Page 1

2011

MEMÒRIA


Xarxa Vives d’Universitats Universitat Jaume I Edifici Àgora, local 10 12006 Castelló de la Plana


MEMÒRIA 2011


00. ÍNDEX 01.

PRESENTACIÓ

09

02.

DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

10

03.

ESTRUCTURA

04.

ACTUACIÓ 2011

23

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS 04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT 04.03. LLENGUA 04.04. CULTURA 04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA 04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

26 32 40 44 48 54

05.

INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES

61

06.

PRESSUPOST 2011

63

MISSIÓ VISIÓ ESTRATÈGICA VALORS COMPARTITS OBJECTIUS GENERALS ESTRATÈGICS 13

EL CONSELL GENERAL LA COMISSIÓ PERMANENT LES COMISSIONS DE TREBALL LA SECRETARIA EXECUTIVA


01. PRESENTACIÓ

Benvolgut lector, Benvolguda lectora, En les pàgines següents trobaràs alguns resultats de l’intens treball de cooperació interuniversitària desenvolupat durant l’any 2011 per la Xarxa Vives. Els fruits de la suma de 21 universitats unides en una plataforma de serveis innovadors i amb valor afegit per a la societat dels territoris de parla catalana. A través de desenes de línies d’actuació concretes cada any, la Xarxa ha esdevingut el referent per a l’actuació comuna de les universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya. La nostra visió estratègica és ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats, i durant l’any 2011, malgrat la difícil conjuntura, vàrem avançar en la consolidació d’aquesta posició. La situació actual ha fet habituals a les converses conceptes com optimització de recursos, sinergia o col·laboració. Tanmateix, la Xarxa Vives ha mantingut la filosofia de treball sense alteracions significatives, justament perquè aquesta és la nostra línia des de la constitució de l’associació. La col·laboració interuniversitària és a l’ADN de la Xarxa, que aplega institucions públiques i privades en torn a iniciatives conjuntes que garanteixen millors resultats en cadascun dels àmbits de treball, que han permès generar sinergies amb la societat i en definitiva, han estat un excel·lent exemple d’optimizació de recursos. Avui, la regió universitària Vives és una de les més dinàmiques d’Europa, un espai internacional que atreu cada any més de 10.000 estudiants de l’exterior. En tots els sentits, també en la projecció internacional de les universitats, l’actuació conjunta ens permet arribar més i més lluny, sense perdre de vista les arrels. Des de fa 18 anys, treballem per a promoure la llengua i la cultura pròpies, com a institució vertebradora dels territoris de parla catalana, per aprofitar la força d’una comunitat universitària de més de mig milió de persones com tu. En aquest sentit, tot i ser important i reconegut, el bagatge de la Xarxa ens mostra una potencialitat encara major. Per això, des d’aquestes pàgines et convido a conèixer-nos i a acompanyarnos en aquest camí. Jordi Montaña President de la Xarxa Vives d’Universitats Rector de la Universitat de Vic

09


02. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA La Xarxa Vives és una associació sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia. L’acta de constitució de la Xarxa es va signar el 28 d’octubre de 1994 a la ciutat de Morella (els Ports), on es van reunir els rectors de les 13 universitats fundadores. Actualment, la Xarxa està formada per 21 universitats, que juntes representen un col·lectiu de vora 550.000 persones, de les quals més de 500.000 són estudiantat, unes 30.000 són professorat, i unes 10.000 són personal d’administració i serveis.

10

A les universitats que aplega la Xarxa s’imparteixen més de 4.400 titulacions que condueixen a l’obtenció, entre altres, de 700 graus i bàtxelors, 1.600 màsters i 600 programes de doctorat, a més d’altres estudis de postgrau i de llicenciatures i diplomatures en procés d’extinció. Tots els camps del saber hi tenen presència: Belles Arts, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de l’Educació, Ciències Experimentals i Mediambientals, Ciències de la Salut, Arquitectura, Enginyeria i Educació Física.

MISSIÓ VIS VALORS O


MISSIÓ Com a associació d’universitats orientada cap al servei, promou la col·laboració interuniversitària i facilita la interacció amb la societat, mitjançant una estructura de xarxa fonamentada en l’equitat i la cohesió entre els seus membres. Per assolir la seua missió, l’associació es val de l’experiència consolidada en la gestió, i de la qualitat i el dinamisme en la seua actuació.

VISIÓ ESTRATÈGICA Ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats que en formen part.

VALORS COMPARTITS • Unitat lingüística de les comunitats universitàries membres, amb vincles geogràfics, històrics i culturals comuns. • Col·laboració interuniversitària. • Equitat entre totes les universitats. • Respecte a l’autonomia universitària. • Democràcia com a forma de govern de la institució. • Voluntat de projecció i servei conjunt a la societat.

11

OBJECTIUS GENERALS ESTRATÈGICS 1. Liderar la prestació de serveis innovadors i amb valor afegit a les universitats membres i a la societat. 2. Consolidar la representació col·lectiva de les universitats membres en l’àmbit internacional. 3. Assolir i reforçar el coneixement i el reconeixement vertebrats per part de les diverses societats que composen l’entorn d’influència de la Xarxa.

02. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

SIÓ OBJECTIUS


12


03. ESTRUCTURA En gener de 1998 el Consell General de la Xarxa, format pels rectors de les universitats, va decidir que la presidència de la institució fóra semestral i rotatòria, d’acord amb un torn establert i ratificat per l’òrgan esmentat en cada canvi de presidència. Així, la universitat que presideix la Xarxa esdevé el punt de referència i l’agent principal de la representació institucional de l’associació al llarg del semestre de durada de la presidència. L’any 2011, el Consell General va decidir crear la vicepresidència I, per tal de reforçar la continuïtat de l’actuació de l’associació. L’ex rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas i Salas, va ser triat per a aquest càrrec, amb caràcter permanent, per a un període de dos anys.

PRESIDÈNCIA 1r semestre 2011 President Vicepresident I

Antoni Giró Roca (UPC) Vicent Climent Jordà (UJI)

Vicepresident II Vicepresident III

Joan Viñas i Salas (UdL) Roberto Fernández Díaz (UdL)

2n semestre 2011 President

Vicent Climent Jordà (UJI)

Vicepresident I Vicepresident II

Joan Viñas i Salas (UdL) Vicent Climent Jordà (UJI) Vicent Climent Jordà (UJI)

Vicepresident III

Jordi Montaña Matosas (UVic)

Vicepresident IV

Antoni Giró Roca (UPC)

13

EL CONSELL GENERAL

Òrgan suprem de l’associació, òrgan de decisió i gestió estratègica. Estableix el pla d’actuació, aprova els pressupostos anuals i gestiona l’admissió de nous membres a la Xarxa.

LA COMISSIÓ PERMANENT

LES COMISSIONS DE TREBALL

Són grups de treball l’objectiu dels quals és la gestió de la prestació de serveis i el desenvolupament d’activitats. Totes les comissions estan constituïdes per 21 membres, un per cada universitat.

LA SECRETARIA EXECUTIVA

És l’òrgan de gestió directa de la Xarxa. A més de col·laborar en les tasques d’organització i execució dels acords del Consell General i de la Comissió Permanent, dóna suport organitzatiu a les comissions de treball i desenvolupa la prestació dels serveis i les activitats. La Secretaria Executiva assumeix també la gestió administrativa, patrimonial i financera de l’entitat, a més de gestionar la imatge institucional i la comunicació diària.

03. ESTRUCTURA

Òrgan d’administració i gestió ordinària. Elabora el pla d’actuació i el pressupost, crea comissions de treball, vetlla per l’aplicació dels Estatuts de l’associació i el compliment dels acords del Consell General.


CONSELL GENERAL Carlos Pérez del Valle

Jesús Rodríguez Marín

Universitat Abat Oliba CEU Ignacio Jiménez Raneda

Jesús Tadeo Pastor Ciurana

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Universitat d’Alacant

14

Daniel Bastida Obiols

Immaculada Tubella i Casadevall

Universitat d’Andorra

Universitat Oberta de Catalunya

Ana Ripoll Aracil

Jean Benkhelil

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Dídac Ramírez i Sarrió

Antoni Giró Roca

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Anna M. Geli de Ciurana

Juan Julià Igual

Universitat de Girona

Universitat Politècnica de València

Montserrat Casas Ametller

Josep Joan Moreso Mateos

Universitat de les Illes Balears

Universitat Pompeu Fabra

Pere Alavedra Ribot

Esther Giménez-Salinas i Colomer

Universitat Internacional de Catalunya

Universitat Ramon Llull

Vicent Climent Jordà

Francesc Xavier Grau Vidal

Universitat Jaume I

Universitat Rovira i Virgili

Joan Viñas i Salas

Attilio Mastino Universitat de Sàsser Universitat de Lleida

Roberto Fernández Díaz

Esteban Morcillo Sánchez Universitat de València Jordi Montaña Matosas Universitat de Vic


COMISSIÓ PERMANENT Carmen Parra Rodríguez

Adoración Pérez Alarcón

Universitat Abat Oliba CEU

Universitat Oberta de Catalunya

Faraón Llorens Largo

Martina Camiade

Universitat d’Alacant

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Florenci Pla Altisent

Marisol Marqués Calvo

Universitat d’Andorra

Universitat Politècnica de Catalunya

Bonaventura Bassegoda Hugas

Joan Baptista Peiró López

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de València

Pere Quetglas Nicolau

Daniel Serra de la Figuera

Universitat de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

Joaquim M. Puigvert Solà

Josep Maria Garrell i Guiu

Universitat de Girona

Universitat Ramon Llull

Aina Patrícia Trapero Llobera

Encarnació Ricart Martí

Universitat de les Illes Balears

Universitat Rovira i Virgili

Jaume Armengou Orús

Laura Manca

Universitat Internacional de Catalunya

Universitat de Sàsser

Wenceslao Rambla Zaragozá

Isabel Vázquez Navarro

Universitat Jaume I

Universitat de València

Jaume Barrull i Pelegrí

Josep Terradellas i Cirera Universitat de Lleida

Mª Teresa Pérez Vázquez

Fernando Borrás Rocher

Universitat Miguel Hernández d’Elx

M.Carme Sanmartí i Roset

Universitat de Vic

03. ESTRUCTURA

Joan Biscarri Gassió

15


COMISSIONS DE TREBALL COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS I COOPERACIÓ Joan Viñas i Salas Presidència

Natividad Juaneda Sampol Universitat de les Illes Balears Matthew Kwiatkowski Boruch Universitat Internacional de Catalunya Ana Fernández Guerra Universitat Jaume I Astrid Ballesta Remy / M. Carmen Figuerola Cabrol Universitat de Lleida Manuel Miguel Jordán Vidal / Milagros García Barbero Universitat Miguel Hernández d’Elx John Zvereff Universitat Oberta de Catalunya Martina Camiade Universitat de Perpinyà Via Domitia Helena Martínez Piñeiro Universitat Politècnica de Catalunya

Mar Coll Opisso Universitat Abat Oliba CEU Begoña San Miguel del Hoyo Universitat d’Alacant Miquel Nicolau i Vila Universitat d’Andorra Mercedes Unzeta López Universitat Autònoma de Barcelona Carles Carreras Verdaguer Universitat de Barcelona Maria Lluïsa Pérez Cabani Universitat de Girona

Juan Miguel Martínez Rubio Universitat Politècnica de València Josep Ferrer Riba Universitat Pompeu Fabra Anna Berga Timoneda Universitat Ramon Llull Anna Ardèvol Grau Universitat Rovira i Virgili Giovanni Lobrano Universitat de Sàsser Olga Gil Medrano Universitat de València Jordi Masnou i Suriñach Universitat de Vic

COMISSIÓ DE LLENGUA Faraón Llorens Largo Presidència-coordinació Universitat d’Alacant

16 Núria Gómez Llauger Universitat Abat Oliba CEU Josep Vicent Forcadell i Saport Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Marta Estella i Clota Universitat Autònoma de Barcelona Conxa Planas Planas Universitat de Barcelona Andreu Pulido Bazaga Universitat de Girona

Rosa Calafat Vila / Ramon Bassa Martín Universitat de les Illes Balears Marta Juanhuix Piqueras Universitat Internacional de Catalunya Bartomeu Prior Romero Universitat Jaume I Marta Giné Janer / Salomé Ribes Amorós Universitat de Lleida Josep Pérez i Tomàs / Fernando Borrás Rocher Universitat Miguel Hernández d’Elx Imma Sánchez i Sáiz Universitat Oberta de Catalunya Alà Baylac Universitat de Perpinyà Via Domitia Marta de Blas Abante Universitat Politècnica de Catalunya

Sergi Linares Terán / Josep Cortés i Roig Universitat Politècnica de València Mireia Calm Novellas Universitat Pompeu Fabra Sílvia Coll-Vinent Puig / Assumpta Massip Fons Universitat Ramon Llull Jordi de Bofarull i Bertran Universitat Rovira i Virgili Elena Landone Universitat de Sàsser Josep V. Boira Maiques Universitat de València Oriol Portell Torres Universitat de Vic

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS Joan Viñas i Salas Presidència José Ángel Silva Reus Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Pere Quetglas Nicolau Universitat de Barcelona Guillem Balboa Buika Universitat de les Illes Balears

Raquel Iriso Calle Universitat Internacional de Catalunya Joan Biscarri Gassió Universitat de Lleida Esther Sitges Macià Universitat Miguel Hernández d’Elx Xavier Colom Fajula Universitat Politècnica de Catalunya Joan Baptista Peiró López Universitat Politècnica de València Maria Bargalló Escrivà Universitat Rovira i Virgili

Sílvia Barona Vilar Universitat de València M. Carme Sanmartí i Roset / Josep Terradellas i Cirera Universitat Rovira i Virgili


GRUPS DE TREBALL GRUP DE TREBALL INSTITUT RAMON LLULL Aina Patrícia Trapero Llobera Universitat de les Illes Balears

Ignasi Casadesús i Olucha Xarxa Vives d’Universitats

Encarnació Ricart Martí Universitat Rovira i Virgili

GRUP DE TREBALL INSTITUT RAMON MUNTANER Joan Biscarri Gassió Universitat de Lleida

Encarnació Ricart Martí Universitat Rovira i Virgili

GRUP DE TREBALL D’ESTUDIS DE FILOLOGIA CATALANA Joan Borja i Sanz Universitat d’Alacant Sandra Montserrat Buendia Universitat d’Alacant Francesc Xavier Villalba Nicolás Universitat Autònoma de Barcelona Albert Soler Llopart Universitat de Barcelona Pep Valsalobre Palacios Universitat de Girona

Joan Antoni Mesquida Cantallops Universitat de les Illes Balears Jaume Guiscafrè Danús Universitat de les Illes Balears Núria Perpinyà i Filella Universitat de Lleida Jordi Malé Pegueroles Universitat de Lleida Salvador Climent Roca Universitat Oberta de Catalunya

Jordi Ginebra Serrabou Universitat Rovira i Virgili Ramon Xavier Roselló Ivars Universitat de València M. Carme Bernal i Creus Universitat de Vic

17

GRUP DE TREBALL GRUPS DE RECERCA DE PREMSA DE PROXIMITAT Andreu Casero Ripollés Universitat Jaume I

Josep Lluís Micó Universitat Ramon Llull

GRUP DE TREBALL DE CULTURA + COMUNICACIÓ A LA XARXA Carles Cortés Orts Universitat d’Alacant Héctor Rubio Marin Universitat d’Alacant

Joaquim Maria Puigvert Solà Universitat de Girona Bàrbara Obrador Roselló Universitat de les Illes Balears

Narcís Aguiló Vendrell Universitat Internacional de Catalunya

Albert López Monfort Universitat Jaume I

CONSELL DE DIRECCIÓ CULTUR PRO Joaquim Pèlach Busom Universitat de Girona Marta Giné Janer Universitat de Lleida

Martina Camiade Universitat de Perpinyà Via Domitia Ignasi Casadesús i Olucha Xarxa Vives d’Universitats

03. ESTRUCTURA

GRUP DE TREBALL DE CULTURA + FORMACIÓ A LA XARXA


GRUP DE TREBALL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT Joan Fuster Garcia Coordinació Universitat Rovira i Virgili Carmen Parra Rodríguez Universitat Abat Oliba CEU Juan Carlos Ramos Ferrándiz Universitat d’Alacant Pendent de nomenament Universitat d’Andorra Begoña Navarrete Sánchez Universitat Autònoma de Barcelona Xavier López Arnabat Universitat de Barcelona Rosa M. Terradellas Piferrer Universitat de Girona

Berta Artigas Lelong Universitat de les Illes Balears Narcís Aguiló Vendrell Universitat Internacional de Catalunya Inmaculada Fortanet Gómez Universitat Jaume I Albert Roca Àlvarez / Núria Camps Miravet Universitat de Lleida Fernando Bornay Llinares / Milagros García Barbero Universitat Miguel Hernández d’Elx Eduard Vinyamata Camp Universitat Oberta de Catalunya Jean Louis Olive Universitat de Perpinyà Via Domitia Xavier Ortega Roig Universitat Politècnica de Catalunya

Manuel J. Ramírez Blanco Universitat Politècnica de València Emma Rodero Antón Universitat Pompeu Fabra Rosario Pastor Zegarra Universitat Ramon Llull Fiamma Lussana Universitat de Sàsser Guillermo Palao Moreno / Joaquín Azagra Ros Universitat de València Gina Morcillo i Mercader / Josep Terradellas i Cirera Universitat de Vic

GRUP DE TREBALL PROJECTE DE COOPERACIÓ A MOÇAMBIC Agustí Pérez Foguet Coordinació Universitat Politècnica de Catalunya

18

Begoña Navarrete Sánchez Universitat Autònoma de Barcelona Xavier López Arnabat Universitat de Barcelona

Rosa M. Terradellas i Piferrer Universitat de Girona Àngels Sendra i Ferrer Universitat de Lleida Daniel López Codina Universitat Politècnica de Catalunya Manuel J. Ramírez Blanco Universitat Politècnica de València

Rosario Pastor Zegarra Universitat Ramon Llull Joan Fuster Garcia Universitat Rovira i Virgili Guillermo Palao Moreno Universitat de València

GRUP DE TREBALL TERMINOLOGIA I NOMENCLATURA Marta de Blas Abante Coordinació Universitat Politècnica de Catalunya Marta Estella Clota Universitat Autònoma de Barcelona Francesc Galera Porta Universitat Autònoma de Barcelona Lluc Potrony Julià Universitat Autònoma de Barcelona

Conxa Planas Planas Universitat de Barcelona Àngels Egea Puigventós Universitat de Barcelona Andreu Pulido Bazaga Universitat de Girona Magdalena Ramon Andreu Universitat de les Illes Balears Bartomeu Prior Romero Universitat Jaume I

Ester Tolos Cuartiella Universitat Jaume I Sílvia Llovera Duran Universitat Politècnica deCatalunya Sergi Linares Terán Universitat Politècnica de València Francesc Esteve i Gómez Universitat de València

GRUP DE TREBALL D’APRENENTATGE Héctor Gonzálvez Escolano Universitat d’Alacant Marta Estella Clota Universitat Autònoma de Barcelona

Francisca Latorre Sánchez / Bartomeu Font Sbert Universitat de les Illes Balears Rubén Trenzano Juan Universitat de València

Oriol Portell Torres Universitat de Vic

GRUP DE TREBALL D’ASSESSORAMENT Marta Juncadella Fortuny Universitat de Barcelona

Alan Lounds Jones Universitat Politècnica de Catalunya


GRUP DE TREBALL DE DINAMITZACIÓ LINGÜÍSTICA Sergi Linares Terán Universitat Politècnica de València

Oriol Portell Torres Universitat de Vic

CONSELL DE REDACCIÓ DE LA REVISTA BUC Joan Vives i Riera Universitat de les Illes Balears Joan Baptista Peiró López Universitat Politècnica de València Marc Permanyer Gausà Universitat Pompeu Fabra Carles Targa i Tudón Universitat Ramon Llull

Jaume Llambrich Brull Universitat Rovira i Virgili Maite Simón Méndez Universitat de València Josep Terradellas i Cirera Universitat de Vic Montserrat Ayats i Coromina Universitat de Vic

Ximo Górriz Plumed Xarxa Vives d’Universitats M. Teresa Albero Francés Xarxa Vives d’Universitats Ignasi Casadesús i Olucha Xarxa Vives d’Universitats

GRUP DE TREBALL DE PUBLICACIONS Javier Barraycoa Martínez Universitat Abat Oliba CEU Josep R. Giner Mallol Universitat d’Alacant Univers Bertrana Díaz Universitat d’Andorra Joan Carles Marset Caus Universitat Autònoma de Barcelona Meritxell Antón Maynadé / Pere Quetglas Nicolau Universitat de Barcelona Francesc Ten Costa Universitat de Girona Joan Muñoz Gomila / Antoni Bernat Vistarini Universitat de les Illes Balears Javier Quintano Ruiz Universitat Internacional de Catalunya

M. Carmen Pinyana i Garí Universitat Jaume I Xavier de Castro Fresnadillo Universitat de Lleida Esther Sitges Maciá / Mª Teresa Pérez Vázquez Universitat Miguel Hernández d’Elx Lluís Pastor Pérez Universitat Oberta de Catalunya Nicolas Marty Universitat de Perpinyà Via Domitia Jordi Prats Prat Universitat Politècnica de Catalunya Consuelo Lario Marín Universitat Politècnica de València Marc Boldú i Botam Universitat Pompeu Fabra

Carles Targa i Tudón Universitat Ramon Llull Jaume Llambrich Brull Universitat Rovira i Virgili Marco RendelI Universitat de Sàsser Josep Lluís Canet Vallés / Antoni J. Furió Diego Universitat de València Montserrat Ayats i Coromina Universitat de Vic

19

Bàrbara Obrador Roselló Coordinació Universitat de les Illes Balears Carmen Parra Rodríguez / Marcin Kazmierczak Universitat Abat Oliba CEU Josefina Bueno Alonso Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Josep M. Tatjer Montaña Universitat Autònoma de Barcelona Sergi Martínez Rigol Universitat de Barcelona Joan Saurina Canals Universitat de Girona

Guillermo Martínez González Universitat Internacional de Catalunya Natividad Alcañiz Gascó Universitat Jaume I Joan Sagués Sanjosé Universitat de Lleida Esther Sitges Maciá / José Vicente Segura Heras Universitat Miguel Hernández d’Elx Pilar Ficapal Cusí / Francesc Remolí i Munera Universitat Oberta de Catalunya Anne Marie Bellegarde Universitat de Perpinyà Via Domitia Enric Trullols Farreny Universitat Politècnica de Catalunya Pendent de nomenament Universitat Politècnica de València

Pere Gifra Adroher Universitat Pompeu Fabra Dolors Armadàs Font / Sergi Corbella Santomà Universitat Ramon Llull Mª Cinta Olivé i Conde / Encarnació Ricart Martí Universitat Rovira i Virgili Giovanni Maciocco Universitat de Sàsser Joan del Alcázar Garrido Universitat de València Joan Masnou Suriñach Universitat de Vic

03. ESTRUCTURA

GRUP DE TREBALL D’UNIVERSITATS D’ESTIU


GRUP DE TREBALL DE COMUNICACIÓ Helena Gómez Puig Universitat Abat Oliba CEU M. Rosa García Mirasierras Universitat d’Alacant Univers Bertrana Díaz Universitat d’Andorra Esther Crespo Romero Universitat Autònoma de Barcelona M. Helena Gaya Sopena Universitat de Barcelona Olímpia Trias Pilsa Universitat de Girona Guillem Balboa Buika / Martí March Cerdà Universitat de les Illes Balears Raquel Iriso Calle / Elena Castellarnau Izquierdo Universitat Internacional de Catalunya

M. Carmen Aparisi Fenollosa Universitat Jaume I Leo Badia Morera Universitat de Lleida Esther Sitges Maciá / Mª Teresa Pérez Vázquez Universitat Miguel Hernández d’Elx Eric Hauck Universitat Oberta de Catalunya Aline Savarèse Universitat de Perpinyà Via Domitia Ana Rosa Cánovas Pérez Universitat Politècnica de Catalunya Pendent de nomenament Universitat Politècnica de València Marc Permanyer Gausa Universitat Pompeu Fabra

Carles Targa i Tudón Universitat Ramon Llull Josep M. Arias Giménez Universitat Rovira i Virgili Elisabetta Cioni Universitat de Sàsser Francesc Josep Bayarri Moreno Universitat de València Anna Fàbregas Badia Universitat de Vic

GRUP DE TREBALL DE MOBILITAT

20

Marc Coll i Opisso Universitat Abat Oliba CEU Sílvia Julia Caporale Bizzini Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Marta Vilalta Casals Universitat Autònoma de Barcelona Mª Rosa Esteve Bueno Universitat de Barcelona Laura Ripoll Martínez Universitat de Girona Yasmina Arnaiz Igarza / Ricardo Sagrera Gazeley / Natividad Juaneda Sampol Universitat de les Illes Balears Narcís Aguiló Vendrell Universitat Internacional de Catalunya

Inmaculada Fortanet Gómez Universitat Jaume I Jon Biscarri Gassió / Jaume Barull i Pelegrí Universitat de Lleida Manuel Miguel Jordán Vidal / Milagros García Barbero Universitat Miguel Hernández d’Elx Maria Taulats Pahissa / Josep Lladós i Masllorens Universitat Oberta de Catalunya Sylviane Pairet Universitat de Perpinyà Via Domitia Pendent de nomenament Universitat Politècnica de Catalunya Eduardo Vicens Salort Universitat Politècnica de València Sara López Selga Universitat Pompeu Fabra

SECRETARIA EXECUTIVA Ignasi Casadesús i Olucha Secretari executiu M. Teresa Albero Francés Cap de projectes Jordi Costa Riera / Raquel Morán Martín Coordinador tècnic de cooperació internacional Punt de suport a Catalunya Ximo Górriz Plumed Director de comunicació Emilio Bueso Aparici Cap d’informàtica

Balma Llansola Diaz Tècnica de comunicació i relacions internacionals Shaila Andrés Ribes Tècnica d’activitats i comunicació Isabel Salvador Roig Coordinadora tècnica d’activitats Sofía Cabedo Sanz Cap d’administració Lucía Jarabo Izquierdo Auxiliar d’administració Anna Mateo Ferrer Auxiliar d’administració. Punt de suport a Catalunya

Àngels Cabau Ferreres Universitat Ramon Llull Mar Figueras Moreno Universitat Rovira i Virgili Pier Luigi Fiori Universitat de Sàsser Ángel Ortí Lahoz / Inés Fernández Bas Universitat de València Mercè Prat i Trapé Universitat de Vic


21


04. ACTUACIÓ 2011

INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

RELACIONS INSTITUCIONALS

23

ACTUACIÓ 2011

DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

CULTURA

RELACIONS INTERNACIONALS

04. ACTUACIÓ 2011

LLENGUA


ACTIVITATS 2011

24

Del 12 de gener a l’11 de febrer

Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) de català. Període d’hivern

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Politècnica de Catalunya Universitat de València

31 de gener

Consell de direcció Institut Ramon Llull

Barcelona

Del 2 al 5 de febrer

Fira Internacional d’Idiomes i Cultures Expolangues

Paris

4 de febrer

Comissió de Coordinació d’Activitats d’Estiu

Universitat Jaume I

12 i 13 de febrer

Trobades transfrontereres del Cultur Pro

Palafrugell

16 de febrer

Comissió Permanent

Universitat Politècnica de Catalunya

17 i 18 de febrer

Fòrum Vives. Trobada dels Serveis Lingüístics Universitaris Comissió de Llengua

Universitat de Vic

10 de març

Comissió de Llengua

Universitat Politècnica de Catalunya

Del 22 al 25 de març

VII Lliga de Debat Universitari

Universitat Politècnica de Catalunya

22 de març

Consell de direcció del Cultur Pro

Universitat de Lleida

24 i 25 de març

2n Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de Parla Catalana

Reus

4 d’abril

Grup de Treball d’Universitats d’Estiu

Universitat de les Illes Balears

Del 7 al 17 d’abril

42a Fira del Llibre de València

València

14 d’abril

Grup de Treball del projecte de cooperació a Moçambic

Universitat Jaume I

14 d’abril

Grup de Treball de Solidatitat i Relacions Internacionals

Universitat Jaume I

29 i 30 d’abril

6a Trobada de joves lectors de la premsa comarcal i local

Canyamars

25 de maig

Bar de Ciències: «Com ens ha canviat la vida Internet»

Universitat Jaume I

26 de maig

Circuit de Teatre: «Deconstruyendo textículos» (UPV)

Universitat Miguel Hernández d’Elx

30 de maig

Reunió de coordinadors tècnics d’enllaç de la Xarxa Vives

Universitat Politècnica de Catalunya

1 de juny

VII Jornada Científica de la Xarxa Panllatina de Terminologia

Quebec

1 de juny

Presentació del «Vocabulari forestal»

Universitat Politècnica de València

2 de juny

1a Jornada Tecnològica Realiter

Quebec

2 de juny

Circuit de Teatre: «Crisis, 4 propuestas escénicas» (UMH)

Universitat Politècnica de València

4 de juny

Lliurament de la beca Segimon Serrallonga

Torelló

8 de juny

Fòrum Vives. Els cursos EILC a la regió Vives i la implementació de l’ePEL

Universitat de Barcelona

15 de juny

Comissió Permanent

Universitat Politècnica de Catalunya

15 de juny

Inauguració de l’exposició «El patrimoni històric de Tlemcen» del Programa Algèria Universitats

Universitat Autònoma de Barcelona

17 de juny

Consell de direcció del Cultur Pro

Barcelona

28 de juny

Grup de Treball del Portfolio Europeu de les Llengües

Universitat de Barcelona

30 de juny

Grup de Treball de Publicacions Consell de Redacció de la revista «BUC»

Universitat Politècnica de Catalunya


ACTIVITATS 2011

5 de juliol

7 de juliol

Reunió de responsables d’aules de teatre de la Xarxa Vives Roda de premsa de presentació de resultats d’Erasmus i de cursos intensius de català EILC a la regió Vives

Universitat Jaume I

Barcelona

Comissió de Llengua Universitat d’Andorra

12 de juliol

Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura Reunió del Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura amb el TERMCAT

Barcelona

15 de juliol

Consell General

Universitat Politècnica de Catalunya

Del 18 al 21 de juliol

XXV Jornades internacionals per a professors de català

Universitat de Girona

Del 23 d’agost al 23 de setembre

Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) de català. Període d’estiu

Universitat de Barcelona Universitat de les Illes Balears Universitat Rovira i Virgili Universitat d’Alacant Universitat Politècnica de València Universitat de València

24 d’agost

Cloenda de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE)

Prada

15 de setembre

I Trobada internacional de comunitats de graduats

Medellín

15 de setembre

Reunió del jurat del premi Cum Laude

Universitat Politècnica de Catalunya

30 de setembre

Fòrum Vives. Seminari sobre ensenyament del català com a llengua estrangera

Universitat Jaume I

6 d’octubre

Consell de direcció del Cultur Pro

Universitat de Girona

Del 14 al 16 d’octubre

II Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

Vinaròs i Morella

17 d’octubre

Consell de direcció de l’Institut Ramon Llull

Barcelona

20 i 21 d’octubre

Jornades sobre el Portfolio Europeu de les Llengües (e-Pel +14)

Múrcia

26 d’octubre

Junta rectora de l’Institut Ramon Llull

Barcelona

11 de novembre

Fòrum Vives. XI Trobada del voluntariat lingüístic universitari

Mequinensa

De l’11 al 13 de novembre

Comissió Permanent

Universitat Jaume I

30 de novembre

Jornada «Les accions transfrontereres: una eina per a la crisi»

Figueres

1 de desembre

Fòrum Vives. Jornada de formació de formadors. Experiències dels cursos EILC

Universitat de Barcelona

19 de desembre

Lliurament del premi Cum Laude

Universitat de Barcelona

25

04. ACTUACIÓ 2011

8 de juliol

Fòrum Vives. Trobada de síndics, defensors i mediadors universitaris


04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS


Inauguració del curs acadèmic dels estudis CATALANS a l’exterior

La Universitat Jaume I va acollir divendres 30 de setembre l’acte inaugural del curs 20112012 dels estudis catalans a les universitats de l’exterior, organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Llull. L’acte va tenir lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de l’UJI i es va poder seguir en directe a través del web www.vives.org.

D’esquerra a dreta, el director de l’Institut Ramon Llull, Vicenç Villatoro; el president de la Xarxa Vives i rector de la UJI, Vicent Climent, i el professor Roger Friedlein, de la Universitat de Bochum.

27

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS

Roger Friedlein, professor de la Universitat de Bochum, va llegir la lliçó inaugural, titulada «Figuracions del jo en Jaume I i en la literatura medieval». També hi intervingueren el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, i Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull, a més d’Andreu Bosch, cap de l’àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives qui va presentar la memòria del curs 2010-2011 de la institució.


ACTIVITAT INSTITUCIONAL

PRESENTACIÓ DE RESULTATS DELS CURSOS INTENSIUS DE CATALÀ PER A ERASMUS (Eilc)

Les autoritats a la inauguració

28

El

D’esquerra a dreta, la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals; el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Antoni Giró; el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castellà, i el president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Isidor Marí.

Giró i Castellà, en un moment de la roda de premsa.

La Xarxa Vives va presentar el 7 de juliol a Barcelona els resultats de mobilitat d’estudiants internacionals Erasmus a la regió Vives del curs 2010-2011, en un acte organitzat conjuntament amb la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya i Òmnium Cultural. A més, es va presentar el balanç del primer curs dels cursos intensius de català per a estudiants Erasmus (EILC).

El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Antoni Giró, va remarcar «l’aposta per l’atracció d’estudiants internacionals» de les universitats i en aquest sentit, una de les darreres iniciatives de la Xarxa és la gestió del procés dels cursos intensius de català EILC cofinançats per la Unió Europea. Al seu torn, Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives va explicar que el curs passat es van rebre 900 sol·licituds d’alumnes de 24 estats diferents, entre els 10.000 Erasmus que van venir a la regió Vives. No obstant, només es van poder atendre el 22%, per la limitació de places. Per al curs 2011-2012 la UE va elevar de 14 a 17 el nombre de cursos de català. Només per als cursos del període d’estiu, però, la demanda va créixer un 43% i va quintuplicar l’oferta de places (200). Antoni Castellà, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, va felicitar la Xarxa Vives perquè «des de fa molts anys és pionera en el treball conjunt a tots els territoris de parla catalana i també és pionera en l’àmbit de la mobilitat de tota la comunitat universitària i en coordinació i optimització de recursos». L’acte va comptar amb la participació de Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural i del president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Isidor Marí.

L’acte va reunir nombrosos mitjans de comunicació a la seu d’Òmnium Cultural.


ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Curs d’INTROdUCCIÓ A LA DIDÀCTICA DE LA LLENGUA COM A IDIOMA ESTRANGER

D’esquerra a dreta, el president en funcions de l’AVL, Manuel Pérez Saldanya; el president de la Xarxa i rector de l’UJI, Vicent Climent; l’alcalde de Vinaròs, Juan Bautista Juan, i el director del IRL, Vicenç Villatoro, a l’acte inaugural del curs.

Entre els dies 14 i 16 d’octubre va tenir lloc a Vinaròs i Morella la segona edició del curs de formació en didàctica de la llengua com a idioma estranger, organitzat conjuntament per l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives d’Universitats i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Trobada de síndics, defensors i mediadors a la Universitat D’ANDORRA 29

La trobada va reunir representants de 12 universitats de la regió Vives i a l’acte de cloenda va assistir la ministra d’Educació, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Roser Suñé, acompanyada pel president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Antoni Giró, i pel rector de la Universitat d’Andorra, Daniel Bastida. La ministra d’Educació, Joventut i Esports del Govern d’Andorra, Roser Suñé, flanquejada pels rectors Bastida i Giró, a l’acte de cloenda.

PARTICIPACIÓ A LA cloenda DE LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, va participar el 24 d’agost en l’acte de cloenda de la XLIII edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), que va tenir lloc a Prada de Conflent (Catalunya Nord). A l’acte, Climent va estar acompanyat per la presidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals; l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol.; el conseller d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell; el president de l’equip rector de l’UCE, Jordi Sales, i els professors Jordi Casassas i Joan Becat.

El rector Climent, segon a l’esquerra de la imatge, durant l’acte de cloenda de les sessions de la UCE.

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS

El dia 8 de juliol, la Universitat d’Andorra va acollir la trobada anual de síndics, defensors i mediadors universitaris de la Xarxa Vives, en el marc de les jornades universitàries del Fòrum Vives.


PARTICIPACIÓ DE LA XARXA VIVES ALS ÒRGANS DE GOVERN DE L’INSTITUT RAMON LLULL

Des de l’any 2008, la Xarxa Vives és membre de ple dret dels òrgans de govern de l’Institut Ramon Llull. L’objectiu d’aquesta col·laboració és aprofundir en la definició de les actuacions del IRL a nivell acadèmic i en l’àmbit de la formació del professorat de llengua catalana.

30

El Consell de Direcció i la Junta Rectora de l’Institut Ramon Llull compten amb representació de la Xarxa Vives d’Universitats.

D’acord amb els estatuts de l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives compta amb tres representants a la Junta Rectora del IRL i altres dos al Consell de Direcció. El Consell de Direcció es va reunir el 31 de gener a Barcelona, i va acordar el nomenament de Vicenç Villatoro com a nou director de l’IRL. Al seu torn, la Junta Rectora es va reunir a Palma. En aplicació de l’acord del Consell General de la Xarxa, a la Junta Rectora participen el rector de la Universitat de les Illes Balears,

el rector d’una universitat de Catalunya i el rector d’una universitat del País Valencià, Andorra, Perpinyà i Sardenya. Per aquests 2 darrers representants es va preveure una permanència d’un any. Quant al Consell de Direcció, que pot estar format per vicerectors, hi participen el president de la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa –que correspon a una universitat catalana– i el membre de la Comissió Permanent per part de la Universitat de les Illes Balears.


SUPORT A ALTRES ENTITATS

LLIURAMENT DEL PREMI CUM LAUDE A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

El rector Dídac Ramírez va presidir l’acte de lliurament del premi en representació de la Xarxa Vives.

El 19 de desembre, el Paranimf de la Universitat de Barcelona va acollir l’acte de lliurament de la quarta edició del premi «Cum Laude». Presidida pel rector de la UB, Dídac Ramírez, en representació de la Xarxa Vives, la cerimònia va comptar amb la presència del secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Antoni Castellà, i de la directora general de Política Lingüística de la Generalitat, Yvonne Griley. També hi van participar Tessa Calders, presidenta de l’Institut Món Juïc, IgnasiXavier Adiego, vicedegà de la Facultat de Filologia de la UB i director de la tesi guanyadora i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa. Carles Múrcia, doctor en Filologia Clàssica per la UB, va recollir el guardó per la tesi «La llengua amaziga a l’antiguitat a partir de les fonts gregues i llatines».

RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS 7 de gener

Conveni entre la Xarxa Vives i l’Associació Catalana de Premsa Comarcal Establiment d’un marc de col·laboració

16 de febrer

31

Conveni entre la Xarxa Vives i la Coordinadora d’Estudis de Filologia Catalana Establiment dels termes de participació de la Coordinadora d’Estudis de Filologia Catalana com a grup de treball de la Xarxa Vives d’Universitats Conveni entre la Xarxa Vives i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya Establiment d’un marc de col·laboració per a difondre i promoure els programes d’actuació respectius

7 de juny

Conveni entre la Xarxa Vives i l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus del Ministeri d’Educació espanyol Organització de Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent, Programa Erasmus

1 de setembre

Conveni entre la Xarxa Vives i la Universitat de Lleida Establiment de les funcions del vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats

20 d’octubre

Conveni entre la Xarxa Vives, la Universitat de Vic i l’Ajuntament de Torelló Difusió de la beca Segimon Serrallonga per a l’ampliació d’estudis superiors en Humanitats a l’estranger

2 de desembre

Conveni entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull Organització del II Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

20 de desembre Conveni entre la Xarxa Vives i el Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Col·laboració en el finançament d’activitats de la Xarxa Vives d’Universitats

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS

31 de març


04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT


GUIA DE CURSOS D’ESTIU

La Guia de cursos d’estiu s’edita en format electrònic a www.estiu.info. Al web –amb més de 66.000 visites durant l’estiu– es pot trobar la informació més detallada i fins i tot realitzar la matriculació electrònica en molts cursos. La Guia s’adreça principalment a l’estudiantat de les universitats de la Xarxa, però també és una proposta oberta a qualsevol persona interessada a ampliar els seus coneixements universitaris. Un bon grapat de cursos són reconeguts com a crèdits per part de les universitats, i aquest fet permet a l’estudiantat ampliar el seu itinerari curricular, també en altres universitats properes. A més, el programa d’ajuts DRAC Estiu facilita la mobilitat de l’alumnat universitari.

Marcs organitzatius • Aula Interuniversitària de Matadepera AIUMA • Campus Universitari de la Mediterrània EPSEVG / UPC • Centre Universitari d’Estudis Francesos de la Universitat de Perpinyà Via Domitia • Cursos d’Estiu 2011 - Universitat Internacional de Catalunya • Cursos d’Estiu a les Seus de la Universitat d’Alacant • Cursos d’Estiu de l’INEFC • Cursos d’Estiu de la Universitat Jaume I • Cursos d’Estiu de la Universitat Pompeu Fabra • Els Juliols de la UB • Espai de Formació La Nau dels Estudiants - Universitat de València • IDEC - Universitat Pompeu Fabra • Institut de Formació Continuada. IL3-Universitat de Barcelona • Universitat Catalana d’Estiu

• Universitat Catalana d’Estiu de la Natura • Universitat d’Estiu a Manresa • Universitat d’Estiu Abat Oliba - CEU • Universitat d’Estiu d’Andorra • Universitat d’Estiu de Gandia (Universitat de València) • Universitat d’Estiu de l’Autònoma • Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida • Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili • Universitat d’Estiu de Vic • Universitat d’Estiu Rafael Altamira (UA) • Universitat d’Estiu Ramon Llull • Universitat de Girona - Cursos d’Estiu • Universitat d’Estiu UIB • Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei • Universitat Miguel Hernández d’Elx • Universitat Oberta d’Estiu de la UOC

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

Des de 1995, la Xarxa Vives publica una guia que incorpora la major oferta agregada de cursos i activitats d’estiu d’Europa. Estructurada per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius, aquest catàleg aplega tots els cursos que realitzen les universitats de la Xarxa i altres entitats vinculades a les universitats entre el 15 de maig i el 15 d’octubre. A la Guia de 2011 s’aplegaren 752 cursos que es van realitzar en 73 localitats diferents dels territoris de parla catalana. Els cursos van comptar amb uns 25.000 alumnes.

33


BUC. UNIVERSITAT. CULTURA. LLIBRES

BUC. Universitat. Cultura. Llibres, revista semestral de la Xarxa Vives, s’orienta a la divulgació de la producció cultural i científica de les universitats a través de dos instruments: • La promoció de les novetats editorials de les universitats, mitjançant ressenyes i crítiques dels llibres, a càrrec de destacades personalitats de l’àmbit de coneixement corresponent. • La inserció de reportatges i anàlisis dels principals temes d’actualitat amb interès sociocultural i científic, des de la perspectiva universitària. 34

ris: Destinata

ntat t i estudia Professora ri universita i centres ries 200 llibre referència e culturals d territoris ls e d u e rr ’a d atalana c a de parl

Al portal de la llibreria electrònica www.e-buc.com, a més de la versió digital de BUC, s’incorpora un portal de venda on hom pot adquirir més de 9.500 llibres editats per les universitats. A més, els usuaris poden subscriure’s a les novetats per matèries.

Durant l’any 2011 es van publicar els números 7 (primavera) i 8 (tardor), amb informació sobre més de 240 novetats editorials de les universitats. El número 7 va comptar amb un tiratge de 10.000 exemplars i el número 8 es va publicar exclusivament en línia. BUC s’adreça als professors universitaris (lliurament personalitzat), estudiants i públic en general, a través de 200 llibreries i centres culturals de referència.


FÒRUM VIVES

JORNADA DE FORMACIó: EXPERIÈNCIES DELS CURSOS eilc L’1 de desembre, la Universitat de Barcelona va acollir una Jornada de formació de formadors sobre les experiències dels cursos intensius de llengua Erasmus (EILC), organitzada per la Xarxa Vives i la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC) en el marc del Fòrum Vives.

Destinada a formadors i avaluadors en l’aprenentatge de llengües de les universitats de l’àmbit català, gallec i basc, la jornada va comptar amb la participació d’Esther Beràstegui, delegada del Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística de la UB; Conxa Planas, cap dels Serveis Lingüístics de la UB, i Imma Sánchez, directora del Servei Lingüístic de la Universitat Oberta de Catalunya i secretària de la CIFOLC, a més de les intervencions de Rubén Trenzano (Universitat de València), Enric Serra (Universitat Autònoma de Barcelona), Cristina Rodríguez (Universitat de Vigo), Hèctor Gonzàlvez (Universitat d’Alacant), Francisca Latorre (Universitat de les Illes Balears), Elisenda Campmany (Universitat Pompeu Fabra) i Olatz López (UB).

III TROBADA DEL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC UNIVERSITARI Els dies 11, 12 i 13 de novembre va tenir lloc a Mequinensa (Saragossa) la trobada anual del voluntariat lingüístic de les universitats de la Xarxa Vives. Amb al voltant de 60 assistents, aquestes jornades tenen com a objectiu dinamitzar els contactes entre el voluntariat lingüístic de les 21 universitats membres i desenvolupar estratègies per afavorir l’aprenentatge i l’ús del català entre els nouvinguts, així com incrementar els capitals lingüístics de tota la comunitat universitària. Estudiants valencians, lleidatans i mallorquins van compartir tres jornades durant les quals es van aportar coneixements i debatre sobre la situació de la nostra llengua. En aquesta línia es van realitzar les ponències «El català a l’Aragó: història, situació social i legal, perspectives», a càrrec de Ramon Sistac, professor de la Universitat de Lleida i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. D’altra banda, «L’espai comunicatiu en llengua catalana» va ser objecte

d’anàlisi per Josep Gifreu i Rafa Xambó. A més, la vesprada de dissabte es va dedicar a diferents tallers, i els voluntaris van poder escollir entre «Sociologia de la llengua a la Franja», impartit per Natxo Sorolla, «La producció cultural a la Franja», per Màrio Sasot; «L’espai lingüístic personal», per Quim Gibert i finalment, «La literatura en català a la Franja: Jesús Moncada», per Hèctor Moret. A la trobada també hi hagué temps per a activitats lúdiques i culturals, com les visites als museus de la Mina, d’Història, de Prehistòria i al Parc de la Memòria Jesús Moncada.

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

Les oportunitats que ofereix a la projecció del català l’actual escenari europeu d’aposta pel multilingüisme, així com la importància de la interculturalitat en els cursos EILC van ser algunes de les conclusions de la Jornada.

35


FÒRUM VIVES

TROBADA DE SÍNDICS, DEFENSORS i mediadors UNIVERSITARIS La Universitat d’Andorra va acollir el 8 de juliol la Trobada de síndics i defensors universitaris de la Xarxa Vives, en el marc del Fòrum Vives. El president de la Xarxa i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, va participar a la cloenda de la trobada juntament amb Daniel Bastida, rector de la UdA; Roser Suñé, ministra d’Educació i Cultura d’Andorra; Enric Naudi, conseller de Turisme i Comerç de Sant Julià de Lòria i Josep M. Goicoechea, mediador de la universitat amfitriona .

La Trobada va comptar amb dues sessions de treball. En la primera, Josep M. Goicoechea, mediador de la Universitat d’Andorra, va presentar un estudi d’indicadors en què els participants van analitzar les taxes d’utilització de les diverses sindicatures, les tasques diàries, els casos oberts i els recursos econòmics de què disposa cada una de les sindicatures de les universitats de la Xarxa. Durant la segona sessió, Joan Miró Ametller, síndic de greuges de la Universitat de Girona va abordar el debat sobre els greuges derivats del segon any d’aplicació dels graus. Posteriorment, la síndica de greuges de la Universitat Pompeu Fabra, Paz Battaner, va moderar un debat sobre la classificació temàtica dels problemes presentats als síndics. La Trobada va comptar amb la participació de representants de les universitats d’Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Lleida, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, València, i Vic. A més també va assistir el raonador del ciutadà d’Andorra, Pere Canturri, i el defensor de la Universitat de Cantàbria, Jose Manuel Bayod.

36

La ministra d’Educació d’Andorra, Roser Suñé, entre els rectors Bastida i Giró.

Un moment dels treballs de la trobada anual dels síndics i defensors universitaris.

A la trobada van participar representants de 12 universitats de la regió Vives.


FÒRUM VIVES

SEMINARI SOBRE ENSENYAMENT DE CLE A L’EXTERIOR: COORDINACIÓ I FORMACIÓ

L’objectiu de la jornada va ser donar a conèixer el perfil acadèmic i les necessitats formatives del professorat d’estudis catalans a l’exterior i debatre sobre la selecció de candidats i la seua formació en didàctica del català com a llengua estrangera. Andreu Bosch, cap de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, va presentar el seminari, i a continuació van intervenir Xavier Villalba, de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana, constituïda com a grup de treball de la Xarxa, i Frederic Chaume, de l’UJI. Durant la jornada es van tractar, entre altres qüestions, el perfil acadèmic i la procedència del professorat d’estudis catalans a les universitats de l’exterior, les necessitats formatives d’aquest professorat i l’oferta de màsters universitaris i altres

La Universitat Jaume I va acollir el seminari en el marc del Fòrum Vives.

cursos de didàctica de CLE. Al debat es van analitzar diferents propostes vinculades a temes com la difusió de l’oferta de docència d’estudis catalans a l’exterior i per a la captació de candidats o els continguts acadèmics per a la formació del professorat de CLE a l’exterior que haurien d’incloure els màsters universitaris. A continuació, es van analitzar propostes per a la creació d’un màster interuniversitari de didàctica de CLE a l’exterior, en una taula moderada per Glòria Torralba, de l’UJI i de la Universitat de València (UV). Finalment, Xavier Villalba, de la CEFC, va presentar i moderar la taula rodona «Propostes de creació de materials específics sobre didàctica de CLE, de la cultura i la literatura a l’exterior (grups de recerca i publicacions conjuntes: universitats de l’exterior, universitats de la XVU, IRL, Generalitat de Catalunya)».

La Universitat de Barcelona va acollir el 8 de juny el taller «Els cursos EILC a la regió Vives i la implementació de l’ePEL». Gemma Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la UB, va donar la benvinguda als responsables dels serveis lingüístics universitaris i al personal de l’Oficina de Política Lingüística de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Olatz López, de la UB, va desenvolupar la conferència marc sobre l’ús del Portafolis en l’ensenyament de llengües. Després del taller «Guia pràctica de l’ePEL» a càrrec de Joan Ramon Berengueras i Anna Perearnau, (UB), un debat sobre el Portfolio i la universitat va reunir Enric Serra, de la Universitat Autònoma de Barcelona i Rubèn Trenzano, de la Universitat de València. Mònica Batet, de la Universitat Rovira i Virgili; Joan Ramon Monferrer, de la Universitat Jaume I i Bartomeu Font, de la Universitat de les Illes Balears, parlaren sobre experiències EILC amb el Portfolio. Finalment, Héctor Gonzálvez, de la Universitat d’Alacant va exposar les conclusions.

Ramon Torrents

ELS CURSOS EILC A LA REGIÓ VIVES I LA IMPLEMENTACIÓ DE L’e-pel

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

La Universitat Jaume I va acollir el 30 de setembre el «Seminari sobre ensenyament de CLE a l’exterior: estratègies de coordinació i formació», en el marc del Fòrum Vives. Organitzat per l’Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives, l’acte va tenir comptar amb la col·laboració de la Coordinadora d’Estudis Universitaris de Filologia Catalana i el Departament de Traducció i Comunicació de l’UJI.

37


Participació en fires de llibres i estands de publicacions

fira de valència La participació amb un estand propi en diferents fires és una expressió de la presència social de la Xarxa arreu del territori i a nivell internacional. A més d’exposar una selecció de les publicacions de les universitats membres, en alguns casos també es venen llibres. Durant l’any 2011, la Xarxa va participar a la 42a Fira del llibre de València, que va tenir lloc del 7 al 17 d’abril. Un any més, el certamen va comptar amb més de 400.000 visitants, segons el balanç final de l’organització.

38

García Poveda

Estand de la Xarxa Vives a la Fira del Llibre de València.


comunicació

la regió universitària Vives creix a Internet L’estrena de l’actual portal corporatiu de la Xarxa Vives, al mes de novembre de 2010, va marcar un punt d’inflexió en l’estratègia de comunicació de l’associació. L’any 2011, el portal multilingüe de serveis s’ha vist reforçat amb nous canals de comunicació que potencien el diàleg amb els públics als quals s’adreça l’actuació de la institució. Les xarxes socials Facebook i Twitter i un nou canal a Youtube són les eines que conviden a connectar-se amb la Xarxa Vives i a conèixer totes les possibilitats que ofereix la regió universitària Vives.

Durant els primers sis mesos d’activitat del canal de l’associació a la xarxa social de microblogging, va assolir vora 700 seguidors i va mostrar el seu potencial informatiu i per a connectar interessos comuns dels públics de la Xarxa.

YOUTUBE

TWITTER

FACEBOOK

La pàgina oficial de la Xarxa Vives a Facebook es va obrir al mes de juny de 2011 i a finals d’any comptava amb vora 300 seguidors. Aquest canal ofereix informació actualitzada sobre els serveis i activitats de la Xarxa i serveix com altaveu per a les iniciatives de les universitats en qualsevol dels seus àmbits d’actuació. La interacció amb els seguidors és un dels principals atractius de la pàgina.

El canal de la Xarxa Vives a Youtube és una finestra audiovisual en la qual es pengen vídeos de les activitats de la Xarxa, especialment les de caire més institucional. D’altra banda, durant tot l’any, el canal es nodreix de vídeos de les universitats, amb les novetats més interessants en docència, recerca i transferència de coneixement. En definitiva, una opció més per a informar-se sobre els avenços científics que es produeixen a la regió universitària Vives i per a conèixer tota l’actualitat que generen les institucions d’educació superior dels territoris de parla catalana.

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

El portal corporatiu de la Xarxa aporta la informació més completa i actualitzada sobre l’actuació pròpia i de les universitats. A més, presenta la regió Vives, una agenda d’activitats i l’accès a tot el ventall de serveis de la Xarxa.

PORTAL

39


04.03. LLENGUA


Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger

L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives van organitzar, entre els dies 14 i 16 d’octubre, la segona edició del Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger, que va tenir lloc a Vinaròs i Morella.

L’acte inaugural del curs va tenir lloc divendres 14 d’octubre a la Biblioteca Municipal de Vinaròs i va comptar amb la participació de Juan Bautista Juan, alcalde de Vinaròs; Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull; Manuel Pérez Saldanya, president en funcions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Vicent Climent, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Jaume I.

de cloenda institucional a l’Ajuntament de Morella en el qual van participar Joaquim Puig, alcalde de la capital dels Ports; Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull; Verònica Cantó, secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats. Durant el curs, els participants realitzaren intenses sessions de treball sobre un programa que girava entorn a 3 grans blocs teòrics: Llengua i cultura: tractament de la cultura en la didàctica de la llengua; Llengua i materials didàctics: eines i recursos multimèdia per a l’aprenentatge a l’exterior i finalment, Llengua i didàctica: estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres.

41

Antonio Pradas

Tot i que diumenge al matí es va realitzar una sessió d’aplicació pràctica, dissabte 15 a la nit va tenir lloc un acte

40 persones van seguir el curs a Vinaròs i Morella.

D’esquerra a dreta, Manuel Pérez Saldanya, Vicent Climent, Juan Bautista Juan i Vicenç Villatoro, a l’acte d’inauguració del curs a Vinaròs.

04.03. LLENGUA

Com a l’edició anterior, el curs es va adreçar a llicenciats i graduats, preferentment en filologia catalana, i a estudiants del darrer any de grau de llicenciatura. L’objectiu del curs és contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en universitats de l’exterior. En aquesta segona edició del curs es van omplir totes les places ofertades amb 40 inscrits i altres persones interessades que van quedar en llista d’espera.


CURSOS EILC

277 erasmus estrangers aprenen català a les universitats

L’any 2011, les universitats de la Xarxa Vives van presentar per primera vegada un únic projecte conjunt a la convocatòria dels cursos intensius de català per a Erasmus (EILC). Es va sol·licitar cofinançament per a 21 cursos i la resolució de la convocatòria va atorgar fons per la realització d’un total de 17 cursos.

La Comissió de Llengua va crear un grup de treball específic per al repartiment de cursos entre les universitats i va acordar que la Secretaria Executiva de la Xarxa centralitzara la gestió integral del procés de recepció de sol·licituds i de selecció d’estudiants. Des de l’oficina tècnica i informativa de tots els EILC de català es van realitzar les gestions amb les universitats d’origen i es van tramitar les sol·licituds des de l’adreça eilc@vives.org. 42

Per aquest fi, des de la Secretaria es va confeccionar una pàgina web específica (addicional a la que habitualment elabora l’OAPEE), concebuda com a pàgina d’aterratge dels estudiants internacionals a la regió universitària Vives, amb tota la informació sobre els EILC i es va desenvolupar una campanya de promoció per tal d’atreure els estudiants internacionals a les universitats dels territoris de parla catalana, on cada any arriben al voltant de 10.000 estudiants estrangers en el marc del programa Erasmus.

Les universitats d’Alacant, Girona, Illes Balears, Lleida, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull i Rovira i Virgili van acollir un curs cadascuna, mentre que la Universitat de Barcelona va desenvolupar 3 cursos i les universitats Autònoma de Barcelona i València van acollir 2 cursos cadascuna. Un total de 1.188 sol·licituds es van rebre per a cobrir les 340 places ofertades i es van formalitzar un total de 324 matrícules. 277 alumnes van finalitzar els cursos.


JORNADES SOBRE EL PORTFOLIO EUROPEU DE LLENGÜES

EXPERIÈNCIA PILOT D’APLICACIÓ DE L’e-PEL aLS CURSOS EILC DE CATALÀ La Universitat de Múrcia va acollir els dies 20 i 21 d’octubre les jornades «Portfolio europeo de las lenguas. Jornadas de formación e-PEL+14 para Universidades», organitzades per l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) del Ministeri d’Educació espanyol. La Xarxa Vives va participar a les jornades amb la presentació d’un informe sobre l’experiència en l’aplicació de la versió electrònica del Portfolio Europeu de Llengües (ePEL) als cursos intensius de llengua Erasmus (EILC) a la regió Vives. A les jornades es va mostrar el treball desenvolupat per les universitats de la Xarxa a través de diverses ponències. En la seua intervenció «L’ús d’e-portfolio a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües», Olatz López, investigadora de la Universitat de Barcelona, va aportar resultats de l’aplicació de l’e-PEL als cursos EILC d’estiu 2011 de la Xarxa. López va explicar el desenvolupament de la recerca pilot que va coordinar el grup de treball PEL de la Xarxa.

de la Universitat Pompeu Fabra –«Formació del professorat universitari per a l’aprenentatge i ensenyament de llengües amb l’e-PEL»– i d’Anna Pitarch, de la Universitat Jaume I, i de Joan Ramon Berengueras –taller «Orientacions per a la implementació de l’e-PEL (+14) a l’aula de llengües».

Al seu torn, Conxa Planas, cap dels Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (UB), va analitzar l’experiència des de la perspectiva de l’estratègia comuna de la Xarxa en la gestió i la impartició de cursos intensius de llengua i cultura catalana a estudiants Erasmus. D’altra banda, Rubén Trenzano, de la Universitat de València, va desenvolupar una intervenció adreçada a proporcionar una visió teòrica sobre l’ús de l’e-PEL, mentre que Joan Ramon Berengueras, de la UB, va explicar amb detall l’aplicació de l’e-PEL als cursos EILC d’estiu. Les intervencions de ponents vinculats amb les universitats de la Xarxa es van completar amb els parlaments d’Olga Esteve,

43

Un moment de les jornades a la Universitat de Múrcia.

Del 2 al 5 de febrer, la Xarxa Vives d’Universitats va estar present a la fira de les llengües i les cultures Expolangues 2011 per tercer any consecutiu, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull. L’objectiu fou presentar l’oferta educativa en llengües i en altres matèries de les 21 universitats de la regió Vives a l’estand compartit amb el IRL. La fira va acollir en la seua 29a edició 22.738 visitants, dels quals uns 6.500 eren professors de llengua, i va comptar amb 180 estands, en què van estar representats més de 30 països i 80 llengües. La Xarxa Vives, a través de l’estand conjunt de la llengua catalana, va difondre informació sobre els programes EILC perquè els estudiants estrangers Erasmus pugueren estudiar català durant la seua estada a les universitats dels nostres territoris. .

04.03. LLENGUA

EXPOLANGUES


04.04. CULTURA


VII Lliga de Debat Universitari

L’any 2006, la Xarxa Vives va organitzar per primera vegada la Lliga de Debat Universitari, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat sota el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips d’alumnes. Plenament consolidada al programa d’actuació anual, la setena edició de la Lliga va tenir lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya, del 21 al 25 de març.

La setena edició de la Lliga, amb 12 universitats participants, va analitzar un tema polèmic i d’actualitat: Lideratge i emprenedoria: qualitats principalment masculines? La competició, oberta a l’alumnat de les 21 universitats de la Xarxa, consisteix a defensar una posició a favor o en contra sobre el tema triat, per tal de valorar les capacitats de cada equip en el treball en grup, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.

45

04.04. CULTURA

L’equip guanyador va ser el de la Universitat Ramon Llull, format per Cristian Palazzi, Gemma Lligadas, Alfons Martín i Arnau Baulenas. El seu premi va ser de 2.500 euros. L’equip subcampió, de la Universitat Autònoma de Barcelona, integrat per David Gutiérrez i David Daura, va obtenir 1.200 euros.

EQUIPS PARTICIPANTS Universitat Abat Oliba CEU Universitat d’Alacant Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat de les Illes Balears Universitat Internacional de Catalunya Universitat Jaume I Universitat de Lleida Universitat Miguel Hernández d’Elx Universitat Oberta de Catalunya Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Ramon Llull

Els equips de la Universitat Ramon Llull i de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb el jurat de la final..


VII LLIGA DE DEBAT UNIVERSITARI

46

Un moment de la final de la VII Lliga de Debat Universitari.

La competició es va caracteritzar per una ronda d’eliminatòries on cada equip van competir amb la resta d’equips del seu grup (amb un total de 4 debats) i la realització d’una fase semifinal, on els dos equips millor classificats de cada grup van disputar les semifinals, de manera que el millor classificat d’un grup va competir amb el segon classificat de l’altre grup i viceversa. A més, les puntuacions es van poder consultar en línia, en temps real. Així mateix, la competició es va poder seguir en directe des del portal de la Xarxa Vives (www.vives.org). Els participants mateixos trien, des de la quarta edició, el millor equip de la competició, un premi honorífic que va rebre la Universitat Politècnica de Catalunya, representada per Marina Azagra, Pol Olivella, Eva Romero, Júlia Lladós i Sergi Vilanova. El jurat va nomenar Gemma Lligadas de la Universitat Ramon Llull, com a millor oradora de la competició. Per a seguir els debats i elaborar les puntuacions corresponents a cada equip, d’acord amb el reglament, es va crear un equip de jutges format per professionals de diversos àmbits i encapçalat per Anna Albó i Pere Miquel Campos, caps de jutges.

La UPC va acollir la setena edició de la competició de dialèctica de la Xarxa Vives.

Jurat d’honor Antoni Giró, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya. Jordi Aguilera, periodista de TV3. Margarita Artal, sòcia directora d’Artau Associats. Esther Gutiérrez, responsable de Recursos Humans del Grup Abantia. Anna Albó, cap de jutges. Pere Miquel Campos, cap de jutges. Jurat de les eliminatòries Anna Albó, metgessa. Pere Miquel Campos, periodista. Assumpta Costafreda, professora d’Història. Carmel Mòdol, enginyer tècnic electricista. Glòria Gómez, professora de Secundària. Glòria Peret, mestra d’Educació Infantil. Ismael Vicedo, tècnic d’Escola Valenciana. Josep Maria Alba, enginyer tècnic industrial. Pere Rostoll, periodista.


CIRCUIT DE TEATRE UNIVERSITARI

Durant 15 anys, el treball conjunt de la Xarxa per un marc cultural comú té un bon exemple en la realització anual de la Mostra de Teatre Universitari. Al curs 2010-2011, les universitats van obrir una nova etapa amb un canvi de format de l’activitat, que passa a adoptar el format de Circuit de Teatre Universitari. D’acord amb el nou format, es van produir 4 intercanvis entre les universitats: La Universitat Miguel Hernández d’Elx va acollir el 26 de maig la representació de l’obra Deconstruyendo textículos de la Universitat Politècnica de València, que al seu torn va rebre el grup de la UMH amb la peça Crisis, 4 propuestas escénicas, el 2 de juny. La Universitat de València havia acollit el 20 d’octubre de 2010 la posada en escena de l’obra Morir o no del grup de teatre de la Universitat d’Alacant, que el 5 de maig de 2011 va rebre el grup de la UV amb Jocs perversos.

47

Al començament del curs, la Universitat de Vic va acollir la posada en escena de l’obra Morir del grup de teatre de la Universitat d’Alacant, que al seu torn va rebre el grup de la UVic amb la peça Dóna’m la mà, el 9 de maig de 2011.

UPVD

A la Universitat de València es va representar el 22 d’octubre de 2010 l’obra Caminar i riure molt del grup de teatre de la Universitat de les Illes Balears, que al seu torn va rebre el grup de la UV amb Jocs perversos, el 17 de març de 2011.

La Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (www.lluisvives.com) es va engegar per un conveni l’any 1999 entre la Universitat d’Alacant i la Xarxa Vives. Durant aquests anys, s’han superat els 1.000 registres amb els títols cabdals del nostre patrimoni cultural. L’any 2011 es va incorporar un espai dedicat al grup Al Tall.

El conveni té l’objectiu d’aprofitar al màxim els fons a través de projectes de recerca conjunts, potenciar l’edició de nous fons i l’accés més eficient als recursos bibliogràfics entre la comunitat universitària, i difondre el llegat de les obres importants del nostre patrimoni cultural entre la població en general. La Biblioteca té com a missió esdevenir una eina d’accés documental capdavantera en la difusió del coneixement del patrimoni bibliogràfic en català.

04.04. CULTURA

BIBLIOTECA VIRTUAL JOAN LLUÍS VIVES


04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA


PROGRAMA DRAC D’AJUTS A LA MOBILITAT

Les universitats participants a les accions Estiu, Hivern, Formació Avançada, PDI i PAS són: Universitat d’Alacant Universitat d’Andorra Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat de Girona Universitat de les Illes Balears Universitat Jaume I Universitat de Lleida Universitat de Perpinyà Via Domitia Universitat Politècnica de València Universitat Pompeu Fabra Universitat Rovira i Virgili Universitat de València Universitat de Vic Les universitats de la Xarxa Vives que participen al DRAC Màster són: Universitat de Barcelona Universitat de les Illes Balears Universitat de Lleida Universitat Pompeu Fabra Universitat Rovira i Virgili Universitat de València

L’any 2010, a banda de consolidar les accions ja existents, es va crear una nova acció destinada a promoure la mobilitat per als estudiants de màsters universitaris. L’objectiu d’aquest ajut és promoure la mobilitat dels estudiants de la Xarxa Vives, per cursar ensenyaments universitaris oficials de màster en una universitat de la Xarxa. Durant el curs acadèmic 2010/2011 els estudiants de la Xarxa Vives van poder optar per primera vegada a aquests ajuts.

04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

El programa d’ajuts DRAC a la mobilitat de la Xarxa Vives va ser engegat l’any 1999 i està orientat a impulsar, mitjançant l’atorgament d’ajuts, l’intercanvi d’estudiantat, personal docent i investigador i personal d’administració de serveis, entre les universitats de la Xarxa Vives. Aquest intercanvi es promou a través de les accions Estiu, Hivern, Formació Avançada, PDI, PAS i Màster.

49


DICCIONARI BIOGRÀFIC DE DONES

El Diccionari Biogràfic de Dones (www.dbd.cat) és el resultat d’un projecte de recerca concebut per donar relleu a la contribució històrica de les dones als territoris de parla catalana. 655 històries de vida de dones al llarg dels segles i fins al present, de diferents àmbits socials, polítics i culturals. Biografies de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya, en un arc cronològic del segle I al segle XXI. Durant l’any 2011, la Xarxa Vives d’Universitats ha potenciat la difusió del Diccionari als territoris de parla catalana, a través dels seus canals de comunicació.

50

El DBD és un projecte de recerca que va nàixer amb l’objectiu de donar relleu a la contribució de les dones a l’esdevenir de la història dels territoris de parla catalana. El Diccionari es va concebre per ser un fons viu i en continu creixement i així, l’apartat «Fes-lo créixer» permet continuar la tasca de recerca i d’incorporació de nous noms, a través dels suggeriments del públic sobre el contingut actual i propostes de noves biografies que haurien de formar-ne part. Una oportunitat per a posar en valor i projectar cap al futur les vides de les dones que van escriure amb treball i personalitat pròpia línies mestres de la història compartida pels territoris de parla catalana.


PREMI DE COMUNICACIÓ CIENTÍFICA

Marta Melé rep el diploma de mans del president de la Xarxa i rector de la UPC, Antoni Giró..

El jurat de la dotzena edició del premi, integrat per Rosa Calafat (Càtedra UNESCO de Llengües i Educació), Gustau Muñoz (Universitat de València) i Jordi Solé i Casals (Universitat de Vic), sota la direcció de Martí Domínguez (UV), va rebre un total de 37 treballs, 24 corresponents a la modalitat A i 13 a la modalitat B. El jurat va atorgar els premis als següents estudiants: Modalitat A (Ciències socials i de l’educació, i humanitats): Joana Serra i Serra de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, per l’article Un trauma col·lectiu? Modalitat B (Ciències bàsiques, ciències de la salut, enginyeries i arquitectures): Marta Melé Messeguer, de la Universitat Pompeu Fabra, per l’article Genoma i recombinació. Els premis es van lliurar el 5 de juliol de 2011 a la Universitat Politècnica de Catalunya, en el decurs d’una reunió del Consell General de la Xarxa. La temàtica dels articles que es presenten a la convocatòria han de versar sobre la mateixa tesi i el jurat valora la incidència, i sobre tot, l’interés científic i social de la recerca. Cadascuna de les modalitats compta amb un premi d’1.500 euros i la publicació dels articles a les revistes Mètode i L’Espill, a més d’una ressenya periodística dels treballs a la revista El Temps.

04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

El premi de comunicació científica va nàixer amb l’objectiu de fomentar les habilitats comunicatives dels estudiants de doctorat de les universitats de la Xarxa. La convocatòria compta amb el suport de la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València i la CAM.

51


Premi DE PREMSA COMARCAL La sisena edició del Premi de recerca universitària Premsa Comarcal, que compta amb la col·laboració de la Xarxa Vives, es va lliurar a la Convenció de la Premsa Comarcal i Local organitzada per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), que va tenir lloc a Vic el 28 de maig.

Fonsxrecerca FonsxRecerca és una publicació electrònica que recull els principals programes de finançament de la recerca a l’abast dels investigadors de les universitats i els centres de recerca dels territoris de parla catalana. La subscripció per a tota la comunitat científica de la Xarxa, a iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, va engegar-se l’any 2009 i va finalitzar el 31 de desembre de 2011.

El treball guanyador va ser La premsa comarcal i el consum de noves pantalles, a càrrec dels professors de la Universitat de Vic Héctor Navarro (responsable del projecte), Ruth Contreras, Irene Garcia, Zahaira González i Eulàlia Massana. El premi té com a objectiu recompensar les investigacions més destacades sobre el fenomen de la premsa comarcal i local, realitzades a les facultats de Ciències de la Comunicació de les universitats membres de la Xarxa Vives.

52

El lliurament del premi va comptar amb la presència de Joan M. Claveguera, director de l’Agència Catalana de Notícies (ACN), entitat patrocinadora de la convocatòria juntament amb Endesa. L’acte va tenir lloc en el marc de la sisena Convenció de la Premsa Comarcal i Local, que va comptar amb la presència del portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs, i l’assistència de més de 70 professionals del sector. A la convenció, Andreu Casero, vicedegà del Grau de Periodisme de la Universitat Jaume I, va presentar el treball guanyador de l’edició anterior, amb el títol El públic jove front a la premsa comarcal i local: diagnòstic i propostes d’actuació.

Fonsxrecerca permet consultar informació dels 90 principals programes de finançament de la recerca a l’abast dels investigadors de les universitats de la Xarxa. Per a cada programa hi ha una fitxa amb tres apartats principals (Què finança?, A qui va adreçat? i Aspectes per destacar) on s’inclou informació sobre els tipus de projecte elegibles, les despeses susceptibles de rebre finançament o els requisits que han de complir els potencials beneficiaris. FonsxRecerca té tres característiques que en fan un servei d’interès per als investigadors: 1. L’objecte d’interès són els programes de finançament de la recerca. 2. Els continguts estan elaborats de nou a partir del que publiquen els organismes convocants, de manera que se seleccionen només els continguts rellevants. L’actualització d’aquests continguts és constant. 3. El destinatari directe del web és l’investigador o el grup de recerca.

Andreu Casero (UJI) a la 6ª Convenció de la Premsa Comarcal i Local, a Vic.


L’Institut Món Juïc va convocar l’any 2011 la tercera edició del premi Cum Laude, que per segon any consecutiu va comptar amb la col·laboració de la Xarxa Vives. L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar les obres de recerca d’alt nivell de l’àmbit d’humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que els continguts de qualitat dels nostres investigadors s’han de fer públics en català, per tal d’assegurar-ne el prestigi.

Carles Múrcia, guanyador del premi «Cum Laude».

Carles Múrcia, doctor en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona (UB), va ser el guanyador de la quarta edició del Premi «Cum Laude» amb la tesi «La llengua amaziga a l’antiguitat a partir de les fonts gregues i llatines». La tesi, dirigida per Ignasi-Xavier Adiego, vicedegà de la Facultat de Filologia de la UB, va rebre un premi en metàl·lic de 6.000 euros, a més de la publicació de l’obra premiada. El jurat va atorgar un accèssit a Ricard Bru, doctor en Història de l’Art de la UB, per la tesi «La presència del Japó a les arts de la Barcelona del vuit-cents (1868-1888)». L’acte de lliurament del premi va tenir lloc el 19 de desembre al Paranimf de la Universitat de Barcelona.

BECA SEGIMON SERRALLONGA Des de l’any 2008, la Xarxa Vives col·labora amb l’Ajuntament de Torrelló, que convoca la beca Segimon Serrallonga. Arran d’aquest acord, la Xarxa Vives dóna suport a aquesta beca d’ampliació d’estudis a l’estranger a través de la seua difusió entre els titulats o els estudiants de darrer any d’una titulació de les àrees d’humanitats, arts i ciències de l’educació, que hagen cursat o cursen els seus estudis en alguna universitat o centre d’educació superior de la Xarxa. L’acord també compta amb la participació de l’Aula Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic. Al mes de juny de 2012, el jurat va triar la proposta de Lucia Paula Moreno, llicenciada en Belles Arts, per estudiar un màster en Belles Arts al Piet Zwart Institute Willem de Kooning de la Universitat de Rotterdam. 16 propostes van presentar-se a la convocatòria.

04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

Premi cum laude

53


04.06. RELACIONS INTERNACIONALS


INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC DELS ESTUDIS CATALANS A L’EXTERIOR

L’acte d’inauguració del curs acadèmic dels estudis catalans a l’exterior, organitzat conjuntament per la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull va tenir lloc el 30 de setembre a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ COMPLEMENTÀRIA A ALEMANYA

L’any 2006 l’Institut Ramon Llull (IRL) va iniciar a la Universitat de Bochum (Alemanya) un projecte anomenat Qualificació Complementària en llengua i cultura catalanes. Es tracta d’un programa d’estudis que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (40 hores), que permet els estudiants universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. Aquest programa també preveu la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.

El curs passat i per tercera vegada, les universitats de la Xarxa Vives van col·laborar en l’organització de la convocatòria 2011 amb la participació d’alguns dels professors de les nostres universitats, en virtut de la presència de la Xarxa Vives als òrgans de govern del IRL. L’any 2011 van participar 8 professors de les especialitats següents: Patrimoni i gestió cultural; Periodisme i mitjans de comunicació, i Política i dret. Els cursos es van realitzar a les universitats de Tubinga, Hamburg, Saarland, Rur de Bochum i Heidelberg.

04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

55


XXV Jornades internacionals de professors de català

Organitzades conjuntament per la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull per tercer any consecutiu, les XXV Jornades Internacionals de Professorat de Català van tenir lloc a la Universitat de Girona entre el 18 i el 21 de juliol.

Les XXV Jornades Internacionals de Professorat de Català van tenir lloc a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona entre el 18 i el 21 de juliol. Al voltant de 120 professors de català d’arreu del món van participar en aquesta trobada, que té l’objectiu de potenciar l’intercanvi entre els docents de llengua, literatura i cultura catalanes en l’àmbit internacional. El programa acadèmic també va comptar amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, que a més, al 2011 va commemorar el centenari de la secció Filològica (19112011).

56

A la sessió inaugural hi van participar la rectora de la Universitat de Girona, Anna Maria Geli, el degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Joan Ferrer, i Vicenç Villatoro, director de l’Institut Ramon Llull. Les jornades van comptar amb les conferències inaugurals «Vint-i-cinc anys de Jornades», a càrrec d’Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats del IRL i «La Secció Filològica de l’IEC, de cent anys endavant», a càrrec d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 120 professors assistiren a les jornades a la Universitat de Girona.

L’objectiu de les jornades és crear un lloc de trobada i d’intercanvi d’experiències del professorat de català de les universitats de l’exterior. Al 2011, les Jornades es van centrar en qüestions sobre avaluació, tant des d’un punt de vista formal en relació amb les especificacions del Marc europeu comú de referència per a les llengües com de l’avaluació de l’aprenentatge pensant en aspectes formatius, constructius i com a procés. També van tractar l’ús de les tecnologies com a element afavoridor de l’aprenentatge col·laboratiu, i es va crear un espai per a l’intercanvi d’experiències docents.

Joaquim Puigvert, vicerector de la Universitat de Girona, va intervenir a les jornades.


Programa Algèria Universitats

La tercera fase del PAU, engegada a principis de 2011, ha estat centrada en tres accions: un projecte per a la gestió integrada de les biblioteques universitàries de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria, un projecte per a l’establiment d’una plataforma virtual per a la CRUO i, finalment, la preparació de la I Trobada Hispano-Algeriana d’Universitats, que tindrà lloc durant l’any 2012. Beneficiaris Els actors beneficiaris de l’activitat específica del PAU són el PDI, els estudiants,el PAS i la comunitat universitària en general, d’ambdues xarxes universitàries. Tots els col·lectius han participat en accions de docència, recerca i transferència del coneixement, durant les diferents fases del programa.

57

04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament iniciat l’any 2007 i basat en el treball conjunt entre 37 universitats que pertanyen a dues xarxes universitàries mediterrànies: 21 de la Xarxa Vives i 16 de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.

Objectius L’objectiu general del PAU és la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l’arc mediterrani, alhora que potenciar-lo com a bon referent en educació superior.


CULTUR CULTURPRO PRO

El programa POCTEFA Cultur Pro és un projecte de formació concebut per reforçar la integració transfronterera, en el marc de la política regional comunitària de la Unió Europea. Impulsat per la Universitat de Girona (cap de files), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Lleida i la Xarxa Vives d’Universitats, el projecte s’inicia el 2009 i finalitzarà l’any 2012.

Finançat pels fons FEDER de la UE a través dels Programes Operatius de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 2007-2013, el projecte és una eina per al desenvolupament territorial integrat, mitjançant la cooperació i l’intercanvi d’experiències interregionals. La Xarxa Vives desenvolupa íntegrament l’eix de comunicació del projecte, i dóna suport tècnic a la resta de socis en la realització de diferents accions Cultur Pro. Consisteix en un grup de vuit accions que contemplen tant la formació presencial a ambdós costats dels Pirineus com la formació a distància.

58

El Consell de Direcció del programa (imatge superior) ha coordinat l’oferta formativa arreu del territori transfronterer.

Un moment de la jornada de presentació de projectes transfronterers a Figueres, el 30 de novembre.


CULTUR PRO

A la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD), són 71 els alumnes que han estudiat català, en part professionals universitaris i empresaris de la patronal UPE66 (Catalunya Nord). Trobades transfrontereres. Els dies 12 i 13 d’octubre van tenir lloc a Palafrugell les II Trobades Transfrontereres del Cultur Pro. Un total de 25 participants dels cursos (10 de la UPVD; 5 de la UdL i 10 dels cursos organitzats per la UdG amb l’Ajuntament de Palafrugell). Parelles lingüístiques. A partir d’aquestes trobades es van consolidar 8 parelles i trios lingüístics que han realitzat intercanvi lingüístic regularment a través de videoconferència

palafrugell, seu de la II trobada transfronterera La segona edició de les trobades transfrontereres va tenir lloc a Palafrugell (Baix Empordà) durant els dies 12 i 13 de febrer. En col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell, l’Institut Català del Suro, Retecork i la Fundació Josep Pla es van organitzar tallers sensorials sobre el suro, tallers formatius i visites culturals, com la Ruta Josep Pla «Aigua de mar». A la imatge, participants a la segona edició de les trobades transfrontereres del programa Cultur Pro.

(amb la Plataforma Adobe Connect Pro) i d’altres xarxes socials. Aquests contactes regulars tenen la finalitat de posar en pràctica, en un context real i relaxat, els coneixements adquirits durant les classes de llengua en què participen. Relacions institucionals. El 7 de maig, el Cultur Pro va participar a la Setmana Europea 2011 de Perpinyà, a través de l’estand que la UPVD va destinar als projectes POCTEFA, finançats per fons FEDER. D’altra banda, el II Seminari Etfersaso, que va tenir lloc el 21 de juny a la UdG, va comptar amb la participació del cap de files del programa, el professor Quim Pèlach, qui va presentar els objectius del programa en una jornada sobre el valor afegit de participar en projectes transfronterers. Finalment, el Grup Transfronterer de Recerca creat a partir de la col·laboració establerta en el marc del Cultur Pro va presentar a la Universitat Catalana d’Estiu la comunicació «L’ensenyament dels sons en l’escola immersiva. Perspectiva històrica i innovació».

59

04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

Cursos. Durant l’any 2011, en el marc dels cursos que organitzen les universitats sòcies del Cultur Pro, més de 200 persones han après francès a la Universitat de Girona (UdG), a la Universitat de Lleida (UdL), a Palafrugell i a La Bisbal d’Empordà. D’entre aquestes persones hi ha professionals universitaris, gent jove, gent a l’atur, gent major i comerciants o gent del sector serveis.


05. INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES SUPORT AL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL

Generalitat de Catalunya

05. INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES

COL·LABORACIONS PER PROJECTES

61


06 . PRESSUPOST 2011 DESPESES Llengua Relacions internacionals Informació i divulgació del coneixement Desenvolupament acadèmic: docència i recerca Cultura Relacions institucionals 350.000 €

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0€

63

Quotes dels afiliats Sector públic

550.000 €

500.000 €

450.000 €

400.000 €

350.000 €

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0€

Altres

06. PRESSUPOST 2011

INGRESSOS


Secretaria executiva Universitat Jaume I Edifici Àgora, local 10 12006 Castelló de la Plana Tel. +34 964 72 89 93 Fax +34 964 72 89 92

64

Punt de suport Catalunya Universitat de Vic Rectorat Sagrada Família, 7 08500 Vic Tel. +34 938 861 855 Fax +34 938 891 063

Punt de suport Illes Balears Universitat de les Illes Balears Edifici Son Lledó Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 07122 Palma Tel. +34 964 72 89 93 Fax +34 964 72 89 92

xarxa@vives.org www.vives.org

Memòria 2011 de la Xarxa Vives  

Memòria anual de la Xarxa Vives d'Universitats, corresponent a l'exercici de 2011. La Xarxa és una plataforma única de serveis innovadors i...

Memòria 2011 de la Xarxa Vives  

Memòria anual de la Xarxa Vives d'Universitats, corresponent a l'exercici de 2011. La Xarxa és una plataforma única de serveis innovadors i...

Advertisement