Page 1

Implementació

CityMes és una plataforma web multioperador que actua mitjançant Telegram

CityMes envia respostes predefinides i automàtiques a dispositius (smartphones, tauletes, taulèfons...)

CityMes selecciona ofertes segons sector professional i col·lectiu de destí, i segons preferències del beneficiari

CityMes convida el beneficiari a posar-se en contacte amb el seu tècnic

Telegram és una app de missatgeria instantània amb més de 60 milions d’usuaris al món i amb 85 milions de missatges diaris enviats

Projecte implementacio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you