Page 1

Les fonts d’energia Xavier L.Codina


Índex ENERGIES RENOVABLES

ENERGIES RENOVABLES

    

   

Energia solar Energia eòlica Energia hidroelèctrica Energia mareomotriu Energia de la biomassa

Energia nuclear Gas natural Carbó Petroli


Energia solar

Es l’energia que procedeix del sol. Aquesta no es pot emmagatzemar, però es neta i renovable.

Link a informació exterior: http://twenergy.com/energia-solar


L’energia eòlica  Es l’energia que procedeix de l’aire. Aquesta es renovable, i neta. L’energia eòlica, produeix electricitat.

 Link exterior  Tornar


Energia hidroelèctrica  Es l’energia de l’aigua. Aquesta es com la eòlica, que produeix energia cinètica, i això produeix electricitat.

 Link exterior  Tornar


L’energia mareomatriu  Aquesta, es una energia nova, mol innovadora. No se’n sap moltes coses d’aquesta energia. Només es pot obtenir a alguns llocs, perquè es necessita mar.  Link exterior  Tornar


Energia de la biomassa Es una font d’energia relativament nova. Es mol ecològica, i tracta, de cremar un combustible orgànic. Es fusta

Link exterior Tornar


Energia nuclear  Aquesta, es una energia extreta de l’urani. Es una energia bruta i contamina molt.

 Link exterior  Tornar


Gas natural  Es una font d’energia fòssil , com el carbó o el petroli. No es una energia neta. Contamina com l’energia nuclear.

 Link exterior  Tornar


carbó  Combustible fòssil, que no es torna a generar. Es un excel·lent combustible, i s’ha de combustió per fer se servir.

 Link exterior  Tornar


El petrolí  Es una energia fòssil, molt escassa. Es d’un color fosc, i contamina molt. No es una energia neta. Actualment, la majoria de vehicles funcionen amb gasolina (petroli) però en el futur seran elèctrics  Link extern  Tornar

Energies xavier lopez codina  

energies renovables i no renovables