Page 1

APLICACIÓ DIDÀCTICA LA CONSTRUCCIÓ D'ANÀGLIFS GEOMÈTRICS Tomàs siquier i vicent vila (departament de dibuix, ies sineu) febrer 2013

a QUI VA ADREÇADA LA PROPOSTA Alumnes de 1r i 2n de batxillerat que estudien amb profunditat els diferents sistemes de representació i tenen especials dificultats en comprendre els fonaments espacials del sistema dièdric. objectius – ajudar als alumnes a comprendre les construccions dièdriques a l'espai tridimensional gràcies als avantatges visuals que ofereixen els anàglifs. –

Aportar una nova dimensió al tema “fonaments del sistema dièdric” de l'assignatura dibuix tècnic de batxillerat.

Crear un material digital comprensible i utilitzable per als alumnes.

Introduir els anàfligs geomètrics com recurs didàctic a les assignatures del departament de dibuix de l'ies sineu.

Observer la resposta de l'alumnat davant aquest nou sistema d'observació i aprenentatge.

Assentar les bases de futurs treballs i aplicacions didàctiques amb els anàglifs com recurs.

continguts – elaboració del material digital corresponent al tema “fonaments del sistema dièdric”. Material en format pdf que el professor pugui enviar per correu electrònic als alumnes de dibuix tècnic, per completar els conceptes apresos i millorar la seva comprensió espacial mitjançant els anàglifs de les construccions dièdriques. justificació al nostre centre fa estona que utilitzem les noves tecnologies aplicades al dibuix com a recurs necessari que contribueix a millorar la ' prenentatge dels conceptes i facilita la relació entre professors i alumnes així com l'intercanvi de material i informació.


Des del nostre punt de vista l'anàglif és un recurs que obri unes possibilitats extraordinàries pel que fa a la comprensió dels sistemes de representació, aquests sempre impliquen un repte per als alumnes que sovint tenen problemes per comprendre la correspondència entre les formes i figures de l'espai tridimensional i la seva representació bidimensional. La nostra intenció era investigar l'anàglif que està concebut per observar-se verticalment. Pensem que és més còmode elaborar un material en format pdf pensat no per imprimir en paper sinó per ésser visualitzat a la pantalla de l'ordinador. Seqüència d'activitats vam començar dibuixant l'anàglif d'un cub pensat per ser observat verticalment. Vam fer una sèrie d'intents fins trobar el punt de vista que buscàvem, un que permetés representar els elements del sistema dièdric (ph, pv i lt) de manera que fos fàcil de comprendre pels alumnes. Quan ho vam tenir definit ens vam repartir la feina de dibuixar allò que se coneix com “alfabet de la recta i el pla”, és a dir l'enumeració explicada i il·lustrada de tots els tipus possibles de rectes i plans que se poden donar. Després hem fet un document en format pdf que pretén ser el material pilot que combina explicacions, dibuixos en sistema dièdric i anàglifs. Aquest serà presentats als alumnes i estudiarem les seves reaccions i resultats i, finalment decidirem si incorporem els anàglifs definitivament com a recurs didàctic dins l'aprenentatge dels sistemes de representació. Competències treballades – competència matemàtica. – tractament de la informació i competència digital.


APLICACIÓ DIDÀCTICA

FONAMENTS DEL SISTEMA DIÈDRIC

ALFABETS DE LA RECTA I EL PLA Tomàs Siquier i Vicent Vila Departament de dibuix, IES Sineu febrer 2013


Proves realitzades, recerca del punt d’observació


Alfabet de la recta Pel que fa a la tipologia de rectes s'estableix la següent classificació: - Sense vinculació: Recta QUALSEVOL - Amb vinculació: - Vinculades amb els plans de projecció (PV/PH): - Recta HORITZONTAL - Recta FRONTAL - Recta VERTICAL - Recta DE PUNTA - Vinculades amb LT: - Recta // LT - Recta QUE TALLA LT - Recta DE PERFIL


Recta QUALSEVOL

v’ r’ h’ v r h


Recta HORITZONTAL, en 3D: R // PH; en 2D: (r') // LT, (r) està en VM.

v’

r’

v

r


Recta FRONTAL, 3D: R // PV; 2D: (r) // LT, (r') està en VM.

r’

h’

r h


Recta VERTICAL, 3D: R PH i // PV; 2D: (r') LT i està en VM, (r) és un punt.

r’

h’

h r


Recta DE PUNTA, 3D: R PV i // PH; 2D: (r) LT i està en VM, (r') és un punt.

v’ r’ v

r


Recta // LT, 3D: R // LT, PH i PV; 2D: (r') i (r) // LT i estan en VM.

r’

r


Recta QUE TALLA LT, 3D: R talla LT.

r’

v’ h’ vh r


Recta DE PERFIL, 2D: (r') i (r) LT i confoses en una sola recta. Cal acudir a 3a projecció per definir millor la recta. (r'') està en VM.

r’- r v’

v’ r’’

h’ v

h

v h’

h


Alfabet del pla Pel que fa a la tipologia de plans s'estableix la següent classificació: - Sense vinculació: Pla QUALSEVOL - Amb vinculació: - Vinculades amb els plans de projecció (PV/PH): - Pla HORITZONTAL - Pla FRONTAL - Pla VERTICAL (PROJECTANT HORITZONTAL) - Pla DE CANTELL (PROJECTANT VERTICAL) - Vinculades amb LT: - Pla // LT - Pla QUE CONTÉ LT - Pla DE PERFIL


Pla QUALSEVOL

p’

p


Pla QUALSEVOL amb Recta HORITZONTAL continguda

p’ r’

v’ v

r p


Pla QUALSEVOL amb Recta FRONTALcontinguda

p’ r’

h’ r

h p


Pla HORITZONTAL, 3D: P // PH i projecten horitzontalment en VM.

PV; 2D: (p') // LT, tots els elements que conté es

p’


Pla FRONTAL, 3D: P // PV i PH; 2D: (p) // LT, tots els elements que contĂŠ es projecten verticalment en VM.

p


Pla VERTICAL (PROJECTANT HORITZONTAL), 3D: P PH; 2D: (p') elements que conté es projecten horitzontalment continguts dins (p).

p’

p

LT, tots els


Pla DE CANTELLL (PROJECTANT VERTICAL), 3D: P PV; 2D: (p) elements que conté es projecten verticalment continguts dins (p').

p’

p

LT, tots els


Pla // LT, 3D: P // LT; 2D: (p') i (p) // LT, admet 3a projecció.

p’ p’’

p


Pla QUE CONTÉ LT, 3D: P conté LT; 2D: admet 3a projecció, utilitzem un punt A per poder definir-lo millor. Tenim dues possibilitats: (I i III quadrants) o (II i IV).

p’’ a’

p’ p

a

a’’


Pla DE PERFIL, 3D: P PH/PV/LT 2D: (p') i (p) són coincidents i LT.

p’- p

Alfabeto recta y plano en el sistema diédrico  

Estudio mediante anaglifos de la representación recta y el plano en el sistema diédrico

Alfabeto recta y plano en el sistema diédrico  

Estudio mediante anaglifos de la representación recta y el plano en el sistema diédrico

Advertisement