Page 1

2014 Xabier Odriozola dhb4_2

[

]

[Escriba aquí una descripción breve del documento. Normalmente, una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento. Escriba aquí una descripción breve del documento. Normalmente, una descripción breve es un resumen corto del contenido del documento.]


1 Txakurkumea erosi aurretik... ............................................................................................... 2 2 Txertoen garrantzia ....................................................................................................................3 3 Katua nola elikatu eta zaindu................................................................................................3 A) Jan behar EZ dituztenak ............................................................................................. 4 B) Txertoak eta tratamenduak ......................................................................................... 4 C) Beste aholku batzuk.................................................................................................... 5

4 Txakurra nola elikatu eta zaindu .........................................................................................6 A) Jan behar EZ dituztenak ............................................................................................. 6 B) Txertoak eta tratamenduak ......................................................................................... 7 C) Beste aholku batzuk.................................................................................................... 7 D) Txertoen garrantzia..................................................................................................... 8

5 Hamsterra nola elikatu eta zaindu .....................................................................................9 A) Garbitasuna ................................................................................................................. 9 B) Ezaugarriak ............................................................................................................... 10

6 Etxeko animaliekin nola jokatzen dugu .........................................................................10 A) Maskotak nola elikatzen diren .................................................................................. 10 B) Etxean ongi onartuak ................................................................................................ 11 C) Txakurrek behar adina kontrol ez udalen aldetik ..................................................... 12 D) Txakurra, animaliarik kuttunena .............................................................................. 12 E) Animalia egoitzan uztea, arraroa .............................................................................. 13 F) Animaliekin bidaia egitea ......................................................................................... 13

Xabier Odriozola


1 Txakurkumea erosi aurretik... Txakurkumea erosi aurretik, familia guztiak ondo jakin behar ditu animaliak izango dituen beharrizan eta ohiturak. Txakurra izatea erabakiz gero, familian “bat gehiago� izango dugula pentsatu behar dugu, eta gogoan izan beharko dugu animalia eguneroegunero zaindu behar dugula: jatekoa eman, garbitu eta ariketa egitera eraman. Dena dela, horrez gain, maskotak bestelako arreta ere beharko du: aldian-aldian orraztu, bainatu, parasitoak kendu eta txertoak jarri. Badirudi hori guztia lan nekeza izango dela, baina horren truke animaliak maitasuna eta laguntasuna emango

Txakurkumea erostean kontuan izan beharko dugu zeintzuk izango diren bere beharrizanak; hau da, kontuan izan beharko dugu zenbat toki beharko duen edo zenbat ariketa egin beharko duen. Hori dela eta, gure aholkua da txakurra erosi aurretik zerrenda bat egitea txakur-arrazak eta ezaugarriak zehaztuta (arraza bakoitzaren tamaina, izaera, egin behar duen ariketa...), beti ere, gogoan izanda

digu. Bukatzeko, gogoratu, opor sasoian familiako “kide� berria norbaitek zaindu beharko duela:

familiako beste kideren batenean edo lagunen batenean utzi beharko dugu edo, bestela, animaliak zaintzeko tokiren batera eraman, animalia behar bezala zainduta egon dadin. zenbat leku daukagun etxean eta zenbat denbora zaintzeko. Adibidez: etxean denbora gutxi ematen badugu, etxe txiki samarra badugu eta animalia kalera ateratzeko hiru tartetxo baino ez baditugu izango, hobe da animalia txikia erostea; ordea, etxea handia bada eta animaliak lorategi handia izango badu eta kalean ibiltzeko aukera ederra, tamaina handiagoko txakurra erosi ahal izango dugu.

Xabier Odriozola


2 Txertoen garrantzia

Txertoak dira animaliak babesteko modurik errazena, gaixotasun hilgarrietatik babesteko modurik errazena, hain zuzen. Gaixotasun horietatik gehienek ez dute tratamendurik, edo oso aurreratuta daudenean MASKOTARI TXERTOA!

antzematen dira; beraz, beranduegi izaten da aurre egiteko. Hori dela eta, aldez aurretik jarri behar da tratamendua, albaitariok tratamendu profilaktikoa deritzoguna egin behar da.

Txertoak urterourtero jarri behar dira. Jabe batzuek jartzen dizkiete, bai, txertoak URTERO-URTERO

JARRI

euren animalia txikiei lehen hilabeteetan, baina gero ez dietela txerto gehiago jarri behar uste dute. Horrela urte beterako babesa ematen diete, baina berriro ere babes gabe geratuko dira, gaixotasunak hartzeko arriskuan.

Horrela, izan gogoan:

BEHAR

bada,

DIOZU

3 Katua nola elikatu eta zaindu Komenigarria da gutxienez 21 egunean katukumeak amaren esnea hartzea, eta 30 egun izan arte hartuz gero, askoz hobeto. Hala ere, hori

ezinezkoa bada, biberoia eman beharko zaio katukumeentzako esne bereziarekin.

Xabier Odriozola


Katu txikiarentzat, zein handiarentzat, janaririk onenak jaki sikuak edo latetan saltzen dituztenak dira, beti ere, kontuan izanda adina eta fisiologia. Nahi izanez gero, gu prest izango gaituzu aholku emateko zure katuaren ezaugarriak kontuan hartuta.

Batzuetan (adibidez katua hazteko sasoian, kumedun edo esnea ematen dagoenean), eguneroko janariaz gain, bitaminak eta mineralak ere eman behar zaizkio.

A) Jan behar EZ dituztenak

Inoiz ez: barrukiak, hestekiak, azukrea, txokolatea edo gozokiak. Noizean behin baino ez: urdaiazpikoa, indioilarra, arrain edo haragi egosia.

B) Txertoak eta tratamenduak

 7 aste dituenean: barruko parasitoak kendu.  2 hilabete dituenean: txerto hirukoitza jarri (panleukopeniarako, calicibirusetarako eta rinotrakeitirako).  2 hilabete eta aste 1 dituenean: barruko parasitoak kendu.  2 hilabete eta erdi dituenean: leuzemiaren kontrako txertoa jarri.  2 hilabete eta 3 aste dituenean: barruko parasitoak kendu.  3 hilabete dituenean: berriro ere txerto hirukoitza jarri.  3 hilabete eta aste 1 dituenean: barruko parasitoak kendu.  3 hilabete eta erdi dituenean: leuzemiaren txertoa berriro jarri.  4 hilabete dituenean: katuen peritonitis infekziosoaren (PIF) kontrako txertoa. Xabier Odriozola


 4 hilabete eta 3 aste dituenean: PIF txertoa berriro jarri.

 Txerto horiek guztiak urtero jarri behar dira, baina bakoitzetik dosi bakarra.

 5-6 hilabete dituenean: amorruaren kontrako txertoa, urtero-urtero eman beharrekoa..  3hilabeterik behin, eta bizi osoan, barruko parasitoak kendu.

C) Beste aholku batzuk

 Katuak leku bat izan behar du harea higienikoarekin, eta ohitu egin behar da bere beharrizanak bertan egitera. Hareatik egunero kendu beharko ditugu gorotzak.

 Kontu izan behar dugu katuari hestean hile bolak sor ez dakizkion, batez ere gure katuak hile luzea badu. Horretarako, maltazko preparatua hartu beharko du aldian-aldian, katuak duen hile-motaren arabera.

 Animalia zikiratzea da metodorik egokiena emearen jeloskortasuna saihesteko eta arrak behar ez den tokian pixa ez egiteko.

 Parasito eta intsektuen kontrako lepokoak oso onak dira zenbait arazo saihesteko (gogoan izan katuarentzat oso kaltegarriak izan daitezkeela zenbait intsektizida).

Xabier Odriozola


4 Txakurra nola elikatu eta zaindu Komenigarria da gutxienez 21 egunean txakurkumeak amaren esnea hartzea, eta 30 egun izan arte hartuz gero, askoz hobeto. Hala ere, hori ezinezkoa bada, biberoia eman beharko zaio txakurkumeentzako esne bereziarekin. Janariak epel egon beharko du, ez beroegi ez hotzegi, eta 20-30 minutuko tartea utziko

diogu jateko; gero, kendu egingo diogu. Handiagoa denean, janari-mota horren ordez pentsua emango diogu, txakurraren adina eta ezaugarri fisiologiak kontuan hartuta egokiena dena. Albaitariak esango dizu zein den egokiena. Edozelan ere, ez da batbatean aldatu behar janari-mota, eta apurkaapurka utzi beharko diogu esnea emateari.

Txakurkumeak egunean 5 edo 6 jatordu egin behar ditu, elikagaiak ahalik eta ondoen onar ditzan. Txakurkumea hasi ahala, gutxiagotan emango zaio jatekoa, eta, azkenean, egunean hiru jatordu baino ez ditu egin beharko (gosaria, janaria eta afaria).

A) Jan behar EZ dituztenak

 Inoiz ez: barrukiak, hestekiak, hezurrak (ezelangoak), azukrea, txokolatea edo gozokiak.

 Jatorduetatik kanpo ez zaio inoiz jatekorik eman behar.

 Noizean behin baino ez: urdaiazpiko egosia, indioilarra, arrain edo haragi EGOSIA. Xabier Odriozola


B) Txertoak eta tratamenduak

    

3-5 egun dituenean: buztana eta ezproiak moztu, behar izanez gero. 7 aste dituenean: barruko parasitoak kendu. 2 hilabete dituenean: Parvoaren kontrako txertoa. 2 hilabete eta aste bat dituenean: barruko parasitoak kendu. 2 hilabete eta erdi dituenean: txerto hirukoitza (mukieria, hepatitisa eta leptospirosia).  2 hilabete eta hiru aste dituenean: barruko parasitoak kendu.  3 hilabete dituenean: Parvoaren kontrako txertoa eta txerto hirukoitza berriro.

Txerto horiek guztiak urtero jarri behar dira, baina bakoitzetik dosi bakarra.

Arraza batzuetan eragin handiagoa dauka parvobirosiak (adb.: rottweilerretan), eta horrelakoetan, komenigarria da parvoaren kontrako txertoa hirugarren aldiz ere jartzea, 3 hilabete eta bi aste dituenean.

 2-3 hilabete dituenean: belarriak moztu, arrazaren arabera.

 5-6 hilabete dituenean: identifikazioa.

amorruaren

kontrako

urteroko

txertoa

eta

 3 hilabeterik behin eta bizi guztian, kiste hidatidikoen kontrako parasitoak eta beste parasito batzuk kendu.

C) Beste aholku batzuk Xabier Odriozola


Txertaketa aldia amaitu arte ez atera txakurkumea kalera eta ez bainatu, sikuan garbitu.

Ez gehiegitan bainatu, gehienez ere hilean behin, eta erabili beti txakurrentzako xaboi berezia; sikatu lehorgailu elektrikoarekin.

Intsektizidek eta parasitoen kontrako lepokoek hainbat arazo saihesten dituzte. Ez dugu ahaztu behar arkakusoak eta kaparrak oso desatseginak izan daitezkeela zure txakurkumearentzat eta, era berean, gaixotasun larrien eragile ere izan daitezke.

Egunero orraztu, ile-mota bakoitzerako egokia den orraziarekin.

D) Txertoen garrantzia Txertoak dira animaliak babesteko modurik errazena, gaixotasun hilgarrietatik babesteko modurik errazena, hain zuzen. Gaixotasun horietatik gehienek ez dute tratamendurik, edo oso aurreratuta daudenean antzematen dira; beraz, beranduegi izaten da aurre egiteko. Hori dela MASKOTARI TXERTOA!

eta, aldez aurretik jarri behar da tratamendua, albaitariok tratamendu profilaktikoa deritzoguna egin behar da.

lehen hilabeteetan, baina gero ez dietela txerto gehiago jarri behar uste dute. Horrela urte beterako babesa ematen diete, baina berriro ere babes gabe geratuko dira, gaixotasunak hartzeko arriskuan.

Txertoak urterourtero jarri behar dira. Jabe batzuek jartzen Horrela, bada, dizkiete, bai, txertoak izan gogoan: euren animalia txikiei URTERO-URTERO JARRI BEHAR DIOZU

Xabier Odriozola


5 Hamsterra nola elikatu eta zaindu

A) Garbitasuna Garbitasuna oso garrantzitzua da, baita elikadura ere. Hamsterrak oso animalia garbiak dira eta ez dute inongo usain txarrik. Garbiak egoteko, honela zaindu behar zaie: kaiola 1 edo 2 aldiz astera garbitu behar da, janlekuekin batera ur beroekin eta xaboi oso pixkanaka, xaboia haientzat txarra izaten delako.

ilea leun orraztu behar zaie.Denda espezializatuetan erosi al dira. zure hamsterraren kaiola aireztapen ona izan behar du, baina ezin duzu tenperatura aldaketan beraien osasunagatik.

ipini,

astero kaiolako barroteak garbitu behar dira espartzu batekin.

hilabetean kaiola desinfektatu behar duzu,denda espezializatuetan aurkitu al dituzue desinfektatzaile aproposak.

egunero garbitu behar dira jateko lekua eta edateko lekua eta janaria eta ura aldatu behar zaie.

Udan edo egun eguzkitsuetan kaiola gorde behar duzu, eguzkiaren izpiak intsolazio bat hartu al dutelako.

egunero aldatu behar zaie bere gauzak egiteko duen tokia eta kaiolarako letxoz estali.

Ez da ona bainatzea, hotzeria hartu al dutelako, eta haiek oso garbiak

kaiolaren zorurako, area... erabiliko da oso ondo garbitzen delako.Ere erabili al da katuaren area, denda espezializatuetan erosi al dira, baina hamsterrei ez zaie asko gustatzen, bere hankak lehortzen zaielako eta zauriak egiten zaizkio. Ezin zaie egunkariaren papera jarri, bere tinta toxikoa delako beraientzat

Xabier Odriozola


dira eta egunean bi alditan garbitzen dira. Txarto usaintzen badute, kaiola zikina dutelako izango da. Asko zikintzen badira ur tibietan bainatu beharko zaie, burua xaboiekin garbitu gabe. Gero oihal batekin lehortu behar zaie eta igortzu behar zaie leunduta. Gero kaiola leku bero batean ipini behar zaie.

Udan edo egun eguzkitsuetan bero asko eduki al dute eta hauxe egin behar duzu: bainu bat emateko ontzi batean ura sartu behar duzu eta gero haiek bainatzeko gogoak badute bainatuko dira. Ura egunero aldatu behar zaie freskoa egoteko eta gero kaiola ezin duzu leku hotzenetan ipini bustita daudelako eta hoztu ahal direlako.

B) Ezaugarriak      

Bizi-itxaropena: 1,5etik 3 urtera. Helduen pisua: 30-40g errusiarrek eta 100-180kg urrekarek. Luzeera: 8-10zm errusiarrek eta 15-18zm urrekarek. Sexu-heldutasuna: 2,5 hilabete. Bero-sarrera etapa: 4 egunik behin. Haurdunaldi denbora: 18-21 egun.

6 Etxeko animaliekin nola jokatzen dugu

A) Maskotak nola elikatzen diren Katuen jabe gehienek (%84) pentsu prestatua ematen diete animaliari, horixe baita elikatzeko modurik egokiena, behar dituzten nutrigarri guztiak edukitzeaz gain,

animaliak ez baitu izango janari-hondarrak jatearen ondorioz gertatu ohi den arazorik. Pentsua gutxiago erabiltzen da herri txikietan, baina horietan ere nahiko hedatuta Xabier Odriozola

dago (%61), janarihondarrak ere herrietan gehien ematen zaizkien arren. Beste horrenbeste gertatzen da txakurrekin ere: inkestatuen %83k dio pentsua ematen diola txakurrari eta


produktu horren kontsumoa oso finkaturik dago hirietan eta herrietan (gutxiago bada ere). Alabaina, hiri handietan bizi diren jabeen %27k bakarrik ematen dizkiete txakurrei janari-hondarrak eta herrietan %64raino iristen da kopurua. Beste ondorio bat, txakurra dela elikatzeko animaliarik garestiena: batez beste, hilean bost mila pezeta baino gehiago. Atzetik katua, 3.300 pezeta inguru. Dortoka da merkeena: 615 pezeta hilean. Bestalde, pasa den udan lagunek eta

familiartekoek zaindu zituzten, batez ere, jabeekin oporretara joan ez ziren animaliak.

animaliak hartu eta zaintzen dituzten egoitzetara eramateko joera txikia dago

Beste aukera bat txakurra (kasuen %20an) edo katua (%36) etxean bakarrik uztea izaten da. Etxeko

oraindik: %4 txakurrekin eta %1 katuekin (eguneko 1.000 pezeta inguruko kostuarekin).

B) Etxean ongi onartuak CONSUMERek elkarrizketatu dituen jabeen erdiak dio, bestalde, bere bizilekuak ez duela txakurrak ibili eta jolas egiteko behar adina gune berde. Eta laurdenak bakarrik dio animaliak etxean arazoak sortzen dizkiola. Arazo ohikoenak: altzarietan kalteak, zikina eta jabearen askatasuna mugatu egiten dela. Beste datu interesgarri bat: etxeko animalia zaintzeaz emakumeak arduratzen dira gizonezkoak baino bi bider proportzio handiagoan.

Animalien jabeen artean zuzenak ez diren hainbat ohitura ere antzeman du inkesta honek. Hona hemen horietako zenbait: txoriak dituztenen %25ek sukaldean jartzen du kaiola, lekurik desegokienean hain zuzen. Hamsterra edo akuria dutenen erdiak ez dio harririk jartzen, marraskatu eta haginak larregi luzatu gabe zain ditzan. Eta etxean arrainak dituztenen %32k dio inoiz onddoak izan dituztela, akuario edo arrain-

Xabier Odriozola


ontzian behar adina garbitasun izan ez

den

seinale.

C) Txakurrek behar adina kontrol ez udalen aldetik Jabeak bizi diren udalerrian erroldatu gabe dauden txakurren kopurua (inkestatuen %46) handiagoa da erroldatuta daudenena baino (%41) eta, beraz, udal agintariak kontrolatu gabe du txakur asko eta, jakina, udalek ez dute txakurren arrazari buruzko informaziorik ere. Txakurren jabe gehienek ez dute eztabaidatzen txakurrak erroldaturik edukitzea legez komenigarri eta derrigorrezko dela eta inkestatuen %20k bere txakurra arriskutsu kalifikaturik dagoela dio. Bestalde, %31k bakarrik dio bere txakurrak identifikaziorako mikrotxipa jarrita duela. Sistema hori erabiltzea orokorragoa da hiri handietan (%53) herri txikietan baino (%9). Mikrotxiparen derrigortasuna aldatu egiten da erkidegoaren arabera, baina txipa izateak txakurra udalean erroldaturik dagoela esan nahi du.

Txakurrari mikrotxip elektronikoa jartzen dion albaitariak txakurraren ezaugarrien berri ematen dio dagokion udalari. Mikrotxip horren batez besteko prezioa 4.562 pezetakoa da. Udalerriei dagokie, berriz, txakurren udal errolda egitea, animalia bakoitza kontrolatu eta aurkitu ahal izateko. Izan ere, udala arduratu ohi da galdu edo utzitako txakurrak kaletik jasotzeaz, beste animalia batzuentzat edo herritarrentzat arriskutsu izan ez daitezen. Udal agintariek konfiskatu egin ahal izango dituzte tratu txar edo tortura zantzuak ageri direnean eta gizakiari gaixotasunen bat kutsatzeko arriskua dagoenean, animalia isolatzeko agindua eman dezakete. Etxean animaliak izateagatik tasak ezartzeko aginpidea ere badu udalak, animalia horientzako udal zerbitzuak ordaintzera bideratuak.

D) Txakurra, animaliarik kuttunena Etxean animaliaren bat duten pertsonen erdia baino gehiagok txakurra du. Zale gehien dituen hurrengo animalia txoria da (inkestatuen %25ek) eta hirugarren katua aipatzen da

(%22). Txakurrak eta katuak dira, alde handiz, herri txikietan animalia ohikoenak. Gainerako maskotak (hamsterrak eta akuriak, espezie exotikoak eta dortokak) hiri handiagoetan bizi diren Xabier Odriozola

familiek aukeratu ohi dituzte, eskuarki. Bestalde, elkarrizketaturiko pertsonen %64k animalia bakarra du, baina %16k bi dauzka eta hiru beste %7k. Hala ere, espezie bereko


animaliak izan ohi dira gehienetan: etxean animaliak dituztenen %12k bakarrik ditu bi espezietakoak eta %3k bakarrik izaten ditu hiru espezie desberdinetakoak. Pedigririk gabeko katua da ohikoena katu zaleen

artean (%50), siamdarra gero (%32) eta pertsiarra ondoren (%12). Txakurren artean ere arraza garbirik gabeak dira ugarienak (%33) eta atzetik, polizia txakurra (%10). Arriskutsu kontsideratzen diren

arrazak -doba txakurra, harrapari mallorkarra, doberman eta rotwailler izenekoak-- ez dira iristen Estatuko txakurren %12era, CONSUMERen inkestako datuen arabera.

Beste espezie batzuetan, kanarioa da hegaztien artean nagusi (%49), eta atzetik perikitoa (%27), loroa (%6) eta karnaba (%4,5). Arrain-ontzi

edo akuarioa dutenen herenak eta gehiagok ez daki arrainak zein espezietakoak diren. Erantzun zutenen artean, %17k ur hotzetako arrainak

dituela adierazi zuen eta %24k ur berokoak dituela. Azkenik, dortokak dituzten hiru lagunetik bik uretakoa dutela esan zuten eta %25ek, berriz, lurrekoa.

E) Animalia egoitzan uztea, arraroa Oporretara joan eta animalia eramaten ez dutenen kasuan lagunak eta familiakoak arduratzen dira, batez ere, zainketaz (txakurra dutenen artean %70 eta katua dutenen %48renean). Hurrengo aukera animalia etxean bakarrik uztea da (%20) eta beste hainbeste katuarekin ere (%36). Aukera horixe hautatzen dute herri txikietan bizi direnek gehienetan eta hiri handietako bizilagunek, berriz, nahiago izaten dute lehen aukera. Baina animalia bakarrik uzten dutenen artean %10ek lasaitasunez uzten du, norbait ikustera joango zaiola badakielako. Animalien

egoitzak erabiltzeko ez dago ohitura handirik, eta ohikoagoa da txakurren artean (%4), katuen kasuan baino (%1). Hiri handietan bizi direnek bakarrik erabiltzen dituzte egoitzak, kasu bietan.

F) Animaliekin bidaia egitea Zirkulazio Kodeak dio animaliak ezin direla autoaren aurreko jarlekuan eraman. Atzeko jarlekuan eta aurreko aldera pasatzea eragotziko dien babesarekin eraman behar dira. Baina garraio bidearen arabera, aldatu egin daiteke araua. Itsuaurreko egiten duten animaliak bakarrik onartzen dira beti jabearen ondoan. Xabier Odriozola


Aldiriko autobus, metro edo trenetan debekatuta dago animaliak sartzea, gidariak edo ikuskatzaileak beren erantzukizunpean erabakitzen dutena salbuespen hartuta. Ibilbide luzeko trenetan eta itsasontzietan onartzen dira konpainiako animaliak, baina maletategian joan behar dute, berariaz prestaturiko kaiola baten barruan. Garraio enpresa bakoitzak bere arauak ditu animalia txikientzat (bost kiloz azpikoentzat) eta batzuetan onartzen dute jabearen jarlekuaren ondoan joatea, baina ikuskatzaileak indarrik gabe utz dezake baimen hori. Hegazkina da tamaina txikiko animalien kasuan onarpen handiena erakusten duena eta eta pisu handikoak ekipajearekin batera fakturatu behar izaten dira. Zalantzarik izanez gero, hegazkineko arduradunak izango du azken hitza eta animalia jabearekin edo ekipajearekin joango den erabakiko du. Europako Batasunak ondorengoak eskatzen ditu herrialde batetik bestera etxeko animaliak eraman ahal izateko: amorruaren aurkako txertoaren egiaztagiria duen osasun-txartela, osasunaren egiaztagiri ofiziala edozein hizkuntza ofizialetan eta animaliaren identifikazioa, Europako Batasunean onartzen diren metodoetako edozeinetan, tatuaje nahiz txip bidez. Txakur bakarra, arrazakoa ez dena, 5.000 pezeta hilean Espainiako estatuan honelakoa da etxean animalia duen pertsonaren profila: Arrazakoa ez den txakurra dauka. - Mantenuan eta osasun-arretan hilean 5.000 pezeta inguru gastatzen du. - Hirietan bere txakurrak jostatu eta ibiltzeko behar adina gune berde ez dagoela deritzo. - Txakurrik gabe oporretara joateko asmoa badu, ez du egoitzara eramaten eta lagun edo familiakoren bati zaintzea eskatu edo etxean bakarrik uzten du. - Ongi zaintzen du txakurra: gehien-gehienek badu osasun-txartela eta behar denean txertoa jartzen dio. - Jateko pentsua ematen dio, herri txikietan janari-hondarrak emateko joera handia dagoen arren. - 40-50 urte inguruko emakumea arduratzen da egunero animalia zaintzeaz. - Orokorrean, gustura dago etxeko animaliarekin, baina kexuren bat izatekotan, altzarietan egiten dituen kalteak, etxean sortzen duen zikinkeria eta txakurra zaintzeak askatasuna mugatzen diola aipatuko luke. Animalia erosterakoan...  Eska ezazu faktura  Eska itzazu garantiak. Animaliaren anomalia edo ezkutuko akatsen aurrean saltzaileak hartzen duen erantzukizuna da garantia. Saltzerakoan bermatu egin behar dizute animaliak ez duela herentziazko gaitzik edo gaitz kutsakorrik epe jakin batean: hamar-hamabost egun gaitz infekto-kutsagarrien kasuan eta bizi guztirakoa herentziazko gaitzen kasuan. Animalia gaixoa erosi baduzu, kalteordaina edo salerosketa kontratua bertan behera uztea eska dezakezu, osasun Xabier Odriozola


egoera onean dagoen animalia eskuratzea baitzen zure asmoa. Eskaintzen dizkizuten garantiak idatziz jaso behar dira, ahal dela fakturan bertan.  Kontuz pedigriarekin. Animaliaren jatorriari buruzko egiaztagiria Estatu espainiarrean "Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas" erakundeak ematen duen agiria da, animaliaren aurreko ahaideak jasotzen dituena, gurasoak, aitona-amona eta birraitona-amonak identifikatuz, aitaren zein amaren aldekoak. Genetikazko kalitatea ere egiaztatzen du. Animalia bat arraza garbikoa dela esanez saltzen (eta kobratzen) badizute, egiaztatu egin behar dute.  Osasun-kartila, arauz betea. Animalia bakoitzaren agiria da, albaitariak betetzen duena. Orri horretan animaliak hartu dituen txerto guztiak eta saltzeko unera arte izan duen historia klinikoarekin gorabehera aipagarri guztiak agertu beharko dira. Edozein omisio edo formazko hutsegitek baliorik gabe uzten du eta erabat galtzen du balioa. Agiri horiek guztiek ez dute bat ere balio animaliak animalia bakar eta errepika ezin gisa egiaztatzen duen identifikazio edo markarik ez baldin badu. Ez da gauza ziurra saltzaileak ematen digun dokumentazioa erosi nahi dugun animaliarena denik, agiri horietan animalia nola edo hala deskribatzen bada edo animalia argi eta garbi kartilan jartzen duen bezalakoa ez bada.    

Animaliaren eta auzokideen lagunik onena nola izan: hamar arau Zaindu animaliak bere eginbeharrak non egiten dituen eta jaso. Oporretan ez utzi abandonaturik edo animaliak maite ez dituen norbaitekin. Ez eraman txakurra kalean lotu gabe. Zenbait pertsona beldurtu egiten da. Eta, gainera, istripuak eragin edo galdu egin daiteke.

Janaria eta osasun-arreta ez da guztia: egin ahalegina zure maskotak goza dezan. Oso gogoko dute espezie bereko beste animalia batzuekin jolas egitea. Emaiozu horretarako aukera.  Ez eraman txakurra festa edo bileretara; ez da giro egokia.  Ez dezala arrazoirik gabe zaunka edo miau egin. Pertsona askorentzat gogaikarriak dira zarata horiek.

Xabier Odriozola


 Ez oparitu animaliarik, itsu-itsuan. Haur batentzat baldin bada, aurrez gurasoei baimena eskatu behar zaie.  Ez erosi animaliarik gutxienez bi aldiz pentsatu gabe. Ongi zaintzeko ahalegina, denbora, arreta eta diru apur bat behar dira. Erabaki aurretik, baloratu (hori guztia batera).  Ez eman janari-hondarrik. Prestaturiko pentsuak askoz aukera hobea dira, garestiago izan arren.  Zaindu zorrotz animaliaren txertaketa eta albaitariaren bisita, behar badu.

Xabier Odriozola


Xabier Odriozola

Maskoten idazlana  
Maskoten idazlana