Page 1

Guia docent del curs blocs.xarxanet.org

Índex de continguts Objectius del curs...................................................................................................................2 Calendari de les sessions......................................................................................................2 Continguts de les sessions....................................................................................................3 Bloc 1: Blocs i entitats: què volem comunicar?.................................................................3 Bloc 2: L'estructura del nostre bloc....................................................................................3 Bloc 3: Com puc fer...?......................................................................................................5 Bloc 4: El nostre llenguatge...............................................................................................5 Avaluació................................................................................................................................6


Objectius del curs L'objectiu principal del curs de web 2.0 per a entitats es pot resumir en dotar a cada un dels participants de les eines i recursos per crear un bloc per a la seva entitat. Entenem com a eines i recursos tant les habilitats tècniques necessàries per a la publicació com les habilitats d'anàlisi i reflexió entorn la publicació de continguts per a la web

Calendari de les sessions

Inici del curs: 15 de febrer Inici del Bloc 1: 15 de febrer

Fi del Bloc 1: 28 de febrer

Inici del Bloc 2: 1 de març

Fi del Bloc 2: 14 de març

Inici del Bloc 3: 7 de març

Fi del Bloc 3: 21 de març

Inici del Bloc 4: 22 de març

Fi del Bloc 4: 4 abril Fi del curs: 11 d'abril

Les dates de finalització de cada bloc són flexibles, ja que intentem adaptar-nos a les necessitats de les persones participants al curs. Demanem però que els i les participants les respectin el màxim possible per poder continuar el curs amb bon ritme. La data de finalització del curs, però, sí que és tancada, totes les participacions hauran d'haver-se fet abans d'aquesta data.


Continguts de les sessions Cada sessió o bloc ofereix un seguit de materials formatius i un seguit d'activitats que els/les participants del curs hauran d'anar realitzant a fi d'anar assumint els continguts que es presentin.

Bloc 1: Blocs i entitats: què volem comunicar? Del 15 de febrer al 28 de febrer Un espai per a definir les necessitats de l'entitat i la millor manera d'aconseguir la màxima eficàcia. En aquest primer bloc oferim material i lectures que dotin als participants de coneixements que els permetin apropar-se de forma crítica a la lectura del món dels blocs. L'objectiu d'aquesta sessió és donar eines conceptuals que permetin reflexionar sobre la finalitat del bloc de la entitat. Les activitats proposades són el debat en els fòrums oberts, realitzats a partir de les preguntes dels formadors del curs. Es valorarà – la participació en aquests, – si les contribucions realitzades tenen en compte el material formatiu donat, – si els participants recullen les aportacions dels altres alumnes.

Bloc 2: L'estructura del nostre bloc. De l'1 de març al 14 de març Com dissenyar una bona estructura? Quins components són necessaris? Organitzar la nostra informació. Introduïm en aquest bloc altres conceptes necessaris per a la creació d'una bona pàgina web, analitzant la manera de construir un lloc web, quines parts concretes conté i de quina


manera volem mostrar-les. Les activitats proposades recolliran les qüestions debatudes, realitzant un mapa de la estructura del web de la entitat. Es valorarà: – l'anàlisi de les necessitats de la pròpia entitat – la realització d'un esquema estructural de la web i l'adequació d'aquest esquema a les necessitats plantejades – l'elaboració dels elements de disseny bàsic del web Aquests passos es realitzaran amb l'ajuda i assessorament dels formadors del curs.

Bloc 3: Com puc fer...? Del 7 de març al 21 de març Introduir contingut en el nostre bloc: imatges i fotografies i... per suposat, aprofitar les eines 2.0.: un vídeo, un àlbum de fotografies, un mapa, etiquetes, etc. Tot això i més! Per començar a realitzar el bloc de les entitats s'ensenyarà com crear cada una de les parts del lloc web que han decidit en el bloc anterior. El contingut formatiu d'aquest apartat es centra, per tant, en explicacions concretes de quins passos s'han de donar per realitzar aquestes tasques. Les activitats proposades es concretaran en el propi bloc de l'entitat, de manera que els/les participants aprendran en l'ús de l'eina mentre construeixen el seu lloc web. Es valorarà: – La implementació de l'estructura web definida en el bloc anterior – La implementació d'altres eines dintre de la estructura del bloc (widgets) – La implementació d'un disseny (tema) adequat a la imatge gràfica de la entitat


Bloc 4: El nostre llenguatge. Del 22 de març al 4 d'abril Comunicar a través d'Internet no és el mateix que fer-ho a través dels espais en paper... quatre claus per a la comunicació virtual. El quart bloc es centra en la creació de continguts adients per comunicar a través de la xarxa. Es plantejarà la importància d'obrir canals de comunicació amb els usuaris/àries i fomentar la participació, i de com fer-ne difusió per tal d'arribar a més persones i entitats. La realització d'activitats es centrarà en la creació de continguts per al propi bloc de l'entitat. En aquestes es valorarà: – l'aplicació als continguts creats dels criteris de redacció i comunicació a la xarxa


Avaluació La comunicació entre participant i formador/a es donarà de manera continuada al llarg del curs. El formador/a anirà seguint la participació dels alumnes en les activitats proposades. A part d'aquesta comunicació regular, els/les participants gaudiran de les següents eines de comunicació: •

Tauler: Un espai on blocs.xarxanet.org informarà de les darreres novetats a la plataforma: les millores, les innovacions, els esdeveniments relacionats amb el projecte, etc.

Un fòrum de consulta: Un espai per compartir dubtes, suggeriments, aportacions.

Diàleg privat: Un espai de diàleg individual amb els i les experts de blogs.xarxanet.orgus, que atendran de forma privada i personalitzada.

L'avaluació del curs serà continuada i conjunta. És a dir: – es tindran en compte la realització i participació en les activitats realitzades – es valorarà conjuntament amb l'alumne l'assoliment dels objectius del curs – es valorarà conjuntament amb els i les participants l'eficàcia d'aquest projecte.

Guia docent del curs blocs.xarxanet.org  

Guia que explica els continguts i activitats del curs de web 2.0 per a entitats fet per xarxanet.org

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you