Page 1

交易日报表 2014 年 01 月 02 日 星期四 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1401

1340

1340

1

1340

1338

1339

Mn1402

1344

1347

2

1347

1343

Mn1403

1347

1352

3

1353

1347

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1339

3000

6000

-1800

401.7

1345

1345

996

3856

392

133.962

1349

1349

514

1802

138

69.3386

4510

11658

-1270

605.0006

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1401

95.5

95.8

0.1

95.8

95.5

95.7

Ni1402

96.9

97.0

-0.1

97.2

96.7

Ni1403

97.6

97.9

0.1

98.3

Ni1404

98.6

98.8

0.1

98.9

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

95.7

9600

80400

-9600

918.72

97.1

97.0

89864

195726

-2242

8716.808

97.6

97.8

97.9

25292

79904

14932

2476.0868

98.6

98.7

98.7

2766

19312

2766

273.0042

127522

375342

5856

12384.619

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

360

3640

-360

477

13295

462

2940

292

614.229

13330

316

884

148

421.228

1138

7464

80

1512.457

算价

13255

13245

13250

13250

0

13305

13290

13300

0

13335

13325

13330

13300

13325

13330

S1403

变化

13295

S1402

结算

5

13255

订货量

前结

13255

S1401

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2014_01_02_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you