Page 1

ARTICLE 27 DE LA CONSTITUCIÓ: 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.


TREBALL EQUIP EN XARXA e-ADMISNISTRACIÓ

UOC GRAU MULTIMÈDIA

TIPUS D’EDUCACIÓ


TREBALL EQUIP EN XARXA e-ADMISNISTRACIÓ

UOC GRAU MULTIMÈDIA

EDUCACIO INFANTIL. • Carácter voluntari i gratüit. • Es la educació que es dona als nois i noies que van desde el naixament fins que tenen 6 anys, it é com a finalitat ajudar al seu desenvolupament fisic, afectiu, social e intellectual.


TREBALL EQUIP EN XARXA e-ADMISNISTRACIÓ

UOC GRAU MULTIMÈDIA

• Té dos cicles diferents de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys. Són gratuits,. • Regulada per el Reial Decret. • http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/04/pdfs/A00474-00482.pdf

EDUCACIO PRIMARIA. •

Carácter voluntari i gratüit.

Sis cursos acadèmics.


TREBALL EQUIP EN XARXA e-ADMISNISTRACIÓ

UOC GRAU MULTIMÈDIA

6 a 12 anys.

Finalitat: donar-lis una educació comú mitjançant el qual adquiereixin uns elements bàsics culturals, a més d’expressió oral, lectura, escriptura i càlcul artmètic, així com inici llengua extrangera.

http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2006/12/08/pdfs/A43053-43102.pdf

EDUCACIO SECUNDARIA OBLIGATÒRIA


TREBALL EQUIP EN XARXA e-ADMISNISTRACIÓ

BATCHILLERAT. EDUCACIO SUPERIOR.

UOC GRAU MULTIMÈDIA


TREBALL EQUIP EN XARXA e-ADMISNISTRACIÓ

UOC GRAU MULTIMÈDIA

EDUCACIO PRIMARIA.

FORMACIÓ NO REGLADA: La formació no reglada, és l’educació que no és reconeguda per un òrga oficial i per tant , no té titulació oficial.

FORMACIÓ PER ATURATS: FORMACIÓ PROFESIONAL OCUPACIONAL: donen formació especìfica per una ocupació.


TREBALL EQUIP EN XARXA e-ADMISNISTRACIÓ FORMACIÓ DE OCUPACIÓ:

UOC GRAU MULTIMÈDIA

què és educació??  

tipus d'educació