Page 1

formació psicopedagògica

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS: CREATIVITAT I RAONAMENT

GUIA MÒDUL 2 Generació d’estratègies en la resolució de problemes

www.prisma.cat

OBJECTIUS En aquest segon mòdul treballarem la base didàctica del programa de resolució de problemes, centrant-nos en els aspectes comprensius. La manera de treballar aquests aprenentatges amb els alumnes es fonamenta en el coneixement de “com” es construeix un problema. Així doncs, més que resoldre problemes, el que proposem és que el mateix alumne se submergeixi en el concepte de “problema” mitjançant tasques que li permetran comprendre a fons les diferents situacions problemàtiques. Aprendrem a estructurar aquesta pràctica a partir de diversos blocs de desafiament que anomenarem “metamodels”, agrupant així les estructures capaces de generar idees vàlides per a la resolució de problemes matemàtics. CONTINGUTS En aquest mòdul coneixerem i treballarem les característiques generals dels diferents metamodels de situacions problemàtiques que posarem en pràctica a l’aula: - Metamodels generatius. - Metamodels d’estructuració. - Metamodels d’enllaços. - Metamodels de transformació. - Metamodels d’interconnexió. ACTIVITATS D’APRENENTATGE A partir de la lectura en aquest mòdul, us proposem una sèrie d’activitats: 1. Problemes sense nombre. Veurem un exemple de problema sense nombre i us demanarem que penseu un problema d’aquestes característiques, que analitzarem conjuntament per veure si compleixen les condicions d’aquest tipus de problemes. 2. Qui és qui? Us presentem una informació a partir de la qual haureu de resoldre de manera lògica el nom de cinc nenes. Us demanarem que reflexioneu sobre el nivell del problema i sobre els canvis que introduiríeu per adaptar-lo a altres edats. 3. Vertader o fals? Realitzarem un exercici de lògica verbal i reflexionarem sobre les possibles dificultats i sobre la manera de treballar aquest aspecte en la resolució de problemes. Realitzarem

1/2


formació psicopedagògica

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES MATEMÀTICS: CREATIVITAT I RAONAMENT

un exercici de lògica verbal i reflexionarem sobre les possibles dificultats i sobre la manera de treballar aquest aspecte en la resolució de problemes. ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Per obtenir el certificat heu de participar, com a mínim, en una de les activitats proposades en el mòdul i superar el qüestionari d’avaluació. Tot i aquests requisits mínims, és important que, en la mesura de les vostres possibilitats, participeu de forma activa en totes les activitats, fòrums i debats proposats per tal d’assolir satisfactòriament els objectius del curs.

2/2

Darrera modificació: 30 de desembre de 2015.

Guia rep m2  
Guia rep m2  
Advertisement