Page 1

LES XARXES SOCIALS Un servei de xarxa social es centra en la creació i verificació de les xarxes socials online per a comunitats de persones que comparteixen interessos i activitats o que estan interessades en explorar els interessos d'altres i que requereix l'ús de software. Història Al voltant del 2001 i del 2002 quan van començar a fomentar-se les xarxes socials. Però no va ser fins el 2003 amb l’aparició deMyspace, Friendster i Tribe que es van popularitzar aquestes xarxes. Ràpidament algunes empreses ingressen en les xarxes socials com Google, el qual, en Gener del 2004 va llençar Orkut recolzant un experiment que un dels seus empleats realitzava durant el seu temps lliure. Això no es va acabar aquí i en 2005 van ingressar també Yahoo 360º i altres. Bàsicament el funcionament comença quan, una vegada muntat el suport tècnic, un grup de iniciadors inviten a amics i coneguts a formar part de la xarxa social, cada membre nou pot portar-se amb ell molts mes membres fent del creixement geomètric de la xarxa social. Actualment la xarxa social amb més membres és Facebook amb xifres de fins a 500.000.000 usuaris. També existeixen en llengua catalana xarxes socials que ofereixen servei en aquesta llengua, per exemple flog.cat Tecnologies El principal objectiu de les xarxes socials és facilitar l'addició dels seus membres i així constituir-se com a agent social. Les tecnologies i aplicacions associades a les xarxes socials tindran com a principal objectiu cercar i compartir informació de tot tipus, les podem dividir en quatre grans grups: Facilitadors d'intercanvi d'informació •

Xat

Correu electrònic

Gestió de continguts multimèdia (àudio, vídeo, fotografies, ...)


Les tecnologies facilitadores de l'intercanvi d'informació faran possible la comunicació amb els diferents membres de la xarxa social, tant verbal com gràficament. Com que l'accés a totes les xarxes socials és mitjançant un navegador web, es podran aprofitar els recursos i protocols d'Internet, com el xat, el correu electrònic o la gestió de continguts multimèdia per adaptar-les a l'entorn de les xarxes socials. Sistemes de recomanació Una part molt important de les xarxes socials són els sistemes de recomanació. Aquests algorismes faran que els continguts demandats, s'adaptin als gustos de l'usuari. Les recomanacions es basen en dos tipus d'informació: L'explícita Serà directament facilitada per l'usuari mitjançant el seu perfil. La implícita Serà l'extracció no trivial d'informació que resideix de manera implícita en les bases de dades (data mining). Serà informacióque l'usuari no ha facilitat directament. Per exemple, el passat d'usuaris amb perfil semblant al subjecte en qüestió, sistemes d'aprenentatge, sistemes basats en puntuació etc. Bases de dades Les bases de dades serà on s'emmagatzemarà tota la informació de tots els membres de la xarxa social. Aquestainformació serà la que utilitzaran els algorismes de recomanació per treure resultats. Complementaris orientats a la temàtica específica Per últim comentar que els sistemes complementaris orientats a la temàtica específica, variaran en funció de la xarxa social i seran adaptats a la interfície d’usuari. Seran petites aplicacions que facilitaran a l'usuari la navegació web per entreteniment o la cerca d'informació, entre d'altres.


Les xarxes socials  

document de les xarxes socials