Page 1

Bloc “Les TIC i la discapacitat” Millor bloc TIC -Premis Blocs Catalunya 2009 http://discapacitat.diversitatfuncional.org

Carlos Garcia Bueno i Pedro Cabanes Altadill I Jornada Centre Tecnològic Comunitari: Accessibilitat i TIC. Masquefa. Desembre 2009


Q è és Què é un BLOC? …

Pàgina Pà i web, b generalment l d caràcter de à personal, l amb b una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.

…

Un bloc és un lloc web gratuït, periòdicament actualitzat que emmagatzema t cronològicament lò i t entrades t d o articles ti l (t t (textos, gràfics, fotos, vídeos) personals o col·lectius al voltant de determinats temes, sense necessitat de cap programa d'edició de pàgines web.

…

El bloc bl permett que els l lectors l t comentin ti les l entrades t d o articles ti l i l'autor pugui respondre aquests comentaris; fomenta, per tant, el treball col·laboratiu i l'intercanvi.


Què és un BLOC? Al marge de les utilitzacions didàctiques concretes, bàsicament, els avantatges g d'aquesta q eina TIC són q que p permet... †

l'edició, publicació i distribució de continguts online (t t (textos, iimatges, t elements l t multimèdia...) lti èdi )

†

en ordre cronològic invers

†

de forma gratuïta

†

inclou la interacció amb els lectors (comentaris)

†

sense necessitat de p programaris g o llenguatges g g específics

†

sense requeriments tècnics

†

amb una estructuració dels continguts clara i entenedora

†

des de qualsevol ordinador amb connexió a la xarxa


Bloc "Les Les TIC i la discapacitat discapacitat" Va néixer com un quadern on compartir informació amb un grup de persones implicades en un projecte d’aplicació de les TIC amb les persones amb diversitat funcional. Ebresfera Eina de difusió de les activitats de les associacions de discapacitats de Terres de l’Ebre. Traducció del bloc a l’espanyol l espanyol i a l’anglès. l anglès.

Especialització del bloc en TIC aplicades a la diversitat funcional i a les necessitats educatives especials. Introducció del bloc en diferents xarxes socials.


R Reconeixement i t Social S i l -

2on en els II Premis de continguts Digital Sant Feliu Online 2009 a el millor ús corporatiu d'eines web 2.0 per part de comerç, emprenedoria, micro petita o mitjana empresa. micro, empresa

-

Finalista III Premio Espiral Edublogs 2009

-

Millor Bloc TIC als II Premis BLOCS CATALUNYA


Q e ens ha aportat Que …

Millorar el coneixement de les TIC’s aplicades a la diversitat funcional i/o gent gran per a obtenir una major funcionalitat, comportant una major autonomia i qualitat de vida.

…

La dificultat d'accés a les TIC que tenen les persones amb diversitat funcional: †

Inexistència de productes al mercat. mercat

†

Dificultats econòmiques per aconseguir la tecnologia de suport.

†

Falta de professionals de diferents disciplines especialitzades en el sector.

†

La carència de Centres Tecnològics Comunitaris accessibles i usables.

†

Formació especialitzada i específica segons el tipus de discapacitat. discapacitat


Q e ens ha aportat Que -

La necessitat d’investigar, desenvolupar i innovar en tecnologia de suport p de baix cost i p programari g lliure.

-

Mantenir informada a la societat sobre les TIC i la discapacitat.

-

Crear una societat , Diversitat Funcional S.L., que pugi ajudar a solucionar la problemĂ tica existent. existent


Xarxa social El bloc está vinculat a una xarxa social g Català,, castellà i en facebook en tres llengues: anglès …

http://www.facebook.com/group.php?gid=51227381576 p // /g pp p g 5 73 57


Xarxa social


Cercador d sociall


CONCLUSIONS …

…

Una de les vies de solució a les necessitats de les persones amb diversitat funcional es el desenvolupament de Programari lliure i tecnologia de suport de baix cost. El CTC és un clar exemple de com han d'evolucionar els Punt TIC d'arreu de Catalunya.


CONCLUSIONS …

…

…

Els PUNTS TIC han de col·laborar en el desenvolupament de material formatiu específic en les TIC per als diferents col·lectius de persones amb necessitats educatives d especials l Incorporar p formació específica p de les TIC’s aplicades en les diferents disciplines universitàries. Conscienciar a les empreses productores de tecnologia sobre el disseny per a tots.


http://discapacitat.diversitatfuncional.org

Gràcies per la vostra atenció

Carlos Garcia Bueno - Pedro Cabanes Altadill info@diversitatfuncional.net

Bloc “Les TIC i la discapacitat”  

Bloc “Les TIC i la discapacitat” Millor bloc TIC -Premis Blocs Catalunya 2009 http://discapacitat.diversitatfuncional.org Carlos Garcia Buen...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you