Page 1

Zlatara Filigran


Главни карактеристики за името Филигран е една од најубавите техники за обработка на металите. Со оваа техника со векови е изработуван прекрасен накит, како и украсни предмети на кои денес и се восхитуваме. Името на оваа техника доаѓа од лат. filum - нит и granum - зрно. За изработка на оваа техника се употребу ва сребрена, златна и поретко бакарна жица. Од филигрански жици се прават кругови, цветови, геометриски шари, обетки, брошови, прстени итн.

Македонски рубин Филигран злато

1

Обетки од крајот на XVII век и почетокот на XVIII век. Сребро, позлата, техника на филигран.

Пеперутка Македонски рубин во сребрен филигран


Филигранството во Македонија

Филигранот беше на работ на изумирање, задушен од распространувањето на евтин накит произведен индустриски и во големи серии. За среќа, останаа активни неколку работилници и дуќани специјализирани за филигран. “Рубин Кармин“, Вангел Деребан во Охрид, Марк Коља, Мајстор Џељо и други кои заедно со неколкуте владини и невладини иницијативи за зачувување на филигранскиот занает, придонесоа за скромното појавување на нова генерација млади артисти и занаетчии. Тие малди артисти внесоа нова енергија во запоставениот сектор.

Принцезата Рани Македонскиот Рубин и Амазонит

Цвет Ивана првиот брош со МК Амазонит

Аметист внатрешен мир, медитација

2


Брендирање на маица

3


Брендирање на хартена ќеса

4


Брендирање на капа

Поглед од напред

Поглед од лево

5


Брендирање на капа

Поглед од назад

Поглед од десно

6


Брендирање на абтомобил

Поглед од напред

7

Поглед од страна


Брендирање на абтомобил

Поглед од назад

Поглед од страна

8


Колекција од накит

9

Прстени


Колекција од накит

Прстени

10


Колекција од накит

11

Обетки


Колекција од накит

Нараквици

12


Колекција од накит

13

Ланчиња


1 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Содржина

Главни карактеристики за името ...... 1 Филигранството во Македонија ......... 2 Брендирање на маица ............................... 3 Брендирање на хартиена ќеса ............. 4 Брендирање на капа .................................. 5 Брендирање на автомобил .................... 7 Колекција од накит .................................... 9

14


izrabotil: Aleksandar \or|iev predmeten profesor: Doc. D-r Katerina Despot

Individualna rabota 2  

industriski dijzan

Individualna rabota 2  

industriski dijzan