Page 1

IKT-EN AZTERKETA Karmengo Ama Herri Ikastetxea TRINTXERPE-PASAIA http://www.karmengoamaeskola.net/ Xabier Jauregi Ugartemendia Maria Gomez Alday Patxi Abad Urkixo


AURKIBIDEA A) ikastetxearen ezaugarriak.................................................................. 3.orr. B) Informazio bilketa IKTen inguruan..................................................... 6.orr. C) Irakasleen jarrera IKTekiko................................................................. 15.orr. D) Bibliografia eta informazio iturriak.................................................... 16. orr.

2


a) IKASTETXEAREN EZAUGARRIAK Non dago? KARMENGO AMA HERRI IKASTETXEA Ulia Etorbideas z/g 20110 Trintxerpe - Pasaia (Gipuzkoa) Telefonoa: 943 39 03 71 / Faxa: 943 39 26 59 / E-mail: karmengo.a@euskalnet.net Web orria: www.karmengoamaeskola.net

Ikasketa etapak: Haur Hezkuntza (HH) eta Lehen Hezkuntza (LH).

3


Ikasle kopurua : 400 ikasle inguru.

Langilegoa: Haur Hezkuntza

Lehen Hezkuntza

2 urte

3 urte

4 urte

5 urte

Laguntza

2

2

2

2

1

1zikloa

2zikloa

3zikloa

5

4

5

Denetara

23

IKT-ekin harreman zuzena duten langileak: IKT arduraduna: irakasle bat badago, eta era berean bada Premia Bereziak dituztenentzako ardura duena ere. Kuxkuxeroak irratia: bi lagunen artean dute irratiaren ardura. Arduraduna eta soinu teknikaria dira. Zurrumurru aldizkaria: bi lagunen artean dute aldizkariaren ardura. Hiruhilabetekaria da eta ikasleek egiten dute.

4


Eraikinak dituen IKT ezaugarriak eta baliabideak LEHEN HEZKUNTZAKO ERAIKINA Beheko solairua: Irratia Goiko solairua: Ikus-entzunezko gela Informatika gela: ordenagailuak + interneterako sarbidea Ikasgela bakoitzean ordenagailu bat +interneterako sarbidea Arbela digitalak: ikasgela batzuetan Liburutegia: interneteko konexioa duten 4 ordenagailu ikasleentzat.

5


IRRATIA INDARGUNEAK Kuxkuxeroak Irratia: AHULEZIAK irakasle irratia izatea eta honetan bakarra da parte hartzeko aukera koordinatzailea izatea

b) Informazio bilketa IKT-en inguruan:

Irratiaren koordinazioa irakasle ezberdinen PROPOSAMENAK artean banatu edo bi irakasle izendatu Kazetaritzako bekadunak edo boluntarioak, soinu teknikari bekadunak edo boluntarioak ‌ irratiaren kudeaketan integratu

IRRATIA: Kuxkuxeroak

Antolakuntzan ikasleei ardura gehiago eman Ostegunero goizeko 09.00eta irrati saioa emititzen da eskola guztiarentzat

megafonia bidez. Bertan albisteak, musika, kanta eskaintza, elkarrizketa eta abar entzun daitezke. Saio bakoitza eskolaren web orrian zintzilikatzen dute eta internet bidez edozeinek entzun dezake. Maila bakoitzak badu bere zeregin propioa hemen, adin bakoitzari dagokion garapenaren araberakoa: gidoi nagusia, musika aukeraketa, lehiaketa antolatu, pertsonaia ezagun bati elkarrizketa ‌ Irratsaioak komunikaziorako gaitasunak lantzeaz gain, beste arlo batzuk jorratzeko ere erabiltzen da, IKT-ak eguneroko ikaskuntzan integratuz.

6 ALDIZKARIA: Zurrumurru

Hiru hilabetetik behin kaleratzen dute eskolan geratutakoak bertan jasoz.


INDARGUNEAK

AHULEZIAK

ALDIZKARIA Zurrumurru aldizkaria izatea eta honetan parte hartzeko aukera izatea

Aldizkaria:derrigorrezko PROPOSAMENAK ekintza Aldizkariaren antolaketa birmoldat modura hartzen da eta pisutsua egitea gozatzeko modukoa izan da egiten da Maila bakoitzak badu bere Banaketa aleak komunitateko part zeregin propioa hemen, adin udala ‌)

bakoitzari dagokion garapenaren Ilustrazioetarako bi gurasoen parte araberakoa: erreportajeak, albisteak, eginkizunetarako komunitateaz ba argazkiak, marrazkiak, titularrak ‌

IKUS-ENTZUNEZKO GELA Bideo erreproduzitzailea dute bertan zenbait arloren inguruan pelikulak, dokumentalak edota ikus-entzunezkoak ikusteko.

7

MUSIKA ERREPRODUZITZAILEA Zenbait arlotan ikasgai jakin batzuetako atalak jorratzeko erabiltzen dituzte: Ingurune, Matematika, Hizkuntza eta Lengua.

ESKOLAKO ORDENAGAILU SAREA
Informatika gelaIkasgela bakoitzean ordenagailuakMiniordenagailuakLiburutegia

8INFORMATIKA GELA Ordenagailuak + interneterako sarbidea: 16 guztira.

Informatika gela erabiltzeko talde bakoitzak astean bi saio ditu erabili ahal izateko. Bertan, gelan jorratzen ari diren arloei lotutako zenbait lan ordenagailuz egiten dituzte, lana bera egiten ikasteko eta baita ordenagailu hauek erabiltzen ikasteko: •

Informazio bilaketa internet erabiliz: testuak nahiz irudiak.


Testuak sortu, egokitu eta txukuntzeko.

JCLIC : eskolak badu JCLIC izeneko programa bat haurrek jolas modura ikasi dezaten; maila bakoitzarentzat ariketa sorta ezberdinak daude, gelan ikasten duten materiala erabiliz ariketa entretenigarriak planteatuz. •

Plastika tailerrak: arlo honetan irudia, joskintza, informatika eta bertsolaritza jorratzen dituzte LHko 3. zikloko ikasleek. Tailer honetan informatikan gehiago sakontzeko aukera dute. Eskolarako lanak egiten dituzte ordenagailuez baliatuz. Adib. Eskolan ospatuko diren jaialditarako kartelak eginez. Aste kooperatiboan ere informatika gela erabiltzen da. Ikasleez gain, gurasoek ere gela hau erabiltzen dute arratsaldez egiten diren ikastaroetan. 9

Mekanografia: ikasturtean zehar eta eskola ordutegitik kanpo, ikasleek mekanografia lantzeko tailerra bertan burutzen dute. 

IKASGELA BAKOITZEAN ORDENAGAILUAK Ikasgela bakoitzak badu ordenagailu bat eta interneterako sarbidea. Klase orduetan erabiltzeaz gain, atseden ordutan ere erabiltzen dute, irakasle baten zaintzapean, aisialdi gisara.
MINI ORDENAGAILUAK (LH 5.maila) Jaso dituzten arren, haien erabilera ez da oraindik erabat zabaldu. Irakasleak, hauek erabiltzen ikasteko prestatzen ari dira.LIBURUTEGIA Interneteko konexioa duten 4 ordenagailu ikasleentzat.

10


INDARGUNEAK

AHULEZIAK

PROPOSAMENAK

Eskolaren ordenagailu sarea, Hauen guztien erabilpenaren Erabilpen egoki baterako formazioa birplanteatu,egun dagonetik harantzago: hezkuntza softwarea, ekipo eta hutsuneak irakasle eta gurasoentzat tresna berriak (ordenagailu eramangarriak, arbela digitalak, kanoiak ‌ ) JCLIC programaren erabilera:jakintzak gehitzeko eta ordenagailuen erabilpenean trebatzeko

JCLIC Programaren erabilera zabalagoa ez izatea

JCLIC programaren erabilpenaren onurak potentziatzeko. Adib. astean behin edo bi astetik behin ordubeteko saioak hau erabiltzeko

Ikasleentzat prestakuntza: eskolaz kanpo mekanografia, liburutegiko ordenagailuak erabiltzeko aukera

Mekanografia Lehen Hezkuntza guztira zabaldu

Astean behin familientzako informatika ikasteko tailerra eta informatikarekin zerikusia duten ikastaroak

Harrera paregabea izaten dutela kontuan izanik, eskaintza zabaldu, bai ordenagailuak erabiltzen ikasteko, baita internet erabili eta kudeatzeko Etxean ordenagailu edota internetik ez duenarentzat informatika gela erabiltzeko ordu jakin batzuk jarri nahi duenak erabili dezan


12

ARBELA DIGITALAK Arbela digitalen erabilera bosgarren eta seigarren mailetara mugatzen da eta guztira bost arbela digital daude.


WEB ORRIA Youtube: 2008. urteaz geroztik Karmengo Ama eskolak kate propioa dauka Youtube sarean: KarmengoTube. Kateak 3.359 erreprodukzio izan ditu, eta igotako bideoen erreprodukzioa 10.433koa da. Bertan, klasean burutako hainbat jardueren bideoak zein klase ordutegitik kanpo burututako jardueren bideoak (irteerak,..) aurki ditzakegu. http://www.youtube.com/KarmengoAmaEskola

13

Eskola 2.0 2.0 Eskola Programak hezkuntzan Informazioaren eta Komunikazioaren teknologia berriak sartzea du helburu. Asmoa Lehen Hezkuntzako ikasgelak guztiz digitalizatu, irakasleak software librea eta metodologia berriak erabiltzeko prestatu eta multimedia-edukiak egitea da. Helburuak: • Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea

• Irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzea


INDARGUNEAK

laguntzea AHULEZIAK • Ikasgeletako metodologia aldaketari PROPOSAMENAK

• Eten Estekak digitalagehitu murriztea Estekak: denetik dago. Astronomia, Euskara lantzeko estekak eta daudenak birplanteatu beharko lirateke, web orriak • Lan dinamikoa, parte-hartzailea, ikastetxeekin lankidetzan eta audioak, ipuinak, entziklopediak, faltan eskaintzen duen atal hau benetanbeste probetxuzkoa eta bisitagarria izan dadin euskara, lenguaje, irudiak, letrak, sarean sustatzea mapak, matematika, internet • heziketa kalitatea hobetzea segurtasuna, itzultzaileak …

Irakasleen prestakuntzari dagokionez, metodologia alderdietan eragin nahi Estekak gehitu da, lankidetza sareak sortuz eta mintegi iraunkorrak antolatuz. Hiru Hau aprobetxatuz, beste hizkuntzekin prestakuntza maila aurreikusten ditu: zerikusia duten web orri

Ingelesa indartzeko web orriko estekak: 1zikloa English for little children 2.zikloa Starfall 3.zikloa Anglomaniacy WEB orriaren erabilpena

interesgarriak web orrian eskura jarri

-WEB orria gauza gehiagotarako ez aprobetxatzea

1. 2. 3.

Oinarrizko IKT gaitasunak: Ofimatika, sistema eragilea, Internet.. Arbel ADIgehiagotarako – Arbel Digital Interaktiboaren didaktikoa -WEBdigitala: orria gauza erabili eta informazioa erabilera sartzeko modu berriak parte hartzaileeta berriak Web 2.0 edota tresnen multzoa bereizendatu aplikazioa ikasgelan

-Ikasleen Gurasoen Elkarteak web orrira igotzen duen informazioa: zer eta -WEB orria gehiago hornitzea nola hobetu 14 -WEB orrian txokoak sortu:komunitatearen eragile bakoitzarentzako bana, eta bertan bakoitzak bere intereseko informazioa zintzilikatu dezan (iragarki taula baten modura) 1.Kudeaketa prozesuak (ekonomikoa, administratiboa eta akademikoa) informatizatu 2.Eskolako dokumentazioa digitalizatu Premia sarea erabiltzeko: programaziok,unitate didaktikoak, bileren aktak, errekurtso didaktikoen informazioa, txantiloiak …


15

c) Irakasleen jarrera IKTekiko Ikastetxea ikas komunitatea da eta irakasleen inplikazio maila altua da, oro har, bertako proiektu ezberdinetan. Ikastetxea garai berrietara egokitzeko ahalegin horren barruan berebiziko garrantzia dute IKTek, eta horren jakitun dira irakasleak. Kontzientzia hori izatea, ordea, ez da aski printzipioz aldekoa den jarrera hori denboran zehar mantentzeko eta eguneroko jardunean benetan IKTen aldeko jarrera aktibo bihurtzeko. Badira irakasle batzuk zailtasun handiagoak dituztenak teknologia berriak erabiltzeko garaian. Trebakuntza falta hori adinarekin loturik doa gehienetan.


Halere, dauzkaten baliabideen erabilera optimizatzeko jarrera aktiboa lortzeari begira oztopo bakarra ez da belaunaldirik zaharrenetako irakasleek paira dezaketen eten digitala. Baliabide horiek erabiltzen jakinda ere, ikasleen emaitzak hobetzeko teknologia berrietako batzuk nola baliatu ez jakitea ere ohikoa da irakasleen artean. Era berean, wifiarekin izaten dituzten arazoek ere oztopo bihurtzen dira eta eragin negatiboa dute irakasleen eguneroko jarreran.

16

d) Bibliografia eta informazio iturriak Pasaiako Karmengo Ama Eskola -Pasaiako Karmengo Ama Herri Eskola Practicum I -Pasaiako Karmengo Ama Herri Eskola Bigarren Ametsaren Proposamena lana.


-Políticas educativas TIC ene l País Vasco y buenas prácticas de enseñanza y aprendizaje liburuko Una experiencia TIC en el marco de las Comunidades de Aprendizaje atala - Ikastetxearen web orria: www.karmengoamaeskola.net - Udalaren web orria: www.pasaia.net

17

ikt lana  

oso polita

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you