Page 1

ACTIVIDADES PARA A IGUALDADE NOME:

IDADE:

SEXO:

HOME

MULLER

Cando os dous membros da familia traballan fóra e reciben un salario: 

Quen gaña máis diñeiro?

Home

Muller

Quen coida os fillos-as?

Home

Muller

Quen coida as persoas maiores?

Home

Muller

Quen coida as persoas enfermas?

Home

Muller

Quen organiza a compra?

Home

Muller

Quen fai a compra?

Home

Muller

Quen fai a comida?

Home

Muller

Quen pasa o ferro?

Home

Muller

Quen merca a roupa?

Home

Muller

Quen frega a louza?

Home

Muller

Quen varre e pasa a aspiradora?

Home

Muller

Quen fai as camas?

Home

Muller

Quen limpa o váter?

Home

Muller

Quen tende e recolle a roupa?

Home

Muller

Quen leva os fillos ó médico ou médica?

Home

Muller

Quen vai falar cos titores ou as titoras?

Home

Muller

Calcula +/- o tempo que se inviste en cada unha destas actividades nunha semana e suma o total. Extrae conclusións.


AS TAREFAS DOMÉSTICAS: REFLEXIONA PARA O DEBATE 

Gústache que che valoren o teu traballo?

Cres que o traballo doméstico está valorado socialmente?

Cres que é satisfactorio realizar o traballo da casa?

Como te sentirías ti se tiveses que facer o mesmo todos os días da túa vida e non cho valorasen?

Si

non

Si

non Si

non

Ben

Mal

Se a outra persoa non aceptase o reparto de tarefas, que farías para solucionar o conflito?

CUESTIONARIO SOBRE AS RELACIÓNS: 

Cres que o amor pode converterse nun instrumento de chantaxe?

Se alguén que di que che quere dixese “Se me queres, deixa de estudar ou de traballar”, “Se me queres, renuncia a todo”, faríalo?

non

Si

non

Cres que, realmente, che pode querer alguén que non busca o mellor para ti, o teu crecemento persoal?

Si

Si

non

Cres que unha persoa que traballa fóra da casa ten dereito a impoñer o seu criterio polo feito de posuír un traballo remunerado?

Si

non

DATOS PARA REFLEXIONAR o As mulleres traballan as 2/3 partes das horas traballadas no mundo, sen embargo só posúen o 1% dos bens mundiais. o As mulleres interveñen co se traballo no 60% da producción agrícola, non obstante a maioría da poboación feminina está malnutrida e padece enfermidades provocadas pola malnutrición. o Por cada home pobre hai 3, 45 mulleres pobres. o As mulleres rexistran o maior índice de analfabetismo da poboación mundial e son víctimas de réximes que limitan ou prohíben a escolarización. o As mulleres cobran, como media, un 25-30% menos ca os homes por realizar o mesmo traballo. o A representación feminina nos postos de dirección das empresas non chega ao 10%.

INVESTIGACIÓN 

Elabora unha entrevista tendo como destinatarias as túas avoas e como base temática os traballos que realizaron ao longo da súa vida .

8 DE MARZO IES LAGOA DE ANTELA  
8 DE MARZO IES LAGOA DE ANTELA  

CUESTIONARIO XÉNERO