Page 1

PRÀCTICA 2 COORDENADES DE MAPEJAT XAVIER VENTURA


INTRODUCCIÓ

L’objectiu primer d’aquesta pràctica és el d’introduïr el concepte de textures sobre els diferents materials per mitja de l’us de coordenades de mapejat. A més a més aprendrem a seleccionar, separar i treballar amb les diferents seccions d’un model 3D i utilitzarem materials que simulen la emissió de la llum.


Esquemes generals de l’escena definitiva. Abaix: Visualització «wireframe» que permet una clara operabilitat de l’escena.

Amunt: Previsualització de l’escena amb les seves textures i colors abans de renderitzar.


QUÈ SÓN LES COORDENADES DE MAPEJAT? Les coordenades de mapejat ens permetran aplicar les textures sobre els models i determinen la forma amb que aquestes ho faran. Sigui com a projecció plana, com a projecció cilindrica o esfèrica o sobre una projecció múltiple relacionada amb les cares d’un paral·lepíped. A més a més també ens permeten jugar amb l’escala, posició i patrons de les textures.


TEXTURA I COLOR

Un concepte fonamental i comú en tots els softwares de renderitzat és el de aplicar textures sobre els diferents cossos amb els que es treballa. Aplicar una textura consisteix en «pintar» els models 3D per a donarls-hi una imatge més realística.


TEXTURA I COLOR Exististeixen diferents mètodes d’aplicació de textures que poden ser complementaris entre ells. A continuació n’esmenem dos dels més habituals: Un bitmap aplica una mapa de bits de colors sobre una superficie.

Un bump map interpreta el color negre com indentacions i el blanc com a bamps.

Aquest tipus de textura Qualsevol imatge pot ser utilitzada com a mapa de bits.

Només les imatges en blanc i negre seran ademeses com a bump map.

BIT MAP

BUMP MAP


Pràctica 3 xavier ventura  
Pràctica 3 xavier ventura  
Advertisement