς 40 kw Μήκος 1.050 mm Πλάτος 730 mm Ύψος 1.330 mm Χώρος καύσης 84 lt Βάρος 318 kg Όγκος νερού 118 lt Τιµή 1.400 Οι λέβητες 33 kw ξεκινούν από 750

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Λ. ΒΕΡΓΩΤΗ & ΒΥΡΩΝΟΣ 11, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ THΛ.: 2671 300354

Οι προσφορές ισχύουν µέχρι 31/7/2013

6


TIP ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 4 Τοποθετήστε στις εισόδους σας ποδόμακτρα καθαρισμού. Αυτό θα εμποδίσει τη βρομιά να μπει από έξω μέσα στο χώρο σας. 4 Προκειμένου να διατηρήσετε την ομορφιά της μοκέτας σας για πολύ καιρό, συνιστώ να σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα ολόκληρη την επιφάνειά της, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Προτιμήστε μία ηλεκτρική σκούπα με περιστρεφόμενες βούρτσες. Κάθε δύο χρόνια να κάνετε έναν πλήρη καθαρισμό της μοκέτας σας έτσι ώστε να διατηρήσετε την εμφάνισή της. Για κατάλληλες μεθόδους καθαρισμού, συμβουλευτείτε εξειδικευμένα συνεργεία καθαρισμού.

Μοκέτες Η επικάλυψη του δαπέδου με μοκέτα αποτελεί μια πολύ οικονομική και εύκολη λύση. Μοναδική προϋπόθεση είναι η αρχική επιφάνεια να μην παρουσιάζει καμία απολύτως ανωμαλία και επομένως ενδείκνυται για την κάλυψη του μωσαϊκού, μαρμάρου και ξύλου. Τοποθετείται γρήγορα, ενώ μπορεί να αντικατασταθεί με την ίδια ευκολία. Οι μοκέτες διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία από συνθέσεις και σε διάφορα σχέδια, χρώματα και μεγέθη. Ταιριάζουν σε κάθε στυλ διακόσμησης και αποτελούν μία φυσική βάση για τα πιο διαφορετικά έπιπλα. Χαρίζουν ζεστασιά στα κρύα δάπεδα και φροντίζουν για την ευχάριστη ατμόσφαιρα στο χώρο. Υπάρχει τεράστια γκάμα ποιοτήτων και σχεδίων, με διάφορα υποστρώματα.

4 Αν έχετε επιλέξει laminate δάπεδο για το χώρο σας να θυμάστε ότι καθαρίζετε μόνο με νερό και καλά στυμμένο πανί ή σφουγγαρίστρα. Μπορείτε αν θέλετε να προμηθευτείτε από το εμπόριο και κάποιο ειδικό καθαριστικό για laminate και φυσικά να κάνετε περιορισμένη χρήση αυτού. 4 Για τα πλακάκια και τους αρμούς επιλέξτε τον καινούργιο στόκο για τους αρμούς που υπάρχει στο εμπόριο με σμάλτο. Η τιμή του έχει πολύ μικρή διαφορά από τον απλό στόκο, αλλά έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Η επισμάλτωση που γίνεται δεν αφήνει τον αρμό να λερωθεί και παράλληλα δεν αλλοιώνεται καθόλου το αρχικό χρώμα του αρμού με το πέρασμα του χρόνου.

Αγγέλικα Θεοδωρίδη Αρχιτέκτων Εσωτερικού Χώρου email επικοινωνίας: angie_theodd@hotmail.com


Από το 1971, µε ευθύνη και ενδιαφέρον, οικοδοµούµε τα όνειρά σας OΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ss

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 87 τ.µ. ΠΕΡΙΣΣΟΣ 82 τ.µ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 94 τ.µ. s

Αναλαµβάνουµε ανακαινίσεις & επισκευές κατοικιών, γραφείων, επαγγελµατικών χώρων

Προσιτές Τιµές! Οµορφοκλησσιάς 8, Νέα Ιωνία ï Τηλ.: 210 27.55.829, Κιν.: 6944 68.88.81

www.k-kalfopoulos.gr


ΕΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡ

ΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΚΑ ΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗ

ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

3 23 2 ς ες μένε ασμέν κιμασ δοκιμ δο υρα ουρ ίγο σίγ και και σ ς ες ένε μέν χημ υχη ετυ π πετ ς ές αγέ υντταγ σ συν

Μη χάσετε τις χρυσές συνταγές την Κυριακή 12/1/2014

με αφιέρωμα στο κοτόπουλο


www.kataskevastikh.gr

info@kataskevastikh.gr

Αντικαταστήστε τα κουφώματά σας και ΚΕΡΔΙΣΤΕ σε ασφάλεια, μόνωση και αισθητική επιλέγοντας kataskevastikh.gr Κουφώματα αλουμινίου • Ανοιγόμενα Συστήματα • Συρόμενα Συστήματα • Επάλληλα Συστήματα • Αντικουνουπικά συστήματα Κουφώματα PVC • Ανοιγόμενα Συστήματα PVC • Επάλληλα Συστήματα PVC

Πόρτες Ασφαλείας & Εσωτερικές • Πόρτες αλουμινίου • Θωρακισμένες πόρτες • Πόρτες εσωτερικές 165

από

ευρώ

από 150 ευρώ

Πτυσσόμενα Κάγκελα Ασφαλείας • Μπάρες ασφαλείας • Πτυσσόμενα Κάγκελα • Τύπου Inox ευρώ • Παραδοσιακά από 40

Σίτες όλων των τύπων • Κάθετες • Οριζόντιες • Ανοιγόμενες και Πλισέ

Kουφώματα όλων των τύπων, σε οποιοδήποτε χρώμα, με άψογη αισθητική και με την υπογραφή των μεγαλυτέρων εταιριών όπως Αlumil, Europa, Εtem κ.ά.

στην πιο

προσιτή τιμή!

από 35 ευρώ

ΚΑΛΕΣΤΕ μας

ΑΝ

για μια ΔΩΡΕ επιμέτρηση στο χώρο σας

698-2444100


34

My Home Ιανουάριος 2014

Αθήνα - Πειραιά και Προαστίων

ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Νεόδµητο διαµέρισµα 95 τ.µ., 6ου ορ., 3 υ/δ, κατασκευή ’10, 2 µπάνια, τζάκι, κλειστό parking, αποθήκη, θυροτηλεόραση, υδραυλικός ανελκυστήρας, πόρτα ασφαλείας, εγκατάσταση φυσικού αερίου, πλήρης κουζίνα, εξαερισµός µπάνιων, boiler, απεριόριστη θέα, 60 µ. από ΗΣΑΠ. Μοναδική προσφορά. Τιµή: 138.000 A Τηλ.: 6944/551216.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ διαμέρισμα 105 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 2 υ/δ, μπάνιο, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, κήπος, ανακαινισμένο, μεγάλη βεράντα, μπαλκονόπορτες, συστήματα ασφαλείας, πτυσσόμενα, συναγερμός, a/c, ηλ. ρολά, ιδιώτης, συζητήσιμη ¬210/6002346, 6992/890144 ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ Μανιάτικα, νεόδμητο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ, ανατολικο- δυτικο, πολυτελείας, τιμή 58.000€ ¬6947/941363 ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ οροφοδιαμέρισμα 126 τ.μ., 4ου, γωνιακό, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, τζάκι, 30ετίας, πλήρως ανακαινισμένο, πολυτελούς κατασκευής, 2 είσοδοι, ξύλινα ταβάνια, μάρμαρα, βεράντες 80 τ.μ., θέα, τιμή 140.000€ ¬6949/423487, 6992/261317

XPYΣH EYKAIPIA

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ διαμέρισμα 46 τ.μ., ημιυπόγειο, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα, χολ, άριστη κατάσταση, κοντά στο Μετρό Αγίου Νικολάου και σε σχολεία, τιμή 12.000€, συζητήσιμη ¬6947/587667, 09:0021:00

Η GAS SYSTEM INT. A.E., δραστηριοποιείται από το 2002 στο χώρο των κατασκευών και με υπευθυνότητα στις ανακαινίσεις κτιρίων και επαγγελματικών χωρών.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Tο κύριο αντικείµενο των εργασιών της εταιρίας είναι η µελέτη, κατασκευή και προµήθεια υλικών ολοκληρωµένων συστηµάτων για Θέρµανση, Kλιµατισµό, Eξαερισµό, Φωτοβολταϊκά, όπως και κάθε φύσεως ηλεκτροµηχανολογικών έργων και ανακαινίσεων. Τα εξειδικευµένα συνεργεία µας, χρησιµοποιώντας τα πιο επώνυµα και ανθεκτικότερα υλικά του εµπορίου, βασισµένα στις πιο αυστηρές προδιαγραφές, αναλαµβάνουν εργασίες εγκαταστάσεων και παροχής υπηρεσιών στα αντικείµενα που αναφέρουµε παρακάτω: ΘΕΡΜΑΝΣΗ: Eγκαταστάσεις θέρµανσης ατοµικές, κεντρικές, βιοµηχανικές µε χρήση πετρελαίου, φυσικού αερίου και στερεών καυσίµων. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Εγκαταστάσεις κεντρικού, ηµικεντρικού κλιµατισµού, VRV-VRF- πύργους ψύξεως - ψυκτικές µονάδες σε χώρους µαζικής εστίασης, επαγγελµατικούς χώρους και σε παντός είδους δηµόσια και ιδιωτικά έργα. ΨΥΞΗ: Προµήθεια - τοποθέτηση και service κλιµατιστικών τύπου split για οικιακή ή επαγγελµατική χρήση, µε προτάσεις από τα µεγαλύτερα εργοστάσια παγκοσµίως. Υ∆ΡΕΥΣΗ: Πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση ύδρευσης σε κάθε είδους κατοικία, επαγγελµατικό χώρο ή βιοµηχανία. ΑΡ∆ΕΥΣΗ: Πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων άρδευσης. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων αποχέτευσης σε κάθε είδους κατοικία, επαγγελµατικό χώρο ή βιοµηχανία. ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: Πλήρης προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων εξαερισµού σε κάθε είδους κατοικία, χώρους µαζικής εστίασης, επαγγελµατικό χώρο ή βιοµηχανικής χρήσης. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ: Πλήρης µελέτη, προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων διασυνδεδεµένων ή αυτόνοµων, οποιασδήποτε ισχύος. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ: Πλήρης µελέτη και κατασκευή ανακαίνισεων κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων µε τις καλύτερες τιµές.

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΒΟΥΛΑ Στο καλύτερο σηµείο Βούλας Βουλιαγµένης, 5 λεπτά από θάλασσα, µεζονέτα - µονοκατοικία 219 τ.µ., του 2002, ισόγειο - 1ος ορ., διαµπερής, 3 υ/δ συν 1 υ/δ υπηρεσίας, 2 µπάνια, playroom, κουζίνα συν βοηθητική για bbq υπηρεσίας, 2 τζάκια, garage, αποθήκη, κλιµατισµός, ηλιακός - boiler, συναγερµός, τέντες, κήπος µπροστά-πίσω, σε οικόπεδο 240 τ.µ. Ιδιώτης. Τιµή: 485.000A Tηλ.: 6975/509033.

XPYΣH EYKAIPIA

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΙΓΑΛΕΩ Θράκης, μονοκατοικία 42 τ.μ., ισόγεια, δυάρι, πλησίον μετρό, τιμή 30.000€ ¬210/5443651 ΑΙΓΑΛΕΩ πλησίον ΤΕΙ και λεωφ. Αθηνών, μονοκατοικία 70 τ.μ., ισόγεια, αυτόνομη θέρμανση, σε οικόπεδο 145 τ.μ., άριστη κατάσταση, κήπος, ήσυχη γειτονιά, υπόλοιπο δόμησης, τιμή 77.000€ ¬210/5547109, 6986/506606 ΑΙΓΑΛΕΩ Προύσης 74 και Μιαούλη γωνία, μονοκατοικία 90 τ.μ., γωνιακή, παλαιά, πέτρινη, σε οικόπεδο 130 τ.μ., Σ.Δ. 18% ¬210/5816616, 6946/214211 ΑΛΙΜΟΣ Καλαμάκι, οδός Πλάτωνος 59 - 63, διαμέρισμα 101 τ.μ., 2ου, κατασκευή ‘96, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, κλειστό πάρκιν, αποθήκη 12 τ.μ., μπαλκόνια σε πρόσοψη, 29 τ.μ. πάρκιν ¬6944/294408 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ έναντι Γηροκομείου, διαμέρισμα 195 τ.μ., 2ου, εξάρι, συγκρότημα, αντικειμενική αξία 300.000€ χρήζει επισκευών τάξεως 30.000€, αποκλείονται μεσίτες, τιμή 180.000€ ¬6934/147380 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ νεόδμητο διαμέρισμα 82 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή ‘10, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν πιλοτής, αποθήκη 5 τ.μ., άριστη κατασκευή, τιμή 115.000€ ¬6945/999790 ΒΟΥΛΑ νεόδμητο διαμέρισμα 53 τ.μ., 1ου, 1 μπάνιο, wc, τιμή 150.000€ υ/δ, ¬6944/351401

ΒΥΡΩΝΑΣ Ανάληψη, διαμέρισμα 50 τ.μ., 5ου, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘75, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, τέντες, καλή κατάσταση, θεα την Ακρόπολη, λεμόνια αυλης, τιμή 40.000€, συζητήσιμη ¬6979/570076, 2104629373


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Ioannatos Real Estate Λεωφ. Πεντέλης 45, Βριλήσσια Τηλ.: 210 8100920 ή 930 Fax: 210 8105747 e-mail : info@ioannatosrealestate.gr website : www.ioannatosrealestate.gr

ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ ∆ιατηρητέο κτίριο, πλήρως ανακατασκευασµένο, 720 τ.µ., 10 υ/δ, 4 σαλόνια, 4 κουζίνες, 6 µπάνια, 4 wc, ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος-2ος, γωνιακό, διαµπερές, αυτονοµία, τζάκι, parking, αποθήκη, 9.000.000€ (Α-1169)

ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ Μονοκατοικία 620 τ.µ., 6 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, 3 µπάνια, wc, ηµιυπόγειοισόγειο-1ος-2ος, µάρµαρα ∆ιονύσου παντού, αυτονοµία, τζάκι, µεγάλες βεράντες, playroom, parking, αποθήκη, 3.500.000€ (Α-2807)

ΕΚΑΛΗ Μονοκατοικία 600 τ.µ., 6 υ/δ, 2 σαλόνια, 2 κουζίνες, 3 µπάνια, 2 wc, διαµπερής, αυτονοµία, τζάκι, θέα, µάρµαρα ∆ιονύσου, playroom, κελάρι, λεβητοστάσιο, parking, 3.000.000€ (Α-2600)

ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Μονοκατοικία 640 τ.µ., 8 υ/δ, 4 σαλόνια, 3 κουζίνες, 5 µπάνια, 2 wc, ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος, πισίνα, θέα, αυτονοµία, τζάκι, αίθριο µε υδροµασάζ, ασανσέρ, parking, 1.800.000€ (Α-2721)

ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ Οροφοδιαµέρισµα 150 τ.µ., 4 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, wc, 3ου, διαµπερές, απεριόριστη θέα βουνό, µεγάλες βεράντες, αυτονοµία, ενεργειακό τζάκι, ασανσέρ, bbq, parking, 390.000€ (Α-2624)

ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Οροφοµεζονέτα 108 τ.µ., 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια, wc, ισόγειο1ος, αυτονοµία µε φυσικό αέριο, τζάκι, ασανσέρ, parking, αποθήκη, 270.000€ (Α-2494)

ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ Μεζονέτα 230 τ.µ., 5 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια, 2 wc, ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος-σοφίτα, διαµπερής, απεριόριστη θέα, πισίνα, µεγάλες βεράντες, αυτονοµία, τζάκι, ασανσέρ, parking, 420.000€ (Α-2770)

ΡΑΦΗΝΑ ∆ιαµέρισµα 119 τ.µ., 3 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια, wc, 2ου, διαµπερές, απεριόριστη θέα θάλασσα, µεγάλες βεράντες, αυτονοµία, τζάκι, ασανσέρ, parking, αποθήκη, 300.000€ (Α-2773)

ΡΑΦΗΝΑ Συγκρότηµα κατοικιών 620 τ.µ, µπροστά στη θάλασσα, αποτελείται από 4 οροφοδιαµερίσµατα, κλειστή πισίνα, ισόγειο χώρο εστίασης και playroom, αυτονοµία, τζάκι, ασανσέρ, parking, αποθήκες, 3.000.000€ (Α-1919)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ Μονοκατοικία 425 τ.µ., 5 υ/δ, 2 σαλόνια, 2 κουζίνες, 4 µπάνια, ισόγειο-1ος2ος-ευρύχωρη σοφίτα, γωνιακή, διαµπερής, απεριόριστη θέα, πισίνα, αυτονοµία, τζάκι, 2 parking, αποθήκη, 450.000€ (Α-2484)

ΝΤΡΑΦΙ Συγκρότηµα κατοικιών 870 τ.µ., αποτελείται από 3 διαφορετικές κατοικίες, 205 τ.µ. έκαστη, γωνιακό, διαµπερές, απεριόριστη θέα, θερµαινόµενη πισίνα, υδροµασάζ, ενδοδαπέδια θέρµανση, τζάκι, ασανσέρ, parking, 1.700.000€ (Α-2371)

ΝΤΡΑΦΙ Μονοκατοικία 410 τ.µ., ηµιυπόγειοισόγειο-1ος, 4 υ/δ (master), 1 υ/δ υπηρεσίας, 5 µπάνια, wc, απεριόριστη θέα, θερµαινόµενη πισίνα, αυτονοµία, τζάκι, laundry room, βεστιάριο, bbq, parking, 1.000.000€ (Α-2463)


36

My Home Ιανουάριος 2014 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Εργατικές Πολυκατοικίες, διαμέρισμα 80 τ.μ., 5ου, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, ανακαινισμένο, τεσσάρι, μισθωμένο 270€, ελάχιστα κοινόχρηστα, τιμή 80.000€ ¬6942/525456 ΔΡΟΣΙΑ μεζονέτα 270 τ.μ., 3 επίπεδα, γωνιακή, 4 υ/δ, 4 μπάνια, ασανσέρ, δεν έχει κατοικηθεί, τιμή 460.000€, συζητήσιμη ¬6936/722726, 6932/258555

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ∆ιαµέρισµα 95 τ.µ., 3ος ορ., 3 υ/δ, µπάνιο, wc, φυσικό αέριο, τζάκι, υπόγειο parking, αποθήκη. Τηλ.: 6978/964086, 210 2775198.

ΒΥΡΩΝΑΣ Νέο Παγκράτι, διαμέρισμα 40 τ.μ., 5ου, επιπλωμένο, ανακαινισμένο πολυτελώς, δυάρι, κεντρικό σημείο, πλησίον συγκοινωνιών, κέντρου και Πανεπιστημίων, ευκαιρία πωλείται στην αντικειμενική αξία, τιμή 37.000€ ¬6934/382960 ΓΚΥΖΗ διαμέρισμα 68 τ.μ., 3ου, διαμπερές, 1 υ/δ, κατασκευή ‘80, κεντρική θέρμανση, άριστη κατάσταση, 2 a/c, μεγάλοι χώροι, φρεσκοβαμμένο, δυνατότητα 2ου υ/δ, αποκλείονται μεσίτες, συζητήσιμη ¬6932/054049 ΓΛΥΦΑΔΑ διαμέρισμα 75 τ.μ., 1ου, κατασκευή ‘70, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, πλατεία Εσπερίδων, μερικώς ανακαινισμένο, τιμή 120.000€ ¬6947/807590

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μεζονέτα 135 τ.µ., 4ος-5ος ορ., 2 υ/δ, σοφίτα, µπάνιο, wc, φυσικό αέριο, κλειστό parking πιλοτής, αποθήκη. Τηλ.: 6978/964086, 210 2775198.

XPYΣH EYKAIPIA

Τηλ.: 210 9650293, 6944/760516. info@gaiodomi.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ θριάμβου 26, διαμέρισμα 70 τ.μ., ημιυπόγειο, χρήζει ανακαίνισης, με βεράντα 25 τ.μ., πωλείται, τιμή 35.000€ ¬210/8202808, 6936/903423 ΚΑΜΙΝΙΑ οδός Ερμουπόλεως, νεόδμητο διαμέρισμα 100 τ.μ., 3ου, ηλιακός, πάρκιν, αποθήκη ¬210/4824929, 6944/370383

XPYΣH EYKAIPIA

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Συγκρότηµα κατοικιών, 80 µ. από µετρό Ελληνικού, πωλούνται 95 τ.µ., 1ου ορ. τιµή: 325.000A και 2ου ορ. τιµή: 355.000A, προεγκατάσταση συναγερµού, αποθήκες, γκαράζ, αυτόνοµη θέρµανση

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ ∆ύο µεζονέτες µε απεριόριστη θέα, στα επιχρίσµατα, µεζονέτα 300 τ.µ., 4 επιπέδων, σε οικόπεδο 250 τ.µ., µε 3 θέσεις parking. Τιµή: 320.000 A, περατωµένη 430.000 A και µεζονέτα 370 τ.µ., 5 επιπέδων, οικόπεδο 500 τ.µ., πισίνα, υπόγειο parking. Τιµή: 390.000 A, περατωµένη 520.000 A Τηλ.: 210 8104840 E-mail: technikart1@yahoo.gr ΚΑΜΙΝΙΑ οδός Ερμουπόλεως, νεόδμητο διαμέρισμα 90 τ.μ., 5ου, κατασκευή ‘11, ηλιακός, πάρκιν, αποθήκη ¬210/4824929, 6944/370383 ΚΑΜΙΝΙΑ Χρυσουπόλεως, οικία 160 τ.μ., άριστη κατάσταση, διώροφη, παλαιά, αποτελούμενη από ισόγειο διαμέρισμα 90 τ.μ. και διαμέρισμα 70 τ.μ. 1ου ορόφου, σε οικόπεδο 138 τ.μ., Σ.Δ. 3, τιμή 90.000€, συζητήσιμη ¬6977/226492 ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 4 διαμερίσματα 75 τ.μ. έκαστου, 1ου - 2ου αντίστοιχα, αυτόνομα, πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας, όλα μαζί, τιμή 120.000€ ¬210/8653835 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη, διαμέρισμα 55 τ.μ., 3ου, διαμπερές, πόρτα ασφαλείας, φωτεινό, χαμηλά κοινόχρηστα, τιμή 50.000€ ¬6946/264378, 6938/784213 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ανάσταση, οικία 75 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή ‘70, σε οικόπεδο 140 τ.μ., αποθήκη 6 τ.μ., κήπος, χωρίς κοινόχρηστα, κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση, χρήζει ανακαίνισης, τιμή 50.000€ ¬6945/685422 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Κέντρο, γκαρσονιέρα 25 τ.μ., 4ου, studio, σουίτα, πολύ ήσυχη, πολυτελέστατη, πλήρως ανακαινισμένη με επώνυμα είδη υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα και εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές, τιμή 50.000€, συζητήσιμη ¬6934/382960 ΚΟΛΩΝΑΚΙ πεζόδρομος Βουκουρεστίου, διαμέρισμα 80 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 3 γραφεία, υποδοχή, πολυτελώς ανακαινισμένο, ξύλινα και επώνυμα, επιπλωμένο, έτοιμο για εγκατάσταση, κατάλληλο για δικηγόρους, ιατρό, επιχειρηματία, τιμή 240.000€, συζητήσιμη ¬6934/382960 ΚΟΛΩΝΟΣ νεόδμητη μεζονέτα 94 τ.μ., 2ου 3ου, 2 υ/δ (το 1 master), κατασκευή ‘09, 2 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, τιμή 140.000€ ¬6940/526680, 6944/197089 ΚΟΛΩΝΟΣ νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 76 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘09, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, πάρκιν, αποθήκη, πλησίον συγκοινωνιών, κατάλληλο για επένδυση, τιμή 89.000€ ¬6951/820760 ΚΟΛΩΝΟΣ οροφοδιαμέρισμα 86 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή ‘00, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, πρόσφατα ανακαινισμένο, λίγα κοινόχρηστα, κοντά σε μετρό και σχολεία, τιμή 79.000€ ¬6987/373633 ΚΟΥΚΑΚΙ πλησίον Παντείου, Ματρώζου 44, γκαρσονιέρα 35 τ.μ., ισόγεια, χωρίς αυλή, ανακαινισμένη ¬210/9224024, 6937/056538

ΚΥΨΕΛΗ Δικαστήρια, διαμέρισμα 85 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, επιπλωμένο, άριστη κατάσταση, a/c, πωλείται τιμή ευκαιρίας 2 ¬6944/685366 ΚΥΨΕΛΗ οδός Σύρου 12, διαμέρισμα 145 τ.μ., 1ου, 3 μεγάλα υ/δ, μπάνιο, wc, δρύινα πατώματα, 20 τ.μ. αποθήκη υπογείου, ανακαινισμένο, ήσυχο, άριστο, τιμή ευκαιρίας ¬6976/781385 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ σύνορα Πεύκη, διαμέρισμα 104 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, σε οικόπεδο 1.230 τ.μ., κλιματισμός, τζάκι, ηλιακός, τέντες, κήπος 840 τ.μ., τιμή 188.000€ ¬6974/338333, 210/2849405 ΜΑΡΟΥΣΙ Βορείου Ηπείρου, διαμέρισμα 135 τ.μ., 4ου, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, σε οικόπεδο 3 στρ., αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, με μεγάλο κήπο, 3φατσο, πολυτελούς κατασκευής ¬210/6204473, 6937/091352 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Ανω, οροφοδιαμέρισμα 105 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 2 υ/δ, κατασκευή ‘95, δρύινα πατώματα, πλήρως ανακαινισμένο, τζάκι, ηλιακός, πάρκιν, αποθήκη, θέα Αθήνα, τιμή 235.000€ ¬6945/599735 ΜΕΛΙΣΣΙΑ διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, ηλιακός, πάρκιν πιλοτής, αποθήκη, δυάρι, 100 μ. από Σισμανόγλειο, τιμή 100.000€ ¬26960/22524, 6978/107008 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Δεξαμενή, διαμέρισμα 102 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, μεγάλο σαλόνι, τζάκι, άριστη κατάσταση, υπερυψωμένο, θέα, 10 ετών, χωρίς πάρκιν και αποθήκη, τιμή 120.000€ ¬6982/519900 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Κουκουβάουνες, νεόδμητο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, τιμή 70.000€ ¬26210/71909 ΜΕΤΣ Μάρκου Μουσούρου, νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., 4ου, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή ‘13, φυσικό αέριο, τζάκι, θέα θάλασσα - Ακρόπολη, τεχνική εταιρεία, τιμή 400.000€, συζητήσιμη ¬6944/644423, 210/7219084 ΜΕΤΣ νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή ‘13, 2 μπάνια, wc, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, απεριόριστη θέα, τιμή 255.000€ ¬6944/644423 ΜΕΤΣ νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., 4ου, 3 υ/δ (το 1 master), κατασκευή ‘13, 2 μπάνια, wc, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, απεριόριστη θέα, τιμή 400.000€ ¬210/7219084, 6944/644423 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ανω, διαμέρισμα 90 τ.μ., 3ου, γωνιακό, 2 υ/δ, πόρτα ασφαλείας, διαμπερές, ενιαίο σαλόνι - κουζίνα με πάσο, 2 βοηθητικοί χώροι, θυροτηλεόραση, τιμή 90.000€ ¬6936/725249, 210/9524682 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ όρια Παλαιό Φάληρο (Αμφιθέα), μεζονέτα 350 τ.μ., 3 επίπεδα, γωνιακή, κήπος, σε πολύ καλό σημείο, υπερλούξ, τιμή 660.000€, συζητήσιμη ¬6934/382960 ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Γεωργίου Καραϊσκάκη, οικία 600 τ.μ., εξ αδιαιρέτου, διώροφη ημιτελής, πωλείται, τιμή 50.000€ ¬6975/717661 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ διαμέρισμα 97 τ.μ., 3ου, 3 υ/δ, κατασκευή ‘90, αυτόνομη θέρμανση, τέντες, φωτεινό, προσόψεως, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, μεγάλη βεράντα, τιμή 125.000€, συζητήσιμη ¬210/4829582, 6944/836190 ΝΙΚΑΙΑ Νεάπολη, διαμέρισμα 51 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 1 υ/δ, μπάνιο, σαλόνι, αυτόνομη κουζίνα, κεντρική θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, τέντες, φρεσκοβαμμένο, χαμηλά κοινόχρηστα, ευκαιρία, δεκτοί μεσίτες ¬210/4092252, 07.00 - 15.00, 6972/836600 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Εριφύλης 9-11, διαμέρισμα 32 τ.μ., υπόγειο, προσόψεως, 1 υ/δ, μπάνιο, μεγάλο χολ, κουζίνα, πλησίον Αλσους - Ριζάρη, κατάλληλο (νομιμοποιημένο) για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, τιμή 9.000€ ¬210/8834546, 6943/539765 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ διαμέρισμα 117 τ.μ., 5ου, διαμπερές, 2 υ/δ, wc, μπαλκόνια περιμετρικά, ηλεκτρική κουζίνα εντοιχισμένη, μεγάλο σαλόνι, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, πάρκιν, 2 a/c, βιβλιοθήκη μεγάλη, τιμή 190.000€ ¬6934/727301, 22910/22713 ΠΑΛΛΗΝΗ Κάντζα, μονοκατοικία 105 τ.μ., ημιυπόγειο 117τ.μ. (μπετά), υπολείπονται εργασίες εξωτερικού χώρου συν studio 15τ.μ. υπόλοιπο δόμησης 80τ.μ., πλησίον σχολείων/μέσων μαζικής μεταφοράς, όχι δάνεια , τιμή 190.000€, συζητήσιμη ¬6909/164400 ΠΑΤΗΣΙΑ Ανω, Αγιας Λαύρας 24, διαμέρισμα 65 τ.μ., 5ου, καλή κατάσταση, πωλείται σε τιμή λογική ¬6938/383945, 6979/007001 ΠΑΤΗΣΙΑ γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 4ου, μικρό μπαλκόνι, τιμή 14.000€ ¬210/2011833 ΠΑΤΗΣΙΑ Καραμήτσα 16, διαμέρισμα ρετιρέ 67 τ.μ., 4ου, κατασκευή ‘73, τιμή 47.000€ ¬6977/422222


38

My Home Ιανουάριος 2014

Υπόλοιπη Αττική ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ θέση Γκοριτσά, μονοκατοικία 85 τ.μ., χωρίς κολόνες, με ταράτσα, σε 285 τ.μ., εντός σχεδίου, 21 μ. πρόσοψη σε λεωφόρο που κτίζει επιπλέον σπίτι 95 τ.μ. ¬210/5599197 ΚΕΡΑΤΕΑ Βρωμοπούσι, μονοκατοικία 70 τ.μ., 1 υ/δ, μπάνιο, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη 15 τ.μ., δυνατότητα 2ου υ/δ, κεραμοσκεπή, 600 μ. από θάλασσα, τιμή 50.000€ ¬6932/564237, 210/6391524 ΚΕΡΑΤΕΑ μονοκατοικία 100 τ.μ., μπάνιο, wc, σε οικόπεδο 160 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση, χρήζει ανακαίνισης, ευκαιρία ¬6908/969137, 22990/29523 ΚΕΡΑΤΕΑ περιοχή Αμάχερη, μονοκατοικία 50 τ.μ., ισόγεια, σε οικόπεδο 195 τ.μ., παλαιά, τιμή ευκαιρίας ¬6908/969137, 22990/29523 ΚΟΡΩΠΙ νεόδμητο διαμέρισμα 50 τ.μ., 2ου, διαμπερές, κατασκευή ‘13, ντουλάπια, κλιματισμός, ηλιακός, πολλά έξτρα, ήσυχη περιοχή, ιδιώτης, τιμή 92.000€ ¬6973/545887 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Γραμματικό, οροφοδιαμέρισμα 62 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, εντός οικισμού ¬6934/278809 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Αγίου Κωνσταντίνου 29Β, μονοκατοικία 65 τ.μ., σε οικόπεδο 210 τ.μ., άριστη κατάσταση, Σ.Δ. 0,6 χωρίς θέρμανση, 150 μ. από θάλασσα, τιμή 72.000€, συζητήσιμη ¬6977/226492 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ διαμέρισμα 75 τ.μ., 2ου, προσόψεως, διαμπερές, γωνιακό, 2 υ/δ, μπάνιο, παραδοσιακό, επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, τέντες, αποθήκη 15 τ.μ., χωρίς ασανσέρ, ελεύθερο, άριστη κατάσταση, συζητήσιμη ¬6974/741668, 6987/115991

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οδός Παλτήρη 3, οικία, σε οικόπεδο 200 τ.μ., άριστη κατάσταση, 100μ. από θάλασσα, παλαιά, τετραώροφη, αποτελούμενη από 4 διαμερίσματα, 3 των 90 τ.μ. ένα 40 τ.μ., τιμή 330.000€, συζητήσιμη ¬6977/226492 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Φοίβου και Αθηνάς 9, διαμέρισμα 100 τ.μ., ισόγειο, αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν, αποθήκη, 50 μ. απο Λιμανάκι, τιμή 135.000€ ¬6977/226492 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Φοίβου και Αθηνάς 9, διαμέρισμα 65 τ.μ., 1ου, αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν, αποθήκη, 50 μ. από Λιμανάκι, τιμή 110.000€ ¬6977/226492 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Φοίβου και Αθηνάς 9, διαμέρισμα 85 τ.μ., ισόγειο, αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν, αποθήκη, 50 μ. απο Λιμανάκι, τιμή 120.000€ ¬6977/226492 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ νεόδμητη οικία 95 τ.μ. ¬6938/752137 ΠΑΙΑΝΙΑ μονοκατοικία 130 τ.μ., 3 υ/δ, αποθήκη 40 τ.μ., άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ‘09, φωτοβολταϊκό συμβόλαιο ΔΕΗ για 25 χρόνια κέρδος 4.000€, οχι μεσίτες, τιμή 200.000€ ¬6937/161355 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Αττικής, ημιτελής μονοκατοικία 370 τ.μ., 1ου - 2ου, 5 υ/δ, 6 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, απεριόριστη θέα, κήπος 4.000 τ.μ., πισίνα, τιμή 900.000€ ¬6980/692281

ΡΑΦΗΝΑ Νεόδµητη µεζονέτα 110 τ.µ., ισογείου 1ου ορ., διαµπερής, 4 υ/δ, κατασκευή ’11, 2 µπάνια, βίλα, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, απεριόριστη θέα, κλειστό parking, αποθήκη, κήπος µε bbq για εκδηλώσεις, µοναδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, boiler, µοναδικό. Τιµή: 159.000A Τηλ.: 6944/551216.

XPYΣH EYKAIPIA

ΠΑΤΗΣΙΑ Κάτω, Τρεις Γέφυρες, Κουρτίδου 37 - 41 και Ανωνύμων, διαμέρισμα 82 τ.μ., 1ου, γωνιακό, κατασκευή ‘00, κήπος, 2 μεγάλες βεράντες 24 τ.μ. και 40 τ.μ., πέργκολα, τιμή 129.000€ ¬6981/332361 ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ στάση Αγγελοπούλου, διαμέρισμα ρετιρέ 40 τ.μ., 6ου, κεντρική θέρμανση, σε πεζόδρομο, αρχοντική πολυκατοικία, με ασανσέρ, a/c, τιμή ευκαιρίας, τιμή 17.000€ ¬6930/982555, 6978/784747 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Βρυώνη, Κανάρη 11, διαμέρισμα 48 τ.μ., ημιυπόγειο, 2 υ/δ, μπάνιο, παράθυρο στο δρόμο, πόρτα-παράθυρο στην αυλή, ελάχιστα κοινόχρηστα, πλησίον συγκοινωνιών-σχολείων-super market, τιμή 30.000€, συζητήσιμη ¬210/4183459, 6978/351734 ΠΕΡΑΜΑ Ιπποκράτους 14, διαμέρισμα 110 τ.μ., 1ου - 2ου, 2 υ/δ (το 1 master), μπάνιο, νεοκλασικό, κλιματισμός, τζάκι, κλειστό πάρκιν, μεσίτες δεκτοί, άριστη κατάσταση, τιμή 110.000€, συζητήσιμη ¬6980/918873, 09:00-23:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ανθούπολη, οροφοδιαμέρισμα 85 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘77, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς ασανσέρ, χωρίς κοινόχρηστα, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘13, ήσυχη τοποθεσία, όχι μεσίτες, τιμή 85.000€ ¬6980/694359, 210/9239808 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλησίον μετρό, διαμέρισμα 77 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, τιμή 55.000€ ¬210/5727824, 6972/734919 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ μονοκατοικία 75 τ.μ., ισόγεια, 2 υ/δ, πωλείται, τιμή 130.000€, συζητήσιμη ¬210/5054488, 6973/379812 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ιεροσολύμων 25, διαμέρισμα 125 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, σαλόνι - κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη στον ημιώροφο, ανεξάρτητη είσοδος ¬6944/579534 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ δίπλα στο μετρό - ΗΣΑΠ - λεωφορεία - σχολεία, διαμέρισμα 55 τ.μ., 3ου, προσόψεως, πόρτα ασφαλείας, τέντες, ελεύθερο, ανακαινισμένο, τιμή 16.500€ ¬210/2849895, 6979/781909 ΧΑΛΑΝΔΡΙ διαμέρισμα 72 τ.μ., 1ου, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, 300 μ. πλησίον μετρό, πωλείται ¬6945/453393 ΧΑΛΑΝΔΡΙ μονοκατοικία 108 τ.μ., ισόγεια, σε οικόπεδο 270 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, πλησίον μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, με ημιυπόγειο 108 τ.μ., ανεξάρτητα, γίνονται και 1 μεζονέτα, πλησίον Σκλαβενίτη, τιμή 270.000€ ¬6948/432592 ΧΟΛΑΡΓΟΣ πλησίον μετρό, μονοκατοικία 200 τ.μ., 2 επίπεδα, συν επιπλέον όροφος 100 τ.μ., συν υπόγειο 100 τ.μ., θέα, πισίνα, λεβητοστάσιο, γκαράζ, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ¬6932/860750

ΣΑΛΑΜΙΝΑ Κανάκια, οικία 120 τ.μ., σε οικόπεδο 1.330 τ.μ., αμφιθεατρικό - περιφραγμένο οικόπεδο, εντός σχεδίου, τιμή 225.000€, συζητήσιμη ¬210/9924857

ΚΟΡΩΝΗ Μεμί, μονοκατοικία 80 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 2 υ/δ, σε οικόπεδο 500 τ.μ., ενιαία κουζίνα καθιστικό, κλιματισμός, τζάκι, θέα βουνό - θάλασσα, ανακαινισμένη, τιμή 130.000€ ¬210/9709196, 6977/769840 ΚΥΘΝΟΣ Δρυοπίδα, μονοκατοικία 60 τ.μ., σαλόνι, κουζίνα, 1 υ/δ με εσωτερική σκάλα, με μικρή αυλή, τιμή 35.000€, συζητήσιμη ¬6974/581077, 27410/67792 ΚΥΘΝΟΣ Χώρα, κοντά στην πλατεία, διαμέρισμα 55 τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, διωρόφου οικίας, πωλείται σε συζητήσιμη τιμή ή ανταλλάσσεται με εξοχικό στην Αθήνα ¬6974/748839 ΜΕΣΣΗΝΗ κέντρο, πλατεία, Σταδίου 6, διαμέρισμα 107 τ.μ., 3ου, 2 υ/δ, 2 μπάνια, κουζίνα με γρανίτες, εντοιχισμένα ηλεκτρικά, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, πολυτελούς κατασκευής, μπαλκόνια 2 μ., θυροτηλεόραση ¬6974/601853, 6974/601855 ΜΕΣΣΗΝΙΑ Φλόκα, οικία 200 τ.μ., διώροφη παλαιά, πωλείται ¬210/3466389 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ανω Καλό Νερό, οικία αποτελούμενη από διαμέρισμα 70 τ.μ. ισογείου και 70 τ.μ. 1ου, με 2 υ/δ, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση, ξεχωριστή είσοδος, σε οικόπεδο 1,5 στρ., πανοραμική θέα θάλασσα, δίπλα σε βίλες, ευκαιρία ¬6976/781385 ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πολιχνίτος, μονοκατοικία 55 τ.μ., διώροφη, 15ετίας, πωλείται, τιμή 45.000€ ¬6985/796145 ΝΑΞΟΣ Απείρανθος, θέση Φυροϊστρα, ορεινό χωριό, μονοκατοικία 130 τ.μ., τζάκι, παραδοσιακή, διώροφη, υπόγειο 20 τ.μ., δοκάρια πάνω κάτω, εντοιχισμένα παλαιά έπιπλα, βλέπει Μύλο Αη Γιάννη, πέτρινη σκάλα στην αυλή, τιμή 150.000€ ¬210/6818631 ΝΑΥΠΛΙΟ διαμέρισμα 97 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, φωτεινό, κουζίνα, βεράντα 11 τ.μ., ασανσέρ, χαμηλά κοινόχρηστα, καλό σημείο ¬6951/787040 ΝΑΥΠΛΙΟ Παλαιό, διαμέρισμα 81 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή ‘82, μπάνιο, σαλόνι, αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη, ανακαινισμένο, ασανσέρ, εξαιρετική θέση, θέα ¬6951/787040

ΣΠΕΤΣΕΣ μονοκατοικία 70 τ.μ., επιπλωμένη, πλήρως ανακαινισμένη με πανοραμική θέα σε ήσυχο συγκρότημα με πισίνα και φύλακα, 250 μ. από Ντάπια, πωλείται ¬6986/776752 ΦΑΡΣΑΛΑ Βρυσιά, οικία 60 τ.μ., σε οικόπεδο 2 στρ., ελεύθερη, ανακαινισμένη, διώροφο, σε οικισμό, 7 χλμ. από την πόλη, περιφραγμένο επιπλωμένο, 2 δωμάτια, μεσίτες δεκτοί, τιμή 20.000€ ¬6937/440244 ΧΑΛΚΙΔΑ 4ωροφη πολυκατοικία αποτελούμενη από 21 διαμερίσματα 25 τ.μ. έκαστο, ετος κατασκευής 2002, πλησίον γηπέδου ποδοσφαίρου Χαλκίδας, πωλείται ενιαία ¬6985/580667 ΧΑΝΙΑ Δικαστήρια, Χονολουλού, κοντά κέντρο - ΤΕΙ - θάλασσα, μεζονέτα 60 τ.μ., 1ου, κατασκευή ‘98, αυτόνομη θέρμανση, ιδανική για φοιτητές, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση τιμή 70.000€, συζητήσιμη ‘09, ¬6941/431235

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Αθήνα - Πειραιά και Προαστίων ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ κατάστημα 33 τ.μ., ημιυπόγειο, γωνιακό, κατασκευή ‘70, 1 wc, καλή κατάσταση, πλησίον Νοσοκομείου Ελπίς, όπισθεν ΓΑΔΑ ¬6982/119946, 210/2282042

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Προφήτης ∆ανιήλ, λεωφόρος Αθηνών, κατάστηµα 164 τ.µ., ισόγειο, µεγάλης προβολής. Πωλείται στην µισή τιµή της

ΝΕΜΕΑ Εισόδια Θεοτόκου, µονοκατοικία 100 τ.µ.,

αντικειµενικής αξίας. Τηλ.: 6977/538144.

σε οικόπεδο 850 τ.µ., χρήζει

Υπόλοιπη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ Μετόχι, μεζονέτα 120 τ.μ., πληρωμή 70.000€ με το συμβόλαιο και 30.000€ σε 12 μηνιαίες δόσεις, τιμή 100.000€ ¬6977/617327 ΑΙΓΙΝΑ Σουβάλα, νεόδμητο διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, διαμπερές, τζάκι, θέα θάλασσα, απεριόριστη θέα, επιπλωμένο ή μη, σχεδόν καινούργιο, πλησίον εμπορικού κέντρου λιμανιού Σουβάλας, τιμή 45.000€ ¬6947/941363 ΑΡΑΧΟΒΑ Λιβάδι, νεόδμητη μεζονέτα 130 τ.μ., παραδοσιακή, πέτρινη, απεριόριστη θέα, σε συγκρότημα μεζονετών, πολυτελούς κατασκευής, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ¬210/8074939, 6937/091352 ΑΡΑΧΟΒΑ νεόδμητη μεζονέτα 75 τ.μ., ισογείου - 1ου, κατασκευή ‘11, πέτρινη, επιπλωμένη, ανεξάρτητη, πολυτελής, εντός οικισμού, πωλείται ¬6944/218268, 6979/490412 ΑΡΓΟΣ προς Κίο, μονοκατοικία 100 τ.μ., παλαιά πλήθινη, πωλείται, τιμή 85.000€ ¬6932/860750 6934/521862 ΚΑΡΔΙΤΣΑ Νεράιδα (πρώην Ευρυτανία), μονοκατοικία 45 τ.μ., 2 υ/δ, σε οικόπεδο 300 τ.μ., διώροφη, θέα έλατα, υψόμετρο 900 μ., τιμή 38.000€ ¬6973/545887 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ χωριό Βουτύρο, οικία 52 τ.μ., σε οικόπεδο 253 τ.μ., τζάκι, αποθήκη 5 τ.μ., παραδοσιακή πέτρινη, πλήρως επιπλωμένη, αμφιθεατρικό, περιφραγμένο, τιμή 40.000€ ¬210/2853833, 6978/757282 ΚΙΑΤΟ studio 50 τ.μ., ισόγειο, μπροστά στη θάλασσα, τιμή 55.000€ ¬27410/54332, 6973/324954 ΚΟΡΙΝΘΟΣ οικισμός Αρης, οικία 80 τ.μ., επιπλωμένη, σε οικόπεδο 650 τ.μ., με κεραμοσκεπή, κλιματισμός, απεριόριστη θέα, σπιτάκι κήπου, μεγάλη βεράντα, υγιεινό περιβάλλον, πλησίον πλαζ, χαμηλή τιμή ¬210/8082365

επισκευής, µε δόµηση 800 τ.µ. κατάλληλη και για 2 αγοραστές. Τιµή: 130.000 A Τηλ.: 6955/346056.

ΠΑΡΟΣ παραδοσιακός οικισμός Παροικιάς, διαμέρισμα 58 τ.μ., ισόγειο, 1 υ/δ, πλήρως ανακαινισμένο, αυλή 30 τ.μ., bbq, αποθήκη, 50 μ., από παραλία, τιμή 60.000€ ¬210/4968255, 6958/604077 ΠΑΤΡΑ Εξω Αγυιά, οδός Ευρώτα, διαμέρισμα 53 τ.μ., 2ου, διαμπερές, τιμή 20.000€ ¬26340/52014 ΠΑΤΡΑ Ζαβλάνι, διαμέρισμα 70 τ.μ., ισόγειο, 1 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, άριστη κατάσταση, με αυλή, αλουμίνια, τιμή 25.000€, συζητήσιμη ¬210/5912914 ΠΑΤΡΑ Κάτω Καστελόκαμπος, μετρό Πόρτο Ρίο-Αχάια Βeach, μεζονέτα 200 τ.μ., 4 υ/δ, σε οικόπεδο 300 τ.μ., συν 100 τμ. ημιυπόγειο διαμέρισμα, γκαράζ, κήπος, βεράντες, κεραμοσκεπή, λόγω αναχώρησης, τιμή 330.000€ ¬6949/154679 ΠΑΤΡΑ οικία 40 τ.μ., σε οικόπεδο 180 τ.μ., παλαιά, πετρόκτιστη, σ.δ. 144, αμφιθεατρική, με θέα τη γέφυρα του Ρίο, ευκολίες, τιμή 45.000€ ¬6942/067927 ΡΟΔΟΣ μεζονέτα 182 τ.μ., 3 επίπεδα, θέα θάλασσα, κήπος, σε κεντρικό σημείο, κοντά σε πιάτσα ταξί και στάση λεωφορείου, πωλείται, τιμή 235.000€ ¬6934/106220 ΣΑΜΟΣ Νεοχώρι, μονοκατοικία 75 τ.μ., επιπλωμένη, ανακαινισμένη, διώροφη, πωλείται ¬6945/206567 ΣΙΦΝΟΣ Αρτεμώνας, μονοκατοικία 65 τ.μ. ¬22840/31603

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ Σπύρου Πάτση, επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ., ημιυπόγειος, πωλείται ή ενοικιάζεται, λογικές τιμές ¬6982/066512 ΓΛΥΦΑΔΑ Ανω, Τερψιθέα, Ζακύνθου 5, χώρος 200 τ.μ., ημιυπόγειος, ελεύθερος, με δική του είσοδο, κατάλληλο για αποθήκη ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική χρήση, τιμή 100.000€, συζητήσιμη ¬210/8973575 ΓΟΥΔΗ κατάστημα 29 τ.μ., ισόγειο, διαμπερές, κατασκευή ‘77, πατάρι 10 τ.μ., ελεύθερο, καλή κατάσταση, ανακαίνιση ‘10, τιμή 24.000€, συζητήσιμη ¬6985/909091 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ κατάστημα 370 τ.μ., πάρκιν 5 θέσεων, μία επιφάνεια, σε κεντρική λεωφόρο ¬6932/203620 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ κεντρική πλατεία, κατάστημα 70 τ.μ., ισόγειο, τιμή 150.000€ ¬6982/519900 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ κτίριο 4.000 τ.μ., σε οικόπεδο 3.300 τ.μ., ανακαινισμένο, υπόγειο, ισόγειο, 1ος, 2ος, βαμμένο, απέναντι από ΦΑΓΕ, τιμή 1.600.000€, συζητήσιμη ¬6931/220046, 210/8986700 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Νέμεση, κτίριο 2.214 τ.μ., άριστη κατάσταση, τιμή 2.700.000€ ¬210/2896600 ΜΟΣΧΑΤΟ Εμμανουήλ Καμπούρη, αίθουσα 251 τ.μ., 1ου, πάρκιν, βιομηχανικός ανελκυστήρας, πωλείται ¬6974/901503 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ανατολής 9-15, νεόδμητο κατάστημα 98 τ.μ., ισόγειο, διαμπερές, κατασκευή ‘04, χωρίς κοινόχρηστα, με κτιστό νόμιμο πατάρι, σε κτίριο καταστημάτων και γραφείων , τιμή 160.000€ ¬6978/242561 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Φιξ, επί της οδού Καλλιρρόης, έναντι μετρό - τραμ, πλησίον νέου μουσείου σύγχρονης τέχνης, κατάστημα 150 τ.μ., ισόγειο, πατάρι 100 τ.μ., υπόγειο 137 τ.μ., πωλείται ¬210/8040812, 6946/444338 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Μαρίνα Ζέας, κατάστημα 86 τ.μ., ημιυπόγειο, χωρίς κοινόχρηστα, βλέπει σε ακάλυπτο, καλό σημείο, τιμή 30.000€ ¬6977/710980


40

My Home Ιανουάριος 2014

Τηλ.: 6976/430091, 210 5060678, 22960 90436. ΧΑΛΑΝΔΡΙ κατάστημα 71 τ.μ., ημιυπόγειο, άριστη κατάσταση, με βιτρίνα στο δρόμο, με δυνατότητα πάρκιν, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, ιδιώτης ¬6948/432592

Υπόλοιπη Αττική ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΑΥΡΙΟ Ψαραγορά, κατάστημα 70 τ.μ., διατηρητέο, άριστη κατάσταση, Πωλείται Ιχθυοπωλείο 40 ετών σε ενοικιαζόμενο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο, λόγω συνταξιοδοτήσεως ¬6974/481400 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Λεωφ. Μαραθώνος 120, κατάστημα 439 τ.μ., αποτελούμενο από 175,44 τ.μ. υπόγειο, 175,44 ισόγειο, 87,83 τ.μ. 1ου ορόφου, πάρκιν 10 θέσεων, ράμπα αναπήτιμή 650.000€, συζητήσιμη ρου, ¬6977/226492

Υπόλοιπη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ κέντρο, περιοχή πάρκου ΟΣΕ, κατάστημα 42 τ.μ., ισόγειο, κατασκευή ‘90, 1 wc, χωρίς κοινόχρηστα, με υπόγειο 42 τ.μ., τιμή 35.000€ ¬6981/448287, 210/6028382 ΚΩΣ κατάστημα 55 τ.μ., έτερο κατάστημα 55 τ.μ., με δυνατότητα συνένωσης, σε τουριστικό δρόμο της Κω, με αυλή πίσω και πρασιά μπροστά, τιμή ευκαιρίας ¬210/6124596, 6944/794030

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΕΤΡΙΑ οικισμός Αγ. Ιωάννη, μονοκατοικία 77 τ.μ., σε οικόπεδο 600 τ.μ., συν υπόγειο 20 τ.μ., θέα θάλασσα, άριστη κατάσταση, κήπος με γκαζόν και δένδρα, BBQ, τιμή 80.000€ ¬6938/279729 ΚΕΡΑΤΕΑ Βγέθι, μονοκατοικία 140 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, 4 υ/δ, 3 μπάνια, σε οικόπεδο 400 τ.μ., τζάκι, θέα θάλασσα, πάρκιν, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ‘10, πωλείται, τιμή 120.000€ ¬6974/852274 ΛΟΥΤΡΑΚΙ μονοκατοικία 80 τ.μ., παραδοσιακή, σε βουνό, σε οικόπεδο 14.000 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, απεριόριστη θέα βουνό δάσος - θάλασσα, άριστη κατάσταση, ευκαιρία, τιμή 230.000€, συζητήσιμη ¬6974/085669 ΜΑΤΙ Ποσειδώνος 95, διαμέρισμα 50 τ.μ., 3ου, παραθαλάσσιο, θέα θάλασσα, άριστη κατάσταση ¬6936/441620 ΝΑΞΟΣ Απείρανθος, θέση Φυροϊστρα, ορεινό χωριό, μονοκατοικία 130 τ.μ., τζάκι, παραδοσιακή, διώροφη, υπόγειο 20 τ.μ., δοκάρια πάνω κάτω, εντοιχισμένα παλαιά έπιπλα, βλέπει Μύλο Αη Γιάννη, πέτρινη σκάλα στην αυλή, τιμή 150.000€ ¬210/6818631 ΣΑΛΑΜΙΝΑ Σελήνια, μονοκατοικία 60 τ.μ., ισόγεια, γωνιακή, κήπος, σε οικόπεδο μικρότερο του στρέμματος, τιμή 45.000€ ¬6945/373858

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Αθήνα - Πειραιά και Προαστίων ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΑΛΑΤΣΙ πλησίον σχολείων Γκράβα, οικόπεδο 235,45 τ.μ., γωνιακό, σ.δ. 3,6, 17,3 x 14,20, τιμή 500.000€ ¬6939/345856 ΓΕΡΑΚΑΣ Μπαλάνα Ι, Αιδηψού & Ναυπλίου, οικόπεδο 400 τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 0,8, πρόσοψη 28 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, με κτίσμα 65 τ.μ., χρήζει ανακαίνισης, 600€ το τ.μ. ¬210/6200285, 6978/180019 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ θέση Μιχούλη, Καραϊσκάκη, οικόπεδο 360 τ.μ., εντός σχεδίου, γωνιακό, σ.δ. 0,8, άρτιο, οικοδομήσιμο, βλέπει σε 2 δρόμους με προσόψεις 29x12 μ., κτίζει 2 μεζονέτες, τιμή 75.000€ ¬210/7246492, 6944/881283 ΓΛΥΦΑΔΑ οικόπεδο 600 τ.μ., σ.δ. 0,8, σε πολύ καλό σημείο, πωλείται στην αντικειμενική αξία ¬6932/203620 ΗΡΑΚΛΕΙΟ οικόπεδο 205 τ.μ., εντός σχεδίου, γωνιακό, σ.δ. 1,2, πρόσοψη 10,50 μ., θέα, πανταχόθεν ελεύθερο, με άδεια πενταώροφης οικοδομής, πωλείται ή ανταλλάσσεται με μεζονέτα ή οροφοδιαμέρισμα ¬6976/781385 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ οικόπεδο 545 τ.μ., εντός σχεδίου, επικλινές, πρόσοψη 13 μ., πανοραμική θέα λεκανοπέδιο Αττικής, κτίζει 350 τ.μ. και άνω, ιδιώτης, τιμή 175.000€ ¬6932/225447 ΚΑΜΑΤΕΡΟ Γεροβουνό, Μπούκας, οικόπεδο 187 τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 0,8, πρόσοψη 10 μ., ολοκληρωμένη πράξη εφαρμογής, πληρωμένες εισφορές, ιδιώτης, τιμή 100.000€ ¬6943/105531, 09:00-21:00 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη, Βλαχάβας 8, οικόπεδο 136,16 τ.μ., εντός σχεδίου, οικοδομήσιμο, σε ύψωμα, με παλαιά οικία, ισόγειο 41 τ.μ. και υπόγειο 26 τ.μ. ¬210/6138639, 6944/828911 ΚΗΦΙΣΙΑ Πολιτεία στην κεντρική πλατεία, οικόπεδο 340 τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 0,6, πρόσοψη 20 μ., κτίζει 200 τ.μ., τιμή 340.000€ ¬6944/074209 ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Λέσβος, οικόπεδο 573 τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 0,80, πρόσοψη 18 μ., άρτιο, οικοδομήσιμο, τιμή 490.000€, συζητήσιμη ¬210/8103371, 6945/856217 ΜΑΡΟΥΣΙ οικόπεδο 567 τ.μ., Καθαρό, εντός σχεδίου, σ.δ. 1, 14x56, κτίζει 500 τ.μ., δίπλα στο εμπορικό Αίθριο Αμαρουσίου, διαθέσιμο από 6/12/13, τιμή 590.000€ ¬6944/699744 ΠΕΡΑΜΑ οικόπεδο 77 τ.μ., εντός σχεδίου, με παλαιά μονοκατοικία 4 δωματίων, χρήζει επισκευής, φως, νερό, τηλέφωνο, τιμή 40.000€, συζητήσιμη ¬6982/624982, μετά τις 14.00 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Κηπούπολη, Ελευθ. Βενιζέλου 237, οικόπεδο 180 τ.μ., εντός σχεδίου, 10x18, τιμή 180.000€ ¬6944/574132 ΧΑΙΔΑΡΙ Δάσος, Αφαία, οικόπεδο 385 τ.μ., γωνιακό, ευκαιρία, τιμή 110.000€ ¬6982/066512 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαραυγής 12, οικόπεδο 552 τ.μ., σ.δ. 0,9, πρόσοψη 18,80 μ., εξαιρετικό, ήσυχος δρόμος, 2 σταθμοί μετρό (Νομισματοκοπείο και Αγίας Παρασκευής), τιμή 380.000€ ¬6977/522345

Υπόλοιπη Αττική ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑ οικόπεδο 255 τ.μ., εντός σχεδίου, με θέα, αμφιθεατρικό, άδεια οικοδομής 220 τ.μ., τιμή 75.000€ ¬6974/949689 ΒΙΛΙΑ 2 χλμ. πριν την Οινόη, οικόπεδο 11.500 τ.μ., εκτός σχεδίου, άρτιο, οικοδομήσιμο, πρόσοψη σε αγροτικό δρόμο 115 μ., μη δασικό, με χαρακτηρισμό δασαρχείου, τιμή 60.000€ ¬6936/643768 ΕΛΕΥΣΙΝΑ οδός Καλατζάκου 4, δίπλα στην οδό Ωκεανίδων, πλησίον λιμανιού, οικόπεδο 1.100 τ.μ., εντός σχεδίου, οικοδομήσιμο, περίφραξη, τιμή λογική ¬6972/641784, 210/2286541

ΚΕΡΑΤΕΑ Αγιος Σεραφείμ, αγροτεμάχιο 550 τ.μ., εκτός σχεδίου, επικλινές, διαμπερές, περίφραξη, δίπλα στο ΒΙΟΠΑ, με πλατφόρμα 80 τ.μ., νομιμοποιημένο, τιμή 20.000€ ¬6974/184871 ΚΟΡΩΠΙ Αγ. Δημήτριος, παραλία, 36,5 χλμ. λεωφ. Σουνίου, οδός Αλοννήσου, οικόπεδο 855 τ.μ., υπό ένταξη, πανοραμική θέα Σαρωνικός, σ.δ. 0,3 και 0,2, τιμή 765.000€ ¬6958/414696 ΛΑΓΟΝΗΣΙ οδός Ναυπακτίας, οικόπεδο 1.231 τ.μ., εντός σχεδίου, οικοδομήσιμο, τρίφατσο, γωνιακό αντικειμενικής αξίας 420.000€, τιμή ευκαιρίας, λόγω αναχώρησης εξωτερικό , τιμή 280.000€ στο ¬6989/933880, 10.00 - 22.00, 6948/548496 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ οικόπεδο 3.950 τ.μ., πωλείται σε λογική τιμή ¬6982/066512 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Αγία Μαρίνα, οικόπεδο 800 τ.μ., εκτός σχεδίου, τιμή προσιτή ¬6974/838117 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ οικόπεδο 3 στρ., με 2 ανεξάρτητες παλαιές μονοκατοικίες 70 και 45 τ.μ., υπό ένταξη, γεώτρηση, τιμή 250.000€ ¬6977/226492

ΝΤΡΑΦΙ Οικόπεδο 1.316 τ.µ., διαµπερές (προσόψεις 35 µ. και 26 µ.), εξαιρετική θέα, δυνατότητα ανέγερσης και 2 αυτόνοµων κατοικιών. Ιδιώτης. Μοναδική ευκαιρία. Τιµή: 260.000 A Τηλ.: 6947/185009, 210 6890455.

ΠΑΙΑΝΙΑ Βαλαωρίτου 22, οικόπεδο 320 τ.μ., γωνιακό, σ.δ. 0,4, 15 x 22 μ, τετραγωνισμένο, Σ.Κ. 40%, σε πεζόδρομο, θέα - πράσινο, περιοχή με μεζονέτες, πωλείται και δεκτή ανταλλαγή με ακίνητο ¬6976/781385 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Αυλάκι, οικόπεδο 252 τ.μ., με παλαιά μονοκατοικία, εντός σχεδίου, θέα θάλασσα, τιμή 60.000€ ¬6938/975144, 6985/162163 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Μαρκόπουλο, Πούσι Καλογέρι, αγροτεμάχιο 6 στρ., με φυστικιές, εκτός σχεδίου, γωνιακό, δίπλα σε οινοποιείο, σοβαρές προτάσεις, τιμή 100.000€ ¬210/9354516, 6943/425044 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ οικόπεδο 295 τ.μ., εντός σχεδίου, αμφιθεατρικό, ρεύμα, νερό, θέα θάλασσα, μεσίτες δεκτοί, Ο.Τ. 1015, υπάρχει εγκεκριμένη προσκύρωση διπλανού οικοπέδου 213 τ.μ., τιμή 85.000€ ¬6939/239496 ΣΑΛΑΜΙΝΑ Πέρανι, οικόπεδο 384 τ.μ., εκτός σχεδίου, 500 μ. από θάλασσα, τιμή 20.000€ ¬6944/876385, 210/4412590

ΑΡΑΧΟΒΑ Λιβάδι, οικόπεδο 4.400 τ.μ., εντός σχεδίου, με άδεια οικοδομής, για 4 οικίες (έχει εκδοθεί), σε προνομιακό σημείο, με τριπλή πρόσβαση, ιδιώτης πωλείται ολόκληρο ή μισό, τιμή 180.000€ ¬6932/225447 ΑΡΓΟΣ κέντρο, οδός Κύπρου, οικόπεδο 800 τ.μ., εντός σχεδίου, γωνιακό, με παλαιά μονοκατοικία εντός, δυνατότητα διαχωρισμού σε 2 οικόπεδα, ευκαιρία, τιμή 80.000€ ¬6932/860750, 6934/521862 ΑΤΑΛΑΝΤΗ Σκάλα, οικόπεδο 530 τ.μ., εντός σχεδίου, 400 μ. από θάλασσα, 2 συνεχόμενα ¬210/2635665, 6972/080080 ΒΡΑΧΑΤΙ Σαμούτανη, οικόπεδο 500 τ.μ., κτίζει 280 τ.μ., 50 μ. από θάλασσα, προνομιούχο, τιμή 125.000€ ¬27410/54332, 6973/324954 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Μικρό Χωριό, οικόπεδο 4 στρ., εκτός σχεδίου, οικοδομήσιμο, φως, νερό, τηλέφωνο, απεριόριστη θέα, πάνω στο δρόμο ¬6972/707836, 22370/41337 ΚΑΡΔΙΤΣΑ οικόπεδο 500 τ.μ., με παλαιά οικία, εντός σχεδίου, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, συζητήσιμη ¬6982/187255 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ αγροτεμάχιο 13.200 τ.μ., αμφιθεατρικό, στον κεντρικό δρόμο Καρπενησίου προς Μικρό - Μεγάλο Χωριό, εφαπτόμενο σε κατοικημένη περιοχή, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, ευκαιρία ¬6932/640313, 210/9713655 ΛΑΣΙΘΙ Σητεία, Ανεμομίλια, οικόπεδο 4 στρ., εκτός σχεδίου, άρτιο, οικοδομήσιμο, ιδιώτης, πωλείται ¬6938/055311 ΜΑΝΗ Μεσσηνιακή, οικόπεδο 1 στρ., με 21 ελαιόδεντρα, εντός σχεδίου, οικοδομήσιμο, πολύ κοντά στη θάλασσα πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ¬6975/023627, 210/5325268 ΜΥΚΟΝΟΣ Πυργί, οικόπεδο 5.000 τ.μ., επικλινές, άρτιο, οικοδομήσιμο, νότιου προσανατολισμού, 300 μ. από θάλασσα, κτίζει 220 τ.μ. κατοικία και τουριστικές κατοικίες, τοπογραφικό, τιμή λογική και συζητήσιμη ¬6932/988660, 22890/26923 ΝΑΥΠΛΙΟ Αγία Τριάδα, Νιβέας, οικόπεδο 3 στρ., άρτιο, οικοδομήσιμο, εντός οικισμού, μπροστά στον κεντρικό δρόμο, κατάλληλο για οικία ή και επαγγελματική χρήση, τιμή 50.000€ ¬6932/860750

ΝΕΜΕΑ Θέα Κάτσαινα, αγροτεµάχιο 17.948 τ.µ., εκτός σχεδίου, υπάρχει τοπογραφικό, κατάλληλο και για χρήση φωτοβολτα'κών. Τιµή: 10.000 A / στρέµµα. Τηλ.: 6955/346056.

Υπόλοιπη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΚΙΣΤΡΙ έκταση 15 στρ., κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση, με ιδιωτική παραλία 150 μ., άρτια και οικοδομήσιμη, τιμή 800.000€, συζητήσιμη ¬6977/617327 ΑΛΙΒΕΡΙ ΔΔ Αχλαδερής, οικόπεδο 4 στρ., 100 ρίζες ελιές, 300 μ. από πλατεία, πλησίον παραλιών, τιμή ευκαιρίας ¬22230/81290, 6977/914307 ΑΛΙΒΕΡΙ Δ.Δ. Κάλαμος, οικόπεδο 12,5 στρ., 800 μ. από θάλασσα, 10 ρίζες ελιές, δίπλα στον οικισμό Τελωνειακών και άλλες παραλίες, τιμή ευκαιρίας ¬22230/81290, 6977/914307 ΑΛΙΒΕΡΙ Δ.Δ. Πετριές, οικόπεδο 30 στρ., εκτός σχεδίου, αμφιθεατρικό, πρόσβαση σε κοντινές παραλίες, θέα Σκύρος - Αιγαίο - Ευβοϊκός, τιμή ευκαιρίας ¬22230/81290, 6977/914307 ΑΛΙΒΕΡΙ Κάμπος Δύστου, αγροτεμάχιο 75 στρ., εκτός σχεδίου, αναδασμού, 6 τίτλοι, με μικρή οικία (φως - νερό), επαρχιακή οδός Λεπούρων - Καρύστου, πρόσβαση ferry - boat από Αττική ¬22230/81290, 6977/914307 ΑΡΑΧΟΒΑ εντός χωριού, περιοχή οικονομόβρυση, οικόπεδο 140 τ.μ., σ.δ. 0,6, με οικοδομική άδεια 176 τ.μ., πωλείται ¬6986/776752

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ οικόπεδο 4 στρ., εντός σχεδίου, πλησίον θαλάσσης ¬27430/28348, 16.00 - 23.00, 6944/264273 ΠΑΡΟΣ Θέση Αστέρας, οικόπεδο 10 στρ., απεριόριστη θέα, με άδεια οικοδομής για 5 οικίες, τιμή 300.000€ ¬6944/964795, 210/2836130

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - Ακρωτήρι Οικόπεδο 9.200 τ.µ., άρτιο, 300 µ. από θάλασσα, παραχωρείται οριστική µελέτη κατοικίας 290 τ.µ. Ευκαιρία. Ιδιώτης. Τιµή: 550.000A Tηλ.: 6936/944310.

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πετρούπολη, πλατεία 25ης Μαρτίου - Κάσσου 11, κτίριο 550 τ.µ., κατασκευή 1997, αποτελούµενο από 2 καταστήµατα, ισόγειο λειτουργεί ως µουσική σκηνή, κλιµατισµός, εξαερισµός, ηχοαπορροφητικότητα, πόρτες ηχοµόνωσης, 1ος όροφος, καφετέρια - ταράτσα, σε λειτουργία, 2 ασανσέρ. Τιµή διαπραγµατεύσιµη.

ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ οικία 50 τ.μ., κατασκευή ‘00, σε οικόπεδο 360 τ.μ., κλειστό πάρκιν, κήπος, φως, νερό, τηλέφωνο, μπάρμπεκιου, τιμή 50.000€ ¬6975/830505

XPYΣH EYKAIPIA

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Λόφος Αξιωματικών, σε κεντρική λεωφόρο, Τζον Κένεντι, κατάστημα 90 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, μισθωμένο, συν 90 τ.μ. εμπρόσθια αυλή ¬6932/663346


42 ΠΗΛΙΟ Μηλιές, οικόπεδο 2.200 τ.μ., με καστανιές, εντός σχεδίου, αμφιθεατρικό, νερό, δίπλα σε κοινοτικό δρόμο, με άσφαλτο, προκαταβολή το 1/3, υπόλοιπο σε 2 χρόνια, τιμή 60.000€ ¬6937/038554, 210/8544198 ΣΚΥΡΟΣ Γυρίσματα, οικόπεδο 600 τ.μ., εντός σχεδίου, αμφιθεατρικό, άρτιο, οικοδομήσιμο, εντός οικισμού, 200 μ. από θάλασσα, θέα Αιγαίο και 3 χλμ. από χώρα Σκύρου, τιμή 80.000€ ¬210/5746116, 6977/766016

ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ επί της λεωφ. Κηφισίας, κατάστημα 115 τ.μ., ισόγειο, υπόγειο 128 τ.μ., ημιώροφος 128 τ.μ., μεγάλη πρόσοψη, κατασκευή 1991, πλησίον μετρό Πανόρμου, μισθωμένο έως το 2025 ενοίκιο 2.300€, αντικειμενική αξία 741000€ ¬210/6001358, 6980/842352

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Αθήνα - Πειραιά και Προαστίων ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγιάννης, Γραβιάς 1, διαμέρισμα 102 τ.μ., 2ου, γωνιακό, 2 υ/δ, κατασκευή ‘85, 2 μπάνια, φυσικό αέριο, τζάκι, τέντες, έναντι Αμερικάνικου Κολεγίου ¬6938/799118, 210/9352685 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγιάννης, Γραβιάς 1, διαμέρισμα 128 τ.μ., 2ου, γωνιακό, 3 υ/δ, κατασκευή ‘85, 2 μπάνια, φυσικό αέριο, τζάκι, άριστη κατάσταση, έναντι Αμερικάνικου Κολεγίου ¬6938/799118, 2109352685 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αιτωλίας, διαμέρισμα 54 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον μετρό ¬210/6394912, 6977/260114 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μεζονέτα 103 τ.μ., 2ου 3ου, 2 υ/δ, μπάνιο, wc, ανακαινισμένη κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, τέντες, πάρκιν, αποθήκη, άριστη κατάσταση, πλησίον μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, τιμή 500€ ¬6946/124653 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παράδεισος, διαμέρισμα 67 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, πόρτα ασφαλείας, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, ανακαινισμένο, 7 λεπτά από μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, τιμή 400€ ¬210/6390396, 6945/711768 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πευκάκια, νεόδμητο διαμέρισμα 90 τ.μ., 2ου, 3 υ/δ, κατασκευή ‘07, μπάνιο, wc, κλιματισμός, ηλιακός, σε διώροφο, boiler, τιμή 550€ ¬210/6391976, 6974/604808 Κος Αγγελος ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ διαμέρισμα 90 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 2 υ/δ, χωρίς κοινόχρηστα, διπλοκατοικίας, πλησίον μετρό Ηλιούπολης, ενοικιάζεται ¬210/9953119 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καλαμάκι, νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 95 τ.μ., 2ου, κατασκευή ‘09, μπάνιο, wc, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη θέα, πάρκιν, 4ετίας, ηλιόλουστο, αυτονομία, 2 a/c, νυχτερινό ρεύμα, ασανσέρ, μεγάλα μπαλκόνια, λίγα κοινόχρηστα, τιμή 520€, συζητήσιμη ¬6978/749981 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μπραχάμι, διαμέρισμα 55 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, αυτόνομη θέρμανση, διπλοκατοικίας, με μεγάλη αυλή, τιμή 250€ ¬22940/75581, 6976/233758 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σούλι, διαμέρισμα 50 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, 1 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, πλησίον μετρό Κάτω Ηλιούπολη, μεγάλη βεράντα πίσω, τιμή 280€ ¬210/9826105, 6976/341952 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ Υγείας 14, διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, προσόψεως, σε πεζόδρομο, έναντι σχολείου, τιμή 200€ ¬210/3412714, 210/3424117 ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ Υγείας 6, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 5ου, διαμπερής, μπάνιο, μεγάλη βεράντα ¬210/8061985 ΑΙΓΑΛΕΩ γκαρσονιέρα 25 τ.μ., ισόγεια, χωρίς κοινόχρηστα, ιδανική για φοιτητές, ανακαινισμένη, ανεξάρτητη ¬210/5693652, 6936/677884, μετά τις 14.30

My Home Ιανουάριος 2014 ΑΙΓΑΛΕΩ διαμέρισμα 75 τ.μ., 1ου, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον μετρό, σε διώροφη οικία, κατάλληλο και για ιατρείο ¬210/5989372, 6932/269541 ΑΙΓΑΛΕΩ επι της Μεσολογγίου, διαμέρισμα 50 τ.μ., ισόγειο, για ζευγάρι ¬210/5906739 ΑΙΓΑΛΕΩ Ιερά Οδός 191, διαμέρισμα 55 τ.μ., ισόγειο, και έτερο 55 τ.μ. ισόγειο, κοντά σε κόμβο συγκοινωνιών ¬210/5988434 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Πύλου 85, διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, ανακαινισμένο, πίσω από Γεωπονική, δίπλα στη Νοσηλευτική, πλησίον Γκάζι και μετρό Κεραμεικός ¬6978/210950 ΑΚΡΟΠΟΛΗ Ρέντη 3-5-7, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 3ου, κατασκευή ‘04, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, ενοικιάζεται, τιμή 250€ ¬210/9219239, 6985/671863, 20.00 - 22.00 ΑΛΙΜΟΣ Ανω Καλαμάκι, διαμέρισμα 48 τ.μ., 1ου, προσόψεως, πλησίον μετρό, τιμή συζητήσιμη, τιμή 280€ ¬210/9923305 ΑΛΙΜΟΣ Ανω Καλαμάκι, διαμέρισμα 48 τ.μ., 2ου, πλησίον μετρό, τιμή 280€, συζητήσιμη ¬210/9923305 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ οδός Παπαδά 58, διαμέρισμα 64 τ.μ., 3ου, 1 υ/δ, μεγάλοι χώροι, ευρύχωρη κουζίνα που γίνεται και τραπεζαρία, σαλόνι, χολ, κεντρική θέρμανση, βεράντα, ¬6972/056419, φρεσκοβαμμένο 6941/626671 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 2ου, καλή κατάσταση, όλοι οι χώροι είναι φωτεινοί (κύριο δωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, χολ), τιμή 200€ ¬6944/437229, 09:0022:00 ΑΝΟΙΞΗ Κέντρο, οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., ισόγειο, διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή ‘00, 2 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, χωρίς κοινόχρηστα, ενεργ. κλ. Α, άριστη κατάσταση, τιμή 430€, συζητήσιμη ¬6980/680470, 10:00-22:00 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Ζοφριά, Σόλωνος & Ηρακλέους, μεζονέτα 100 τ.μ., 3 υ/δ, μπάνιο, wc, κλιματισμός, ηλιακός, τέντες, με πιλοτή, πλυσταριό, 2 γκαράζ, υπαίθριος χώρος, ανεξάρτητη θέρμανση σε κάθε όροφο ¬6971/541162, 6972/596529 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Βουλιαγμένης και Αλίμου, οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, κουζίνα, καθιστικό, σαλοτραπεζαρία, κεντρική θέρμανση, κοντά στο μετρό Αλίμου, διωρόφου, φρεσκοβαμμένο, τιμή 400€ ¬210/9930877, 210/9926612 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ διαμέρισμα 108 τ.μ., 1ου, διαμπερές, σε τριώροφο ¬210/7664525, 6906/249857 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Κύπρου 81, διαμέρισμα 75 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, μπάνιο, πλησίον μετρό, ανακαίνιση προ 20ημέρου, καινούρια εξωτερική πόρτα, γύρω γύρω βεράντες, απεριόριστη θέα θάλασσα, τιμή 370€, συζητήσιμη ¬6944/560253 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μαραθωνομάχων 9, διαμέρισμα 37 τ.μ., ισόγειο, 1 υ/δ, μπάνιο, σαλόνι, κουζίνα, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, τιμή 200€ ¬210/9930877, 210/9926612 ΑΧΑΡΝΕΣ διαμέρισμα 95 τ.μ., ισόγειο, 2 υ/δ, μπάνιο, wc, ενιαία κουζίνα - σαλόνι, βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, τέντες, τιμή 350€ ¬210/2462873, 6973/520022 ΑΧΑΡΝΕΣ Λαθέα, πλησίον Αστυνομικού τμήματος Αχαρνών, νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 140 τ.μ., νεοκλασικό, σε οικόπεδο 500 τ.μ., τιμή 450€ ¬6944/803066, 09:00-21:00 ΒΟΥΛΑ Ανω, γκαρσονιέρα 60 τ.μ., ισόγεια, επιπλωμένη, σε κήπο, τιμή 250€ ¬210/8990519 ΒΟΥΛΑ Καλύμνου 40, διαμέρισμα 90 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ, ανακαινισμένο, μεγάλες βεράντες 2 θέσεις πάρκιν, τιμή 460€ ¬210/9353165, 6937/649922 ΒΟΥΛΑ οροφοδιαμέρισμα 140 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, wc, τριπλοκατοικίας, living room, αυτόνομη θέρμανση, δρύινα πατώματα, μαζί με τα κοινόχρηστα, τιμή 700€ ¬210/8954077, 6936/660003 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ διαμέρισμα 55 τ.μ., 1ου, γωνιακό, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, ηλιακός, πάρκιν, αποθήκη, με 2 βεράντες, σε τριώροφη κατοικίες, με κήπο, σε πολύ καλό σημείο, πλησίον προαστιακού ¬210/6817487 ΒΥΡΩΝΑΣ Αλεξάνδρου Δελμούζου 13, διαμέρισμα 92 τ.μ., 3ου, κεντρική θέρμανση, ηλιακός, απεριόριστη θέα, αποθήκη, πλήρως ανακαινισμένο ¬6947/680417 ΒΥΡΩΝΑΣ διαμέρισμα 75 τ.μ., 3ου, διαμπερές, ενοικιάζεται ¬210/7664525, 6906/249857

ΒΥΡΩΝΑΣ Καρέας, νεόδμητο διαμέρισμα 132 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, living room, κουζίνα, βοηθητικός χώρος, 2 ημιυπαίθριοι, 2 εξώστες, αποθήκη, πολυτελές, σε πέτρινη πολυκατοικία, 2 πάρκιν ¬6945/125567, 210/3332784, 9.00-20.00 ΒΥΡΩΝΑΣ Σώσου 26 και Λευκωσίας, μονοκατοικία 40 τ.μ., ισόγεια, χωρίς κοινόχρηστα, ανακαίνιση ‘12, με κήπο, μόνωση, a/c, θερμοσυσσωρευτής, τιμή συζητήσιμη ¬6974/197903 ΒΥΡΩΝΑΣ Τραλλέων 38, γκαρσονιέρα 25 τ.μ., ισόγεια, αυλή, ενοικιάζεται, τιμή 150€ ¬210/7662593, 6972/534517 ΓΑΛΑΤΣΙ διαμέρισμα 62 τ.μ., 1ου, δυάρι, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο ¬210/2914113 ΓΚΥΖΗ Μητσοπούλου 35 και Λύτρα, διαμέρισμα 55 τ.μ., 2ου, ενοικιάζεται ¬6942/030678 ΓΛΥΦΑΔΑ Ανω, διαμέρισμα 103 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, θέα θάλασσα, πάρκιν ¬210/8065189, 6977/582926 ΓΛΥΦΑΔΑ γκαρσονιέρα 30 τ.μ., ισόγεια, studio, κεντρική θέρμανση, κήπος, ανακαινισμένη, με δική της είσοδο, ελάχιστα κοινόχρηστα, τιμή 170€ ¬6944/282565 ΔΑΦΝΗ πλησίον μετρό Αγίου Ιωάννη, ρετιρέ, οροφοδιαμέρισμα 45 τ.μ., 4ου, γωνιακό, κατασκευή ‘80, ανακαινισμένο, με πολύ μεγάλες βεράντες, τιμή 240€ ¬6977/910171 ΔΡΟΣΙΑ μεζονέτα 245 τ.μ., 3 υ/δ, 3 μπάνια, wc, αυτόνομη θέρμανση, πολυτελούς κατασκευής, 3 επιπέδων, ασανσέρ, ξύλινα πατώματα, 2 τζάκια, 2 θέσεις πάρκιν, θέα δάσος, ελάχιστα κοινόχρηστα ¬210/8132272, 6945/914175 ΔΡΟΣΙΑ Ρέα, λεωφ. Διονύσου, διαμέρισμα 120 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, τζάκι, καλή κατάσταση, σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, καθιστικό, μπάνιο, τιμή 570€ ¬210/8136006 ΕΛΛΗΝΙΚΟ διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, ηλιακός, κομπλέ, a/c, τιμή 300€ ¬210/9961881, 6980/181456 ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ διαμέρισμα ρετιρέ 80 τ.μ., 2 υ/δ, πάρκιν, πλησίον μετρό Κατεχάκη, βεράντα 60 τ.μ., τιμή 580€ ¬210/8103371, 6945/856217 ΖΩΓΡΑΦΟΥ γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 2ου ¬210/7770313 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Αγία Μαρίνα, οροφοδιαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου, διαμπερές, προσόψεως, τέντες, χωρίς κοινόχρηστα, άριστη κατάσταση, θέα,διαθέσιμο από 1/12/2013, κεντρική θέση ¬210/9709196, 6977/769840, 09:00-20:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανω, μονοκατοικία 115 τ.μ., 1ου, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, 4 δωμάτια, πλήρως ανακαινισμένο, τιμή 480€ ¬210/9931616 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανω, πλατεία Αεροπορίας, διαμέρισμα 57 τ.μ., 4ου, 1 υ/δ, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα ενιαία, δυάρι, πλήρως ανακαινισμένο, θέα, κοντά στον Καρέα, τιμή 270€ ¬210/9918158, 6957/477995 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ διαμέρισμα 55 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘95, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, ανακαινισμένο, διαθέτει παροχή internet, τιμή 250€ ¬210/9709196, 6977769840, 08:00-20:00 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Κανάρια, διαμέρισμα 90 τ.μ., 1ου, τελευταίου σε μονοκατοικία, διαμπερές, σε άριστη κατάσταση, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς πετρέλαιο, χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 320€ ¬6932/804858 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ οροφοδιαμέρισμα 122 τ.μ., 2ου, αυτόνομη θέρμανση, απεριόριστη θέα, χωρίς ασανσέρ, χωρίς κοινόχρηστα, πανταχόθεν ελεύθερο, τιμή 450€ ¬210/9633323, 6976/007077 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νέο, έναντι σταθμού ηλεκτρικού τρένου Ηρακλείου, διαμέρισμα 100 τ.μ., 3ου, 2 υ/δ, κατασκευή ‘75, μπάνιο, wc, 3 χώροι σαλοτραπεζαρίας, κουζίνα, φυσικό αέριο, ανακαινισμένο, μπαλκόνια περιμετρικά, προσιτό ενοίκιο ¬6977/181016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νέο, Θράκης 30, διαμέρισμα 35 τ.μ., ισόγειο, ηλιακός, μεγάλη αυλή, τιμή 200€ ¬210/2824405, 6948/210790 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νέο, οροφοδιαμέρισμα 90 τ.μ., 2ου, τριάρι, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακός, τέντες, μπροστά σε πάρκο, ελάχιστα κοινόχρηστα, μεγάλα μπαλκόνια, τιμή 400€ ¬6972/740621 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Παλαιό, νεόδμητο διαμέρισμα 100 τ.μ., 2ου, 3 υ/δ, εντοιχισμένες ηλ. συσκευές, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, boiler ¬6972/416651

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ μεζονέτα 220 τ.μ., 4 υ/δ (το 1 master), ενδοδαπέδια θέρμανση, ασανσέρ, πάρκιν κλειστό 2 οχημάτων, συναγερμός, play room, τζάκι, απεριόριστη θέα, στο ωραιότερο σημείο, σε συγκρότημα μεζοενοικιάζεται ¬210/2432837, νετών, 6979/066020 ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ Πανόραμα, νεόδμητο οροφοδιαμέρισμα 100 τ.μ., στον ημιώροφο, διαμπερές, 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, πλησίον δάσους, πρωτοκατοίκητο, σύγχρονη διακόσμηση, δική του είτιμή 500€ ¬210/2434072, σοδο, 6956/762472 ΙΛΙΟΝ Θεσσαλίας 12, μετά την Αγίων Σαράντα, διαμέρισμα 70 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, μπάνιο, τριάρι, σαλόνι, χολ, κουζίνα, 2 μπαλκόνια εμπρός - πίσω, τιμή 300€, συζητήσιμη ¬6947/483972 ΙΛΙΣΙΑ Ανω, Τριφυλλίας 27, οροφοδιαμέρισμα 92 τ.μ., 8ου, 2 υ/δ, wc, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, πάρκιν πιλοτής, ξεχωριστή κουζίνα, σαλόνι, θυροτηλεόραση, υδρομασάζ, εσωτερική σκάλα δώματος 13 τ.μ., αποθήκη 9 τ.μ., ταράτσα 68 τ.μ., τιμή 550€ ¬6932/212686 ΙΛΙΣΙΑ Πανεπιστημιούπολη, νεόδμητη γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 1ου, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, ιδανική για φοιτητές, πλησίον 5ης στάσης, χαμηλά κοινόχρηστα ¬6932/757103 ΙΛΙΣΙΑ Σεβαστείας 39 και Οζολών, διαμέρισμα 54 τ.μ., 2ου, γωνιακό, πλησίον Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου, τιμή 260€ ¬210/6200214, 6938/687410 ΙΛΙΣΙΑ στη 2η στάση Ιλισίων, γκαρσονιέρα 40 τ.μ., 2ου, δίχωρη, πλησίον πανεπιστημιούπολης, ήσυχη περιοχή ¬6972/798440 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Αγιος Νικόλαος, διαμέρισμα 50 τ.μ., 2ου, γωνιακό, δυάρι, άριστη διαρρύθμιση, φωτεινό, ήσυχο, κρεβατοκάμαρα βλέπει σε κήπο, χωρίς θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, τιμή 200€ ¬6974/327373 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αραπάκη 25, διαμέρισμα 57 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, παρέχεται ημιεπιπλωμένο και μη, κοντά σε τρόλεϊ, λεωφορεία, ηλεκτρικό, ήσυχο, , τιμή 250€ ¬6944/996162 ΚΑΛΛΙΘΕΑ διαμέρισμα 100 τ.μ., 3ου, γωνιακό, 3 υ/δ, σαλόνι, τραπεζαρία, καινούρια μπάνιο - κουζίνα, βαμμένο ¬6938/144548 ΚΑΛΛΙΘΕΑ επί της Ηρακλέους, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 3ου, κεντρική θέρμανση, ανακαινισμένη, κλειδαριά ασφαλείας ¬6976/361683 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Μενελάου 25, διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, προσόψεως, δυάρι, φρεσκοβαμμένο ¬210/9333765, 6970/670971 ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ διαμέρισμα 70 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ, τέντες, πλησίον πλατείας Σερφιώτου, βαμμένο, 2 a/c, με λίγα κοινόχρηστα, θερμοσυσσωρευτές, νυχτερινό ρεύμα ¬210/4129457, 6947/672330 ΚΑΜΑΤΕΡΟ Κωστή Παλαμά 6, γκαρσονιέρα 40 τ.μ., 1ου, studio, με περιμετρικά μπαλκόνια, ενοικιάζεται ¬6972/414069, 6944/886236 ΚΑΜΙΝΙΑ Απολλων, διαμέρισμα 75 τ.μ., 1ου, διατηρητέο, άριστη κατάσταση, τιμή 350€ ¬6979/071341, 6947693111 ΚΑΜΙΝΙΑ διαμέρισμα 50 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, χωρίς κοινόχρηστα, διωρόφου, φρεσκοβαμμένο, δυάρι, κουζίνα, μπάνιο, χολ, χρήση αυλής, τιμή 200€ ¬210/4119679, 6973/223719 ΚΑΣΤΕΛΑ Προφήτης Ηλίας, μεζονέτα 200 τ.μ., 3 επίπεδα, 4 υ/δ, 3 wc, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, ανεξάρτητη, κλειστό πάρκιν 2 θέσεων, με ανεξάρτητο στούντιο, τιμή 1.000€, συζητήσιμη ¬6949/074834, κα Ράνια ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη, διαμέρισμα 140 τ.μ., 2ου, 2 υ/δ, μπάνιο, wc, μεγάλος χώρος υποδοχής, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, χωρίς κοινόχρηστα, νυχτερινό ρεύμα, τιμή 400€ ¬210/4311579, 6984/699969 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη, διαμέρισμα 54 τ.μ., 1ου, άριστη κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, θέα ¬6974/693632, 6982/439395 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη, διαμέρισμα 55 τ.μ., 3ου, διαμπερές, πόρτα ασφαλείας, φωτεινό, χαμηλά κοινόχρηστα, τιμή 260€ ¬6946/264378, 6938/784213 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Αμφιάλη, οδός Μαυρομιχάλη 9, μονοκατοικία 120 τ.μ., ισόγεια, άριστη κατάσταση, με αυλή, πρόσφατα ανακαινισμένη, ηλιόλουστη, φρεσκοβαμμένη, κοντά σε όλες τις ευκολίες , τιμή 280€ ¬210/4003478, 6984/535084 ΚΗΦΙΣΙΑ Κεφαλάρι, μονοκατοικία 700 τ.μ., κήπος 3.000 τ.μ., πισίνα, άριστη κατασκευή, ιδιώτης, γήπεδο μπάσκετ, ενοικιάζεται σε καλή τιμή ¬6972/910940


α σ ε µ ά ά ρ ο γ α

ΑΡΓΥ Σ Ο Λ Υ Ο Π Ο Λ Ε ΑΓΓ

ΡΗΣ

ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΗΣ/ΑΝΤΙΚΕΡ ΑΓΟΡΑΖΕΙ - ΕΚΤΙΜΑ παλαιάς εποχής πράγµατα, στο χώρο σας

ΕΠΙΠΛΑ n ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ n ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΒΙΒΛΙΑ n ΥΑΛΙΚΑ n ΑΣΗΜΙΚΑ n ∆ΙΣΚΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ n ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ n ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΤΠΟΣΤΑΛ n ΡΟΛΟΓΙΑ και άλλα

Ταχύτατη εξυπηρέτηση, απόλυτη εχεµύθεια και πληρωµή απολύτου µετρητοίς

Ε Ρ Υ Θ Ρ Α ΙΑ Α Ε Ν , 9 2 Σ Ο 7 Α Ν Α Κ Ρ Ε Ο Ν Τ 4 9 1 2 - 6 9 7 6 3 2 1 1 7 ία 0 ερ λ ευ θ 210 62 γύρης - κα Ε κος Αρ


44 ΚΗΦΙΣΙΑ Νέα, οροφοδιαμέρισμα 145 τ.μ., 2ου ¬210/8073385, 22820/23085 ΚΗΦΙΣΙΑ πλατεία Κεφαλαρίου, μεζονέτα 140 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν, κήπος, σε πολυτελές συγκρότημα κατοικιών, ωραία θέα, πρόσφατη πλήρης ανακαίνιση, αποκλείονται μεσίτες, τιμή 1.300€ ¬6938/885939 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Αλωπεκής 31, διαμέρισμα 45 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση ¬6972/029874 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Αναγνωστοπούλου 51, διαμέρισμα 50 τ.μ., 3ου, προσόψεως, 0 μπάνια, δυάρι, κλιματισμός, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, όπισθεν Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη ¬210/9840364, 6973/388560 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ασκληπιού 36, διαμέρισμα 80 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 μπάνια, άνετο σαλόνι, χολ, 2 δωμάτια, φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, αποθήκη, φωτεινό, καλή διαρρύθμιση και κατασκευή ¬6944/626945 ΚΟΛΩΝΑΚΙ διαμέρισμα 135 τ.μ., 3ου, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, ανακαινισμένο ¬210/6665779, 6956/092207 ΚΟΛΩΝΑΚΙ οικία 33 τ.μ., ισόγεια, εκτός προσόψεως, 2 δωμάτια, μπάνιο, κουζίνα, φωτεινή, ήσυχη, μπαλκόνι, air condition, ενοικιάζεται ¬6977/308581, Δευτέρα - Παρασκευή 10.00 - 12.00 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Σόλωνος και Ομήρου, διαμέρισμα 138 τ.μ., 1ου, γωνιακό, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, τιμή 800€ ¬210/9814694 ΚΟΛΩΝΟΣ διαμέρισμα 56 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 1 υ/δ, μπάνιο, δυάρι, σαλόνι, χολ, κουζίνα, δρύινα πατώματα, φρεσκοβαμμένο, πολύ καλή κατάσταση ¬210/9884564, 6947/812049 ΚΟΛΩΝΟΣ μεζονέτα 160 τ.μ., ισογείου - 1ου, διαμπερής, 3 υ/δ, δυνατότητα 4ου υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, ανακαινισμένη, πλησίον μετρό, αυτόνομη, σε κεντρικό δρόμο, μόνο σοβαρές προτάσεις ¬22910/24247, 6944/510008 ΚΟΛΩΝΟΣ νεόδμητη μεζονέτα 94 τ.μ., 2ου 3ου, 2 υ/δ, 2 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλειστό πάρκιν, αποθήκη, τιμή 470€ ¬6940/526680, 6944/197089 ΚΟΛΩΝΟΣ οροφοδιαμέρισμα 86 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή ‘00, αυτόνομη θέρμανση, ηλιακός, πρόσφατα ανακαινισμένο, λίγα κοινόχρηστα, κοντά σε μετρό και σχολεία ¬6987/373633 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Αιόλου 2, οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 3 υ/δ, 2 wc, αυτόνομη θέρμανση, τέντες, ανακαινισμένο, σε διπλοκατοικία, τιμή 350€ ¬6978/040537 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλατεία Αγίου Γεωργίου, διαμέρισμα 94 τ.μ., 2ου, γωνιακό, προσόψεως, 2 υ/δ, κεντρική θέρμανση, φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, ανακαινισμένο, τέντες παντού ¬210/4967392 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλατεία Ελευθερίας, διαμέρισμα 65 τ.μ., 3ου, προσόψεως, διαμπερές, καλή κατάσταση, σε κεντρική λεωφόρο, απεριόριστη θέα, τιμή 250€ ¬6956/143268 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλατεία Ελευθερίας, Σπετσών, διαμέρισμα 52 τ.μ., 1ου, δυάρι, καινούριας κατασκευής, με μπαλκόνι ¬210/4957811, 18.00 - 20.00, 6979/710761 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλησίον πλατείας Αγίου Γεωργίου, διαμέρισμα 54 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, 1 υ/δ, δυάρι, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, ανακαινισμένο, τιμή 280€ ¬213/0306914, 6948/102259 ΚΟΥΚΑΚΙ νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 140 τ.μ., 7ου, προσόψεως, 2 μπάνια, ημιυπαίθριοι 50 τ.μ., τζάκι, απεριόριστη θέα, κλειστό πάρκιν, αποθήκη 12 τ.μ., τιμή 1.000€ ¬6930/688741, 210/7241761 ΚΟΥΚΑΚΙ Παιδική Χαρά, Σαρηπόλου και Λαγουμιτζή, διαμέρισμα 74 τ.μ., 2ου, διαμπερές, ανακαινισμένο, 3 δωματίων, χαμηλό ενοίκιο, ανακαινισμένο, μεγάλη κουζίνα, πλησίον Παντείου ¬210/9216559, 6946/892365 ΚΥΨΕΛΗ διαμέρισμα 72 τ.μ., 3ου, προσόψεως, διαμπερές, 2 υ/δ, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, πλησίον Φωκίωνος Νέγρη, 2 μπαλκόνια, ξύλινα πατώματα, πολλές ντουλάπες, μικρή περιποιημένη πολυκατοικία, τιμή 250€ ¬6943/001785 ΚΥΨΕΛΗ πλησίον πλατείας Αμερικής, διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου, διαμπερές, άριστη κατάσταση, εντοιχισμένη κουζίνα, ηλιακός, κλιματισμός στο σαλόνι, τιμή 350€ ¬210/8628815 ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 2, πλησίον Πατησίων, διαμέρισμα 70 τ.μ., 1ου, 1 υ/δ, σαλόνι, τραπεζαρία, βοηθητικό δωμάτιο, φυσικό αέριο, άριστη κατάσταση, ιδανικό για ζευγάρι, πολυτελής πολυκατοικία, τιμή 250€ ¬210/6515739, 6945/754815

My Home Ιανουάριος 2014 ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ αρχή Σαρανταπήχου, γκαρσονιέρα 40 τ.μ., ισόγεια, χωρίς κοινόχρηστα, ανεξάρτητη, τιμή 280€ ¬210/3628278 ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ γκαρσονιέρα 37 τ.μ., κεντρική θέρμανση, φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, χωρίς κοινόχρηστα, καλή κατάσταση, φωτεινό και ασφαλές, καινούρια έπιπλα ντουλαπών, τιμή 240€ ¬6944/540641, 17:00 - 22:00 ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ Λάμπρου Κατσώνη και Μπουκουβάλα, διαμέρισμα 75 τ.μ., 2ου, γωνιακό, φυσικό αέριο, 3 δωματίων, φωτεινότατο, 2 μπαλκόνια, διπλές κλειδαριές ασφαλείας, πλησίον μετρό Αμπελοκήπων ¬6938/956120 ΜΑΡΟΥΣΙ Κέκροπος 21, διαμέρισμα 60 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, προσόψεως, 1 υ/δ, μεγάλο σαλόνι - κουζίνα - μπάνιο, κεντρική θέρμανση, τέντες, καινούργια αλουμίνια, τιμή 320€ ¬210/8067140 ΜΑΡΟΥΣΙ Νέα Φιλοθέη, οικία 120 τ.μ., 1ου, με δώμα, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, ηλιακός, πάρκιν, καλή κατάσταση, σε διπλοκατοικία, ενοικιάζεται, τιμή 750€ ¬6949/074834 ΜΕΛΙΣΣΙΑ διαμέρισμα 135 τ.μ., 3ου, 3 υ/δ, 2 μπάνια, κεντρική θέρμανση, τζάκι, εσωτερική αποθήκη, πλυντήριο πιάτων, εντοιχισμένο φούρνο και ψυγείο, 3 a/c, 3 τέντες ¬210/8049557, 6986/789983 ΜΕΛΙΣΣΙΑ οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, 2 μπάνια, εντοιχισμένη κουζίνα (ηλεκτρικές συσκευές), αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, τέντες, αποθήκη, boiler, μεγάλο μπαλκόνι, τιμή 480€ ¬6944/434824 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Γ. Παπανδρέου και Βηλαρά, διαμέρισμα 85 τ.μ., 3ου, λίγα κοινόχρηστα, ενοικιάζεται ¬210/6421134 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ διαμέρισμα 90 τ.μ., στον ημιώροφο, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, ηλιακός, τέντες, τριάρι 2ετίας σε 3ώροφη οικία, υδρομασάζ, κλειδαριές ασφαλείας, κάγκελα, λίγα κοινόχρηστα, τιμή 450€ ¬210/2845558, 6944/896189 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ διαμέρισμα 85 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, κεντρική θέρμανση, κλιματισμός, πόρτα ασφαλείας, τέντες, άριστη κατάσταση, ανακαινισμενο, τιμή 300€ ¬6909/374161 ΜΟΣΧΑΤΟ Θεσσαλονίκης και Πάτμου, διαμέρισμα 140 τ.μ., 2ου, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, τζάκι, ενοικιάζεται ¬210/8956107, 210/8957091 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ανω Καλογρέζα, μονοκατοικία 65 τ.μ., καλή κατάσταση, προσφέρετε σε τρεις φοιτητριες, υπαρξη κηπου και αποθηκης, τιμή 300€ ¬6949/259278, 08:00-23:00 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ινέπολη Πευκάκια, διαμέρισμα 75 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, άριστη κατάσταση, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, πόρτα ασφαλείας, κεντρική θέρμανση, μεγάλη βεράντα, προσόψεως, τιμή 350€ ¬6932/762923, 10:00-22:00 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Πευκάκια, διαμέρισμα 80 τ.μ., 3ου, διαμπερές, 2 υ/δ, μπάνιο, wc, ενιαίο σαλόνι - κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, πλησίον σταθμού, μειωμένο ρεύμα ¬6972/708812, 210/2773024 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ανω, Εβρου 14, γκαρσονιέρα 32 τ.μ., υπερυψωμένη ισόγεια, πάρκιν, χωρίς κοινόχρηστα, ανεξάρτητη, διαθέσιμη από 15/01/2014, τιμή 160€ ¬6909/107616 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Βουτζά 3 - 5, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., στον ημιώροφο, προσόψεως, 1 υ/δ, μπάνιο, χολ, κουζίνα, κεντρική θέρμανση, φυσικό αέριο, τιμή 210€ ¬6978/998760 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ γκαρσονιέρα 30 τ.μ., ισόγεια, διαμπερής, κατασκευή ‘05, πίσω από Διογένη, Στρατηγού Παρασκευοπούλου 64, δίχωρη, φωτεινή, καινούριο ψυγείο, κουζίνα κ.ά., τιμή 270€ ¬210/9413196, 09.00-17.00, 6946/052761 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ διαμέρισμα 84 τ.μ., 2ου, προσόψεως, διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή ‘85, κεντρική θέρμανση, χωρίς ασανσέρ, μεσίτες δεκτοί, άριστη κατάσταση, τιμή 400€ ¬6944/342377, 10:00-20:00 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ λεωφ. Συγγρού 147 και Εφέσου, διαμέρισμα 97 τ.μ., 1ου, 4 δωματίων, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, άριστη κατάσταση, πλησίον Αγίου Σώστη, συζητήσιμη ¬6948/362329, 6936/573437 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Παραδείσου 31, διαμέρισμα 132 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ, χωρίς ασανσέρ, τιμή 400€ ¬22910/41976 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Ραιδεστού 62, διαμέρισμα 100 τ.μ., 5ου, διαμπερές, 2 υ/δ, (με δυνατότητα 3ου), πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, αποθήκη, ανακαινισμένη κουζίνα, πλησίον Λεοντείου σχολής ¬210/9423904, 6945/585950

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ στο κέντρο, μονοκατοικία 32 τ.μ., ισόγεια, μπάνιο, 2 δωμάτια, χωλ, κλιματισμός, ανοικτό πάρκιν, χωρίς κοινόχρηστα, καλή κατάσταση, αυλή με δένδρα, προτιμούνται Ελληνες, τιμή 250€ ¬210/2773365 ΝΕΑΠΟΛΗ Μπουμπουλίνας 18, όπισθεν αρχαιολογικού μουσείου, διαμέρισμα 150 τ.μ., 3ου, διαμπερές, προσόψεως, 2 υ/δ, μπάνιο, wc, άριστη κατάσταση, βοηθητικό δωμάτιο, μεγάλοι χώροι υποδοχής, τιμή συζητήσιμη ¬210/8013725, 6974/727727 ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ διαμέρισμα 82 τ.μ., 4ου, διαμπερές, 2 υ/δ, κατασκευή ‘80, κεντρική θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, τέντες, αποθήκη, ανακαινισμένο, τιμή 350€, συζητήσιμη ¬6974/977179, 17:00-21:00 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αγιος Σώστης, διαμέρισμα 40 τ.μ., ισόγειο, χωρίς κοινόχρηστα, καλοδιατηρημένο με μπαλκόνι, πλησίον Παντείου, τιμή 200€ ¬210/9217623 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ διαμέρισμα 54 τ.μ., 3ου, διαμπερές, δυάρι, άριστη κατάσταση ¬6978/000613 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ διαμέρισμα ρετιρέ 100 τ.μ., 4ου, διαμπερές, 2 υ/δ, πλησίον ΙΚΑ, μετρό και τραμ ¬210/9010057, 6973/915248 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ δίπλα στο μετρό, γκαρσονιέρα, 3ου, φρεσκοβαμμένη ¬210/9226472, 6984/344550 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λόφος Λαμπράκη, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 2ου, προσόψεως, 1 υ/δ, κατασκευή ‘65, μπάνιο, κεντρική θέρμανση, άριστη κατάσταση, ανακαίνιση ‘13, τιμή 180€ ¬6932/596246 ΝΙΚΑΙΑ γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 1ου, κεντρική θέρμανση, τιμή 180€ ¬210/4935759, 6972/586273 ΝΙΚΑΙΑ γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 1ου, καθώς και γκαρσονιέρα 2ου ορόφου αντίστοιχων τετραγωνικών, έκαστη, τιμή 230€ ¬6932/611960 ΝΙΚΑΙΑ Κοκκινιά, διαμέρισμα 92 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 2 υ/δ, μπάνιο, wc, κεντρική θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, ελεύθερο, άριστη κατάσταση, τιμή 380€ ¬6979/346099, 09:00-20:00 ΝΙΚΑΙΑ Παλαιά Κοκκινιά, διαμέρισμα 58 τ.μ., 1ου, δυάρι, τιμή 250€ ¬210/4924152, 6982/840637 ΝΙΚΑΙΑ Πέτρου Ράλλη 90, διαμέρισμα 50 τ.μ., ημιυπόγειο, με 2 παράθυρα στο δρόμο, βεράντα εσωτερική, χωρίς εγγύηση, τιμή 240€ ¬6984/124973 ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Χαλκηδόνας, οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ., 2ου, κατασκευή ‘05, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, αποθήκη, διπλά τζάμια, γκαράζ, πλήρως εξοπλισμένο, αποκλείονται μεσίτες, τιμή 800€ ¬210/8996578, 6996/307225 ΠΑΓΚΡΑΤΙ διαμέρισμα 136 τ.μ., 1ου, γωνιακό, 3 υ/δ, πλησίον μετρό Ευαγγελισμού ¬210/6211854, 6932/386921 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Δικαιάρχου, διαμέρισμα 50 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, ενοικιάζεται ¬210/9736228, 6978/074907 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Εκάλης 4, διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, άριστη κατάσταση, διαθέτει ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, με πάρκιν μηχανής, τιμή 280€ ¬6979/558929, 6980/804904 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Εριφύλης 7, διαμέρισμα 51 τ.μ., ισόγειο, 1 υ/δ, κατασκευή ‘85, ανακαινισμένο, ενοικιάζεται ¬6938/562923 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Προφήτης Ηλίας, διαμέρισμα 58 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 1 υ/δ, μεγάλη κουζίνα, βεράντες μπρος - πίσω, αυτόνομη θέρμανση ¬210/7018070, 6976/005674 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Προφήτης Ηλίας, διαμέρισμα 92 τ.μ., 3ου, διαμπερές, άριστη κατάσταση, τεσσάρι ¬210/9824765 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Χρεμωνίδου 63, πλατεία Δεληολάνη, διαμέρισμα 53 τ.μ., 1ου, γωνιακό, προσόψεως, φωτεινό, τιμή 250€ ¬210/7519568, 6934/393748 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αγ. Αλεξάνδρου και Αγγελίδου 6, διαμέρισμα 55 τ.μ., 2ου, δυάρι, μεγάλη βεράντα, τέντες, πλησίον Φλοίσβου, ενοικιάζεται ¬210/9813465, 6944/993736 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Αγία Βαρβάρα, διαμέρισμα 90 τ.μ., ισόγειο, προσόψεως, 3 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, χωρίς κοινόχρηστα, ήσυχη γειτονιά, εύκολο πάρκιν, τιμή 330€ ¬6943/481323, 210/9881897 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ οδός Σειρήνων, γκαρσονιέρα 25 τ.μ., ισόγεια, επιπλωμένη, φυσικό αέριο, πόρτα ασφαλείας, σε κήπο, κρεβάτι, τραπέζι, a/c, συναγερμός, βαμμένο, τιμή 230€, συζητήσιμη ¬6937/373425

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Φλοίσβος Αγ. Αλεξάνδρου 37, οροφοδιαμέρισμα 127 τ.μ., 2ου, προσόψεως, διαμπερές, 3 υ/δ, 2 μπάνια, φυσικό αέριο, κλιματισμός, άριστη κατάσταση, γραφείο με δική του είσοδο ¬6946/467397 ΠΑΛΛΗΝΗ κέντρο, 10 λεπτά από μετρό προαστιακό, διαμέρισμα 126 τ.μ., 1ου, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, πολυτελές, εντοιχισμένη κουζίνα, τζάκι, τέντες, ηλιακός, γκάζι, τιμή 550€ ¬6932/983317 ΠΑΛΛΗΝΗ Μαυροκορδάτου 3Β, νεόδμητο διαμέρισμα 68 τ.μ., 2ου, 1 υ/δ, κατασκευή ‘11, ενιαίο σαλόνι με κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση, πάρκιν, αποθήκη, ενεργειακό τζάκι ¬213/0282819, 6932/384275 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Βούλγαρη, διαμέρισμα 55 τ.μ., 1ου, διαμπερές, 1 υ/δ, μπάνιο, σαλόνι, κουζίνα, πλήρως ανακαινισμένο, ενεργειακά κουφώματα, τιμή 300€ ¬210/8957836, 6946/020189 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Γρηγορίου Λαμπράκη 112 114, διαμέρισμα ρετιρέ 100 τ.μ., κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, τεσσάρι, μεγάλη βεράντα, τιμή 410€ ¬6936/730785, 6972/163603 ΠΑΤΗΣΙΑ Ανω, Ηρακλείου 14, γκαρσονιέρα, ρετιρέ 31 τ.μ., 5ου, studio, άριστη κατάσταση, τιμή 200€ ¬210/8027878, 6938/002236 ΠΑΤΗΣΙΑ Ανω, Κυπριάδου, όδος Αγίας Λαύρας, διαμέρισμα 127 τ.μ., 2ου, γωνιακό, 3 υ/δ, μπάνιο, wc, αποθήκη, βλέπει σε κήπο, φωτεινό, τιμή 400€ ¬6945/562371 ΠΑΤΗΣΙΑ Ανω, Χαλεπά 56, κατάστημα 20 τ.μ., ισόγειο, κατασκευή ‘99, τιμή 250€ ¬210/2220941, 210/2010835 ΠΑΤΗΣΙΩΝ και 3ης Σεπτεμβρίου, Στουρνάρα 53, γκαρσονιέρα 35 τ.μ., 3ου, εσωτερική, μπάνιο, κλιματισμός, κατάλληλη και για επαγγελματική χρήση, άριστη κατάσταση, πολύ χαμηλά κοινόχρηστα ¬6980/579005, 210/8028558 ΠΕΝΤΕΛΗ Παλαιά, μονοκατοικία 230 τ.μ., τζάκι, πόρτα ασφαλείας, τέντες, πάρκιν, κήπος, boiler, ενοικιάζεται ¬6977/419311 ΠΕΡΑΜΑ διαμέρισμα 50 τ.μ., 1ου, διαμπερές, σε διώροφο, αυτόνομη θέρμανση, τέντες, θέα θάλασσα, πλησίον πλατείας Ηρώων, συγκοινωνιών, ενοικιάζεται ¬6934/290647 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Αγιος Βασίλειος, διαμέρισμα 114 τ.μ., ισόγειο, 2 υ/δ, αυτόνομη θέρμανση, αποθήκη, καλή κατάσταση, με αυλή, σε διπλοκατοικία, ενοικιάζεται σε καλή τιμή ¬6945/396904, 210/5314393 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ διαμέρισμα 62 τ.μ., 2ου, διαμπερές, 100 μ. από μετρό Ανθούπολης, δυομισάρι, μεγάλη βεράντα, χωρίς κοινόχρηστα, φρεσκοβαμμένο ¬210/5711382, 6937/228227 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ διαμέρισμα 85 τ.μ., 5ου, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, τέντες, απεριόριστη θέα, πάρκιν πιλοτής, αποθήκη, μεγάλες βεράντες, θυροτηλεόραση, σύγχρονο ¬210/5903577, 6974/901702 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ διαμέρισμα 85 τ.μ., ισόγειο, 2 υ/δ, χολ, καθιστικό, σαλόνι, κουζίνα, χωρίς κοινόχρηστα, σε διώροφη οικία, κήποι ¬210/5912332, 6972/118148 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χρυσούπολη - Ασπρα Χώματα, νεόδμητο διαμέρισμα 50 τ.μ., 3ου, 1 υ/δ, κατασκευή ‘11, ασανσέρ, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, πάρκιν πιλοτής, αποθήκη, πόρτες ασφαλείας, τιμή 350€ ¬6979/725731 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Αγίας Λαύρας 141, διαμέρισμα 75 τ.μ., 3ου, 2 υ/δ, τριάρι, ενοικιάζεται, τιμή 320€ ¬6977/156140 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ νεόδμητο διαμέρισμα 100 τ.μ., 5ου, κατασκευή ‘10, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, απεριόριστη θέα, τεσσάρι, ενοικιάζεται σε προσιτή τιμή, προτιμούνται οικογένειες, μόνο σοβαρές προτάσεις ¬210/5025212 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ διαμέρισμα 100 τ.μ., 1ου, διαμπερές, χωρίς κοινόχρηστα, διωρόφου οικίας, ανεξάρτητο, πολύ καλή κατάσταση, ενοικιάζεται ¬210/6754855, 6936/174162 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ Αλκιβιάδου και Χέϋδεν, γκαρσονιέρα 30 τ.μ., 3ου, χολ, σαλόνι, κουζίνα, υ/δ με εντοιχισμένη ντουλάπα, φυσικό αέριο, ανατολική, ελάχιστα κοινόχρηστα, βαμμένη, φωτεινή, τιμή 170€ ¬210/2283791 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ διαμέρισμα 130 τ.μ., 6ου, wc, αποθήκη, 5 δωματίων, κουζίνα, βεράντα, τιμή 500€ ¬6948/576809 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ διαμέρισμα 57 τ.μ., στον ημιώροφο, προσόψεως, καινούρια κουζίνα - μπάνιο, πόρτα ασφαλείας, δυάρι, παράθυρα αλουμινίου, φωτεινό, φρεσκοβαμμένο, τιμή 250€ ¬210/9833034, 6944/932494


48 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νέο, Θράκης 30, κατάστημα 45 τ.μ., ισόγειο ¬210/2824405 ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία, έναντι ΟΤΕ, γραφείο 60 τ.μ., 1ου, δυνατότητα και αποθηκευτικού χώρου, χώρος κατάλληλος για ιατρείο, δικηγορικό γραφείο, συμβολαιογραφείο κ.λπ., τιμή 300€ ¬210/3211034, 6976/517877 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ επί της λεωφ. Υμηττού, οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 4ου, γωνιακό, ανεξάρτητο, διαμορφωμένο, σε πολυτελές κτίριο γραφείων, εκτός δακτυλίου, ενοικιάζεται σε λογική τιμή ¬22910/26830, 6939/692636 ΚΑΛΛΙΘΕΑ επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ., ισογείου - υπογείου, πατάρι, πλησίον ηλεκτρικού σταθμού Ταύρου, ενοικιάζεται, τιμή ευκαιρίας, συζητήσιμη ¬6944/315212 ΚΑΛΛΙΘΕΑ λεωφόρος Συγγρού, γραφείο 104 τ.μ., 4ου, ενοικιάζεται σε τιμή ευκαιρίας ¬210/9733060, 6946/584474 ΚΑΛΛΙΘΕΑ μπροστά στην πλατεία Δαβάκη, επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ., 1 τ.μ., ενιαίος χώρος, αποτελούμενος από 5 γραφεία με χωρίσματα, πολύ καλή κατάσταση, ενοικιάζεται ¬6947/129555 ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλησίον Συγγρού, Ευαγγελιστρίας, κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, πατάρι 40 τ.μ., συζητήσιμη ¬210/6538616, 6934/079185 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Συγγρού 230 και Ιφιγενείας γωνία, γραφείο 163 τ.μ., 1ου, πάρκιν, κλιματισμός, βαμμένο, καθαρό, σε στάση, πλησίον Alfa Bank, εκτός δακτυλίου, στον σύνδεσμο προπονητών μπάσκετ, τιμή 700€ ¬210/8072300 ΚΑΜΑΤΕΡΟ επαγγελματικός χώρος 670 τ.μ., ισόγειος, διαθέτει προαύλιο χώρο, εύκολη πρόσβαση προς την Αττική Οδό, διαθέσιμος κάθε χρήση , τιμή 1.300€ για ¬210/2315159, 6972/253391 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ακαδημίας 33, κατάστημα 55 τ.μ., ισόγειο, 1 wc, ανακαινισμένο, για κάθε νόμιμη χρήση, τιμή 1.300€ ¬6936/441620 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Αλ. Σούτσου 8, επαγγελματικός χώρος 100 τ.μ., ημιυπόγειος, τιμή 650€ ¬210/9519484, 6974/660931 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ασκληπιού 36, επαγγελματικός χώρος 80 τ.μ., 1ου, διαμπερής, ευρύχωρο σαλόνι, χολ, αποθήκη, φωτεινός, 2 μπάνια, καλή διαρρύθμιση και κατασκευή, δυνατότητα να εξυπηρετήσει και 2 ελεύθερους επαγγελματίες ¬6944/626945 ΚΟΛΩΝΑΚΙ γραφείο 40 τ.μ., 3ου, κατάλληλο για κάθε χρήση ¬6985/087480, 210/9011088 ΚΟΛΩΝΑΚΙ κατάστημα 61 τ.μ., ισογείου ημιωρόφου, 2 wc, πατάρι 31 τ.μ., αποθήκη 72 τ.μ., τριφασικό ρεύμα, ανακαινισμένο, ανακαίνιση ‘11, Σόλωνος 94, τιμή 2.000€ ¬6943/039000, 17:00-20:00 ΚΟΛΩΝΑΚΙ Σόλωνος, γραφείο 138 τ.μ., 1ου, γωνιακό, διαμέρισμα, 5 δωματίων, ενοικιάζεται και ως διαμέρισμα, τιμή 850€ ¬210/9814694, 6948/633483 ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία, Κάσου 7 και Κίου 22, 1η πάροδος Κύπρου, χώρος 200 τ.μ., ισόγειος, κατάλληλο για συνεργείο αυτοκινήτων, ξυλουργείο, καφενείο, πάρκιν κ.λπ., τιμή 500€ ¬6932/668572 ΜΑΡΟΥΣΙ δίπλα στο Ιατρικό κέντρο, διαμέρισμα 111 τ.μ., 4ου, υπόγειο πάρκιν, κλιματισμός, τέντες, συναγερμός ¬210/9315482, 6948/246889 ΜΑΡΟΥΣΙ Παράδεισος, λεωφόρος Κηφισίας, χώρος 540 τ.μ., 3ου, γραφείων, αυτοτελής, ενιαίος, πολυτελούς κατασκευής, διατίθεται προς πώληση, σύγχρονης υποδομής, απεριόριστη θέα, μόνο σοβαρές προτάσεις ¬6944/501203, 210/8013250 ΜΕΛΙΣΣΙΑ Μακεδονίας 3, αποθήκη 125 τ.μ., ισόγεια, με γκαραζόπορτα, ενοικιάζεται ¬210/8033721, 6977/718481 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Αγ. Δημητρίου, χώρος 70 τ.μ., ισόγειος, κατασκευή ‘80, κουζίνα, 1 wc, κατάλληλος για κατάστημα, γραφεία, αποθήκη, τιμή 250€ ¬6934/622481 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Αγ. Κων/νου 27, χώρος 260 τ.μ., ημιυπόγειος, 1 wc, ύψος 3,30 μ., ράμπα φορτοεκφόρτωσης, με μεγάλη ράμπα, παράθυρα γύρω - γύρω, σοβατισμένο, γραφείο, κουζίνα χαμηλή τιμή ¬210/2827605, 6973/895237 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ κατάστημα 35 τ.μ., ισόγειο, κατάλληλο για ψαράδικο, κρεοπωλείο, και ζητείται και αέρας, τιμή 1.800€ ¬6943/280090 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Ερμού και Αθηνάς, αίθουσα 75 τ.μ., 2ου, γωνιακή, πλατεία Μοναστηράκι, έναντι μετρό, κατάλληλη για γραφείο, κατάστημα ¬210/6856947 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Ηφαίστου, κατάστημα 130 τ.μ., ισόγειο, και 1ος όροφος 130, 20 μ. από σταθμό μετρό, ενοικιάζεται ¬6938/655076

My Home Ιανουάριος 2014 ΜΟΣΧΑΤΟ Εμμανουήλ Καμπούρη, αίθουσα 251 τ.μ., 1ου, πάρκιν, βιομηχανικός ανελκυστήρας, ενοικιάζεται ¬6974/901503 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Αγίας Φωτεινής, κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο ¬210/2793574, 6947/572210 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ανω Καλογρέζα, κατάστημα 61 τ.μ., ισόγειο, 1 wc, κατάλληλο για γραφείο ή αποθηκευτικό χώρο, τιμή 250€ ¬213/0281472, 6937/420809 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 76, κατάστημα 50 τ.μ., ισόγειο, υπόγειο 60 τ.μ., προσόψεως, κατασκευή ‘97, 1 wc, άριστη κατάσταση, δυνατότητα χρήσης παταριού ¬6972/881735 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ επί της 28ης Οκτωβρίου, επαγγελματικός χώρος 120 τ.μ., ισόγειος, προσόψεως, ανεξάρτητο πατάρι 30 τ.μ., πλησίον εμπορικού κέντρου, δίπλα με super market Προμηθευτική, ενοικιάζεται ¬6982/082509 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Περισσός, τέρμα, Θεμιστοκλέους 14, αποθήκη 24 τ.μ., ισόγεια, προσόψεως ¬210/2796403 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Βιθυνίας 19 και Αγίας Σοφίας, επαγγελματικός χώρος 96 τ.μ., ισόγειος, πλησίον τραμ και πλατείας Σκαντζουράκη, προσιτή τιμή ¬210/9836130, 6976/803397 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ κατάστημα 200 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, πατάρι 100 τ.μ., υπόγειο 185 τ.μ., μεγάλης προβολής, ενοικιάζεται ¬...6932/620494 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Κέντρο, Παλαιολόγου 7, γραφείο 60 τ.μ., 3ου, προσόψεως, κατασκευή ‘82, καλή κατάσταση ¬6944/841478 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Ελλησπόντου και Δεκελείας, επαγγελματικός χώρος 85 τ.μ., 2ου, κατάλληλο για κάθε επαγγελματική χρήση, ενοικιάζεται, τιμή 300€ ¬210/2531758, 6939/280192 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ κατάστημα 100 τ.μ., ισόγειο, ύψος 4,5 μ., πρώην συνεργείο, 2 πόρτες για αυτοκίνητα, βιομηχανικό πλακάκι, γραφείο, σύγχρονο, κοντά στη λεωφ. Συγγρού - Λαγουμιτζή, τιμή 550€ ¬6977/004776, 213/0277930 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ κατάστημα 55 τ.μ., ισόγειο, ανακαινισμένο, πλησίον μετρό, ενοίκιο λογικό, πολύ καλή τιμή ¬210/5739542, 6978/869588 ΟΜΟΝΟΙΑ Χαλκοκονδύλη 19, επαγγελματικός χώρος, 7ου, ολόκληρος, αποτελούμενος από 8 αίθουσες πολυτελούς κατασκευής με κλιματισμό, τριφασικό ρεύμα, πολύ φθηνό ενοίκιο, ιδιώτης, για ομάδα δικηγόρων - τεχνική εταιρεία κλπ. ιδιώτης ¬6984/200117 ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σπύρου Μερκούρη 52, διαμέρισμα 120 τ.μ., 1ου, πλήρως ανακαινισμένο, πολυτελείας, κατάλληλο για επαγγελματικό χώρο, δικηγορικό γραφείο ή ιατρείο ¬210/9647817 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 214, κατάστημα 33 τ.μ., ισόγειο ¬6972/408846 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Ρήγα Φεραίου 24, γραφείο 32 τ.μ., στον ημιώροφο ¬6932/911273 ΠΑΤΗΣΙΩΝ και 3ης Σεπτεμβρίου, Στουρνάρα 53, διαμέρισμα 35 τ.μ., 3ου, εσωτερικό, άριστη κατάσταση, γκαρσονιέρα, μπάνιο, κλιματισμός, πολύ χαμηλά κοινόχρηστα, κατάλληλη για επαγγελματική στέγη ¬6980/579005, 210/8028558 ΠΑΤΗΣΙΩΝ Μουσείο, Βασιλέως Ηρακλείου 12, επαγγελματικός χώρος 125 τ.μ., 2ου, 6 δωμάτια, πρόσοψη κα θέα στον κήπο Αρχαιολογικού Μουσείου, κατάλληλο και για κατοικία ¬210/8043638, 6945/771077 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25ης Μαρτίου 12 - 14, κατάστημα 25 τ.μ., πρώην ανταλλακτικά αυτοκινήτων ¬6973/706255 ΠΕΙΡΑΙΑΣ κατάστημα 450 τ.μ., ισόγειο, βιομηχανικό ρεύμα κ.λπ., ενοικιάζεται ¬210/9335259, 6938/771117 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κατάστημα 280 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, πατάρι 60 τ.μ., συν υπόγειο 70 τ.μ., μπροστά σε πάρκο, κατάλληλο για πολλές χρήσεις, τιμή 1.200€ ¬6974/233724, 210/5715459 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ κέντρο, επαγγελματικός χώρος 20 τ.μ., ισόγειος, κατασκευή ‘80, κλιματισμός ¬6974/778672, 6971/802285 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μετρό Ανθούπολης, επαγγελματικός χώρος 160 τ.μ., 1ου, άριστη κατάσταση, αιθουσα - γραφεία υγειονομικού ενδιαφέροντος, είσοδος μετρό αφετηρίες λεωφορείων τρόλευ, πάνω απο Γερμανό, τρίφατσο, τζαμαρίες, τιμή 1.000€ ¬6973/022344 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μπουρνάζι, Αγίας Παρασκευής και 25ης Μαρτίου, επαγγελματικός χώρος 550 τ.μ., ισόγειος, ενιαίος, αντοχής 1 τόνο/τ.μ., ύψος 5 μ., 125 τ.μ. πατάρι διαμορφωμένο σε γραφεία, πρασιά, χώροι στάθμευσης ¬6972/915942, 210/3612937

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μπουρνάζι, επαγγελματικός χώρος 466 τ.μ., ισόγειος, ελεύθερος ¬6947/274704, 210/5745764 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Ανω, οδός Κυδαντιδών 39, κατάστημα 75 τ.μ., ισόγειο, βιομηχανικό ρεύμα, κλιματισμός, με υπόγειο 150 τ.μ. (επικοινωνούν εξωτερικά), σε κεντρικό σημείο, κατάλληλο για χώρο εστίασης κ.α., ευκαιρία ¬210/9658856, 6944/746761

ΠΕΥΚΗ ΑΝΩ Κοσµά Αιτωλού 4, κατάστηµα 141 τ.µ., ισόγειο, ψηλοτάβανο, κατάλληλο για κάθε χρήση και αποθήκη. Ενοικιάζεται. Τηλ.: 210 6127928.

ΠΕΥΚΗ Ανω, Πίνδου 38 - 40, 2 συνεχόμενα καταστήματα 40 τ.μ. έκαστο, πατάρι, ενοικιάζονται ¬210/6126385 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 3ης Σεπτεμβρίου 77, δίπλα στο μετρό, κατάστημα 293 τ.μ., ισόγειο, υπόγειο 236 τ.μ. και πατάρι 77 τ.μ., προσόψεως 7,7 μ., δυνατότητα συνένωσης με όμορο κατάστημα ίσης επιφάνειας, άμεση παράδοση, τιμή 3.000€ ¬210/3244315 ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ Πατησίων 77 - 79 και Χέυδεν έξω από σταθμό ΗΣΑΠ, επαγγελματικός χώρος 200 τ.μ., 2ου, κατάλληλος για ιατρικό διαγνωστικό, δικηγορική εταιρεία, συνεργατική ερευνητών διδακτόρων, σύνολο 7 γραφεία, τιμή 400€ ¬6972/251874 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ επαγγελματικός χώρος 130 τ.μ., 6ου, 1 wc, μπάνιο, αποθήκη, 5 δωματίων, κουζίνα, βεράντα, τιμή 500€ ¬6948/576809 ΣΥΝΤΑΓΜΑ γραφείο 34 τ.μ., 3ου, καλή κατάσταση, τιμή 100€ ¬6972/025580, 6980/581618, 10.00 - 21.00 ΤΑΥΡΟΣ λεωφόρος Ειρήνης 61, αίθουσα 500 τ.μ., 2ου, ενιαία, με χώρους 4 γραφείων, ενοικιάζεται ¬22910/90570, 6945/882530 ΧΑΙΔΑΡΙ Δάσος, Σατωβριάνδου 47, γραφείο 42 τ.μ., ισόγειο, κλιματισμός, λουξ, κατάλληλο για γραφείο ¬210/5816616, 6946/214211 ΧΑΙΔΑΡΙ Δάσος, Σατωβριάνδου 47, πλατεία Λαού, κατάστημα 33 τ.μ., ισόγειο, πατάρι 33 τ.μ., κλιματισμός, συναγερμός, ρολά αυτόματα ¬210/5816616, 6946/214211 ΧΑΙΔΑΡΙ Προφήτης Ηλίας, Ιερά Οδός 298, νεόδμητο κατάστημα 270 τ.μ., πατάρι 70 τ.μ., ανοικτό πάρκιν, κλειστό πάρκιν 160 τ.μ., χωρίς κοινόχρηστα, μεσίτες δεκτοί, τιμή 1.350€ ¬6945/135151 ΧΑΛΑΝΔΡΙ κατάστημα 60 τ.μ., κλιματισμός, καλή κατάσταση, με βοηθητικούς χώρους, κατάλληλο και για χώρο εστίασης ¬6977/150277, 210/8101955 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Πολύδροσο, αίθουσα 320 τ.μ., 3ου, κατασκευή ‘90, άριστη κατάσταση, φρεσκοβαμμένο, πολυτελές, πόρτα ασφαλείας, μεγάλης προβολής, κέντρο Χαλανδρίου - Αττικής οδού, τιμή 2.200€, συζητήσιμη ¬6932/839390 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ριζάρειος, νεόδμητη αποθήκη 20 τ.μ., ισόγεια, κατασκευή ‘09, με εύκολη πρόσβαση, πόρτα ασφαλείας, τηλεχειρισμός, τιμή 110€ ¬6972/106607 ΧΟΛΑΡΓΟΣ λεωφ. Μεσογείων, χώρος 160 τ.μ., υπόγειος, πλησίον μετρό, πρόσβαση μέσα στο υπόγειο με ράμπα, με 160 τ.μ. ακάλυπτο, τιμή 500€ ¬6932/860750 ΨΥΧΙΚΟ λεωφ. Κηφισιάς, γραφείο 34 τ.μ., 1ου, μικρή κουζίνα, 1 wc, στο ύψος Αγίας Βαρβάρας Χαλανδρίου, κλιματισμός ψύξη θέρμανση, τιμή 240€ ¬6947/939957, 210/8082858 ΨΥΧΙΚΟ Νέο, διαμέρισμα 50 τ.μ., ισόγειο, διαμπερές, επιπλωμένο, αυτόνομη θέρμανση, 50 μ. από Κηφισίας, συναγερμός, κατάλληλο για γραφείο ¬6977/836370, 6970/217532

ΨΥΧΙΚΟ Νέο, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, κατάστημα 95 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, πατάρι 40 τ.μ., μεγάλο πεζοδρόμιο με θέσεις πάρκιν, ενοικιάζεται, συζητήσιμη ¬210/6742708, 6944/317658

Υπόλοιπη Αττική ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ χώρος, με 20 στάβλους για άλογα, 1 μανέζ 1.200 τ.μ., 3 πάντοκ 250 τ.μ. έκαστο ¬210/8169939, 6945/562415 ΚΑΛΥΒΙΑ χώρος 600 τ.μ., ισόγειος, σε οικόπεδο 3 στρ., τριφασικό ρεύμα, 400 μ. από λεωφ. Λαυρίου ¬6978/484891 ΚΟΡΩΠΙ Δ. Παπανικολάου 2, κατάστημα 30 τ.μ., ισόγειο, 1 wc, κλιματισμός, πλησίον κεντρικής πλατείας, έναντι τράπεζας Αττικής, τιμή 290€ ¬6936/625903 ΚΟΡΩΠΙ Δ. Παπανικολάου 2, κατάστημα 81 τ.μ., ισόγειο, 2 wc, τριφασικό ρεύμα, πλησίον κεντρικής πλατείας, έναντι τράπεζας Αττικής, τιμή 670€ ¬6936/625903 ΜΕΓΑΡΑ επαγγελματικός χώρος 150 τ.μ., ισόγειος, 5 μ. ύψος, μεγάλος αύλειος χώρος, ενοικιάζεται ¬6945/899842, 22960/23563 ΟΙΝΟΗ 50ο χλμ. παλαιά Εθνική οδός Αθηνών - Θηβών, βιομηχανικός χώρος 1.200 τ.μ., από μπετό, με γραφεία, κατάλληλος και για αποθηκευτικό χώρο, τιμή 1.200€ ¬210/5542022, 6909/853679 ΣΠΑΤΑ πλατεία Δημαρχείου, αίθουσα 80 τ.μ., ισόγεια, με προαύλιο 40 τ.μ. βλέπει σε πλατεία, πρώην καφετέρια, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, ιδανικό για γραφεία, ενοικιάζεται ¬6948/594558, 210/6632716

Υπόλοιπη Ελλάδα ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΛΙΒΕΡΙ Κριεζά, νεόδμητο κατάστημα 200 τ.μ., ισόγειο, κατασκευή ‘10, ανοικτό πάρκιν, ελεύθερο, για κάθε επαγγελματική χρήση super market - πολυκατάστημα, δυνατότητα χρήσης περιβάλλοντος οικοπέδου 2.000 τ.μ., τιμή συζητήσιμη ¬22230/81290, 6977/914307 ΝΑΥΠΛΙΟ Βαρβάκη 2, κατάστημα 35 τ.μ., κεντρικό σημείο, ενοικιάζεται ¬6944/638448 ΝΑΥΠΛΙΟ κεντρικό σημείο, Ασκληπιού και Βαρβάκη, επαγγελματικός χώρος 110 τ.μ., ισόγειος, ασανσέρ, σε κεντρικό σημείο, και 1ος 110 τ.μ., θέση 11η, ενοικιάζονται μαζί ή χωριστά, πρώην Τράπεζα Πειραιώς ¬6944/638448 ΤΑΝΑΓΡΑ Αρμα, νεόδμητος βιομηχανικός χώρος 700 τ.μ., σε οικόπεδο 5,5 στρ., ρεύμα, νερό, τιμή 1.000€ ¬6949/259278

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ οικία 100 τ.μ., βίλα, πισίνα, γκαζόν, λουλούδια, καταπράσινος χώρος, με θέα θάλασσα και κάμπο του Μαραθώνα, ενοικιάζεται για Σαββατοκύριακα ή καθημερινές ¬6936/111953

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - καφέ, κρεπερί επί της κεντρικής λεωφόρου της Πετρουπόλεως, ένα τετράγωνο πριν την στρογγυλή πλατεία, πλήρως ανακαινισμένο, τιμή 18.000€ ¬210/5013493 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στο Γαλάτσι, επί της Βεΐκου, κεντρικό, καλό σημείο, με σταθερή πελατεία, πωλείται ¬6944/656506 BAR εστιατόριο επώνυμο, έτοιμο, σε εμπορικό δρόμο στο κέντρο (Κανιγγος - Πολυτεχνείο) λειτουργεί επί 21 χρόνια αδιάλειπτα, εξαιρετικό πόστο, προοπτικές κερδοφορίας, κατάλληλο και για άλλες χρήσεις, αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ¬210/3816962 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ και παραδοσιακών προϊόντων επιχείρηση στο κέντρο των Αμπελοκήπων, με τον εξοπλισμό και το εμπόρευμα, τιμή 30.000€, συζητήσιμη ¬6977/200881, Κα Σωτηροπούλου


49

My Home Ιανουάριος 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - Εμπορίας - Εγκαταστάσεων Βιολογικών καθαρισμών, επιχείρηση εξοπλισμένη με καινοτόμα προϊόντα, εκπαιδευμένο τεχνικό, βαν, εργαλεία και μέσα προώθησης, εγγυημένα έσοδα από συντηρήσεις και τεράστιες προοπτικές ¬6977/574900, 09:0017:00 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ υποδημάτων και κατασκευής κλειδιών επιχείρηση πλήρως εξοπλισμένη σε λειτουργία 12 έτη λειτουργία μεγάλο πελατολόγιο, χαμηλό ενοίκιο, εντός Carefoor στο Ρέντη, λόγω συνταξιοδότησης ¬210/6049013, 6936/777109 ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ και συντήρησης αυτοκινήτων επιχείρηση στον Πειραιά, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, φανοβαφείο, ΚΕΚ, με άδεια αορίστου 700 τ.μ., χαμηλό ενοίκιο, μεγάλο πελατολόγιο, μόνο σοβαρές προτάσεις ¬6977/408266 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 110 τ.μ., με άδεια εστιατορίου - καφέ - μπαρ, στην περιοχή του Ψυρρή, με πλήρη εξοπλισμό, πωλείται ¬210/5234940, 6972/558789 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 8ετούς λειτουργίας, σε τουριστικό θέρετρο της ορεινής Κορινθίας ¬6944/976100 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΕ σε κεντρικό σημείο, επιγραφές, διαφημιστικές κατασκευές, έπιπλα, με μεγάλο πελατολόγιο, 20ετή περιουσία, χωρίς βάρη και υποχρεώσεις, λόγω συνταξιοδότησης ¬6944/541030, 6947/567474 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ καφέ σνακ μπαρ πλήρως εξοπλισμένο σε λειτουργία με σταθερή πελατεία 90 τ.μ. με πατάρι πρασιά και πλατεία, έναντι Μιχαλακοπούλου, τιμή ευκαιρίας συζητήσιμη ¬210/7229360, 6976/646724 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ παρασκευής προϊόντων ζύμης (τυρόπιτες, σπανακόπιτες κ.λπ.) χονδρική λιανική, πωλείται λόγω συνταξιοδότησης, μόνο σοβαρές προτάσεις ¬6976/658802 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - bar club, full εξοπλισμένο, άδεια εστιατορίου bar, στου Ψυρρή, σε λειτουργία ήχος (8 ηχεία, 4 subs), κλιματισμός, κουζίνα full ¬6948/323700 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στο κέντρο της Αίγινας πλήρως εξοπλισμένο, εν λειτουργία, λόγω υγείας, μόνο σοβαρές προτάσεις ¬6947/164990, 22975/00205 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ πλήρως εξοπλισμένο, ανακαινισμένο, σε κεντρικό σημείο του Περιστερίου, πλησίον μετρό, ικανοποιητικός τζίρος ¬210/5758848, 6973/987756 ΚΑΦΕ - ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ επιχείρηση με 6ετή λειτουργία, σταθερή πελατεία, υψηλό ημερήσιο τζίρο, στο Καματερό, με πλήρη εξοπλισμό και σε άριστη κατάσταση, πωλείται, μόνο σοβαρές προτάσεις ¬6909/825725 ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ επιχείρηση 140 τ.μ. στον Κορυδαλλό πλατεία Μέμου, πωλείται λόγω αναχώρησης συνεταίρου μισό η ολόκληρο ¬6981/470595 κος Χρήστος CAFE - snack bar επιχείρηση στο Νέο Κόσμο, 114 τ.μ., 53 καθίσματα εντός και 30 εκτός, τιμή 22.000€, συζητήσιμη ¬210/9249413 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στο Κουκάκι, Συγγρού - Φιξ, πλατείας Δράκου, πλήρως εξοπλισμένη, 120 τ.μ. ισόγειο, 80 τ.μ. υπόγειο, 60 τ.μ. πατάρι, 50 μ. από το μετρό Συγγρού - Φιξ, άδεια μεταβιβάσιμη ¬6932/589222 ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών και Πληροφορικής σε κεντρικό σημείο της Ανατολικής Αττικής, με 300 μαθητές, πωλείται λόγω συνταξιοδότησης ¬6976/736512 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ 45ετούς λειτουργίας, με μεγάλη πελατεία, πλήρως εξοπλισμένο, πωλείται λόγω συνταξιοδότησης, περιοχή Αγίου Ιεροθέου, Περιστέρι ¬210/5751628, μετά τις 20.00, 210/5765230 ΜΙΝΙ MARKET πλήρως εξοπλισμένο, στην Νίκαια επί της Π. Ράλλη 164 πωλείται , τιμή 5.500€ ¬210/4959404, 6972/473095 MUSIC BAR σε κεντρική πλατεία του Βύρωνα, 10 μηνών λειτουργίας, πωλείται, μόνο σοβαρές προτάσεις, τιμή 20.000€ ¬211/2142524, 6971/815080 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα, 32 διαμερισμάτων, 110 κλινών, εξοπλισμένη συντηρημένη, 100 μ. από θάλασσα, πωλείται το 100% των μετοχών της, Σταλίδα Ηρακλείου, τιμή 900.000€ ¬6985/886979, 210/8063303 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στη Νίκαια εν λειτουργία, τζίρος υψηλός, πλήρως εξοπλισμένο, σε μεγάλη πλατεία κεντρικό δρόμο γωνιακό με άνετες θέσεις πάρκιν, πωλείται, τιμή 13.000€ ¬6986/260972 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ μοτοσικλετών με πλήρη και αξιόλογο εξοπλισμό, σε κεντρικό σημείο, με μακρά πορεία στο χώρο της μοτοσικλέτας, μεγάλο πελατολόγιο και προοπτικές ανάπτυξης, περιοχή Πολύγωνο, πωλείται ¬210/6420117, κ. Σπύρος

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ πλήρως εξοπλισμένο, με σύγχρονες προδιαγραφές, 55 τ.μ. στην πλατεία Δασκάλας του Ιλίου, με πολύ καλό τζίρο, απαιτείται άδεια παλαιού φαρμακοποιού ¬210/5985645, 6944/330739 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ στο Παλαιό Φάληρο πωλείται ¬210/9846639, ώρες φαρμακείου ΦΥΤΩΡΙΟΥ υγιής επιχείρηση χωρίς χρέη, με σταθερή πελατεία στην κεντρική αγορά του Βύρωνα, πωλείται λόγω συνταξιοδότησης, μόνο σοβαρές προτάσεις, αποκλείονται μεσίτες, τιμή, συζητήσιμη ¬6978/901166, 210/7664683 ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ καινούριο, τραπεζοκαθίσματα, delivery και πακέτο, σε άριστη κατάσταση, εν λειτουργία, σε πλατεία της Νέας Σμύρνης με προοπτικές, πωλείται, τιμή 33.000€, συζητήσιμη ¬6936/507092, 11:0014:00 ΨΙΛΙΚΑ - μίνι μάρκετ 40ετούς λειτουργίας, 75 τ.μ., με μπάνιο - κουζίνα - χώρος στάθμευσης, με εμπόρευμα και τσιγάρα, λόγω μετακόμισης, συζητήσιμη ¬210/2626285, 6976/737936

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ επιχείρηση, ικανοποιητικός τζίρος, χαμηλό ενοίκιο, ενοικιάζεται ¬210/2284821, 6973/632550 ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ επιχείρηση εν λειτουργία, ενοικιάζεται, περιοχή Νέος Κόσμος ¬210/9019383 ΣΤΟΥΝΤΙΟ μασάζ στην πλατεία Κάνιγγος, πλήρως εξοπλισμένο, 4 δωμάτια, a/c, ντους, σαλόνι, χώρος υποδοχής, μπάνιο, κουζίνα, συναγερμός, ενοικιάζεται ¬6948/576809

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ BARWOMAN σερβιτόρες και d.j. ζητούνται από κλαμπ στην Κυψέλη, κατά προτίμηση φοιτητες -ριες ¬6945/965111, απόγευμα WINE BAR - εστιατορίου πλήρης εξοπλισμός, καρέκλες, τραπέζια, σκαμπό, συντηρητές κρασιών (Liebherr) ψυγεία, καταψύκτες, ψυγεία αναψυκτικών, πλυντήρια πιάτων - ποτηριών, λάντζα, εξοπλισμός κουζίνας, πωλούνται σε τιμή ευκαιρίας ¬6977/686676, 12:00-20:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η. Αποστόλου 81, υπόγειος χώρος στάθμευσης, αυτοκινήτου, 1 θέσης, ηλεκ. πόρτα, φωτισμός, πυρασφάλεια ¬6977/979590 CONAN παιχνίδι για Sony Playstation 3 σε άψογη κατάσταση, με το βιβλιαράκι του, σαν καινούριο, τιμή 10€ ¬6938/093674 ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ τετράχορδο, από Μάτσικα, 60 δούγιες, σκάφος καρυδιά, καπάκι έλατος, ταστιέρα έβενος, πωλείται, τιμή 650€ ¬6937/788111 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Φοίβου και Αθηνάς 9, πωλούνται 3 διαμερίσματα, 65 τ.μ. 1ου, 85 τ.μ. ισόγειο και 100 τ.μ. ισόγειο, 110.000€, 120.000€ και 135.000€ αντίστοιχα ¬6977/226492 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ σύνορα Παλαιό Φάληρο, Αχιλλέως και Βενιζέλου (Κολοκοτρώνη 2Α), κλειστός χώρος στάθμευσης, σε πολυκατοικία, τιμή 70€ ¬6972/703691 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ Παναγίτσα, Αχιλλέως και Ναϊάδων, κλειστός χώρος στάθμευσης, αυτοκινήτου, 1 θέσης, ισόγειο, αυτόνομο, τιμή 100€ ¬6998/344663 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ - λιπαντήριο αξεσουάρ, πωλείται εξοπλισμός, αφροποιητής, λαδιέρα, σκούπα, βαλβολινιέρα, πλυστικό - πατάκια και νερού ζεστό - κρύο, κομπρεσέρ αέρος, βολβοσυλλέκτης, ρολό, κ.λπ., όλα άριστη κατάσταση ¬210/4252080 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ γκαρσονιέρα 25,5 τ.μ., εύκολα μεταφερόμενη, υ/δ, wc, καθιστικό, πλήρως εξοπλισμένη, πολυκουζίνα, a/c, κρεβάτι - ντουλάπια ξύλινα, κατασκευή ‘09, άριστη κατάσταση, τιμή 11.000€ ¬6932/601680 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ Βλυχάδα, ημιτελής μονοκατοικία 140 τ.μ., σε οικόπεδο 2 στρ., θέα θάλασσα, στα σοβαντίσματα, πολύ καλή τοποθεσία, πλησίον ξενοδοχείων & εστιατορίων, πάνω από λιμανάκι & οργανωμένη παραλία Βλυχάδας, πωλείται ¬6936/643768 SUPER MARKET mini market, αρτοπωλεία, κάβες, μαναβική, αποθήκες, φαρμακεία, ψιλικά κ.α., ράφια και εξοπλισμοί καταστημάτων παντός είδους πωλούνται ¬210/5122155, 6979/900561

ΤΡΟΧΟΒΙΛΑ μήκος 7 μ., πλάτος 4 μ., από τσιμεντοσανίδα, μόνωση και ξύλινη επένδυση εσωτερικά, κεραμίδια, αγορασμένη 18.000€, καινούρια, χρειάζεται να τοποθετηθεί το μπάνιο, τιμή 5.000€ ¬6944/553457 ΧΑΙΔΑΡΙ Παύλου Μελά 109, κλειστός χώρος στάθμευσης, αυτοκινήτου, 1 θέσης, υπόγειο, σε πολυκατοικία, ενοικιάζεται ¬210/5325268, 6975/023627

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ημίαιμο Τσοπανόσκυλο θηλυκό, επτά μηνών, αποπαρασιτωμένο, εμβολιασμένο, πολύ καλός χαρακτήρας, θα δοθεί με συμβόλαιο υιοθεσίας κατά προτίμηση σε οικογένεια εντός νομού Αττικής, Νο 900182000653597 ¬6972/723114, 09:0019:00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΕΙΔΗ ΣΠΙΤΙΟΥ - ΚΗΠΟΥ Ηλεκτρολογικές Εργασίες Επιπλα ΣΑΛΟΝΙ δρυς ατόφιο, με 2θέσιες πολυθρόνες, 2 μονοθέσιες και τραπεζάκι, σε άριστη κατάσταση, τιμή 1.000€ ¬210/6394760 ΣΕΡΒΑΝ αντίκα έπιπλο μεγάλης αξίας σκαλιστό, ξύλο μασιφ όλο καρυδιά κατασκευασμένο στην Κωνσταντινούπολη σε δύο κομμάτια ντουλάπια και βιτρίνα με τζάμι, ευκαιρία, τιμή 600€, συζητήσιμη ¬6945/708239, 27210/91428 ΣΥΝΘΕΤΑ (2) - βιβλιοθήκες Neoset, με ράφια, συρτάρια, ντουλάπια και γυάλινο πορτάκι, διαστάσεις 1,73 x 2,02, γραφείο 0,80 x 1,40 και μία καρέκλα, πωλούνται μαζί ή μεμονωμένα, συζητήσιμη ¬213/0067458, 6976/419945

Αντίκες - Εργα Τέχνης ΑΝΤΙΚΕΣ πιανο σε αριστη κατασταση, Rud Ibach and Sohn Γερμανια 1905 ξυλο τριανταφυλλιας κλασικος ηχος For sale piano RUD IBACH SOHN german 1905, τιμή 3.500€ ¬6984/536081, 10:00-13:00 ΕΠΙΠΛΑ 150 ετών μπουφές τραπεζαρία ντουλάπα ¬6932/436643 ΕΠΙΠΛΑ στυλ εποχής Αρτ Ντεκό και Γαλλικά αρχών 20ου, τραπεζαρία, καναπές 3 τραπεζάκια γραφείο, πολυθρόνες καναπές γραφείου, σερβίτσια φαγητού Leroy τσαγερό Κινέζικο κρύσταλλα ¬6944/761735, 6973/709415 ΚΡΕΒΑΤΙ αντίκα, σε άριστη κατάσταση, μαρκετερί, από ξύλο τριανταφυλλιάς και μαόνι, τιμή 1.500€ ¬210/6711439, 18.00-20.00 ΣΑΛΟΝΙ Λουϊ Σεζ, αυθεντικό, γαλλικό, σε αρίστη κατάσταση, κομπλέ με πολυέλαιο, τραπέζι χρυσό 8στηλο Φλωρεντινό, τραπέζι μαρμάρινο μπρονζέ, 2 βάζα μεγάλης αξίας, από 100.000€ πωλείται, τιμή 30.000€ ¬210/6711439

Κλιματισμός (Θέρμανση - Ψύξη) ΣΟΜΠΑ Kerosun Omni 105G, αμεταχείριστη, τιμή 220€ ¬210/8061375

HI-FI ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ Yba Integre DT 2 x 50 Watt, με phono και τηλεκοντρόλ, σε άριστη κατάσταση, άριστες κριτικές, δώρο αντικραδασμική βάση ανθρακονημάτων, τιμή 750€ ¬6974/400558, 18.00 - 21.00

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 26 ετών, με γνώσεις Αγγλικών, Γαλλικών, Η/Υ ζητεί εργασία και ως αποθηκάριος, πωλητής, με προϋπηρεσία, συστάσεις ¬6947/350245, 6939/268163

Σιδηρουργικές Εργασίες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ Με το 70% επιδότηση, µέσω του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον», χωρίς προκαταβολή από τον πελάτη, κουφώµατα Europa, µε θερµοδιακοπή και ενεργειακά τζάµια, αντλίες θερµότητας, ενεργειακά τζάκια, θερµοπρόσοψη, ηλιακοί θερµοσίφωνες. Τηλ.: 210 6616167, 6974/868858.

Κατασκευές-Επισκευές

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΕΙΣ Μονώσεις µε επιδότηση έως 70% µέσω του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», χωρίς προκαταβολή από τον πελάτη, καθώς αναλαµβάνονται και παντός τύπου ανακαινίσεις. Τηλ.: 6976/630184

Ζώα ΓΑΤΑΚΙΑ Περσίας, καθαρόαμα (6), διαφόρων χρωμάτων και λευκά, 941000016132534, 941000016132537, 941000016132540, 941000016132539, 941000016132536, 941000016132538, πωλούνται ¬210/9028129, 6979/487714 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ λυκόσκυλο, κουτάβι από Γερμανία, Klemens Von Frankegold, εμβολιασμένο, γερμανικά κόκκινα pedigree fci, microchip 981189900032274, μόνο σοβαρές προτάσεις, τιμή 600€ ¬22950/23772, 6944/614064 ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ καθαροαιμα, 3, μεγαλα κεφαλια, με pedigree, αριθμοί τσιπ 10667029213143, 99885492901724, 106570889514125, τιμή 300€, συζητήσιμη ¬6986/710146 ΡΟΤΒΑΙΛΕΡ κουτάβι Ch. Criper Vom Schonenkopf-Annabella Del Vento Marygold), (30.7.13), microchip 900032001789066, pedigree fci, πλήρως εμβολιασμένο, βλέπετε γονείς, άριστο για εκθέσεις, τιμή 450€, συζητήσιμη ¬22950/23772 ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ ημίαιμο θηλυκό τσοπανόσκυλο επτά μηνών, καλός χαρακτήρας για οικογένεια φύλακας, έχει κάνει αποπαρασιτωμένο και εμβόλια, θα δοθεί με συμβόλαιο υιοθεσίας αρ. microchip 900182000653593 εντός Αττικής ¬6972/723114, 09:00-19:00

Οικιακοί Βοηθοί ΚΥΡΙΑ 40 ετών, Ελληνίδα, σοβαρή, μεθοδική, με ευχάριστη προσωπικότητα, αναλαμβάνει οικιακές εργασίες, επίβλεψη παιδιών και ηλικιωμένων, εξωτερική συνεργασία, παρέχονται συστάσεις, τιμή 7€ ¬6977/795989 ΚΥΡΙΑ - νοσοκόμα με γνώσεις αποκλειστικής, ζητεί εργασία ως οικιακή βοηθός εξωτερική καθώς και για νυκτερινές ώρες καθώς αναλαμβάνει και ηλικιωμένους, χαμηλές τιμές ¬6947/350245

ΦΡΟΝΤΙΔΑ - ΥΓΕΙΑ Baby Sitters ΕΛΛΗΝΙΔΑ πτυχιούχος Πανεπιστημίου, 49 ετών, αναλαμβάνει την φύλαξη μικρών παιδιών περιοχές Αιγάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι και γύρω ¬210/5901933, 6949/782041


ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

50

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Νομός Θεσσαλονίκης

ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Νέος Αγιος Αθανάσιος, άριστης κατάστασης μονοκατοικία, 145 τ.μ., ισόγειο, 4 υ/δ , κατασκευή ‘97, 2 μπάνια, επιπλωμένο, σε οικόπεδο 600 τ.μ., κήπος 500 τ.μ., τιμή 135.000€. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬...6973/800700 (Δ)

ΚΥΘΝΟΣ Χώρα, κοντά στην πλατεία, διαμέρισμα 55 τ.μ., ισόγειο, επιπλωμένο, διωρόΠΡΟΣΦΟΡΑ φου οικίας, πωλείται σε συζητήσιμη τιμή ή ανταλλάσσεται με εξοχικό στην Αθήνα ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ Ιωάννου Χρυσοστόμου 1, ¬6974/748839 διαμέρισμα 80 τ.μ., 5ου, διαμπερές, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, πλήρως ΝΑΞΟΣ Απείρανθος, θέση Φυροϊστρα, ανακαινισμένο, τιμή 65.000€ ορεινό χωριό, μονοκατοικία 130 τ.μ., τζάκι, ¬6977/989758 παραδοσιακή, διώροφη, υπόγειο 20 τ.μ., δοΜΕΝΕΜΕΝΗ οροφοδιαμέρισμα, ρετιρέ 54 κάρια πάνω κάτω, εντοιχισμένα παλαιά έπιτ.μ., 6ου, 1 υ/δ, κατασκευή ‘90, κεντρική πλα, βλέπει Μύλο Αη Γιάννη, πέτρινη σκάλα θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, πάρκιν πιλο- στην αυλή, τιμή 150.000€ ¬210/6818631 τής, καλή κατάσταση, μεγάλη βεράντα, ευκαιρία, τιμή 18.000€ ¬6957/410769 ΤΗΝΟΣ Πύργος, μονοκατοικία 125

ΝΕΑΠΟΛΗ - Στρεμπενιώτη, πωλείται διαμπερές ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα (του 1996) 88 τ.μ., με θέα τη θάλασσα. 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, τζάκι, πάρκιν, πόρτα ασφαλείας, τιμή 82.000€. Α+Α ¬...6937/237360 (Δ) ΝΕΑΠΟΛΗ - Στρεμπενιώτη, πωλείται οροφοδιαμέρισμα (του 2003), 4ος όροφος, 2 δωμάτια, σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο, πάρκιν, αποθήκη 16 τ.μ., εσωτερική αποθήκη 5 τ.μ., ατομικό πετρέλαιο, τιμή 90.000€. Α+Α ¬...6937/237360 (Δ) ΣΙΝΔΟΣ πωλείται διαμέρισμα 95 τ.μ., αυτόνομη θέρμανση αερίου, αποθήκη στο υπόγειο, ενεργειακά κουφώματα, πάρκιν, ολοκαίνουρια πολυτελής οικοδομή, κοντά στην αγορά και στα ΤΕΙ ¬...2310/553983, 6977/430560. ΤΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Δ) ΣΥΚΙΕΣ πωλείται διαμέρισμα (του 2004) 120 τ.μ., στο δημαρχείο, 2ος όροφος, 3 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, 2 αποθήκες, πάρκιν, μεγάλο μπαλκόνι, θέα στη θάλασσα, τιμή 98.000€. Α+Α ¬...6937/237360 (Δ)

Νομός Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΝΕΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑ οικόπεδο 1.228 τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 0,8, άρτιο, οικοδομήσιμο, μεσίτες δεκτοί, τιμή 195.000€. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬...6973/800700 (Δ)

Νομός Χαλκιδικής

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΛΑΝΔΡΑ Ρήγα Συκιές, αγροτεμάχιο 3.913 τ.μ., 61,70x67,80, οικοδομήσιμο, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μεσίτες δεκτοί, τιμή 85.000€. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬...6973/800700 (Δ)

Υπόλοιπη Ελλάδα

τ.μ., υπογείου - ισογείου, 3 υ/δ , 2 μπάνια, 2 επίπεδα, παραδοσιακό, πέτρινο, γωνιακό, σε οικόπεδο 120 τ.μ., θέα βουνό, μεσίτες δεκτοί, τιμή ΠΡΟΣΦΟΡΑ 165.000€. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ περιοχή Καινούριο, οι¬...6973/800700 (Δ)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Νομός Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Υπόλοιπη Ελλάδα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ Καμάρι, διαμέρισμα 70 τ.μ., 1ου, διαμπερές, επιπλωμένο, κλιματισμός, πάρκιν, 20 μ. από θάλασσα, τριάρι, ανατολικό, γωνιακό, βεράντες 70 τ.μ., ενοικιάζεται για μήνα ή χρόνο ¬6932/365050 ¬6932/365050

Υπόλοιπη Ελλάδα

ΕΞΟΧΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Νομός Θεσσαλονίκης

κάρια πάνω κάτω, εντοιχισμένα παλαιά έπι-

Υπόλοιπη Ελλάδα

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ

ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Νέος Αγιος Αθανάσιος, οικόπεδο 653 τ.μ., εντός σχεδίου, επικλινές, σ.δ. 0,8, 3 όψεων, οικοδομήσιμο, μεσίτες δεκτοί, τιμή 43.000€. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬6973/800700

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Στοά 2.500 τ.μ. ισόγειο, νεοκλασικό, διατηρητέο, ποσοστό 0,1875% εξ αδιαι- ΡΑΦΗΝΑ Νηρέας, οδός Γλαύκου 21, ρέτου, τιμή 7.500€. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ οικόπεδο, 608 τ.μ., εντός σχεδίου, ¬...6973/800700 (Δ) σ.δ. 0,9, 20,40x29,80, άρτιο, οικοδομήσιμο, μεσίτες δεκτοί, τιμή MEDITERRANEAN COSMOS Αγίου 275.000€ συζητήσιμη. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬...6973/800700 (Δ) Γεωργίου 1, εμπορικό κέντρο 15 καταστημάτων, νεόδμητο, 1.200 τ.μ., ΣΟΥΝΙΟ Χάρακας, οικόπεδο 203 τ.μ., εντός ισόγειο, διαμπερές, γωνιακό, κατα- σχεδίου, κτίζει 120 τ.μ., θέα θάλασσα, άδεια σκευή ‘11, ύψος 5 μ., αποθήκη 1.200 οικοδομής (χρήζει αναθεώρησης), τιμή τ.μ., parking 150 θέσεων, τιμή 65.000€, συζητήσιμη ¬6977/444563 2.350.000€ συζητήσιμη. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬...6973/800700 (Δ) ΣΠΑΤΑ Πετρέζα, Τρία Πεύκα, Βούρβα, αγροτεμάχιο, 1.445 τ.μ., 6 ελιές, εκτός σχεδίου, 22,80x67, περίφραξη, τιμή 36.000€ συζητήσιμη. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬...6973/800700 (Δ)

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ πωλείται διαμπερές πλα, βλέπει Μύλο Αη Γιάννη, πέτρινη σκάλα διαμέρισμα 85 τ.μ., πρώτο στη θά- στην αυλή, τιμή 150.000€ ¬210/6818631 λασσα, με μεγάλο μπαλκόνι και ανεμπόδιστη παντοτινή θέα, 1ος όροφος, 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, αποθήκη, πάρκιν, τιμή ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 170.000€. Α+Α ¬...6937/237360 (Δ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΙΚΑ, νεόδμητο διαμέρισμα ρετιρέ 52 τ.μ., 4ου, τιμή 320€ ¬6983/000000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΥΜΗ Κονίστρες, οικόπεδο 1.300 τ.μ., επί του επαρχιακού οδού Κονιστρών - Κύμης, εντός σχεδίου και οικισμού, επικλινές, πωΜοδιάνο, λείται σε τιμή ευκαιρίας ¬6944/474764

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ πωλείται διαμέρισμα 60 τ.μ., δεύτερο στη θάλασσα, με ΠΡΟΣΦΟΡΑ θέα και ανοιχτωσιά, 2ος όροφος, 2 δωμάτια, σαλοκουζίνα, μπάνιο, τζάκι, μεγάλη βεράντα, πάρκιν, τιμή ΝΑΞΟΣ Απείρανθος, θέση Φυροϊστρα, ορεινό χωριό, μονοκατοικία 130 τ.μ., τζάκι, 70.000€. Α+Α ¬...6937/237360 (Δ) παραδοσιακή, διώροφη, υπόγειο 20 τ.μ., δο-

Υπόλοιπη Ελλάδα

κόπεδο 300 τ.μ., με παλαιά οικία, εντός σχεδίου, γωνιακό, οικοδομήσιμο, περίφραξη, μεσίτες δεκτοί, τιμή συζητήσιμη ¬6977/339562

(Δ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

My Home Ιανουάριος 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγιάννης, αποθήκη 97 τ.μ., υπόγεια, κατασκευή ‘81, παραδοσιακή, ενιαίος χώρος, 1 wc, μονοφασικό ρεύμα, χωρίς κοινόχρηστα, ελεύθερη, καλή κατάσταση, τιμή 300€, συζητήσιμη ¬6978/075145 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Σταυρός, λεωφ. Λαυρίου 10, κτίριο 150 τ.μ., 1ου, τεράστιο προαύλιο επί της λεωφ. Λαυρίου και όπισθεν του κτιρίου, δυνατότητα τμηματικής ενοικίασης, τιμή προσιτή ¬210/6633452, 6978/672511 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Καλλιρρόης, Ηρακλέους, επαγγελματικός χώρος 155 τ.μ., ημιυπόγειος, ανακαινισμένος, έναντι μετρό Φιξ και πλησίον Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενοικιάζεται ¬6944/477186 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Ηρώδου Αττικού 52 - Δρυάδων 1, μονοκατοικία 167 τ.μ., ισόγεια, 1ος 187 τ.μ., δρύινα πατώματα, βιβλιοθήκες, 3 υ/δ, σαλόνι, τζάκι, πράσινο, πλησίον αγοράς συγκοινωνιών, κήπος, αποθήκη, πάρκιν, ισόγειο 1.000€, 1ος 1.200€ ¬210/6818631

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ snack - cafe, 24ωρης λειτουργίας, γωνιακό, 74 τ.μ., πλήρως εξοπλισμένο, χαμηλό ενοίκιο, σε κεντρικό σημείο στην λεωφ. Θηβών, πλησίον πλατείας τέρμα λεωφορείου, ικανοποιητικός τζίρος, τιμή συζητήσιμη, συζητήσιμη ¬6909/154616

ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ διαμέρισμα 75 τ.μ., 1ου, 2 υ/δ, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, κλιματισμός, ανακαίνιση ‘08, σίτες, θερμοσυσσωρευτές, στάση 24, δίπλα σε δάσος, χαμηλά κοινόχρηστα, τιμή 350€ ¬6932/315555

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ περιοχή Γαργηττός 2 στο Γέρακα με a/c, συναγερμό, μεγάλος χώρος πάρκιν καταστήματος, 2 διαφημιστικές κολόνες, ταμπέλα προβολής, δεκτός κάθε έλεγχος, τιμή 25.000€, συζητήσιμη ΠΕΡΑΙΑ νεόδμητο διαμέρισμα 90 τ.μ., 1ου, ¬210/6085552 γωνιακό, 2 υ/δ, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, Νομός Θεσσαλονίκης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ κατάστημα στην αγορά Ερανοικτό πάρκιν, θέα σε πάρκο, τιμή 300€, μούπολης Σύρου πωλείται λόγω συνταξιοσυζητήσιμη ¬6944/441241 δότησης ¬22810/86418, 22810/61809 ΠΛΑΓΙΑΡΙ Λεωνίδα με Γραβιάς γωνία, νεόδΠΡΟΣΦΟΡΑ μητη μεζονέτα 110 τ.μ., 1ου - 2ου, αυτόνομη θέρμανση, απεριόριστη θέα θάλασσα, αποΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ οικόπεδο 250 τ.μ., θήκη 35 τ.μ., κήπος, χωρίς κοινόχρηστα, υπό ένταξη, αμφιθεατρικό, άρτιο, οικοδομή- ενεργειακό τζάκι, τιμή 300€ ¬6973/016503 σιμο, θέα βουνό - θάλασσα, τιμή 9.000€ ¬6993/115656 ΣΙΝΔΟΣ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Θερμοπυλών 15, διαμέρισμα 113 τ.μ., ισόγειο, 2 υ/δ, κατασκευή 2008, 2 λουτρά, προσόψεως, κήπος, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, αποθήκη 8 τ.μ., 2 θέσεις parking, τιμή 195.000€. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗ θέση Στενό ή Μάρμαρο, ¬6973/800700 (Δ) αγροτεμάχιο 5.075 τ.μ., εκτός σχεΚΑΒΑΛΑ διαμέρισμα 95 τ.μ., 3ου, 2 υ/δ, κα- δίου, 42x120, οικοδομήσιμο, απεριότασκευή ‘03, μπάνιο, τιμή 85.000€ ριστη θέα, τιμή 85.000€ συζητήσιμη. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ¬...6973/800700 (Δ) ¬6949/137871

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ

50 τ.μ., υπερυψωμένο ισόγειο, αυτόνομη θέρμανση αερίου, αποθήκη στο υπόγειο, ενεργειακά κουφώματα, πολυτελής οικοδομή, κοντά στην αγορά και στα ΤΕΙ ¬2310/553983, 6977/430560, ΤΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Δ)

Γηροκόμοι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ νοσοκόμα με πολυετή πείρα, αναλαμβάνει την φροντίδα ηλικιωμένων και ασθενών σε νοσοκομείο και κλινική, Θεσσαλονίκη ¬6980/698300


My Home - Ιαν. 2014