Manifest na pondeli 2016

Page 1

pondělní manifest ! Jelikož současné umění je převážně intelektuálské, a až příliš často se zbavuje výrazu výtvarného a schopnosti i ochoty promlouvat k nepoučenému divákovi, jsou naše možnosti v této nádherné opuštěné oblasti nesmírné. Kniha se stala v mnoha případech galerií a texty bývají obraznější než samotné galerijní umění. Kniha — to je svobodný prostor. Díky politice velkých nakladatelských domů se v klidu můžeme věnovat skromné drobné práci a vydávání knih na koleně (což dnes — v éře počítačů a levného kvalitního tisku a internetu — znamená zcela komfortně). Díky stále se zdokonalujícím technologickým možnostem můžete marnit čas, fotit, nebo jenom stahovat a kontextualizovat obrázky. Ale můžete se také vrátit tam, kde nejste otrokem technologií, trendů a okamžité slávy... Tedy k papíru a tužce. Budete mít víc času a budete se moci věnovat přátelům, rodině a societě...

Ale stejně tak máme rádi mírnost, soulad a vznešenost. Hlavně čím jsme starší. Jsme různí, ilustrace má mnoho podob... Podívejte se na tváře ilustrátorů, na držení těla, na jejich mluvu... vesměs odpovídají ilustrátorským stylům. Ten tichý s hranatou bradou a s vlasy do culíku kreslí pouze černou v počítači a vše rozbíjí digitálním rastrem. Ta veselá hubená, karikaturně zachycuje, co ji v těch prosluněných dnech obklopuje (co viděla na netu, v bufetu i to na co si zrovna po letech vzpomněla). Ta co si to přištrádovala v plesnivých džínách s vysokým pasem a nahlas se směje, kreslí komiksově a dekorativně. A ten co vypadá jako kluk co chodí na programátorský kroužek a je ještě uhrovitý, kreslí fantaskní stroje a chapadlovité tvary...

?

Kreslíme tužkou, perem... vším co dělá stopu. Tvrdě ryjeme rydlem, vrtačkou i motorovkou. Měkce stříkáme přes šablony. Tiskneme z výšky i hloubky. Průmyslově i punkově. Tiskneme přes síto i riso, ze štočků, plechů i kamenů. Škrábeme, stříháme, trháme. A to všechno také jakoby — ve photoshopu. Různé vyjadřovací prostředky a techniky nás inspirují, tak to prostě je.

Nezbavujeme se minulosti, díky ní budeme mít schopnost vidět to živé a neotřelé. Chceme znát zdroje, chápat východiska — ale nekopírovat, nerozmělňovat. Chceme navazovat na to živé — to se může nacházet na překvapivých místech a u známých i neznámých autorů. Musíme znát klišé, vědět, jak je použít a umět je odhodit.

Chceme víc kreseb, ilustrací a otisků v novinách i časopisech, v těch velkých i malých. Chceme kreslit pro animátory. Chceme více místa na plakátech a knižních obálkách... Chceme výstavy minulé i současné světové ilustrace. Tak jak je to běžné v New Yorku, Paříži a v Berlíně. Nebo v Madridu, Sao Paulu či Lipsku.

Víme že být Ilustrátorem, neznamená stát se obkreslovačem, doslovným nádeníkem, ale spoluautorem knihy. Být ilustrátorem, znamená být v těsném kontaktu s textem. Umět knihu číst. Najít prostor pro obraz, tak aby smysl textu neudusil, nerozvařil, nezpochybnil (pokud to není, například z politických důvodů nutné). Umět text odmítnout i přijmout za svůj. Jsou texty, které se nedají ilustrovat? Umíme je s díky (nebo odplivnutím) odmítnout. A vy spisovatelé odmítejte špatné ilustrátory.

Chceme znát historii ilustrace ve vztahu k designu a umění: ruskou avantgardní obrazovou knihu, Bruna Munariho, ilustrátory z New Yorkru atd... atp... Chceme lépe znát naši minulost: lidové tisky, Simplicisismus, kvas třicátých let, humus šedesátých...

Kromě ilustrace, si píšeme a kreslíme vlastní knihy, vydáváme malé sešity. Pracujeme a bavíme se s dětmi. Infiltrujeme naše vidění světa do světa materiálního: do novin, na web i na oblečení. A vnášíme nápaditost, hravost a ruchy do vašich nadesignovaných životů. A jdeme po vašich dětech.

Je potřeba zřídit ještě jeden ateliér ilustrace, dílny i více než 100 uchazečů každý rok máme. Může ho tvořit Franta s Böhmem a bude vykračovat k ačnímu kreslení a vtipu. Může ho vést Michal Cihlář a bude tíhnout k linorytu, popu a ilustraci. Může ho formovat Mašek a Grus a bude se orientovat na vyprávění a komiks. Může to být ateliér zaměřený na expresivní a experimentální knihu a může ho oragnizovat Čumlivski. Nebo zkuste přemluvit Drtinu. Může to být otevřený ateliér a v něm rotující přednášející: řada skvělých absolventů, ti kdo mají zkušenosti z praxe: Říčanová, Šachová, Maceková, Kubát a přednášejíci z venku Atak, Wagenbreth, Guarnacia či Heller...

Jsme trochu povrchí, zajímá nás jak je to udělané... Rozměňujeme se na drobné — to je osud ilustrátora. Jsme kreslíři, grafici, designéři, tiskaři, organizátoři... Necháváme se unášet proudem života i obraznosti. Lidové, kýčovité, pokleslé nám není cizí.

Juraj Horváth / ateliér ilustrace & grafiky

Zrušte loga a výroční zprávy a nahraďme je opravdovým slovem a obrazem. Nevyhazujte peníze za zbytečný design a fotografii. Naučíme vás kreslit a přemýšlet a snít v kresbě.

...

vytištěno risografem v dílně umprum

pondělí devátého května 2016