Page 1

交易日报表 2013 年 12 月 24 日 星期二 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1401

1340

1341

3

1341

1339

1338

Mn1402

1344

1345

0

1346

1344

Mn1403

1350

1351

0

1352

1350

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1340

470

6890

-42

62.98

1345

1345

976

3038

260

131.272

1351

1351

422

1008

146

57.0122

1868

10936

364

251.2642

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1401

96.8

97.0

-0.5

97.0

96.8

97.5

Ni1402

97.5

97.9

-0.6

98.1

97.5

Ni1403

98.5

98.8

-0.5

98.8

Ni1404

99.6

99.8

0.4

99.9

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

96.9

2240

95760

-2240

217.056

98.5

97.9

104572

237264

-440

10237.5988

98.4

99.3

98.7

9522

57192

4856

939.8214

99.6

99.4

99.8

1986

11570

1986

198.2028

118320

401786

4162

11592.679

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

252

4300

252

327.726

13045

494

2062

178

644.423

13065

240

294

-32

313.56

986

6656

398

1285.709

算价

13005

13000

13010

13005

-5

13050

13040

13045

5

13070

13065

13060

13040

13065

13065

S1403

变化

13040

S1402

结算

-10

13005

订货量

前结

13000

S1401

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_12_24_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you