Page 1

1.- Busca la definició del terme “INFORMÀTICA” a Internet. La Informàtica és la ciència o tècnica relativa a la tecnologia que estudia el tractament automàtic de la informació utilitzant dispositius electrònics i sistemes computacionals. 2.- Busca informació sobre les parts d’un ordinador: Memoria: La memòria és l'espai d'Entrada / Sortida que permet emmagatzemar informació en un ordinador o en dispositius electrònics en general. És un dels elements del maquinari d'un ordinador. Unitats d’entrada i sortida: L'E/S és la manera que té l'ordinador d'enviar i rebre informació del món exterior. Unitat Central de Processament (CPU): La Unitat Central de Procés o CPU (per l'acrònim en anglès de central processing unit), o simplement el processador o microprocessador, és el component del computador i altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. BUS: En informàtica, els busos són les parts físiques de l'ordinador que connecten els seus diferents elements entre ells. Estan formats per cables o pistes en un circuit imprès, tenen dispositius com resistències i condensadors a més de circuits integrats. 3.- Llig l’article de l’Arquitectura Von Neumann que trobaràs a la Viquipèdia, comenta’l amb el teu company/a i fes un xicotet resum del que consideres més important. L’arquitectura de von Neumann consisteix en que totes les computadores utilitzen el mateix dispositiu d’emmagatzemar tant per les instruccions com per les dades. 4.- Digues les diferències entre els termes maquinari i programari. Posa diversos exemples de cadascun d’ells i classifica’ls. Les diferències són que programari són les instruccions que l’ordinador necessita per funcionar i el maquinari són els components físics de l’ordinador, es a dir, tot el que se pot veure i tocar.


5.- Fes els exercicis d’autoavaluació que trobaràs fent clic en els diferents apartats de la taula. Quan ho tingues, ompli la següent graella on has d’indicar el nombre de respostes correctes de cadascun dels apartats: AUTOAVALUACIÓ

CORRECTES

INCORRECTES

Identificació de perifèrics 1

Totes

Ninguna

Identificació de perifèrics 2

Totes

Ninguna

Definició de perifèrics 1

Totes

Ninguna

Definició de perifèrics 2

Totes

Ninguna

Programari Informàtic

Totes

Ninguna

Classificació del programari

Totes

Ninguna

Memòria interna ROM

Totes

Ninguna

Memòria interna RAM

Totes

Ninguna

Pràctica 1  

activitats informàtica