Page 1

交易日报表 2013 年 12 月 31 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1401

1339

1339

-1

1340

1339

1340

Mn1402

1344

1344

-2

1346

1344

Mn1403

1348

1350

-1

1350

1348

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1339

384

7800

232

51.4176

1346

1345

782

3464

270

105.179

1351

1349

516

1664

68

69.6084

1682

12928

570

226.205

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1401

96.0

95.3

-1.3

96.1

95.3

96.6

Ni1402

97.3

97.0

-0.8

97.4

96.6

Ni1403

97.7

97.5

-1.1

98.2

Ni1404

99.1

98.4

-1.4

99.2

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

95.7

7532

90000

-2346

720.8124

97.8

97.1

75088

197968

-16170

7291.0448

97.4

98.6

97.8

10622

64972

1760

1038.8316

98.4

99.8

98.7

3340

16546

2152

329.658

96582

369486

-14604

9380.3468

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

658

4000

-658

871.85

13300

568

2648

-156

755.44

13330

250

736

6

333.25

1476

7384

-808

1960.54

算价

13255

13250

13245

13250

25

13305

13295

13280

5

13335

13330

13325

13305

13335

13330

S1403

变化

13300

S1402

结算

5

13250

订货量

前结

13250

S1401

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_12_31_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you