Issuu on Google+

Proposta de solució

plataforma oferta

missatge automàtic

beneficiari

1. Selecció ofertes rebudes 2. Contactar amb el tècnic

Citymes permet l’enviament automàtic d’ofertes a un dispositiu. Això implica una millora global: - evita la no assignació d’ofertes sense sortida - evita desatenció a empreses de la Xarxa Incorpora - dóna un paper central i actiu al beneficiari - automatitza el sistema - allibera hores de gestió al tècnic, podent-les dedicar a una atenció més personalitzada

tècnic

1. Inscripció a ofertes 2. Seguiment usuaris 3. Tutories i acompanyaments


Projecte solucio