Page 1

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA SECRETARIA EXECUTIVA

DIRECCIÓ

Ignasi Casadesús Secretari executiu

Maria Teresa Albero Cap de projectes COORDINACIÓ TÈCNICA D’ENLLAÇ

Persona de suport de cada universitat

ÀREA D’ACTIVITATS

ÀREA DE COMUNICACIÓ

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

ÀREA DE TECNOLOGIA

Isabel Salvador Coordinadora tècnica d’activitats

Ximo Górriz Director de comunicació

Sofía Cabedo Cap d’administració

Emilio Bueso Cap d’informàtica

Shaila Andrés Tècnica d’activitats i comunicació

Shaila Andrés Tècnica d’activitats i comunicació

Secretaria Executiva  
Secretaria Executiva  

Organigrama funcional de la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d'Universitats

Advertisement