Page 1

1. El programari d'un sistema informàtic és el conjunt de programes que: Permet programar i crear nous programes S'utilitza per comunicar-se per Internet Treballa sobre el maquinari. X

2. El conjunt de dades i instruccions que l'ordinador pot interpretar i que s'executen i fan possible el treball amb el maquinari d'un sistema informàtic s'anomena: Programa informàtic. X Programari informàtic Recurs informàtic

3. El programari es pot classificar en tres grans blocs: Sistema, comunicació i disseny gràfic Diagnòstic, sistema i aplicació. X Processador de textos, sistema i aplicació

4. El conjunt de programes que permeten configurar i comprovar el funcionament correcte de tots els elements del maquinari d'un sistema informàtic s'anomena: Programari d'aplicació Programari de sistema Programari de diagnòstic. X

5. El programari de sistema és l'encarregat de dur a terme les operacions bàsiques de control del: Sistema operatiu Sistema informàtic. X Programari d'aplicació


6. El programari de diagnòstic permet configurar i comprovar el funcionament correcte de: Les bases de dades Tots els elements del maquinari d'un sistema informàtic. X Tots els programes de correu electrònic

7. La gestió de documents, el tractament de dades, el retoc digital d'imatges i la navegació per Internet són tasques que es poden dur a terme amb el: Programari de diagnòstic Programari de sistema Programari d'aplicació. X

8. L'aplicació que permet el tractament de dades numèriques i la realització de càlculs matemàtics es coneix com a: Base de dades Full de càlcul. X Processador de textos

9. L'aplicació que permet el tractament de grans quantitats d'informació i realitzar processos de consulta, classificació i ordenació de manera ràpida i automàtica es coneix com a: Navegador d'Internet Base de dades. X Compressor d'arxius

10. L'AutoSketch, el Paint Shop Pro i el Paint són exemples de programes de: Creació de multimèdia Disseny gràfic. X Comunicació

Pràctica 2 (avaluat)  
Pràctica 2 (avaluat)  

informació