__MAIN_TEXT__

Page 1

La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics.


Ens plau oferir-vos aquesta publicació que posa al dia els recursos sobre les biblioteques escolars, un treball fet per les bibliotecàries de la biblioteca artur martorell de l’Institut d’Educació de Barcelona i la biblioteca de l’associació de mestres rosa sensat, i que té el suport del Departament d’Educació. Gràcies a dos grans mestres, Artur Martorell i Marta Mata, avui ambdues institucions comptem amb uns fons sobre educació, coneixements i literatura infantil i juvenil de primer ordre, amb unes biblioteques al servei dels mestres i de les escoles que volen ser un suport i una font d’inspiració per emprendre la represa de la renovació pedagògica, i que són un referent clar per a les biblioteques escolars del nostre país. Les biblioteques escolars han de disposar d’un fons actualitzat, en tots els suports, i han de tenir espais diversificats per poder ser un recurs de promoció de pràctiques innovadores d’ensenyament i d’aprenentatge, i, alhora, de gaudi de la lectura per a tota la comunitat escolar. La biblioteca a l’escola aporta uns valors incommensurables, contribueix a garantir la igualtat d’oportunitats i posa a l’abast de tothom la cultura de la humanitat. Per això, ara més que mai, les biblioteques escolars han d’oferir una visió del món el més àmplia i completa possible, i amb els recursos i mitjans tecnològics actuals. La biblioteca escolar és un marc d’espai i de temps educador important, que afavoreix l’autonomia personal, que facilita l’exercici de la responsabilitat i que contribueix a elaborar criteris propis, l’esperit crític, el gaudi pel coneixement i el plaer per la lectura. Creiem que la guia que us oferim, presentada en el marc de les iv jornades de biblioteques escolars celebrades a Barcelona els dies 25 i 26 de febrer de 2009, conserva l’esperit fundacional de la biblioteca artur martorell i de la biblioteca de l’associació de mestres rosa sensat, i respon a les necessitats actuals. montserrat ballarín regidora d’educació de l’ajuntament de barcelona irene balaguer presidenta de l’associació de mestres de rosa sensat joan badia i pujol director general d’innovació del departament d’educació

3


Aquesta selecció de recursos electrònics i bibliogràfics correspon a l’actualització de La biblioteca escolar (Barcelona, Biblioteca Rosa Sensat, 2006: Informació bibliogràfica, 29) va ser editada pel Departament d’Educació. L’edició que presentem, actualitzada per la biblioteca artur martorell i la biblioteca de l’associació de mes tres rosa sensat, s’adreça principalment a mestres i bibliotecaris. S’ha prioritzat la selecció de documents i recursos electrònics que es troben recollits i classificats al gestor de marcadors socials http://delicious.com/biblioteca_escolar. La llegenda bam i rs que apareix sota les referències bibliogràfiques correspon a les sigles de la biblioteca artur martorell i la biblioteca de l’associació de mestres rosa sensat i s’han inclòs per facilitar la seva localització en ambdues biblioteques. La tria de recursos electrònics i bibliogràfics es va tancar el 23 de gener de 2009. barcelona , febrer de 2009

Marc actual de la biblioteca escolar. p. 5

Formació en l’accés a la informació. p. 45

Experiències a la biblioteca escolar. p. 21

Jornades, seminaris i congressos. p. 55

4

5

Biblioteca escolar i biblioteca pública. p. 29 Biblioteca 2.0. p. 35

Revistes. p. 61 Portals d’interès per a la biblioteca escolar. p. 73


Marc actual de la biblioteca escolar. p. 5 6

7


Llibres i documents en línia Articulación de los recursos en el funcionamiento de la biblioteca escolar. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaria General de Educación, 2007 (Aula de verano. Humanidades). rs

Baró, Mònica; Cosials, Àlex; Mañà, Teresa; Comalat, Maite. La biblioteca escolar [en línia]. Salamanca: Junta de Castilla y León. Consejería de Educación, 2007 (Cuadernos del profesor; 3). Disponible a: <http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/ educacyl/images?locale=es_ES&textOnly=false&idMmedia= 140644>

8

La biblioteca escolar como espacio de aprendizaje. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones, 2007. rs

Bibliotecas escolares: ideas y buenas prácticas I [en línia]. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones, 2006. Disponible a: <http://www.mepsyd.es/educa/ccaa/ actuaciones/files/2006-ideas-buenas-practicas.pdf> Bibliotecas escolares: ideas y buenas prácticas II [en línia]. Madrid: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones, 2008. Disponible a: <http://www.mepsyd.es/educa/ccaa/ actuaciones/files/2008-bibliotecas-escolares-ideas-buenaspracticas-II-completo.pdf>

Las bibliotecas escolares ¡funcionan! [en línia] [S.l.]. Scholastic Research & Results, 2007. Disponible a: <http://www.bibliotecas-cra.cl/docs/recursos/ Importancia%20de%20la%20biblioteca.pdf> Bonilla, Elisa; Goldon, Daniel; Salaberria, Ramon. Bibliotecas y escuelas. México: Océano, 2008 (Travesía). bam /rs Centelles Pastor, Jaume. La biblioteca, el corazón de la escuela. Barcelona: Octaedro: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2006. bam /rs Fuentes Romero, Juan José. La biblioteca escolar. Madrid: Arco/Libros, 2006 (Instrumenta bibliológica). bam /rs Grup Bibliomèdia. La biblioteca a l’escola: de la lluna en un cove al Puntedu: bibliomèdia, 10 anys de treball. Barcelona: Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya: Diputació de Barcelona. Xarxa de municipis, 2007. bam /rs Guía de bibliotecas escolares [en línia]. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Educación, 2006. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/ planlyb/com/jsp/contenido.jsp?pag=/planlyb/contenidos/ RecursosEducativos/GUIA_LYB&seccion=recursos> López López, Pedro; Vellosillo González, Inmaculada. Educación para la ciudadanía y biblioteca escolar. Gijón: Trea, 2008. bam /rs

9


10

“Report of the expert committee on school libraries” [en línia]. A: E-Prints in Library and Information Science (E-Lis). Madrid, 2006. Disponible a: <http://eprints.rclis.org/7134/1/2002School.pdf>

Baró, Mònica; Mañà, Teresa. “Quinze anys de biblioteques escolars a Catalunya (1992-2007): crònica d’una altra oportunitat perduda”. A: Item, núm. 46 (maig/agost 2007), p. 53-65.

Yáguez, Elena. Guía práctica para el desarrollo y dinamización de la biblioteca escolar en secundaria. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones: CIDE, 2006. Disponible a: <http://www.mec.es/cide/espanol/publicaciones/ colecciones/investigacion/col173/col173pc.pdf> bam /rs

Beauchamp, Jeanete. “Bibliotecas escolares” [en línia]. A: Pensar el libro, nº 5 (2007). Disponible a: <http://www.cerlalc.org/revista_enero/ articulo04_a.htm>

Articles de revista

“Bibliotecas escolares”. A: Anuario de bibliotecas españolas (2008), p. 125-200.

Aldea Cánovas, Ángela. “Una pequeña Alejandría” [en línia]. A: Pinakes, nº 6 (2008), p. 25-28. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero6/sumario6. htm> Alquézar Artal, Isabel. “La biblioteca escolar debe convertirse en la principal fuente de recursos didácticos” [en línia]. A: Pinakes, nº 1 (2006), p. 10. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es> Bajour, Cecilia. “La biblioteca escolar: un tema que involucra a todos en la escuela” [en línia]. A: Imaginaria, nº 229 (8 abril de 2008). Disponible a: <http://www.educared.org.ar/imaginaria/?p=86> Bajour, Cecilia. “Cuando la biblioteca es un asunto de la escuela” [en línia]. A: Pensar el libro, nº 5 (enero 2007). Disponible a: <http://www.cerlalc.org/revista_enero/ articulo03.htm>

“La biblioteca escolar”. A: Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 46 (juliol/agost/ setembre 2008), p. 5-103.

“Las bibliotecas escolares españolas, bajo mínimos”. A: Mi biblioteca, nº 4 (invierno 2006), p. 58-62. Castán Lanaspa, Guillermo. “Bibliotecas escolares y profesores: las dificultades de un idilio en ciernes”. A: Mi biblioteca, nº 7 (otoño 2006), p. 70-73. Colomer Surós, Roser. “La Biblioteca Artur Martorell: activitats per a la ciutat, biblioteques escolars municipals i recuperació de la memòria històrica”. A: Barcelona educació, núm. 59 (juny/juliol 2007), p. 28-29. Disponible a: <http://www.bcn.es/imeb/revista/revistes/ revista59.pdf> Colomer Surós, Roser. “Les biblioteques escolars municipals: els resultats de l’avaluació de les biblioteques segons els indicadors de la IFLA”. A: Barcelona educació, núm. 53 (abril/maig 2006), p. 8-9. Disponible a: <http://www.bcn.es/imeb/revista/revistes/ revista53.pdf>

11


Coronas Cabrero, Mariano. “La biblioteca escolar como integradora de toda la comunidad escolar” [en línia]. A: Idea La Mancha, nº 5 (2007), p. 180-185. Disponible a: <http://www.educa.jccm.es> Das, Lourense H. “Bibliotecas escolares en el siglo XXI: nuevas perspectivas” [en línia]. A: Pinakes, nº 7 (2008), p. 5-8. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero7/articulo2.htm> “Doce pasos para poner en marcha la biblioteca escolar”. A: Libro abierto, nº 28 (abril 2007), p. 2-6. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~ sptmalaga/m45b102/media/docum/LibroA%2028-abr07.pdf>

12

Durban Roca, Glòria. “Desarrollo de la biblioteca escolar: un marco para la complicidad entre maestros y bibliotecarios”. A: Libro abierto, nº 30 (diciembre 2007), p. 10-11. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~ sptmalaga/m45b102/media/docum/LibroA%2030-dic07.pdf> Fresno Lázaro, Mª Teresa. “Proyecto de mejora de la biblioteca escolar” [en línia]. A: Pinakes, nº 6 (2008), p. 41-44. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero6/sumario6. htm> Fuentes Romero, Juan José. “Los temas locales en la biblioteca escolar”. A: Educación y biblioteca, nº 153 (mayo/junio 2006), p. 31-39. García Guerrero, José; Sáenz Francés, Juana María. “La configuración de redes profesionales en el ámbito de las bibliotecas escolares: el valor del trabajo cooperativo” [en línia]. A: Idea La Mancha, nº 5 (2007), p. 243-248. Disponible a: <http://www.educa.jccm.es/>

Lage Fernández, Juan José. “Qué, quién, cuándo, cómo y por qué evaluar una biblioteca escolar”. A: Educación y biblioteca, nº 164 (marzo/abril 2008), p. 39-41. Lemaire, Kathy. “Las bibliotecas escolares en el Reino Unido” [en línia]. A: Pinakes, nº 4 (febrero 2007), p. 5-8. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero4/ descargas/articulo2.pdf> Marchesi, Alvaro. “Propuestas para mejorar las bibliotecas escolares”. A: Cuadernos de pedagogía, nº 353 (gener 2006), p. 90-95. Osoro Iturbe, Kepa. “Una nueva biblioteca escolar: criterios básicos para el claustro del centro”. A: Mi biblioteca, nº 8 (invierno 2007), p. 77-80. Osoro Iturbe, Kepa. “¿Qué es (o debe ser) una biblioteca escolar?: concepto y fases del proyecto”. A: Mi biblioteca, nº 5 (primavera 2006), p. 68-74. Salaberría Lizarazu, Ramón. “Bibliotecas escolares en España: que veinte años no es nada”. A: Educación y biblioteca, nº 165 (mayo/junio 2008), p. 57-62. Vellosillo González, Inmaculada. “Integración de la biblioteca escolar en el currículo y en los centros educativos” [en línia]. A: Pinakes, nº 2 (mayo 2006), p. 5-6. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero2/ descargas/articulo3.pdf>

13


Legislació, ajuts i subvencions American Association of School Librarians (AASL). AASL Standards for the 21st-Century Learner [en línia], Chicago: AASL, 2007. Disponible a: <http://www.ala.org/aasl/standards> Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundaria obligatòria. (Pàg. 21870). Competència bàsica 3 Tractament de la informació i competència digital [en línia]. Disponible a: <https://www.gencat.net/diari/4915/07176092. htm>

14

International Federation of Library Associations and Institutions. Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació: Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya, 2005. Disponible a: <http://www.cobdc.org/publica/directrius/ IFLA_escolar.pdf> “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)” [en línia]. A: BOE nº 106 (4 de mayo 2006), p. 17158. Disponible a: <http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php? coleccion=iberlex&id=2006/07899> “Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE)”. Artículo 113 Bibliotecas escolares [en línia]. A: BOE, nº 106 (4 de mayo 2006), p. 17158. Disponible a: <http://www.mepsyd.es/mecd/gabipren/ documentos/A17158-17207.pdf>

“Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas” [en línia]. A: BOE, núm. 150 (23 de junio 2007), p. 27140. Disponible a: <http://boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?colec cion=iberlex&id=2007/12351> Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Concurso Nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares para el año 2008 [en línia]. Disponible a: <http://www.mepsyd.es/educa/jsp/plantilla. jsp?area=ccaa&id=82> Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se aprueba Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria [en línia]. A: BOE, nº 1 (1 de enero 2008), p. 7. Disponible a: <http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/01/pdfs/ A00007-00012.pdf> “Real Decreto por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Diciembre, 2006. Extracto sobre bibliotecas escolares y lectura” [en línia]. A: Libro abierto, nº 27 (2007), p. 3. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/ averroes/~sptmalaga/m45b102/media/docum/LibroA%2027feb07.pdf>

15


Organització, tractament i selecció del fons de la biblioteca escolar

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Selecciones bibliográficas [en línia]. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.es/guias/seleccion. htm>

Llibres i documents en línia Adaptació de la CDU per a les biblioteques d’infantil, primària i secundària [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació i Universitats, 2006. Disponible a: <http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/ pdf/adaptacio_cdu.pdf> Biblioteca de webs. Serveis educatius del Baix Llobregat-6. [en línia]. Disponible a: <http://www.reporteducacio.cat/index. php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=100015> 16

La Clasificación Decimal Universal en los currículos escolares: instrucciones para la organización temática de los fondos bibliográficos de las bibliotecas educativas no universitarias [en línia]. Pamplona: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura, 2001 (Bibliotecas escolares. Blitz en el Departamento de Educación y Cultura; 3). Disponible a: <http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/ pdf/cdu_cas.pdf> Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Biblioteca escolar digital [en línia]. Disponible a: <http://www.bibliotecaescolardigital.es/> Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Una selección básica para bibliotecas escolares [en línia]. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/database/ bescolar/primera.htm>

Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Servicio de novedades bibliográficas [en línia]. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.es/servicios/default2. htm#novedades> González González, Luis Daniel. Bienvenidos a la fiesta: diccionario-guía de autores y obras de literatura infantil y juvenil. 2a ed. Madrid: Cie Dossat, 2006. Disponible a: <http://www.bienvenidosalafiesta.com/> rs

Libros escogidos de literatura infantil: (3-7 años): 2003-2004. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2005. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/documentos/ red2005.pdf> bam /rs Libros escogidos de literatura infantil: (8-11 años): 2004-2005. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/documentos/ red2006.pdf> bam /rs Libros escogidos de literatura infantil: (12-15 años): 2005-2006. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2007. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/documentos/ red2007.pdf> bam /rs

17


Libros escogidos de literatura infantil y juvenil: (3-15 años): 20062007. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2008. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/documentos/ red2008.pdf> bam /rs La mejor colección: composición, mantenimiento, selección y evaluación de los fondos de una biblioteca escolar. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa, 1996. Disponible a: <http://w3.cnice.mec.es/recursos2/bibliotecas/ html/01lamejor.htm>

18

Modelo de fondo bibliográfico para una biblioteca escolar de Educación Secundaria [en línia]. [S.l.]: Gobierno de Navarra. Departamento de Educación, 2007. Disponible a: <http://www.pnte.cfnavarra.es/publicaciones/ pdf/modelodefondo.pdf>

Mut, Rosa; Ramoneda, Amàlia. Imaginació: bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d’educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2007. Disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/ CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/ bibliografia%20escolar%20-%20imaginacio.pdf> bam /rs Recursos digitales de apoyo al trabajo del aula y de áreas para el alumnado y profesorado. Directorio de páginas web siguiendo la clasificación temática de la CDU [en línia] [S.l.]. Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/ averroes/~sptmalaga/joomla/recursos/cdu/cdupringuia.htm> Repertorio de obras de consulta infantiles y juveniles. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.es/pdfs/ROC.pdf> bam /rs

Mut, Rosa; Ramoneda, Amàlia. Coneixements: bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d’educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2007. Disponible a: <http://www20.gencat.cat/docs/ CulturaDepartament/DGCC/Documents/Arxiu/SIS/ bibliografia%20escolar%20-%20coneixements.pdf> bam /rs

Articles de revista

Mut, Rosa; Ramoneda, Amàlia. Ficció: lectures recomanades per a una biblioteca escolar d’educació secundària obligatòria. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2008. bam /rs

Bonilla, Elisa. “La experiencia de seleccionar libros para bibliotecas escolares y de aula en México” [en línia]. A: Pensar el libro, nº 5 ( 2007). Disponible a: <http://www.cerlalc.org/revista_enero/ articulo06_a.htm>

Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de Rosa Sensat. Quins llibres… han de llegir els nens?. Disponible a:<http://www.xtec.net/epergam/quins/quins. htm?codi=quins_llib>

19


Centelles Pastor, Jaume. “El laberinto organizado. Distribución del espacio y señalización de los fondos”. A: Mi biblioteca, nº 14 (2008), p. 66-70. Centelles Pastor, Jaume. “Selección y adquisición en bibliotecas escolares (II) El qué, el quién y el dónde”. A: Mi biblioteca, nº 11 (tardor 2007), p. 54-58. Centelles, Jaume. “El servicio de préstamo en la biblioteca escolar”. A: Mi biblioteca, nº 15 (otoño 2008), p. 60-64. Centelles, Jaume. “El tratamiento físico de los documentos: sellado, registro, tejuelo y forrado”. A: Mi biblioteca, nº 12 (invierno 2008), p. 76-80.

20

Centelles, Jaume. “El tratamiento físico de los documentos (II)”. A: Mi biblioteca, nº 13 (primavera 2008), p. 76-81. Mora, Luisa. “La literatura infantil y juvenil en la B.E: cómo formar una buena colección literaria” [en línia]. A: Idea La Mancha, nº 5 (2007), p. 249-253. Disponible a: <http://www.educa.jccm.es/> Osoro Iturbe, Kepa. “Matices antes de partir: cómo planificar la puesta en marcha de una biblioteca escolar”. A: Mi biblioteca, nº 6 (verano 2006), p. 72-74. Osoro Iturbe, Kepa. “Selección y adquisición en bibliotecas escolares”. A: Mi biblioteca, nº 9 (primavera 2007), p. 68-72. Rodríguez Rodríguez, M. Jesús. “Los recursos electrónicos en la biblioteca escolar” [en línia]. A: Idea La Mancha, nº 5 (2007), p. 114-121. Disponible a: <http://www.educa.jccm.es>

21


Experiències a la biblioteca escolar. p. 21 22

23


Llibres i documents en línia Bonmatí, Ricard. Poesia a l’escola: com fer grans lectors i recitadors: poemes engrescadors acompanyats de propostes de treball creatiu. Barcelona: Rosa Sensat, 2008 (Dossiers Rosa Sensat; 67). bam /rs Clemente Linuesa, María; Ramírez Orellana, Elena. Primeros contactos con la lectura: leer sin saber leer: descripción y evaluación del trabajo con niños y niñas de 0 a 6 años en la Fundación Germán Ruipérez de Salamanca. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2008 (Análisis y experiencias). bam

24

Grup Bibliomèdia. La biblioteca mediateca: infantil i primària: proposta de treball. 2a ed. rev. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2007 (Dossiers Rosa Sensat; 63). bam /rs Grup Bibliomèdia. La biblioteca mediateca: secundària: proposta de treball. 2a ed. rev. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2007 (Dossiers Rosa Sensat; 64). bam /rs Articles de revista Asensio Posadas, M. T. “Los cartapacios poéticos: una experiencia de arte y lectura en la biblioteca escolar”. A: Mi biblioteca, nº 12 (invierno 2008), p. 68-71. Casquero Merino, Milagros. “Una pequeña gran biblioteca”. A: Arbela, nº 40 (2008), p. 25-29.

Castán Lanaspa, Guillermo; Brezmes Nieto, Milagros. “Las funciones pedagógicas y sociales de la biblioteca escolar. Reflexiones desde la experiencia del IES Fray Luis de León de Salamanca” [en línia]. A: Libro abierto, nº 23 (febrero 2006), p. 2-15. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ bibliotecaescolar/images/MisPdf/boletines/libroa23-feb06. pdf> Castán Lanaspa, Guillermo; Brezmes Nieto, Milagros. “La biblioteca escolar como instrumento de integración social y educativa” [en línia]. A: Idea La Mancha, nº 5 (2007), p. 150-155. Disponible a: <http://www.educa.jccm.es Castellet, Roser; Morales, Joaquim; Portell Rifà, Joan. “Municipi Lector: un programa nuevo y diferente de motivación a la lectura”. A: Clij, nº 212 (febrero 2008), p. 33-36. CEIP Vall d’Aro. “Bibliopati, una proposta per a la lectura”. A: Infància educar de 0 a 6 anys, núm. 159 (novembre/desembre 2007), p. 20. Centelles, Jaume. “La bibliotuya: cómo implicar a los alumnos en la gestión de la biblioteca escolar”. A: Mi biblioteca, nº 4 (invierno 2006), p. 43-48. Centelles, Jaume. “Seducidos por el Mediterráneo”. A: Mi biblioteca, nº 8 (invierno 2007), p. 64-70. Coronas Cabrero, Mariano. “Bibliotecas escolares: animación a la lectura y algo más...”. A: Textos de didáctica de la lengua y de la literatura, nº 44 (enero/febrero/marzo 2007), p. 56-68.

25


Coronas Cabrero, Mariano. “En nuestra biblioteca escolar hemos comprobado que ‘La luna tiene un secreto...’. Actividad del CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca)”. A: Educación y biblioteca, nº 154 (julio/agosto 2006), p. 51-52. Cruz Solís, Antonio de la; Rivera Hidalgo, Rafael. “Lo dejamos aquí: el uso del suspense para atrapar los alumnos en la lectura”. A: Mi biblioteca, nº 7 (otoño 2006), p. 74-78. Cueli, Asun. “... Y tú, ¿por qué lo sabes?: la biblioteca escolar como recurso para el desarrollo de los proyectos de ciclo”. A: Infancia educar de 0 a 6 años, nº 99 (septiembre/octubre 2006), p. 34-36.

26

Cugat, Laura; Lisson, Assumpció. “La biblioteca a parvulari”. A: Infància educar de 0 a 6 anys, núm. 149 (març/abril 2006), p. 28-34. Fluixà, Josep Antoni. “Propuestas para elaborar un plan lector de centro”. A: Primeras noticias. Revista de literatura. nº 235 (2008), p. 48-53. García García, Enrique. “La biblioteca escolar: recurso dinamizador del plan de lectura del centro” [en línia]. A: Idea La Mancha, nº 5 (2007), p. 156-161. Disponible a: <http://www.educa.jccm.es Joan, Meritxell. “Les parelles lectores: l’Escola Municipal Pau Vila fomenta la lectura i les relacions entre l’alumnat”. A: Barcelona educació, núm. 66 (juliol/agost 2008), p. 8-9. Disponible a: <http://www.bcn.es/imeb/revista/revistes/ revista66.pdf>

Lage Fernández, Juan José. “El rincón del cuento”. A: Peonza, nº 85 (junio 2008), p. 11-17. “Lectura y biblioteca”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 229 (2007), p. 7-91. Lisson, Assumpció. “La lectura en la escuela”. A: Mi biblioteca, nº10 (verano 2007), p. 16. “Llegir”. A: Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, núm. 41 (gener/febrer/març 2007), p. 5-120. Martín Ruiz, Irene. “Libros: experiencia de animación a la lectura y fomento de la biblioteca escolar”. A: Mi biblioteca, nº 11 (otoño 2007), p. 46-49. Ortiz Ballesteros, Antonia Mª. “Tenemos un plan...: de lectura”. A: Clij, nº 215 (mayo 2008), p. 28-36. Osoro Iturbe, Kepa. “Formación del profesorado para un plan de lectura en secundaria”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 230 (2007), p. 19-24. Pascual, Julián. “El plan de promoción de la lectura de centro: un instrumento para la mejora educativa”. A: Platero, nº 162 (2007), p. 3-9. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/ documentos/8191.pdf> Piquín, Rosa. “Proyecto documental integrado sobre los medios de transporte, con alumnado de 4º de primaria . Ejemplo de actividades para alfabetizar”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 229 (2007), p. 69-73. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/documentos/8192.pdf>

27


“Prácticas lectoras, prácticas escritoras: de la interacción entre la biblioteca central y las aulas” [en línia]. A: Libro abierto, nº 25, (octubre 2006), p. 2-27. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/ averroes/~sptmalaga/m45b102/media/docum/Libro%20 Abierto%2025.pdf> Resa Camarero, Estrella; Prusiel del Val, José Ignacio. “El Secuestro de la bibliotecaria: una puesta en escena para la formación de usuarios”. A: Educación y biblioteca, nº 166 (julio/agosto 2008), p. 58-60.

28

Rodríguez Guerrero, Carmen. “Las bibliotecas de los institutos de secundaria”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 229 (2007), p. 85-91. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/ documentos/8427.pdf> Siles Sancho, Belinda. “Com fomentar la lectura: tertúlies literàries dialògiques per a nens”. A: Perspectiva escolar, núm. 315 (maig 2007), p. 66-71. Urtiaga Estévez, M. Elena. “La biblioteca del terror”. A: Cuadernos de pedagogía, nº 373 (noviembre 2007), p. 30-32. Vázquez, Luis ; Osoro Iturbe, Kepa. “Proyecto de Lectura para Centros Escolares (PLEC) “. A: Clij, nº 207 (septiembre 2007), p. 57-59. Vellosillo González, Inmaculada; López López, Pedro. “Educación para la ciudadanía y biblioteca escolar: una colaboración necesaria”. A: Educación y biblioteca, nº 166 (julio/agosto 2008), p. 106-110.

29


Biblioteca escolar i biblioteca pĂşblica. p. 29 30

31


Llibres i documents en línia 2n Laboratori Biblioteca Pública/Biblioteca Escolar [en línia]. Barcelona: Diputació de Barcelona. Centre d’Estudis i Recursos Culturals: Servei de Biblioteques, 2007. Disponible a: <http://www.diba.cat/biblioteques/ documentspdf/2n_laboratori.pdf> Bundó Nin, Montserrat; Gabarró Parera, Montserrat. La biblioteca escolar i la biblioteca pública idees per a la col·laboració. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Servei de Comunicació, Difusió i Publicacions, 2008. Disponible a: <http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/ pdf/be_bp.pdf> bam /rs 32

Fernández Álvarez, Jesús. “Bibliotecari@s por un día. Formación de usuarios y animación a la lectura [en línia]”. A: Actas del III Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. [Madrid]: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Publicaciones. Información y Documentación, 2006, p. 71-85. Disponible a: <http://travesia.mcu.es/documentos/ Congreso_3bp/actas_congreso3bp.pdf> Menzel, Sonhild. “Cooperación entre bibliotecas y escuelas: el proyecto biblioteca y colegio de las bibliotecas municipales de Dresde”. A: Jornadas de Bibliotecas infantiles, juveniles y escolares (15: Salamanca: 2007). Entre líneas anda el juego: la literatura infantil y juvenil como vía para la construcción del lector. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2007. p. 61-92. bam /rs

Pallàs, Judit; Torres, Carme. Pontbiblioescola [en línia]. Barcelona: Biblioteca Jaume Fuster del Districte VIè; Ceip Pau Casals, 2008. Disponible a: <http://www.xtec.cat/crpgracia/biblioesc/ pont%20biblioescola.htm> Tot fent camí: coordinació biblioteca escolar i biblioteca pública [en línia]. Prat del Llobregat: Biblioteca Antonio Martín: CEIP Jaume Balmes: IES Ribera Baixa. 2008. Disponible a: <http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/ pdf/tot_fent_cami_el_prat.pdf> Articles de revista Buchhave, Bente. “New perspectives for the merging of public and school library”. A: Scandinavian public library quarterly. n. 1 (2006), p. 20-23. Disponible a: <http://www.splq.info/issues/vol39_1/08.htm> Busto Fidalgo, Manuela. “El regalo: una experiencia de colaboración entre la biblioteca pública, la escuela y las familias de Castropol (Asturias)”. A: Mi biblioteca, nº 6 (verano 2006), p. 62-65. Duarte Contrera, Lidia Beatriz. “La cooperación entre biblioteca pública y biblioteca escolar: una cosa de dos” [en línia]. A: E-prints in Library and Information Science (E-Lis). Disponible a: <http://eprints.rclis.org/5357/1/colaboracion_5.pdf> Callao, Ester; Campo, Núria del. “La biblioteca pública i les biblioteques escolars: una experiència de treball conjunt al municipi de Sant Pere de Ribes”. A: Articles de didàctica de la llengua i de la literatura, núm 46 (juliol/agost/setembre 2008) p. 28-39.

33


Hansson, Johanna. “School + Library = linguistic progress + reading skills”.A: Scandinavian public library quarterly, n. 1 (2006), p. 16-19. Disponible a: <http://www.splq.info/issues/vol39_1/07.htm> Jimena Ruiz, Rosa. “Biblioteca pública y escolar se dan la mano: C.E.I.P. El Morche de Málaga” [en línia]. A: Pinakes la revista de las bibliotecas escolares de Extremadura, nº 5 (2007), p. 20-21. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero5/ descargas/articulo9.pdf> Juste Pala, Chus. “El atlas de las palabras”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 229 (2007), p. 53-60. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/ documentos/8190.pdf> 34

Llueca Fonollosa, Ciro. “Les biblioteques públiques i les biblioteques escolars: estat de la situació i línies de futur”. A: Item, nº 48 (2008), p. 31-48. Disponible a: <http://eprints.rclis.org/13785/> Martínez-Cué García, Marta; Álvarez Arregui, Emilio. “Una biblioteca rural itinerante”. A: Cuadernos de pedagogía, nº 364 (enero 2007), p. 30-34.

35


Biblioteca 2.0. p. 35 36

37


Vídeos IES Alagón de Coria. La bitácora de la biblioteca escolar, una herramienta esencial [en línia]. Disponible a: <http://www.videos.es/reproductor/labitocorade labibliotecaescolarunaherramientaesenci-(h0-5rQeq0fY> Palau, Ramon; Suñé, Xavier. Qué es la web 2.0 [en línia]. Disponible a: <http://www.youtube.com/watch?v=YeoCu3yGv ew&feature=related> Qué es el RSS [en línia]. Disponible a: <http://es.youtube.com/watch?v=BnZlct8_-MI>

Cabezas Mardones, Cristian. “Leer y escribir en la web social: uso de blogs, wikis y multimedia compartida en educación” [en línia]. A: Serie bibliotecología y gestión de información, nº 35 (2008), p. 1-16. Disponible: <http://eprints.rclis.org/archive/00013724/> Prácticas educativas en entornos web 2.0. Madrid: Síntesis, 2008 (Tecnología educativa). bam

School Library Learning 2.0 [en línia]. Folsom: California School Library Association (CSLA), 2007. Disponible a: <http://www.schoollibrarylearning2.blogspot.com/> Articles de revista

38

La web 2.0: la revolución social de internet [en línia]. Disponible a: <http://www.youtube.com/ watch?v=OwWbvdllHVE> Wesch, Michael. The machine is us/ing us (final version) [en línia]. Disponible a: <http://es.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g &feature=related> Llibres i documents en línia Area Moreira, Manuel. Introducción a la tecnologia educativa [en línia]. La Laguna: Universidad de La Laguna, 2009. Disponible: <http://issuu.com/manarea/docs/ tecnologiaeducativa> Balagué Puxan, Francesc; Zayas Hernando, Felipe. Usos educatius dels blogs: recursos, orientacions i experiències docents. Barcelona: UOC, 2007 (Dossiers did@c-TIC’s ; 3). bam /rs

Alonso Martín, José Antonio. “Una biblioteca escolar 2.0” [en línia]. A: Educación y biblioteca, nº 161 (septiembre/octubre 2007), p. 98-102. Disponible a: <http://anto.8.googlepages.com/ bibliotecaescolar.pdf> “Bibliotecas y web social”. A: Educación y biblioteca, nº 161, (septiembre/octubre 2007), p. 63-125. “Blogs: quelles utilisations en établissement?: les principaux enjeux de l’utilisation des blogs dans les établissements scolaires” [en línia]. CNDP, 2007. Disponible a: <http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/Blogs/ Blogaccueil.htm#reflexion_usage_des_blogs> Cabezas Mardones, Cristian. “Leer y escribir en la web social: uso de blogs, wikis y multimedia compartida en educación” [en línia]. A: Serie bibliotecología y gestión de información, nº 35 (2008), p. 1-16. Disponible a: <http://eprints.rclis.org/archive/00013724/>

39


Celaya, Javier. “Cómo fomentar la lectura y la escritura a través de los blogs” [en línia]. A: Dosdoce (7 de agosto 2006). Disponible a: <http://www.dosdoce.com/continguts/ articulosOpinion/vistaSola_cas.php?ID=80> Celaya, Javier. “Fomento de la lectura en la red” [en línia]. A: Dosdoce (27 de junio 2007). Disponible a: <http://www.dosdoce.com/continguts/ articulosOpinion/vistaSola_cas.php?ID=89> Clerc, Anne. “Un blog en bibliothèque: jeune et je lis (les gars aussi)”. A: Lecture jeune, n. 126 (juin 2008), p. 30. Decreiem, Marjorie. “Un blog, oui! amis comment?”. A: Inter CDI, n. 208 (juillet/août 2007), p. 88-90. 40

Delaunay-Téterel, Hélène. “Les blogs chez les adolescents: un outil au service des sociabilités”. A: Lecture jeune, n. 126 (juin 2008), p. 20-23. Escorsa, Montserrat. “La biblioteca del CEIP Sant Jordi de Lleida: cap a l’ús didàctic dels blogs”. A: Perspectiva escolar, núm. 318 (octubre 2007), p. 55-60. Fernández Fernández, Sílvia. “Bojos pels blocs. El món a l’altra banda”. A: Faristol, núm. 60 (març 2008) p. 3-4. Disponible a: <http://www.clijcat.cat/faristol/ descargas/60/1_60.pdf>

Harris, Christopher. “School library 2.0 : say good-bye to your mother’s school library” [en línia]. A: School library journal (january 2006). Disponible a: <http://www.schoollibraryjournal.com/article/ CA6330755.html> Leblond, Françoise; Brodt, Coralie. “Usage pédagogique du blogphoto”. A: Inter CDI, n. 216 (novembre/décembre 2008), p.18-19. Leibrandt, Isabella. “El diario de lectura como herramienta para llegar a ser un lector reflexivo”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 230 (2007), p. 11-18. Novoa, Cristina. “Bibliotecas escolares de Galicia: tejiendo redes de colaboración a favor de la educación”. A: Educación y biblioteca, nº 161 (septiembre/octubre 2007), p. 62-124. Disponible a: <http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog/files/ BEGA_EDUC_BIBLIO07.pdf> Pascau, Julie. “Le blog de Saamarande: écrire pour optimiser ses lectures”. A: Inter CDI, n. 208 (juillet/août 2007), p. 91-94. “Social technologies”. A: Scandinavian public library quarterly, n. 2 (2008). Disponible a: <http://splq.info/issues/vol41_2/SPLQ-2-2008. pdf>

García del Prado, Aude. “Les blogs, un outil pédagogique au service de la lecture”. A: Inter CDI, n. 208 (juillet/août 2007), p. 84-87.

Suárez Rodríguez, Mariano; Fernández González, Imelda. “Había una vez... un blog: una historia de cooperar, construir y literatura infantil”. A: Clij, nº 211 (enero 2008), p. 33-36. Disponible a: <http://www.box.net/shared/vd8rh99ssg>

Guillamón, Maria Eulàlia; Messeguer, Roc. “Creació i utilització de blocs a l’aula de tutoria”. A: Guix TIC, núm. 24 (maig 2008), p. 1-3.

Winter, Sophie. “Le blog d’une documentaliste”. A: Inter CDI, n. 208 (juillet/août 2007), p. 87.

41


42

Blocs

Selecció de Blocs de biblioteques escolars de Catalunya

Al·lots El Petit Príncep. <http://alotspetitprincep.blogspot.com>

CEIP Àngels Garriga. <http://www.angelsgarriga.net/index.php?option=com_conte nt&task=view&id=108&Itemid=146>

Bib Botó: el bloc del grup de treball de Biblioteques Infantils del Col·legi de Bibliotecaris I Documentalistes de Catalunya. <http://jimboto.blogspot.com/>

CEIPM Arc Iris. <http://biblioteca-arciris.blogspot.com/>

Un chat botté. <http://unchatbotte.blogspot.com/>

CEIP Dolors Monserdà-Santapau. <http://blibliodms.blogspot.com/>

ComiCat. <http://www.comicat.cat/>

CEIP Manuel Ortiz i Castelló. <http://blocs.xtec.cat/puntedumanuelortiz/>

Darabuc. <http://darabuccatala.wordpress.com/>

CEIP Sant Jordi Lleida. <http://biblioteca-santjordi.blogspot.com/>

Dibuixa’m un conte. <http://dibuixamunconte.blogspot.com/>

CEIP Vora del Mar. <http://blocs.xtec.cat/biblicentre>

Edublogs. <http://edublogs08.ciberespiral.net/>

IES Josep Pla. <http://blocs.xtec.cat/bibliotecapla/>

Entrecòmics. <http://www.entrecomics.com/>

IES La Mar de la Frau. <http://blocs.xtec.cat/bibliotecadelamardelafrau>

Libros juveniles. <http://librosjuveniles.blogspot.com/>

IES Menéndez y Pelayo. <http://dellibres.blogspot.com/>

XTECBlocs. <http://blocs.xtec.cat/>

IES La Roca. <http://blocs.xtec.cat/ieslaroca/>

43


Blocs de bibliotecaris escolars A Favor de la biblioteca escolar. <http://afablemurcia.wordpress.com/> Biblioâ&#x20AC;&#x2122;s. <http://libiblios.blogspot.com/> Nosa Biblioteca. <http://biblioweb.blogspot.com/> Quatre petites cantonades. <http://quatrepetitescantonades.blogspot.com/>

44

45


Formació en l’accés a la informació. p. 45 46

47


Llibres i documents en línia “Alfabetización en información y bibliotecas escolares: una experiencia en la comunidad de Madrid” [en línia]. A: 70º Congreso General y Congreso de la IFLA. Bibliotecas: instrumentos para la educación y el desarrollo, Buenos Aires 22-27 agosto 2004. Disponible a: <http://www.ifla.org/IV/ifla70/papers/114sMarzal.pdf>

48

Baró, Mònica; Mañà, Teresa. La formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación infantil y primaria. Màlaga: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga, 2002 (Materiales para el servicio de la biblioteca escolar; 3). Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ bibliotecaescolar/images/MisPdf/monograficos/mon03%20 fube1.pdf> rs

Baró, Mònica; Mañà, Teresa. La formación de usuarios en la biblioteca escolar: educación secundaria. Málaga: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga, 2002 (Materiales para el servicio de biblioteca escolar; 4). Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ bibliotecaescolar/images/MisPdf/monograficos/mon04%20 fube2.pdf> rs

Cassany, Daniel. Rere les línies: sobre la lectura contemporània. Barcelona: Empúries (Biblioteca universal Empúries; 205). bam /rs

Cobos, Laura; Álvarez Romero, Melquíades. Guía práctica de acceso a la información en la biblioteca escolar: de la pregunta al documento. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006 (Biblioteca práctica; 1). bam /rs Cuevas Cerveró, Aurora. Lectura, alfabetización en información y biblioteca escolar. Gijón: Trea, 2007 (Biblioteconomía y administración cultural; 158). bam /rs Durban, Glòria. “La cerca i recuperació de la informació” [en línia]. A: La biblioteca escolar com a eina educativa: una eina pel desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals. Disponible a: <http://www.bibliotecaescolar.info/ procesdecerca/index.htm> Durban, Glòria. “La competència informacional i la biblioteca escolar” [en línia]. A: La biblioteca escolar com a eina educativa: una eina pel desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals. Disponible a: <http://www.bibliotecaescolar.info/ competencia/iniciplana.htm> Durban, Glòria. “Itinerari formatiu-ESO: per arribar a ser un expert en informació” [en línia]. A: La biblioteca escolar com a eina educativa: una eina pel desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals. Disponible a: <http://www.bibliotecaescolar.info/ACTIVITATS/ index.htm>

49


Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos: conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó, 2007 (Crítica y fundamentos; 15). bam /rs

Ríos Romero, Joaquín. El treball de recerca: quadern per a l’alumne: amb propostes per iniciar el treball a l’ESO. Barcelona: Rosa Sensat, 2008 (Dossiers Rosa Sensat; 65). bam /rs

Grup de Treball Alfincat. “Documents del Grup AlfinCat” [en línia]. A: Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2003-. Disponible a: <http://www.cobdc.org/grups/alfincat/ documents.html>

Rodríguez Palchevich, Diana Rosa. “Alfabetització informacional a les biblioteques escolars” [en línia]. A: III Congrés Online. Observatori per a la CiberSocietat. Coneixement Obert Societat Lliure (novembre-desembre 2006). Disponible a: <http://www.cibersocietat.net/congres2006/gts/ comunicacio.php?llengua=ca&id=114%20>

López López, Pedro; Vellosillo González, Inmaculada. Educación para la ciudadanía y biblioteca escolar. Gijón: Trea, 2008 (Biblioteconomía y administración cultural; 196). bam /rs 50

Palomo García, María Dolores; García Soriano, José Antonio. Configuración de una sección documental de aula para primer curso de ESO. Málaga: Junta de Andalucía. Consejería de Educación. Delegación Provincial de Málaga, 2007. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ bibliotecaescolar/images/MisPdf/separatas/libroa29sep07separata.pdf> rs

“Paso a paso [en línia]”. A: Es de libro. Disponible a: <http://www.esdelibro.es> Ríos Romero, Joaquín. El treball de recerca: metodologia, recursos i propostes pràctiques per elaborar i presentar pas a pas una recerca: amb propostes per iniciar el treball a l’ESO. Barcelona: Rosa Sensat, 2008 (Dossiers Rosa Sensat; 65). bam /rs

Seminario de Toledo. “Las bibliotecas por el aprendizaje permanente: declaración de Toledo sobre la alfabetización informacional (ALFIN)” [en línia]. A: ALFIN. Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía (Toledo: 2006). Disponible a: <http://travesia.mcu.es/S_ALFIN/ficheros/ Declaracion_Toledo.pdf> Vivancos, Jordi. Tratamiento de la información y competencia digital. Madrid: Alianza, 2008. bam /rs Articles de revista Arellano Yanguas, Villar. “Biblioteca, aprendizaje y ciudadanía: ALFIN, un nuevo concepto para un cambio de perspectiva” [en línia]. A: Tk, nº 18 (2006), p. 79-81. Disponible a: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo =2214145&orden=129734&info=link> Benito Morales, Félix. “Bibliotecarios didácticos: ideas para planificar propuestas formativas de ALFIN en la biblioteca pública”. A: Mi biblioteca, nº 11 (otoño 2007), p. 38-44.

51


Benito Morales, Félix. “Principios y diseño curricular de la educación documental”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 229 (2007). p. 75-83. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.org/ documentos/8189.pdf> Benito Morales, Félix. “¿Qué es la alfabetización informacional?”. A: Pinakes, nº 3 (noviembre 2006), p. 11-14. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero3/ descargas/colaboraciones2.pdf> Byrne, Alex. “La alfabetización informacional desde una perspectiva global: el desastre agudiza nuestras mentes” [en línia]. A: Anales de documentación, nº 8 (2005), p. 7-20. Disponible a: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo =1126164&orden=34843&info=link> 52

Cuevas Cervelló, Aurora; Vives, Josep. “La competencia lectora en el estudio PISA. Un análisis desde la alfabetización en información” [en línia]. A: Anales de documentación, vol. 8 (2005), p. 51-70. Disponible a: <http://revistas.um.es/analesdoc/article/ viewFile/1541/1601> “Digital learning environments: new roles for school librarians” [en línia]. A: Knowledge quest, n. 1 (september/october 2005), p. 14-32. Disponible a: <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/aasl pubsandjournals/kqweb/kqarchives/volume34/341main.cfm> Durban, Glòria. “Aprender a usar la información en la BE en secundaria” [en línia]. A: Servicio de Orientación de Lectura (SOL). Disponible a: <http://www.plec.es/documentos.php?id_ seccion=7&id_documento=128&nivel=Secundaria>

Durban, Glòria; García, José. “Contribución de la biblioteca escolar al desarrollo de las competencias lectora e informacional”. A: Mi biblioteca, nº 13 (primavera 2008), p. 50-55. Fernández Gómez, Concepción. “La utilización de la información en la biblioteca escolar”. A: Mi biblioteca, nº 12 (invierno 2008), p. 60-66. Guilhermond, Nathalie. “La formation des élèves à l’usage réflechi d’Internet”. A: Inter CDI, n. 208 (juillet/août 2007), p. 96-100. Leturcq, Sandrine. “La traçabilité du lecteur sur Internet”. A: Inter CDI, n. 208 (juillet/août 2007), p. 26-35. Licea de Arenas, Judith. “La evaluación de la alfabetización informacional: principios, metodologías y retos” [en línia]. A: Anales de documentación, nº 10 (2007), p. 215-232. Disponible a: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo =2340436&orden=128415&info=link> Mathevon, Florence. “L’enfant et la lecture interactive”. A: Inter CDI, n. 208 (juillet/août 2007), p. 12-17. Merino, Paciano. “Estudiar desde la biblioteca”. A: Peonza, nº 81 (junio 2007), p. 22-29. Mon, Lorri. “Digital reference and ubiquitous computing in the classroom” [en línia]. A: Knowledge quest, n. 3 (january/ february 2006), p. 20-23. Disponible a: <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/ aaslpubsandjournals/kqweb/kqarchives/volume34/ KQWeb34-3_Mon.pdf>

53


Piquín, Rosa. “Ejemplo de actividades para alfabetizar en Información”. A: Primeras noticias. Revista de literatura, nº 229 (2007), p. 69-73. Piquín, Rosa. “Proyectos documentales integrados: para leer, investigar y desarrollar habilidades de información” [en línia]. A: Idea La Mancha, nº 5 (2007), p. 254-259. Disponible a: <http://www.educa.jccm.es> “Practicando ALFIN” [en línia]. A: Educación y biblioteca, nº 156 (noviembre/diciembre 2006), p. 49-142. Disponible a: <http://eprints.rclis.org/10964/>

54

Tarter, Anne-Marie. “Biblioteca escolar + alfabetización informacional” [en línia]. A: Pinakes, nº 4 (2007), p. 29-30. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero4/ descargas/articulo11.pdf>

55


Jornades, seminaris i congressos. p. 55 56

57


Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares (1º: 2006: Salamanca). Resumen y conclusiones. Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares [en línia]. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006. Disponible a: <http://www.fundacionvallecastodocultura.org/ ACTIVIDADES/2007/Documentos2007/Conclusiones%20 BibliotecasSalamanca.pdf>

Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura (2ª: 2006: Mérida). Actas de las II Jornadas sobre bibliotecas escolares de Extremadura [en línia]. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Educación, 2006 (Investigación educativa). Disponible a: <http://www.educarex.es/bam/gestion_ contenidos/ficheros/1290%5DLibro%20Actas%20II%20 Jornadas%20Bibliotecas.pdf> rs

58

Jornadas de Bibliotecas Escolares (2as: Las Palmas de Gran Canaria: 2007). II Jornadas de Bibliotecas Escolares: un encuentro entre culturas [en línia]. Las Palmas de Gran Canaria: Gobierno de Canarias. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, 2007. Disponible a: <http://www.gobiernodecanarias.org/ educacion/Usrn/unidadprogramas/cdrom/palb9mayo07/ CDjorbiblioesc2/index.html> Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares (15as: 2007: Salamanca). Entre líneas anda el juego: la literatura infantil y juvenil como vía para la construcción del lector. Salamanca: Fundación Germán Sanchez Ruipérez, 2007. bam /rs Jornadas de Bibliotecas Infantiles, Juveniles y Escolares (16as: 2008: Salamanca). La familia y uno más: la lectura en casa. Salamanca: Fundación Germán Sanchez Ruipérez, 2008. rs

Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura (3as: Cáceres: 2007). Actas de las III Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura [en línia]. Mérida: Junta de Extremadura, Consejería de Educación, 2007. Disponible a: <http://bibliotecasescolares.educarex.es/index. php?option=com_content&task=view&id=115> rs

Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura (4as: Cáceres: 2008). Actas de las IV Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura [en línia]. Mérida: Junta de Extremadura. Consejería de Educación, 2008. Disponible a: <http://bibliotecasescolares.educarex.es/index. php?option=com_content&task=view&id=75> Jornades Biblioteques Escolars (4es: Barcelona: 2009). “Quartes Jornades de Biblioteques Escolars” [en línia]. Disponible a: <http://www.cobdc.org/jornades/4JBE/index. html> Seminario Biblioteca, Aprendizaje y Ciudadanía (1º: Toledo: 2006). “I Seminario: Biblioteca, Aprenendizaje y Ciudadanía: alfabetización informacional” [en línia]. Disponible a: <http://travesia.mcu.es/S_ALFIN/index.html>

59


Seminario Biblioteca, Aprendizaje y Ciudadanía (2º: Vilanova i la Geltrú: 2009). “II Seminario: Biblioteca, Aprenendizaje y Ciudadanía: prácticas y experiencias de alfabetización informacional” [en línia]. Disponible a: <http://www.cobdc.org/jornades/ALFIN/ inscripcio.html> Articles de revista Bejarano Parra, Inmaculada; Corraliza Moreno, Mª de las Nieves. “III Jornadas sobre Bibliotecas escolares de Extremadura” [en línia]. A: Pinakes, nº 6 (2008), p. 15-18. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es/numero6/ descargas/articulo5.pdf>

60

Mañà, Teresa. “Informe del I Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares (Salamanca, 18, 19 i 20 d’octubre de 2006)” [en línia]. A: BiD, núm. 17 (desembre 2006). Disponible a: <http://www.ub.es/bid/pdf/17mana1.pdf> Merlo Vega, José Antonio. “La biblioteca escolar: pasos, voces, visiones, sabores: Primer Congreso Nacional de Bibliotecas Escolares: Salamanca, 18-20 de octubre de 2006”. A: Educación y biblioteca, nº 157 (enero/febrero 2007), p. 47-51.

61


Revistes. p. 61

62

63


Revistes sobre biblioteques escolars @bareque [en línia]: revista de biblioteca escolar. Oviedo: CPR de Oviedo, 2002-. Disponible a:<http://www.abareque.es> Revista electrònica gestionada pels Centres del Professorat d’Astúries, amb la intenció de crear un fòrum d’intercanvi de experiències al voltant a la lectura i a l’escriptura a partir de projectes realitzats a biblioteques escolars.

64

Adibidez: eskolaz kanpoko iharduerak: actividades extraescolares. Bilbao: Programa ACEX, 2000-. Disponible a: <http://www.profacex.com/acex/adibidez.htm> Publicació formada per articles, ressenyes, experiències lectores, etc., i tot allò relacionat amb la promoció de la lectura a les escoles. Es tracta d’una publicació de caràcter divulgatiu. Text en basc i castellà. A text complet a partir del número 7. rs

Al pie de la letra: servicio de información al profesorado. Salamanca: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002-. Disponible a: <http://www.fundaciongsr.es/servicios/default2. htm> Publicació de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. S’editen 3 números a l’any i cada número gira al voltant d’una lletra, al fil de la qual s’aborda un tema, es proposen lectures, es suggereixen activitats i s’ofereixen altres recursos relacionats amb el llibre infantil i juvenil. rs

Anuario de bibliotecas españolas. Málaga: Fundación Alonso Quijano, 2008-. Aquest anuari ofereix una visió global de la situació bibliotecària actual a l’Estat Espanyol. Cal destacar l’apartat dedicat a biblioteques escolars. bam

Argos: revue des BCD et CDI: lecture et pratiques documentaires. Le Perreux-sur-Marne: CRDP de l’Académie de Créteil, 1989-. Publicació dedicada a les biblioteques escolars i l’educació, així com a la lectura i escriptura. Destaca la secció Dossier que aborda diferents blocs temàtics amb articles relacionats amb l’educació i les biblioteques escolars. bam

Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos didácticos. Madrid: Tilde Servicios Editoriales: Asociación Educación y Bibliotecas, 1989-. Revista dedicada al tema de les biblioteques i la seva relació amb la seva funció educativa amb un espai destacat a la literatura infantil i juvenil. Cada número ofereix un dossier que acapara la majoria dels articles, des de presentació d’experiències a reflexions teòriques. bam /rs Inter CDI: revue des centres de documentation et d’information de l’enseignement secondaire. Paris: Centre d’étude de la documentation et de l’information scolaires, 1972-. Publicació bimestral de CEDIS (Centre d’etude de la documentation et de l’information scolaires) dedicada als CDI (Centres de Documentació i Informació en l’Ensenyament Secundari) francesos. Presenta articles de caràcter reflexiu i pràctic sempre a partir de l’experiència dels serveis bibliotecaris escolars. bam

65


Knowledge quest: journal of the American Association of School Librarians. Chicago: American Library Association, 1971-. Disponible a: <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/ aaslpubsandjournals/kqweb/kqweb.cfm> Publicació de l’American Association of School Librarians, que pertany a l’American Library Association, centrada en les biblioteques escolars. La revista està composta per diversos articles relacionats, tots ells, amb les biblioteques escolars. Fa especial incidència en l’educació documental i en les tecnologies de la informació. bam

66

Libro abierto: bibliotecas escolares de la Provincia de Málaga: boletín de información y apoyo. Málaga: Junta de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia. Delegación Provincial de Málaga, 2000-. Disponible a: <http://www.juntadeandalucia.es/ averroes/~sptmalaga/joomla/index.php?option=com_content &view=category&layout=blog&id=49&Itemid=80> Butlletí en format paper i electrònic que ofereix informació i suport a les biblioteques escolars. S’editen quatre números l’any i es distribueix entre els centres educatius no universitaris, biblioteques públiques de la província i altres institucions. Es pot descarregar del web en format pdf. rs

Mi biblioteca: revista del mundo bibliotecario. Málaga: Fundación Alonso Quijano, 2005-. Aquesta revista proposa un acostament divulgatiu a les múltiples vessants del sector bibliotecari. A cada número hi ha un apartat amb experiències relacionades amb la biblioteca escolar. bam /rs

Pinakes: la revista de las bibliotecas escolares de Extremadura. Badajoz: Junta de Extramadura. Consejería de Educación. Dirección General de Política Educativa, 2006-. Disponible a: <http://pinakes.educarex.es> Aquesta revista difón experiències i treballs sobre biblioteques escolars, així com ofereix informació sobre la situació actual de les biblioteques escolars en general i d’Extremadura en particular. rs

Revistes especialitzades en literatura infantil i juvenil Anuario de investigación en literatura infantil y juvenil. Vigo: Asociación Nacional de Investigación de Literatura Infantil y Juvenil: Universidade de Vigo. Servizio de Publicacións, 2001-. La publicació té com a objectiu difondre la investigació que es realitza en l’àmbit de la literatura per a nens i joves, tant a nivell nacional com a internacional. El seu contingut es compon d’articles de fons i ressenyes de literatura professional. Els textos estan escrits principalment en castellà o en anglès. bam /rs Babar [en línia]. Madrid: Revista Babar, 2000-. Disponible a: <http://revistababar.com> Revista en format electrònic dedicada íntegrament a la literatura infantil i juvenil. A la pàgina web de la Biblioteca Virtual Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/ hemeroteca/babar/catalogo.shtml) està digitalitzada tota la col·lecció impresa (1989-2000).

67


Bookbird: world of children’s books. Basel: IBBY. International Board on Books for Young People, 1958-. Revista trimestral editada per l’IBBY dedicada a la literatura infantil i que posa especial atenció a projectes de promoció de la lectura d’arreu del món. bam

Bloc: revista internacional de arte y literatura infantil = international art and children’s literture magazine. Madrid: Bloc, 2007-. Revista dedicada a l’art i a la literatura infantil, centrada especialment en el gènere de l’àlbum il·lustrat. La informació es presenta en castellà i anglès. bam /rs

68

Clij: cuadernos de literatura infantil y juvenil. Barcelona: Editorial Fontalba, 1988-. Revista mensual que ofereix una gran quantitat de referències i articles d’estudi i investigació sobre literatura infantil i juvenil. Articula els seus continguts entorn de la informació-crítica selectiva de les novetats editorials del mes, l’agenda de convocatòries i notícies sobre el món del llibre infantil, i la investigació sobre història, gèneres, autors i tendències de la literatura infantil. A més a cada número presenta l’obra inèdita d’un autor i d’un il·lustrador. Premi Nacional al Foment de la Lectura 2005. bam /rs

Còmic tecla [en línia]. L’Hospitalet de Llobregat: Biblioteca Tecla Sala, 2003-. Disponible a: <http://www.l-h.es/biblioteques/teclasala/ comic.shtml> Butlletí electrònic bimestral que tracta del món del còmic. Aquesta publicació ajuda a les biblioteques en la tasca de seleccionar materials relacionats en l’àmbit del còmic. Les seves seccions principals es dediquen a ressenyes, recomanacions, monogràfics sobre un tema, obra o autor, i a cursos relacionats amb el còmic i la biblioteca. Cornabou: revista de literatura infantil i juvenil [en línia]. Barcelona: Escornalbou Associació Cultural, 2000-?. Disponible a: <http://www.andreusotorra.com/cornabou/> Revista electrònica especialitzada en literatura infantil i juvenil en català. Conté articles, ressenyes, bibliografies, pàgines web d’escriptors i escriptores amb obra publicada, connexions amb altres sectors d’interès com editorials, llibreries i revistes especialitzades, a més de recollir novetats literàries, premis literaris i notícies relacionades amb el món de la literatura infantil i juvenil. Faristol. Barcelona: Consell Català del Llibre per a Infants, 1985-. Disponible a: <http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/index. php> Publicació que fixa la seva atenció en la literatura infantil i juvenil, i especialment en autors i obres en català. bam /rs

69


70

Imaginaria: revista quincenal sobre literatura infantil y juvenil [en línia]. Buenos Aires: Imaginaria,1999?-. Disponible a: <http://www.imaginaria.com.ar/> Butlletí editat a Argentina per Educared i dirigit a un públic ampli. S’estructura a partir d’una pàgina principal amb ramificacions fixes: autors, lectures, ficcions, llibres, publicacions i miscel·lània. Gran quantitat d’informació sobre autors, lectures, ficcions, llibres, enllaços,...

Ocnos: revista de estudios sobre lectura. Cuenca: CEPLI. Universidad de Castilla-La Mancha, 2005-. Publicació anual, de caràcter científic, que té com a objectiu bàsic donar a conèixer investigacions i estudis sobre lectura i escriptura des de diversos enfocaments, així com sobre els processos educatius, la promoció de la lectura i els hàbits lectors.

Lazarillo: revista de la Asociación de Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Madrid: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 2000-. Disponible a: <http://www.amigosdelibro.com/web/revista_ lazarillo.htm> Continuació de la revista Amigos del Libro. Se centra en la literatura infantil i juvenil, encara que té una secció dedicada a temes de promoció i didàctica de la lectura. Els articles aborden la producció literària per a nens i joves des de tres perspectives: teòrica, crítica i històrica. bam /rs

Ooohéee: estudis sobre la creació i edició infantil i juvenil. Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, 2006-. Disponible a: <http://www.iebalearics.org/index. php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6 5&Itemid=95> La publicació està destinada a recopilar treballs, reflexions i anàlisi sobre la creació literària per a infants i joves i és també complement de la tasca de promoció de la cultura balear de l’Institut d’Estudis Baleàrics. La revista ofereix extensos articles de fons sobre diferents aspectes de la literatura infantil i juvenil. bam /rs

Lecture jeune: revue de réflexion, d’information et de choix de livres pour les 13-19 ans. Paris: Lecture Jeune, 1992-. Revista trimestral dedicada a la reflexió, informació i tria de llibres per a joves. Cada número inclou un dossier temàtic que ofereix múltiples formes d’anàlisi i recollida d’un determinat tema. bam

Nuevas hojas de lectura. Bogotá: Fundalectura, 2003-. Aquesta revista ofereix articles de tall teòric sobre la literatura, les biblioteques i la lectura i la seva promoció, seleccions de llibres per a infants i joves, avaluats i recomanats per la seva qualitat. S’inclouen ressenyes d’obres, tant de caràcter literari com informatiu. bam /rs

rs

Peonza: revista trimestral de literatura infantil. Santander: Quima, 1986-. Disponible a: <http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/ peonza/catalogo.shtml> El contingut de la revista es nodreix d’articles teòrics i pràctics sobre l’animació a la lectura, entrevistes amb autors i il·lustradors d’obres infantils, notícies d’actualitat, crítica de llibres classificats per edats i especial atenció als contes tradicionals cantàbrics. Dóna especial atenció al tema de les biblioteques escolars i a les activitats de promoció de la lectura. bam /rs

71


Platero: revista de literatura infantil – juvenil. Oviedo: Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Centro de Profesores, 1986-. La revista es dedica principalment al tema de la literatura infantil i juvenil i en menor mesura a les biblioteques escolars i la promoció de la lectura. El seu contingut sol presentarse de manera monogràfica amb articles de divulgació i experiències. També inclou ressenyes d’obres per a infants i joves per edats i seleccions bibliogràfiques, generalment relacionades amb el tema monogràfic. bam /rs

72

Primeras noticias. Revista de literatura. Barcelona: Fin: Centro de Comunicación y Pedagogía, 2002-. Revista que recull informació sobre tot el que s’esdevé al món del llibre infantil i juvenil. Els tipus d’articles que presenta són molt heterogenis: de caràcter reflexiu, de divulgació i articles amb continguts pràctics que poden ser útils per a la seva aplicació a l’escola o a la biblioteca. Ofereix seleccions bibliogràfiques i ressenyes. bam /rs Revista N [en línia]: narradors i narració. Barcelona: Associació de Narradores i Narradors, 2000-. Disponible a: <http://www.anincat.org/n/n.htm> La revue des livres pour enfants. Paris: La Joie per les livres, 1977-. Aquesta publicació dóna entrada a temes relacionats amb la literatura infantil i juvenil, a les biblioteques infantils i juvenils i a la promoció de la lectura. Presenta el seu contingut amb números monogràfics i inclou un panorama d’actualitat internacional per països. bam /rs

Tantágora: publicación dedicada a la narración oral, al cuento, a los narradores. Barcelona: Tantágora Serveis Culturals, 2005-. Publicació que centra la seva atenció al món de la narració oral, els contes i els professionals que es dediquen a aquests aspectes de la lectura i a la seva promoció. bam /rs

73


74

Portals dâ&#x20AC;&#x2122;interès per a la biblioteca escolar. p. 73

75


Biblioteques Especialitzades Biblioteca Artur Martorell. Institut Municipal d’Educació de Barcelona. <www.bcn.cat/educacio/arturmartorell> Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa. Ajuntament de Parets del Vallès. <http://bibut.parets.org/> Biblioteca Rosa Sensat. Associació de Mestres Rosa Sensat. <http://www.rosasensat.org/biblioteca/>

76

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Sección de literatura infantil y juvenil. <http://www.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/> Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació. Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. <http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/> Servei de Literatura Infantil i Juvenil (SDLIJ). Biblioteca Xavier Benguerel. <http://www.bcn.cat/bibxavierbenguerel>

Programes i plans institucionals per al desenvolupament de les bibliotques escolars Biblioteca Escolar: Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje. Delegación Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga. <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ bibliotecaescolar/> Bibliotecas Escolares. CNICE. Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. <http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos2/bibliotecas/> Bibliotecas Escolares de Astúrias. Consejería de Educación y Ciencia del Gobierno del Prinicipado de Asturias. <www.educastur.princast.es/recursos/biblioteca> Bibliotecas Escolares de Galicia. Asesoría de Bibliotecas Escolares de la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia. <www.edu.xunta.es/biblioteca/blog> Bibliotecas Escolares de Navarra. Dirección General de educación de Navarra. Gobierno de Navarra. <http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/ directorio.html> Centro de Recursos para el Aprendizaje. Ministerio de Educación de Chile. <http://www.bibliotecas-cra.cl/>

77


Plan L y B. Consejería de Educación. Junta de Andalucía. <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/planlyb/com/jsp/ listado.jsp?canal=841&seccion=planlyb>

CEPLI. Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil. http://www.uclm.es/cepli/

Programa d’Innovació Educativa Puntedu. Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya. <http://www.xtec.net/innovacio/biblioteques/>

The Children’s Laureate. Poetry Friendly Classroom. <http://www.childrenslaureate.org.uk/Home>

Programa Lectura y Biblioteca. Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. <http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/ UnidadProgramas/palb/> Rede de Bibliotecas Escolares. Ministério da Educação de Portugal. <http://www.rbe.min-edu.pt/> 78

Portals especialitzats en biblioteques escolars i promoció de la lectura Banc de recursos. La lectura: font de plaer i de coneixement. Centres de Recursos Pedagògics. Departament d’Educació. <http://www.xtec.net/sgfp/crp/recursos/lectura/index.htm> La biblioteca escolar com a eina educativa. <www.bibliotecaescolar.info> Pàgina personal de Glòria Durban, bibliotecària escolar. Centre National de la littérature pour la jeunesse. La Joie par les Livres. <http://www.lajoieparleslivres.com/>

Chillias: la biblioteca virtual. Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. http://www.diba.es/Chilias/inici.asp Club de lectores Kirico. Ministerio de Cultura. <http://www.clubkirico.com/home.php> Fomento de la Lectura: recursos educativos. Ministerio de Educación Política Social y Deportes. <http://www.planlectura.es/index.html> Fundación Alonso Quijano. <http://www.alonsoquijano.org/> Fundación Germán Sánchez Ruipérez. <http://www.fundaciongsr.es/> Gretel: literatura infantil. Universitat Autònoma de Barcelona. <http://www.pangea.org/gretel-uab/> Laboratorio del libro y la lectura en Extremadura. Junta de Extremadura. <http://www.observatorio-lectura.info/extremadura/> Nascuts per llegir. <http://www.nascutsperllegir.org/index.htm>

79


Plan de fomento de la lectura de Extremadura. Junta de Extremadura. <http://www.lecturaextremadura.com/> Què llegeixes? Institució de les Lletres Catalanes. <http://www.quellegeixes.cat/> Resources for school librarians. <http://www.sldirectory.com/> Enllaços a recursos molt variats per professors, alumnes i bibliotecaris escolars. Ricochet-Jeunes. Centre International d’Etudes en Litterature de Jeunesse. <http://www.ricochet-jeunes.org/> 80

SOL. Servicio de Orientación a la Lectura Infantil y Juvenil. <http://www.sol-e.com/> Portals especialitzats en la formació en l’accés a la informació ALFIN: Alfabetización informacional: recursos e ideas sobre cultura de la información y nuevas alfabetizaciones. <http://alfin.blogspirit.com/> ALFIN RED: foro para la alfabetización informacional. Blog sobre ALFIN, Subdirección General de Coordinación Blibliotecaria. Ministerio de Cultura. <http://www.alfinred.org/blog> Seminario de Toledo (2006). Biblioteca, aprendizaje y ciudadania: Alfabetización informacional. <http://travesia.mcu.es/S_ALFIN/index.html>

Associacions American Association of School Librarians (AASL). Divisió de l’American Library Association. <http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/aasl/index.cfm> Amigos del Libro Infantil. <http://www.alin-almeria.org/noticias.html> Canadian Association for School Libraries. Divisió de la Canadian Library Association. <http://www.cla.ca/casl/> Consell Català del Llibre per a Infants i Joves. <http://www.clijcat.cat/> FADBEN. Fédération des enseignants documentalistes de l’Education nationale. <http://www.fadben.asso.fr/> Grup Bibliomèdia. <http://gbiblio.pangea.org/> International Association of School Librarianship (IASL). <http://www.iasl-online.org/> School Libraries and Resource Centers Section. <http://www.ifla.org/VII/s11/index.htm>

81


text biblioteca artur martorell i biblioteca rosa sensat edita institut d’educació de l’ajuntament de barcelona disseny serracatafau.com impressió estudi 6 . arts gràfiques dl b- 9219-2009 primera edició febrer de 2009

82

83


84

Ajuntament de Barcelona Institut d’Educació

Profile for Biblioteca Artur Martorell Barcelona

La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics  

Selecció de recursos sobre les biblioteques escolars, un treball fet per la biblioteca artur martorell i la biblioteca rosa sensat, en el m...

La biblioteca escolar. Recursos electrònics i bibliogràfics  

Selecció de recursos sobre les biblioteques escolars, un treball fet per la biblioteca artur martorell i la biblioteca rosa sensat, en el m...

Advertisement