Page 1

sensefum El butlletí de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum Maig 2010 núm.7

Editorial And the winner is.... CENTRE HOSPITALARI! El passat mes d’abril el Centre Hospitalari (Xarxa Assistencial de Manresa) va aconseguir l’acreditació OR pel seu alt nivell d’implantació en les polítiques de control de tabac d’acord amb els estàndards de la Xarxa Europea d’Hospitals sense Fum (ENSH). Aquesta acreditació suposa un reconeixement a les activitats que des de fa anys es desenvolupen en aquest centre. No obstant, aquest reconeixement esdevé també un suport a l’estratègia que la Coordinació de la XCHsF realitza per dinamitzar i motivar l’avenç de les polítiques de control del tabac als hospitals catalans. Per a la presentació de la Candidatura a nivell or ha estat necessari un procés previ de revisió del compliment dels estàndards realitzat per la seva coordinadora (Antònia Raich) amb el suport de la Coordinació de la Xarxa. En aquest procés s’han anat recollint evidències que demostressin l’impacte de les diferents mesures de control del tabac aplicades. La presentació d’aquests resultats ha fet possible que un jurat internacional hagi atorgat per segona vegada el més alt nivell d’acreditació de l’ENSH, i aquesta vegada a un hospital català!

dirigits a pacients i treballadors s’han dissenyat tenint en compte les característiques de la població diana atesa i les unitats en les quals es desenvolupen. Altres activitats complementàries han estat les accions destinades a la promoció de la salut endegades al seu territori (activitats a escoles, coordinació amb farmàcies, etc) que han fet possible projectar un missatge d’organització sanitària lliure de tabac a la comunitat. Finalment, i com a requeriment indispensable per aconseguir el nivell or, el Centre Hospitalari compta amb el “Campus sense Fum” des de fa dos anys.

Reflexionant sobre aquest procés ens podem preguntar... “Però quines han estat les claus de l’èxit del Centre Hospitalari?”. Sense dubte podríem dir que han estat el fort compromís de la direcció, el suport de gerència, així com el lideratge exemplar de la coordinadora. Aquests tres elements han fet possible l’activació de diferents fórmules de sensibilització i formació als professionals del centre, imprescindibles per a la implantació dels programes de cessació tabàquica desenvolupats. Aquests programes

Des de la Xarxa pensem que la nostra metodologia de treball també ha facilitat aquest reconeixement. La XCHsF fomenta l’avaluació contínua del projectes posant èmfasi en la cerca d’indicadors que ens demostrin l’assoliment d’objectius (com la prevalença del consum de tabac, el número de persones ateses als programes, etc). Aquests indicadors han estat molt importants a l’hora de reportar resultats en el procés d’acreditació. L’acreditació de la XCHsF motiva a les organitzacions a avançar i fomenta l’intercanvi d’estratègies efectives entre hospitals. A més, després del procés acreditatiu, la Xarxa suggereix algunes accions en forma de recomanacions. Aquestes pretenen ser una fulla de ruta que guiï al comitè en el desenvolupament del projecte. Els resultats ens demostren que els nostres hospitals són un exemple en termes de control del tabac. Aconseguir ser un hospital amb nivell or no es fàcil però l’experiència del Centre Hospitalari pot beneficiar-nos a tots. D’ells hem après tres claus fonamentals per l’èxit: l’alt compromís de la direcció, el dinamisme i implicació del comitè promotor i el lideratge de la coordinadora. Enhorabona Centre Hospitalari, gràcies per obrir camí als futurs hospitals or de la nostra Xarxa!

Maig 2010 núm. 7

sensefum 1


Programes i activitats “Gènere i tabac: la promoció del tabac adreçada a les dones”, lema del Dia Mundial sense Tabac 2010 Com cada any, el 31 de maig els centres adherits a la Xarxa se sumen a la celebració del Dia Mundial sense Tabac. L’Organització Mundial de la Salut planteja la necessitat de prendre mesures per evitar el ràpid augment del tabaquisme femení. Tot i que a nivell mundial la gran majoria dels fumadors són homes, es preveu un augment de la prevalença del tabaquisme en la població femenina en els propers anys. És per això que enguany el lema fa èmfasi i denuncia les accions publicitàries i de promoció del tabac especialment dirigides a les dones. www.who.int/tobacco/wntd/2010/posters/en/index.html www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/dir2142/doc33334.html Esther Carabasa, coordinació XCHsF

Self-audit electrònic, eina per avaluar-nos

una

nova

La XCHsF ha desenvolupat una nova eina informàtica que permetrà complimentar i enviar el qüestionari d’autoavaluació “self-audit” per Internet. Des de 2004, els hospitals de la XCHsF realitzen anualment el qüestionari d’autoavaluació “self-audit”, per a conèixer el grau de compliment de les mesures de control de tabaquisme realitzades, evidenciant quins són els avenços assolits i les fites a acomplir. Anteriorment, els resultats del qüestionari eren enviats a la coordinació de la Xarxa per correu electrònic o fax. Aquesta nova eina permetrà enviar d’una forma ràpida i segura l’enquesta mitjançant Internet. L’eina desenvolupada estarà accessible a finals de maig de 2010. Inicialment estarà disponible en català i anglès, i serà utilitzada també pels hospitals membres de l’ENSH- Global Network for Tobacco free Health Care Services a través del suport de les seves Xarxes nacionals o regionals. Properament, la XCHsF enviarà informació detallada de com utilitzar el nou aplicatiu informàtic, que esperem faciliti la tant necessària tasca d’avaluar les polítiques de control del tabac als hospitals. Els resultats obtinguts d’aquesta avaluació es presentaran a la Trobada de Coordinadors de la XCHsF que enguany tindrà lloc a l’octubre. Cristina Martínez, coordinació XCHsF

El Tabaquisme i el seu control en el segle XXI, “Mirant cap a l’horitzó 2020” Els passats 14 i 15 de maig es varen celebrar a Barcelona les IX Jornades de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo que, amb l’objectiu clar de fer un repàs del que han significat els últims 10 anys d’evolució del moviment de control del tabaquisme, va reunir a uns 290 professionals de la salut. En un format que afavoria la participació es van abordar els eixos principals del control del tabaquisme: la prevenció, els tractaments i l’abordatge, els espais sense fum i les mesures de control del tabaquisme. Les principals conclusions inclouen que s’ha avançat considerablement en els últims temps, encara que en certs aspectes l’evolució està sent lenta i desorganitzada. Per altra part, en prevenció se sap el que funciona però falla la implementació i adaptació a l’escola i als seus professionals. Quant al tractament del tabaquisme, va quedar patent que, gràcies a una millor coordinació entre diferents professionals, aquest ja no és un tema monogràfic sobre la farmacologia i es valora molt la importància d’un abordatge multicomponent el més personalitzat possible, amb especial atenció a les persones amb malaltia mental. Alhora, si bé l’actual llei va significar un salt important en la reducció de l’exposició al fum ambiental del tabac a quasi tots els espais públics, no és suficient pel personal d’hosteleria i oci nocturn, però: què passa amb les clíniques psiquiàtriques i presons? Qui aconsella al Ministeri aquest tipus de legislació? Maig 2010 núm. 7

El que sí és un punt a favor és que per aquest canvi sembla que finalment es podrà comptar amb els sindicats que estan convençuts d’un impacte de la mesura positiu sobre la salut i l’economia. Per últim, es va valorar el paper que les ONGs i la societat civil han de jugar en el control del tabaquisme i que no consisteix en la protecció de la salut dels no fumadors envers els fumadors, si no la salut de tota la població. En conclusió, podríem dir que en general anem pel bon camí, encara que no a bona velocitat, i a més cal aconseguir involucrar a més professionals i de disciplines diferents, per tal de crear un treball en xarxa molt més eficient a tots els nivells. Antoni Baena Unitat de Tractament del Tabaquisme, Hospital Univ. Bellvitge

sensefum 2


Notícies de la xarxa Un pas més en el control del tabaquisme: Recinte sense Fum La revista Medicina Clínica ha publicat una editorial titulada “Recintos hospitalarios sin humo: un desafio para el control del tabaquismo” en la qual es planteja el nou repte que suposa fer, dels hospitals recintes, completament sense fum.

La primera estratègia consisteix en l’establiment d’una política de recinte sense fum sense excepcions. Aquesta mesura, aplicada amb èxit a diversos hospitals Nord Americans, necessita d’un treball previ on és necessari el fort compromís de la direcció del centre, la clara comunicació de la normativa, la senyalització correcta de les àrees externes, i l’establiment de mecanismes de control i vigilància del seu adequat compliment. L’altra estratègia consisteix en una política progressiva de consentiment temporal de fumar en algunes zones delimitades al recinte exterior. Aquestes zones o punts per a fumadors han d’estar en zones allunyades de les portes o accessos. A més, cal que estiguin degudament senyalitzades i que tinguin un sistema de vigilància que vetlli pel seu compliment. La implantació d’aquesta estratègia passa per comunicar que l’objectiu final d’aquesta mesura és la limitació complerta dels espais permesos i preveure una data a partir de la qual el centre esdevindrà completament sense fum.

Tal i com es revisa en la citada editorial, els beneficis i justificacions dels recintes hospitalaris sense fum són múltiples. És per això que el seu assoliment representa un repte de futur per als hospitals catalans que avui dia sembla estar a les nostres mans. Per aquest motiu la Coordinació de la Xarxa està treballant en dues estratègies possibles per aconseguir aquesta fita.

Des de la Coordinació de la XCHsF pensem que el nou paradigma d’hospitals sense fum passa per aconseguir que els nostres hospitals esdevinguin “recintes sense fum”. És per això, que la XCHsF vol crear un grup de treball sobre aquest tema a fi d’elaborar una Guia Pràctica de com aconseguir-ho. A aquest grup estan convidats totes aquelles persones que vulguin compartir les seves experiències i iniciatives, o que estiguin interessades que el seu centre sigui pilot en l’aplicació d’aquestes mesures. Esperem poder començar les activitats del grup de treball a partir del mes de setembre de 2010. Ben aviat rebreu més informació des de la Coordinació de la Xarxa. Cristina Martínez i Esteve Fernández, coordinació XCHsF

Estudi sobre el fum ambiental del tabac als dispositius de salut mental catalans L’actual llei espanyola encara permet fumar en l’interior dels dispositius de salut mental. Per aquest motiu el nivell de control del tabaquisme varia àmpliament en aquests dispositius i sovint tant treballadors com pacients en resten desprotegits. Alhora, es tracta d’uns pacients que presenten una alta prevalença i dependència del tabac. La Xarxa iniciarà un estudi dels nivells del fum ambiental en aquests dispositius mitjançant marcadors aeris amb dos objectius: aportar per primer cop dades objectives de la concentració de fum en aquests dispositius i comparar tres models diferents de control del consum: 1) absència de prohibició de fumar a l’interior 2) prohibició parcial en què només es pot fumar en espais reservats interiors i exteriors 3) prohibició sense excepcions en els interiors Pretenem així seguir treballant en un àmbit tradicionalment desatès i aportar resultats que ajudin a sensibilitzar i avançar en la intervenció i control del tabaquisme en aquest terreny. Montse Ballbè, coordinació XCHsF

Maig 2010 núm. 7

Proposta de reforma de la llei del tabac El Ministeri de Sanitat i Política Social ha fet pública la proposta de reforma de la llei 28/2005 del tabaquisme. La principal novetat de la Proposició de Llei és prohibir el consum de tabac en tots els espais públics tancats incloent els bars, restaurants i locals d’oci. La proposta manté algunes excepcions i no integra en la prohibició els espais externs, com ara els recintes dels hospitals. En concret, la referència als establiments sanitaris diu (art.7) “En particular se prohibe fumar en: “(...)” c. Centros, servicios o establecimientos sanitarios incluidas las zonas anejas cerradas”. La proposta inclou una disposició addicional sobre centres, serveis o establiments psiquiàtrics que manté l’excepció de zones de fumadors “es podran habilitar zones per als pacients a qui per criteri mèdic així es determini”. Si bé la proposta de reforma té aspectes positius, des de la Xarxa valorem negativament la no inclusió de forma explícita dels espais exteriors oberts i del manteniment de la possibilitat de tenir àrees de fumadors en els serveis de salut mental. Això va en contra de les accions ja endegades per la Xarxa a favor del control total del tabaquisme en els centres sanitaris. La Xarxa ja s’ha adreçat al Ministeri i altres responsables polítics per explicar la nostra postura. Esteve Fernández, coordinació XCHsF

sensefum 3


Entrevista a... Albert Tresserras

Coordinador de Sant Joan de Déu, Serveis Sociosanitaris Quan fa que l’Hospital Sant Joan de Déu treballa en el control de tabaquisme i com es va iniciar? Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris és un centre relativament nou. Va començar la seva activitat el desembre de 2005. L’edifici disposa de 131 llits destinats a llarga estada psicogeriàtrica, mitja estada polivalent i llar-residència, a més a més de un hospital de dia sociosanitari. L’equip humà el formem uns 80 professionals. L’any 2009 ens vàrem marcar com a objectiu donar suport per a la deshabituació tabàquica als nostres professionals i independitzar unes zones exclusives per a fumar, tant per malalts com per professionals. Però a mesura que avançàvem en l’objectiu ens adonem que calia un suport de més entitat i que nosaltres no podíem oferir amb els nostres mitjans. Va ser llavors quan vàrem decidir posar-nos en contacte amb la Xarxa. Si érem acceptats obtindríem un suport d’orientació i tutelatge professionalitzat i de qualitat. Gairebé immediatament, des de l’ICO, ens van començar a assessorar i ajudar amb gran entusiasme.

Quan es va integrar l’Hospital a la Xarxa Catalana d’hospitals sense Fum i com recorda aquesta adhesió? El desembre de 2009 signàvem el conveni d’adhesió. Enguany els nostres objectius contemplen abordar totes les accions que es puguin derivar de la implantació del projecte “sociosanitari sense fum”. Hores d’ara amb l’edifici ja senyalitzat, les enquestes de prevalença processades i la formació inicial realitzada, estem en disposició de rebre la benvinguda a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum. Tot el procés ha estat rigorós, perfectament planificat i molt àgil.

Quins reptes es plantegen al ser un centre sociosanitari? El fet de ser un socio-sanitari penso que no planteja cap repte diferent al d’un hospital. El que sí ens diferencia és el perfil dels nostres malalts: atenem una població molt depenent, normalment persones grans llargament afectades per una malaltia mental severa i/o un deteriorament cognitiu greu. Aquest és el nostre gran repte.

Per últim, quins creus que són els principals beneficis de treballar en Xarxa el “Projecte Hospital sense Fum”? Incorporar-nos a un programa global dins del sector sanitari, gaudir del suport de la Xarxa en formació i mitjans, compartir les experiències i caminar conjuntament amb d’altres per aconseguir un entorn de salut que és un dels nostres objectius i la nostra raó de ser. Estem convençuts dels beneficis i per tant fermament il·lusionats.

Propera Trobada d’Hospitals de la Xarxa 1 d’octubre de 2010, Institut Català d’Oncologia (H. Duran i Reynals)

Congressos

12th Annual Meeting of the SRNT Europe 6-9 setembre 2010, Bath (UK) www.srnteurope.org Congreso Nacional de Prevención del Tabaquismo febrer de 2011, Tenerife www.cnpt.es European Conference on Tobacco or Health 28-30 March 2011, Amsterdam www.ectoh.org

Formació

Propers TALLERS organitzats per la XCHsF a l’Institut Català d’Oncologia: Octubre 2010 Prevenció i control del consum del tabac Novembre 2010 Bases motivacionals per ajudar a deixar de fumar Pacients embarassades Consell mínim per ajudar a deixar de fumar Pacients amb malaltia psiquiàtrica

Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum Institut Català d’Oncologia Granvia de l’Hospitalet, 199-203 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) sensefum@iconcologia.net www.xchsf.com www.iconcologia.net

Maig 2010 núm. 7

sensefum #7  

Butlletí de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum [maig 2007]

sensefum #7  

Butlletí de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum [maig 2007]

Advertisement