Page 1

Deel 6: De Europese Unie 1.

De Europese instellingen

1.1.

Het parlement, de commissie en de raad Na de Tweede Wereldoorlog bleef Europa in puin achter. Bovendien werd men ook nog eens geconfronteerd met nieuwe grootmachten als de VSA en de Sovjet-Unie en begon de economie in sommige Aziatische landen aan een sneltempo te groeien. Al heel snel besefte men in Europa dat onze concurrentiekracht slechts kon behouden blijven als de Europese landen wat nauwer gingen samenwerken. In 1951 was er voor het eerst sprake van samenwerking wanneer 6 lidstaten, waaronder BelgiĂŤ, de EGKS (de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) stichtten.

Hoe worden de leden aangesteld?

Naam Belgisch lid

Vestigingsplaats (stad)

Voorzitter

Staatshoofden en regeringsleiders van de EU-landen, de voorzitter van de Europese commissie en de vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken

21 Belgische parlementariĂŤrs

Brussel

Donald tusk

De Europese Raad

Je moet je voordragen aan het Europees parlement . het parlement moet dan daarover stemmen. Als je de meerderheid hebt is het voldoende.

Marianne Thyssen

Brussel

Jean-claude Juncker

De Europese commissie

Het wordt gekozen door de burgers.

21 afgevaardigden

Straatsbourg en Brussel

Antonio Tajani

Het Europees parlement

Bron 29: Vul deze tabel aan met behulp van het internet


1.2.

De werking van de instellingen De instelling waarin veruit de bekendste en machtigste gezichten zetelen is de

Bron 30: Vul deze tekst aan met behulp van het internet

Europese Top

(ook wel EU-Top genoemd) . Hierin zitten namelijk alle grote

regeringsleiders van de lidstaten (zoals Emmanuel Macron als president van Frankrijk, Angela Merkel als bondskanselier van Duitsland, Theresa May als premier van GrootBrittanniÍ, ‌ De Europese Raad komt minstens 2 per jaar samen. Dat kan ook meer zijn wanneer het bijvoorbeeld economisch slecht gaat. De Europese Raad bepaalt eigenlijk de hele grote lijnen en richting van de Europese Unie. Wanneer men bijvoorbeeld beslist om de euro in te voeren als eenheidsmunt, het vrij verkeer van goederen, diensten en mensen in te voeren of als men Griekenland een lening van 110 miljard euro wil geven om uit de crisis te raken. Als je de Europese Unie zou vergelijken met een schip dan is de Europese Raad het grote zeil. Zij bepalen de grote richting en de snelheid van het schip.

De Europese commissie die bestaat uit 28 commissarissen. Zij worden wel eens de ministers van Europa genoemd. In principe staan zij in voor de dagelijkse werking van de Unie. Zij gieten de grote krachtlijnen van de Europese Raad eigenlijk in concrete wetten en richtlijnen. De Europese commissie is het enigste orgaan dat kan wetsvoorstellen indienen bij het Europees Parlement . Als we in de beeldspraak van het schip blijven dan is de commissie eigenlijk het roer dat het schip doorheen de obstakels moet loodsen.

Het Europees Parlement tot slot is het meest democratisch orgaan van de Europese Unie. De leden van ervan worden democratisch gekozen door de burgers . Bij deze


verkiezingen geldt er immers geen stemplicht maar stemrecht . Dit betekent dat je mag gaan stemmen maar niet moet. Bij de laatste verkiezingen in 2014 gingen 75 % van de stemgerechtigde Europese burgers gaan kiezen. Het Europese parlement heeft als belangrijkste taak dat ze stemmen over de voorstellen die worden ingediend door de Europese commissie

. Om in de beeldspraak van het schip te blijven. Het

parlement is het anker. Zij beslissen of het schip vooruitgaat of niet. Als het parlement een bepaald voorstel niet goedkeurt, dan komt het er niet.

2.

Het ontstaan en de geschiedenis van de EU

Bron 31: Vul deze tekst aan met behulp van het internet

Mei 1950

De Franse minister van binnenlandse zaken Robert Schuman lanceert het idee om de productie van steenkool en staat (de belangrijkste grondstoffen voor de oorlogsindustrie) onder


gemeenschappelijk gezag te plaatsen. Het principe hierachter was dat wie geen controle over de productie van kolen en staal had, geen oorlog zou kunnen beginnen. April 1951

Het bovenstaande plan treedt in werking. Zes landen: Frankrijk Italië, Duitsland België Nederland luxemburg tekenen het verdrag van parijs . Daarmee wordt officieel de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht.

Maart 1957

De samenwerking en integratie gaat verder. Op het verdrag van Rome beslissen de 6 lidstaten om een gemeenschappelijke markt op te richten en dus alle douane - tarieven af te schaffen. De EGKS wordt omgedoopt tot de Europese economische Gemeenschap (de EEG)

Januari 1973

Denemarken, Verenigd Koninkrijk en Ierland treden toe. Het totaal lidstaten staat nu op 9.

Januari 1981

Griekenland treedt toe. Vijf jaar later volgen ook Portugal en Spanje .

Januari 1993

Het verdrag van Schengen treedt in werking. De interne markt ontstaat met vrij verkeer van personen goederen diensten en kapitaal. We krijgen een Europa zonder grenzen.

Januari 1995

We krijgen er met Oostenrijk, Finland en Zweden opnieuw 3 nieuwe leden bij. Na de val van het Communisme in 1989 dienen ook heel voormalige Oostbloklanden hun kandidatuur in.

Januari 2002

De Europese eenheidsmunt: de euro wordt in omloop gebracht. Drie lidstaten: VK Zweden en Denemarken gaan niet mee in dit verhaal en behouden hun eigen munt.

Mei 2004

Toetreding van 10 nieuwe lidstaten: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Drie jaar later volgen ook nog eens Roemenië en Bulgarije.


November 2009

De wereldwijde economische crisis slaat keihard toe. Diverse Europese staten zoals Italië, Ierland en Spanje worden zwaar getroffen. Maar het grootste zorgenkind blijkt Griekenland . De Europese lidstaten geven dit land een lening van maar liefst 220 miljard euro om een staatsfaillissement te voorkomen.

Oktober 2012

De EU ontvangt de Nobelprijs . Een klein jaar later wordt Kroatië lid van de EU.

Juni 2016

Na een grootschalige referendum stapt Verenigd Koninkrijk uit de EU. Premier David Cameron die zich had uitgesproken als een notoir tegenstander van deze Brexit neemt ontslag.

3. 3.1.

Wat brengt de toekomst? De toetreding van Turkije Zoek op de Nederlandstalige site van Amnesty International (www.amnesty.nl)

Bron 32: De toetreding van Turkije

informatie over Turkije. Vind je daar een reden waarom ze niet zouden mogen toetreden tot de EU? Omdat er in dit land een soort van dictatuur heerst. Erdogan heeft er de volledige macht te pakken gekregen en het volk kan er niks tegen doen. Sommige mensen hebben geen recht op vrije meningsuiting en dit soort landen mag dus de EU niet binnenkomen. De wetten zijn zo sterk dat ze alles onderdrukken.

Zoek op de wikipedia-pagina ‘Turkije en de Europese Unie’ minstens 3 argumenten waarom Turkije wel zou mogen toetreden tot de EU. Zoek een militaire argument, een economische argument en een historisch argument. Militair: De defensie van Turkije is op de Amerikaanse strijdkrachten na, de grootste gewapende macht in de NAVO. Economisch: Na de crisis in 2001 groeiden de economische activiteiten tussen 2002 en 2007 sterk. Turkije behoorde in deze periode tot de snelst groeiende economieën van de wereld en steeg van de 26e plaats naar de 15e plaats in de lijst van de grootste economieën. De gemiddelde economische groei bedroeg tussen 2002 en 2007 gemiddeld 7% per jaar. Onder invloed van de wereldwijde economische crisis daalde het groeitempo in 2008 fors.


Vanaf 2010 is Turkije weer terug op het groeitempo van voor de crisis. De Turkse economie groeide vorig jaar met 8,9 procent. Daarmee is Turkije het land met de snelst groeiende economie van heel Europa. Historisch: Turkije exporteerde hun koffiecultuur naar de rest van Europa. Zo werd Turkije een belangrijke pion in de handel tussen verschillende Europese landen.

Is deze cartoonist voor of tegen het toetreden van Turkije? Verklaar waarom. Hij is een tegenstander van Turkije in de EU. Met deze cartoon wil hij duidelijk maken dat de Turken zich anders gedragen zodat men een beter beeld over hen zou scheppen. Hier wordt de vergelijking gemaakt met het Paard van Troje. Ze willen zogezegd een ‘geschenk’ geven aan de Europese Unie door hen te helpen en er in te stappen. Maar vanaf dat ze binnen zijn zullen ze zich weer gedragen zoals ze anders doen. Dan valt hun ‘schild’ van hen af en zullen er weer conflicten ontstaan.

3.2.

De militaire sterkte van Europa

Bron 33: de militaire sterkte van Europa

De VS zijn zonder de minste twijfel militair gezien de machtigste mogendheid. Hoewel dikwijls wordt beweerd dat de EU militair een dwerg is, spreken de cijfers dit tegen. De EU beschikt over een grotere troepenmacht dan de VS (2 miljoen militairen tegenover 1,4 miljoen) en heeft wereldwijd zowat 50 à 60 000 militairen permanent in militaire operaties. Als alle defensiebegroting ter wereld worden samengeteld, beschikt de EU over de tweede grootste defensiebegroting ter wereld – even groot als die van China en Rusland. Dat de EU het moeilijk vindt om troepen te vinden voor militaire operaties, is vooral te wijten aan het feit dat de legers van de EU-lidstaten nog steeds op nationale leest zijn geschoeid. Maar de EU mist interne eensgezindheid om voluit een eigen koers te varen. Opeenvolgende uitbreidingsgolven hebben haar vermogen om beslissingen te nemen zwaar op de proef gesteld. R. Coolsaet, de geschiedenis van de wereld van morgen.

Beschikt Europa over een sterk leger als je puur naar de cijfers kijkt? Puur op de cijfers beschikken ze wel over voldoende middelen om naar de oorlog te trekken. De defensiebegroting is de grootste van de hele wereld. Ze zijn zelf niet slechter dan China en Rusland .


Waarom wordt Europa dan toch niet beschouwd als een grootmacht zoals de VSA of China? Omdat het voor Europa niet gemakkelijk is om aan nieuwe troepen re geraken. Dit is vooral te wijten dat elk land op hun eigen leest is geschoeid.

Taak de europese unie  
Taak de europese unie  
Advertisement