Page 1

3a Assemblea de Regidores i Regidors Sant Celoni (Baix Montseny) dissabte 4 de maig del 2013


Introducció Després del gran èxit de les eleccions municipals del maig del 2011 i, en conseqüència, el gran augment de regidores i regidors a les diferents viles i ciutats, i és clar, amb l’entrada al Parlament arran de les eleccions del 25 de novembre passat, la CUP està vivint els últims mesos una reorganització important a nivell nacional. Entre els diferents òrgans de l’organització, tenim l’Assemblea de Regidores i Regidors, un òrgan consultiu i de caràcter intern format pels més de 100 càrrecs electes locals que tenim arreu del país. Tanmateix, aquesta és una Assemblea oberta a la participació de militants de la CUP que no siguin càrrecs electes però que en vulguin conèixer la dinàmica així com a d’altres persones, per exemple de candidatures alternatives d’àmbit municipal, que hi estiguin convidades o per acord de les Assemblees. La idea és trobar un espai on el centenar d’electes puguin posar en comú i treballar mecanismes per afavorir la lluita institucional als municipis. Des de l’última trobada a Manresa, ara ja fa uns mesos, aquesta Assemblea de Regidores i Regidors no s’havia tornat a reunir, tot i que el correu d’electes ha generat una altíssima activitat, a vegades un pèl caòtica. Així mateix, a la definició dels estatuts, ja es marca que una possible periodificació de les trobades és la semestral. Temporalitat no complida en els dos últims anys. A més de tot això, i tenint en compte els últims esdeveniments provocats per les reformes locals aprovades i les noves propostes tant del Govern espanyol com de la Generalitat, sumades al més que necessari aclariment de com ha de funcionar aquest òrgan, (amb la possibilitat de redactar un reglament de funcionament) i les desenes de lluites obertes que tenim a nivell municipal, es creu oportú convocar una nova Assemblea de Regidores i Regidors. El tema central de la trobada serà les diferents reformes que ataquen greument l’autonomia local a través d’un debat tant polític com teòric. Tanmateix es debatrà sobre el mateix òrgan de regidores i regidors, el seu funcionament, així com la seva periodificació i objectius. També perfilarem les eines d’intercanvi d’informació institucional del món local com el correu electrònic, i treballarem una nova eina en construcció com és la intranet, que facilitarà la comunicació i el fet de compartir informació i documents entre els electes.

,


Ordre del dia i horaris 9.30h 10h 10.30h

Benvinguda i recollida de documentació Objectius i funcionament de l’Assemblea de Regidors Debat Obert Presentació dels participants i de la jornada: document introductori Implicacions polítiques, jurídiques i econòmiques de les reformes de les administracions locals

10.45h

Bloc 1

Reformes administratives i nou cicle polític: interrogants sobre l’estratègia municipalista Dani Corpas, regidor de la CUP a Sant Celoni

11.15h

Conseqüències de les reformes per a la gestió política local Ismael Blanco, recercador IGOP-UAB

11.45h

Pausa (descans 15 minuts)

12h

13h

Bloc 2

Grups de treball. Guió del debat. - Grup de treball vessant tècnic/jurídic - Grup de treball AL fins a 5.000 habitants - Grup de treball AL entre 5.000 i 20.000 habitants - Grup de treball més de 20.000 habitants Presentació de les conclusions i debat

13.45h

Punts diversos - Document introductori sobre els Consells Comarcals - Gestió del correu electrònic dels electes - Nova eina informàtica en construcció, la intranet

14.45h

Dinar


Organització de la jornada Tenint com a referència l’anterior Assemblea de Regidores i Regidors a Manresa, on l’assistència va ser d’unes 40 persones aproximadament, i això sí, intuint un petit increment d’assistents, el lloc on es desenvoluparà la jornada serà el recent espai autogestionat del Baix Montseny «La Clau que obri tots els panys».

Aquest espai consta de tres zones, la primera és una Sala Polivalent on es duria a terme l’Assemblea, amb capacitat per a unes 60-70 persones assegudes. La segona zona està formada per dues oficines i els sanitaris. I la tercera és la zona del Bar- Restaurant. Aquest espai està gestionat per una cooperativa, L’Avern, que s’encarregaria d’organitzar el dinar, previ encàrrec.

Evidentment, si la previsió d’assistents augmentés en consideració, estaríem en disposició d’oferir altres espais, com la Sala Polivalent de l’Ateneu de Sant Celoni on ja es va fer una Assemblea Nacional, o fins i tot a l’aire lliure per a l’estona de l’àpat, si el temps ho permet.


A la taula i al llit... Menú 1r plat: Amanida 2n plat: Fideuà Inclou beguda, aigua i vi No inclou cafè

>

Preu: 10 euros Cal confirmar l’assistència a l’Assemblea i a l’àpat a cupsantceloni@gmail.com


MAÓ

SALSES

FRAGA

GUARDAMAR

Profile for Xavi Iroz

3a Assemblea de Regidores i Regidors  

3a Assemblea de Regidores i Regidors de la Candidatura d'Unitat Popular

3a Assemblea de Regidores i Regidors  

3a Assemblea de Regidores i Regidors de la Candidatura d'Unitat Popular

Profile for xaviroz
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded