Page 1

XARXA LABORAL DEL CASC ANTIC

MAPA DE SERVEIS Formació i Orientació Laboral

xarxalaboral@placomunitaricascantic.org Tel./ 93 310 21 42

xarxa integral

IMMERSIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA

xarxa integral d’ocupació

ACOLLIDA JOVES

AMB immersió sociolingüística cuinant oportunitats FUTUR dispositiu de dones

assessorament jurídic

ITINERARIS LABORALS PER A JOVES

xarxa integral d’orientació

ACOLLIDA

activa’t per l’ocupació

TALLER PRE-LABORAL

domicili

CLUB DE FEINA

servei a

CUINANT OPORTUNITATS

ta-axira

castellà

INFORMÀTICA

de joves

ACOLLIDA CLUB DE FEINA

TALLER DE CVINFORMÀTICA

PUNT INFORMACIÓ LABORAL

dispositiu

ASSESSORAMENT JURÍDIC

JOVES AMB FUTUR

SERVEIS A DOMICILI

ITINERARIS LABORALS PER A JOVES

TA-AXIRA

CASTELLÀ

DISPOSITIU

TALLER DE CV

ESPAIS DE RECERCA DE FEINA

DE DONES

Amb la col·laboració de:

IMMERSIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA

TA-AXIRA INFORMÀTICA


Edici贸: Xarxa Laboral del Casc Antic Data edici贸: Novembre 2011 Data Actualitzaci贸: Febrer 2012 Podeu descarregar-vos aquest document de: www.placomunitaricascantic.org/xarxa-laboral-del-casc-antic

1


MAPA DE SERVEIS Formaci贸 i Orientaci贸 Laboral al Casc Antic de Barcelona

2


Aquest Mapa de Serveis de formació i orientació laboral al Casc Antic de Barcelona té per objecte facilitar l’accés als projectes de formació i orientació impulsats per les entitats que integren la Xarxa Laboral del Casc Antic. D’altra banda, inclou també un llistat de les organitzacions que ofereixen serveis d’informació, orientació i formació al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Casc Antic). Podeu descarregar aquest Mapa de Serveis al web de la Xarxa Laboral: www.placomunitaricascantic.org/xarxa-laboral-del-casc-antic.

3


Índex 5 La Xarxa Laboral del Casc Antic 6 Serveis de la Xarxa Laboral del Casc Antic 7 Membres i Amics de la Xarxa Laboral del Casc Antic

8 Serveis de les entitats de la XLCA 9 Barcelona Activa 17 Eica – Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic 22 Fundació Adsis 24 Fundació Bayt al-Thaqafa 31 Fundació Comtal 37 FCM – Mescladís 40 Pròxims, Serveis a Domicili, S.L. 42 IMSS – Centre de Serveis Socials Casc Antic

43 Altres recursos per a la informació, orientació, formació i recerca de feina 44 Informació, Orientació i Recerca de Feina 46 Formació per a l’ocupació i la millora professional.

4


La Xarxa Laboral del Casc Antic La Xarxa Laboral del Casc Antic és un espai de relació i cooperació entre les entitats de l'àmbit de la inserció laboral i la formació dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (Casc Antic) de la ciutat de Barcelona. La seva finalitat és promoure l’ocupació, la qualitat dels serveis i la coordinació entre les entitats dedicades a la inserció laboral. Es constitueix amb l'objectiu d'afavorir el coneixement mutu, sumar esforços, i optimitzar recursos, per donar suport a les persones que volen accedir al món laboral. La Xarxa Laboral integra una de les Comissions de treball del Pla Comunitari del Casc Antic de Barcelona. El Pla Comunitari és una metodologia de treball que permet obrir espais de trobada per millorar el barri a través de la implicació dels veïns/es, entitats, equipaments, administració... La nostra forma d’organitzar-nos és a través de crear i dinamitzar espais de trobada (comissions, àrees, taules, jornades...). Aquests espais poden servir com a punts de coordinació, de debat i reflexió i també per a la realització comuna de projectes. A les reunions hi participen veïns/es, entitats i tècnics de les administracions. La filosofia de treball és horitzontal. Les comissions i diferents grups de treball estan obertes a tothom que hi vulgui participar.

5


Serveis de la Xarxa Laboral del Casc Antic A través del treball en xarxa de les seves entitats, la Xarxa Laboral ofereix els següents serveis a les persones i a les empreses.

Serveis a les persones Suport a la recerca de feina. Cursos de formació. Accés a les ofertes gestionades per la Xarxa Laboral. Assessorament jurídic: permís de treball i residència.

Serveis a les empreses Difusió i gestió d’ofertes de feina i pràctiques laborals. Borsa de candidatures i preselecció.

6


Membres i Amics de la Xarxa Laboral del Casc Antic Barcelona Activa Creu Roja Barcelona Eica – Espai d’Inclusió i Formació del Casc Antic Fundació Adsis Fundació Bayt al-Thaqafa Fundació Ciutadania Multicultural – Mescladís Fundació Comtal IMSS, Serveis Socials Casc Antic. Pròxims, Serveis a Domicili E.I.S.L.

Dades de contacte Xarxa Laboral del Casc Antic C/Comerç, 42 baixos 08003 Barcelona Tel: 93 310 21 42 e-mail: xarxalaboral@placomunitaricascantic.org web: http://www.placomunitaricascantic.org/xarxa-laboral-del-casc-antic/

7


Serveis de les entitats de la XLCA

8


Contacte: Tel.: 93 268 43 93 | www.barcelonactiva.cat Cristina Buenaventura (t.a.b. Joves) | cristina.bonaventura@barcelonactiva.cat | Tel.: 93 403 74 43 Eva Marini (Activa’t) | eva.marini@barcelonactiva.cat | Tel.: 93 401 95 37 Jesús Camas (Responsable equipament) | jesus.camas@barcelonactiva.cat | Tel.: 93 401 98 22 Mª Jesus Escolano (t.a.b. Dones) | mariajesus.escolano@barcelonactiva.cat | Tel.: 93 403 74 41

Serveis a les persones Accions d’informació i orientació laboral. Assessorament i suport per a la recerca de feina. Formació Ocupacional i pràctiques en empreses. Capacitació professional mitjançant l'experiència laboral. Gestió d'ofertes de feina nformació, orientació i assessorament en el procés de recerca de feina.

Serveis a les empreses Difusió d'ofertes de feina. Identificació i preselecció de candidatures per a la cobertura de necessitats de personal. Estades de pràctiques laborals de participants en accions de formació ocupacional.

9


Programa Activa’t per l’Ocupació. Barcelona Activa Objectius:

Sessions d’informació, Assessorament personalitzat i programa de formació per a l’ocupació.

Descripció:

Informació per conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens a la teva ciutat per tornar a treballar: De què hi ha feina a Barcelona? Informació sobre sectors econòmics i perfils professionals. De què més pots treballar? Orientació professional. Com trobar la feina que vols? Eines i canals de recerca de feina. Com millorar el teu perfil professional? Noves tecnologies, competències i habilitats. Possibilitat d’assessorament personalitzat. Accions específiques per a joves i autònoms.

Destinataris:

Persones residents a Barcelona que busquen feina, de 16 a 65 anys, amb permís de residència. 20.000 participants.

Dates:

Durant tot l’any. Sessió informativa + càpsules d’oportunitats professionals i/o competències i habilitats per treballar ( 3 hores cada sessió).

Pràctiques:

No

Contacte:

Eva Marini | eva.marini@barcelonactiva.cat

Info:

A traves del web corporatiu o els equipaments de Barcelona Activa i a través de les OTGs del SOC.

10


Espais de Recerca de Feina. Barcelona Activa Objectius:

Proporcionar suport en el procés de recerca de feina i contacte amb el món laboral.

Descripció:

Serveis on trobar els recursos i les eines necessàries per trobar feina. Assessorament: personal especialitzat atendrà personalment les teves consultes i t’aconsellarà en el teu procés de recerca de feina. Suport informàtic: ordinadors per cercar feina a Internet (Obrir un compte de correu electrònic, penjar el teu currículum a les borses on-line, fer-te el currículum, consultar webs d’empreses... Telèfon i fax per contactar amb les empreses que ofereixen llocs de treball. Inscripció a les ofertes de les empreses que ens informen directament de les seves vacants de personal. Premsa especialitzada per consultar ofertes de treball. Oferta Pública: informació sobre oposicions i concursos de les Institucions Públiques. Accés als serveis i programes de Barcelona Activa

Destinataris:

Persones registrades com a usuàries de Barcelona Activa. Permís de residència. Sense limitació en nº participants.

Dates:

Servei permanent. 1 hora diària de connexió a Internet.

Pràctiques:

No

Contacte:

Jesús Camas | jesus.camas@barcelonactiva.cat

Info:

De 9 a 18 hores (divendres de 9 a 14 h.) Accés sense cita prèvia, només portant document d’identitat

11


Programa Àrees Prioritàries. Barcelona Activa Objectius:

Millora de la qualificació professional.

Descripció:

Accions formatives per millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral en les àrees següents: Administració i gestió; Assistència social; Comerç i vendes; Gestió empresarial; Dietètica; Disseny; Informàtica; Hostaleria i Turisme; Sanitat; Instal·lacions i manteniment.

Destinataris:

Persones en atur de 16 a 65 anys. Cal inscripció en OTG / SOC. 5.000 participants aprox.

Dates:

Del 01/05/2011 al 31/03/2012

Pràctiques:

Formació teòrico-pràctica

Contacte:

formacio@barcelonactiva.cat

Info:

www.barcelonactiva.cat/formació. Obertura d’inscripcions a cada curs uns dies abans de l’inici de cada acció formativa.

12


Pla Jove Formació-Ocupació. Barcelona Activa Objectius:

Afavorir la inserció laboral de joves que finalitzen l’ensenyament secundari sense la titulació corresponent.

Descripció:

Els tècnics/ques d'ocupació dissenyen amb l'alumne el seu itinerari personalitzat a través de quatre fases: informació, orientació, formació professionalitzadora i inserció, acordant amb el o la jove la fase de l'itinerari a la qual s'incorpora i quin recurs formatiu o ocupacional és el més adient a la seva situació. Es treballa conjuntament amb els tutors de l'escola dels joves per aconseguir una bona derivació, i s'informa també a les famílies dels joves perquè coneguin quins recursos alternatius hi ha, en els que pugui participar el seu fill.

Destinataris:

Joves de la ciutat, fonamentalment de 16 a 19 anys, que no han finalitzat amb èxit el 4rt curs d'ESO.

Dates:

Al llarg de tot l’any

Pràctiques:

No

Contacte:

Sergi Bercero | sergi.bercero@barcelonactiva.cat

Info:

A traves de la web –inscripcions tot l’any

13


Programa Joves amb Futur. Barcelona Activa Objectius:

Orientar , tutoritzar, especialitzar a traves de formació professionalitzadora i aconseguir un contracte laboral de formació. Preparació per obtenir el títol de graduat en ESO.

Descripció:

Itineraris d’inserció sociolaboral que preveuen la realització d’accions d’orientació professional,

formació

professionalitzadora

i

formació

en

competències

transversals, acompanyades d’una contractació laboral en empreses, mitjançant contractes de formació en llocs de treball directament relacionats amb la formació. Formació professionalitzadora en els àmbits i perfils següents: Turisme i Hostaleria (ajudant de cuina, ajudant de cambrer, cambrer/a de pisos); Comerç i Màrqueting (dependenta de comerç, aux. de magatzem, reposador/a de supermercat); Manteniment i Instal·lacions (aux. manteniment, instal·lador de fibra òptica..); Administració i gestió (aux. administrativa d’atenció al client). Destinataris:

Joves de 16 a 24 anys, sense graduat o no haver finalitzat CFGM o batxiller/ inscrits al SOC/no haver treballat amb contracte de formació + de 18 mesos. 800 participants aprox.

Dates:

De febrer 2011 a febrer 2012. 350 h formació aprox. + 6 mesos contracte

Pràctiques:

Contacte:

Pilar Dueso | pilar.dueso@barcelonactiva.cat

Info:

Inscripcions en Sessions Informatives per a joves del programa ACTIVA’T per l’Ocupació (mitjançant el web o en els equipaments de Barcelona Activa).

14


Dispositiu persones en risc d’exclusió Treball als Barris. Barcelona Activa Objectius:

Afavorir la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió amb dificultats d’inserció laboral.

Descripció:

Itineraris personalitzats adaptats a les necessitats reals de cada persona. Entrevista inicial. Tutories individualitzades d’orientació i tallers grupals. Acompanyament a la recerca de feina/ inserció laboral. Mòdul motivació i autoconeixement (35h) Mòdul coneixement del TIC (40h) Mòdul de comunicació (20h). Mòdul acompanyament a la Inserció(20h) Formació professionalitzadora d’auxiliar de cuina (125h) Pràctiques a l'empresa (100 h)

Destinataris:

Persones majors de 16 anys en risc d’exclusió social. Amb permís de residència. Dispositiu anual / > 50 participants.

Dates:

Durant tot l’any. 1ª edició: febrer 2012 a abril 2012

Pràctiques:

Sí (100 hores)

Contacte:

Cristina Buenaventura | cristina.bonaventura@barcelonactiva.cat

Info:

Programa orientació anual.

15


Dispositiu de Dones Treball als Barris. Barcelona Activa. Objectius:

Afavorir la inserció sociolaboral dels col·lectius de Dones amb dificultats d’inserció laboral.

Descripció:

Itineraris personalitzats d’orientació i inserció laboral, assessorament,formació en competències transversals, tutories personalitzades i seguiment de la inserció. Mòdul motivació i autoconeixement (30 h) Mòdul coneixement del TIC (50 h) Mòdul inserció (20h) Formació professionalitzadora d’auxiliar gerontologia (370h) Pràctiques a l’empresa (80 h)

Destinataris:

Dones majors de 25 anys amb baixa qualificació. Cal permís de residència. Dispositiu anual / > 50 participants.

Dates:

Durant tot l’any. 1ª edició: febrer 2012 a juliol 2012.

Pràctiques:

Sí (80 hores.)

Contacte:

Ma Jesus Escolano | mariajesus.escolano@barcelonactiva.cat

Info:

Programa orientació anual.

16


Contacte: Antònia Salazar Tel.: 93 268 49 43 Web: www.eicascantic.org E-mail: info@eicascantic.org

Serveis a les persones Informació, orientació i assessorament en el procés de recerca de feina Formació i capacitació professional Accés a ofertes gestionades per la Xarxa Laboral Assessorament jurídic (Estrangeria) Orientació formativa

Serveis a les empreses Formació de candidats Formació i experiència en l'àmbit d'inserció laboral Difusió i gestió d'ofertes de feina i pràctiques laborals Borsa de candidatures Preselecció de candidatures segons els perfils

17


Programa d’Acollida. Eica Objectius:

Facilitar la incorporació de la població nouvinguda en la societat d’ acollida amb ple dret com a ciutadans i promoure la seva autonomia. Crear punts de trobada per apropar les diferents cultures a tots els ciutadans.

Descripció:

Informació: Donar a conèixer els recursos del territori i la forma d’accedir-hi. Assessorament: Orientar, assessorar i explicar el procés i la finalitat de cada itinerari personal. Acompanyament : Acompanyar a l’usuari quan sigui necessari. Mediació: Intervenir davant possibles conflictes.

Destinataris:

Persones nouvingudes o persones que necessiten recursos d’ acollida. Persones que necessiten formació en les llengües vehiculars (principalment immigrades) Persones que necessiten alfabetització (immigrades o no) Immigrants joves menors no acompanyats Dones amb dificultats d’inserció social i laboral Persones autòctones en general (sobretot per les activitats de participació).

Dates:

Al llarg de tot l’any

Contacte:

Susana Ferran | mediacio@ eicascantic.org

18


Servei de formació i immersió sociolingüística. Objectius:

Eica

Formar en els coneixements inicials i instrumentals bàsics (llengües vehiculars, formació instrumental, coneixement de l’entorn, càlcul, informàtica, etc.) necessaris per a la inserció sòciolaboral.

Descripció:

Castellà: cada trimestre hi ha 3 Grups d’ acollida, 3 de Nivell 1, 2 de Nivell 2. Català: 1 Grup Català acollida nivell bàsic del CNL., 1 de Nivell 1 al segon trimestre, 1 de Nivell 2 al tercer trimestre. Formació instrumental per a persones adultes. Grup I: lectoescriptura i operacions bàsiques de càlcul. Grup II: lectura i comprensió de textos, llenguatge i temes socials, geografia i matemàtiques. Grup III: lligat al contingut del certificat en formació instrumental que atorga la Generalitat, i dividit en quatre àmbits: llengua catalana i castellana, ciències, i matemàtiques. Classes de nivell inicial d’ús de Microsoft Word i Internet.

Destinataris:

Persones immigrades sense formació o amb nivells formatius inicials en el seu país d’ origen i sense coneixement de la llengua catalana o castellana Persones autòctones, generalment majors d’edat, que no han tingut una formació inicial de joves i/o volen iniciar-se a les noves tecnologies. Dones nouvingudes, dones autòctones. Joves entre els 15 i els 19 anys acompanyats o no.

Dates:

Al llarg de tot l’any

Contacte:

Antonia Salazar | info@ eicascantic.org

19


Eines d’inclusió i formació per a dones de diferents orígens. Eica Objectius:

Dissenyar una proposta integral de formació inicial tant al nivell linguistic com de coneixement de l’entorn dirigida a dones nouvingudes. Fomentar, a través de les activitats de formació i de participació, l’autoestima de les dones. Promoure espais de trobada, debat, reflexió i formació entre dones i entre els diferents grups de dones. Reforçar la participació de dones de base a partir del treball en xarxa. Facilitar l’accés als recursos d’inserció sociolabral existents a la ciutat de dones que tenen més dificultats per accedir-hi.

Descripció:

Formació en llengües i coneixement de l’entorn: Castellà acollida, alfabetització, realització d’activitats i sortides de coneixement de l’entorn. Foment de la participació i espai de trobada i reflexió: tallers de creixement personal ’activitats de debat i reflexió.

Destinataris:

En l’espai de formació inicial (grup de dones del matí) les dones ateses són dones nouvingudes. En l’espai de formació integral i de trobada (grup de dones de la tarda) les dones són majoritàriament autòctones i les que són immigrades porten molt temps a Catalunya.

Dates:

Al llarg de tot l’any

Contacte:

Antonia Salazar | info@ eicascantic.org

20


Ta-Axira, un salt cap al futur. Eica Objectius:

Oferir un model formatiu i d’inserció laboral i social que respongui a les necessitats, inquietuds i interessos dels joves d’EICA, d’acord amb les seves capacitats i exaltant les seves potencialitats per a la integració socio-laboral de joves nouvinguts (igualtat d’oportunitats)

Descripció:

Formació instrumental i/o inicial lingüística. Accions de suport a la inserció laboral. Formació: Formació instrumental, prelaboral i entrenament en competències bàsiques, xerrades per part d’empresaris. Orientació: per a cursos de formació tècnica. Prospecció i mediació amb empreses Accions per a la integració: animació sociocultural, treball en valors i per la convivència: Activitats socioculturals i coneixement del medi cultural i laboral; Activitats de lleure, convivència i barri; Orientació personal, tutoria i projecte migratori; Acollida i mediació.

Destinataris:

Joves menors d’edat, entre 15 i 19 anys que han emprès un procés migratori acompanyats o no (sense un referent adult, el gruix majoritari).

Dates:

Al llarg de tot l’any

Contacte:

Antonia Salazar | info@ eicascantic.org

21


Contacte: Daniel Sáez; Cecília Pérez Tel.: 932688760 | www.fundacionadsis.org | itinerario.princesa@fundacionadsis.org

Serveis a les persones Informació, orientació i assessorament en el procés de recerca de feina Formació i capacitació professional Prospecció i Inserció Laboral Pràctiques en empreses Accés a ofertes gestionades per la Xarxa Laboral Assessorament jurídic (Estrangeria) Orientació formativa

Serveis a les empreses Formació de candidats en les línies de l'entitat (comerç, cuina,…) Formació i experiència en l'àmbit d'inserció laboral Difusió i gestió d'ofertes de feina i pràctiques laborals Borsa de candidatures Preselecció de candidatures segons els perfils

22


Joves Amb Futur- Alcatel Lucent. F.Adsis Objectius:

Millorar l’ocupabilitat dels i les joves a partir de l’orientació i l’acompanyament en la construcció i desenvolupament de projectes professionals ajustats a interessos, motivacions i capacitats pròpies de cada subjecte. Potenciar i afavorir l’increment del nivell formatiu i de qualificació professional a través del desenvolupament de competències.

Descripció:

Es tracta d’un programa d’acompanyament en itineraris d’orientació professional. A través de l’acció tutorial s’ajuda als joves a decidir els objectius professionals i a dissenyar un projecte que els porti al seu assoliment, a través del desenvolupament de competències claus per a la seva ocupabilitat.

Destinataris:

16 a 25 anys; 25 participants (gener a juny 2012). Permís de residència i treball (al menys el 80% dels beneficiaris).

Dates:

Del 01/09/2010 al 30/06/2012. No hi ha un nº d’hores predeterminat, depèn de les necessitats de millora i les demandes dels joves.

Pràctiques:

Convenis de col·laboració en pràctiques amb empreses (però no s’ofereix cap formació professionalitzadora dins el projecte)

Contacte:

Cecília Pérez | itinerario.princesa@fundacionadsis.org

Info:

En qualsevol moment durant el període d’execució previst pel projecte.

23


Contacte: Mireia Aguado Tel.: 933198869 | www.bayt-al-thaqafa.org | bayt@ bayt-al-thaqafa.org

Serveis a les persones Informació, orientació i assessorament en el procés de recerca de feina Accés a ofertes gestionades per la Xarxa Laboral Assessorament jurídic Programa IPI (Itineraris personals d'inserció)

24


Llengua castellana adaptada al carnet de conduir. Bayt al-Thaqafa Objectius:

Ampliar la promoció-inserció laboral mitjançant la obtenció de carnet de conduir

Descripció:

Vocabulari i llengua castellana per assolir el nivell de l’examen teòric de la DGT pel carnet de conduir tipus B

Destinataris:

Persones immigrades majors de 17 anys que no tenen el castellà com a llengua materna. Cal tenir el permís de residència per a poder presentar-se a l’examen oficial. Requisit: persones extracomunitàries. 25 participants

Dates:

Del 15 de setembre al 15 de juliol. 6 hores / setmana.

Pràctiques:

No

Contacte:

Àlex Blasi Roson | alex@bayt-al-thaqafa.org

Info:

Tot el curs

25


Introducció a la informàtica. Bayt al-Thaqafa Objectius:

Capacitat de fer servir les CTIC en la recerca de treball i com a element curricular.

Descripció:

Coneixements bàsics per fer servir un ordinador: Teclat, mouse, software bàsic i internet.

Destinataris:

Persones adultes extracomunitàries, entre 22 i 45 anys. Requisit: entendre el castellà. 16 participants.

Dates:

Del 04/10/2010 al 20/05/2011. 24 hores, en 4 mòduls independents de 6 hores.

Pràctiques:

No

Contacte:

Jordi Lorita | jordi@bayt-al-thaqafa.org

Info:

Tot l’any, els cursos estan dissenyats per poder incorporar nous alumnes en intervals de 2 setmanes.

26


Taller de C.V. i ofertes de treball per Internet. Bayt al-Thaqafa Objectius:

Millorar les capacitats instrumentals per la promoció-inserció del mercat laboral

Descripció:

Crear, actualitzar o millorar el CV, i aprendre a buscar i respondre ofertes laborals per internet.

Destinataris:

Persones immigrades extracomunitàries que busquen feina al nostre país, majors de 16 anys, i mínim amb permís de residència per poder optar a ser contractat. Assessorament personalitzat

Dates:

Cal demanar cita prèvia.

Pràctiques:

No

Contacte:

David Soler | laboral@bayt-al-thaqafa.org

Info:

Tot el curs.

27


Taller de Pre-Laboral. Bayt al-Thaqafa Objectius:

Millorar les capacitats instrumentals per la promoció-inserció del mercat laboral

Descripció:

Adquirir les habilitats necessàries i la informació laboral bàsica per la inclusió al mercat de treball.

Destinataris:

Persones immigrades extracomunitàries que busquen feina al nostre país, majors de 16 anys, i mínim amb permís de residència per poder optar a ser contractat. 25 participants.

Dates:

Del 12/09/2011 al 05/12/2011. 18 hores.

Pràctiques:

No

Contacte:

Àngel Marné Alvarez | laboral@bayt-al-thaqafa.org

Info:

Tot el curs

28


Castellà L2 i Alfabetització en castellà per adults. Bayt al-Thaqafa Objectius:

Millorar les competències lingüístiques de la llengua castellana.

Descripció:

Aules per l’aprenentatge del castellà com a L2 i per l'aprenentatge de la lectoescriptura en castellà amb l'objectiu de col·laborar en la integració sociocultural i laboral del col·lectiu d'adults immigrats.

Destinataris:

Persones immigrades extracomunitàries i adultes, majors de 17 anys, tenen el castellà com a llengua materna. 180 participants.

Dates:

Del 15 de setembre al 15 de juliol. 6 hores setmanals.

Pràctiques:

No.

Contacte:

Begoña Castro | bego@bayt-al-thaqafa.org

Info:

Tot el curs

29

que no


Català L2 per adults. Bayt al-Thaqafa Objectius:

Millorar les competències lingüístiques de la llengua castellana

Descripció:

Aules per l’aprenentatge del català com a L2 amb l’objectiu de col·laborar en la integració sociocultural i laboral del col·lectiu d’adults immigrats.

Destinataris:

Persones immigrades extracomunitàries adultes, majors de 17 anys, que no tenen el català com a llengua materna. 30 participants.

Dates:

Del 15 de setembre al 15 de juliol. 6 hores / setmana.

Pràctiques:

No

Contacte:

Begoña Castro | bego@bayt-al-thaqafa.org

Info:

Tot el curs

30


Contacte: Maria Torras Tel.: 933199855 | www.comtal.org | laboral@ comtal.org

Serveis a les persones Informació, orientació i assessorament en el procés de recerca de feina Formació i capacitació professional Prospecció i Inserció Laboral Pràctiques en Empreses Accés a ofertes gestionades per la Xarxa Laboral Assessorament jurídic Orientació acadèmica

Serveis a les empreses Formació de candidats Formació i experiència en l'àmbit d'inserció laboral Difusió i gestió d'ofertes de feina i pràctiques laborals Borsa de candidatures Preselecció de candidatures segons els perfils Intermediació entre empresa i candidats seleccionats Assessorament jurídic Acompanyament a empreses i departament de RRHH, en questions de estrangeria

31


Àrea Laboral. Fundació Comtal.

Objectius:

Educació i inserció laboral d’infants, adolescents i joves. Promocionar la autonomia i acompanyar en la transició de la vida adulta, mitjançant la orientació i inserció laboral

Descripció:

Treball en l’acompanyament a les persones joves (16-35 anys) per el desvetllament i desenvolupament de les seves competències de base, tecnicoprofessionals i transversals necessàries per a situar-se en el mercat laboral, idear un pla de treball, i aconseguir una inserció laboral de qualitat.

Destinataris:

Joves de 16 a 35 anys, preferiblement donats d’alta a la OTG. 150 participants. Requisit: situació regular.

Dates:

Indefinit. Programa atemporal

Contacte:

Tècnics area laboral | laboral@comtal.org

Info:

Tot el curs

32


Punt d’informació Juvenil. Fundació Comtal. Descripció:

Espai autònom per a la recerca de formació i/o feina, dinamitzat per els/les tècnics/ques, que té com a finalitat ser un centre d’informació i assessorament per a persones en processos de millora de feina, incorporació al mercat de treball o inici de formació. Tallers específics en aspectes claus per a la millora de la ocupabilitat. Intermediació laboral (gestió d’ofertes) Creació i configuració de CV

Destinataris:

Persones de 16 a 35 anys en processos de recerca de feina o formació. Nº indefinit de participants. Requisits mínims: Recerca de feina (autorització per a treballar); Recerca formativa (documentació necessària per accedir a les formacions).

Dates:

Tot l’any. Nº d’hores indefinit.

Pràctiques:

No

Contacte:

Lati Sadak | puntinfotria@comtal.org

Info:

Tot l’any

33


Itineraris laborals per a joves. Fundació Comtal. Descripció:

Itineraris d’inserció laboral, per a joves mancats de competències per a fer aquesta recerca. Acompanyament en el desenvolupament en la definició d’un pla de treball, per aconseguir objectius reals i tangibles per aconseguir aquesta inserció laboral.

Destinataris:

Joves de 16 a 35 anys, en processos d’inserció laboral, preferiblement amb permís de treball i d’alta en l’OTG. 80 joves a l’any.

Dates:

Indefinit. 6 hores / setmana.

Pràctiques:

Sí, intermitentment.

Contacte:

puntinfotria@comtal.org

Info:

Indefinit. Concertar entrevista.

34


Construeix-te, formació prelaboral per a joves. Fundació Comtal. Descripció:

Formació prelaboral per a joves en diversos sectors professionals. Tastet d’oficis, com a taller prelaboral. Mecànica de bicicletes. Durant 2011: Monitors de temps de lleure; Manteniment informàtic.

Destinataris:

Joves de 16 a 25 anys, d’alta la OTG i preferiblement amb permís de treball. 85 participants.

Dates:

Indefinit (en funció de les subvencions). Nº d’hores en funció del curs.

Pràctiques:

Sí, intermitentment.

Contacte:

aprenitreballa@comtal.org

Info:

Indefinit. Concertar entrevista.

35


Assessorament jurídic. Fundació Comtal. Descripció:

Assessorament jurídic gratuït, per a persones i/o empreses que necessiten d’una atenció, orientació i acompanyament en qüestions legals.

Destinataris:

16 a 25 anys.

Dates:

Indefinit

Contacte:

Ferran Rofín | juridic@comtal.org

Info:

S’ha de demanar cita prèvia

36


Contacte: Martín Habiagüe Tel.: 932955012 –670311915 | www.mescladis.org | martinh@mescladis.org

Serveis a les persones Formació i capacitació professional Prospecció i Inserció Laboral Pràctiques en empreses Accés a les ofertes gestionades per la Xarxa Laboral

Serveis a les empreses Formació dels candidats Formació i experiència en l'àmbit d'inserció laboral Borsa candidatures Preselecció de candidatures segons els perfils Borsa de treball en projecte Intermediació entre empresa i candidats seleccionats

37


Club de Feina. Mescladís. Objectius:

La Fundació Ciutadania Multicultural (FCM), a través de Mescladís, desenvolupa diferents iniciatives destinades a nens, joves i adults. El Club de Feina té els objectius de facilitar contractacions, promoure la formació continuada i reforçar l’autoestima.

Descripció:

3 cicles de pràctiques per alumnes / Renovació permanent d’espais de pràctiques / Convenis amb empreses. Pla de desenvolupament de competències personalitzat. Promoció de la participació al barri: “Els aturats milloren el barri”, en col·laboració amb Mescladís, entitats i empreses del barri. Promoció de grups de referència: autoajuda, tutories. Reforç de xarxes personals i socials.

Destinataris:

Joves i adults en situació o risc d’exclusió social, majors de 18 anys, i derivats de Càritas: Joves i adults amb dèficits d’habilitats socials; Joves i adults immigrants desocupats; Joves i adults immigrants amb possibilitats d’arrelament social; Joves amb fracàs escolar i necessitat de suport laboral; Joves i adults amb un interès concret per la hostaleria. 40 participants, aprox.

Dates:

Formació contínua anual a partir de setembre – octubre de 2012.

Pràctiques:

Sí.

Contacte:

Martín Habiagüe martinh@mescladis.org

Info:

Anual

38


Cuinant oportunitats. Mescladís. Objectius:

La Fundació Ciutadania Multicultural (FCM), a través de Mescladís, desenvolupa diferents iniciatives destinades a nens, joves i adults. Cuinant Oportunitats té l’objectiu d’ensenyar l’ofici d’ajudants de cuina i cambrers, desenvolupant les competències necessàries per ocupar-se correctament en l’àmbit laboral.

Descripció:

Programa de formació d’ajudants de cuina i cambrers que fomenta la inserció socio laboral a través d’una formació teòric / pràctica. La formació es realitza als nostres restaurants-escoles, oferint un espai òptim per assolir les competències necessàries. Finalitzat el període de formació, els beneficiaris realitzaran les seves pràctiques en empreses del sector.

Destinataris:

Joves i adults en situació o risc d’exclusió social, majors de 18 anys, i derivats de Càritas: Joves i adults amb dèficits d’habilitats socials; Joves i adults immigrants desocupats; Joves i adults immigrants amb possibilitats d’arrelament social; Joves amb fracàs escolar i necessitat de suport laboral; Joves i adults amb un interès concret per la hostaleria. 40 participants, aprox.

Dates:

Formació contínua anual (8 cursos durant l’any 2011).

Pràctiques:

Contacte:

Martín Habiagüe | martinh@mescladis.org;

Info:

Anual

39


Contacte: Tel.: 934401000 | www.proxims.org | proxims@proxims.org

Serveis a les persones Informació, orientació i assessorament en el procés de recerca de feina Formació i capacitació professional Prospecció i Inserció Laboral Pràctiques en Empreses Accés a ofertes gestionades per la Xarxa Laboral

Serveis a les empreses Formació de candidats Formació i experiència en l'àmbit d'inserció laboral Difusió i gestió d'ofertes de feina i pràctiques laborals Borsa de candidatures Preselecció de candidatures segons els perfils Intermediació entre empresa i candidats seleccionats

40


Pròxims, Serveis a Domicili , E.I. Objectius:

Empresa mercantil d' inserció social en l'àmbit dels serveis a domicili (SAD, neteja i bugaderia) que té com a principal objectiu la inclusió en el mercat de treball de Persones en Risc d'Exclusió Social generalment excloses dels circuits tradicionals d'ocupació.

Descripció:

Es proporciona als candidats un treball remunerat i la formació i acompanyament necessaris per millorar les seves condicions d'ocupabilitat dins del mercat ordinari.

Destinataris:

Persones en Risc d'Exclusió Social, majors de 16 anys. Requisits: Acreditació Serveis Socials, acreditació del SOC, permís de residència/treball.

Dates:

Indefinit

Pràctiques:

Convenis amb diverses entitats

Contacte:

Begoña San Martín b.martin@proxims.org

Info:

Indefinit

41


IMSS – Centre de Serveis Socials Casc Antic Contacte: Jordi Bautista Tel.: 932565036 E-mail: jbautista@bcn.cat

Serveis a les persones Informació i derivació cap a la xarxa de recursos d'inserció laboral. Assessorament jurídic (casos propis de Serveis Socials)

42


Altres recursos per a la informaci贸, orientaci贸, formaci贸 i recerca de feina al Casc Antic

43


Informació, Orientació i Recerca de Feina Càritas Diocesana de Barcelona El Programa de Formació i Inserció Sòciolaboral busca oferir a les persones ateses per Cáritas, aquells recursos necessaris per poder inserir-se en el món laboral. Els serveis del programa estan dirigits a tots els usuaris de Càritas Diocesana de Barcelona. Via Laietana 5 | 933 346 900 | info@caritasbcn.org | www.caritasbcn.org

Centre d'Informació i Assessorament per a Joves - CIAJ El Punt d'Informació Juvenil pretén donar un servei al o la jove per millorar les seva capacitat d'autonomia mitjançant la transmissió d'informació ajustada a les seves necessitats. Ofereix atenció presencial, telefònica o mitjançant correu electrònic sobre ofertes de feina, llocs web de recerca, models de currículum i carta de presentació. Organitza tallers específics sobre recerca de feina. Fa assessorament sobre drets i deures laborals. Sant Oleguer 28 | 934 422 939 | ciaj@bcn.cat | www.bcn.cat/ciaj

Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers (CITE-CCOO) Entitat impulsada pel sindicat CCOO que dóna suport a les persones estrangeres. Facilita de forma gratuïta: Assessorament i orientació sobre la llei d'estrangeria; Tramitació de permisos de treball, de residència, de reagrupament familiar, de nacionalitat...; Primera acollida i coneixement de l'entorn; Orientació sobre l'aprenentatge del català. Via Laietana, 16 | 93 481 27 20 | cite@ccoo.cat |www.ccoo.cat/cite/

44


Districte de Ciutat Vella. Sessions informatives d’Acollida. L'acollida es du a terme durant la primera etapa en què la persona immigrada inicia el procés d'integració dins la nostra societat. Els serveis i recursos d'acollida han de garantir la informació i la formació bàsica de les persones nouvingudes sobre el context de la societat receptora amb l'objectiu de facilitar la seva plena autonomia personal i integració social. Pça Bonsuccés, 3 | 608.746.150 | acollida1@bcn.cat

Districte de Ciutat Vella. Programa d'Acompanyament al reagrupament familiar És un programa que aborda l’arribada de les persones a la nostra ciutat a través del procés de reagrupament familiar. L'objectiu és facilitar la retrobada i el procés inserció a la nova societat a través d'un servei acompanyament. Aquest programa es desenvolupa en diverses fases. Contacte (amb cita prèvia): 677 88 46 21| reagrupament_ciutatvella@bcn.cat

Districte de Ciutat Vella. Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) Lliurament de tot tipus d´informació que tingui a l´abast l´Ajuntament. Pça de Sant Miquel | T: 010

SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya El SOC ofereix serveis d'assessorament a tots aquells ciutadans i ciutadanes que busquin un nou lloc de treball, tant a través de la xarxa d'oficines de Treball com a través del seu web. Doctor Joaquin Pou, 8 | 93 301 23 00 | otg_barrigotic.soc@gencat.cat | www.oficinadetreball.cat

45


Formació per a l’ocupació i la millora professional. Biblioteca Francesca Bonnemaison Els Espais Multimèdia centren la seva activitat en la programació de cursos i tallers d'alfabetització digital. S'hi fan activitats que permeten als usuaris iniciar-se en la informàtica, en la fotografia digital, en l'autoaprenentatge de llengües, en el programari lliure, en la creació de blocs, etc. També s'hi du a terme formació en col•laboració amb altres institucions. Sant Pere més Baix, 7 | 932 687 360 | b.barcelona.fb@diba.cat

Casal de Joves Palau Alòs Tallers i activitats per a joves. Sant Pere més Baix, 55 | 93 268 12 24 | palaualos@lleuresport.cat | www.lleuresport.cat/palaualos/index.html

Centre d’Estudis de l’Esplai Desenvolupa accions i projectes de formació en els àmbits del Lleure Educatiu, Intervenció Social i el Tercer Sector i Educació Ambiental. C/ Llàstics, 2 | 93 268 25 60 | cee@esplai.org | www.esplai.org/cursos/

Centre de Formació de Persones Adultes Francesc Layret De titularitat municipal, des de 2009 la gestió és del Consorci Educatiu de Barcelona. És un centre educatiu amb una vocació clara d’estar vinculat i ser socialment útil al barri, al districte i a la resta de la ciutat. Té una oferta educativa de formació de persones adultes que vol abastar tots els ensenyaments (ensenyaments

46


inicials i bàsics, formació bàsica, preparació per a les proves d’accés, competències per a la societat de la informació, ...), orientada a satisfer les demandes de la ciutadania. Sant Pere Més Baix, 55 (Palau Alòs) | 93 317 00 44 | a8065202@xtec.cat | www.bcn.cat/layret

Consorci per a la Normalització Lingüística. Delegació de Ciutat Vella Ofereix de forma generalitzada en tot el territori cursos de nivells inicials, bàsics, elementals, intermedis i de suficiència que s'adrecen a la població adulta de Catalunya. Les modalitats bàsiques en què es presenten són l'ensenyament presencial, l'ensenyament a distància i l'ensenyament en línia. Carabassa, 15 | 93 412 72 24 | cvella@cpnl.cat | www.cpnl.cat

Escola de la Dona L'oferta educativa cobreix un ventall molt ampli, que inclou les noves tecnologies de la informació i la comunicació, ensenyaments de llengües, humanístics i artístics. També aquelles altres disciplines, vinculades tradicionalment als sabers femenins, als quals l'Escola atorga reconeixement i valor professionals. Sant Pere més Baix, 7 | 934 049 107 | edona@diba.cat | www.diba.es/web/francescabonnemaison/ed/default

Foment Formació Neix per donar resposta a les necessitats formatives dels treballadors i del teixit empresarial de Catalunya. L’objectiu de Foment Formació és potenciar la formació en aquells aspectes deficitaris en relació a l’organització del treball i la presa de decisions, afavorint la flexibilitat, la innovació i la motivació dels treballadors i de la població activa del país. Activitats: Formació per a treballadors en actiu (presencial i a distància); Formació per a persones desocupades; Formació executiva; Borsa de treball. Av. Francesc Cambó, 10 | 934 841 232 | formacio@foment.com | www.foment.com/cat/formacion/

47


Fundació per a la formació i l'estudi Paco Puerto Promoció de tot tipus d'activitats per afavorir la igualtat d'oportunitats dels treballadors i treballadores, en general, mitjançant la formació per a l'ocupació, l'assessorament i l'orientació. Ofereix cursos de formació contínua en àrees com ara informàtica, idiomes, tècniques, comunicació, atenció a les persones i altres per a persones treballadores i en situació d'atur. Via Laietana 16 | 934 812 717 | fpuerto@ccoo.cat | www.ccoo.cat/fppuerto/

SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya Formació ocupacional: si estàs a l’atur | Formació contínua: si estàs treballant | Formació semipresencial. Contacte (amb cita prèvia): Tel.: 933012300 | Doctor Joaquin Pou, 8 | otg_barrigotic.soc@gencat.cat

RAI. Recursos d’Animació Intercultural L’Àrea de Formació coordina les accions educatives que es desenvolupen a RAI. Dinamitza projectes que vinculen educació i transformació social partint de la base pedagògica de l’educació popular i les metodologies participatives. L’objectiu és fomentar la reflexió a través de tallers per a joves, cursos de formació per a educadors/es, jornades, xerrades… C/ Carders, 12 | 93 268 13 21 | rai-tallers@pangea.org | http://rai.pangea.org/rai-formacion/

48


M茅s informaci贸: www.placomunitaricascantic.org xarxalaboral@placomunitaricascantic.org

Amb la col路laboraci贸 de:

Amb el suport de:

Mapa de Serveis Xarxa Laboral  

Catàleg dels serveis de la Xarxa i de les entitats i serveis públics que la integren

Advertisement