Page 1

sensefum

El Butlletí de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum Maig 2007 núm. 1

Actualitat de la xarxa Editorial: Avancem en xarxa

La Xarxa: Inici i estat actual

Obrim aquest Butlletí de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum amb el mateix lema amb què hem convocat la nostra Trobada anual. Un títol senzill, clar i entenedor, que sintetitza què (avançar en el control del tabaquisme als nostres hospitals) volem fer i com (de manera organitzada, coordinada, donant i rebent suport dels altres hospitals) ho volem fer. Per què un butlletí de la Xarxa? Per a dotarnos d’un instrument de comunicació i dinamització que, sumat a la resta d’activitats de la Xarxa, faciliti la implementació, el manteniment i, en definitiva, l’èxit del projecte “Hospital sense Fum” als nostres centres.

La Xarxa Europea d’Hospitals sense Fum va establir l’any 2000 un Decàleg de mesures per aconseguir un Hospital sense Fum. Des dels seus inicis, la nostra Xarxa ha estat vinculada amb la Xarxa Europea, on hem fet de representants de les altres xarxes d’hospitals sense fum a Espanya. La Xarxa Catalana, amb l’impuls de l’Institut Català d’Oncologia, ha difós el model d’Hospital sense Fum proposat per la Xarxa Europea al conjunt dels hospitals públics de Catalunya.

Des de la premissa que “l’Hospital”, en general, i l’”Hospital sense Fum”, concretament, no és sinó el treball coordinat de moltes persones, en un primer moment vàrem pensar en un butlletí per a la seva distribució entre les persones (el personal assistencial i no assitencial dels nostres hospitals). Per això, hem dissenyat un butlletí en format electrònic que poguéssim distribuir directament a través del correu electrònic o bé a través de les intranets dels hospitals. I pensem que aquest ha de ser el principal mitjà de distribució, tot i haver decidit imprimir uns exemplars per tal que fos accessible també als usuaris (pacients i acompanyants) o d’altres persones a partir de la seva distribució estratègica en els serveis d’hospitalització i consultes externes dels hospitals. El Butlletí ve a complementar el web de la Xarxa, un canal de comunicació que tenim consolidat on ja podeu trobar des de la informació bàsica sobre la missió i components de la Xarxa fins a les darreres notícies sobre les activitats que desenvolupem. En aquest primer número del Butlletí revisem i posem al dia els diferents projectes animats des de la Xarxa, com ara els programes de deshabituació per a professionals i pacients, el programa de “Maternitats sense Fum” o l’ambiciós programa de formació per als nostres professionals. L’avaluació i acreditació dels hospitals té també un lloc en el Butlletí, junt amb notícies i l’agenda d’activitats en les que ens podem involucrar. L’entrevista a una persona compromesa amb el projecte d’Hospital sense Fum ens aproparà a les experiències concretes dels nostres hospitals. Volem un Butlletí viu, on puguem compartir les activitats, reflexions, dificultats i avenços en els nostres projectes “d’Hospital sense Fum”. Restem oberts als vostres suggeriments i col.laboracions!

- Fem que els nostres professionals i pacients deixin de fumar! - Projecte Maternitats sense fum - Dia mundial sense fum 2007 - Hospitals Psiquiàtrics sense Fum? - Entrevista a: Josep Maria Ramon

Maig 2007 núm. 1

Hospital de Puigcerdà Fundació Sanitària Igualada Centre Hospitalari Hospital Sant Joan de Déu, Hospital General de Vic H Arnau de Vilanova H Santa Maria

Hospital Pius Hospital de Valls Hospital Universitari Sant Joan de Reus Hospital Sant Pau i Santa Tecla Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII H Verge de la Cinta

Hospitals membres de la Xarxa

Hospital Comarcal de l’Alt Penedés Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues Hospital de Viladecans Hospital del Mar Hospital Dos de Maig Hospital Santa Creu i Sant Pau Hospital Casa de la Maternitat Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron Hospital Sant Rafael Hospital General Vall d’Hebron Hospital de Traumatologia Vall d’Hebron Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Hospital General de l’Hospitalet Institut Català d’Oncologia Hospital Universitari de Bellvitge Hospital Municipal de Badalona Hospital Universitari Germans Tries i Pujol Hospital Residència Sant Camil Hospital de Mataró Hospial de Sant Jaume Hospital de Sabadell Hospital de Terrassa Fundació Privada Hospital de Mollet Hospital General de Granollers Hospital de la Seu Clínica Plató

Actualment, a Catalunya el Projecte d’Hospital sense Fum ha estat adoptat per 46 dels 61 hospitals d’utilització pública, arribant a un nivell de cobertura del 75,4 %. La incorporació anual d’hospitals i el ritme de creixement de la Xarxa queda reflectit a la següent figura: Figura 1: Número d'hospitals de la Xarxa per anys 50 40 30

Esteve Fernández, Coordinador XCHsF Continguts:

Hospital de Figueres Fundació Privada Hospital de Sant Jaume Hospital Universitari de Girona Josep Trueta Hospital de Campdevànol Hospital Comarcal de Blanes

20

Pàgina

2 2 3 3 4

10 0

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 N Hospitals

sensefum 1


Programes i activitats “Fem que els nostres professionals i pacients deixin de fumar!” Els hospitals tenen un important paper en el control del tabaquisme, com a institucions que poden treballar activament per reduir el consum de tabac i per minimitzar els efectes perjudicials que produeix sobre la salut, tant en els seus treballadors com en els usuaris (pacients i acompanyants). Aquestes obligacions inclouen no només proporcionar un ambient sense fum per protegir als no fumadors sinó, també, oferir suport a les persones fumadores, tot motivant-les i ajudant-les a deixar de fumar. La Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, gràcies al suport de la Direcció General de Salut Pública, ajuda a desplegar entre els hospitals membres el Programa de Deshabituació Tabàquica (PDT) adreçat al personal sanitari i al pacient hospitalitzat. Entre les prestacions que la Xarxa dóna per tal d'implementar els PDT destaca la formació gratuïta, el tractament farmacològic necessari, si escau, i el programa informàtic “PDT”, amb el qual es realitza el seguiment i control de les intervencions a cada centre. D’aquesta manera, el desplegament dels programes PDT s’ha realitzat en tres convocatòries des del febrer del 2005 (veure taula). Actualment, un total de 31 hospitals de la Xarxa ajuden a deixar de fumar al personal treballador i 15 als pacients hospitalitzats. L’any 2006 un total de 643 de treballadors fumadors d’arreu dels hospitals de Catalunya van ser atesos pel programa PDT. D’entre ells, el 71,9% (462) eren dones i el 28,1% (181) homes. El 63% tenien edats compreses entre 35-54 anys. Per categories professionals, el 30,8% (198) eren infermeres, el 30% (193) altres professionals (com ara informàtics o estadístics), el 14,2% (91) administratius, el 10,3% (66) metges i el 6,2% (40) tècnics.

Projecte Maternitats sense fum La prevalença del consum de tabac durant l’embaràs a Espanya, en el període 1995-2002, va ésser del 30,31% i, a Catalunya, del 25,28%. Estudis més recents (2005) realitzats al medi hospitalari català mostren una prevalença de consum del 41,8% a l’inici de l’embaràs i del 23,9% al final de la gestació. Les dones que mantenen el consum de tabac al llarg de l’embaràs són les que consumeixen més cigarretes amb el consegüent risc per a la seva salut i la del fetus. Quan les dones embarassades deixen de fumar espontàniament ho fan a l’inici de la gestació i en percentatges que es situen entre l’11% i el 19%. Aquestes tendències no reverteixen a curt termini per sí mateixes, ja que la prevalença del consum de tabac a Espanya (2003) i a Catalunya (2002) entre les dones en edat reproductiva és força elevada arribant al 37,4% i 38,2 %, respectivament, entre les dones de 25 a 34 anys, període en el que cada cop més dones tenen el seu primer fill. Els factors que més decisivament contribueixen a que una dona embarassada deixi de fumar són el consell i el suport sistemàtic per part del personal sanitari i de la seva pròpia família juntament amb una informació sanitària acurada que reforci la percepció de l’elevat risc matern i fetal associat al consum. De fet, una atenció sanitària apropiada pot arribar a reduir el nombre de fumadores durant l’embaràs en un 30% aconseguint reduccions de la prematuritat properes al 20%, així com augments del pes al néixer fins a 200 grams. A tots els països europeus, i de forma més marcada al Sud d’Europa i a l’Europa de l’Est, una fracció significativa de dones embarassades continua fumant fins el moment del part i, en termes generals, la resposta dels sistemes sanitaris ha estat insuficient per afrontar aquest problema de salut

Maig 2007 núm. 1

El 45,2% (261) tenien una dependència mitjana (de 4 a 6) a la nicotina. Com a principals resultats, destaquen el percentatge d’abstinents obtingut al 1er mes, del 65,3%, al 3er mes , del 44,9% i al 6è mes, del 25,5%. Cristina Martínez, infermera coordinadora de la XCHsF Hospitals que han desplegat el PDT: Nom de l'hospital

Personal

Pacients

Ambdós

Althaia Pius Hospital de Valls IMAS Hospital Clínic Hospital l'Hospitalet H. Sant Joan de Reus Sant Joan de Déu (BCN) Arnau Vilanova de Lleida Germans Tries i Pujol C- Maresme i la Selva H de l'Esperit Sant H. General de Granollers Duran i Reynals (ICO) H. Vic H de Bellvitge (CSUB) H. San Pau (BCN) H. Josep Trueta H. Verge de la Cinta H. Sant Rafael H. Alt Penedès H. Sant Jaume d’Olot Hospital Joan XXIII Hospital Parc Taulí F Sanitària Igualada C Sanitari Maresme Hospital Sant Pau Hospital Sant Camil Hospital Badalona Hospital Santa Maria Hospital de Terrassa Vall d’Hebron Hospital 2 de Maig Hospital de Mollet TOTAL

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ SÍ SÍ

SÍ SÍ

SÍ SÍ

15

15

1era Convocatòria 2ona Convocatòria 3era Convocatòria

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 31

SÍ SÍ SÍ

Febrer 2005 Octubre 2005 Abril 2007

pública. Per això, la Xarxa Europea d’Hospitals sense Fum va decidir donar prioritat a un projecte específic adreçat a les Maternitats dels Hospitals per tal que aquestes desenvolupin intervencions de consell i suport per l’abandonament del tabac que siguin: 1) D’ampli abast, que arribin a totes les embarassades fumadores 2) Sistemàtiques, que desenvolupin de forma regular una activitat preventiva homogènia 3) Orientades a l’abandonament total del tabac i no simplement a la reducció de cigarretes. A Catalunya, aquest projecte està desenvolupant-se a les Maternitats de l’Hospital Clínic de Barcelona, la Fundació Althaia de Manresa, l’Hospital Sant Jaume d’Olot i l’Hospital Santa Caterina de Girona, c o m p l e m e n ta n t e l p r o g r a m a “Embaràs sense Fum” del Departament de Salut. L’Institut Català d’Oncologia coordina el Projecte i proporciona a les Maternitats participants tot un seguit de prestacions com ara: 1) Formació sobre tècniques d’entrevista motivacional i tècniques de coximetria 2) Consultoria i seguiment organitzatiu del projecte a cada Maternitat 3) Cessió d’aparells de coximetria 4) Avaluació dels resultats. La finalitat principal d’aquest projecte, a banda de donar una atenció específica a les dones embarassades fumadores, és identificar els factors organitzacionals, formatius i tècnics que poden afavorir l’extensió d’aquesta intervenció preventiva arreu de Catalunya. Elvira Méndez, coordinadora Projecte “Maternitats sense Fum”

sensefum 2


Notícies de la xarxa Reunió conjunta de les Xarxes d’hospitals i primària La Xarxa ha participat en la “1a Reunió Conjunta de Referents Terapèutics de Centres Sanitaris sense Fum”, organitzada per la Direcció General de Salut Pública, que va tenir lloc al Departament de Salut el 6 de març. Van assistir-hi un total de 22 referents de la Xarxa C a t a l a n a d'Hospitals sense Fum (XCHsF) i 33 de la Xarxa d'Atenció Primària sense Fum (XAPsF). En la presentació, els coordinadors d’ambdues Xarxes van destacar que l’estratègia de treball comú ha afavorit la implantació de noves intervencions de control de tabaquisme al centres sanitaris. En aquest avenç ha estat clau el suport del Departament de Salut que mitjançant el desenvolupament de les diferents activitats promogudes per les Xarxes ha facilitat l’establiment de la cessació tabàquica arreu dels hospitals catalans. La Reunió va estar dedicada a l’actualització de diferents aspectes relacionats amb el control del tabaquisme, com ara l’actualització dels coneixements sobre epidemiologia, prevenció i polítiques, a càrrec d’Esteve Saltó, l’actualització dels aspectes clínics i d’intervenció, a cura de Josep Lluis Ballvé, i l’actualització dels tractaments, a cura de Pere Garcia. D’altra banda, Josep Mª Ramon va presentar les dades més recents sobre l’eficàcia de la vareniclina per a la cessació tabàquica i Ramon Casas la seva aplicació en l’atenció primària. Araceli Valvede i Lupe Ortega també van presentar el protocol per al seguiment dels pacients tractats amb aquest nou fàrmac. El material de les presentacions està disponible a: www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/tabac/ doc11956.html

Dia mundial sense fum 2007: “Smoke Free Inside” No hi ha dubte que respirar fum ambiental del tabac (FAT) és perjudicial per a la salut, ja que causa càncer i malalties respiratòries i cardiovasculars en adults. L’evidència demostra que no hi ha un nivell d'exposició segura al FAT. A més, no existeix cap tipus de sistema de ventilació o filtració, que sol o en combinació, pugui reduir l’exposició del tabac a nivells acceptables. Per tot això, aquest any l’Organització Mundial de la Salut dedica el Dia Mundial sense Fum als espais interiors amb el lema “Smoke free inside”. Seria molt interessant conèixer les iniciatives per celebrar aquest Dia Mundial sense Fum 2007 als hospitals de la nostra xarxa. Us animem a que ens feu arribar el resum de les activitats previstes al e-mail:cmartinez@iconcologia.net. També podeu enviar les vostres activitats a la pàgina web de la OMS: www.who.int. Moltes gràcies per col·laborar-hi!!!

Maig 2007 núm. 1

Hospitals Psiquiàtrics sense Fum? Setze hospitals catalans han participat en l’estudi europeu liderat per la Xarxa Irlandesa, que té com objectiu descriure les activitats endegades en l’atenció al tabaquisme als hospitals de la Xarxa Europea. La prevalença de consum d e ta b a c e n t r e e l s pacients psiquiàtrics és més alta que en la població general. Els pacients psiquiàtrics, a més, fumen més cigarretes, les fumen de forma més intensa i tenen una major dependència a la nicotina. Es per això, que els fumadors amb patologia psiquiàtrica necessiten un abordatge que proporcioni suport i ajuda específica i que tingui en compte les seves característiques específiques. Actualment, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum col·labora amb la Xarxa Irlandesa per l’elaboració d’una guia de bona pràctica a l’atenció dels pacients psiquiàtrics. Aquesta guia recull les millors intervencions per ajudar als pacients psiquiàtrics fumadors i proposa accions per fer dels Centres de Salut Mental llocs més saludables. Un cop elaborada aquesta guia, la nostra Xarxa vol endegar un programa pilot basat en aquestes recomanacions per avaluar la seva eficàcia als serveis psiquiàtrics dels nostres hospitals. Cristina Martínez, infermera coordinadora de la XCHsF

Formació per millorar la nostra feina La formació és la peça clau per garantir la correcta implementació dels programes de deshabituació tabàquica als hospitals. És per això que la Xarxa ofereix formació a tots els professionals sanitaris dels hospitals membres per a l’abordatge del pacient fumador. Aquesta formació està destinada a incrementar els coneixements i les habilitats pràctiques del personal sanitari, per poder identificar i tenir cura del pacient fumador en tots els àmbits i escenaris del dia a dia hospitalari. Aquest programa de formació té en compte els diferents nivells d’atenció i responsabilitats dels professionals. Per aquest motiu, inclou cursos que van des de com aconsellar al pacient fumador a deixar de fumar fins a com oferir ajuda més especialitzada. El professorat dels cursos està format per professionals dels propis hospitals de la Xarxa amb ampla experiència en l’abordatge i tractament del tabaquisme des de la perspectiva infermera, psicològica i mèdica. Enguany la Xarxa ofereix 5 modalitats de cursos. Pots consultar les dates i fer la inscripció a la nostra web www.xchsf.com. (veure els cursos a l'apartat Formació d'aquest butlletí). Cristina Martínez, infermera coordinadora de la XCHsF

sensefum 3


Entrevista a... Josep Maria Ramon, cap del Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge Josep Maria Ramon és el cap de Medicina Preventiva de l’Hospital de Bellvitge i és professor de la Universitat de Barcelona. A més, coordina la Unitat de Tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge. Quan fa que l'Hospital de Bellvitge treballa en el control de tabaquisme i com es va iniciar? L’abordatge del tabaquisme al nostre hospital es va iniciar amb l’obertura l’any 1993 de la Unitat de Deshabituació Tabaquica com una necessitat de donar suport a pacients fumadors amb malaltia crònica relacionada amb el consum i que ja ràpidament es va obrir a fumadors externs donada la necessitat d’aquest tipus d’unitat en aquell moment. Des de llavors, encara que en anys previs de forma puntual, es van realitzar activitats enfront el tabaquisme amb activitats tant adreçades a professionals – facilitat tractament i deshabituació- com a pacients i població usuària del nostre hospital. Quan es va integrar l'Hospital de Bellvitge a la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum i com recorda aquesta adhesió? Crec que ens hi vam incorporar l’any 1999 i no va ser fàcil convèncer als directius de la necessitat d’un control del consum de tabac dins del centre. De totes maneres a partir d’aquell moment , i un cop integrats a la xarxa, es va avançar moltíssim en el control del tabaquisme a l'Hospital. Actualment, quins són els programes d’atenció al fumador que es realitzen a l’Hospital de Bellvitge? L’hospital compta amb la consulta de la Unitat de Deshabituació Tabaquica oberta tant a pacients de les consultes del nostre hospital com a pacients externs derivats o no dels centres d’assistència primària. El circuit es àgil per no produir demora en l’atenció. Internament, mitjançant un full d’interconsulta entre serveis i externament, o bé directament trucant a la Unitat o bé a partir del fulls de derivació d’assistència primària.

També, a partir de l'any 2005, vam començar un programa de detecció i tractament durant l’ingrés de pacients fumadors sobretot amb patologia cardiovascular i respiratòria. Quins avenços s’han assolit en el control de tabaquisme a l’Hospital de Bellvitge en els últims anys? Crec que podem parlar d’un abans i un després de la nova llei. De totes formes, abans del gener del 2006 ja s’havia assolit al nostre Hospital un grau prou important de compliment de limitació d’ús del tabac dins de la institució. Per exemple, vam aconseguir fer lliure de fum la cafeteria i menjador del personal sense cap problema per part dels professionals i un grau d’acceptació prou elevat segons les diferents enquestes que vam realitzar. Pel que fa després de la llei, hem avançat més i pràcticament diríem que no veus fumar al personal sanitari dins del recinte. Compte : No veure fumar no vol dir que no es faci, i crec que aquest pot ser un repte important pel futur. Quins reptes de futur en el control del tabaquisme té l'Hospital de Bellvitge? Per a mi el principal repte de futur es la implicació de tot el personal en el control del tabaquisme i fer realitat un hospital lliure del fum del tabac. Ara per ara, i de forma esporàdica, es produeix per part d’alguns usuaris el consum de tabac dins les instal·lacions. Crec que aquí falta una manca d’implicació de tots per aconseguir que això no es produeixi Per últim, el que comentàvem anteriorment, el gran repte és que el sanitaris fumin cada cop menys amb programes i ajuts adequats i que arribin a tothom. Per últim, quins creus que són els principals beneficis de treballar en Xarxa el "Projecte Hospital sense Fum"? El major benefici crec que és el fet de poder compartir determinats recursos com ha estat el cas de la Xarxa des del seu inici. També comptar amb l'experiència d’altres companys en relació a com han solucionat determinats problemes que tu pots aplicar al teu centre.

Congressos

Formació

VI Jornadas de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET) Madrid, del 11 al 12 de maig 2007. www.sedet.es

Cursos de la XCHsF: - Curs d’Actualització Terapèutica: 8 de març del 2007 - Curs de Bases Motivacionals: 20 de març del 2007 - Curs de Consell Mínim: 19 d’abril del 2007 - Curs de Recaigudes: 15 de maig del 2007 - Curs de Prevenció i Control del Tabaquisme: 7 de maig al 6 de juny del 2007 www.xchsf.com

Towards a Smoke-free Society Edimburg (Escòcia) del 10 al 11 de Setembre del 2007. www.smokefreeconference07.com 9th European Conference. Society for Research on Nicotine and Tobacco Madrid, del 3 al 6 d’octubre de 2007 www.srnt2007madrid.com European Conference Tobacco or Health 2007 Basel, Suïssa, 11-12-13 d’octubre de 2007 www.ectoh07.org VII Congreso Nacional de Prevención y Tratamiento del Tabaco Castelló, del 25 al 27 d’octubre de 2007 www.cnpt.es

9ª Edición del Master de Tabaquismo de la Universidad de Cantabria. Més informació: www.unidadtabaquismo.com/piufet 1er Master de tabaquismo, de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Més informació: www.uax.es/postgrados.htm

Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum Institut Català d'Oncologia Direcció de Programes de Prevenció Comunitaris Av. Gran Via, s/n km 2,7 08907 l'Hospitalet de Llobregat Barcelona - Espanya Tel. 93 260 77 80 cmartinez@iconcologia.net

www.xchsf.com www.iconcologia.net

sensefum #1  

Butlletí de la Xarxa Catalana d'Hospitals sense Fum [maig 2007]