Page 1

交易日报表 2013 年 9 月 18 日星期三

温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1310

1300

1304

3

1306

1300

1301

Mn1311

1304

1312

6

1312

1304

Mn1312

1302

1308

8

1308

1302

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1304

740

4000

40

96.496

1306

1310

1580

3976

664

206.98

1300

1306

1294

1114

814

168.9964

3614

9090

1518

472.4724

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1310

97.0

97.3

0.2

97.3

96.5

97.1

Ni1311

97.4

97.8

0.4

97.9

97.1

Ni1312

97.7

98.1

0.4

98.1

Ni1401

98.0

98.2

0.5

98.2

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.9

3262

83146

-2842

316.0878

97.4

97.4

65570

297834

-2942

6386.518

97.5

97.7

97.7

12386

94260

5532

1210.1122

97.8

97.7

98.0

2988

4884

2988

292.824

84206

480124

2736

8205.542

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨 收盘

涨跌

变化

82

5354

54

17246.24

13180

124

3856

124

17377.83

13200

88

166

88

17430.6

13357

4104

5566

52054.67

13115

13120

13145

13190

13175

13185

13205

13195

13205

S1310

13115

13135

15

13170

S1311

13180

13190

5

S1312

13205

13205

0

合计

订货量

结算

开盘价

订货

前结算

最高

合约

最低价

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_9_18_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you