Page 1

交易日报表 2014 年 02 月 20 日 星期四 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1403

1352

1353

-1

1355

1350

1354

Mn1404

1350

1365

6

1365

1350

Mn1405

1362

1363

4

1368

1362

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1353

876

3752

-276

118.5228

1359

1359

1392

4890

992

189.1728

1359

1365

1172

2404

852

159.978

3440

11046

1568

467.6736

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1403

95.3

95.1

-0.6

95.5

94.9

95.7

Ni1404

96.6

96.1

-0.6

96.6

95.9

Ni1405

97.5

96.8

-0.9

97.6

Ni1406

98.6

97.9

-1.0

98.6

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

95.1

11692

156618

-8684

1111.9092

96.7

96.1

119110

200500

-3092

11446.471

96.8

97.7

97.1

2688

40688

2688

261.0048

97.9

98.9

98.1

1300

3338

1300

127.53

134790

401144

-7788

12946.915

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

算价

13310

13330

13325

232

2264

-92

309.14

13370

13350

13365

13360

442

2182

442

590.512

13415

13395

13360

13405

336

762

156

450.408

1010

5208

506

1350.06

S1403

13320

13330

0

13330

S1404

13350

13370

5

S1405

13400

13400

40

合计

涨跌

订货

结算

收盘

合约

订货

前结

最高

开盘

最低价

成交量

量变

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_02_20_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you