Page 1

2010

MEMÒRIA


Xarxa Vives d’Universitats Universitat Jaume I Edifici Àgora, local 10 12006 Castelló de la Plana Disseny i producció editorial: Ara Llibres s.c.c.l www.arallibres.cat


MEMÒRIA 2010


00. ÍNDEX 01.

PRESENTACIÓ

09

02.

DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

10

03.

ESTRUCTURA

04.

ACTUACIÓ 2010

21

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS 04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT 04.03. LLENGUA 04.04. CULTURA 04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA 04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

24 32 40 46 52 60

05.

INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES

69

06.

PRESSUPOST 2010

71

MISSIÓ VISIÓ ESTRATÈGICA VALORS COMPARTITS OBJECTIUS GENERALS ESTRATÈGICS 13

CEL CONSELL GENERAL LA COMISSIÓ PERMANENT LES COMISSIONS DE TREBALL LA SECRETARIA EXECUTIVA


01. PRESENTACIÓ

La Xarxa Vives és una plataforma única de serveis innovadors i amb valor afegit per a les universitats dels territoris de parla catalana i per a la societat. Com associació d’universitats en creixement, a través de més de 50 línies d’actuació concretes cada any, la Xarxa esdevé el referent per a l’actuació comuna de les universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya. La nostra visió estratègica és ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats, i l’any 2010 hem donat un pas més cap a endavant, amb la incorporació de la Universitat de Sàsser. La regió universitària Vives és un espai internacional sense fronteres i se situa entre les àrees més dinàmiques d’Europa. En aquest context, el nucli de la Xarxa és un ampli catàleg de serveis de qualitat amb valor afegit, dissenyat per optimitzar els resultats de les universitats membres. A més, l’associació ha esdevingut una eina clau per a la projecció internacional de les universitats. L’actuació conjunta ens permet arribar més i més lluny. Durant l’any 2010, la Xarxa ha engegat serveis com el portal de finançament de la recerca Fonsxrecerca o el Diccionari biogràfic de dones, i ha consolidat altres com el programa transfronterer Cultur Pro. Tot el treball de coordinació entre les universitats de la regió Vives s’aplega a aquesta memòria, que enguany estrena format en línia. Però el dia a dia de la Xarxa s’escriu al nostre portal corporatiu, www.vives.org, que s’ha actualitzat per tal d’oferir nous serveis com la més completa guia d’estudis universitaris, qua aplega 4.700 titulacions. Una mostra més de com la col·laboració interuniversitària ens convida a pensar en nous projectes en comú, al servei de la societat. Antoni Giró Roca President de la Xarxa Vives d’Universitats Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

09


02. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA La Xarxa Vives és una associació sense ànim de lucre que potencia les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya Nord, Andorra i Sardenya i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeta coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia. L’acta de constitució de la Xarxa es va signar el 28 d’octubre de 1994 a la ciutat de Morella (els Ports), on es van reunir els rectors de les 13 universitats fundadores. Actualment, la Xarxa està formada per 21 universitats, que juntes representen un col·lectiu superior a les 440.000 persones, de les quals unes 400.000 són estudiantat, unes 30.000 són professorat, i unes 10.000 són personal d’administració i serveis.

10

A les universitats que aplega la Xarxa s’imparteixen més de 4.700 titulacions que condueixen a l’obtenció, entre altres, de 600 graus i bàtxelors, 1.700 màsters i 500 programes de doctorat, a més d’altres estudis de postgrau i de llicenciatures i diplomatures en procés d’extinció. Tots els camps del saber hi tenen presència: Belles Arts, Humanitats, Ciències Socials, Ciències de l’Educació, Ciències Experimentals i Mediambientals, Ciències de la Salut, Arquitectura, Enginyeria i Educació Física.

MISSIÓ VIS VALORS O


MISSIÓ Com a associació d’universitats orientada cap al servei, promou la col·laboració interuniversitària i facilita la interacció amb la societat, mitjançant una estructura de xarxa fonamentada en l’equitat i la cohesió entre els seus membres. Per assolir la seua missió, l’associació es val de l’experiència consolidada en la gestió, i de la qualitat i el dinamisme en la seua actuació.

VISIÓ ESTRATÈGICA Ser la xarxa de referència per a l’acció conjunta de les universitats que en formen part.

VALORS COMPARTITS • Unitat lingüística de les comunitats universitàries membres, amb vincles geogràfics, històrics i culturals comuns. • Col·laboració interuniversitària. • Equitat entre totes les universitats. • Respecte a l’autonomia universitària. • Democràcia com a forma de govern de la institució. • Voluntat de projecció i servei conjunt a la societat.

11

OBJECTIUS GENERALS ESTRATÈGICS 1. Liderar la prestació de serveis innovadors i amb valor afegit a les universitats membres i a la societat. 2. Consolidar la representació col·lectiva de les universitats membres en l’àmbit internacional. 3. Assolir i reforçar el coneixement i el reconeixement vertebrats per part de les diverses societats que composen l’entorn d’influència de la Xarxa.

02. DEFINICIÓ ESTRATÈGICA

SIÓ OBJECTIUS


12


03. ESTRUCTURA En gener de 1998 el Consell General de la Xarxa, format pels rectors de les universitats, va decidir que la presidència de la institució fóra semestral i rotatòria, d’acord amb un torn establert i ratificat per l’òrgan esmentat en cada canvi de presidència. Així, la universitat que presideix la Xarxa esdevé el punt de referència i l’agent principal de la representació institucional de l’associació al llarg del semestre de durada de la presidència.

PRESIDÈNCIA 1r semestre 2010

2n semestre 2010

President

Joan Viñas i Salas (UdL)

President

Vicepresident I

Antoni Giró Roca (UPC)

Vicepresident I

Vicepresident II

Vicent Climent Jordà (UJI) Francisco Toledo Lobo (UJI)

Vicepresident II

Vicepresident III

Francisco Tomás Vert (UV)

Vicepresident III

Antoni Giró Roca (UPC) Vicent Climent Jordà (UJI)

Joan Viñas i Salas (UdL)

13

EL CONSELL GENERAL

Òrgan suprem de l’associació, òrgan de decisió i gestió estratègica. Estableix el pla d’actuació, aprova els pressupostos anuals i gestiona l’admissió de nous membres a la Xarxa.

LA COMISSIÓ PERMANENT

LES COMISSIONS DE TREBALL

Són grups de treball l’objectiu dels quals és la gestió de la prestació de serveis i el desenvolupament d’activitats. Totes les comissions estan constituïdes per 21 membres, un per cada universitat.

LA SECRETARIA EXECUTIVA

És l’òrgan de gestió directa de la Xarxa. A més de col·laborar en les tasques d’organització i execució dels acords del Consell General i de la Comissió Permanent, dóna suport organitzatiu a les comissions de treball i desenvolupa la prestació dels serveis i les activitats. La Secretaria Executiva assumeix també la gestió administrativa, patrimonial i financera de l’entitat, a més de gestionar la imatge institucional i la comunicació diària.

03. ESTRUCTURA

Òrgan d’administració i gestió ordinària. Elabora el pla d’actuació i el pressupost, crea comissions de treball, vetlla per l’aplicació dels Estatuts de l’associació i el compliment dels acords del Consell General.


CONSELL GENERAL Carlos Pérez del Valle

Jesús Rodríguez Marín

Universitat Abat Oliba CEU

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Ignacio Jiménez Raneda

Immaculada Tubella i Casadevall

Universitat d’Alacant

Universitat Oberta de Catalunya

Daniel Bastida Obiols

Jean Benkhelil

Universitat d’Andorra

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Ana Ripoll Aracil

Antoni Giró Roca

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Dídac Ramírez i Sarrió

Juan Julià Igual

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de València

Anna M. Geli de Ciurana

Josep Joan Moreso Mateos

Universitat de Girona

Universitat Pompeu Fabra

Montserrat Casas Ametller

Esther Giménez-Salinas i Colomer

Universitat de les Illes Balears

Universitat Ramon Llull

Josep Argemí Renom

F. Xavier Grau Vidal

14

Pere Alavedra Ribot

Universitat Internacional de Catalunya

Universitat Rovira i Virgili Attilio Mastino Universitat de Sàsser Francisco Tomás Vert

Francisco Toledo Lobo

Universitat de València

Universitat Jaume I Vicent Climent Jordà

Esteban Morcillo Sánchez

Joan Viñas i Salas

Assumpta Fargas i Riera

Universitat de Lleida Universitat de Vic Jordi Montaña Matosas


COMISSIÓ PERMANENT Carmen Parra Rodríguez

Begoña Gros i Salvat

Universitat Abat Oliba CEU Faraón Llorens Largo

Adoració Pérez Alarcón

Universitat Oberta de Catalunya

Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent

Martina Camiade

Universitat d’Andorra

Universitat de Perpinyà Via Domitia

Bonaventura Bassegoda Hugas

Marisol Marqués Calvo

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Politècnica de Catalunya

Carles Carreras Verdaguer

Joan Baptista Peiró López

Pere Quetglas Nicolau

Universitat de Barcelona

Universitat Politècnica de València Daniel Serra de la Figuera Universitat Pompeu Fabra

Joaquim M. Puigvert Solà Universitat de Girona Nicolau Dols i Salas

Aina Patrícia Trapero Llobera

15

Rosa Nomen i Ribé

Josep Mª Garrell i Guiu Universitat de les Illes Balears

Jaume Armengou Orús

Universitat Ramon Llull

Santiago J. Castellà Surribas

Encarnació Ricart Martí

Universitat Rovira i Virgili

Universitat Internacional de Catalunya

Wenceslao Rambla Zaragozá

Laura Manca Universitat Jaume I

Jaume Barrull i Pelegrí

Universitat de Sàsser Enriqueta Vercher González

Isabel Vázquez Navarro

Universitat de Lleida Mª Teresa Pérez Vázquez

Josep Terradellas i Cirera

Universitat Miguel Hernández d’Elx

Universitat de Vic

Universitat de València

03. ESTRUCTURA

Margarita Porcar Miralles


COMISSIONS DE TREBALL COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ I IMATGE Pere Quetglas Nicolau / Carles Carreras Verdaguer Presidència-coordinació Universitat de Barcelona Helena Gómez Puig / Jordi Tudela Gibert Universitat Abat Oliba CEU M. Rosa García Mirasierras Universitat d’Alacant Univers Bertrana Díaz Universitat d’Andorra Esther Crespo Romeo Universitat Autònoma de Barcelona M. Helena Gaya Sopena / Esther Colominas Villacreces Universitat de Barcelona Olímpia Trias Pilsa Universitat de Girona

Mariabel Pocovi / Martí March Cerdà Universitat de les Illes Balears Elena Castellarnau Izquierdo / Núria Marsal Périz Universitat Internacional de Catalunya M. Carmen Aparisi Fenollosa Universitat Jaume I Leo Badia Morera Universitat de Lleida Mª Teresa Pérez Vázquez Universitat Miguel Hernández d’Elx Eric Hauck Universitat Oberta de Catalunya Aline Savarèse Universitat de Perpinyà Via Domitia Ana Rosa Cánovas Pérez Universitat Politècnica de Catalunya

Pendent de nomenament Universitat Politècnica de València Marc Permanyer Gausa Universitat Pompeu Fabra Carles Targa i Tudón Universitat Ramon Llull Josep M. Arias Giménez Universitat Rovira i Virgili Elisabetta Cioni Universitat de Sàsser Manuel Peris Mir Universitat de València Anna Fàbregas Badia / Josep Nieto i Trullàs Universitat de Vic

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU Carmen Parra Rodríguez Presidència-coordinació Universitat Abat Oliba CEU

16

Marcin Kazmierczak Universitat Abat Oliba CEU Josefina Bueno Alonso Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Josep M. Tatjer Montaña Universitat Autònoma de Barcelona Sergi Martínez Rigol Universitat de Barcelona Joan Saurina Canals Universitat de Girona

Bàrbara Obrador Rosselló Universitat de les Illes Balears Guillermo Martínez González / Paloma Rodríguez Sempere Universitat Internacional de Catalunya Natividad Alcañiz Gascó / M. Ángeles López Sierra Universitat Jaume I Eva Martín Fuentes Universitat de Lleida José Vicente Segura Heras Universitat Miguel Hernández d’Elx Francesc Remolí i Munera Universitat Oberta de Catalunya Anne Marie Bellegarde Universitat de Perpinyà Via Domitia Enric Trullols Farreny Universitat Politècnica de Catalunya

Almanzor Sapena Piera Universitat Politècnica de València Pere Gifra Adroher Universitat Pompeu Fabra Sergi Corbella Santomà Universitat Ramon Llull Encarnació Ricart Martí / Santiago J. Castellà Surribas Universitat Rovira i Virgili Giovanni Maciocco Universitat de Sàsser Joan del Alcázar Garrido Universitat de València Joan Masnou Suriñach Universitat de Vic

COMISSIÓ DE PUBLICACIONS Josep Terradellas i Cirera Presidència-coordinació Universitat de Vic Javier Barraycoa Martínez Universitat Abat Oliba CEU Josep R. Giner Mallol Universitat d’Alacant Univers Bertrana Díaz Universitat d’Andorra Joan Carles Marset Caus Universitat Autònoma de Barcelona Pere Quetglas Nicolau Universitat de Barcelona Francesc Ten Costa Universitat de Girona

Francesca Llabrés Segura / Antoni Bernat Vistarini Universitat de les Illes Balears Javier Quintano Ruiz Universitat Internacional de Catalunya Carme Pinyana i Garí Universitat Jaume I Xavier de Castro Fresnadillo Universitat de Lleida Mª Teresa Pérez Vázquez Universitat Miguel Hernández d’Elx Lluís Pastor Pérez Universitat Oberta de Catalunya Nicolas Marty Universitat de Perpinyà Via Domitia Jordi Prats Prat Universitat Politècnica de Catalunya

Consuelo Lario Marín Universitat Politècnica de València Àngels Ingla Mas Universitat Pompeu Fabra Carles Targa i Tudón Universitat Ramon Llull Jaume Llambrich Brull Universitat Rovira i Virgili Eugenia Tognotti Universitat de Sàsser Antoni J. Furió Diego Universitat de València Montserrat Ayats i Coromina Universitat de Vic


COMISSIÓ DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA Encarnació Ricart Martí / Santiago J. Castellà Surribas Presidència-coordinació Universitat Rovira i Virgili Núria Gómez Llauger / Laia de Bobes Soler Universitat Abat Oliba CEU Faraón Llorens Largo Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Isabel Pont Castejón Universitat Autònoma de Barcelona Gemma Fonrodona Baldajos Universitat de Barcelona Joaquim M. Puigvert Solà Universitat de Girona

Nicolau Dols i Salas Universitat de les Illes Balears Marta Juanhuix Piqueras / Jaume Armengou Orús Universitat Internacional de Catalunya Wenceslao Rambla Zarazogá / Margarita Porcar Miralles Universitat Jaume I Jaume Barrull Pelegrí Universitat de Lleida Mª Teresa Pérez Vázquez Universitat Miguel Hernández d’Elx Adoració Pérez Alarcón Universitat Oberta de Catalunya Alà Baylac Universitat de Perpinyà Via Domitia Xavier Colom Fajula Universitat Politècnica de Catalunya

José M. Meseguer Dueñas Universitat Politècnica de València Josep Eladi Baños Díez Universitat Pompeu Fabra Anna Berga Timoneda / Rosa Nomen i Ribé Universitat Ramon Llull Maria Bargalló Escrivà Universitat Rovira i Virgili Giovanni Lupinu Universitat de Sàsser Isabel Vázquez Navarro / Enriqueta Vercher González Universitat de València M. Carme Sanmartí Roset Universitat de Vic

COMISSIÓ DE LLENGUA Faraón Llorens Largo Presidència-coordinació Universitat d’Alacant Núria Gómez Llauger / Laia de Bobes Soler Universitat Abat Oliba CEU Josep Vicent Forcadell Saport Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Marta Estella i Clota Universitat Autònoma de Barcelona Conxa Planas Planas Universitat de Barcelona Andreu Pulido Bazaga Universitat de Girona

Ramon Bassa Martín Universitat de les Illes Balears Marta Juanhuix Piqueras Universitat Internacional de Catalunya Bartomeu Prior Romero Universitat Jaume I Salomé Ribes Amorós Universitat de Lleida Fernando Borrás Rocher Universitat Miguel Hernández d’Elx Immaculada Sánchez i Sáiz Universitat Oberta de Catalunya Alà Baylac Universitat de Perpinyà Via Domitia Marta de Blas Abante Universitat Politècnica de Catalunya

Josep Cortés i Roig Universitat Politècnica de València Mireia Calm Novellas Universitat Pompeu Fabra Assumpta Massip Fons Universitat Ramon Llull Jordi de Bofarull i Bertran Universitat Rovira i Virgili Elena Landone Universitat de Sàsser Josep V. Boira Maiques Universitat de València Oriol Portell Torres Universitat de Vic

17

Wenceslao Rambla Zaragozá / Margarita Porcar Miralles Presidència-coordinació Universitat Jaume I Marcin Kazmierczak Universitat Abat Oliba CEU Carles Cortés Orts Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Bonavengura Bassegoda Hugas Universitat Autònoma de Barcelona Lourdes Cirlot Valenzuela Universitat de Barcelona Joaquim M Puigvert Solà / Helena Benito Mundet Universitat de Girona

Nicolau Dols i Salas Universitat de les Illes Balears Narcis Aguiló Vendrell Universitat Internacional de Catalunya Albert López Monfort Universitat Jaume I Jaume Barrull Pelegrí Universitat de Lleida Fernando Borrás Rocher Universitat Miguel Hernández d’Elx Llorenç Valverde Garcia Universitat Oberta de Catalunya Michel Leiberich Universitat de Perpinyà Via Domitia Montserrat Puig i Barata Universitat Politècnica de Catalunya

Joan Baptista Peiró López Universitat Politècnica de València Emma Rodero Antón Universitat Pompeu Fabra Carles Targa i Tudón Universitat Ramon Llull Maria Bargalló Escrivà Universitat Rovira i Virgili Giovannino Massarelli Universitat de Sàsser Josep Lluís Sirera Turó / Rafael Gil Salinas Universitat de València Montse Simon Ferran / Joan Masnou Suriñach Universitat de Vic

03. ESTRUCTURA

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS


COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL JOAN LLUÍS VIVES Adoració Pérez Alarcón / Begoña Gros Salvat Presidència-coordinació Universitat Oberta de Catalunya Elena Villatoro Boan Universitat Abat Oliba CEU Rafael Alemany Ferrer Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Núria Balagué Mola Universitat Autònoma de Barcelona Josep Turiel Díez Universitat de Barcelona Joaquim M. Puigvert Solà Universitat de Girona

Miquel Pastor Tous / Mateu Servera Barceló Universitat de les Illes Balears Eva María del Río Pérez Universitat Internacional de Catalunya Vicent Falomir del Campo Universitat Jaume I Núria Llevot Calvet Universitat de Lleida Salvador Viniegra Bover Universitat Miguel Hernández d’Elx Begoña Gros Salvat Universitat Oberta de Catalunya Joël Martres Universitat de Perpinyà Via Domitia Dídac Martínez Trujillo Universitat Politècnica de Catalunya

Josep Hilari Canós Cerdà Universitat Politècnica de València Esteve Clua Julve Universitat Pompeu Fabra Anna Cervera Vila Universitat Ramon Llull M. Antònia Alloguin Pallach Universitat Rovira i Virgili Aldo Sari Universitat de Sàsser Josep Lluís Sirera Turó Universitat de València Manuel Llanas i Pont Universitat de Vic

COMISSIÓ D’ESTUDIS DE POSTGRAU Mª Teresa Pérez Vázquez Presidència-coordinació Universitat Miguel Hernández d’Elx

18

Enrique Martínez Garcia Universitat Abat Oliba CEU Manuel Palomar Sanz Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Jaume Farrés Vicén / Carles Jaime Cardiel Universitat Autònoma de Barcelona M. Teresa Anguera Argilaga Universitat de Barcelona Francesc Feliu Torrent / Josepa Bru Bistuer Universitat de Girona

Mercè Gambús Saiz / Maurici Mus Amézquita Universitat de les Illes Balears Guillermo Martínez González / Núria Durany Pitch Universitat Internacional de Catalunya Aurelia Bengochea Morancho / Antonio Barba Juan Universitat Jaume I Rosa M. Soler Tatché Universitat de Lleida José Vicente Segura Heras Universitat Miguel Hernández d’Elx Josep M. Duart i Montoliu Universitat Oberta de Catalunya Martina Camiade Universitat de Perpinyà Via Domitia Anna M. Sastre Requena Universitat Politècnica de Catalunya

Amparo Chiralt Boix Universitat Politècnica de València Olga Valverde Granados Universitat Pompeu Fabra Jordi Riera Romaní Universitat Ramon Llull Aurora Ruiz Manrique Universitat Rovira i Virgili Arnaldo Cecchini Universitat de Sàsser Rosa Marín Sáez / Ignacio José Nebot Gil Universitat de València Pere Quer Aiguadé / Carles Torres Freixas Universitat de Vic

COMISSIÓ DE PROGRAMES DE MOBILITAT Joaquim Maria Puigvert Presidència-coordinació Universitat de Girona Mar Coll Opisso / Pablo Nuevo López Universitat Abat Oliba CEU Sílvia Julia Caporale Bizzini Universitat d’Alacant Florenci Pla Altisent Universitat d’Andorra Marta Vilalta Casals Universitat Autònoma de Barcelona Mª Rosa Esteve Bueno Universitat de Barcelona Pendent de nomenament / Helena Benito Mundet Universitat de Girona

Natividad Juaneda Sampol Universitat de les Illes Balears Narcís Aguiló Vendrell Universitat Internacional de Catalunya Inmaculada Fortanet Gómez / Eva Alcón Soler Universitat Jaume I Jaume Barrull i Pelegrí Universitat de Lleida Milagros García Barbero Universitat Miguel Hernández d’Elx Josep Lladós i Masllorens Universitat Oberta de Catalunya Sylviane Pairet Universitat de Perpinyà Via Domitia Marisol Marqués Calvo Universitat Politècnica de Catalunya

Eduardo Vicens Salort Universitat Politècnica de València Sara López Selga Universitat Pompeu Fabra Àngels Cabau Ferreres Universitat Ramon Llull Mar Figueras Moreno / Susana de Llobet Masachs Universitat Rovira i Virgili G. Luigi Fiori Universitat de Sàsser Inés Fernández Bas Universitat de València Mercè Prat i Trapé Universitat de Vic


COMISSIÓ DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL Jaume Barrull Pelegrí Presidència-coordinació Universitat de Lleida

Berta Artigas Lelong Universitat de les Illes Balears Narcís Aguiló Vendrell Universitat Internacional de Catalunya Inmaculada Fortanet Gómez / Eva Alcón Soler Universitat Jaume I Núria Camps Miravet Universitat de Lleida Milagros García Barbero Universitat Miguel Hernández d’Elx Eduard Vinyamata Camp Universitat Oberta de Catalunya Jean Louis Olive Universitat de Perpinyà Via Domitia Xavier Ortega Roig Universitat Politècnica de Catalunya

Carmen Parra Rodríguez Universitat Abat Oliba CEU Juan Carlos Ramos Ferrándiz Universitat d’Alacant Alexandra Saz Peñamaria Universitat d’Andorra Begoña Navarrete Sánchez Universitat Autònoma de Barcelona Xavier López Arnabat Universitat de Barcelona Rosa M. Terradellas Universitat de Girona

Manuel J. Ramírez Blanco Universitat Politècnica de València Emma Rodero Antón Universitat Pompeu Fabra Rosario Pastor Zegarra Universitat Ramon Llull Joan Fuster Garcia Universitat Rovira i Virgili Fiamma Lussana Universitat de Sàsser Joaquín Azagra Ros Universitat de València Josep Terradellas i Cirera Universitat de Vic

COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS Bonaventura Bassegoda Hugas Presidència-coordinació Universitat Autònoma de Barcelona Mar Colll Opisso / Pablo Nuevo López Universitat Abat Oliba CEU Begoña San Miguel del Hoyo Universitat d’Alacant Miquel Nicolau i Vila Universitat d’Andorra Mercedes Unzeta López Universitat Autònoma de Barcelona Carles Carreras Verdaguer Universitat de Barcelona Maria Lluïsa Pérez Cabani Universitat de Girona

Natividad Juaneda Sampol Universitat de les Illes Balears Matthew Kwiatkowski Boruch Universitat Internacional de Catalunya Ana Fernández Guerra Universitat Jaume I M. Carmen Figuerola Cabrol Universitat de Lleida Milagros García Barbero Universitat Miguel Hernández d’Elx John Zvereff Universitat Oberta de Catalunya Martina Camiade Universitat de Perpinyà Via Domitia Helena Martínez Piñeiro Universitat Politècnica de Catalunya

Juan Miguel Martínez Rubio Universitat Politècnica de València Josep Ferrer Riba / Elena Larrauri Pijoan Universitat Pompeu Fabra Anna Berga Timoneda / Rosa Nomen i Ribé Universitat Ramon Llull Anna Ardèvol Grau / Montserrat Duch Plana Universitat Rovira i Virgili Giovanni Lobrano Universitat de Sàsser Olga Gil Medrano / Enrique Bigné Alcañiz Universitat de València Joan Masnou i Suriñach Universitat de Vic

19

Ignasi Casadesús i Olucha Secretari executiu M. Teresa Albero Francés Cap de projectes Jordi Costa Riera / Raquel Morán Martín Coordinador tècnic de cooperació internacional. Punt de suport a Catalunya Ximo Górriz Plumed Director de comunicació Emilio Bueso Aparici Cap d’informàtica

Balma Llansola Diaz Tècnica de comunicació i relacions internacionals Shaila Andrés Ribes Tècnica d’activitats i comunicació Isabel Salvador Roig Coordinadora tècnica d’activitats Sofía Cabedo Sanz Cap d’administració Lucía Jarabo Izquierdo Auxiliar d’administració Anna Mateo Ferrer Auxiliar d’administració. Punt de suport a Catalunya

03. ESTRUCTURA

SECRETARIA EXECUTIVA


04. ACTUACIÓ 2010

INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

RELACIONS INSTITUCIONALS

21

ACTUACIÓ 2010

DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

CULTURA

RELACIONS INTERNACIONALS

04. ACTUACIÓ 2010

LLENGUA


ACTIVITATS 2010 14 de gener 15 de gener

22

Comissió Delegada del Consell General Consell General Inici presidència Universitat de Lleida

Universitat de València Universitat de València

21 de gener

Comissió mixta IRL-XVU

Barcelona

Del 3 al 6 de febrer

Fira Internacional d’Idiomes i Cultures Expolangues

Paris

11 de febrer

Comissió de Coordinació d’Activitats d’Estiu

Universitat Politècnica de València

15 de febrer

Consell de Redacció revista BUC

Universitat Politècnica de Catalunya

15 de febrer

Reunió de capitans – VI Lliga de Debat Universitari

Universitat Politècnica de Catalunya

25 de febrer

Consell de direcció Cultur Pro

Universitat de Lleida

3 de març

Comissió mixta IRL-XVU

Barcelona

26 de març

Trobada de rectors XVU-CRUO

Universitat de Lleida

Del 26 de març al 7 d’abril

Camps de treball de formació i sensibilització

Beni Abbes i Tlemcen (Algèria)

29 de març

Comissió de Política Lingüística

Universitat de Barcelona

12 d’abril

Comissió de Coordinació d’Activitats d’Estiu

Universitat Pompeu Fabra

15 d’abril

Reunió de jutges – VI Lliga de Debat Universitari

Universitat de Lleida

16 d’abril

Comissió Permanent

Universitat de Lleida

Del 20 d’abril al 2 de maig

41a Fira del Llibre de València

València

22 d’abril

Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional

Universitat de Vic

Del 26 al 30 d’abril

VI Lliga de Debat Universitari

Universitat de Lleida

12 i 13 de maig

Jornades «La Xarxa, un espai per a la cultura»

Universitat Rovira i Virgili

13 de maig

Grup de treball web www.llengua.info

Universitat Rovira i Virgili

19 de maig

Grup de treball PAU

Universitat Politècnica de Catalunya

19 de maig

Reunió jurat Premi de Premsa Comarcal

Barcelona

Del 17 al 21 de maig

XV Mostra de Teatre Universitari

Universitat de Perpinyà Via Domitia

25 de maig

Consell de Redacció revista BUC

Universitat Jaume I

29 de maig

Lliurament de la 5a edició del Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal

Les Borges Blanques

Del 2 al 29 de juny

Exposició «Algèria, un país també denominat Al-Jaza’ir»

Universitat Miguel Hernàndez d’Elx

4 de juny

Grup de Treball de Cultura

Virtual

9 de juny

Reunions amb el rector de la Universitat de Sàsser

Barcelona

14 de juny

Junta Rectora i Consell de Direcció del IRL

Barcelona

16 de juny

Comissió de Coordinació d’Activitats d’Estiu

Universitat de les Illes Balears

17 de juny

Consell de direcció Cultur Pro

Universitat Jaume I

17 de juny

Reunió OAPEE

Madrid

30 de juny

Reunió Jurat FotoBUC

Barcelona

1 i 2 de juliol

Comissió Permanent

Universitat de Lleida


ACTIVITATS 2010 7 de juliol

Comissió de Solidaritat i Cooperació Internacional

Universitat Pompeu Fabra

8 de juliol

Comissió de Relacions Internacionals

Universitat d’Alacant

9 de juliol

Trobada de síndics i defensors universitaris

Universitat Miguel Hernàndez d’Elx

14 de juliol

Comissió Tècnica de Llengua

Universitat de Vic

Del 18 al 21 de juliol

XXIV Jornades Internacionals de Professorat de Català

Universitat de Girona

Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) de català. Període d’estiu

Universitat de Barcelona Universitat de les Illes Balears Universitat Rovira i Virgili Universitat d’Alacant Universitat Politècnica de València Universitat de València

15 de setembre

Reunió Jurat Premi Cum Laude

Barcelona

20 de setembre

Inauguració dels estudis catalans a les universitats de l'exterior

Universitat de Lleida

20 de setembre

I taller internacional universitari del Fòrum Vives

Universitat de Lleida

30 de setembre

Grup de treball PAU

Universitat Rovira i Virgili

6 d’octubre

Consell de Redacció revista BUC

Universitat Rovira i Virgili

Del 15 al 17 d’octubre

Fira «The Language Show»

Londres

16 i 17 d’octubre

Curs de formació en didàctica de la llengua com a idioma estranger

Vinaròs i Morella

16 i 17 d’octubre

Trobades Transfrontereres dins del programa Cultur Pro

Banyuls de la Marenda (Catalunya Nord)

Del 25 al 27 d’octubre

I Jornades hispanoalgerianes Orà-Alacant. L’Algèria d’avui i els seus reptes

Universitat d’Alacant

26 d’octubre

Comissió Permanent

Universitat de Lleida

30 d’octubre

Lliurament del premi Cum Laude

Barcelona

5 de novembre 8 de novembre

Consell General Inici presidència Universitat Politècnica de Catalunya Comissió Tècnica de Llengua

23

Universitat de Lleida Universitat Politècnica de Catalunya

10 de novembre

Junta Rectora i Consell de Direcció del IRL

Palma

Del 12 al 14 de novembre

III Trobada de Voluntariat Lingüístic

Universitat de les Illes Balears

15 de novembre

Comissió Tècnica de Llengua

Universitat de València

Del 19 al 21 de novembre

Fira Internacional Expolingua

Berlin

23 de novembre

Comissió de Publicacions

Universitat Autònoma de Barcelona

26 i 27 de novembre

II Jornada de la Plataforma Interuniversitària de Premsa Comarcal i Local

Universitat de Vic

04. ACTUACIÓ 2010

Del 23 d’agost al 23 de setembre


04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS


Inauguració del curs acadèmic dels estudis CATALANS a l’exterior

La Universitat de Lleida va acollir dilluns 20 de setembre l’acte inaugural del curs 20102011 dels estudis catalans a les universitats de l’exterior, organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats i l’Institut Ramon Llull. L’acte va tenir lloc al Saló Víctor Siurana i es va poder seguir en directe a través del web www.udl.cat. D’esquerra a dreta, el director de l’Institut Ramon Llull, Josep Bargalló; el president de la Xarxa Vives i rector de la UdL, Joan Viñas i Anna Sawicka, professora de la Universitat Jaguellònica de Cracòvia.

25

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS

Anna Sawicka, professora de la Universitat Jaguellònica de Cracòvia, va llegir la lliçó inaugural, titulada «Els murs de l’espai sobreixen de blau. El combat per la bellesa en la poesia de Màrius Torres». També hi intervingueren el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, i Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull, a més d’Andreu Bosch, cap de l’àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, i Ignasi Casadesús, secretari executiu de la Xarxa Vives qui va presentar la memòria del curs 2009-2010 de la institució.


ACTIVITAT INSTITUCIONAL

FIRA INTERNACIONAL EXPOLANGUES PARÍS. EL CATALÀ, LLENGUA CONVIDADA

L’Institut d’Estudis Catalans va acollir el 21 de gener la presentació de la participació de la llengua catalana a la fira internacional d’idiomes i cultures Expolangues París 2010, com a convidada d’honor, que va comptar amb la participació del president de la Xarxa Vives d’Universitats, Joan Viñas.

Les autoritats a la inauguració de la fira a París

La presència del català a la fira coordinada per l’Institut Ramon Llull va comptar, a més de la participació de la Xarxa Vives d’Universitats, amb altres institucions: el Govern d’Andorra, la Generalitat de Catalunya –a través del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i de la Secretaria de Política Lingüística–, el Govern de les Illes Balears, el Consell General dels Pirineus Orientals, la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull i la municipalitat de l’Alguer.

26

A la 28ena edició d’Expolangues Paris que va tenir lloc del 4 al 6 de febrer de 2010, la Xarxa Vives va presentar, a l’estand central de la fira, els atractius de la regió universitària dels territoris de parla catalana a través de diverses activitats. La regió Vives va presentar els seus avantatges als estudiants internacionals

Entre altres actes, l’estand central de la fira va acollir la presentació «Vine a estudiar a una regió universitària única», on els assistents van conèixer l’espai universitari dels territoris de llengua catalana i el conjunt d’elements d’interès de tipus cultural, històric i turístic que fan de la regió Vives un espai amb uns avantatges únics per a viure i per a desenvolupar estudis universitaris. Al voltant de 25.000 visitants van assistir a la fira, que va comptar amb uns 200 expositors en representació de més de 60 llengües de 20 països diferents.

Imatge de l’acte de presentació de la fira a l’IEC


ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Presentació de l’informe «Universitat és futur» El Consell General de la Xarxa Vives va encarregar un informe sobre la contribució de la universitat a la generació de benestar social. El document, que incorpora les magnituds del sistema superior d’educació i recerca i els resultats de les universitats membres, va publicar-se al mes de setembre de 2010 amb el títol «Universitat és futur». Entre altres dades, l’informe constata que les universitats de la Xarxa concentren més del 50% de les patents universitàries en explotació pels centres d’educació superior espanyol. Un terç dels investigadors de l’Estat espanyol i més del 35% de la producció científica es desenvolupa a la regió Vives.

El president de la Xarxa i rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, va presentar l’informe a València

El president de la Xarxa i rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, va presentar l’informe a València en l’acte pel reconeixement de l’Arc Mediterrani, que va tenir lloc el 7 de maig de 2010 al Palau de Congressos de València. Organitzat per l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga, l’acte va reunir representants de la societat civil i de l’administració d’arreu dels territoris de parla catalana.

Presentació del Programa POCTEFA Cultur Pro a la UPVD

D’esquerra a dreta, el rector de la UPVD, Jean Benkhelil, el cap de files del programa Cultur Pro, Quim Pèlach i l’adjunt de cooperació i de serveis culturals de l’ambaixada de França a Barcelona, Alain Sarragosse.

Trobada de síndics a la Universitat Miguel Hernández d’Elx El dia 9 de juliol, la Universitat Miguel Hernández d’Elx va acollir la trobada anual de síndics i defensors universitaris de la Xarxa Vives, que per primera vegada es va emmarcar en les jornades universitàries del Fòrum Vives. El rector de la UMH, Jesús Rodríguez, i el president de la Xarxa i rector de la Universitat de Lleida (UdL), Joan Viñas, van participar a la sessió juntament amb els síndics de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, i de Catalunya, Rafael Ribó, que van prendre part a la trobada per segon any consecutiu. Joan Viñas i Jesús Rodríguez, amb els síndics de Catalunya i de la Comunitat Valenciana, entre altres assistents a la trobada

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS

El 17 de maig, la Universitat de Perpinyà Via Domitia va acollir la presentació de Cultur Pro, programa de formació en llengua i cultura professional adreçat a professionals per reforçar la integració transfronterera i fomentar la mobilitat interregional. El projecte s’emmarca en el Programa Espanya-França-Andorra de Cooperació Territorial Europea i està impulsat per la Universitat de Girona (cap de files), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Lleida i la Xarxa Vives d’Universitats.

27


ACTIVITAT INSTITUCIONAL

Fòrum Vives. Taller Internacional amb universitats franceses El 20 de setembre, va tenir lloc a la Universitat de Lleida un taller internacional universitari, en el marc del Fòrum Vives, on van participar les universitats de la Xarxa Vives i diverses universitats franceses amb l’objectiu d’identificar interessos comuns, consolidar les relacions actuals i estudiar l’interès de noves línies de col·laboració en el futur.

D’esquerra a dreta, el president de la Xarxa i rector de la UdL, Joan Viñas, i el director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, Andreu Bosch.

Lliurament del Premi de Recerca de la Premsa Comarcal

28

El 29 de maig, al Centre Cívic de Les Borges Blanques (Lleida), dins del marc de la 5a Convenció de la Premsa Comarcal i Local va tenir lloc l’acte de lliurament de la 5a edició del Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal. Andreu Casero, professor de la Universitat Jaume I, va resultar guanyador amb el seu treball El públic jove front a la premsa comarcal i local: diagnòstic i propostes d’actuació, elaborat amb la col·laboració dels professors Hugo Doménech i Pablo López. Jaume Barrull, membre de la Comissió Permanent de la Xarxa i vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida, hi va assistir en representació del president de la Xarxa.

D’esquerra a dreta, el vicerector d’Activitats Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de Lleida, Jaume Barrull, i Saúl Gordillo, d’ACN.

Curs de didàctica de la llengua Els dies 16 i 17 d’octubre va tenir lloc a Vinaròs i Morella un curs de formació en didàctica de la llengua com a idioma estranger organitzat, conjuntament per primera vegada, per l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives d’Universitats i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

D’esquerra a dreta, la vicepresidenta II de la Xarxa Vives i vicerectora de Cooperació i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I, Inmaculada Fortanet; el director de l’Institut Ramon llull, Josep Bargalló; l’alcalde de Morella, Ximo Puig i la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ascensió Figueres.


RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS 19 de gener

Conveni entre la Xarxa Vives i la Universitat d’Alacant Realització d’un audiovisual sobre el patrimoni arquitectònic i cultural d’Orà i Alacant, en el marc del Programa Algèria Universitats (PAU)

20 de gener

Conveni entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull Col·laboració per a la participació a la fira internacional d’idiomes i cultures Expolangues 2010

29 de gener

Conveni entre la Xarxa Vives i la Fundació Autònoma Solidària Coordinació de la participació de la Fundació Autònoma Solidària en el Programa Algèria Universitats (PAU)

8 de febrer

Conveni entre la Xarxa Vives i la Fundació General de la Universitat de València Coordinació de la participació de la Fundació General de la Universitat de València en el Programa Algèria Universitats (PAU)

16 de febrer

Conveni entre la Xarxa Vives i la Universitat Autònoma de Barcelona Col·laboració amb el Departament de Prehistòria de la UAB en el marc del Programa Algèria Universitats

Març

Conveni entre la Xarxa Vives, la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria i el Centre d’Estudis Rurals i d’Agricultura Internacional (CERAI) Col·laboració en l’organització de 2 projectes per a estudiants de la CRUO i de la Xarxa en les ciutats de Beni Abbés i Hachem (Algèria)

17 d’abril

Conveni entre la Xarxa Vives i La Cívica – Escola Valenciana

29

Col·laboració amb la Cívica – Escola Valenciana en l’organització d’una Lliga de Debat entre estudiants de secundària i batxillerat dels instituts del País Valencià, d’acord amb el model de la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Renovació del conveni entre la Xarxa Vives i la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria Potenciació de la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l’arc mediterrani 19 d’agost

Conveni entre la Xarxa Vives i l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) Organització de Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC) en el marc del Programa d’Aprenentatge Permanent, Programa Erasmus

1 de setembre

Conveni entre la Xarxa Vives i la Universitat de Lleida Coordinació acadèmica del Programa Algèria Universitats (PAU)

25 d’octubre

Conveni entre la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull Organització del curs de formació de didàctica de la llengua com a idioma estranger

4 de novembre

Conveni entre la Xarxa Vives, l’Institut d’Estudis Catalans, la Fundació Universitat Catalana d’Estiu i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya Acord de col·laboració en relació als cursos d’estiu de 2011

12 de novembre Conveni entre la Xarxa Vives i el Govern de les Illes Balears Elaboració del nou portal web corporatiu de la Xarxa Vives 15 de novembre Conveni entre la Xarxa Vives i Premsa Comarcal / Associació Catalana de la Premsa Comarcal Organització de la II edició de la Plataforma Interuniversitària sobre la Premsa Comarcal 16 de desembre Conveni entre la Xarxa Vives i el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya Col·laboració en les activitats de 2010 de la Xarxa

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS

19 d’abril


SUPORT A ALTRES ENTITATS

LLIURAMENT DEL III PREMI CUM LAUDE El 30 de novembre, la Universitat Autònoma de Barcelona va ser l’escenari de l’acte de lliurament del III Premi Cum Laude, atorgat per l’Institut Món Juïc. En nom de la Xarxa Vives, va intervenir el president de la Comissió de Relacions Internacionals de la Xarxa Vives i vicerector de Transferència Social i Cultural de la UAB, Bonaventura Bassegoda.

30

Lliurament del Premi Cum Laude, Cristina Sanjust, doctora en història de l’Art per la UAB i guanyadora de la tercera edició del guardó.

Bonaventura Bassegoda, segon per l’esquerra, durant l’acte de lliurament del premi.

PARTICIPACIÓ EN EL JURAT DELS PREMIS POMPEU FABRA El president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas, va participar el 5 d’octubre en la reunió del jurat dels premis Pompeu Fabra 2010, que convoca la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. El lliurament dels premis va tenir lloc el 4 de novembre.


PARTICIPACIÓ DE LA XARXA VIVES ALS ÒRGANS DE GOVERN DE L’INSTITUT RAMON LLULL

Des de l’any 2008, la Xarxa Vives és membre de ple dret dels òrgans de govern de l’Institut Ramon Llull. L’objectiu d’aquesta col·laboració és aprofundir en la definició de les actuacions del IRL a nivell acadèmic i en l’àmbit de la formació del professorat de llengua catalana.

D’acord amb els estatuts de l’Institut Ramon Llull, la Xarxa Vives compta amb tres representants a la Junta Rectora del IRL i altres dos al Consell de Direcció.

universitat del País Valencià, Andorra, Perpinyà i Sardenya. Per aquests 2 darrers representants es va preveure una permanència d’un any.

Tant la Junta Rectora com el Consell de Direcció es van reunir conjuntament el 14 de juny a Barcelona i el 10 de novembre a Palma. En aplicació de l’acord del Consell General de la Xarxa, a la Junta Rectora participen el rector de la Universitat de les Illes Balears, el rector d’una universitat de Catalunya i el rector d’una

Quant al Consell de Direcció, que pot estar format per vicerectors, es va acordar que hi participaren el president de la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa –que correspon a una universitat catalana– i el membre de la Comissió Permanent per part de la Universitat de les Illes Balears.

04.01. RELACIONS INSTITUCIONALS

31


04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT


GUIA DE CURSOS D’ESTIU

La Guia de cursos d’estiu s’edita en format electrònic a www.estiu.info. Al web –amb més de 90.000 visites durant l’estiu– es pot trobar la informació més detallada i fins i tot realitzar la matriculació electrònica en molts cursos. La Guia s’adreça principalment a l’estudiantat de les universitats de la Xarxa, però també és una proposta oberta a qualsevol persona interessada a ampliar els seus coneixements universitaris. Un bon grapat de cursos són reconeguts com a crèdits per part de les universitats, i aquest fet permet a l’estudiantat ampliar el seu itinerari curricular, també en altres universitats properes. A més, el programa d’ajuts DRAC Estiu facilita la mobilitat de l’alumnat universitari.

Marcs organitzatius • Aula Interuniversitària de Matadepera AIUMA • Campus Universitari de la Mediterrània EPSEVG / UPC • Centre Universitari d’Estudis Francesos de la Universitat de Perpinyà Via Domitia • Cursos d’Estiu 2010 - Universitat Internacional de Catalunya • Cursos d’Estiu a les Seus de la Universitat d’Alacant • Cursos d’Estiu de la Universitat Jaume I • Cursos d’Estiu de la Universitat Pompeu Fabra • Cursos d’Estiu de l’INEFC • Els Juliols de la UB • Escola d’estudis econòmics de l’EURAM • Espai de Formació La Nau dels Estudiants Universitat de València • Fundació b_TEC, Barcelona Innovació Tecnològica • IDEC - Universitat Pompeu Fabra • Institut de Formació Continuada. IL3-Universitat de Barcelona

• Programa de viatges de la UOC • Serveis Lingüístics de la UB • Universitat Catalana d’Estiu de la Natura • Universitat de Girona - Cursos d’Estiu • Universitat d’Estiu a Manresa • Universitat d’Estiu Abat Oliba - CEU • Universitat d’Estiu d’Andorra • Universitat d’Estiu de Gandia (Universitat de València) • Universitat d’Estiu de la Universitat de Lleida • Universitat d’Estiu de la Universitat Rovira i Virgili • Universitat d’Estiu de la UVic • Universitat d’Estiu de l’Autònoma • Universitat d’Estiu Rafael Altamira • Universitat d’Estiu Ramon Llull • Universitat d’Estiu UIB • Universitat Miguel Hernández d’Elx • Universitat Oberta d’Estiu de la UOC

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

Des de 1995, la Xarxa Vives publica una guia que incorpora la major oferta agregada de cursos i activitats d’estiu d’Europa. Estructurada per àrees temàtiques, localitats, dates i marcs organitzatius, aquest catàleg aplega tots els cursos que realitzen les universitats de la Xarxa i altres entitats vinculades a les universitats entre el 15 de maig i el 15 d’octubre. A la Guia de 2010 s’aplegaren 812 cursos que es van realitzar en 93 localitats diferents dels territoris de parla catalana. Els cursos van comptar amb uns 25.000 alumnes.

33


BUC. UNIVERSITAT. CULTURA. LLIBRES

BUC. Universitat. Cultura. Llibres és una revista semestral de la Xarxa Vives orientada a la divulgació de la producció cultural i científica de les universitats a través de dos instruments: • La promoció de les novetats editorials de les universitats, mitjançant ressenyes i crítiques dels llibres, a càrrec de destacades personalitats de l’àmbit de coneixement corresponent. • La inserció de reportatges i anàlisis dels principals temes d’actualitat amb interès sociocultural i científic, des de la perspectiva universitària. 34

Durant l’any 2010 es van publicar els números 5 (primavera) i 6 (tardor), amb informació sobre més de 230 novetats editorials de les universitats. La revista té un tiratge de 30.000 exemplars i s’adreça als professors universitaris (lliurament personalitzat), estudiants i públic en general, a través de 200 llibreries i centres culturals de referència.

es: erístiqu exemplars Caract 0 0 .0 0 :3 Tiratge ris: ntat a t Destina orat i estudia s s e Prof sitari es univer i centr reries ib cia l l n è 0 r e 0 2 e ref d s l a r cultu

Al portal de la llibreria electrònica www.e-buc.com, a més de la versió digital de BUC, s’incorpora un portal de venda on hom pot adquirir els llibres editats per les universitats. A més, des de 2009 els usuaris poden subscriure’s a les novetats per matèries.

El Consell de Redacció de BUC està format per membres de tres comissions de trebal de la Xarxa (Publicacions, Coordinació d’Activitats Culturals i Comunicació i Imatge). A més, la Comissió de Publicacions és constitueix en Consell Assessor de BUC.


FÒRUM VIVES

Taller internacional França-Regió Vives El passat 20 de setembre la Universitat de Lleida va acollir el primer taller internacional universitari del Fòrum Vives, concebut com un punt de trobada entre les universitats de França i de la Xarxa Vives a fi de reforçar les relacions transfrontereres actuals, treballar en àmbits d’interès comú i encetar així nous projectes de manera conjunta.

Al llarg del matí, es van realitzar més de 15 reunions bilaterals, que van resultar molt útils per reforçar els lligams que ja les unien, i treballar conjuntament en múltiples projectes de col·laboració en els àmbits de la docència, de la recerca i de la transferència de coneixement. Les universitats participants en aquestes reunions van ser, d’una banda, Autònoma de Barcelona, Illes Balears , Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Rovira i Virgili, Lleida, Vic i Pompeu Fabra, i d’altra banda, les universitats de Bretagne Sud, Reims Champagne-Ardenne i Rennes 2 Haute Bretagne.

III TROBADA DEL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC UNIVERSITARI Els dies 12, 13 i 14 de novembre va tenir lloc a Alcúdia (Mallorca) la trobada anual del voluntariat lingüístic de les universitats de la Xarxa Vives. Aquestes jornades tenen com a objectiu dinamitzar els contactes entre el voluntariat lingüístic de les 21 universitats membres i desenvolupar estratègies per afavorir l’aprenentatge i l’ús del català entre els nouvinguts, així com incrementar els capitals lingüístics de tota la comunitat universitària. A l’acte de presentació, van assistir Fanny Tur, directora adjunta de l’Institut Ramon Llull; Joan Ferrà, director general de Joventut; Rosa Barceló, directora insular de Política Lingüística; i Patrícia Trapero, membre de la Comissió Permanent de la Xarxa Vives i vicerectora de Projecció Cultural de la UIB. En la sessió posterior, Miquel Àngel Tortell va parlar de la projecció de la llengua i cultura catalanes arreu del món. L’endemà es van realitzar diversos tallers sobre poesia fora del

cànon, la contribució dinamitzadora i normalitzadora de particulars i personatges públics a la societat actual i la situació sociolingüística dels parlants des de la psicologia social i noves tecnologies. Finalment, diumenge 14 es van impartir dues conferències: una sobre l’11 de setembre i l’altra sobre Manuel Sanchis Guarner. La trobada va comptar amb la participació de voluntaris de les universitats de València, Politècnica de València, Lleida, Barcelona, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili i Illes Balears.

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

Joan Viñas, president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Lleida i Andreu Bosch, director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull van ser els encarregats d’inaugurar el Taller, al què van assistir representants de Relacions Internacionals d’universitats franceses i dels territoris de parla catalana.

35


FĂ’RUM VIVES

TROBADA DE S�NDICS I DEFENSORS UNIVERSITARIS La Universitat Miguel Hernåndez d’Elx va acollir el 9 de juliol la Trobada de síndics i defensors universitaris de la Xarxa Vives, una activitat que es va incorporar al programa d’actuació de 2009. El president de la Xarxa i rector de la UdL, Joan Viùas, va inaugurar la trobada juntament amb Jesús Rodríguez, rector de la UMH, Jorge Mataix, defensor universitari de la universitat amfitriona i Rafael Ribó i JosÊ Cholbi, síndics de greuges de Catalunya i de la Comunitat Valenciana respectivament.

La trobada va començar amb una sessiĂł conjunta per a tots els assistents. A continuaciĂł els assistents es van dividir en dos grups. D’una banda, els sĂ­ndics i defensors universitaris van debatre al respecte de l’Estatut de l’estudiant i d’altra banda, Jasone MondragĂłn, professora de ComunicaciĂł i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant, va conduir la reuniĂł del personal de suport assistent sota el tĂ­tol ÂŤEines de comunicaciĂł eficaç.                  Â?Â?Â?     ­€‚ Â?   ƒ  ƒ Â?

ƒ € Â?

  „ Â?

 Â… € Â…

†­ €ƒ  € 

En l’acte de cloenda es va signar un conveni de col¡laboració entre la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana i la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat Jaume I (UJI), la Universitat Miguel Hernà ndez d’Elx (UMH), la Universitat Politècnica de València (UPV) i la Universitat de València (UV). 36

InauguraciĂł de la Trobada de sĂ­ndics i defensors Universitaris.

Jorge Mataix, defensor universitari de la UMH; Juan Luis Gómez, vicerector de Prospectiva i de Dinamització i Relacions Institucionals de l’UJI; Rafael Ribó, síndic de greuges de Catalunya; Jesús Rodríguez Marín, rector de la UMH; JosÊ Cholbi, síndic de greuges de la Comunitat Valenciana; Ignacio JimÊnez, rector de la UA; i Joan Baptista Peiró, vicerector de Cultura, Comunicació i Imatge Institucional de la UPV.

A la trobada van assistir sĂ­ndics i personal de les oficines de sindicatura de 15 universitats de la Xarxa Vives.


FÒRUM VIVES

II Jornada de la Plataforma Interuniversitària de Premsa Comarcal i Local La Universitat de Vic va acollir els dies 26 i 27 de novembre la II Jornada de la Plataforma Interuniversitària de Premsa Comarcal i Local, que en aquesta edició va tenir per títol «Tendències i necessitats» i es va realitzar en el marc del Fòrum Vives.

L’objectiu de la Plataforma és analitzar la premsa de proximitat a l’àrea territorial de parla catalana, facilitar la seua consolidació des de l’àmbit docent i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia. A l’acte d’inauguració de la jornada van participar Carles Ayats, vicepresident de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, Jordi Montaña, rector de la UVic i Antoni Serrat, regidor de Recursos Humans i Serveis de l’Ajuntament de Vic. Durant el primer dia va tenir lloc la ponència «Convergència

Inauguració de la II Jornada de la Plataforma Interuniversitària de Premsa Comarcal i Local

digital», a càrrec de Josep Lluís Micó de la URL amb un debat posterior. A continuació, Eric Yarza, director general de Media Hotline i Arce Media va presentar el Llibre Blanc de la Premsa Comarcal, i seguidament Joan Corbella de la UPF, guanyador del Premi de Recerca de Premsa Comarcal 2009, va presentar la ponència «La crisi del sector» i va tenir lloc un debat posterior. Durant el segon dia, Diego Linares, de l’UVic, va presentar el web de recerca de premsa de proximitat. A continuació va tenir lloc la ponència «Tendències i necessitats», a càrrec d’Andreu Casero, professor de l’UJI i guanyador del Premi de Recerca de Premsa Comarcal de 2010. Posteriorment va tenir lloc un debat al respecte i seguidament Pere Font, de l’Associació Catalana de Premsa Comarcal, va realitzar la presentació de les conclusions.

La Universitat Rovira i Virgili va acollir els dies 12 i 13 de maig les jornades «La Xarxa, un espai per a la cultura», en el marc del Fòrum Vives. Impulsades per la Comissió d’Activitats Culturals de la Xarxa, com a resposta a la necessitat de les universitats de generar un model cultural basat en la col·laboració estratègica, les jornades van facilitar l’intercanvi d’experiències dels experts en gestió cultural. Dimecres 12 es va presentar un informe sobre l’activitat cultural de la Xarxa Vives, i Alfons Martinell, director de la Càtedra Unesco «Políticas Culturales y Cooperación» de la Universitat de Girona, va parlar sobre la gestió cultural aplicada al món universitari. A més, es van presentar exemples de bones pràctiques a càrrec d’Hèctor Rubio, del Secretariat de Cultura de la Universitat d’Alacant i d’Antoni Javier González, director del Servei d’Activitats Culturals de la Universitat de Cadis. El dia va acabar amb una actuació de la Coral i l’Orquestra de la Universitat Rovira i Virgili. Dijous 13 es van realitzar tres tallers especialitzats.

Ramon Torrents

Jornada «La Xarxa, un espai per a la cultura»

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

Organitzada per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i la Xarxa Vives, la segona jornada de la Plataforma va comptar amb un Comité acadèmic format per Pere Font, de l’ACPC; Andreu Casero, de la Universitat Jaume I; Josep Lluís Micó, de la Universitat Ramon Llull i Jordi Serrat, de la Universitat de Vic (UVic).

37


Participació en fires de llibres i estands de publicacions

fira de valència La participació amb un estand propi en diferents fires és una expressió de la presència social de la Xarxa arreu del territori i a nivell internacional. A més d’exposar una selecció de les publicacions de les universitats membres, en alguns casos també es venen llibres. Durant l’any 2010, la Xarxa va participar a la 41a Fira del llibre de València, que va tenir lloc del 20 d’abril al 2 de maig. Un any més, el certamen va comptar amb més de 400.000 visitants, segons el balanç final de l’organització.

38

García Poveda

Estand de la Xarxa Vives a la Fira del Llibre de València.


Nou portal corporatiu www.vives.org

La referència de la regió universitària Vives a Internet El mes de novembre de 2010 va marcar un punt d’inflexió en l’estratègia de comunicació de la Xarxa Vives, amb l’estrena del nou web de l’associació, www.vives.org. D’un web de caire institucional, la Xarxa va passar a un portal multilingüe de serveis, que reforça la imatge de marca a través de l’actuació de la institució. Els serveis comparteixen protagonisme amb l’activitat de la Xarxa i de les universitats membres, per configurar un portal universitari de referència per al conjunt de territoris de parla catalana.

Els serveis es presenten en quatre àrees: Estudiar, Espai de coneixement, Projectes interuniversitaris i Representació col·lectiva. Una presentació ordenada i útil dels serveis, per facilitar-ne cerca.

FORMACIÓ

SERVEIS

REGIÓ VIVES

La regió Vives, l’espai que comparteix la llengua i la cultura catalanes, es presenta al portal com la major regió universitària del sud d’Europa, a través d’un mapa interactiu amb tota la informació útil en català, castellà, anglès, francès i italià: la porta d’accés perfecta per als estudiants internacionals. La pàgina dóna accés a tots els serveis que hom pot trobar a les ciutats de la regió Vives, enllaçant amb les pàgines d’altres institucions que ofereixen la informació més completa en cada cas.

La secció de formació és una de les claus del nou portal. Ens presenta un dels serveis més atractius: la guia d’estudis universitaris. Aquesta guia posa en valor de manera atractiva l’oferta agregada de les universitats membres, a través d’un mapa interactiu i un potent cercador per paraules, per tipus d’estudis i per universitats. Més de 4.700 titulacions de grau i postgrau a l’abast dels visitants.

04.02. INFORMACIÓ I DIVULGACIÓ DEL CONEIXEMENT

A la portada del nou web, cada dia es dóna informació actualitzada sobre l’actuació de la Xarxa i de les universitats, així com una agenda d’activitats i l’accés al menú de serveis de l’associació.

portada

39


04.03. LLENGUA


Curs de didàctica de la llengua com a idioma estranger

L’Institut Ramon Llull, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Xarxa Vives d’Universitats van organitzar, entre els dies 15 i 17 d’octubre, un curs de formació de didàctica de la llengua com a idioma estranger a les localitats de Vinaròs i Morella.

L’acte inaugural del curs va tenir lloc divendres 15 d’octubre a la Biblioteca Municipal de Vinaròs i va comptar amb la participació de l’alcalde de Vinaròs, Jordi Romeu; el director de l’Institut Ramon Llull, Josep Bargalló; el vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Manuel Pérez; i la presidenta de la Comissió de Política Lingüística de la Xarxa Vives d’Universitats i vicerectora de Societat i Relacions Institucionals de la Universitat Rovira i Virgili, Encarnació Ricart. Diumenge al matí es va realitzar una sessió d’aplicació pràctica. Dissabte 16 a la nit va tenir lloc un acte de cloenda

D’esquerra a dreta, Encarnació Ricart, Josep Bargalló, Jordi Romeu i Manuel Pérez.

40 persones van seguir el curs a Vinaròs i Morella.

institucional a l’Ajuntament de Morella en el qual van participar Joaquim Puig, alcalde de la capital dels Ports; Ascensió Figueres, presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Inmaculada Fortanet, vicerrectora de Cooperació i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I, qui va participar en nom de la vicepresidència II de la Xarxa Vives; i Josep Bargalló, el director de l’Institut Ramon Llull. 41

Durant el curs, els participants realitzaren sessions de treball sobre 3 grans blocs teòrics: Llengua i territori: aplicació de la variació geolingüística en la didàctica de la llengua; Llengua i materials didàctics: eines i recursos multimèdia per a l’aprenentatge a l’exterior; i Llengua i didàctica: estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres.

04.03. LLENGUA

El curs es va adreçar a llicenciats i graduats, preferentment en filologia catalana, i a estudiants del darrer any de grau de llicenciatura. L’objectiu del curs era contribuir a la formació de futurs professors per a l’exercici de la docència de la llengua en universitats de l’exterior. En aquesta primera edició del curs es van omplir totes les places amb 40 inscrits.


Participació en fires de llengües

Expolangues 2010. El català, convidat d’honor

La Xarxa Vives d’Universitats va participar en diverses fires internacionals de llengües durant l’any 2010 en el marc de la presència de la Xarxa als òrgans de govern de l’Institut Ramon Llull. París, Londres i Berlin van ser els escenaris en què la Xarxa va presentar els recursos i estudis que ofereixen les diverses universitats que en formen part. L’objectiu fou presentar l’oferta educativa en llengües i en altres matèries de les 21 universitats de la regió Vives.

42

Del 3 al 6 de febrer de 2010 va tenir lloc a París, la 28a edició de la fira internacional d’idiomes i cultures Expolangues. La Xarxa Vives va participar en aquesta fira, per segon any consecutiu, que va tenir com a lema «El català, la llengua de 10 milions d’europeus», atès que el català va estar la llengua convidada d’honor. L’objectiu general per a aquesta edició va ser presentar les diverses possibilitats d’aprendre un idioma i informar sobre les cultures, les característiques lingüístiques i els programes d’educació de les llengües que hi participen i representar un punt de trobada dels professionals, les editorials i les institucions

implicades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües. La Xarxa va disposar de personal especialitzat i de materials específics a l’estand conjunt amb l’Institut Ramon Llull a les següents fires, a més d’Expolangues: 28a edició de la Fira Internacional d’Idiomes i Cultures Expolangues (París), del 3 al 6 de febrer; The Language Show (Londres), del 15 al 17 d’octubre; i 23a edició de la Fira Internacional Expolingua (Berlin), del 19 al 21 de novembre. La Xarxa Vives va aprofitar aquesta oportunitat de projecció internacional per presentar la regió universitària Vives com a territori únic per venir a viure i estudiar, tant des del punt de vista


PARTICIPACIÓ EN FIRES DE LLENGÜES

00 ts: 25.0 Visitan s: 200 or Exposit : 60 s e ü g Llen 0 2 : s o ïs Pa

acadèmic, com lingüístic, cultural i social. «Vine a estudiar a la gran regió universitària del sud d’Europa» va ser el lema que va utilitzar la Xarxa en totes les seues accions durant la fira; com va ser la presentació que va acollir l’estand central. Entre d’altres activitats, la Xarxa Vives va participar activament organitzant conferències i activitats per presentar la regió Vives.

43

La participació de les entitats catalanes a la fira va ser coordinada per l’Institut Ramon Llull, juntament amb les altres institucions: el Govern d’Andorra, la Generalitat de Catalunya –a través del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i de la Secretaria de Política Lingüística–, el Govern de les Illes Balears, el Consell General dels Pirineus Orientals, la Xarxa Vives, la Xarxa de Ciutats Valencianes Ramon Llull i la municipalitat de l’Alguer.

04.03. LLENGUA

A més, la Xarxa Vives i la resta d’entitats participants van treballar conjuntament per promoure el català com a llengua pròpia, adaptada a les necessitats d’una societat moderna i emprada en tots els àmbits socials. Amb aquesta finalitat, es va crear un ampli programa de conferències, debats i activitats que van posar de relleu la importància de les llengües en les societats multilingües, de l’ús del català a l’àmbit universitari i de la diversitat de la llengua entre altres qüestions.


cursos eilc

L’any 2008, la Xarxa Vives d’Universitats va iniciar un procés per aconseguir que el català fóra inclòs en l’oferta d’Erasmus Intensive Language Courses (EILC) cofinançats per la Unió Europea, dins el seu Programa d’Aprenentatge Permanent (PAP). Després de diverses gestions amb l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) del Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya i amb la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea, es va comunicar l’any 2009 la resolució positiva d’aquesta actuació conjunta de les universitats. Entre gener i febrer del 2010, les universitats de la Xarxa Vives van presentar un projecte conjunt de cursos amb un nom únic per a la llengua (català/valencià).

44

Per a la línia de català es va sol·licitar cofinançament per a 15 cursos que impartirien 11 universitats (10 de Catalunya –Autònoma de Barcelona, Barcelona, Girona, Lleida, Internacional de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili i Vic– i la Universitat de les Illes Balears). Per a la línia de valencià es va sol·licitar cofinançament per a 12 cursos que impartirien 4 universitats (Alacant, Jaume I, Politècnica de València i València). La primera convocatòria de cursos va tenir lloc durant el període d’estiu en què es van organitzar 7 cursos per les universitats de Barcelona, Illes Balears, Rovira i Virgili, Alacant, Politècnica de València i València (2 cursos). Es van rebre 668 sol·licituds de més de 20 països i van realitzar els cursos 139 estudiants Erasmus.

VOCABULARIS BÀSICS La Xarxa publica periòdicament vocabularis bàsics i altres materials terminològics. Fins al moment, s’han editat 10 vocabularis, eines multilingües corresponents a diferents àrees de coneixement, des del Dret Romà a la Infermeria, des de l’Enginyeria Industrial a la Fotoquímica o la Història de l’Art. La consulta d’aquests vocabularis es pot fer en línia a través de www.llengua. info, una eina adreçada a professionals i a la comunitat universitària.


PORTAL DE RECURSOS LINGÜÍSTICS LLENGUA.INFO

Concebut en el marc de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives, el portal www.llengua.info va nàixer l’any 2005 per posar a l’abast de tots els internautes els serveis lingüístics de les 21 universitats de la Xarxa. Aquest portal materialitza un dels objectius fundacionals de la institució: promoure l’ús de la llengua pròpia a les universitats i a la societat. Organitzat en tres àrees de continguts (formació, assessorament i tecnologia i dinamització), el web és una pàgina de referència que vol cobrir les necessitats en matèria de llengua de tota la societat, a través d’un servei de qualitat com el que ofereixen els serveis lingüístics.

45

PORTFOLIO EUROPEU DE LES LLENGÜES En aquest sentit, la Universitat de València va traduir una versió (núm. 29.2002) especialment dissenyada per a l’ús a les universitats europees i que respon a les necessitats de tots els nivells de competència lingüística, des del nivell bàsic (A1) fins als nivells avançats (C1 i C2). El PEL s’adreça a estudiants que aprenen una o més llengües estrangeres, en el marc d’una formació específica en llengües, com a complement dels seus estudis o com a valor afegit als seus estudis. També pot ser útil per a qualsevol estudiant que vulga reunir justificants de la seua competència lingüística de cara a una eventual presentació de sol·licitud de feina o d’estudis.

04.03. LLENGUA

Durant 2010, la Xarxa Vives ha començat a treballar en l’adopció d’una versió del Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) impulsat pel Consell d’Europa, amb la finalitat d’ajudar les persones que aprenen llengües a mantenir un seguiment permanent del seu aprenentatge i a consignar els resultats i les experiències que deriven de l’aprenentatge de les llengües, incloent-hi els contactes interculturals significatius.


04.04. CULTURA


VI Lliga de Debat Universitari

L’any 2006, la Xarxa Vives va organitzar per primera vegada la Lliga de Debat Universitari, amb l’objectiu de fomentar l’ús de la paraula entre l’estudiantat sota el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos equips d’alumnes. Plenament consolidada, la sisena edició de la Lliga va tenir lloc a la Universitat de Lleida, del 26 al 30 d’abril.

La sisena edició de la Lliga, amb 10 universitats participants, va analitzar un tema polèmic i d’actualitat: Si volem la pau, cal estar preparat per a la guerra? La competició, oberta a l’alumnat de les 21 universitats de la Xarxa, consisteix a defensar una posició a favor o en contra sobre el tema triat, per tal de valorar les capacitats de cada equip en el treball en grup, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.

47

04.04. CULTURA

L’equip guanyador va ser el de la Universitat d’Alacant, format per Andreu Sentí, Jordi Domènech, Edith Guerrero i David Navarro. El seu premi va ser de 2.500 euros. L’equip subcampió, de la Universitat de Lleida, integrat per Manel Hervàs, Josep Capell, Arnau Galceran i Anna Sanmartí, va obtenir 1.200 euros.

EQUIPS PARTICIPANTS Universitat d’Alacant Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat Internacional de Catalunya Universitat de Lleida Universitat Oberta de Catalunya Universitat Miguel Hernández d’Elx Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Politècnica de València Universitat Pompeu Fabra

Equip de la Universitat d’Alacant, campió de la VI Lliga de Debat amb el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Lleida, Joan Viñas.


VI LLIGA DE DEBAT UNIVERSITARI

48

Equip de la Universitat de Lleida, subcampió de la VI Lliga de Debat.

La competició es va caracteritzar per una ronda d’eliminatòries on cada equip van competir amb la resta d’equips del seu grup (amb un total de 4 debats) i la realització d’una fase semifinal, on els dos equips millor classificats de cada grup van disputar les semifinals, de manera que el millor classificat d’un grup va competir amb el segon classificat de l’altre grup i viceversa. A més, les puntuacions es van poder consultar en línia, en temps real. Així mateix, la competició es va poder seguir en directe des del web de la UdL (www.udl.cat) i des del de la Xarxa Vives (www.vives.org). Els participants mateixos trien, des de la quarta edició, el millor equip de la competició, un premi honorífic que va rebre la Universitat de Barcelona, integrada per Jesús Flores, Pol Quintana, Marc Grifell, Fernando Carrera, Marc Panagumà i Guillem Martí. El jurat va nomenar Marc Grifell, de la Universitat de Barcelona, com a millor orador de la competició. Per a seguir els debats i elaborar les puntuacions corresponents a cada equip, d’acord amb el reglament de la competició, es va crear un equip de jutges format per professionals de diversos àmbits i encapçalat per Anna Albó i Pere Miquel Campos, caps de jutges.

Els membres del jurat de la final de la sisena edició de la competició.

Jurat d’honor Joan Viñas, president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat de Lleida. Antoni Mir, director de la Casa de les Llengües. Rosa Fabregat, escriptora. Lluís Foix, periodista. Anna Albó, cap de jutges. Pere Miquel Campos, cap de jutges. Jurat de les eliminatòries Anna Albó, metgessa. Pere Miquel Campos, periodista. Carmel Mòdol, enginyer tècnic electricista. José Joaquin Parra, professor d’Educació Física. Josep Maria Alba, enginyer tècnic industrial. Assumpta Costafreda, professora d’Història. Angelina Escolies, mestra de Primària i professora de Ciències. Glòria Peret, mestra d’Educació Infantil. Bonaventura Lladonosa, pediatra. Joan Gausi, digestòleg. Gabriel Alonso, radiòleg.


XV MOSTRA DE TEATRE UNIVERSITARI

El treball conjunt de la Xarxa per un marc cultural comú té un bon exemple en la realització anual de la Mostra de Teatre Universitari. Un espai de diàleg i relació entre els membres de les aules de teatre univesitàries que potencia l’intercanvi d’experiències.

La Universitat de Perpinyà Via Domitia va acollir del 17 al 21 de maig la quinzena edició de la Mostra de Teatre Universitari, que va tenir lloc a tres localitats (Perpinyà, Ceret i Toluges) i cinc espais diferents (Maison de l’Étudiant UPVD, Casa musicale i Teatre Municipal a Perpinyà; Place des Neuf Jefs a Ceret i Centre Cultural El Mil·leni a Toluges). La Mostra va comptar amb la participació de grups de 15 universitats de la Xarxa.

2.800

ia cundàr s de Se alà e n m u al cat tudien que es a t n e actualm a Nord. ny u l a t a C

04.04. CULTURA

cions: s actua le e d Públic

49

Florian Mienville, estudiant de l’Institut Franco Catalan Transfrontalier (UPVD)

Universitat Abat Oliba CEU Universitat d’Alacant Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat de Girona Universitat de les Illes Balears Universitat de Lleida Universitat Internacional de Catalunya Universitat Miguel Hernández d’Elx Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Politècnica de València Universitat Pompeu Fabra Universitat Rovira i Virgili Universitat de València Universitat de Vic


NOU CIRCUIT DE TEATRE UNIVERSITARI

La Comissió de Coordinació d’Activitats Culturals va decidir, en la seua reunió del 16 de juny a la Universitat de les Illes Balears, la realització d’un circuit de teatre universitari que substitueix el model anterior de la mostra amb periodicitat anual.

50

Es tracta d’un model de circuit d’intercanvis de les aules de teatre que té com a objectiu potenciar la formació i l’aprenentatge dels membres de les aules, compartir coneixement i experiències amb altres universitats de la XVU i optimitzar recursos. El circuit compta inicialment amb la participació de les 10 universitats següents: Universitat d’Alacant Universitat d’Andorra Universitat de les Illes Balears Universitat Jaume I Universitat de Lleida Universitat Miguel Hernández d’Elx Universitat Politècnica de Catalunya Universitat Politècnica de València Universitat de València Universitat de Vic


BIBLIOTECA VIRTUAL JOAN LLUÍS VIVES

La creació de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (www.lluisvives.com) va ser possible arran de la signatura d’un conveni l’any 1999 per la Universitat d’Alacant i la Xarxa Vives. Durant els anys següents, es va treballar en aquest projecte per tal que els títols cabdals del nostre patrimoni cultural, des de tractats mèdics fins a textos jurídics o històrics, passant per obres clàssiques de la nostra literatura, tots publicats abans de 1917, pogueren ser consultats a Internet. Actualment, el fons compta amb més de 1.000 registres.

A més de la Biblioteca, el conveni té l’objectiu d’aprofitar al màxim els fons digitalitzats a través de projectes d’investigació conjunts, potenciar l’edició de nous fons i l’accés més eficient als recursos bibliogràfics entre la comunitat universitària, i difondre al màxim el llegat de les obres més importants del nostre patrimoni cultural entre la població en general.

04.04. CULTURA

Durant l’any 2002, es va plantejar un ambiciós projecte d’ampliació de la Biblioteca. A fi d’implementar-lo, durant els anys 2007 i 2008 s’han anat mantenint converses amb diverses entitats per tal d’establir vies de col·laboració comunes. Aquests acords permetran que la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives assolisca els objectius que conduiran a l’acompliment de la seua missió: recollir, conservar i vetllar per la divulgació de la producció bibliogràfica en la nostra llengua, i esdevenir l’instrument d’accés documental capdavanter en la difusió del coneixement del nostre patrimoni bibliogràfic.

51


04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA


PROGRAMA DRAC D’AJUTS A LA MOBILITAT

Les universitats participants a les accions Estiu, Hivern, Formació Avançada, PDI i PAS són: Universitat d’Alacant Universitat d’Andorra Universitat Autònoma de Barcelona Universitat de Barcelona Universitat de Girona Universitat de les Illes Balears Universitat Jaume I Universitat de Lleida Universitat de Perpinyà Via Domitia Universitat Politècnica de València Universitat Pompeu Fabra Universitat Rovira i Virgili Universitat de València Universitat de Vic Les universitats de la Xarxa Vives que participen al DRAC Màster són: Universitat de Barcelona Universitat de les Illes Balears Universitat de Lleida Universitat Pompeu Fabra Universitat Rovira i Virgili Universitat de València

Enguany, a banda de consolidar les accions ja existents, s’ha creat una nova acció destinada a promoure la mobilitat per als estudiants de màsters universitaris. L’objectiu d’aquest ajut és promoure la mobilitat dels estudiants de la Xarxa Vives, per cursar ensenyaments universitaris oficials de màster en una universitat de la Xarxa. Durant el curs acadèmic 2010/2011 els estudiants de la Xarxa Vives van poder optar per primera vegada a aquests ajuts.

04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

El programa d’ajuts DRAC a la mobilitat de la Xarxa Vives va ser engegat l’any 1999 i està orientat a impulsar, mitjançant l’atorgament d’ajuts, l’intercanvi d’estudiantat, personal docent i investigador i personal d’administració de serveis, entre les universitats de la Xarxa Vives. Aquest intercanvi es promou a través de les accions Estiu, Hivern, Formació Avançada, PDI, PAS i Màster.

53


DICCIONARI BIOGRÀFIC DE DONES erca u a e rec le cte d onar rel de les e j o r d p - Un ebut per històrica arla de p conc tribució n toris la co als terri s e don na. de a vida catal s de segles i e i r ò ls ist 655eshal llargt.de - a don l presen es bert a grafi iu, o fins cte v oves bio e j o r n p - Un llida de l’aco

El 10 de desembre va tenir lloc la presentació del web www.dbd.cat del Diccionari Biogràfic de Dones (DBD), al Palau de la Generalitat. L’acte de presentació va estar presidit pel vicepresident del Govern en funcions, Josep-Lluís Carod-Rovira, juntament amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació en funcions, Joan Manuel Tresserras; el president de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Antoni Giró; la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, i Teresa Vinyoles, directora del projecte junt amb Núria Jornet.

El DBD és un projecte de recerca que va nàixer amb l’objectiu de donar relleu a la contribució de les dones a l’esdevenir de la història dels territoris de parla catalana. El fons actual de DBD inclou 655 biografies de dones de diferents camps del coneixement, i àmbits d’actuació, de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya nord, Andorra i Sardenya, en un arc cronològic que abraça del segle I al segle XXI. Tot i això, el Diccionari es va concebre per ser un fons viu i en continu creixement i així, l’apartat «Fes-lo créixer» permet continuar la tasca de recerca i d’incorporació de nous noms, a través dels suggeriments del públic sobre el contingut actual i propostes de noves biografies que haurien de formar-ne part.

Jordi Bedmar (Gencat)

54

Presentació del DBD al Palau de la Generalitat.


Direcció científica: Teresa Vinyoles Vidal, professora d’Història Medieval de Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona i Núria Jornet Benito, professora d’Arxivística de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i directora de «Duoda».

Comissió tècnica: Inclou les directores científiques Teresa Vinyoles i Núria Jornet, i l’equip que ha donat suport a la direcció: Carme Sanmartí Roset, de la Facultat de Ciències Humanes,Traducció i Documentació, de la Universitat de Vic, i membre del grup de recerca «Estudis de gènere: traducció, literatura, història i comunicació». Concepción Rodríguez Parada, de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Mireia Comas Via, de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Ignasi Casadesús i Olucha, secretari executiu de la Xarxa Vives d’Universitats.

Consell científic: 26 experts vinculats a les universitats, a nivell individual, o especialment en el marc dels grups de recerca en estudis de les dones i del gènere de les universitats que conformen la Xarxa Vives d’Universitats. Tots ells especialistes en el seu àmbit, procedents de diversos camps professional.

Equip de redacció: 104 persones que han estat proposades pel Consell Científic. El seu paper ha estat dur a terme la recerca d’investigació sobre les dones assignades i redactar-ne la biografia seguint una metodologia i un manual d’estil establerts.

Coordinació de continguts: Xarxa Vives d’Universitats

04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

55


Premi de comunicació científica El premi de comunicació científica va nàixer amb l’objectiu de fomentar les habilitats comunicatives dels estudiants de doctorat de les universitats de la Xarxa. La convocatòria compta amb el suport de la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València i la CAM.

Fonsxrecerca FonsxRecerca és una publicació electrònica que recull els principals programes de finançament de la recerca a l’abast dels investigadors de les universitats i els centres de recerca dels territoris de parla catalana. La subscripció per a tota la comunitat científica de la Xarxa va ser una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a universitat que va ocupar la presidència de l’associació entre gener i juliol de 2009.

El jurat de l’onzena edició del premi, integrat per Josep Maria Gili (CMINA, CSIC), Gustau Muñoz (UV) i Josep Jacas (UJI), sota la direcció de Martí Domínguez (UV), va rebre un total de 36 treballs, 24 corresponents a la modalitat A i 12 a la modalitat B. El jurat va atorgar els premis als següents estudiants: Modalitat A (Ciències socials i de l’educació, i humanitats): Alícia Villar Aguilés, de la UV, per l’article Tranformacions en la Universitat: estudiantat desajustat o Universitat desajustada?. 56

Modalitat B (Ciències bàsiques, ciències de la salut, enginyeries i arquitectures): Marina Rigau Resina, de la UAB, per l’article El càncer de pròstata: val més prevenir que curar. Els premis es van lliurar el 5 de novembre de 2010 a la Universitat de Lleida, en el decurs d’una reunió del Consell General de la Xarxa.

Actualment, Fonsxrecerca permet consultar informació dels 90 principals programes de finançament de la recerca a l’abast dels investigadors de les universitats de la Xarxa. Per a cada programa hi ha una fitxa amb tres apartats principals (Què finança?, A qui va adreçat? i Aspectes per destacar) on s’inclou informació sobre els tipus de projecte elegibles, les despeses susceptibles de rebre finançament o els requisits que han de complir els potencials beneficiaris. FonsxRecerca té tres característiques que en fan un servei únic:

Alícia Villar i Marina Rigau van rebre el premi a la Universitat de Lleida.

1. L’objecte d’interès són els programes de finançament de la recerca. 2. Els continguts estan elaborats de nou a partir del que publiquen els organismes convocants, de manera que se seleccionen només els continguts rellevants. L’actualització d’aquests continguts és constant. 3. El destinatari directe del web és l’investigador o el grup de recerca.


Premi de Recerca Premsa Comarcal

Aquest premi té com a objectiu recompensar les investigacions més destacades sobre el fenomen de la premsa comarcal i local, realitzades a les facultats de Ciències de la Comunicació de les universitats membres de la XVU. L’acte de lliurament de la 5a edició del Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal va tenir lloc el 29 de maig, al Centre Cívic de Les Borges Blanques (Lleida) dins del marc de la 5a Convenció de la Premsa Comarcal i Local. Andreu Casero, professor de la Universitat Jaume I, va resultar guanyador amb el seu treball «El públic jove front a la premsa comarcal i local: diagnòstic i propostes d’actuació», elaborat amb la col·laboració dels professors Hugo Doménech i Pablo López. El premi té una dotació econòmica de 5.000 euros i està patrocinat per l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Andreu Casero, professor de l’UJI i guanyador de la 5a edició del Premi de Recerca Universitària de Premsa Comarcal.

BECA SEGIMON SERRALLONGA Des de l’any 2008, la Xarxa Vives col·labora amb l’Ajuntament de Torrelló, que convoca la beca Segimon Serrallonga. Arran d’aquest acord, la Xarxa Vives dóna suport a aquesta beca d’ampliació d’estudis a l’estranger a través de la seua difusió entre els titulats o els estudiants de darrer any d’una titulació de les àrees d’humanitats, arts i ciències de l’educació, que hagen cursat o cursen els seus estudis en alguna universitat o centre d’educació superior de la Xarxa. L’acord també compta amb la participació de l’Aula Segimon Serrallonga de la Universitat de Vic.

04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

Des de l’any 2008 i en el marc del conveni de col·laboració signat entre l’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) i la Xarxa Vives, es dóna suport a la convocatòria de la cinquena edició del Premi de Recerca Premsa Comarcal, amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana de Notícies.

57


Premi Xarxa Vives de fotografia digital FotoBUC

La revista BUC. Universitat. Cultura. Llibres va convocar la segona edició del premi Xarxa Vives de fotografia digital FotoBUC. La temàtica establerta es va centrar en la biodiversitat en els territoris de la Xarxa Vives.

Andreu Sentí, estudiant de Doctorat en Filologia Catalana a la Universitat d’Alacant, va ser el guanyador amb la fotografia «Bicidiversitat: observem la biodiversitat amb bicicleta», i va obtenir un premi en metàl·lic de 600e a més de la reproducció de la imatge a la revista BUC. 58

fotografia guanyadora.

Roberto Ruiz

El jurat del premi, es va reunir el 30 de juny a Vic, i va estar integrat per Macià Blàzquez, professor del Departament de Ciències de la Terra de la Univesitat de les Illes Balears i president del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB); Sandra Balsells, fotoperiodista i professora de Fotoperiodisme a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull; i Josep Terradellas, director de la revista BUC.

Andreu Sentí, guanyador de la segona edició del premi Fotobuc.


L’Institut Món Juïc va convocar l’any 2010 la segona edició del premi Cum Laude, que per primera vegada va comptar amb la col·laboració de la Xarxa Vives. L’objectiu d’aquesta convocatòria és premiar les obres de recerca d’alt nivell de l’àmbit d’humanitats escrites en català, difondre-les i demostrar que els continguts de qualitat dels nostres investigadors s’han de fer públics en català, per tal d’assegurar-ne el prestigi.

Cristina Sanjust, doctora en Història de l’Art per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb Menció de Doctor Europeu, va ser la guanyadora de la tercera edició del Premi «Cum Laude» amb la tesi «L’obra del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes des de la seva fundació fins al segle XVI. Un monestir reial per a l’ordre de les clarisses a Catalunya». La tesi, dirigida per la doctora Anna Muntada Torrellas, va obtenir la màxima qualificació per part del tribunal el passat 31 de març de 2009 i va rebre un premi en metàl·lic de 6.000 euros, a més de la publicació de l’obra premiada. Ada Cortés Vicente, de la UAB, va resultar finalista amb la tesi «L’Arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya. Època tardorepublicana i altimperial» i a Carme Berlabé Jove, Universitat Abat Oliba CEU per la tesi «El Museu Diocesà de Lleida. La seva formació i la legitimitat del seu patrimoni artístic». L’acte de lliurament del premi va tenir lloc el 30 de novembre a la Casa de la Convalescència del recinte de l’Hospital Sant Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona i va comptar amb la participació del director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Joan Roca; del secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Bernat Joan; de la presidenta de l’Institut Món Juïc, Tessa Calders; i del president de la Comissió de Relacions Internacionals de la Xarxa Vives i vicerector de Transferència Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bonaventura Bassegoda. El comitè científic de la convocatòria va estar integrat per Carme Gregori Soldevila, del Departament de Filologia Catalana i directora del Màster de l’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València; Marià Carbonell Buades, del departament d’Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona; i Josep Gifreu Pinsach, coordinador de la Unitat d’Investigació en Comunicació Audiovisual (UNICA) de la Universitat Pompeu Fabra.

Cristina Sanjust, guanyadora del Premi «Cum Laude».

El premi va comptar amb el suport del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, així com de la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència.

04.05. DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC: DOCÈNCIA I RECERCA

Premi Cum Laude de l’Institut d’Estudis Món Juïc

59


04.06. RELACIONS INTERNACIONALS


INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC DELS ESTUDIS CATALANS A L’EXTERIOR

Prop d’un centenar d’acadèmics i estudiants d’una seixantena d’universitats d’arreu del món van participar en l’acte d’inauguració del curs acadèmic dels estudis catalans a l’exterior, organitzat conjuntament per la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull. L’acte va tenir lloc el 20 de setembre a la Sala Víctor Siurana del Rectorat de la Universitat de Lleida.

PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ COMPLEMENTÀRIA A ALEMANYA

L’any 2006 l’Institut Ramon Llull (IRL) va iniciar a la Universitat de Bochum (Alemanya) un projecte anomenat Qualificació Complementària en llengua i cultura catalanes. Es tracta d’un programa d’estudis que s’organitza en un Mòdul bàsic de llengua i cultura catalanes (150 hores) i un Mòdul especialitzat (40 hores), que permet els estudiants universitaris completar els coneixements de la seua especialitat amb coneixements d’altres disciplines. Aquest programa també preveu la realització d’estades de pràctiques dels estudiants en empreses i institucions del nostre territori, alhora que fomenta l’intercanvi de professorat per mitjà dels programes de mobilitat europea.

El curs passat i per segona vegada, les universitats de la Xarxa Vives van col·laborar en l’organització de la convocatòria 2010 amb la participació d’alguns dels professors de les nostres universitats, en virtut de la presència de la Xarxa Vives als òrgans de govern del IRL. L’any 2010 van participar 10 professors de les especialitats següents: Patrimoni i gestió cultural; Periodisme i mitjans de comunicació, i Política i dret.

04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

61


XXIV Jornades internacionals de professors de català

Organitzades conjuntament per la Xarxa Vives i l’Institut Ramon Llull per segon any consecutiu, les XXIV Jornades Internacionals de Professorat de Català van tenir lloc a la Universitat de Girona entre el 18 i el 21 de juliol.

Aquesta trobada té l’objectiu de potenciar l’intercanvi entre els docents de llengua, literatura i cultura catalanes en l’àmbit internacional. La Facultat de Lletres de la Universitat de Girona va acollir les jornades. La variació lingüística i la cultura en l’ensenyament del català com a llengua estrangera van ser els eixos centrals del programa. El vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans i catedràtic emèrit de Lingüística Catalana de la Universitat de Barcelona, Joan Solà, recentment desaparegut, va ser l’encarregat de llegir la lliçó inaugural. En les ponències i tallers van participar professors de diferents universitats de la Xarxa. Entre ells, a la taula rodona sobre el tractament de les variants dialectals a l’aula de català amb ponents com Josefina Carrera de la UB, Jaume Corbera de la UIB, Sandra Montserrat de la UA, Miquel Àngel Pradilla de la URV i Nikola Vulectic de la Universitat de Zadar.

62

60 professors assistiren a les jornades.

El catedràtic Joan Solà va participar a les jornades, en una de les seues darreres compareixences públiques.

Finalment, Jordi Gimeno, de la Universitat de Szeged, a Hongria, va presentar el primer projecte pilot subvencionat er la convocatòria d’innovació de l’IRL. Es tracta de Bonprofit!, un lloc web que acull una sèrie de textos estructurats en 6 unitats didàctiques per a l’estudi del català partint de la gastronomia.


Programa Algèria Universitats

L’objectiu específic de la segona fase del PAU, finalitzada el desembre de 2010, ha estat la consolidació de la xarxa interuniversitària creada, a fi de fer possible un enfortiment de les universitats de l’oest d’Algèria, i promoure la recerca, la docència, la sensibilització i la difusió del coneixement aplicades al desenvolupament entre les 21 universitats de la XVU i les 16 institucions d’educació superior de la CRUO. Beneficiaris Els actors beneficiaris de l’activitat específica del PAU són el PDI, els estudiants,el PAS i la comunitat universitària en general, d’ambdues xarxes universitàries. Durant l’any 2010, s’han realitzat 20 accions de recerca i/o docència entre PDI d’ambdues ribes i 3 camps de treball a Algèria, s’han dotat 11 beques de mobilitat per a estudiants, i s’han realitzat 2 cursos, amb la participació activa de 56 PDI – 27 de la XVU i 29 de la CRUO – i de més de 50 estudiants.

63

04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

El Programa Algèria Universitats (PAU) és un programa de cooperació al desenvolupament iniciat l’any 2007 i basat en el treball conjunt entre 37 universitats que pertanyen a dues xarxes universitàries mediterrànies: 21 de la Xarxa Vives i 16 de la Conferència Regional d’Universitats de l’Oest (CRUO) d’Algèria.

Objectius L’objectiu general del PAU és la integració i el reconeixement del sistema universitari algerià dins l’arc mediterrani, alhora que potenciar-lo com a bon referent en educació superior.


PROGRAMA ALGÈRIA UNIVERSITATS

64

Resultats 2010 Durant l’any 2010 va finalitzar la segona fase del PAU, que consta de 6 projectes: 1. Sostenibilitat cultural: patrimoni, llengua i gènere 5 de les 6 accions emmarcades en aquest projecte han seguit desenvolupant-se durant l’any. S’han realitzat estades de formació arqueològica en coves prehistòriques, s’ha treballat en l’elaboració d’un llibre sobre la representació de la dona en la literatura mediterrània, s’ha participat en diverses taules rodones sobre l’estandardització i la minorització de la llengua amaziga, i s’ha elaborat una exposició sobre el patrimoni històric de Tlemcen, entre altres activitats. 2. Sostenibilitat ambiental i tecnologia aplicada al desenvolupament Realitzat quasi íntegrament durant el 2009, s’ha treballat en l’avaluació dels recursos agrícoles i naturals, en agricultura

ecològica, i en la recerca en l’àmbit biosanitari. Durant el 2010, s’ha treballat de forma més concreta en l’elaboració de biomaterials diversos. Aquest projecte el configuren 8 accions amb la participació de 12 universitats –5 de la Xarxa Vives i 7 de la CRUO. 3. E conomia i desenvolupament local 8 universitats –4 de la Xarxa Vives i 4 de la CRUO– han desenvolupat en el marc d’aquest projecte 5 accions al llarg de la segona fase del PAU. Durant el 2010, s’han realitzat conferències, seminaris i cursos en àmbits diversos com les migracions i el desenvolupament local, l’imaginari i les polítiques migratòries a la Mediterrània, el guiatge turístic i la sostenibilitat del turisme, la gestió d’itineraris turístics i projectes de cooperació, i s’ha treballat en la creació d’un viver d’empreses a Orà.


PROGRAMA ALGÈRIA UNIVERSITATS 4. Plataforma d’educació a distància Després dels cursos de formació de PAS i PDI sobre l’ús de plataformes d’educació a distància realitzats el 2009, l’any 2010 s’han posat en pràctica els coneixements adquirits i s’ha realitzat un curs sobre gestió de biblioteques per PAS, PDI i alumnes de la CRUO, amb la participació de 67 alumnes –36 dones i 31 homes– coordinat per 1 universitat de la XVU i per 1 de la CRUO. I s’ha realitzat una jornada sobre e-learning a Algèria coordinada per 3 universitats –1 de la Xarxa Vives i 2 de la CRUO. En total, 13 professors d’ambdues xarxes han participat en la realització d’aquestes accions. 5. Sensibilització i difusió del coneixement Durant el 2010 s’ha acabat de produir i d’editar el documental «Patrimoni mediterrani. Algèria - Orà» realitzat per 1 universitat de la Xarxa Vives i 1 universitat de la CRUO. A més, l’exposició itinerant de sensibilització «Algèria, un país també denominat Al-Jaza’ir», que havia tancat el seu recorregut per les universitats de la Xarxa el 2009, ha estat exposada de nou a la Universitat Miguel Hernández d’Elx durant el mes de juny. 6. Sensibilització i transmissió de coneixements entre dues ribes de la Mediterrània En el marc d’aquest projecte s’han dut a terme 3 camps de treball a Algèria, en els quals han participat 40 estudiants de la XVU, i s’han dotat 11 beques de mobilitat per a estudiants, per a estades d’un mes a universitats de l’altra riba. Dos dels camps han estat realitzats conjuntament amb associacions locals algerianes, a Beni Abbes i a Mascara. En el primer s’ha rehabilitat l’antic mercat de Beni Abbes per tal que en un futur puga ser utilitzat com a seu de les associacions locals; en el segon, s’han fet tasques per posar en valor el bosc de Nesmoth. En el tercer camp, a Tlemcen, especialitzat en arqueologia, s’ha treballat en la prospecció i en la documentació de llocs arqueològics, en la recol·lecció i la classificació de materials, i en l’entrada de la documentació a la Base de Dades de la Carta Arqueològica de la regió, posada en marxa anteriorment per una universitat de la XVU i una de la CRUO. Per altra banda, s’ha becat a 11 estudiants, 8 de la XVU i 3 de la CRUO, que han fet estades de recerca i formació, d’un mes a les universitats d’Orà i de Tlemcen, a la UAB i a la UJI, i al punt de suport de Catalunya de la Xarxa Vives.

Trobada de rectors del Programa Algèria Universitats a la Universitat de Lleida, 26 de març de 2010. Els assistents a la trobada van visitar també l’exposició «Algèria, un país també denominat Al-Jaza’ir»

Trobada Institucional de Rectors A finals de març del 2010 es va realitzar una trobada institucional de rectors de les universitats de la Xarxa Vives i de la CRUO, amb l’objectiu d’enfortir les relacions entre ambdues xarxes universitàries. La trobada va tenir lloc a la Universitat de Lleida i va comptar amb la presència de representants de l’ACCD, l’AECID i l’AGAUR. Es va realitzar una jornada de treball per tal d’avaluar la feina feta i els resultats assolits i es va debatre sobre les línies de continuïtat, tant pel que fa a la tercera fase del PAU, com a possibles col·laboracions més enllà.

04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

65


CULTUR CULTURPRO PRO

El programa POCTEFA Cultur Pro és un projecte de formació concebut per reforçar la integració transfronterera, en el marc de la política regional comunitària de la Unió Europea. Impulsat per la Universitat de Girona (cap de files), la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat de Lleida i la Xarxa Vives d’Universitats, el projecte s’inicia el 2009 i finalitzarà l’any 2012.

Finançat pels fons FEDER de la UE a través dels Programes Operatius de Cooperació Territorial EspanyaFrança-Andorra 2007-2013, el projecte és una eina per al desenvolupament territorial integrat, mitjançant la cooperació i l’intercanvi d’experiències interregionals. La Xarxa Vives desenvolupa íntegrament l’eix de comunicació del projecte, i dóna suport tècnic a la resta de socis en la realització de diferents accions Cultur Pro. Consisteix en un grup de vuit accions que contemplen tant la formació presencial a ambdós costats dels Pirineus com la formació a distància.

66

Els grups lingüístics creats a les I Trobades Transfrontereres a Banyuls de la Marenda (Catalunya Nord) presenten el seu treball sobre el vi i la vinya.

Participants i organitzadors de les I Trobades Transfrontereres a Banyuls de la Marenda (Catalunya Nord) 16 i 17 d’octubre de 2010


CULTUR PRO

Prop de 50 persones han estudiat francés a la Universitat de Lleida, majoritàriament personal d’administració i serveis i estudiants. A la Universitat de Perpinyà Via Domitia, són més de 30 els alumnes que han estudiat català, tots ells personal d’administració i serveis i professionals universitaris. Trobades transfrontereres. Els dies 16 i 17 d’octubre van tenir lloc a Banyuls de la Marenda (Catalunya Nord) les I Trobades Transfrontereres del Cultur Pro. Un total de 30 participants dels cursos, 10 per universitat, van assistir i van realitzar els tallers sobre la vinya i el vi organitzats per la Universitat de Perpinyà Via Domitia en col·laboració amb l’Ajuntament de Banyuls.

presentació del programa cultur pro El 17 de maig, la Universitat de Perpinyà Via Domitia va acollir la presentació del Programa Cultur Pro. A l’acte van assistir el rector de la UPVD, Jean Benkhelil i l’adjunt de cooperació i serveis culturals de l’ambaixada de França a Barcelona, Alain Sarragosse.

D’esquerra a dreta, el rector de la UPVD, Jean Benkhelil; el cap de files del projecte Cultur Pro, Quim Pèlach; i l’adjunt de cooperació i serveis culturals de l’ambaixada de França a Barcelona, Alain Sarragosse.

Parelles lingüístiques. D’aquestes trobades van sortir 8 parelles i trios lingüístics que han realitzat intercanvi lingüístic regularment a través de videoconferència (amb la Plataforma Adobe Connect Pro) i d’altres xarxes socials. Aquests contactes regulars tenen la finalitat de posar en pràctica, en un context real i relaxat, els coneixements adquirits durant les classes de llengua en què participen. El 28 d’octubre, el Cultur Pro va participar al Consell plenari de la Comunitat de Treball dels Pirineus a Bagnères-de-Luchon, on amb motiu d’aquest Consell es va organitzar un fòrum de projectes transfronterers en què van participar tots els beneficiaris del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA). L’objectiu del fòrum va ser el retrobament dels actors pirenaics que van poder intercanviar experiències i discutir sobre les dificultats que havien trobat i van poder estudiar junts solucions per aconseguir un espai pirenaic més dinàmic i més fort.

67

04.06. RELACIONS INTERNACIONALS

Cursos. Durant l’any 2010, en el marc dels cursos que organitzen les universitats sòcies del Cultur Pro, més de 400 persones han après francès a la UdG, a Girona, a Palafrugell i a La Bisbal d’Empordà. D’entre aquestes persones hi ha professionals universitaris, gent jove, gent a l’atur, gent major i comerciants o gent del sector serveis.


05. INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES SUPORT AL PLA D’ACTUACIÓ ANUAL

Generalitat de Catalunya

05. INSTITUCIONS I ENTITATS COL·LABORADORES

COL·LABORACIONS PER PROJECTES

69


06 . PRESSUPOST 2010 DESPESES Relacions internacionals Informació i divulgació del coneixement Llengua Desenvolupament acadèmic: docència i recerca Cultura Relacions institucionals 350.000 €

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0€

71

Quotes dels afiliats Sector públic

550.000 €

500.000 €

450.000 €

400.000 €

350.000 €

300.000 €

250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

50.000 €

0€

Altres

06. PRESSUPOST 2010

INGRESSOS


Punt de suport Catalunya Universitat Pompeu Fabra (Edifici Fran莽a) 3a planta, espai 337 Passeig de Circumval路laci贸, 8 08003 Barcelona Tel. +34 935 422 285 Fax +34 935 422 887

Memòria 2010 de la Xarxa Vives  

Memòria anual de la Xarxa Vives d'Universitats, corresponent a l'exercici de 2010. La Xarxa és una plataforma única de serveis innovadors i...

Memòria 2010 de la Xarxa Vives  

Memòria anual de la Xarxa Vives d'Universitats, corresponent a l'exercici de 2010. La Xarxa és una plataforma única de serveis innovadors i...

Advertisement