Page 1

交易日报表 2013 年 12 月 16 日 星期一 温州不锈钢交易所电解锰合约报价 单位:元/批 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Mn1312

1281

1334

1

1334

1281

1333

Mn1401

1337

1336

0

1338

1336

Mn1402

1343

1345

3

1345

1342

合约

订货量

成交额

成交量

订货量

1316

5400

0

-1800

710.64

1336

1337

860

6552

308

114.982

1342

1344

760

2200

124

102.144

7020

8752

-1368

927.766

合计

变化

注:1 批=100 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

温州不锈钢交易所电解镍合约报价 单位:元/公斤 开盘

收盘

最高

最低

前结

结算

算价

Ni1312

95.0

95.0

-0.2

95.1

95.0

95.2

Ni1401

96.1

96.1

0.3

96.1

95.6

Ni1402

96.9

97.0

0.3

97.0

Ni1403

97.5

97.5

-0.1

97.9

合约

合计

订货量

成交额

成交量

订货量

95.0

3000

0

-20400

285

95.8

95.9

17560

111810

-8260

1684.004

96.6

96.7

96.8

104962

226182

1904

10160.3216

97.5

97.6

97.6

2748

35696

2748

268.2048

128270

373688

-24008

12397.5304

变化

注:1 批=10 Kg,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:电解锰为元/批 电解镍为元/公斤 不锈钢圆棒为元/吨; ②交易量、订货量:批(按双边计 算);③每批单位数量视具体交易商品而定(电解锰 1 批=100Kg 电解镍 1 批=10Kg 不锈钢圆棒 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。


温州不锈钢交易所 304 不锈钢圆棒合约报价 单位:元/吨

1040

0

-1040

1326.52

12830

380

3760

-84

487.54

12865

352

1284

48

452.848

1772

5044

-1076

2266.908

算价

12760

12750

12740

12755

5

12835

12825

12825

15

12870

12860

12850

12830

12860

12865

S1402

变化

12830

S1401

结算

20

12750

订货量

前结

12760

S1312

订货

最低

最高价

开盘价

合计

收盘

涨跌

合约

成交量

成交额

注:1 批=1 吨,涨跌为收盘价与前结算价之差

注:①价格:元/批; ②交易量、订货量:批(按双边计算); ③每批单位数量视具体交易商品而定(电 解镍 1 批=10Kg 高镍生铁 1 批=100Kg 不锈钢圆棒和不锈钢冷卷 1 批=1 吨); ④成交额:万元(按双边计 算); ⑤涨跌:收盘价与前结算价之差。

2013_12_16_  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you